Sąlygos ir politika

Revolut Securities Europe UAB Sąlygos


Revolut Securities Europe UAB Sąlygos


Ši sąlygų versija bus taikoma nuo 2024 m. sausio 26 d, išskyrus 47 skyrių ir įkainių sąrašą ir mokėjimo sąlygas, kurie yra taikomi nuo 2024 m. kovo 1 d. Jei norite pamatyti visas prieš tai galiojusias sąlygas, spustelėkite čia.


1. Teisinė informacija


Revolut Securities Europe UAB yra Lietuvoje įsteigta finansų maklerio įmonė, kurios registracijos numeris yra 305799582. Mūsų veiklai leidimą išdavė ir ją reguliuoja Lietuvos bankas (toliau – „LB“). Mūsų registruotos buveinės adresas yra „Quadrum South“, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius.


Daugiau informacijos apie Revolut Securities Europe UAB reguliavimo institucijų suteiktus leidimus rasite LB licencijų sąraše čia.2. Bendroji informacija


Šios sąlygos sudaro dalį sutarties, sudarytos tarp Revolut Securities Europe UAB (toliau – „Revolut“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) ir jos kliento (toliau – „jūs“, „jūsų“), bei reguliuoja jūsų ir mūsų santykius, susijusius su investavimo platforma. Pagrindinės paslaugos, kurias esame įgalioti teikti pagal šias sąlygas, apima pavedimų, susijusių su viena ar daugiau finansinių priemonių, gavimą ir perdavimą, pavedimų vykdymą klientų vardu, investicinio portfelio valdymą ir finansinių priemonių saugojimą. Šiose sąlygose išvardintas paslaugas vadiname „investicinėmis paslaugomis“, nebent aplinkybės reikalauja jas vadinti kitaip.


Revolut gali teikti Jums vieną arba daugiau investicinių paslaugų, susijusių su tokiomis finansinėmis priemonėmis, kaip pilnos arba dalinės bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra listinguojami, akcijos ir pinigų rinkos fondų (MMF) bei biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vienetai, kuriuos mes galime padaryti prieinamus prekiavimui per investavimo platformą. Šiose sąlygose šias finansines priemones bendrai vadinsime “finansinėmis priemonės” arba „priemonėmis“, nebent aplinkybės reikalauja jas vadinti kitaip.


Išsamų investicinių paslaugų, kurias esame įgalioti teikti ir susijusių finansinių priemonių sąrašą galima rasti Lietuvos Banko (toliau – „LB”) elektroniniame puslapyje.


Šių sąlygų kopijos bet kada galite paprašyti per „Revolut“ programėlę. Norėdami pasinaudoti visomis „Revolut“ programėlės funkcijomis, privalote būti prisijungę prie interneto.


Lanksčiosios sąskaitos sąlygas galite rasti šių sąlygų pabaigoje.


Daugiau naudingos informacijos galite rasti perskaitę mūsų DUK, kurie nėra mūsų sutarties su jumis dalis.


3. Sutartis


Mūsų sutartį su jumis sudaro keli dokumentai, kuriuos galite rasti investavimo platformoje, mūsų elektroniniame puslapyje arba gauti pateikę prašymą per „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkciją. Sutartį sudaro:

1. šios sąlygos;

2. bet kokios konkrečios sąlygos, dėl kurių susitarėme ir kurios gali apimti bet kuriuos iš šių dokumentų (kuriuos galite rasti čia):

- skundų nagrinėjimo politiką;

- interesų konfliktų ir skatinimų politiką;

- pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politiką;

- paslaugų, finansinių priemonių ir rizikų aprašą;

3. įkainių sąrašą ir mokėjimo sąlygas (kurias galite rasti šių sąlygų pabaigoje);

4. lanksčiosios sąskaitos salygos (kurias galite rasti šių sąlygų pačioje pabaigoje); ir

5. privatumo politiką (kurią galite rasti čia);

kurie kartu yra vadinami „sutartimi“. Sutartis sudaro visą susitarimą tarp mūsų ir jūsų dėl investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų teikimo. Sutartis jums įsigalios ir bus taikoma nuo Investicinės sąskaitos atidarymo dienos. Šią sutartį sudarome anglų ir lietuvių kalbomis, tačiau tolesnis bendravimas vyks anglų kalba. Bet koks šios Sutarties vertimas pateikiamas informaciniais tikslais ir jūsų patogumui.


Sutikdami ir priimdami šias sąlygas, patvirtinate, kad mokate anglų kalbą, kurios pakanka, kad galėtumėte naudotis investicine platforma, visiškai suprasti šias sąlygas ir visus kitus dokumentus, sudarančius mūsų sutartį, taip pat bet kokią kitą informaciją ir medžiagą, kurią mes jums atsiųsime arba padarysime prieinamą per "Revolut" programėlę.


Prieš atidarydami Investicinę sąskaitą, pateikdami bet kokius pavedimus ar atlikdami bet kokias operacijas investavimo platformoje, turėtumėte atidžiai perskaityti visus dokumentus, kurie sudaro sutartį, nes joje pateikiama svarbi informacija, kuria remsimės suteikdami jums prieigą prie investavimo platformos ir suteikdami susijusias investicines paslaugas. Atkreipkite dėmesį į tuos šių sąlygų skirsnius, kuriuose aprašomos mūsų teisės susiklosčius tam tikroms aplinkybėms ar atvejams, įskaitant (bet neapsiribojant) 26 skirsnį (aplinkybės, kuriomis galime atsisakyti vykdyti jūsų pavedimą); 34 skirsnį (mūsų teisės akivaizdžių klaidų atveju); 35 skirsnį (mūsų teisės rinkos trikdžių atveju), 36 skirsnį (mūsų teisės susiklosčius išimtiniams įvykiams); 37 skirsnį (mūsų teisės susiklosčius su jumis susijusiam pažeidimo atvejui); 42 skirsnį (mūsų teisės, kai jūs naudojatės piktnaudžiavimo prekyba strategija) ir 43 skirsnį (mūsų teisės rinkos piktnaudžiavimo atveju).


Jūs sutinkate su sutarties sąlygomis, o jūsų prieigą ir naudojimąsi investavimo platforma ir su ja susijusiomis investicinėmis paslaugomis laikome sutikimu su šios sutarties sąlygomis. Jūs sutinkate gauti sutarties sąlygas elektroniniu būdu interneto svetainės nuorodų forma.


Sutartis galios visiems naujiems Revolut Securities Europe UAB klientams nuo sutarties įsigaliojimo datos. Klientams, kurie turėjo Revolut Securities Europe UAB investicinę sąskaitą prieš sutarties įsigaliojimo datą, sutartis pakeis visas ankstesnes sutartis, sudarytas tarp jūsų ir Revolut Securities Europe UAB.


Mes turime teisę bet kuriuo metu vadovautis bet kokia informacija, kurią pateikėte atidarydami savo Investicinę sąskaitą, kaip teisinga ir tikslia, jei raštu neinformuosite kitaip. Jūs įsipareigojate kiek įmanoma anksčiau raštu pranešti apie pasikeitusią pateiktą informaciją.


Mes galime siūlyti jums naujų produktų arba paslaugų (jeigu tai leidžia įstatymai), o nesant atskiro susitarimo tarp jūsų ir mūsų bet kuriems iš šių produktų arba paslaugų galios šios sąlygos, kurios gali būti reguliariai atnaujinamos.


Esant neatitikimų tarp šių sąlygų ir tam tikros atskiros sutarties ar sąlygų dėl kitų mūsų teikiamų papildomų investavimo paslaugų, bus taikomos atskiros sutarties ar sąlygų nuostatos.


