MiFID dokumentai

Paslaugų, finansinių priemonių ir rizikų aprašas

Paslaugų, finansinių priemonių ir rizikų aprašas

Ši Paslaugų, finansinių priemonių ir rizikų aprašo versija taikoma nuo 2024 m. vasario 23 d. Jeigu norite šio dokumento versijas, galiojusias iki 2024 m. vasario 23 d., spauskite čia.

I skyrius

INFORMACIJA APIE UAB „REVOLUT SECURITIES EUROPE“ IR TEIKIAMAS INVESTICINES PASLAUGAS

1. Paskirtis

Revolut Securities Europe UAB (toliau – „Revolut“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) savo klientams (toliau – „jūs“, „jūsų“, “jums” arba „jus“) pateikia informaciją apie save, kaip juridinį asmenį, ir siūlomas investicines bei papildomas paslaugas.


Aprašysime siūlomus finansinius produktus, kokią riziką turėtumėte apsvarstyti prieš investuodami, paaiškinsime, kokius investicijų apsaugos susitarimus esame sudarę, ir pateiksime visą kitą jums aktualią informaciją.


Šis dokumentas skirtas neprofesionaliems klientams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES (toliau – „MiFID 2“), kaip ir visos toliau aprašytos paslaugos. MiFID II neprofesionalių klientų apibrėžimas apima tiek fizinius asmenis – „Fizinius asmenis“, tiek juridinius asmenis – „Verslas“.


2. Informacija apie mus

Pavadinimas

Revolut Securities Europe UAB

Juridinio asmens kodas

305799582

Adresas

Quadrum South, Konstitucijos pr. 21B, LT- 08130, Vilnius, Lietuva

Interneto svetainė

www.revolut.com

Priežiūros institucija

Lietuvos bankas (adresas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, tel.: +370 5 2680029, faks.: +370 5 2628124, e. paštas: info@lb.lt, svetainė: www.lb.lt).

Verslo licencija

Daugiau informacijos apie UAB „Revolut Securities Europe“ reguliavimo institucijų suteiktus leidimus rasite Lietuvos banko (LB) licencijų sąraše čia.


3. Investavimo paslaugos ir papildomos paslaugos, kurioms teikti turime licenciją

Investavimo paslaugos:

 • investuotojo finansinių priemonių pavedimų priėmimas ir perdavimas;
 • pavedimų vykdymas klientų sąskaita;
 • finansinių priemonių portfelio valdymas;
 • investavimo rekomendacijų teikimas.


Investavimo papildomos paslaugos:

 • Finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas, išskyrus vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą aukščiausiu lygiu;
 • užsienio valiutos keitimo paslaugos, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu;
 • investiciniai tyrimai, finansinė analizė ir kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių.


Kad galėtumėte naudotis aprašytomis paslaugomis, turėsite atidaryti „Revolut“ einamąją sąskaitą ir finansinių priemonių sąskaitą.

4. Klientų klasifikavimas

Vadovaudamiesi teisės aktais, prieš sudarydami bet kokius finansinių priemonių sandorius, suteiksime jums neprofesionalaus kliento statusą. Šis statusas turi tiesioginės įtakos jums taikomam investicijų apsaugos lygiui, o neprofesionalaus kliento statusas garantuoja aukščiausią apsaugos lygį.


Kai kurios iš pagrindinių apsaugos priemonių, kuriomis naudojasi neprofesionalus klientas, yra sustiprinta tinkamumo ir priimtinumo kontrolė, užtikrinanti, kad klientas investuoja į investicinius produktus pagal savo investavimo tikslus, rizikos toleranciją, finansines galimybes, patirtį ir žinias.

5. Tinkamumo ir priimtinumo vertinimas

Kuomet teikiame tik pavedimų vykdymo (angl. execution-only) investicines paslaugas, susijusias su nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis (pvz.: akcijos ir ADR (Amerikos depozitoriumo pakvitavimai)) ir pinigų rinkos fondai (toliau – „PRF“), mes nevertinsime ar šios paslaugų yra jums tinkamos ir pirimtinos. Todėl negausite jokių rekomendacijų ar papildomų pranešimų apie riziką, susijusią su sandoriu, kurį galbūt norėsite sudaryti. Už savo investicinius sprendimus esate atsakingi tik jūs patys.


Jeigu norite sudaryti sandorius dėl sudėtingų finansinių produktų, jūs turėsite užpildyti tinkamumo klausimyną. Jis reikalingas nustatyti ar jūsų turima kompetencija, patirtis ir žinios yra pakankamos, kad galėtumėte tokius investicinius sprendimus.


Jeigu norėsite naudotis mūsų „Robo“ konsultanto paslaugomis, jūs turėsite užpildyti priimtinumo klausimyną. Mes įvertinsime ar „Robo“ konsultanto paslaugos yra jums priimtinos atsižvelgiant į jūsų turimą kompetenciją, patirtį, žinias, jas įvertintus kartu su jūsų investavimo prioritetais ir tikslais bei finansine padėtimi ir rizikos apetitu.


Labai svarbu, kad jūs pateiktumėte mums atnaujintą, tikslią ir išsamią informaciją, kad mes galėtume atlikti priimtinumo ir (arba) tinkamumo įvertinimus, kas leis mums veikti geriausiais jūsų interesais teikiant atitinkamas paslaugas.


Kartais galime jums pateikti faktinę informaciją apie finansines priemones, tačiau ši informacija nėra ir neturėtų būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija . Pateikdami bet kokius pavedimus, sprendimą priimate jūs patys.


Pasiliekame teisę savo nuožiūra klientams neteikti investavimo ar papildomų paslaugų, nepaaiškindami tokių paslaugų teikimo ar neteikimo priežasčių.

6. Finansinių priemonių sandoriai

Finansinių priemonių sandoriai gali būti sudaromi įvairiomis formomis – organizuotai prekybos vietoje arba už reguliuojamų rinkų ribų, organizuotoje prekybos sistemose (toliau – „OPS“) arba daugiašalėje prekybos sistemoje (toliau – „DPS“), sudarant nebiržinius sandorius (toliau – „OTC“). Trečiosios šalies makleris (toliau – „makleris“) yra dalinių akcijų, dalinių biržoje prekiaujamų fondo vienetų ir dalinių Amerikos depozitoriumo pakvitavimo (ADR) vienetų vykdymo makleris. Visus tokius pavedimus vykdys makleris iš savo nuosavos sąskaitos savo lėšomis.


Sandorius, susijusius su pinigų rinkos fondais, įskaitant akcijų išleidimą ir išpirkimą, taip pat grąžos paskirstymą, vykdys atitinkamo fondo valdytojas.


Prieš sudarydami atitinkamą investicinių paslaugų sutartį, turėtumėte susipažinti su mūsų Pavedimų Vykdymo Politika. Vykdymo vietų sąrašas ir kita esminė informacija, reikalinga sudaryti finansinių priemonių sandorius, pateikiama mūsų interneto svetainėje.

7. Apmokestinimas

Jūsų gautos pajamos iš investavimo veiklos gali būti apmokestinamos Lietuvos Respublikos ir (arba) užsienio valstybės, kurioje gyvenate mokesčių tikslais, teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.


Atkreipkite dėmesį, kad teisės aktuose nurodytais atvejais mes arba trečioji šalis galime būti įpareigoti išskaičiuoti mokesčius iš jums mokamos sumos. Mums taip pat gali prireikti lėšas, skirtas mokesčiams sumokėti, iškeisti į oficialią atitinkamos šalies valiutą pagal dabartinį „Revolut“ valiutos kursą. Toks mokesčių išskaičiavimas nesukuria mums pareigos grąžinti jums išskaičiuoto mokesčio sumą.


Mokesčius taip pat gali išskaičiuoti užsienio finansų institucija užsienio teisės aktuose nustatyta tvarka.


Mes neteikiame konsultacijų mokesčių, finansų, teisės ar reguliavimo klausimais. Jūs privalote savarankiškai įvertinti visas aplinkybes, susijusias su jūsų investicijų ar jų grąžos apmokestinimu, net jei jums pateiktoje informacijoje nurodėme konkrečius mokestinius aspektus. Jei turite su tuo susijusių klausimų, turėtumėte kreiptis į nepriklausomus konsultantus.

8. Mokesčiai

 1. Visi mokesčiai už paslaugas yra nurodyti mūsų Išankstiniame (lot. Ex ante) išlaidų ir mokesčių atskleidimo dokumente, kurį galima rasti mūsų interneto svetainėje, ir mes taikysime mokesčius pagal šiuos dokumentus.
 2. Jei mes patiriame papildomų operacinių išlaidų, susijusių su jums teikiamomis paslaugoms, jums gali kilti pareiga jas atlyginti.

9. Komunikacija su jumis

 1. Jei nesusitarta kitaip, pranešimuose jums vartosime anglų kalbą. Šį dokumentą, Pavedimų Vykdymo Politiką ir kitus susijusius dokumentus galima rasti mūsų interneto svetainėje.
 2. Keitimosi informacija priemonės, kuriomis su jumis bendrausime, aprašytos Revolut Securities Europe UAB Sąlygose, kurias taip pat galima rasti mūsų interneto svetainėje.
 3. Teiksime jums informaciją apie jūsų operacijas, sandorius ir pavedimus, kaip aprašyta Revolut Securities Europe UAB Sąlygose.
 4. Galime jums pateikti privalomą trečiosios šalies informaciją originalo kalba.

10. Interesų konfliktų prevencija

 1. Mes imsimės visų pagrįstų priemonių, kad nustatytume ir užkirstume kelią interesų konfliktams, kurie gali kilti tarp mūsų, įskaitant mūsų darbuotojus, ir jūsų, teikiant investavimo paslaugas.
 2. Išsamią Interesų Konfliktų ir skatinamųjų priemonių Politiką galite rasti mūsų interneto svetainėje.

