Warunki promocji

Promocja Cashback dla partnerów handlowych

Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Cashback dla partnerów handlowych Revolut („Promocja”) nowi użytkownicy na kwalifikujących się rynkach mają możliwość zarejestrowania się w usłudze Revolut po raz pierwszy i otrzymania nagrody pieniężnej „Nagroda Cashback”.

Aby otrzymać Nagrodę Cashback, musisz zarejestrować się w Revolut po raz pierwszy, korzystając z unikatowego linku lub skanując kod QR dostarczony przez jednego z naszych Partnerów handlowych. Nasi Partnerzy handlowi korzystają z systemu Revolut POS, Revolut Reader lub funkcji Tap to Pay na urządzeniach iPhone lub dowolnej usługi płatniczej zapewnianej przez Revolut Business w ramach usług, które świadczą („Partnerzy handlowi”).

Szczegółowe informacje dotyczące tej Promocji zostaną określone na stronie docelowej Promocji, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza dostarczonego przez naszego Partnera („Strona docelowa promocji”). Strona docelowa promocji zawiera informacje na temat:

 • uprawnionych rynków;
 • rodzaju nagrody Cashback (będzie to albo procent transakcji kartą Revolut z ograniczeniem całkowitej kwoty, albo stała kwota) oraz
 • okresu, w którym można wziąć udział w niniejszej Promocji i ubiegać się o Nagrodę Cashback („Okres promocji”).

Niniejszy regulamin („Regulamin promocji”) określa zasady Promocji; musisz przestrzegać jego warunków oraz warunków dotyczących Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w promocji, musisz:

 • mieszkać pod adresem zamieszkania na jednym z Uprawnionych rynków;
 • mieć ukończone 18 lat oraz
 • nie posiadać obecnie ani w przeszłości konta osobistego Revolut w żadnym podmiocie z grupy Revolut oraz
 • otrzymać informację marketingową o Promocji bezpośrednio od Revolut lub Partnera handlowego albo zobaczyć Promocję reklamowaną w miejscu pracy Partnera handlowego, aby móc wykonać opisane poniżej kroki w celu skorzystania z Promocji.

Dodatkowo musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknij unikatowy link lub zeskanuj odpowiedni kod QR dotyczący Promocji dostarczany przez Partnera handlowego. Ten link lub kod QR przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. W witrynie internetowej Revolut możesz zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi Promocji, w tym z Regulaminem promocji, Okresem promocji i szczegółami dotyczącymi Nagrody pieniężnej. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut.
 • Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut i wypełnij formularz procedury „KYC” („Poznaj swojego klienta”) przed zakończeniem Okresu promocji.
 • Pomyślnie dokończ rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC z adresem zameldowania na uprawnionym rynku) bez ograniczeń na koncie przed końcem Okresu promocji.
 • Dokonaj pierwszego zasilenia konta osobistego Revolut kwotą co najmniej 1 EUR lub jej równowartością w innej walucie.
 • Dokonaj pierwszej płatności kartą przy użyciu fizycznej lub wirtualnej karty Revolut połączonej z Twoim kontem osobistym Revolut. Musi to być autentyczny zakup (np. transakcje na rzecz dostawców usług płatniczych, na inne konta bankowe i do portfeli elektronicznych nie są uznawane za autentyczne). Pierwsza płatność może mieć dowolną wartość powyżej 1 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie i może być dokonana u dowolnego sprzedawcy.

Musisz pomyślnie wykonać powyższe czynności przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać Nagrodę Cashback.


Jak uzyskać cashback?

Jeśli spełnisz kryteria udziału i wykonasz czynności opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?”, po dokonaniu pierwszej pomyślnej transakcji kartą wirtualną lub fizyczną Revolut nagroda Cashback zostanie wypłacona na Twoje konto osobiste Revolut. Nagroda Cashback zostanie wypłacona na Twoje konto osobiste Revolut w ciągu 7 dni od dokonania pierwszej płatności kartą.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Możemy zmienić, zawiesić, rozszerzyć lub zakończyć Promocję przed datą Okresu promocji, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ogłosimy to w taki sam sposób, w jaki ogłoszono Promocję i, w miarę możliwości, postaramy się powiadomić o tym użytkownika z wyprzedzeniem. Żadne zmiany Regulaminu Promocji nie będą miały wpływu na Twoje prawa, jeśli weźmiesz udział w Promocji przed ich dokonaniem.
 2. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą, przez które nie może kontynuować promocji zgodnie z planem. Prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do określonej korzyści w związku z Promocją, ale taka korzyść nie została Ci przyznana w wyniku wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Nagrody Cashback otrzymanej przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, za którą Nagroda Cashback została przyznana, zostanie Ci zwrócona, jeśli uzyskasz Nagrodę Cashback w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut w celu uzyskania Nagrody Cashback lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek Nagrody Cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 4. Jeśli zamkniesz swoje konto osobiste Revolut lub Twoje konto zostanie zawieszone, zamknięte lub ograniczone, zanim będziemy zobowiązani zasilić Twoje konto Cashbackiem lub między zakwalifikowaniem się do Cashbacku a jego otrzymaniem utracisz do niego prawo.
 5. Biorąc udział w niniejszej Promocji, potwierdzasz, że rozumiesz, iż wszelkie korzyści otrzymane w ramach niniejszej Promocji mogą podlegać miejscowemu podatkowi dochodowemu w kraju Twojego zamieszkania i/lub na lokalnym terytorium, na którym jesteś rezydentem podatkowym. Ponosisz odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków, które mogą wynikać z otrzymania jakichkolwiek korzyści. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, które mogą wynikać z otrzymania jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej Promocji.
 6. Revolut musi przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu promocji. Więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi, możesz znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności klienta. Partnerzy handlowi mogą również gromadzić dane osobowe użytkownika w związku z niniejszą Promocją. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności partnerów handlowych. Partnerzy handlowi będą również wysyłać treści marketingowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych i bezpośredniego marketingu elektronicznego. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości marketingowych od Partnerów handlowych, musisz odpowiednio ustawić swoje preferencje marketingowe bezpośrednio u Partnerów handlowych, ponieważ jest to poza kompetencjami Revolut.
 7. Niniejszy Regulamin promocji jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego przekłady służą wyłącznie celom informacyjnym i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą uzyskiwać żadnych praw wynikających z przetłumaczonej wersji. Obowiązywać będzie angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu promocji, która będzie wiążąca i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym. Jeśli jednak zgodnie z prawem powinien być stosowany język lokalny, wówczas wersja w języku lokalnym ma pierwszeństwo.


Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci konto osobiste. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do niego. Poniżej znajdują się zarejestrowane adresy oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wystąpić w związku z niniejszą Promocją. Możesz też powołać się na zasady ochrony konsumentów obowiązujące w kraju obszaru, w którym mieszkasz


Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Sądy właściwe

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz)

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Holandia.

Prawo holenderskie

Właściwe sądy holenderskie

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruksela, Belgia

Prawo belgijskie

Właściwe sądy w Belgii