Ši Sutartis nereglamentuoja mokėjimų ar einamosios sąskaitos paslaugų, susijusių su jūsų mokėjimo sąskaita. Revolut bendrovės, teikiančios jums mokėjimo sąskaitos paslaugas, Privatiems klientams taikomos sąlygos, mokesčiai ir kiti dokumentai sudaro teisinį susitarimą tarp:

 • jūsų; ir
 • Revolut bendrovės, kuri teikia jums Revolut einamosios sąskaitos paslaugas – priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos, Revolut Bank UAB arba Revolut Bank UAB per savo filialą (šią bendrovę vadiname „Revolut einamosios sąskaitos bendrove“, o einamąją sąskaitą, kurią suteikia Revolut einamosios sąskaitos bendrovė, „Revolut einamąja sąskaita“).

Jei yra kokių nors neatitikimų tarp šių sąlygų ir Revolut einamosios sąskaitos bendrovės Privatiems klientams taikomos sąlygų, taikomos šios sąlygos.


Jeigu turite klausimų, susijusių su šios sutarties turiniu, patariame kreiptis konsultacijos į nešališką specialistą.


Informacijos apie mūsų įmonę, teikiamas paslaugas ir informacijos apie mūsų politikas ir kaip saugome finansines priemones galite rasti mūsų interneto svetainėje.


4. Investavimo pagrindai


Revolut Securities Europe UAB suteikia jums galimybę investuoti į finansines priemones „Revolut“ programėlėje arba „Revolut“ interneto puslapyje http://www.revolut.com (toliau kartu vadinami „Revolut“ programėle). Norėdami investuoti į finansines priemones „Revolut“ programėlėje, privalote atidaryti savo „Revolut“ einamosios pinigų sąskaitos subsąskaitą. Ją vadiname „Investicine sąskaita“. Jūsų Revolut“ einamoji sąskaita yra sąskaita, naudojama atlikti mokėjimams į, ir gauti mokėjimus iš, jūsų Investicinės sąskaitos. Kai naudojatės investicinėmis paslaugomis, mes pasirūpinsime, kad atitinkama Revolut einamosios sąskaitos bendrovė atliktų mokėjimą į ją arba iš jos.

Jūs galite pateikti nurodymus pirkti ir parduoti įvairias finansines priemones elektroninėje platformoje, kurią rasite „Revolut“ programėlėje. Mes ją vadiname „investavimo platforma“. Investavimo platformoje pateiktą nurodymą pirkti arba parduoti finansinę priemonę vadiname „pavedimu“.

Kai kuriems jūsų pavedimams, kuriuos pateikiate per investavimo platformą, gali būti taikoma minimali investicijų suma, priklausomai nuo pagrindinės finansinės priemonės tipo. Jeigu jūs pateikiate pavedimą dėl finansinės priemonės, kuri yra pilna arba dalinės akcija arba vienetas, jūsų pavedimui gali būti taikomas minimalios $1,00, 1,00 € arba lygiavertės sumos kita valiuta, kuria priemonė yra prekiaujama atitinkamoje rinkoje ar biržoje, investicijos sumos reikalavimas. Mes tai vadiname „minimalia investicijos suma“. Kadangi minimali investicijų suma priklauso nuo daugelio veiksnių, mes galime pagrįstai nuspręsti pakeisti minimalią investicijų sumą iš anksto apie tai jums nepranešę. Savo Investicinėje sąskaitoje turite turėti tiek lėšų, kad pakaktų sumokėti už pavedimo pateikimą investavimo platformoje. Tai vadiname „turimomis lėšomis“. Jūsų pateiktą pavedimą mes galime perduoti vykdyti išorės paslaugų teikėjui, kuriam atitinkamai delegavome pareigą įvykdyti pavedimą. Jį vadiname „trečiosios šalies tarpininku“. Trečiosios šalies tarpininko įvykdytą jūsų pavedimą vadiname „operacija“. Savo Investicinę sąskaitą galite naudoti norėdami stebėti visas savo dabartines finansinių priemonių pozicijas, kurias laikote po finansinių priemonių operacijų sudarymo investavimo platformoje. Jas vadiname „atvirosiomis pozicijomis“.5. Investicinės sąskaitos informacija


Visą prekybos veiklą galite patikrinti savo Investicinėje sąskaitoje atsidarę „Revolut“ programėlę. Informacija apie jūsų Investicinę sąskaitą bus pateikiama „Revolut“ programėlėje tol, kol būsite mūsų klientas. Jei uždarę savo investicinę sąskaitą norite turėti informacijos kopiją, ją galite atsisiųsti tol, kol investicinė sąskaita yra aktyvi. Jei norite gauti šią informaciją po to, kai investicinė sąskaita uždaryta, galite susisiekti su mumis el. pašto adresu feedback@revolut.com. Informaciją taip pat bet kuriuo metu atsisiųsite iš „Revolut“ programėlės.

Mes atsiųsime pranešimą į jūsų mobilųjį įrenginį kas kartą, kai investavimo platformoje pateiksite pavedimą parduoti arba pirkti finansinę priemonę. Šiuos pranešimus galite išjungti „Revolut“ programėlėje, tačiau tai padarę turėtumėte reguliariai patikrinti savo prekybos veiklą „Revolut“ programėlėje. Jūs turite žinoti, kokia prekybos veikla vyksta jūsų Investicinėje sąskaitoje, tad rekomenduojame neišjungti pranešimų siuntimo funkcijos.


Norėdami atidaryti Investicinę sąskaitą, taip pat privalote turėti „Revolut“ einamąją pinigų sąskaitą, kurios lėšomis turėsite finansuoti savo Investicinę sąskaitą. Jūs galite atsidaryti Investicines sąskaitas skirtingomis valiutomis, kurias siūlome investavimo platformoje. Į jūsų Investicinę sąskaitą įneštos lėšos bus naudojamos mokant už pavedimus, kuriuos pateikėte investavimo platformoje ir už komisinius ir (arba) kitus mokesčius, kuriuos mokate pagal šią sutartį. Jums arba mums dėl bet kokios priežasties uždarius jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą, jūsų Investicinė sąskaita taip pat bus uždaryta ir negalėsite naudotis mūsų teikiamomis prekybos paslaugomis jokiais kitais tikslais. Tokiais atvejais galime paprašyti uždaryti visas jūsų atvirąsias pozicijas investavimo platformoje.6. Bendravimas su jumis


Jei norite su mumis susisiekti arba mes turime su jumis susisiekti dėl bet kurių klausimų, susijusių su šia sutartimi, tai padarysime naudodamiesi „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkcija. Taip pat galime su jumis susisiekti teksto žinute arba el. paštu norėdami atsiųsti jums dokumentus arba kitą informaciją, todėl turėtumėte reguliariai tikrinti teksto žinutes ir el. pašto paskyrą.


Taip jums pateiksime Investicinės sąskaitos informaciją ir pranešime apie bet kokį su jūsų investicine sąskaita susijusį sukčiavimą ar įtariamą sukčiavimą. Tokiu būdu taip pat informuosime jus apie Investicinės sąskaitos saugumo grėsmes. Reguliariai tikrinkite šią informaciją „Revolut“ programėlėje.


Visi pranešimai, kuriuos jums siunčiame, yra skirti tik jums. Dėl šios priežasties jūs prisiimate atsakomybę už bet kokios mūsų siunčiamos informacijos privatumo ir konfidencialumo užtikrinimą.


Visi mūsų siunčiami pranešimai jums bus laikomi gautais, jei:

 • jie bus išsiųsti naudojantis „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkcija, vos tik mes paskelbsime šiuos pranešimus;
 • jie bus išsiųsti el. paštu nedelsiant po to, kai mes išsiųsime juos paskutiniu jūsų pateiktu el. pašto adresu.


Jūs įsipareigojate perskaityti visus ir bet kuriuos pranešimus, kuriuos reguliariai galime jums atsiųsti visomis komunikacijos priemonėmis.