11. Investuotojų apsaugos ir indėlių garantijų tvarka

 1. Įsipareigojimai investuotojams draudžiami pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas yra viešosios įstaigos„Indėlių ir investicijų draudimas“ valdomas fondas, vadovaujantis pirmiau nurodytais teisės aktais. Įvykus draudžiamajam įvykiui, jums suteikiamas investicinių įsipareigojimų draudimas iki 22 000 EUR.
 2. Su investuotojų apsaugos sistemos taisyklėmis galite susipažinti ir jas peržiūrėti mūsų interneto svetainėje.

II skyrius

VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR GRYNŲJŲ PINIGŲ SAUGOJIMO PASLAUGOS IR SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS

Imamės veiksmų, kurių reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai, kad užtikrintume jūsų finansinių priemonių apsaugą. Jei jums priklausantys užsienio emitentų vertybiniai popieriai yra saugomi užsienyje, mes užtikriname, kad taikytini nacionaliniai įstatymai užtikrintų deramą jūsų vertybinių popierių apsaugą. Taip siekiama užtikrinti, kad jūsų vertybiniai popieriai, laikomi mūsų bendroje sąskaitoje (angl. omnibus account) pas užsienio saugotoją (toliau – „saugotojas“), būtų aiškiai atskirti nuo saugotojo asmeninio turto, siekiant išvengti galimų nuostolių saugotojo bankroto, turto arešto ar panašių įvykių atveju. Mes neatliekame nepriklausomo užsienio šalies turto saugojimo reglamentavimo teisinio vertinimo, bet prašome saugotojo pateikti teisiškai privalomus klausimynus dėl taisyklių ir vidaus kontrolės priemonių, kurių jis privalo laikytis.


Kuomet saugome jūsų finansines priemones, mes imamės priemonių, kad apsaugotume jūsų, kaip galutinio naudos gavėjo, teises. Neturime teisės naudotis jums priklausančiomis finansinėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai gauname aiškų jūsų sutikimą.


Užsienio šalyse registruotų emitentų išleistas jums priklausančias finansines priemones gali saugoti kiti finansinių priemonių saugotojai. Rinkdamiesi kitą finansinių priemonių saugotoją, elgiamės profesionaliai ir rūpestingai. Jūsų prašymu galime pateikti informaciją apie jūsų finansinių priemonių saugotoją.


Jums priklausančios finansinės priemonės saugomos maklerio bendroje sąskaitoje (angl. omnibus account), t. y. sąskaitoje, atidarytoje „Revolut“ vardu, bet nurodant, kad galutinis saugomų finansinių priemonių naudos gavėjas esate jūs. Teisėmis, susijusiomis su jūsų finansinėmis priemonėmis, galėsite pasinaudoti tik per mus.


Klientų pinigai yra atskirti nuo mūsų pinigų ir apsaugoti. Iki 20 % visų klientų pinigų gali būti laikoma sąskaitose atidarytose „Revolut Group“ bendrovėse. Likusi dalis laikoma sąskaitoje, atidarytoje pas kriterijus atitinkančią trečiąją šalį. „Kriterijus atitinkanti trečioji šalis“ reiškia centrinį banką, ES licencijuotą kredito įstaigą, banką, licencijuotą už ES ribų, arba reikalavimus atitinkantį pinigų rinkos fondą. Sąskaita, kurioje yra laikomi kliento pinigai, yra vadinama „kliento pinigų sąskaita“. Kliento pinigų sąskaitoje jūsų pinigai gali būti laikomi kartu su kitų mūsų klientų pinigais.


Nors mes pasitelkėme visus įgūdžius ir stropiai bei atidžiai rinkomės kriterijus atitinkančią trečiąją šalį, mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kuriuos galite patirti dėl bet kokių kriterijus atitinkančios trečiosios šalies veiksmų ar neveikimo, susijusio su kliento pinigais, išskyrus nuostolius, kurie kyla dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.

Galima rizika, susijusi su jūsų vertybinių popierių saugojimu

Turėtumėte žinoti, kad saugant vertybinius popierius kyla tam tikra rizika.

Rizika

Aprašas

Operacinė rizika

Galite patirti nuostolių, jei saugotojas, vertybinių popierių birža ar centrinis depozitoriumas susiduria su techniniais savo sistemų sutrikimais.

Saugotojo rizika

Kai kuriose jurisdikcijose dėl riboto teisinio reguliavimo, klientų ir saugotojų vertybinių popierių atskyrimas yra nepakankamas. Saugotojo bankroto atveju galite negrįžtamai prarasti savo investicijas.

Teisinė rizika

Jums dažnai gali būti nežinomi užsienio valstybių įstatymai – jei jurisdikcijoje, kurioje saugomi jūsų vertybiniai popieriai, nepalankiai pasikeistų teisės aktai, galite patirti nuostolių.

Informacinė rizika

Kai kuriais atvejais pasikliaujame trečiosiomis šalimis, todėl ne visada galite turėti visą prieigą prie savo finansinių priemonių informacijos pagal pareikalavimą.


III skyrius

INFORMACIJA APIE FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIUS IR SUSIJUSIAS RIZIKAS

1 dalis. Bendrosios rizikos įvadas


1.1. Turite atsižvelgti į tai, kad investuodami į finansines priemones susiduriate su įvairia rizika, dėl kurios gali sumažėti jūsų investicijų vertė. Rizika – tai galimybė patirti nuostolių investuojant.


1.2. Finansinių priemonių vertė gali sumažėti arba padidėti, todėl egzistuoja rizika, kad jų grąža gali būti neigiama, t. y. galite patirti nuostolių. Nuostolių rizika gali skirtis priklausomai nuo finansinės priemonės. Taip pat turėtumėte atminti, kad ankstesni finansinių priemonių rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, todėl galite prarasti visą investuotą sumą.


1.3. Prieš sudarydami finansinių priemonių sandorį, turėtumėte atlikti nepriklausomą pasirinktos finansinės priemonės savybių ir susijusių rizikų vertinimą, atsižvelgdami į savo finansinę padėtį, finansinių priemonių sandorių sudarymo patirtį, toleranciją rizikai, investavimo tikslus ir pageidaujamą investavimo laikotarpį.


1.4. Privalote suprasti visas su atitinkamomis finansinėmis priemonėmis susijusias rizikas, nes sumažėjus investicijų vertei patirsite nuostolius.


1.5. Investuodami į finansines priemones privalote:

1.5.1. atidžiai išnagrinėti Pavedimų Vykdymo Politiką, kurią galima rasti mūsų interneto svetainėje, ir įvertinti gebėjimą prisiimti Revolut Securities Europe UAB Sąlygose nustatytus įsipareigojimus;

1.5.2. atidžiai įvertinti toliau pateikiamuose aprašymuose nurodytą sandorių riziką, ypač riziką, susijusią su finansinių priemonių sandoriais, kuriuos sudarysite; atkreipti dėmesį į su taikomomis finansinėmis priemonėmis susijusius įsipareigojimus ir įvertinti, ar esate pasirengę juos prisiimti;

1.5.3. atidžiai įvertinti iš mūsų gautuose pavedimų patvirtinimuose nurodytą informaciją ir savarankiškai sekti savo pavedimų būseną.


1.6. Rizikos tipai:

Rizika

Aprašas

Politinė rizika

Vyriausybių ir administracinių institucijų priimami politiniai sprendimai gali neigiamai paveikti rinkos dalyvius. Todėl emitentai gali nesugebėti įvykdyti savo ankstesnių įsipareigojimų ir dėl to sumažėtų atitinkamų finansinių priemonių vertė. Tokių scenarijų pavyzdžiai gali būti prekybos embargas, palūkanų normų didinimas ar kiti sprendimai, darantys poveikį socialinei, ekonominei ir teisinei aplinkai.

Besiformuojančių rinkų (angl. emerging markets) rizika

Investicijoms į finansines priemones, išleistas šalyse, kurios laikomos besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis, dėl politinių ir ekonominių sąlygų, kurios yra labiau nestabilios, gali būti būdingas didesnis ir neprognozuojamas finansinių priemonių kainų svyravimas.

Valiutos rizika

Dėl nepalankių valiutų kursų svyravimų gali sumažėti grąža arba galite patirti nuostolių, jei investavote užsienio valiuta.

Rinkos rizika

Galite patirti nuostolių, jei rinkos, kuriose turite investicijų, rezultatai yra prastesni nei tikėtasi. Prasti rezultatai gali būti susiję su nesaugia makro- ir mikro-ekonomine aplinka, nestabilumu akcijų biržose arba prasta finansine grąža atitinkamose šalyse, regionuose ar pramonės šakose.

Likvidumo rizika

Nepakankamas rinkos likvidumas gali trukdyti jums parduoti ar pirkti finansines priemones jums palankia kaina. Dėl to galite gauti mažesnę grąžą arba patirti nuostolių iš savo investicijų.

Kainos rizika

Dėl nepalankių jūsų investicijų kainų svyravimų galite patirti nuostolių.

Sistemos rizika

Galima patirti nuostolių dėl veiklos sutrikimų finansinių priemonių saugojimo sistemose, depozitoriumuose, vertybinių popierių biržose, vertybinių popierių saugotojimo vietose (angl. custodians) ir kitose institucijose. Galite negrįžtamai prarasti savo investicijas, jei minėtos įstaigos neįvykdys savo įsipareigojimų, susijusių su jų saugomomis finansinėmis priemonėmis.

Palūkanų normos rizika

Finansinių priemonių, pavyzdžiui, skolos vertybinių popierių, rezultatai labai priklauso nuo pasaulinių ir regioninių palūkanų normų lygio. Jei jos keičiasi, tai gali turėti neigiamą poveikį investicijų grąžai.

