Kodeks postępowania

Pragniemy zmienić sposób, w jaki obywatele świata posługują się swoimi pieniędzmi. Chcemy uprościć ludziom życie, umożliwiając im praktyczniejsze i bardziej satysfakcjonujące zarządzanie finansami. Do rozwoju pierwszej na świecie superaplikacji finansowej przyczyniamy się wszyscy. Niniejszy Kodeks postępowania jest gwarancją właściwych praktyk na drodze do naszego sukcesu.

Wiadomość od Nika Storonsky'ego, dyrektora generalnego

Wierzymy, że wspaniali ludzie, pracujący razem w uczciwej, nastawionej na wysokie osiągnięcia kulturze, są kluczem do dostarczania niesamowitych produktów i usług, które kochają nasi klienci. Wiemy też, że nasze zachowanie wobec siebie nawzajem jest zasadnicze dla tego sukcesu. Nasz Kodeks postępowania określa zasady kierujące naszym zachowaniem i podejmowanymi decyzjami. Owszem, jest on nieco formalny, ale powinien taki być, abyśmy wszyscy zawsze działali uczciwie i w najlepszym interesie naszych klientów, pracowników, społeczności i interesariuszy.

Wizja, wartości i postępowanie

Naszą wizją jest stworzenie pierwszej na świecie superaplikacji finansowej. W tym celu musimy zebrać i utrzymać wspaniały Dream Team, który będzie zadowolony i spełniony w pracy. Nasza kultura jest wierna naszym wartościom. Wszyscy są odpowiedzialni za swoje działania, zachęca się ich do zabierania głosu, dążenia do doskonałości i robienia zawsze tego, co właściwe.

Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą przestrzegać zasad postępowania ustalonych przez nasze organy regulacyjne:

 • Postępuj uczciwie
 • Traktuj klientów sprawiedliwie
 • Działaj z należytą umiejętnością, troską i starannością
 • Bądź otwarty i współpracuj z organami regulacyjnymi
 • Przestrzegaj właściwych standardów postępowania na rynku

Nasze podejście do postępowania

Nasza reputacja opiera się na zaufaniu i uczciwości naszych pracowników i ludzi, z którymi prowadzimy interesy. W Revolut oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą przestrzegać najwyższych standardów etycznych i prawnych, zgodnie z globalnymi i lokalnymi zasadami oraz procedurami. Dbamy o naszą reputację, zawsze postępując właściwie.

Kluczowe wskazówki dla pracowników Revolut

 • Zasady i procedury
 • Podręcznik pracownika
 • Portal Speak Up
 • Twój bezpośredni przełożony
 • Centrum obsługi ryzyka i zgodności
 • Centrum obsługi kwestii prawnych

Nasi klienci

Nasi klienci są zawsze na pierwszym miejscu. Wszystkie nasze produkty i usługi tworzymy z myślą o ich potrzebach. Tylko kiedy naprawdę rozumiemy ich wymagania, możemy dostarczać wyjątkowe produkty, które poprawiają jakość ich życia i zwiększają zawartość portfela.

Tak to powinno wyglądać:

 • Zawsze stawiamy klienta w centrum naszych działań
 • Słuchamy i bierzemy pod uwagę ich potrzeby
 • Projektujemy nasze produkty tak, aby były łatwe w użyciu
 • Pomagamy klientom czerpać jak najwięcej korzyści z naszych produktów i usług
 • Mówimy do nich jak do ludzi, a nie jak do robotów
 • Pamiętamy, że klienci to prawdziwi ludzie z własnymi, niepowtarzalnymi sytuacjami
 • Rozpatrujemy ich skargi i zapytania szybko i sprawiedliwie
 • Szanujemy i chronimy ich dane osobowe oraz prawo do prywatności
 • Unikamy wszelkich konfliktów pomiędzy naszymi osobistymi interesami a interesami Revolut i jego klientów

Nasi pracownicy

Nasza filozofia Dream Team jest prosta: przyciągnąć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych ludzi oraz stworzyć warunki, które pozwolą im robić genialne rzeczy dla dobra naszych klientów.