Jei bet kuriuo metu jūs dėl bet kokios priežasties negalite bendrauti su mumis el. paštu ar naudodami „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkciją, mes nebūsime laikomi atsakingais už bet kokius jūsų patirtus nuostolius dėl to, kad negalėjote bendrauti su mumis, išskyrus atvejus, kai tai vyksta dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


Jūsų sutikimai, patvirtinimai, pritarimai ir kiti pareiškimai, pateikti naudojant „Revolut“ programėlę, turės tokią pat teisinę galią kaip ir jūsų parašas rašytiniame dokumente. Visi susitarimai, sudaryti „Revolut“ programėlėje, bus laikomi jūsų ir mūsų rašytiniais susitarimais. Bet kokie nurodymai Revolut Securities Europe UAB atlikti operacijas ir kitus veiksmus, jūsų pateiktus / įvykdytus per „Revolut“ programėlę, bus laikomi pateiktais / įvykdytais jūsų ir galios taip pat, kaip ir kiti jūsų atliekami veiksmai.


Ši sutartis ir visi pranešimai, instrukcijos ar kitas su tuo susijęs mūsų bendravimas vyks anglų kalba. Numatytoji investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų kalba, įskaitant platformos funkcijas ir joje pateiktą informaciją, yra anglų kalba. Jūs savo patogumui galite pasirinkti kitą investavimo platformos kalbą mobiliajame įrenginyje. Kitą kalbą turėtumėte pasirinkti tik tuomet, jei tinkamai ją mokate ir gerai ją suprantate. Pasirinkdami kitą kalbą prisiimate visą atsakomybę už susijusias rizikas. Esant neatitikimų tarp dokumentų ir (arba) informacijos anglų kalba ir to dokumento ir (arba) informacijos versijos, kurią jums pateikiame kita nei anglų kalba, bus taikoma angliška tokių dokumentų ir (arba) informacijos versija.


Mes įrašysime ir saugosime bet kokią komunikaciją tarp mūsų, susijusią su jūsų pavedimais ir operacijomis. Jūsų prašymu pateiksime tokią informaciją jums penkerius metus nuo dienos, kai ji buvo įrašyta arba, jei to pareikalautų mūsų reguliatorius, iki septynerių metų.


7. Informuokite mus laiku


Laiku atnaujinkite savo duomenis ir nedelsdami mums praneškite apie pasikeitusią jūsų pateiktą informaciją. Jei sužinosime, kad kuri nors jūsų informacija yra neteisinga, ją atnaujinsime.


Laikantis mums taikomų teisinių ir reguliavimo reikalavimų, mums tam tikromis aplinkybėmis (pvz., suintensyvėjus jūsų investicinei veiklai) gali prireikti paprašyti daugiau informacijos apie jus. Kuo greičiau pateikite šią informaciją, kad nekiltų jūsų Investicinės sąskaitos veikimo ar mūsų paslaugų trikdžių.


8. Klientų klasifikavimas


Laikydamiesi Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – LR FPRĮ) mes privalome klasifikuoti klientus ir laikyti jus neprofesionaliuoju klientu. „Neprofesionalusis klientas“ reiškia, kad Revolut Securities Europe UAB priskyrė klientui šią kategoriją, nes jis atitinka LR FPRĮ nurodytus šiai kategorijai taikomus kriterijus. Neprofesionaliesiems klientams yra siūloma didžiausia apsauga, kuri yra nurodyta LR FPRĮ. Jūs turite teisę prašyti priskirti jus profesionaliųjų klientų kategorijai, tačiau šio prašymo patenkinti mes neprivalome. Jei vis dėlto sutinkame tenkinti jūsų prašymą ir priskirti jus profesionaliųjų klientų kategorijai, jūs prarasite teisę naudotis tam tikromis apsaugos priemonėmis, kurios yra nurodytos LR FPRĮ. Jeigu gavę jūsų prašymą mes priskiriame jus profesionaliųjų klientų kategorijai, jūs privalote nuolat informuoti mus apie bet kokias pasikeitusias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jūsų priskyrimui profesionaliųjų klientų kategorijai.


9. Santykiai su trečiosios šalies tarpininkais


Siekdami teikti investicines paslaugas pagal šias sąlygas, mes sudarėme sutartis su trečiųjų šalių tarpininkais, pas kuriuos atidarėme sąskaitas, kuriose jūsų vardu bus vykdomos operacijos. Ją vadiname „bendrąja sąskaita“. Trečiųjų šalių tarpininkai teikia pavedimų perdavimo, tarpuskaitos, atsiskaitymo ir saugojimo paslaugas (įskaitant tas paslaugas, kurios apima trečiųjų šalių tarpininkų teikiamas jūsų finansinių priemonių apsaugos paslaugas) mums ir šios paslaugos yra susijusios su operacijomis, vykdomomis pasitelkiant bendrąją sąskaitą.


Revolut Securities Europe UAB yra vienintelis trečiųjų šalių tarpininkų klientas. Trečiųjų šalių tarpininkai neteikia paslaugų tiesiogiai jums ir nežino jūsų tapatybės. Mes prisiimame atsakomybę už visus klausimus, kurie yra susiję su šiomis sąlygomis.


Nors mes pasitelkėme visus įgūdžius ir stropiai bei atidžiai rinkomės, paskyrėme ir periodiškai tikriname trečiųjų šalių tarpininkus, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kurių galite patirti dėl bet kokių trečiųjų šalių tarpininkų veiksmų ar neveikimo, išskyrus mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo atvejus.


10. Pavedimų perdavimo paslauga


Vadovaudamiesi šiomis sąlygomis, mes teikiame tik pavedimų perdavimo paslaugą be asmeninių rekomendacijų, kurią galite gauti investavimo platformoje ir kuri yra susijusi su jūsų finansinių priemonių pavedimais. Dėl šios priežasties:


neteikiame rekomendacijų dėl jokių operacijų naudos;

neturime vertinti operacijos priimtinumo, todėl vertindami operacijos priimtinumą arba patikimumą jūs negalėsite pasinaudoti LR FPRĮ suteikiama apsauga. Dėl šios priežasties mes nevertinsime, ar (i) operacija atitinka jūsų investicinius tikslus, (ii) jūsų finansinė padėtis leis jums atlaikyti nuostolių, kuriuos gali sukelti operacija, riziką, (iii) jūs turite pakankamai žinių ir patirties suprasti su operacija susijusias rizikas.


11. Pavedimų perdavimo paslaugai taikomi ribojimai


Investavimo platforma nėra laikoma birža, reguliuojama rinka ar kita prekybos platforma (bendrai vadinama “rinka arba birža”). Tai reiškia, kad:

 • jūs galite pateikti pavedimus mums ir atlikti operacijas tik naudodamiesi investavimo platforma, bet ne trečiųjų šalių platforma;
 • norėdami likviduoti savo investicinį portfelį investavimo platformoje privalote uždaryti visas savo Investicinės sąskaitos atvirąsias pozicijas;
 • visos finansinės priemonės, kurias įsigyjate investavimo platformoje, gali būti parduodamos tik investicijų platformoje, o ne trečiųjų šalių platformoje;
 • mes neteikiame patarimų ar bet kokios formos rekomendacijų, susijusių su pavedimų perdavimo paslauga, investicijų, finansų, teisiniais, mokesčių ar reglamentų klausimais. Prieš atlikdami bet kokią operaciją atliksite savo vertinimą ir nesivadovausite jokiais mūsų pateiktais vertinimais, medžiaga arba analize kaip patarimu ar rekomendacija;
 • bet kokia investavimo platformoje mūsų teikiama medžiaga ar informacija, kurią sudaro rinkos analizė, yra laikoma rinkodaros pranešimu, kuris turi būti naudojamas tik informaciniais tikslais ir neturi būti suprantama kaip patarimas, rekomendacija arba tyrimas;
 • jūs negalėsite pervesti trečiųjų šalių platformoje turimų finansinių priemonių į savo investicinę sąskaitą arba iš investicinės sąskaitos į trečiųjų šalių platformą;
 • finansinės priemonės kaina, kurią siūlome savo investavimo platformoje, gali skirtis nuo kainos, siūlomos trečiųjų šalių platformoje, biržoje, arba tos pačios finansinės priemonės rinkos kainos;
 • mes galime suteikti jums informacijos, susijusios su bet kokiomis finansinėmis priemonėmis, įskaitant finansinių priemonių kainų istorinius duomenis, pramonės ir jos sektoriaus tendencijas ir įvairių bendrovių bei finansinių priemonių analizes investavimo platformoje, sąskaitos išraše, išlaidų ir mokesčių ataskaitoje bei kt. dokumentuose. Tačiau teikdami tokią informaciją mes nesuteiksime jokių asmeninių rekomendacijų jums ir nepatarsime dėl operacijų, susijusių su bet kokia finansine priemone, naudos, todėl tokią informaciją privalėsite įvertinti asmeniškai;
 • jūs neįsipareigojate pateikti jokių pavedimų investavimo platformoje arba vykdyti jokių operacijų laikydamiesi šių sąlygų, o mes neprivalome priimti jokių jūsų pavedimų arba perduoti pavedimų trečiosios šalies tarpininkui, kuris juos įvykdytų. Mes priimame sprendimą savo nuožiūra, ar investavimo platformoje rodyti tam tikros finansinės priemonės kainos pasiūlymą. Atlikus bet kokią operaciją investavimo platformoje, mes neprivalome investavimo platformoje siūlyti jums atitinkamos finansinės priemonės ateityje.