Emitento rizika

Jei vertybinių popierių emitentas susiduria su finansinėmis ar likvidumo problemomis, nevykdo veiklos pagal prognozuojamus rodiklius arba susiduria su kitais panašaus pobūdžio iššūkiais, tai gali turėti neigiamos įtakos jo išleistiems vertybiniams popieriams ir ankstesniems įsipareigojimams emitento investuotojų atžvilgiu. Jei turite tokio emitento vertybinių popierių, dėl to galite patirti nuostolių.

Informacinė rizika

Jums gali būti neįmanoma arba sudėtinga gauti tinkamos ir teisingos informacijos apie visus vertybinius popierius. Tokiais atvejais jums gali būti neįmanoma priimti tinkamus sprendimus dėl savo investicijų.

Kredito rizika

Rizika, kad finansinės priemonės emitentas arba kita sandorio šalis gali neįvykdyti savo įsipareigojimų.


2 dalis. Pailgintos rinkos valandos

1.1. Jeigu prekiaujate „pailgintomis rinkos valandomis“, galite susidurti su naujomis rizikomis arbai su viršuje paminėtomis rizikomis didesniu mastu. Prekyba pailgintomis rinkos valandomis vyksta ne įprastomis prekybos valandomis, kurios paprastai trunka nuo 9:30 iki 16:00 Rytų standartiniu laiku.


1.2. Turėtumėte žinoti apie svarbiausias rizikas:

Rizika

Aprašas

Likvidumo rizika


Prekybos veikla prailgintomis rinkos valandomis apima mažesnę rinkos dalyvių grupę, todėl, palyginti su įprastomis rinkos valandomis, gali būti mažesnis galimų rinkos pavedimų kiekis. Dėl to gali kilti sunkumų perkant arba parduodant finansines priemones pageidaujama kaina.

Naujienų paskelbimo rizika

Emitentai dažnai skelbia svarbias naujienas ne įprastomis prekybos valandomis, kad sumažintų naujienų poveikį savo finansinių priemonių kainai. Tokie pranešimai gali būti skelbiami prailgintomis rinkos valandomis ir sukelti staigius kainų pokyčius, dėl kurių galite patirti nuostolių.

Nepastovumo rizika

Prekybos metu vykstantys finansinių priemonių kainų pokyčiai vadinami nepastovumu. Nepastovumas prailgintomis rinkos valandomis paprastai būna didesnis, todėl pavedimai gali būti įvykdyti tik iš dalies ir tai gali lemti padidėjusį nepalankių kainų poveikį.

Didesnių kainų skirtumų (angl. spread) rizika

Dėl didesnio nepastovumo ir mažesnio likvidumo gali padidėti skirtumas tarp pardavimo ir pirkimo kainos, o tai gali turėti įtakos jūsų sandorių pelningumui ir lemti didesnius nuostolius, nes padidėja bendros sandorių išlaidos.

Kainų šuolio (angl. price gapping) rizika

Finansinės priemonės kaina gali staiga pasikeisti, nors tuo metu nevyksta jokie finansinių priemonių sandoriai – tai vadinama „kainų šuoliu“ (angl. price gapping). Taip gali atsitikti dėl netikėtų naujienų, įvykių ar neįprastos prekybinės veiklos, todėl galite patirti nuostolių, jei finansines priemones pirksite ar parduosite nepalankiomis kainomis.

Nesusijusių rinkų rizika

Prekybos prailgintomis rinkos valandomis sistemos nėra tarpusavyje susietos, o tai reiškia, kad vienoje sistemoje rodoma finansinės priemonės kaina gali skirtis nuo tos pačios akcijos kainos kitoje tuo pačiu metu veikiančioje sistemoje. Dėl šio kainų skirtumo galite pirkti arba parduoti akciją prastesne kaina, nei ketinote prekiaudami prailgintomis rinkos prekybos valandomis.

Neapibrėžtų kainų rizika

Kai kurių akcijų, kuriomis prekiaujama prailgintomis rinkos prekybos valandomis, kainos gali neatitikti tų akcijų kainų įprastomis rinkos valandomis, pasibaigus įprastai rinkos prekybos sesijai arba prasidėjus įprastai rinkos prekybai kitą darbo dieną.

1.3. Atsižvelgdami į jūsų interesus, prailgintomis rinkos valandomis leidžiame tik ribinius rinkos pavedimus. Tai reiškia, kad galėsite pirkti arba parduoti finansines priemones tik jūsų iš anksto nustatytomis kainomis, taip siekiant apsaugoti jus nuo nepalankių rinkos pokyčių. Tačiau svarbu pažymėti, kad neįmanoma visiškai pašalinti visų prekybos rizikų. Jei kuri nors iš viršuje paminėtų rizikų viršija jūsų rizikos tolerancijos lygį, patariame nepateikti pavedimų prailgintomis rinkos prekybos valandoms.

3 dalis. Su finansinėmis priemonės susijusios rizika


Toliau pateiktoje finansinių priemonių klasifikacijoje neatsižvelgiama į investavimo laikotarpį ar jūsų investavimo tikslus. Turėkite omenyje, kad:

 • jūs prisiimate investavimo riziką finansinės priemonės gyvavimo ciklo metu;
 • prekiaudami finansinėmis priemonėmis privalote atidžiai perskaityti sandorio patvirtinimo dokumentus ir nedelsdami mus informuoti apie galimas klaidas;
 • turite nuolat stebėti savo investicijų vertės ir finansinių priemonių pozicijų pokyčius;
 • prireikus turite apsvarstyti galimybę imtis tinkamų priemonių sumažinti nuostolius, susijusius su jūsų investicijomis;
 • turite susipažinti su finansinių priemonių teikėjas (angl. manufacturer) parengtais dokumentais, tokiais kaip prospektai, pagrindinės informacijos dokumentai ir kita svarbi informacija.


Informacija, susijusi su kiekvienos finansinės priemonės, kuriai teikiame investicines paslaugas, rizika yra aktuali šiems klientams:

Finansinės priemonės

Fiziniai asmenys

Verslo klientai

1. Nuosavybės vertybinių popierių (akcijų) sandoriai

Taip

Ne

2. Dalinių akcijų sandoriai

Taip

Ne

3. Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR) sandoriai

Taip

Ne

4. Dalinių Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR) sandoriai

Taip

Ne

5. Sandoriai biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vienetais

Taip

Ne

6. Sandoriai biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vienetų dalimis

Taip

Ne

7. Pinigų rinkos fondo (PRF) sandoriai

Taip

Taip

8. „Robo“ konsultanto portfelio valdymo paslauga

Taip

Ne


1. Nuosavybės vertybinių popierių (akcijų) sandoriai

Investicinio sandorio apibūdinimas

Nuosavybės vertybinis popierius (dar vadinamas „akcija“) – tai finansinė priemonė, suteikianti akcininkui teisę dalyvauti įmonės nuosavame kapitale.


Akcijos turėjimas paprastai suteikia teisę balsuoti emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau balsavimo teisė gali skirtis priklausomai nuo investuotojo turimos akcijos rūšies.


Jei emitentas gauna pelno, jis gali nuspręsti išmokėti akcininkams dividendus. Tai išmoka, paprastai grynaisiais pinigais, kurios vertė priklauso nuo turimų akcijų kiekio. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad dividendai nėra garantuoti, o tai, ar dividendai apskritai bus mokami, priklauso tik nuo emitento sprendimo.


Investuodami į akcijas investuotojai tikisi, kad akcijų kaina didės, tačiau yra keletas veiksnių, kurie daro įtaką tokių vertybinių popierių rezultatams. Pavyzdžiui, mikroekonominiais veiksniais laikomi emitento augimo potencialas ir jo balanso būklė, konkurencinė aplinka arba bet kokie su pačia įmone susiję pokyčiai (pvz., naujo filialo atidarymas). Įvykiai, turintys didesnį konkretaus sektoriaus ar globalų poveikį, kaip pavyzdžiui, palūkanų normų padidėjimas, meteorologinės nelaimės ar pasaulinė recesija, vadinami makroekonominiais veiksniais, į kuriuos investuotojas taip pat turėtų atsižvelgti.


Todėl asmuo, investuojantis į vieną konkrečią akciją, turėtų stebėti pačią įmonę, išleidusią tokias akcijas, vertybinių popierių rinką ir taip pat sekti bendras ekonomikos naujienas.


Galimi įvairūs nuosavybės vertybinių popierių tipai: balsavimo teisę suteikiantys, balsavimo teisės nesuteikiantys, privilegijuotieji ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai. Kiekvienos konkrečios nuosavybės vertybinių popierių emisijos kintamuosius nustato emitentas.


Nuosavybės vertybinių popierių (akcijų) sandoriams būdingos rizikos

Akcijos, kuriomis prekiaujama vertybinių popierių biržose, yra jautrios pagrindinėms finansų rinkų rizikoms.


Investuojant į nuosavybės vertybinius popierius, gali būti, kad jų vertė nepadidės taip, kaip tikėtasi, arba visi investuoti pinigai bus prarasti. Emitento bankroto atveju akcininkai yra vieni paskutinių šalių, turinčių teisę gauti kompensaciją.


Palyginti su kitais vertybiniais popieriais, akcijų vertės pokytis gali būti reikšmingas. Plačiai paplitęs būdas sumažinti su viena įmone susijusią riziką yra diversifikavimas, t. y. rizikos išskaidymas sudarant investicijų portfelį, kurį sudaro įvairių sektorių, šalių ir regionų akcijos. Tačiau tai nesumažina bendros rinkos rizikos – nuosavybės vertybinių popierių kainos gali smarkiai svyruoti dėl priežasčių, tiesiogiai nesusijusių su emitentų ekonominiais rezultatais (pvz., pasaulinis ekonomikos atšalimas arba likvidumo krizės).