Tak to powinno wyglądać:

 • Działamy uczciwie i przestrzegamy prawa
 • Ufamy naszym pracownikom, ponieważ zatrudniamy najlepszych
 • Traktujemy wszystkich z uprzejmością i szacunkiem
 • Promujemy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy
 • Jesteśmy mili dla ludzi
 • Wspieramy rozwój kariery
 • Dzielimy się wiedzą
 • Zachęcamy ludzi do zabierania głosu
 • Poważnie traktujemy wszelkie skargi związane z zatrudnieniem

Nasze społeczności i nasi interesariusze

Dążymy do wprowadzania pozytywnych zmian. Chcemy „zostawić świat lepszym, niż go zastaliśmy” — czy to poprzez minimalizowanie naszego śladu środowiskowego, promowanie uczciwej konkurencji czy też ulepszanie społeczności, w których żyjemy i pracujemy. W Revolut zdajemy sobie sprawę, że odgrywamy ważną rolę we wspieraniu długoterminowego dobrostanu społeczności, którym służymy.

Tak to powinno wyglądać:

 • Angażujemy się we współpracę z rządami i organami regulacyjnymi, aby pomóc w tworzeniu zasad, które chronią naszych klientów
 • Promujemy konkurencję, oferując klientom większy wybór, wartość i usługi
 • Zwalczamy przestępstwa finansowe i oszustwa
 • Mamy na uwadze wpływ naszych decyzji na społeczeństwo i środowisko
 • Dajemy klientom możliwość łatwego przekazywania darowizn na cele charytatywne w aplikacji
 • Jesteśmy transparentni w relacjach biznesowych
 • Rozumiemy nasze łańcuchy dostaw

Zarządzanie ryzykiem

Zasady zarządzania ryzykiem w Revolut określają nasze podejście do identyfikowania, pomiaru, monitorowania, łagodzenia i raportowania ryzyka. Określają role i obowiązki wszystkich zaangażowanych osób oraz wymagają od nas odpowiedzialności za nasze działania.

Tak to powinno wyglądać:

 • Mamy umiejętności i wiedzę, aby kompetentnie wykonywać nasze obowiązki
 • Rozumiemy zasady zgodności i prawa, którym musimy się podporządkować
 • Promujemy odpowiedzialny i zrównoważony rozwój
 • Nie poświęcamy jakości dla szybkości
 • Dbamy o to, aby wszyscy pracownicy ukończyli obowiązkowe moduły szkoleniowe

Nasze podejście do podejmowania decyzji

Bierzemy pod uwagę moralne skutki naszych decyzji i działamy tylko wtedy, gdy jest to właściwe. Zadaj sobie następujące pytania. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, decyzja, aby wykonać dane działanie, wydaje się właściwa. Jeśli odpowiedź brzmi „nie” lub nie jesteś pewien, najpierw zwróć się o pomoc. Poproś o wytyczne.

Zadaj sobie następujące pytania

 1. 1
  Wpływ na klienta

  Czy moja decyzja leży w najlepszym interesie naszych klientów?

 2. 2
  Uczciwość i prawość

  Czy moja decyzja napawałby mnie dumą, gdyby podano ją w wiadomościach?

 3. 3
  Zgodność z prawem, regulacjami i zasadami

  Czy moje działania są zgodne ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi i prawnymi?

 4. 4
  Wizja długoterminowa

  Czy za pięć lat ta decyzja nadal będzie wydawać się dobrym pomysłem?

Przemyślenia na koniec

Martin Gilbert, Prezes Revolut

Nasze podstawowe wartości są sercem i duszą wszystkiego, co robimy. Prowadzą nas zarówno w trudnych, jak i dobrych czasach i powinny być miarą, według której oceniamy siebie jako liderów. To menedżerowie wskazują kierunek rozwoju, dlatego powinni być chodzącymi przykładami wartości Revolut. Niniejszy Kodeks postępowania został zatwierdzony przez radę dyrektorów Revolut i zawiera zasady dobrego postępowania, których przestrzegamy.