Privalote įsitikinti, kad prieiga prie investavimo platformos yra visuose reikiamuose įrenginiuose. Turite atkreipti dėmesį, kad galimybė prisijungti prie investavimo platformos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų interneto arba tinklo ryšį. Jei jūsų ryšys yra prastas arba silpnas, jūs galite netekti galimybės pateikti pavedimų arba stebėti atvirųjų pozicijų tokiu pat greičiu kaip turint spartesnį tinklo ryšį.


12. Investicinės sąskaitos sauga


Jums neleidžiama naudotis Investicine sąskaita su kitu asmeniu, Investicinė sąskaita privalo būti atidaryta tik jūsų vardu. Jūs privalote užtikrinti savo slaptažodžių ar saugos duomenų, susietų su jūsų Investicinės sąskaitos ir „Revolut“ programėlės naudojimu, saugumą, mes nesame atsakingi už nuostolius, kurių galite patirti, jei kitas asmuo pasiektų jūsų Investicinę sąskaitą dėl to, kad neužtikrinote savo slaptažodžio ir saugos duomenų saugumo. Jei mums nepranešite kitaip, mes galime laikyti kiekvieną veiksmą, kurio imamasi jūsų Investicinėje sąskaitoje, veiksmu, kurio jūs leidote imtis ar jo ėmėtės.


Siekdami padėti apsaugoti Investicinę sąskaitą rekomenduojame jums atsisiųsti naujausią mobiliojo įrenginio programinę įrangą ir naujausią „Revolut“ programėlės versiją, kai tik jos pasirodys.


13. Interesų konfliktų politika


Mes privalome laikytis ir taikyti veiksmingas organizacines ir administracines kontrolės priemonės, siekdami imtis visų pagrįstų veiksmų, leidžiančių nustatyti, valdyti, atskleisti arba fiksuoti interesų konfliktus taip, kaip nurodyta mūsų Interesų konfliktų politikoje.


Kai priemonių, kurių ėmėmės siekdami suvaldyti interesų konfliktus, nepakaks kliento interesų pažeidimo rizikai išvengti, mes informuosime jus apie bendrąjį interesų konflikto pobūdį ir jo šaltinius prieš jums pateikiant bet kokius pavedimus investavimo platformoje.


Išsamesnės informacijos apie mūsų interesų konfliktų nagrinėjimą ieškokite mūsų Interesų konfliktų politikoje, kurią galite rasti šiame elektroniniame puslapyje.


14. Jūsų informacija


Sudarydami sutartį turite pateikti tam tikrus faktinius pareiškimus, kuriais remdamiesi mes teiksime jums prieigą prie investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų. Šiuos pareiškimus vadiname „pareiškimais ir garantijomis“.


Jūs pareiškiate ir garantuojate mums, kad:

 • perskaitėte ir supratote šias sąlygas;
 • esate vyresnis nei 18 metų asmuo ir turite visas teises bei įgaliojimus prisiimti ir vykdyti savo įsipareigojimus kylančius iš sutarties;
 • suprantate rizikas, susijusias su finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama investavimo platformoje, įsigijimu;
 • naudositės investavimo platforma ir susijusiomis investicinėmis paslaugomis tik asmeninei naudai;
 • jūsų naudojimasis investavimo platforma nepažeis taikytinų įstatymų, galiojančių šalyje, kurios rezidentas esate;
 • šios sąlygos, kiekvienas pavedimas ir operacija bei įsipareigojimai, kuriuos prisiimate atlikdami šiuos veiksmus, jus įpareigoja teisiškai ir yra laikomi jūsų vykdomais veiksmais, neprieštarauja arba neprieštaraus jokioms bet kurio reglamento, nurodymo, įsakymo arba susitarimo sąlygoms, kurios galioja jums ir yra susijusios su investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų teikimu;
 • bet kuri jūsų teikiama arba pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir neklaidinanti;
 • jūs neįkėlėte / neįkelsite arba nepersiuntėte / nepersiųsite į investavimo platformą jokio kenkėjiško kodo ir nesinaudosite jokiu kitu elektronikos prietaisu, programine įranga, algoritmu ir (arba) metodu ar strategija siekdami paveikti bet kokį investavimo platformos arba teikiamos pavedimų perdavimo paslaugos dalį;
 • jūs nesate Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis.


Kiekvienas jūsų pateiktas pareiškimas ir garantija bus laikoma suteikta kiekvieną kartą, kai pateikiate pavedimą dėl finansinės priemonės arba atliekate operaciją investavimo platformoje.


Jei sužinosime, kad bet koks jūsų pateiktas pareiškimas ir garantija yra arba bet kokiu būdu tampa neteisinga arba netikslia, arba jei turime pakankamai pagrindo tai numanyti, mes galime laikyti visas su tokiu pareiškimu ir garantija susijusias operacijas negaliojančiomis arba užbaigti šias operacijas pasiūlydami tuometinę kainą už atitinkamą (-as) finansinę (-es) priemonę (-es).


15. Ką mums pažadate


Sudarydami sutartį turite pateikti tam tikrus faktinius pareiškimus, kuriais įsipareigojate atlikti tam tikrus veiksmus ir kuriais remdamiesi mes suteiksime jums prieigą prie investavimo platformos ir teiksime susijusias investicines paslaugas. Tokius pareiškimus vadiname „įsipareigojimais“.


Jūs įsipareigojate:

 • nedelsdami mums pranešti apie bet kokius duomenų, kuriuos pateikėte atidarydami savo Investicinę sąskaitą, pakeitimus, įskaitant (bet neapsiribojant) el. pašto, adreso, gyvenamosios šalies pakeitimus ir bet kokius finansinių aplinkybių ar užimtumo pakeitimus ar numatomus pakeitimus (įskaitant atleidimą iš darbo ir (arba) nedarbingumą), kurie gali turėti įtakos jūsų gebėjimui laikytis pagal šias nuostatas ir sąlygas prisiimtų įsipareigojimų;
 • nedelsdami pranešti mums įvykus su jumis susijusiam pažeidimui;
 • suteikti mums visą informaciją, kurios reguliariai pagrįstai prašysime jūsų tapatybei patvirtinti atidarydami Investicinę sąskaitą;
 • savanoriškai suteikti mums bet kokią informaciją, kurios mums reguliariai gali pagrįstai prireikti;
 • vykdyti savo įsipareigojimus mums, kuriuos prisiėmėte pagal šias sąlygas, ir laikytis visų įstatymų ir reglamentų, kurie galioja jums ir yra susiję su investavimo platforma ir teikiamomis investicinėmis paslaugomis; ir
 • gauti prieigą ir naudotis investavimo platforma bei susijusiomis investicinėmis paslaugomis sąžiningai, garbingai ir dorai.