Pirkdami užsienio bendrovės akcijas, papildomai turite atsižvelgti į politinę riziką, ekonominę riziką, teisinę riziką ir galimus valiutos kurso svyravimus (žr. viršuje pateiktą bendrųjų rizikų įvadą).


Vykdymo vieta, atsiskaitymo tvarka

Paprastai sandoriai akcijomis sudaromi prekybos vietose. Atitinkamos vykdymo vietos gali sustabdyti arba nutraukti prekybą akcijomis. Gali būti labai sunku parduoti nelikvidžias akcijas (jei rinkoje nėra pirkėjų ir (arba) pardavėjų).


Atsiskaitymas vyksta jūsų investicinėje sąskaitoje atidarytoje pas mus.


Tiesioginės išlaidos ir su sandoriu susijusios išlaidos

Vykdydami sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, galite patirti išlaidų. Daugiau informacijos rasite mūsų kainoraštyje čia. Turėtumėte žinoti dažniausiai pasitaikančias išlaidas.


Tiesioginės išlaidos:

 • akcijos įsigijimo kaina (pirkimo ir pardavimo arba sandorio mokestis);
 • jei prekybos valiuta yra kita nei euras, mokestis bus išskaičiuotas atitinkama prekybos valiuta pagal dabartinį „Revolut“ valiutos kursą.


Prašome atkreipti dėmesį, kad mokesčiai mokami tik už įvykdytus arba iš dalies įvykdytus pavedimus.


Veikimas ir rezultatai skirtingomis rinkos sąlygomis

Išimtinai iliustraciniais tikslais parengėme šią lentelę, kurioje parodyta, kaip tikimasi, kad finansinės priemonės kaina pasikeis skirtingomis rinkos sąlygomis*.

Rinkos sąlygos

Scenarijus

Kaina

Emitento ekonominės padėties raida (konkrečiai įmonei)

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Rinkos lūkesčiai, susiję su visos įmonės / pramonės šakos / ekonomikos raida ateityje

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Bendra akcijų rinkos raida

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Politiniai ir psichologiniai veiksniai

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

* Darant prielaidą, kad kitos rinkos sąlygos nesikeičia ir rinka nepatiria jokių sunkumų. Įvykus keliems rinkos įvykiams, finansinės priemonės vertė gali arba padidėti, arba sumažėti.


Sudėtingumas

Jeigu akcijos yra griežtai reguliuojamos, jomis prekiaujama prekybos vietose, kurios turi atitikti griežtus teisinius reikalavimus, o jų atsipirkimo strategija yra paprasta, akcijos laikomos nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis.


Tačiau jei akcija apima išvestinę finansinę priemonę ir (arba) ja neleidžiama prekiauti ES reguliuojamoje rinkoje, lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba DPS (daugiašalėje prekybos sistemoje), ji laikoma sudėtingu finansinės priemonės produktu.


2. Dalinių akcijų sandoriai

Investicinio sandorio apibūdinimas

Dalinė akcija – tai pilnos akcijos dalis. Užuot pirkęs visą akciją, investuotojas gali įsigyti tik jos dalį, pavyzdžiui, pusę (½) arba penktadalį (⅕).


Nors akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, jų dalimis – ne. Tokius pavedimus galima vykdyti ne vykdymo vietose per maklerio įmonę, kuri gali sujungti likusias akcijos dalis, kol bus gautas pilna akcija. Todėl dalinės akcijos negali būti perleidžiamos ir todėl turėtų būti pirma parduodamos, jeigu, pavyzdžiui, norima uždaryti investicinę sąskaitą.


Dalinę akciją turintys investuotojai traktuojami taip pat, kaip ir visos nuosavybės akcininkai, nes gaunamas pelnas ir nuostoliai yra proporcingi pilnos akcijos pelnui ar nuostoliams. Jei emitentas išmoka dividendus, investuotojo gaunama išmoka būtų proporcinga investuotojo turimų nuosavybės vertybinių popierių kiekiui. Pavyzdžiui, investuotojai, turintys pusę akcijos, turėtų teisę gauti pusę dividendų per akciją. Atkreiptinas dėmesys, kad panašiai kaip ir pilnų akcijų atveju, dividendų išmokėjimas niekada nėra garantuotas.


Ar dividendai bus mokami, emitentas sprendžia savo nuožiūra. Nors akcijos paprastai suteikia teisę balsuoti emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, balsuoti turint dalinę akciją yra neįmanoma. Ši teisė suteikiama tik pilną akciją turintiems akcininkams. Kitos dalinių akcijų savybės, taip pat jų pagrindinė rizika ir nauda atitinka nuosavybės vertybinių popierių (akcijų) savybes, todėl turėtumėte susipažinti su ankstesniu skyriumi pavadinimu „Nuosavybės vertybinių popierių (akcijų) sandoriai“.


Dalinių nuosavybės vertybinių popierių (akcijų) sandoriams būdinga rizika

Kadangi dalinėmis akcijomis negalima tiesiogiai prekiauti reguliuojamose rinkose (pvz., viešosiose vertybinių popierių biržose), joms gali būti būdinga didesnė likvidumo rizika nei prekiaujant pilnomis akcijomis.


Dalinių nuosavybės vertybinių popierių pozicijų negalima perduoti kitam makleriui, todėl investuotojas patiria didesnę saugotojo riziką.


Todėl dalinių akcijų turintis investuotojas patiria tokią pačią riziką, kaip ir pilnos akcijos turėtojas (žr. ankstesnį skyrių „Nuosavybės vertybinių popierių (akcijų) sandoriai“).


Vykdymo vieta, atsiskaitymo tvarka

Visi dalinių akcijų pavedimai vykdomi per maklerį, o visi atitinkami pavedimai vykdomi iš maklerio nuosavos sąskaitos jo nuosavomis lėšomis. Atitinkamos vykdymos vietos gali sustabdyti arba nutraukti prekybą susijusiomis akcijomis. Gali būti labai sunku parduoti dalines akcijas, jei pilnos akcijos yra nelikvidžios (jei rinkoje nėra pirkėjų ir (arba) pardavėjų).


Atsiskaitymas vyksta jūsų vertybinių popierių sąskaitoje atidarytoje pas mus.


Tiesioginės išlaidos ir su sandoriu susijusios išlaidos

Vykdydami sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, galite patirti išlaidų. Daugiau informacijos rasite mūsų kainoraštyje čia. Turėtumėte žinoti dažniausiai pasitaikančias išlaidas.


Tiesioginės išlaidos:

 • dalinės akcijos įsigijimo kaina (pirkimo ir pardavimo arba sandorio mokestis);
 • jei prekybos valiuta yra kita nei euras, mokestis bus išskaičiuotas atitinkama prekybos valiuta pagal dabartinį „Revolut“ valiutos kursą.


Prašome atkreipti dėmesį, kad mokesčiai mokami tik už įvykdytus arba iš dalies įvykdytus pavedimus.


Veikimas ir rezultatai skirtingomis rinkos sąlygomis

Išimtinai iliustraciniais tikslais parengėme toliau pateiktą lentelę, kurioje parodyta, kokių vertybinio popieriaus rezultatų tikimasi skirtingomis rinkos sąlygomis*.


Rinkos sąlygos

Scenarijus

Kaina

Emitento ekonominės padėties raida (konkrečiai įmonei)

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Rinkos lūkesčiai, susiję su visos įmonės / pramonės šakos / ekonomikos raida ateityje

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Bendra akcijų rinkos raida

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Politiniai ir psichologiniai veiksniai

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

* Darant prielaidą, kad kitos rinkos sąlygos nesikeičia ir rinka nepatiria jokių sunkumų. Įvykus keliems rinkos įvykiams, finansinės priemonės vertė gali padidėti arba sumažėti.


Sudėtingumas

Nepaisant to, kad dalinėms akcijoms tenka didesnė likvidumo ir saugotojo rizika nei pilnoms akcijoms, tačiau su sąlyga, jog šios akcijos yra griežtai reguliuojamos, jomis prekiaujama prekybos vietose, kurios turi atitikti griežtus teisinius reikalavimus, o jų atsipirkimo strategija yra paprasta ir su sąlyga, kad yra dažnos galimybės disponuoti, išpirkti ar kitaip realizuoti tokias dalines akcijas viešai prieinamomis rinkos kainomis, jos laikomos nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis.


Tačiau jei aptariama akcija apima išvestinę finansinę priemonę ir (arba) ja neleidžiama prekiauti ES reguliuojamoje rinkoje, lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba DPS („daugiašalėje prekybos sistemoje“), ji laikoma sudėtinga finansine priemone.

3. Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR) sandoriai

Investicinio sandorio apibūdinimas

Amerikos depozitoriumo pakvitavimai (ADR) – tai JAV depozitoriumo banko išleisti apyvartiniai sertifikatai, žymintis tam tikrą užsienio (ne JAV) įmonės akcijų skaičių ir kuriais prekiaujama JAV esančiose prekybos vietose. Pagrindinis jų tikslas – sudaryti sąlygas investuotojams, prekiaujantiems JAV esančiose prekybos vietose, investuoti į finansines priemones listinguojamas Europos ir Azijos bei Ramiojo vandenyno vertybinių popierių rinkas.


Jei pagrindinė ADR akcija suteikia balsavimo ir (arba) dividendų teises, ADR turėtojas turi teisę jomis pasinaudoti. Investuotojas turi žinoti, kad dividendų išmokėjimas niekada nėra garantuotas, o tai, ar dividendai bus išmokėti ir ar apskritai bus išmokėti, priklauso išimtinai tik nuo emitento nuožiūros, be to, gali būti taikomi papildomi JAV mokesčių įstatymai, kurie gali turėti neigiamos įtakos gautų dividendų vertei.


