Kodeks postępowania

Pragniemy zmienić sposób, w jaki obywatele świata posługują się swoimi pieniędzmi. Chcemy uprościć ludziom życie, umożliwiając im praktyczniejsze i bardziej satysfakcjonujące zarządzanie finansami. Do rozwoju pierwszej na świecie superaplikacji finansowej przyczyniamy się wszyscy. Niniejszy Kodeks postępowania jest gwarancją właściwych praktyk na drodze do naszego sukcesu.

Wiadomość od Nika Storonsky'ego, dyrektora generalnego

Wierzymy, że wspaniali ludzie, pracujący razem w uczciwej, nastawionej na wysokie osiągnięcia kulturze, są kluczem do dostarczania niesamowitych produktów i usług, które kochają nasi klienci. Wiemy też, że nasze zachowanie wobec siebie nawzajem jest zasadnicze dla tego sukcesu. Nasz Kodeks postępowania określa zasady kierujące naszym zachowaniem i podejmowanymi decyzjami. Owszem, jest on nieco formalny, ale powinien taki być, abyśmy wszyscy zawsze działali uczciwie i w najlepszym interesie naszych klientów, pracowników, społeczności i interesariuszy.

Wizja, wartości i postępowanie

Naszą wizją jest stworzenie pierwszej na świecie superaplikacji finansowej. W tym celu musimy zebrać i utrzymać wspaniały Dream Team, który będzie zadowolony i spełniony w pracy. Nasza kultura jest wierna naszym wartościom. Wszyscy są odpowiedzialni za swoje działania, zachęca się ich do zabierania głosu, dążenia do doskonałości i robienia zawsze tego, co właściwe.

Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą przestrzegać zasad postępowania ustalonych przez nasze organy regulacyjne:

 • Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • Działać w interesie klientów
 • Zachowywać należytą staranność i profesjonalizm
 • Być otwartym na współpracę z organami nadzoru
 • Postępować zgodnie ze standardami rynkowymi

Nasze podejście do postępowania

Nasza reputacja opiera się na zaufaniu i uczciwości naszych pracowników i partnerów biznesowych. W Revolut oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą przestrzegać najwyższych standardów etycznych i prawnych, zgodnie z globalnymi i lokalnymi zasadami oraz procedurami. Dbamy o naszą reputację, zawsze robiąc to, co należy.

Kluczowe wskazówki dla pracowników Revolut

 • Zasady i procedury
 • Materiały szkoleniowe
 • Podręcznik pracownika
 • Portal do zgłaszania nieprawidłowości
 • Bezpośredni przełożony
 • Zespół ds. ryzyka i zgodności z przepisami
 • Zespół prawny

Nasi klienci

Nasi klienci są zawsze na pierwszym miejscu — są w centrum naszej uwagi, a ich interes jest naszym priorytetem. Wszystkie nasze produkty i usługi planujemy, projektujemy i tworzymy z myślą o ich potrzebach. Tylko kiedy naprawdę rozumiemy ich wymagania, możemy dostarczać wyjątkowe produkty, które poprawiają jakość ich życia i zwiększają zawartość portfela.

Tak to powinno wyglądać:

 • Zawsze stawiamy klientów w centrum naszych działań.
 • Tworzymy produkty tak, aby były proste w obsłudze i spełniały oczekiwania klientów.
 • Utrzymujemy stały kontakt z klientami, informując ich o nowych produktach i usługach oraz istotnych zmianach lub aktualizacjach.
 • Dostarczamy klientom produkty warte swojej ceny.
 • Dostarczamy klientom użyteczne informacje, które spełniają ich potrzeby oraz są zrozumiałe, uczciwe i niewprowadzające w błąd, co sprzyja pozytywnemu doświadczeniu podczas korzystania z naszych usług.
 • Zapewniamy klientom wsparcie, które umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału naszych produktów.
 • Dbamy o to, aby nasi klienci nie napotykali utrudnień podczas korzystania z naszych usług.
 • Jesteśmy elastyczni: staramy się szybko i rzetelnie rozpatrywać wszelkie reklamacje oraz zapytania klientów.
 • Szanujemy i chronimy dane osobowe klientów oraz ich prawo do prywatności.
 • Unikamy wszelkich konfliktów pomiędzy naszymi osobistymi interesami a interesami Revolut i jego klientów.