16. Jūsų neprofesionaliojo kliento sąskaitos ir Investicinės sąskaitos apsaugos skirtumai


Jūsų Revolut einamoji sąskaita – tai mokėjimo sąskaita, kurioje Revolut einamosios sąskaitos bendrovė laiko jūsų pinigus. Visi pinigai, kuriuos laikote savo Revolut einamojoje sąskaitoje atidarytoje pas Revolut einamosios sąskaitos bendrovę, yra apdrausti iki 100 000 eurų pagal Indėlių draudimo garantijų sistemą.


Jūsų „Revolut“ Investicinė sąskaita – tai sąskaita, atidaryta Revolut Securities Europe UAB. Visas jūsų Investicinėje sąskaitoje turimas lėšas laikysime kaip kliento pinigus vienoje ar keliose atskirtosiose banko sąskaitose atidarytose Europos Sąjungoje (ES) įsteigtoje kredito įstaigoje, banke įsteigtame trečiojoje valstybėje, centriniame banke ar pinigų rinkos fonde, kuriose lėšos bus laikomos atskirai nuo mūsų lėšų. Kliento pinigų lėšos yra saugomos laikantis LR FPRĮ ir LB taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti kliento pinigų, laikomų tokiose sąskaitose kaip jūsų „Revolut“ Investicinė sąskaita, saugumą. Visi pinigai ir/arba finansinės priemonės, laikomi jūsų Investicinėje sąskaitoje, yra apsaugoti iki 22 000 eurų suma laikantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo, apie kurį informacija yra pateikiama anglų, lietuvių ir vokiečių kalbomis.


17. Jūsų pinigai


Laikantis LR FPRĮ ir LB taisyklių visi pinigai, kuriuos gauname iš jūsų arba jūsų vardu laikome jūsų Investicinėje sąskaitoje, yra vadinami „kliento pinigais“. Kliento pinigai yra atskiriami nuo mūsų pinigų ir saugomi sąskaitoje, kuri yra atidaryta kriterijus atitinkančioje trečiojoje šalyje. „Kriterijus atitinkanti trečioji šalis“ reiškia centrinį banką, ES licencijuotą kredito įstaigą, banką licencijuotą už ES ribų, arba reikalavimus atitinkantį pinigų rinkos fondą. Sąskaita, kurioje yra laikomi kliento pinigai, yra vadinama „kliento pinigų sąskaita“. Kliento pinigų sąskaitoje jūsų pinigai gali būti laikomi kartu su kitų klientų pinigais.


Nors mes pasitelkėme visus įgūdžius ir stropiai bei atidžiai rinkomės, paskyrėme ir periodiškai tikriname kriterijus atitinkančią trečiąją šalį, mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kurių galite patirti dėl bet kokių kriterijus atitinkančios trečiosios šalies veiksmų ar neveikimo, susijusio su kliento pinigais, išskyrus nuostolius, kurie kyla dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


Sudarydami sutartį jūs suteikiate aiškų sutikimą laikyti jūsų pinigus jungtinėje sąskaitoje.


Mes galime dalį arba visus klientų pinigus, kuriuos laikome jūsų vardu įnešti į vadinamąjį „reikalavimus atitinkantį pinigų rinkos fondą“. Reikalavimus atitinkančiu pinigų rinkos fondu siekiama realizuoti grąžą, kuri yra lygi rinkos palūkanų normai. Jeigu mes įnešame kliento pinigus į reikalavimus atitinkantį pinigų rinkos fondą, reikalavimus atitinkančio pinigų rinkos fondo vienetai nebus saugomi laikantis LB numatytų klientų lėšų apsaugos reikalavimų.


Sudarydami sutartį jūs suteikiate aiškų sutikimą laikyti jūsų pinigus reikalavimus atitinkančiame pinigų rinkos fonde.


Mes nemokėsime jokių palūkanų už kliento pinigus, kurie yra turimi atsiskaitymo metu arba laikomi kliento pinigų sąskaitoje, priklausančioje jungtinei sąskaitai. Revolut Securities Europe UAB savo naudai pasilieka bet kokias palūkanas, uždirbtas už pinigus, laikomus kliento pinigų sąskaitoje.


Sudarydami sutartį jūs suteikiate Revolut Securities Europe UAB aiškų sutikimą savo naudai pasilikti bet kokias palūkanas, uždirbtas už jūsų lėšas.


Jeigu kriterijus atitinkanti trečioji šalis, kurioje yra įnešti kliento pinigai, bankrutuoja ar tampa nemoki, visam ar iš esmės visam jos turtui yra priskirtas gavėjas, patikėtinis arba likvidatorius (šiuos įvykius vadiname „nemokumo atvejais“) ir dėl to atsiranda kliento pinigų, laikomų kliento pinigų sąskaitoje, trūkumas, jūs galite negauti visos numatytos sumos ir pasidalyti jos trūkumu su kitais kriterijus atitinkančios trečiosios šalies kreditoriais laikantis galiojančių įstatymų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės jums dėl bet kokių nuostolių, patirtų dėl kriterijus atitinkančios trečiosios šalies veiksmų ar neveikimo, susijusio su kliento pinigais, arba dėl bet kokio nemokumo atvejo, susijusio su kriterijus atitinkančia trečiąja šalimi, išskyrus nuostolius, kurie kyla dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


18. Jūsų finansinės priemonės


Jūsų finansinės priemonės bus saugiai laikomos pas mus vadovaujantis LR FPRĮ ir LB taisyklėmis. Kai laikantis LR FPRĮ ir LB taisyklių saugome jūsų finansines priemones kaip investicijų saugotojas, mes galime sutarti dėl saugių saugojimo paslaugų teikimo per trečiosios šalies tarpininką, kuris atsako už finansinių priemonių, laikomų bendrojoje sąskaitoje, saugojimą. Visos finansinės priemonės, laikomos bendrojoje sąskaitoje, bus registruotos Revolut Securities Europe UAB klientų vardu, jums visuomet išliekant tokių finansinių priemonių tikruoju naudos gavėju. Jeigu esate santuoką sudaręs Lietuvos Respublikos rezidentas, jūsų gali būti prašoma pateikti jūsų sutuoktinio sutikimą dėl investavimo.


Sudarydami sutartį jūs aiškiai sutinkate su tuo, kad jūsų finansinės priemonės gali būti laikomos bendrojoje sąskaitoje.


Bendroji sąskaita bus atskirta ir laikoma atskirai nuo kitų finansinių priemonių, kurias gali turėti trečiosios šalies tarpininkas. Savo apskaitos žurnaluose ir įrašuose fiksuosime jūsų teisę į finansines priemones, saugomas trečiosios šalies tarpininko, tokiais atvejais, kai trečiosios šalies tarpininkas užregistravo arba įskaitė jūsų finansines priemones bendroje sąskaitoje ar kitu būdu sujungė jas su finansinėmis priemonėmis, priklausančiomis kitiems trečiosios šalies tarpininko klientams. Susiklosčius nemokumo atvejui, susijusiam su trečiosios šalies tarpininku, jūsų finansinės priemonės bus atskirtos nuo turto, kuris gali atitekti jo kreditoriams.


Sudarydami sutartį jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų finansinės priemonės gali būti laikomos trečiojoje šalyje, esančioje už Lietuvos jurisdikcijos ribų.