ADR vienetų savybės, jų rezultatai ir pagrindinė rizika atitinka nuosavybės vertybinių popierių savybes, todėl turėtumėte susipažinti su ankstesniu skyriumi „Nuosavybės vertybinių popierių (akcijų) sandoriai“.


ADR sandoriams būdinga rizika

ADR, kuriais prekiaujama rinkoje, yra jautrūs visoms pagrindinėms finansų rinkų rizikoms.


Gali būti, kad investuojant į ADR, jų vertė nepadidės kaip tikėtasi, arba visi investuoti pinigai bus prarasti, nes emitento bankroto atveju akcininkai yra vieni paskutiniųjų eilėje, turinčių teisę gauti kompensaciją.


Palyginti su kitais vertybiniais popieriais, ADR vertės pokytis gali būti reikšmingas. Plačiai paplitęs būdas sumažinti su viena įmone susijusią riziką yra diversifikavimas, t. y. rizikos išskaidymas parengiant portfelį, kurį sudaro įvairių sektorių, šalių ir regionų ADR. Tačiau tai nesumažina bendros rinkos rizikos – ADR kainos gali smarkiai svyruoti dėl priežasčių, tiesiogiai nesusijusių su emitentų ekonominiais rezultatais (pvz., pasaulinis ekonomikos atšalimas arba likvidumo krizės).


Pirkdami ADR papildomai turite atsižvelgti į politinę riziką, ekonominę riziką, teisinę riziką ir galimus valiutos kurso svyravimus (žr. aukščiau pateiktą bendrosios rizikos įvadą).


Vykdymo vieta, atsiskaitymo tvarka

Paprastai ADR sandoriai vykdomi per akcijų biržas. Atitinkamos vykdymo vietos gali sustabdyti arba nutraukti prekybą akcijomis ir ADR. Gali būti labai sunku parduoti nelikvidžius ADR (jei rinkoje nėra pirkėjų ir (arba) pardavėjų).


Atsiskaitymas vyksta jūsų investicinėje sąskaitoje atidarytoje pas mus.


Tiesioginės išlaidos ir su sandoriu susijusios išlaidos

Vykdydami sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, galite patirti išlaidų. Daugiau informacijos rasite mūsų kainoraštyje čia. Turėtumėte žinoti dažniausiai pasitaikančias išlaidas.


Tiesioginės išlaidos:

 • ADR įsigijimo kaina (pirkimo ir pardavimo arba sandorio mokestis);
 • jei prekybos valiuta yra kita nei euras, mokestis bus išskaičiuotas atitinkama prekybos valiuta pagal dabartinį „Revolut“ valiutos kursą.


Prašome atkreipti dėmesį, kad mokesčiai taikomi tik įvykdytiems arba iš dalies įvykdytiems sandoriams.


Veikimas ir rezultatai skirtingomis rinkos sąlygomis

Išimtinai iliustraciniais tikslais parengėme šią lentelę, kurioje parodyta, kokių pakvitavimo rezultatų tikimasi skirtingomis rinkos sąlygomis*.

Rinkos sąlygos

Scenarijus

Kaina

Pagrindinės finansinės priemonės emitento ekonominės padėties raida (konkrečiai įmonei)

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Rinkos lūkesčiai, susiję su atitinkamos įmonės / pramonės šakos / ekonomikos, su kuria susijęs pakvitavimas, būsimu vystymusi

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Bendra pagrindinės finansinės priemonės rinkos raida

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Politiniai ir psichologiniai veiksniai

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

* Darant prielaidą, kad kitos rinkos sąlygos nesikeičia ir rinka nepatiria jokių sunkumų. Įvykus keliems rinkos įvykiams, finansinių priemonių vertė gali padidėti arba sumažėti.


Sudėtingumas

Jeigu akcijos, kurias atkartoja ADR, yra griežtai reguliuojamos, jomis prekiaujama prekybos vietose, kurios turi atitikti griežtus teisinius reikalavimus, o jų atsipirkimo strategija yra paprasta ir su sąlyga, kad dažnai yra galimybių disponuoti, išpirkti ar kitaip realizuoti dalines ADR akcijas viešai prieinamomis rinkos kainomis, jos laikomos nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis.


Tačiau jei akcija, kurią atkartoja ADR, apima išvestinę finansinę priemonę ir (arba) ja neleidžiama prekiauti ES reguliuojamoje rinkoje, lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba DPS (daugiašalėje prekybos sistemoje), ji laikoma sudėtinga finansine priemone.

4. Dalinių Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR) sandoriai

Investicinio sandorio apibūdinimas

Daliniai Amerikos depozitoriumo pakvitavimai (ADR) yra pilno ADR dalys. Užuot pirkęs pilną ADR, investuotojas gali įsigyti tik jo dalį, pavyzdžiui, pusę (½) arba penktadalį (⅕).


Nors pilnais ADR prekiaujama reguliuojamose rinkose, jų dalimis – ne. Tokius pavedimus galima vykdyti ne prekybos vietose per maklerio įmonę, kuri gali sujungti pavedimus su neapmokėtomis konkretaus ADR dalimis, kol bus gautas pilnas ADR vienetas. Todėl daliniai ADR negali būti perleidžiamos ir todėl turėtų būti pirma parduodamos, jeigu, pavyzdžiui, norima uždaryti investicinė sąskaitą.


Investuotojams, turintiems dalinių ADR, taikomos tokios pat sąlygos kaip ir pilnų ADR turėtojams, nes gaunamas pelnas ir nuostoliai yra proporcingi pilno ADR pelnui ar nuostoliams. Jei emitentas išmoka dividendus, investuotojo gaunama išmoka būtų proporcinga investuotojo turimų ADR kiekiui. Pavyzdžiui, investuotojai, turintys pusę ADR, turėtų teisę į pusę pilno ADR dividendų. Atkreiptinas dėmesys, kad panašiai kaip ir pilnų akcijų atveju, dividendų išmokėjimas niekada nėra garantuotas, o tai, ar dividendai bus išmokėti ir ar apskritai bus išmokėti, priklauso tik nuo emitento nuožiūros, be to, gali būti taikomi papildomi JAV mokesčių įstatymai, kurie gali turėti neigiamos įtakos gautų dividendų vertei.


Nors ADR paprastai suteikia teisę balsuoti emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, balsuoti turint dalį ADR neįmanoma. Ši teisė suteikiama tik pilną ADR turintiems investuotojams.


Kitos dalinių ADR savybės, taip pat jų pagrindinė rizika ir nauda atitinka pilno vieneto ADR savybes, todėl turėtumėte susipažinti su ankstesniu skyriumi „Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR) sandoriai“.


Dalinių ADR sandoriams būdinga rizika

Kadangi daliniais ADR negalima tiesiogiai prekiauti reguliuojamose rinkose (pvz., viešosiose vertybinių popierių biržose), jiems gali būti būdinga didesnė likvidumo rizika nei pilniems ADR.


Dalinių ADR pozicijų negalima perduoti kitai finansų maklerio įmonei, todėl investuotojas patiria didesnę saugotojo riziką.


Todėl dalinių ADR turintis investuotojas patiria tokią pačią riziką, kaip ir pilno ADR turėtojai (žr. ankstesnį skyrių „Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR) sandoriai“).


Vykdymo vieta, atsiskaitymo tvarka

Visi dalinių ADR pavedimai vykdomi per maklerį, o visi pavedimai vykdomi iš maklerio nuosavos sąskaitos nuosavomis lėšomis. Atitinkamos vykdymo vietos gali sustabdyti arba nutraukti prekybą ADR. Gali būti labai sunku parduoti dalinius ADR, jei akcijos, kurias seka ADR, yra nelikvidžios (jei rinkoje nėra pirkėjų ir (arba) pardavėjų).


Atsiskaitymas vyksta jūsų investicinėje sąskaitoje atidarytoje pas mus.


Tiesioginės išlaidos ir su sandoriu susijusios išlaidos

Vykdydami sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, galite patirti išlaidų. Daugiau informacijos rasite mūsų kainoraštyje čia. Turėtumėte žinoti dažniausiai pasitaikančias išlaidas.


Tiesioginės išlaidos:

 • dalinio ADR įsigijimo kaina (pirkimo ir pardavimo arba sandorio mokestis);
 • jei prekybos valiuta yra kita nei euras, mokestis bus išskaičiuotas atitinkama prekybos valiuta pagal dabartinį „Revolut“ valiutos kursą.


Prašome atkreipti dėmesį, kad mokesčiai taikomi tik įvykdytiems arba iš dalies įvykdytiems sandoriams.


Veikimas ir rezultatai skirtingomis rinkos sąlygomis

Iliustraciniais tikslais parengėme šią lentelę, kurioje parodyta, kokių vertybinio popieriaus rezultatų tikimasi skirtingomis rinkos sąlygomis*.

Rinkos sąlygos

Scenarijus

Kaina

Pagrindnės finansinės priemonės, kurią seka ADR, emitento ekonominės padėties raida (konkrečiai įmonei)

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Rinkos lūkesčiai, susiję su atitinkamos įmonės / pramonės šakos / ekonomikos, su kuria susijęs pakvitavimas, būsimu vystymusi

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Bendra pagrindinės finansinės priemonės rinkos raida

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Politiniai ir psichologiniai veiksniai

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

* Darant prielaidą, kad kitos rinkos sąlygos nesikeičia ir rinka nepatiria jokių sunkumų. Įvykus keliems rinkos įvykiams, vertybinio popieriaus vertė gali padidėti arba sumažėti.


Sudėtingumas

Nors daliniams ADR tenka didesnė likvidumo rizika nei pilniems ADR, su sąlyga, kad pagrindinio ADR akcijos yra griežtai reguliuojamos, jomis prekiaujama prekybos vietose, kurios turi atitikti griežtus teisinius reikalavimus, o jų išmokėjimo strategija yra paprasta, jos laikomos nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis.


