Oto, co robimy, aby pomagać naszej planecie. 🌎

Zrównoważony rozwój w Revolut

W Revolut zmieniamy sposób, w jaki ludzie korzystają z technologii i wchodzą z nią w interakcje. Kształtujemy przyszłość finansów i stylu życia. Każda nowoczesna firma musi jednak w kompleksowy sposób dostosowywać się do przyszłych potrzeb otaczającego świata — nie tylko gospodarczych, ale też społecznych i środowiskowych. To właśnie dlatego w Revolut realizujemy misję, której celem jest skupienie wszystkich naszych działań wokół zrównoważonego rozwoju.

Walka ze zmianami klimatu

Zmiany klimatyczne to rzeczywistość, z którą wszyscy musimy się zmierzyć. Wszyscy jesteśmy też odpowiedzialni za dobrobyt naszych społeczności i odnowę naszej planety. Tworzymy pierwszą prawdziwie globalną superaplikację finansową, dlatego chcemy mieć pewność, że robimy to w sposób zrównoważony, a nasi klienci mogą kontrolować swój wpływ na środowisko. Aby osiągnąć ten cel, ograniczamy w jak największym stopniu nasz własny wpływ. Jesteśmy zobowiązani do wprowadzania zmian i jesteśmy dumni, że w 2021 roku dołączyliśmy do Tech Zero — inicjatywy skupiającej brytyjskie i zagraniczne firmy technologiczne, które są gotowe walczyć z kryzysem klimatycznym za pomocą technologii, danych i nauki.

Tech Zero

Pomiar naszego śladu węglowego

Wszystkie nasze usługi oferujemy drogą cyfrową i nie mamy fizycznych oddziałów, co pozwala nam ograniczać emisje związane z użytkowaniem obiektów. Mimo to nasza standardowa działalność biznesowa nadal przyczynia się do zmian klimatycznych, dlatego nawiązaliśmy współpracę z firmą Watershed, która pomaga nam mierzyć w czasie rzeczywistym nasz ślad węglowy, opracowywać jasne strategie ograniczania wpływu na środowisko w każdym aspekcie naszej działalności oraz sporządzać raporty na temat emisji. Mierzymy nasz ślad węglowy zgodnie ze standardami branżowymi, stosując się do wytycznych Greenhouse Gas Protocol i uwzględniając w naszych obliczeniach wszystkie emisje z zakresów 1, 2 i 3.

Watershed

Ślad węglowy

Nasze emisje

 1. 1
  Zakres 1

  Emisje bezpośrednie stanowią mniej niż 1% naszego śladu węglowego.

 2. 2
  Zakres 2

  Emisje pośrednie, np. emisje związane z produkcją pozyskiwanej przez nas energii elektrycznej, stanowią mniej niż 3% naszego śladu węglowego.

 3. 3
  Zakres 3

  Emisje po stronie dostawców, za które Revolut nie jest odpowiedzialny w sposób bezpośredni, stanowią około 97% naszego śladu węglowego.

Ślad węglowy w podziale na kategorie

Poziom emisji netto w Revolut za rok 2021 wyniósł 16 833 ton metrycznych CO2e, co stanowi spadek o 8,61% w stosunku do roku 2020

Poniżej znajduje się zestawienie naszego śladu węglowego w roku 2021 według głównych kategorii. Nasza firma wciąż szybko się rozwija, dlatego chcemy dać wszystkim wgląd w to, jak efektywność naszych działań zmienia się w czasie. Będziemy udostępniać raporty na temat naszego śladu węglowego wyrażonego w tCO2e (tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla) na 1 mln GBP przychodu. Dążymy do zmniejszenia zarówno samego śladu węglowego, jak i śladu węglowego w stosunku do przychodu. W 2021 roku nasz ślad węglowy wyniósł 26 tCO2e na 1 mln GBP przychodu — w porównaniu z rokiem 2020 zmniejszył się o 68%.

Ślad węglowy w CO2e według kategorii (2021 r.)

W 2021 roku wartość naszego wskaźnika śladu węglowego do przychodów spadła o 68% w porównaniu z rokiem 2020

• Towary i usługi — emisje związane z towarami i usługami, które kupujemy od naszych partnerów. • Produkty — usługi, które oferujemy naszym klientom. • Biura — powierzchnie biurowe, z których korzystamy na całym świecie. • Pracownicy — ślad węglowy generowany przez pracowników zdalnych, dojeżdżających do pracy itp. • Chmura — wykorzystanie platform przetwarzania danych w chmurze.

Zmniejszanie naszego wpływu

Podjęliśmy szereg działań prowadzących do zmniejszenia naszego śladu węglowego: • Wprowadziliśmy przejrzyste procedury zarządzania odpadami, które umożliwiają sortowanie i recykling odpadów we wszystkich lokalizacjach firmy. • Wprowadziliśmy ścisłe zasady zarządzania e-odpadami (czyli zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym); gdy tylko to możliwe, oddajemy lub odnawiamy zbędny sprzęt elektroniczny po zakończeniu jego żywotności. Jeśli nie ma możliwości odrestaurowania lub ponownego wykorzystania sprzętu, korzystamy z usług zaufanego partnera, który zajmuje się recyklingiem e-odpadów i dba o to, aby żaden z odpadów nie trafił na wysypisko. • Wprowadziliśmy politykę zrównoważonych podróży służbowych w celu ograniczenia związanego z nimi zanieczyszczenia środowiska, której elementem jest również kompensacja. • Energia elektryczna wykorzystywana w naszych biurach w Londynie i Wilnie pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych. Przewidujemy, że w miarę rozwoju firmy nasza polityka będzie rozszerzana na kolejne regiony. • Aby zmniejszyć zużycie energii, zamknęliśmy jedno piętro naszej siedziby w Londynie. • Wszyscy nasi pracownicy w Wielkiej Brytanii mają dostęp do programu „Cycle to Work” (pl. Rowerem do pracy), w ramach którego zachęcamy do korzystania z przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Cycle to Work

Partnerstwa i darowizny

Ułatwiamy naszym klientom przyłączenie się do zmian. Stale wspieramy i prowadzimy kampanie darowizn dla organizacji pozarządowych i grup, które angażują się w działania na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych, pomocy uchodźcom wojennym i promowania równości praw. Współpracujemy z globalnymi i lokalnymi partnerami charytatywnymi, którzy działają na rzecz zrównoważonego rozwoju, takimi jak WWF, Rainforest Alliance czy Open Cages. Pomagamy im w zbieraniu funduszy za pośrednictwem platformy Darowizny Revolut. Czy wiesz, że klienci Revolut przekazali ponad 1 milion funtów na rzecz organizacji charytatywnych, które działają na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i klimatu? A to jeszcze nie koniec!

Sprawdź stanowiska