Mes galime sutarti, kad trečiosios šalies tarpininkas laikytų jūsų finansines priemones bendroje sąskaitoje, kuri yra įsteigta už Lietuvos ribų, kur trečiosios šalies tarpininkui galiojantys įstatymai ir reglamentai bei jūsų teisės, susijusios su turimomis finansinėmis priemonėmis, gali skirtis nuo tų, kurios galiotų, jei finansinės priemonės būtų laikomos Lietuvoje. Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami užtikrinti, kad trečiosios šalies tarpininko siūloma apsauga, galiojanti bendroje sąskaitoje laikomoms finansinėms priemonėms, būtų tokio paties lygio kaip ir apsauga, kuri galiotų, jei finansinės priemonės būtų laikomos UAB „Revolut Securities Europe“, vadovaujantis LR FPRĮ ir LB taisyklėmis.


Susiklosčius nemokumo atvejui, susijusiam su trečiosios šalies tarpininku, dėl kurio atsiranda bendrojoje sąskaitoje laikomų finansinių priemonių trūkumas, jūs galite neatgauti visų finansinių priemonių ir dalytis trūkstama jų dalimi su kitais trečiosios šalies tarpininko kreditoriais pagal galiojančius įstatymus. Nors mes pasitelkėme visus įgūdžius ir stropiai bei atidžiai rinkomės, paskyrėme ir periodiškai tikriname trečiosios šalies tarpininką, mes neprisiimame jokios atsakomybės jums dėl bet kokių nuostolių, patirtų dėl trečiosios šalies tarpininko veiksmų ar neveikimo, susijusio su jūsų finansinėmis priemonėmis, arba dėl bet kokio nemokumo atvejo, susiklosčiusio dėl trečiosios šalies tarpininko, išskyrus nuostolius, kurie kyla dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


19. Naujienų ir kitos informacijos teikimas


Įpareigoti trečiųjų šalių tiekėjų mes galime pranešti naujienas, pateikti analitikų vertinimus, tyrimų ataskaitas, diagramas arba bet kokius kitus duomenis ar informaciją jums investavimo platformoje. Tai vadiname „rinkos duomenimis“. Bet kokie investavimo platformoje pateikiami rinkos duomenys yra pateikiami tik informaciniais tikslais bei nurodomi neatsižvelgiant į jūsų asmenines finansines aplinkybes, tikslus ar poreikius. Jie yra pristatomi norint suteikti jums galimybę priimti savo investavimo sprendimus ir nėra skirti bei neturėtų būti laikomi asmenine investavimo rekomendacija arba suasmenintu patarimu.


Mes neteikiame jokių pareiškimų ar garantijų dėl rinkos duomenų, kuriuos gauname iš trečiųjų šalių tiekėjų ir kuriuos rodome investavimo platformoje, tikslumo, išsamumo arba aktualumo. Rinkos duomenys neturi būti laikomi mūsų pasiūlymu arba prašymu parduoti, įsigyti ar kitaip realizuoti tam tikrą finansinę priemonę prieinamą per investavimo platformą. Jei nuspręsite pasikliauti rinkos duomenimis ar bet kokia kita informacija, kurią galime pateikti per investavimo platformą, sutinkate tai daryti savo pačių rizika. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti naudodamiesi ar pasikliaudami rinkos duomenimis, arba už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti, jeigu informacija, kurią pateikiame investavimo platformoje, yra neteisinga, išskyrus nuostolius, patirtus dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų ar didelio aplaidumo.


Investavimo platformoje pateikiami rinkos duomenys yra itin konfidencialūs ir pateikiami jums tik vadovaujantis prielaida, kad jūs nenaudosite rinkos duomenų jokiu kitu tikslu. Konkrečiai jums neleidžiama: (i) naudotis bet kokiais rinkos duomenimis, kuriuos pateikiame investavimo platformoje, komerciniais tikslais; (ii) atskleisti rinkos duomenų bet kuriems kitiems asmenims (nemokamai arba kitais būdais); (iii) bet kur skelbti rinkos duomenų arba (iv) per investavimo platformą suteikti prieigos prie rinkos duomenų kitiems asmenims. Visos teisės į trečiųjų šalių tiekėjų suteiktų rinkos duomenų intelektinę nuosavybę liks trečiųjų šalių tiekėjų nuosavybe.


Jūsų rinkos duomenų naudojimui galioja kiekvieno trečiųjų šalių tiekėjo sąlygos, su kuriomis sutinkate sudarydami sutartį su mumis. Mes galime bet kuriuo metu ir jums iš anksto apie tai nepranešę, pakeisti arba nebeteikti jums prieigos prie konkrečių rinkos duomenų.


Pagrindinės informacijos dokumentas

Siekdami padėti jums priimti informacija pagrįstą sprendimą prieš jums investuojant į MMF arba ETF fondų vienetus, pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus mes privalome pateikti jums pagrindinės informacijos dokumentą (toliau jį vadinsime "PID"), kuriame pateikiama informacija apie investavimo į tokius MMF ir ETF fondų vienetus pobūdį, riziką ir išlaidas. Atitinkamo MMF ar ETF fondo PID bus galima atsisiųsti per Revolut programėlę anglų kalba arba pasiekti per nuorodą į atitinkamo fondo valdytojo internetinę svetainę. Gavus jūsų prašymą per Revolut programėlę, mes galime jums atsiųsti PID versiją kita nei anglų kalba, į kurią savo nuožiūra jį išvertė atitinkamas fondo valdytojas.


Sutikdami ir priimdami šias sąlygas, jūs duodate aiškų sutikimą gauti PID patvarioje laikmenoje, išskyrus popierių, anglų kalba ir kuris bus pasiekiamas naudojant Revolut programėlę arba interneto svetainę. Kiekvieną kartą pateikdami pavedimą per investavimo platformą, patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote PID, susijusį su jūsų atitinkama investicija į MMF arba ETF fondą.20. Finansinės priemonės


Finansinės priemonės, kurias galima įsigyti investavimo platformoje, gali reguliariai keistis. Iš esmės mes savo nuožiūra sprendžiame, ar pridėti arba pašalinti tam tikras finansines priemones ir (arba) tokių priemonių rūšis ir (arba) paskelbti ribojimus ar limitus tam tikroms finansinėms priemonės ir (arba) finansinių priemonių, kurias galima pirkti arba parduoti investavimo platformoje, apimčiai.


Mes negalime garantuoti, kad bet kuriuo metu prekybai prieinamos konkrečios finansinės priemonės arba finansinių priemonių rūšys nuolat bus prieinamos investavimo platformoje, ir mes bet kuriuo metu galime sustabdyti ir (arba) pašalinti iš investavimo platformos bet kurią finansinę priemonę. Jei sustabdysime ir (arba) pašalinsime finansinę priemonę iš investavimo platformos, tai reikš, kad jūs nebegalėsite pateikti pavedimų įsigyti tą finansinę priemonę „Revolut“ programėlėje. Tačiau, jei įstatymai leidžia, mes leisime jums teikti pavedimus uždaryti bet kokias atviras tos finansinės priemonės pozicijas. Tuo atveju, jei finansine priemone nebebus galima prekiauti per investavimo platformą ir mes neturėsime galimybių jums leisti laikyti tokios finansinės priemonės, mes informuosime jus apie jums prieinamus variantus, įskaitant ir reikalavimą pateikti pardavimo pavedimus, siekiant uždaryti tokios finansinės priemonės atvirąsias pozicijas. Jeigu jūs nesilaikysite tokio reikalavimo, mes pasiliekame teisę parduoti atitinkamą finansinę priemonę jūsų vardu tuo metu galiojančia kaina, kuri yra pateikiama per investicinę platformą, ir sumokėsime pardavimo pajamas į jūsų Investicinę sąskaitą.


Mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius ar išlaidas, kurias patirsite dėl finansinės priemonės sustabdymo ir (arba) pašalinimo iš investicinės platformos arba dėl finansinių priemonių pardavimo jūsų vardu dėl tokių įvykių, išskyrus nuostolius ar išlaidas, kylančias dėl mūsų sukčiavimo, tyčinio veiksmo ar didelio neatsargumo.