Tačiau jei dalinio ADR akcija apima išvestinę finansinę priemonę ir (arba) ja neleidžiama prekiauti ES reguliuojamoje rinkoje, lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba DPS (daugiašalėje prekybos sistemoje), ji laikoma sudėtingu finansinės priemonės produktu.

5. Sandoriai biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vienetais

Investicinio sandorio apibūdinimas

Biržoje prekiaujamas fondas (ETF) yra sutelktinių investicijų rūšis, veikianti panašiai kaip investicinis fondas (angl. mutual funds), išskyrus tai, kad ETF vienetai gali būti laisvai perkami arba parduodami prekybos vietoje taip pat, kaip ir įprastos akcijos. ETF vieneto kaina kinta visą prekybos dieną, nes ETF vienetai perkami ir parduodami rinkoje. Įprastai ETF seka tam tikrą indeksą, sektorių, taurųjį metalą ar kitą turtą. ETF gali būti sudarytas taip, kad sektų bet ką – nuo atskiro tauriojo metalo kainos iki didelio ir įvairaus vertybinių popierių rinkinio. Turtas, kurio rezultatus seka ETF, vadinamas lyginamuoju indeksu (angl. benchmark). ETF netgi gali būti sudaryti taip, kad sektų konkrečias investavimo strategijas.


ETF sandoriams būdinga rizika

ETF, kuriais prekiaujama vertybinių popierių biržose, yra jautrūs visoms pagrindinėms finansų rinkų rizikoms, todėl turėtumėte susipažinti su visomis bendromis rizikomis, aprašytomis ankščiau pateiktame bendrosios rizikos įvade.


Investuojant į ETF, gali būti, kad jų vertė nepadidės taip, kaip tikėtasi, arba visi investuoti pinigai bus prarasti fondo bankroto atveju.


Nors ETF paprastai užtikrina didesnę diversifikaciją nei pavienės akcijos, diversifikacija neužtikrina pelno ir neapsaugo nuo nuostolių esant neigiamai pelno grąžai rinkose.


Sėkmingas ETF lyginamojo indekso atkartojimas negarantuoja pelno ir netgi gali atnešti nuostolių, jei pats lyginamasis indeksas (angl. benchmark) nepasieks rezultatų, kurių buvo tikėtasi.


Vykdymo vieta, atsiskaitymo tvarka

Paprastai ETF sandoriai vykdomi per akcijų biržas. Atitinkamos vykdymo vietos gali sustabdyti arba nutraukti prekybą atitinkamomis akcijomis ir atitinkamais ETF. Gali būti labai sunku parduoti nelikvidžius ETF (jei rinkoje nėra pirkėjų ir (arba) pardavėjų).


Atsiskaitymas vyksta jūsų investicinėje sąskaitoje atidarytoje pas mus.


Tiesioginės išlaidos ir su sandoriu susijusios išlaidos

Vykdydami sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, galite patirti išlaidų. Daugiau informacijos rasite mūsų kainoraštyje, kuris pateikiamas interneto svetainėje. Turėtumėte žinoti dažniausiai pasitaikančias išlaidas.


Tiesioginės išlaidos:

 • ETF vieneto įsigijimo kaina (pirkimo ir pardavimo arba sandorio mokestis);
 • jei prekybos valiuta yra kita nei euras, mokestis bus išskaičiuotas atitinkama prekybos valiuta pagal dabartinį „Revolut“ valiutos kursą.


Prašome atkreipti dėmesį, kad mokesčiai taikomi tik įvykdytiems arba iš dalies įvykdytiems sandoriams.


Veikimas ir rezultatai skirtingomis rinkos sąlygomis

Išimtinai iliustraciniais tikslais parengėme toliau pateiktą lentelę, kurioje parodyta, kokių ETF vieneto rezultatų tikimasi skirtingomis rinkos sąlygomis*.

Rinkos sąlygos

Scenarijus

Kaina

ETF rinkos kapitalizacija

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Rinkos lūkesčiai, susiję su atitinkamos įmonės / pramonės šakos / ekonomikos, į kurią investuoja ETF, būsimu vystymusi

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Rinkos lūkesčiai dėl ETF rezultatų

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Politiniai ir psichologiniai veiksniai

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

* Darant prielaidą, kad kitos rinkos sąlygos nesikeičia ir rinka nepatiria jokių sunkumų. Įvykus keliems rinkos įvykiams, vertybinio popieriaus vertė gali padidėti arba sumažėti.


Sudėtingumas

ETF, kurie nėra struktūrizuoti ir yra reguliuojami pagal Europos kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) reglamentą, laikomi nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis, nes investuotojai yra labiau apsaugoti dėl fondo turto diversifikavimo, galimų likvidumo iššūkių ir padidinto klientų pinigų atskyrimo.

ETF, kurie yra strukturizuoti ir/arba nėra reguliuojami pagal KIPVPS reglamentą yra laikomi sudėtingomis finansinėmis priemonėmis.

6. Sandoriai biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vienetų dalimis

Investicinio sandorio apibūdinimas

Dalinis ETF yra pilno ETF vieneto dalis. Užuot pirkęs pilną vienetą, investuotojas gali įsigyti tik jo dalį, pavyzdžiui, pusę (½) arba penktadalį (⅕), o gautas pelnas ir nuostoliai bus proporcingi pilno ETF vieneto pelnui ir nuostoliams.


Nors ETF vienetais prekiaujama reguliuojamose rinkose, jų dalimis – ne. Tokius pavedimus galima vykdyti ne prekybos vietose, tačiau per trečiosios šalies tarpininką, kuris gali sujungti pavedimus su ETF vieneto dalimis, kol bus gautas pilnas ETF vienetas. Todėl daliniai ETF negali būti perleidžiami ir turi būti pirma parduodami, pavyzdžiui, uždarant investicinę sąskaitą.


Dalinių ETF sandoriams būdinga rizika

Kadangi daliniais ETF negalima tiesiogiai prekiauti reguliuojamose rinkose (pvz., viešosiose biržose), jiems gali būti būdinga didesnė likvidumo rizika nei pilniems ETF vienetams.


Dalinių ETF pozicijų negalima perduoti kitam makleriui, todėl investuotojas patiria didesnę saugotojo riziką. Todėl investuotojui, turinčiam dalinių ETF vienetų, gresia tokia pati rizika kaip ir pilno ETF vieneto turėtojams (žr. ankstesnį skyrių “Biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vienetų sandoriai“).


Vykdymo vieta, atsiskaitymo tvarka

Visi dalinių ETF pavedimai vykdomi per trečiosios šalies tarpininką, o visi pavedimai vykdomi iš trečiosios šalies tarpininko nuosavos sąskaitos ir iš nuosavų kapitalo. Atitinkamos vykdymo vietos gali sustabdyti arba nutraukti prekybą tam tikrais ETF. Gali būti labai sunku parduoti ETF dalis, jei pagrindinės finansinės priemonės, į kurias investuoja ETF, yra nelikvidžios (jei rinkoje nėra pirkėjų ir (arba) pardavėjų).


Atsiskaitymas vyksta jūsų investicinėje sąskaitoje atidarytoje pas mus.


Tiesioginės išlaidos ir su sandoriu susijusios išlaidos

Vykdydami sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, galite patirti išlaidų. Daugiau informacijos rasite mūsų kainoraštyje, kuris pateikiamas interneto svetainėje. Turėtumėte žinoti dažniausiai pasitaikančias išlaidas.


Tiesioginės išlaidos:

 • dalinio ETF vieneto įsigijimo kaina (pirkimo ir pardavimo arba sandorio mokestis);
 • jei prekybos valiuta yra kita nei euras, mokestis bus išskaičiuotas atitinkama prekybos valiuta pagal dabartinį „Revolut“ valiutos kursą.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mokesčiai taikomi tik įvykdytiems arba iš dalies įvykdytiems sandoriams.


Veikimas ir rezultatai skirtingomis rinkos sąlygomis

Išimtinai iliustraciniais tikslais parengėme šią lentelę, kurioje parodyta, kokių dalinių ETF rezultatų tikimasi skirtingomis rinkos sąlygomis*.

Rinkos sąlygos

Scenarijus

Kaina

ETF rinkos kapitalizacija

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Rinkos lūkesčiai, susiję su atitinkamos įmonės / pramonės šakos / ekonomikos, į kurią investuoja ETF, būsimu vystymusi

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Rinkos lūkesčiai dėl ETF rezultatų

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Politiniai ir psichologiniai veiksniai

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

* Darant prielaidą, kad kitos rinkos sąlygos nesikeičia ir rinka nepatiria jokių sunkumų. Įvykus keliems rinkos įvykiams, vertybinio popieriaus vertė gali padidėti arba sumažėti.


Sudėtingumas

Daliniai ETF vienetai, kai pagrindiniai ETF nėra struktūrizuoti ir yra reguliuojami pagal Europos kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) reglamentą, laikomi nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis, nes investuotojai yra labiau apsaugoti dėl ETF turto diversifikavimo, galimų likvidumo iššūkių ir padidinto klientų pinigų atskyrimo. Dalinių ETF vienetų nesudėtingumą užtikrina ir tai, kad dažnai atsiranda galimybių disponuoti, išpirkti ar kitaip realizuoti dalines akcijas viešai prieinamomis rinkos kainomis.


Daliniai ETF, kai pagrindinis ETF yra struktūrizuotas ir (arba) jo nereguliuoja KIPVPS reglamentas, laikomi sudėtinga finansine priemone.

