Warunki promocji

PROMOCJA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH U SPRZEDAWCÓW ONLINE

PROMOCJA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH U SPRZEDAWCÓW ONLINE


Czego dotyczy ta promocja?


W ramach Promocji Nagród Pieniężnych u Sprzedawców Online („Promocja”) nowi klienci otrzymują możliwość zarejestrowania konta osobistego Revolut po raz pierwszy i otrzymania nagrody pieniężnej w wysokości do 100% wartości ich pierwszej transakcji kartą Revolut lub transakcji Revolut Pay, dokonanej z użyciem ich konta Revolut (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), z limitem wynoszącym 20 EUR lub 20 GBP lub równowartość tej kwoty w innej walucie („Nagroda Pieniężna”).


Promocja jest dostępna dla nowych klientów w Anglii, Szkocji lub Walii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, na Litwie, w Holandii, Polsce, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Słowenii i na Słowacji („Uprawnione Rynki”).


Aby otrzymać Nagrodę Pieniężną, musisz zarejestrować konto osobiste Revolut po raz pierwszy, korzystając z unikatowego linku lub skanując kod QR dostarczony przez jednego z naszych Partnerów Handlowych. Nasi Partnerzy Handlowi korzystają z systemu Revolut Pay lub bramy płatniczej Revolut Gateway w ramach usług, które świadczą („Partnerzy Handlowi”). Promocja trwa od godziny 00:01 czasu UTC 15 stycznia 2024 roku do godziny 23:59 czasu UTC 30 kwietnia 2024 roku („Okres Promocji”).


Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji; musisz przestrzegać jego warunków oraz warunków dotyczących Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Kto może wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w promocji, musisz:

 • być osobą, która nie ma jeszcze aktywnego konta osobistego Revolut ani nie posiadała konta osobistego Revolut w przeszłości w żadnym podmiocie z grupy Revolut;
 • mieć ukończone 18 lat,
 • mieszkać pod adresem zamieszkania na jednym z Uprawnionych Rynków;
 • otrzymać informację marketingową o Promocji bezpośrednio od Revolut lub zobaczyć Promocję reklamowaną w newsletterze lub witrynie internetowej dowolnego Partnera Handlowego, aby móc wykonać opisane poniżej kroki w celu skorzystania z Promocji.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknij unikatowy link lub zeskanuj odpowiedni kod QR dotyczący Promocji dostarczany przez Partnera Handlowego. Ten link lub kod QR przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. W witrynie internetowej Revolut możesz zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi Promocji, w tym z Regulaminem Promocji, Okresem Promocji i szczegółami dotyczącymi Nagrody Pieniężnej. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut.
 • Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut oraz pomyślnie dokończ rejestrację i przejdź procedurę „KYC” („Poznaj swojego klienta”) przed zakończeniem Okresu Promocji; oraz
 • Zasil swoje konto osobiste Revolut i wykorzystaj swoje saldo, aby dokonać udanej transakcji kartą lub udanej transakcji Revolut Pay z użyciem swojego konta Revolut o wartości przekraczającej 1 EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) („Uprawniona Transakcja”).


Równowartość 1 EUR w innych walutach:

 • 1 GBP (funty brytyjskie)
 • 2 BGN (lewy bułgarskie)
 • 25 CZK (korony czeskie)
 • 4 PLN (złote polskie)
 • 5 RON (leje rumuńskie)
 • 7 DKK (korony duńskie)
 • 11 SEK (korony szwedzkie)
 • 379 HUF (forinty węgierskie)


Musisz pomyślnie wykonać powyższe czynności przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać Nagrodę Pieniężną.


Jak odebrać nagrodę pieniężną?

Jeśli spełnisz kryteria udziału i wykonasz czynności opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?”, po dokonaniu Uprawnionej Transakcji Nagroda Pieniężna zostanie wpłacona na Twoje konto osobiste Revolut. Nagroda Pieniężna będzie odpowiadać wartości Uprawnionej Transakcji, do maksymalnej kwoty 20 EUR (lub jej równowartości w innej walucie). Uprawniona Transakcja może mieć dowolną wartość powyżej 1 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie i może być dokonana u dowolnego sprzedawcy. Aby otrzymać Nagrodę Pieniężną, musisz zrealizować Uprawnioną Transakcję przed końcem Okresu Promocji. Nagroda Pieniężna zostanie wypłacona na Twoje konto osobiste Revolut w ciągu 7 dni roboczych od dokonania pierwszej Uprawnionej Transakcji.


Równowartość 20 EUR w innych walutach:

 • 20 GBP (funty brytyjskie)
 • 40 BGN (lewy bułgarskie)
 • 491 CZK (korony czeskie)
 • 87 PLN (złote polskie)
 • 100 RON (leje rumuńskie)
 • 150 DKK (korony duńskie)
 • 223 SEK (korony szwedzkie)
 • 7697 HUF (forinty węgierskie)


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, które muszę znać?

 1. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji. Jeśli będziemy musieli zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu obowiązywania Promocji, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub wiadomości e-mail. Jakiekolwiek zmiany w Regulaminie promocji nie wpływają na Twoje prawa po wzięciu udziału w Promocji.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Nagrody Pieniężnej otrzymanej przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, za którą Nagroda Pieniężna została przyznana, zostanie Ci zwrócona, jeśli uzyskasz Nagrodę Pieniężną w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut w celu uzyskania Nagrody Pieniężnej lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek Nagrody Pieniężnej zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 3. Jeśli zamkniesz swoje konto osobiste Revolut lub Twoje konto zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim będziemy mogli przesłać na nie Nagrodę Pieniężną, lub pomiędzy zakwalifikowaniem się do Nagrody Pieniężnej w ramach niniejszej Promocji a jej otrzymaniem stracisz prawo do takiej Nagrody Pieniężnej.
 4. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Nagrody Pieniężnej w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 5. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności klientów.
 6. Niniejszy Regulamin jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego przekłady służą wyłącznie celom informacyjnym i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy Promocji nie mogą czerpać żadnych praw wynikających z przetłumaczonej wersji. Obowiązywać będzie angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu, która będzie wiążąca i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym. Jeśli jednak zgodnie z prawem powinien być stosowany język lokalny, wówczas język lokalny ma pierwszeństwo.
 7. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci Konto Osobiste. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do nich. Poniżej znajdują się zarejestrowane adresy każdego podmiotu grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które możesz mieć w związku z niniejszą Promocją. Możesz powołać się na zasady ochrony konsumentów obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz.

Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Sądy właściwe

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD

Prawo Anglii i Walii

Sądy Anglii i Walii lub, jeśli jesteś mieszkańcem Szkocji, właściwy sąd w Szkocji

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz

Revolut Bank UAB działający w Irlandii za pośrednictwem swojego oddziału w Irlandii

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia

Prawo irlandzkie

Właściwy sąd w Irlandii.

Revolut Bank UAB działający we Francji za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Francja (SIREN 894 031 244)

Prawo francuskie

Jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz bezpłatnie skierować ją do Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF). Wszelkie spory mogą być kierowane do właściwego sądu we Francji.

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Holandia.

Prawo holenderskie

Sąd w Amsterdamie

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Hiszpanii

Oddział z identyfikatorem podatkowym W0250845E, należycie zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Volum 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583. Adres: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madryt (Hiszpania).

Prawo hiszpańskie

Właściwe sądy w Hiszpanii

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruksela, Belgia

Prawo belgijskie

Właściwe sądy w Belgii