21. Pavedimų rūšys


Nebent žemiau yra nurodyta kitaip, pavedimai pirkti arba parduoti nurodytą finansinę priemonę gali būti pateikiami per investavimo platformą įprastinėmis rinkos arba biržos, kurioje prekiaujama atitinkama finansine priemone, valandomis. Tai vadiname „įprastomis rinkos valandomis“. Įprastinėmis rinkos valandomis mes esame pasirengę pateikti atitinkamų finansinių priemonių kainas investavimo platformoje.

Nebent šiose sąlygose nurodyta kitaip, investavimo platformoje jūs galite pateikti bet kurį iš šių pavedimų rūšių:


Rinkos pavedimas


 • Rinkos pavedimu vadinamas pavedimas pirkti arba parduoti tam tikrą finansinių priemonių skaičių nedelsiant įprastu rinkos darbo laiku už geriausią tuo metu prieinamą kainą.


Ribinis pavedimas


 • Ribiniu pavedimu vadinamas pavedimas pirkti arba parduoti finansinę priemonę, kurią sudaro pilna akcija arba ETF ar MMF fondo vienetas, pavedime nurodyta (ar geresne) kaina. Ją vadiname „ribine kaina“. Pirkimo ribinis pavedimas bus įvykdytas ribine (arba žemesne) kaina, o pardavimo ribinis pavedimas bus įvykdytas ribine (arba aukštesne) kaina. Ribiniai pavedimai pirkti turi būti pateikti žemiau tuo metu galiojančios kainos, rodomos investavimo platformoje, o ribiniai pavedimai parduoti turi būti pateikti aukščiau tuo metu galiojančios kainos, rodomos investavimo platformoje. Pasiekus ribinę kainą, ribinis pavedimas bus įvykdytas kuo greičiau už tuo metu galiojančią kainą, rodomą per investavimo platformą.


Stabdymo pavedimas


 • Stabdymo pavedimu vadinamas pavedimas pirkti arba parduoti finansinę priemonę, kurią sudaro pilna akcija, tada, kai finansinės priemonės kaina pasiekia pavedime nurodytą kainą. Ją vadiname „stabdymo kaina“. Kai stabdymo kaina bus pasiekta, stabdymo pavedimas taps rinkos pavedimu ir bus įvykdytas už geriausią siūlomą kainą (kuri gali būti žemesnė arba aukštesnė nei stabdymo kaina). Nestabiliomis rinkos sąlygomis pavedimo vykdymo kaina gali labai skirtis nuo stabdymo kainos, jei rinka staigiai keičiasi. Stabdymo pavedimai parduoti turi būti pateikti žemiau dabartinės kainos, rodomos investavimo platformoje, o sustabdymo pavedimai pirkti turi būti pateikti virš tuo metu galiojančios kainos, rodomos investavimo platformoje. Pasiekus stop kainą, sustabdymo pavedimas bus įvykdytas kuo greičiau už tuo metu galiojančią kainą, rodomą per investavimo platformą.


Pasikartojantis pirkimo pavedimas


 • Pasikartojantis pirkimo pavedimas yra pavedimas ateityje ir/arba nustatytu dažnumu pirkti iš anksto nustatytą tam tikros finansinės priemonės vertę JAV dolerio arba euro valiuta (“pasikartojantis pirkimo pavedimas”). Pasikartojantys pirkimo pavedimai gali būti įvykdyti tik kaip rinkos pavedimai.
 • Norėdami pateikti pasikartojantį pirkimo pavedimą, turėsite mums pasakyti, kurią finansinę priemonę norite reguliariai pirkti, vertę eurais arba JAV doleriais, kurią norite išleisti savo pasikartojančiam pirkimo pavedimui (atsižvelgiant į finansinę priemonę, kurią norite pirkti), datą, kurią norite suplanuoti pirmąjį pasikartojantį pirkimo pavedimą, ir pasikartojančio pirkimo pavedimo dažnumą (kuris gali būti kasdien, kas savaitę arba kas mėnesį).
 • Jums nustačius pasikartojantį pirkimo pavedimą mes perduosime jūsų pirmąjį pasikartojantį pirkimo pavedimą vykdyti pagal jūsų nurodyme pateiktą informaciją. Įvykdžius pirmąjį pasikartojantį pirkimo pavedimą, visi vėlesni pasikartojantys pirkimo pavedimai bus vykdomi priklausomai nuo pasirinkto periodinio pirkimo pavedimo dažnumo. Jei suplanuota pasikartojančio pirkimo pavedimo įvykdymo data yra diena, kuomet atitinkamos rinkos arba biržos yra uždarytos, pasikartojantis pirkimo pavedimas bus perduotas vykdyti kitą artimiausią prekybos dieną, o tai gali turėti įtakos atitinkamos finansinės priemonės kainai.
 • Pateikę tam tikros finansinės priemonės pasikartojantį pirkimo pavedimą, jūs suteikiate mums leidimą perduoti jūsų pirkimo pavedimą vykdyti pasirinktu dažnumu be jokių tolesnių jūsų nurodymų. Mes ir toliau perduosime jūsų periodinį pirkimo pavedimą vykdyti, tol kol atšauksite arba nutrauksite tam tikros finansinės priemonės periodinio pirkimo pavedimo nurodymą. Jūs galite atšaukti ir nutraukti pasikartojančius pirkimo pavedimą(-us) bet kada.
 • Prieš mums atšaukiant konkretų pasikartojantį pirkimo pavedimą arba nutraukiant jūsų pasikartojančio pirkimo pavedimo pavedimą nurodymą (pvz., dėl finansinių priemonių įvykių arba dėl per daug iš eilės nepavykusių pavedimų esant nepakankamam lėšų likučiui) padarysime kas pagrįstai įmanoma, kad jus apie tai įspėtume. Revolut nebus atsakinga už jokius nuostolius, kuriuos patiriate dėl pateikto ar atšaukto pasikartojančio pirkimo pavedimo.
 • Jei nustatote periodinį pirkimo pavedimą, bet neturite pakankamai lėšų savo Investicinėje sąskaitoje (arba savo Revolut einamojoje sąskaitoje, jei nustatėte automatinio papildymo funkciją, kaip aprašyta toliau 46 skyriuje), pasikartojantis pirkimo pavedimas gali būti atmestas. Tai nepanaikins pasikartojančio pirkimo pavedimo nurodymo, susijusio su būsimais suplanuotais pasikartojančiais pirkimo pavedimais, tačiau mes savo nuožiūra galime nuspręsti nutraukti jūsų pasikartojantį pirkimo užsakymo pavedimo nurodymą po kelių iš eilės nesėkmingų pasikartojančių pirkimo pavedimų esant nepakankamam lėšų likučiui.


Pavedimai pailgintomis rinkos valandomis (taikoma tik JAV listinguojamų bendrovių akcijoms)