7. Pinigų rinkos fondo (PRF) sandoriai

Investicinio sandorio apibūdinimas

Pinigų rinkos fondai (toliau – „PRF“) – tai fondai, kuriuose iš investuotojų gauti pinigai investuojami į trumpalaikius skolos vertybinius popierius, kurių pagrindinis tikslas – išsaugoti kapitalą ir sugeneruoti pastovias pajamas. PRF yra aktyviai valdomas fondų valdytojų, kurie įprastai renkasi mažos rizikos, aukštos kredito kokybės ir likvidžius vertybinius popierius. PRF gali būti klasifikuojami pagal vertybinių popierių, į kuriuos jie investuoja, išpirkimo terminą ir numatomus grynosios aktyvų vertės pokyčius. „GAV“ yra grynoji fondo vertė, t. y. fondo turto vertė sumažinta jo įsipareigojimais.


Atsižvelgiant į išpirkimo termino parametrus, PRF galima suskirstyti į:

 • Trumpalaikių pinigų rinkos fondų, investuojančių į vertybinius popierius, kurių maksimalus išpirkimo terminas yra šiek tiek ilgesnis nei metai (397 dienos), ir bendro portfelio vidutinis svertinis išpirkimo terminas turi būti 60 dienų, o vidutinis svertinis terminas – 120 dienų.
 • Standartinių pinigų rinkos fondų, investuojančių į vertybinius popierius, kurių maksimalus išpirkimo terminas yra 2 metai, ir bendro portfelio vidutinis svertinis išpirkimo terminas turi būti 180 dienų, o vidutinis svertinis terminas – 365 dienos.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, trumpesniems išpirkimo termino laikotarpiams yra mažesnė kredito ir likvidumo rizika.


Numatyta grynosios aktyvų vertės (GAV) pokytis lemia įsipareigojimus, kurių fondas turi laikytis daugiausia dėl portfelio tipo ir vertybinių popierių proporcijos, emitento diversifikacijos, išpirkimo terminų, vertinimo metodikos ir akcijų kainos. PRF, dalyvaujantys GAV, gali būti skirstomi į:

 • Pastovios grynosios turto vertės fondus (toliau – „CNAV“) PRF: investuoja 99,5 % savo portfelio į valstybės skolos vertybinius popierius, 30 % vertybinių popierių išperkama kas savaitę ir 10 % kasdien.
 • Mažo kintamumo grynosios turto vertės fondus (toliau – „LVNAV“): investuoja į aukštos kokybės pinigų rinkos priemones (pvz., vyriausybės vertybinius popierius, banko įsipareigojimus, komercinius vekselius), aukštos kokybės pakeitimą vertybiniais popieriais ir turtu užtikrintus komercinius vekselius, indėlius, atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorius bei investicinius vienetus arba akcijas, patikimuose pinigų rinkos fonduose, kurių savaitės ir dienos išpirkimo terminai yra tokie patys kaip ir CNAV.
 • Kintamojo grynosios turto vertės fondus (toliau – „VNAV“): investuoja į tos pačios rūšies vertybinius popierius, kaip ir LVNAV PRF, tačiau mažesni diversifikavimo reikalavimai ir mažesnės savaitės (15 %) ir dienos (7,5 %) vertybinių popierių išpirkimo proporcijos.


Skirtingai nei CNAV, LVNAV ir VNAV PRF yra sukurti taip, kad išlaikytų pastovią GAV vienai akcijai. Tai reiškia, kad kiekvienos fondo akcijos vertė neturėtų svyruoti, o tai leidžia fondui išlaikyti pastovią vienos akcijos kainą, nebent fondo valdytojas paskelbė, kad rinkoje susidarė „nepalankios sąlygos“. Tokiais atvejais, LVNAV PRF akcijų kaina, už kurias jos bus perkamos ar parduodamos neišliks pastovios ir gali sumažėti (daugiau informacijos rasite fondų prospektuose). Šių aplinkybių kontekste, investuotojai, vertindami PRF pelningumą, turėtų atsižvelgti į jo pajamingumą (angl. yield), nes jis parodo grąžą, kurią investuotojas gali tikėtis uždirbti. PRF pajamingumas (angl. yield) priklauso nuo grąžos, gaunamos iš vertybinių popierių, į kuriuos fondo valdytojas nusprendė investuoti.


PRF pajamingumas (angl. yield) pateikiamas procentais vienerių metų investavimo laikotarpiui, t. y. pajamingumas parodo, kiek fondo valdytojas tikisi, kad investicijos vertė padidės per ateinančius dvylika mėnesių, tačiau reikėtų pažymėti, kad faktinis pajamingumas kasdien kinta dėl rinkos pokyčių, pavyzdžiui, palūkanų normų svyravimų, pagrindinių vertybinių popierių kredito kokybės pokyčių ir kitų panašaus pobūdžio veiksnių. Pavyzdžiui, jei rinkoje didėja palūkanų normos, tikėtina, kad didės PRF pajamingumas, nes didės fondo investicijų į fiksuotų pajamų vertybinius popierius grąža.


Kitaip nei kitos fiksuotų pajamingumo investicijos, pavyzdžiui, obligacijos, kurių terminas gali būti keleri metai, PRF investuoja į trumpalaikius skolos vertybinius popierius, kurių terminas paprastai yra trumpesnis nei vieneri metai. Kitas esminis skirtumas – investuotojai gali greitai išpirkti PRF investicinius vienetus. Priešingai, jei investuotojai norėtų pasinaudoti savo lėšomis, investuotomis į kitas fiksuoto pajamingumo priemones prieš terminą, jiems gali tekti jas parduoti antrinėje rinkoje ir dėl to jie gali patirti nuostolių.


Šiuo metu RSEUAB investicines paslaugas, susijusias su trumpalaikiais LVNAV PRF, teikia klientams, kurie yra fiziniai asmenys.


Pinigų rinkos fondo sandoriams būdinga rizika

Svarbu pažymėti, kad nors pinigų rinkos fondai laikomi mažos rizikos investicijomis, jie nėra be rizikos. Pagrindinių vertybinių popierių, į kuriuos investuoja PRF, vertė gali svyruoti, o vertybinių popierių, į kuriuos investuoja PRF, emitentui neįvykdžius įsipareigojimų, kyla rizika patirti nuostolių. Be to, palūkanų normų pokyčiai, rinkos svyravimai ir valdžios institucijų vykdomi reguliavimo valdymo pokyčiai gali turėti įtakos šių fondų veiklos rezultatams. Svarbu pažymėti, kad su PRF susijusi rizika gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto fondo ir jo investavimo strategijos.


Nors LVNAV ir CNAV PRF paprastai laikomi likvidžiais, fondų valdytojai gali nustatyti lėšų išėmimo apribojimus, pavyzdžiui, laikinai sustabdyti lėšų išėmimą, ribojant lėšų išėmimo sumą, arba taikyti likvidumo mokestį už lėšų išėmimą, kai fondo savaitės išpirkimo termino vertybiniai popieriai nukrenta žemiau privalomos 30 % ribos (tačiau dienos išpirkimo termino vertybinių popierių skaičius viršija 10 %). Kai savaitės vertybinių popierių išpirkimo termino riba nukrenta virš 10%, fondo valdytojai privalo laikinai sustabdyti išėmimus arba taikyti likvidumo mokestį. Vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas baigiasi, daliai fonde įtakos turi aplinkybės, tokios kaip emitentų įsipareigojimų nevykdymas arba emisijos sąlygų pakeitimas, taip pat nelikvidžios rinkos dėl staigių rinkos kainų pokyčių arba neapibrėžtumas, sukeliantis didelius atotrūkius tarp vertybinių popierių siūlomų ir siūlomų kainų. Esant nepalankiam rinkos scenarijui, fondo valdytojas imsis reikiamų priemonių, kad apsaugotų fondo veiklos rezultatus ir galiausiai esamų investuotojų interesus.


Panašiai, net jei LVNAV ir CNAV PRF siekia išlaikyti „pastovią“ GAV, laikydami buhalterinę vertę gana artimas jo rinkos vertės diapazonui (atitinkamai 20 ir 50 bazinių punktų), susiklosčius nepalankioms rinkos situacijoms, fondas gali pažeisti leidžiamą nukrypimo zoną (angl. deviation range) ir būtų priverstas išleisti ir išpirkti akcijas su kintamomis akcijų kainomis.


Nors PRF turi žemiausią rizikos rodiklį (1/7 pagal ES reglamentą dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų), PRF vis tiek yra veikiami bendros rinkos rizikos, o fondo kaina gali svyruoti dėl veiksnių, tiesiogiai nesusijusių su emitento, į kurio finansinius instrumentus investuoja PRF, finansiniais rezultatais, pavyzdžiui, įtampos rinkoje ar likvidumo krizės. Nors fondai gali investuoti į aukštos kokybės kredito instruments, vis tiek išlieka kapitalo praradimo rizika, jei pagrindinės investicijos ar vertybiniai popieriai, į kuriuos investuoja PRF, neįvykdo savo mokėjimo įsipareigojimų. Investuotojai turėtų atidžiai perskaityti fondo valdytojo pateiktą medžiagą, tokią kaip fondo prospektas ir pagrindinės informacijos dokumentą, kurie taip pat prieinami per Revolut programėle, kad suprastų su investavimu į šiuos fondus susijusią riziką.


Vykdymo vieta ir atsiskaitymo tvarka

Visi PRF pasirašymai (pirkimo pavedimai) ir išpirkimai (pardavimo pavedimai) įvykdomi vieną kartą per darbo dieną, padedant fondo valdytojo paskirtam depozitoriumui. Depozitoriumas, fondo valdytojo ar paskirto administratoriaus vardu, yra atsakingas už teisingą ir atitinkamą akcijų išleidimo, išpirkimo ir atšaukimo užtikrinimą. Depozitoriumas taip pat yra atsakingas už investuotojų turto apsaugą, veikdamas taip, kaip užtikrina su fondais susijusių pinigų srautų atitiktį. Depozitoriumas prisiima atsakomybę prieš fondo valdytoją ir fondų investuotojus už bet kokius nuostolius, patirtus dėl saugojimo taisyklių pažeidimo, kurio depozitoriumas pagrįstai nekontroliavo.