Nasi pracownicy

Nasza filozofia Dream Team jest prosta: przyciągnąć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych ludzi oraz stworzyć warunki, które pozwolą im robić genialne rzeczy dla dobra naszych klientów.

Tak to powinno wyglądać:

 • Działamy uczciwie i przestrzegamy prawa
 • Ufamy naszym pracownikom, ponieważ zatrudniamy najlepszych
 • Traktujemy wszystkich z uprzejmością i szacunkiem
 • Promujemy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy
 • Wspieramy rozwój kariery
 • Dzielimy się wiedzą
 • Zachęcamy ludzi do zabierania głosu
 • Poważnie traktujemy wszelkie skargi związane z zatrudnieniem

Nasze społeczności i nasi interesariusze

Dążymy do wprowadzania pozytywnych zmian. Chcemy „zostawić świat lepszym, niż go zastaliśmy” — czy to poprzez minimalizowanie naszego śladu środowiskowego, promowanie uczciwej konkurencji czy też ulepszanie społeczności, w których żyjemy i pracujemy. W Revolut zdajemy sobie sprawę, że odgrywamy ważną rolę we wspieraniu długoterminowego dobrostanu społeczności, którym służymy.

Tak to powinno wyglądać:

 • Angażujemy się we współpracę z rządami i organami regulacyjnymi, aby pomóc w tworzeniu zasad, które chronią naszych klientów
 • Promujemy konkurencję, oferując klientom większy wybór, wartość i usługi
 • Zwalczamy przestępstwa finansowe i oszustwa
 • Mamy na uwadze wpływ naszych decyzji na społeczeństwo i środowisko
 • Dajemy klientom możliwość łatwego przekazywania darowizn na cele charytatywne w aplikacji
 • Jesteśmy transparentni w relacjach biznesowych
 • Rozumiemy nasze łańcuchy dostaw

Zarządzanie ryzykiem

Zasady zarządzania ryzykiem w Revolut określają nasze podejście do identyfikowania, pomiaru, monitorowania, łagodzenia i raportowania ryzyka. Określają role i obowiązki wszystkich zaangażowanych osób oraz wymagają od nas odpowiedzialności za nasze działania.

Tak to powinno wyglądać:

 • Mamy umiejętności i wiedzę, aby kompetentnie wykonywać nasze obowiązki
 • Rozumiemy zasady zgodności i prawa, którym musimy się podporządkować
 • Promujemy odpowiedzialny i zrównoważony rozwój
 • Nie poświęcamy jakości dla szybkości
 • Dbamy o to, aby wszyscy pracownicy ukończyli obowiązkowe moduły szkoleniowe

Nasze podejście do podejmowania decyzji

Bierzemy pod uwagę moralne skutki naszych decyzji i działamy tylko wtedy, gdy jest to właściwe. Zadaj sobie następujące pytania. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, decyzja, aby wykonać dane działanie, wydaje się właściwa. Jeśli odpowiedź brzmi „nie” lub nie jesteś pewien, najpierw zwróć się o pomoc. Poproś o wytyczne.

Zadaj sobie następujące pytania

 1. 1

  Korzyść dla klienta

  Czy podjęta dezycja będzie z korzyścią dla klienta?

 2. 2

  Uczciwość i prawość

  Czy moja decyzja napawałby mnie dumą, gdyby ogłoszono ją w wiadomościach?

 3. 3

  Zgodność z prawem, regulacjami i zasadami

  Czy postępuję zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi?

 4. 4

  Wizja długoterminowa

  Czy za pięć lat ta decyzja nadal będzie wydawać się dobrym pomysłem?

Przemyślenia na koniec

Martin Gilbert, Prezes Revolut

Nasze podstawowe wartości są sercem i duszą wszystkiego, co robimy. Prowadzą nas zarówno w trudnych, jak i dobrych czasach i powinny być miarą, według której oceniamy siebie jako liderów. To menedżerowie wskazują kierunek rozwoju, dlatego powinni być chodzącymi przykładami wartości Revolut. Niniejszy Kodeks postępowania został zatwierdzony przez radę dyrektorów Revolut i zawiera zasady dobrego postępowania, których przestrzegamy.