Kai pateikiate pirkimo pavedimą, jis bus perduotas fondo valdytojui iki artimiausios darbo dienos pervedim7 sustabdymo laiko, o palūkanos bus pradėtos skaičiuoti, kai už pavedimą bus atsiskaityta su fondo valdytoju. Bet kokią kasdien uždirbtą grynosios jūsų investicijos grąžą viršijančią 0,01 EUR (arba atitinkama valiuta) matysite lanksčiosios sąskaitos puslapyje per Revolut programėlę, kitu atveju mes sukaupsime jūsų grąžą ir parodysime, kai tik tokia suma bus pasiekta.


Pateikę pardavimo pavedimą, turėtumėte netrukus gauti PRF vieneto pardavimo pajamas, o tam tikrais atvejais pagrindinė suma jums bus prieinama per dvi darbo dienas, o grąža – kito mėnesio pradžioje. Esant nepalankioms rinkos sąlygoms, tai gali užtrukti ilgiau, priklausomai nuo fondo priimtų sprendimų.


Fondo valdytojas pasilieka teisę sustabdyti, apriboti arba imti mokestį už pasirašymą (angl. subscriptions) ir išpirkimą (angl. redemptions) tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai pasirašymas ar išpirkimas gali pakenkti fondo veiklos rezultatams.


Atsiskaitymas vyksta jūsų investicinėje sąskaitoje atidarytoje pas mus.


Tiesioginės išlaidos ir su sandoriais susijusios išlaidos

Vykdydami sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, galite patirti išlaidų. Daugiau informacijos rasite mūsų kainoraštyje, kuris pateikiamas interneto svetainėje. Turėtumėte žinoti dažniausiai pasitaikančias išlaidas:


Tiesioginės išlaidos

 • Nuolat taikomas mokestis, kurį „Revolut“ taiko už paslaugos teikimą („visa-apimantis paslaugos mokestis“);
 • Gali būti taikomas atitinkamas užsienio valiutos keitimo mokestis, priklausomai nuo fondo valiutos.


Veikimas ir rezultatai skirtingomis rinkos sąlygomis

Išimtinai iliustraciniais tikslais parengėme toliau pateiktą lentelę, kurioje parodyta, kaip pajamingumas tikėtina keisis skirtingomis rinkos sąlygomis*.


Rinkos sąlygos

Scenarijus

Kaina

Finansiniai pokyčiai, darantys įtaką vertybinių popierių, į kurias PRF yra investavęs, emitentui

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

Reikšmingi vertybinių popierių, į kuriuos PRF yra investavęs, emitentų mokumo pokyčiai

Teigiamas

Be pokyčių

Neigiamas

Krinta

Centrinis bankas nusprendė, kad palūkanų normos turėtų būti... (padidintos / sumažintos)

Padidėjo

Kyla

Sumažėjo

Krinta

PRF likvidumas žymiai... (padidėjo / sumažėjo)

Padidėjo

Be pokyčių

Sumažėjo

Krinta

* Darant prielaidą, kad kitos rinkos sąlygos nesikeičia ir rinka nepatiria jokių sunkumų. Įvykus keliems rinkos įvykiams, fondo vertė gali padidėti arba sumažėti.


Sudėtingumas

Mūsų siūlomi PRF laikomi nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis, nes jie yra nestruktūrizuoti KIPVPS fondai.

8. „Robo“ konsultanto portfelio valdymo paslauga

Investicinio sandorio apibūdinimas

„Robo“ konsultantas yra skaitmeninis sprendimas, kurį naudojame valdyti individualius klientų investicijų portfelius, atsižvelgiant į kliento profilį: investavimo tikslus, finansinę padėtį ir rizikos toleranciją. „Robo“ konsultantas įvertina klientų profilį ir atlieka portfelio turto paskirstymą per visą produktų gyvavimo ciklą. Tai yra skaitmeninis įrankis, skirtas klientui, tačiau atliekama žmogiškoji priežiūra, užtikrinanti klientų interesų apsaugą. Šis instrumentas diversifikuoja investicijas į akcijas, obligacijas ir kitą turtą per ETF, o konkretus turto paskirstymas priklauso nuo kliento profilio. ETF atrenkami įvertinus tokius veiksnius kaip sąnaudų efektyvumas, likvidumas, istoriniai rezultatai ir rizikos reitingai Kiekvienas portfelis paprastai susideda iš 5-8 ETF.


„Robo“ konsultanto portfelio valdymo paslaugai būdinga rizika

Kadangi mūsų portfelius sudaro įvairūs ETF ir šiais fondais prekiaujama vertybinių popierių biržose, portfeliai yra jautrūs visoms pagrindinėms finansų rinkų rizikoms, todėl turėtumėte susipažinti su visomis bendromis rizikomis, aprašytomis aukščiau pateiktame bendrosios rizikos įvade ir rizikas būdingas ankstesniuose skyriuose aprašytiems ETF sandoriams. Diversifikacija ne visada apsaugo nuo nuostolių.


Kadangi tai yra skaitmeninis sprendimas, galimos techninės problemos ar trikdžiai gali turėti įtakos jūsų patirčiai arba sukelti nuostolių.


„Robo“ konsultantas paprastai siūlo gana siaurą investicijų portfelių individualizavimo galimybių spektrą, o tai gali apriboti investuotojų galimybes pritaikyti savo investicijas pagal konkrečius pageidavimus ar poreikius. Be to, kai kurie investuotojai gali teikti pirmenybę žmogiškam bendravimui ir vadovavimui, o tai paprastai nepasiekiama su „Robo“ konsultantu.


Šiuo metu Revolut neintegruoja tvarumo rizikos į savo investavimo sprendimų priėmimo procesą. Šiuo metu mūsų „Robo“ konsultanto portfelio pasiūlymas neskatina aplinkos ar socialinių ypatumų. Turimų portfelių tikslas nėra tvarios investicijos. Artimiausiu metu siekiame išplėsti savo pasiūlą, atitinkančią mūsų klientų tvarumo prioritetus. Mūsų su tvarumu susijusius SFDR (2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje) informacijos atskleidimą galite rasti mūsų interneto svetainėje.


Vykdymo vieta, atsiskaitymo tvarka

Paprastai ETF sandoriai vykdomi prekybos vietose (vertybinių popierių biržose). Atitinkamos prekybos vietos gali sustabdyti arba nutraukti ETF prekybą.


Atsiskaitymas vyksta jūsų investicinėje sąskaitoje atidarytoje pas mus.


„Revolut“ gali savo nuožiūra pasirinkti, kada vykdyti investicijas, ir gali užsiimti „blokine“ ETF prekyba, lygindamas jūsų pavedimus su kitais klientais.


Tiesioginės išlaidos ir susijusios sandorio išlaidos

Vykdydami sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, galite patirti išlaidų. Daugiau informacijos rasite mūsų kainoraštyje, kuris pateikiamas mūsų interneto svetainėje. Turėtumėte žinoti dažniausiai pasitaikančias išlaidas.


Tiesioginės išlaidos:

 • „Revolut“ taiko metinį turto valdymo mokestį, nuskaitomą kas mėnesį.


Susijusios išlaidos:

 • Bid-ask skirtumai iš sandorių. Kai pateikiamas rinkos pavedimas pirkti, pavedimas vykdomas pagal „užklausą“ arba už geriausią kainą, už kurią rinkos dalyvis nori parduoti. Kai pateikiamas rinkos pavedimas parduoti, pavedimas vykdomas „pasiūlymu“ arba geriausia kaina, už kurią rinkos dalyvis nori pirkti. Skirtumas tarp pasiūlymo ir pirkimo yra žinomas kaip „spręstas skirtumas“, o perbalansuodami klientai patiria sandorių išlaidas, parduodant pagal siūlomą kainą ir pirkdami pagal pardavimo kainą.
 • Už pagrindinius vertybinius popierius „Robo“ konsultanto portfeliuose gali būti taikomi mokesčiai, kurie išskaičiuojami iš vertybinių popierių grynosios turto vertės (GAV). Labiausiai paplitęs mokestis yra ETF išlaidų koeficientas, kurį ETF teikėjas ima už ETF valdymą. „Revolut“ negauna kompensacijos už šias išlaidas.


Prašome atkreipti dėmesį, kad už sandorio vykdymą nėra taikomi komisiniai mokesčiai.


Veikimas ir rezultatai skirtingomis rinkos sąlygomis

Išimtinai iliustracijos tikslais parengėme šią lentelę, kurioje parodyta, kaip tikimasi ETF vieneto veiklos skirtingomis rinkos sąlygomis.

Rinkos sąlygos

Scenarijus

Kaina

ETF rinkos kapitalizacija*

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta


Rinkos lūkesčiai, susiję su atitinkamos įmonės / pramonės šakos / ekonomikos, į kurią investuoja ETF, būsimu vystymusi*

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta


Rinkos lūkesčiai dėl ETF* rezultatų

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta


Politiniai ir psichologiniai veiksniai*

Teigiamas

Kyla

Neigiamas

Krinta

*Darant prielaidą, kad kitos rinkos sąlygos nesikeičia ir rinka nepatiria jokių sunkumų. Įvykus keliems rinkos įvykiams, vertybinio popieriaus vertė gali padidėti, arba sumažėti.


Sudėtingumas

ETF, kurie nėra struktūrizuoti ir yra reguliuojami pagal Europos kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) reglamentą, laikomi nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis, nes investuotojai yra labiau apsaugoti dėl fondo turto diversifikacijos, galimų likvidumo iššūkių ir padidinto klientų pinigų atskyrimo.