 • Įprastos JAV rinkos valandos paprastai yra nuo 9:30 EST (Niujorko miesto laiku) iki 16:00 val. EST. Pavedimas pailgintomis rinkos valandomis – tai pavedimas pirkti arba parduoti JAV listinguojamą priemonę, pateiktas ne įprastomis rinkos valandomis nuo 4:00 val. EST iki 9:30 val. EST laiku (tai vadiname „priešprekybinėmis valandomis“) ir tarp 16:00 val. ir 20:00 val EST laiku (tai vadiname „poprekybinėmis valandomis“). Priešprekybines ir poprekybines valandas bendrai vadiname „pailgintomis rinkos valandomis“. Pavedimai, pateikti vykdyti pailgintomis rinkos valandomis, gali būti tik ribiniai pavedimai į priemones, kurias sudaro pilnos akcijos. Pavedimai pradės rikiuotis į eilę priešprekybinėms valandoms pasibaigus ankstesnės prekybos dienos poprekybinės rinkos valandoms, ir bus tinkami vykdyti per priešprekybines valandas. Neįvykdyti arba iš dalies įvykdyti pavedimai priešprekybinėmis valandomis bus automatiškai perkeliami į įprastas rinkos valandas ir, jei vis tiek pilnai neįvykdyti, bus perkeliami į poprekybines valandas. Jeigu pavedimas nėra pilnai įvykdytas poprekybinės sesijos pabaigoje, toks pavedimas gali būti atšauktas. „Revolut“ programėlėje galite pasirinkti arba atsisakyti investuoti pailgintomis rinkos valandomis. Mes pasiliekame teisę keisti arba modifikuoti pailgintas rinkos valandas arba laikinai ar visam laikui sustabdyti pailgintų rinkos valandų prekybos sesiją arba prekybą tam tikrais vertybiniais popieriais pailgintomis rinkos valandomis iš anksto Jūsų neįspėjus. Prekyba pailgintomis rinkos valandomis nebus prieinama oficialių JAV rinkų ar biržų švenčių dienomis. Prekybą pailgintomis rinkos valandomis mes siūlome tik JAV listinguojamų bendrovių akcijų, kuriomis galima prekiauti investavimo platformoje, atžvilgiu. Todėl jūs negalėsite prekiauti jokiomis kitomis finansinėmis priemonėmis prieš arba po įprastų rinkos, kurioje prekiaujama ta finansine priemone, valandų. Pavedimai dėl dalinių akcijų ar vienetų negali būti pateikiami pailgintos rinkos valandomis.


Negalime garantuoti, kad konkreti pavedimo rūšis bus prieinama visą laiką ir (arba) kad galėsite pateikti konkrečios rūšies pavedimą dėl visų ar bet kokių finansinių priemonių, kurios yra prieinamos investavimo platformoje. Gali būti atvejų, kai per „Revolut“ programėlę negalėsite pateikti jokių pavedimų.


22. Finansinių priemonių kainos nustatymas


Finansinės priemonės pavedimo įvykdymo kaina yra vadinama kaina, kuria pagrindinė rinka arba birža yra pasiryžusi pirkti arba parduoti atitinkamą finansinę priemonę metu, kai trečiosios šalies tarpininkas vykdo pavedimą. Šios kainos negalime kontroliuoti nei mes, nei trečiosios šalies tarpininkas, išskyrus atvejus, kai pateiktas ribinis pavedimas arba stabdymo pavedimas, kurį trečiosios šalies tarpininkas vykdys tik pasiekus atitinkamą ribinę arba stabdymo kainą.


Mes neprisiimame atsakomybės už jokį pagrindinės rinkos arba biržos sąlygų pasikeitimą, įvykusį nuo to laiko, kai jūsų pavedimas buvo perduotas trečiosios šalies tarpininkui vykdyti, iki to laiko, kai trečiosios šalies tarpininkas vykdo jūsų pavedimą, arba už bet kokius skirtumus tarp pasiūlytos atitinkamos finansinės priemonės kainos, pateikiamos investavimo platformoje, ir faktinės pavedimo vykdymo kainos, kurią trečiosios šalies tarpininkui pavyksta gauti tada, kai trečiosios šalies tarpininkas vykdo jūsų pavedimą pagrindinėje rinkoje.


Kai kurias atvejais jūsų pavedimas gali būti įvykdomas „geresne“ kaina, o kitais – „prastesne“ nei investavimo platformoje pasiūlyta atitinkamos finansinės priemonės kaina. Jei trečiosios šalies tarpininkas vykdo jūsų pavedimą „prastesne“ kaina nei ta finansinės priemonės kaina, kuri yra siūloma jums pateikiant pavedimą, mes neprisiimame atsakomybės padengti jums šių kainų skirtumą.


Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų pavedimas būtų perduodamas trečiosios šalies tarpininkui nedelsiant, tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiosios šalies tarpininko pavedimo vykdymo greitį ir (arba) laiką.


Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, kurių galite patirti, jei kaina, kuria trečiosios šalies tarpininkas įvykdo jūsų pavedimą, yra neteisinga, ne tokia pat kaip atitinkamos finansinės priemonės kaina, nurodyta investavimo platformoje, ne geriausia pagrindinėje rinkoje ar jei jūsų pavedimas vykdomas vėluojant, išskyrus atvejus, kai tai vyksta dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


23. Kainų pasiūlymai


Mes parodysime kiekvienos finansinės priemonės, kuria prekiaujama investavimo platformoje, naujausią pirkimo ir pardavimo rinkos kainą. Naujausią rinkos kainą vadiname „kainos pasiūlymu“. Kiekvienas kainos pasiūlymas yra rodomas investavimo platformoje tada, kai įprastu rinkos darbo laiku gauname jį iš trečiųjų šalių tiekėjų.


Visos kainos, siūlomos investavimo platformoje, yra tik orientacinės (pateikiamos pagrįstai įvertinus naujausias rinkos kainas), pateikiamos tik informaciniais tikslais ir nereiškia pasiūlymo pirkti arba parduoti bet kokią finansinę priemonę siūloma kaina ar apskritai ją pirkti arba parduoti. Kai pateikiate pavedimą remdamiesi investavimo platformoje siūloma kaina, jūsų pavedimas reiškia pasiūlymą prekiauti atitinkama finansine priemone esama kaina.


Galutinės bet kokios operacijos, kuri yra vykdoma dėl jūsų pavedimo, sąlygos gali skirtis nuo kainos pasiūlymo, kuriuo remdamiesi pateikėte savo pavedimą.


24 Pavedimo vykdymas


Priėmę jūsų pavedimą mes perduosime jį trečiosios šalies tarpininkui, kuris vykdys jį laikydamasis Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politikos, kurią rasite mūsų interneto svetainėje (ją rasite iškart po politikos santraukos), o sudarydamas sutartį jūs sutinkate, kad jūsų pavedimai bus perduodami laikantis minėtos politikos. Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politikos santrauką rasite mūsų interneto svetainėje.


Nors mes neprisiimame atsakomybės už pavedimų, kuriuos pateikiate investavimo platformoje, vykdymą, pateikdami jūsų pavedimą trečiosios šalies tarpininkui, kuris juos vykdys ar perleis tolesniam vykdymui, mes įsipareigojame elgtis labiausiai atsižvelgdami į jūsų interesus. Mes prisiimame atsakomybę užtikrinti, kad trečiosios šalies tarpininkas nuolat pasieks geriausių galimų rezultatų mūsų klientams.


Nuolatinį pavedimų pateikimą investavimo platformoje laikysime jūsų nuolat suteikiamu sutikimu laikytis galiojančios Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politikos (su jos atitinkamais pakeitimais).


Mes kasmet peržiūrėsime šią Pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politiką, kad garantuotumėme, jog ji atitinka tikslą ir atspindi bet kokius galiojančių įstatymų ar teisės aktų pakeitimus, kurie gali būti taikomi. Ataskaitą apie 5 dažniausiai naudojamas pavedimus vykdymo vietas rasite mūsų interneto svetainėje.


25. Pavedimų gavimas ir perdavimas


Jūs galite pateikti savo bet kurios finansinės priemonės, kuria leidžiama prekiauti investavimo platformoje, pavedimą bet kada įprastomis rinkos valandomis. Jei pateikiate pavedimą ne įprastomis rinkos valandomis arba, kur taikoma, ne pailgintomis rinkos valandomis, jūsų pavedimas gali būti neįvykdytas ta kaina, kuri yra siūloma investavimo platformoje, jeigu, prasidėjus įprastoms arba pailgintomis rinkos valandoms, pagrindinė rinka ar birža neprekiauja finansine priemone nurodyta kaina, tačiau mes tęsime jūsų pavedimo perdavimą trečiosios šalies tarpininkui nepriklausomai nuo pasikeitusių sąlygų. Tokį pavedimą vadiname „ne darbo laiku pateiktu pavedimu“.


Mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius, kuriuos patiriate dėl kainų svyravimų pateikdami pavedimą prieš arba po įprastinių rinkos valandų arba prieš arba po pailgintų rinkos valandų, jeigu taikoma.


Jūs galite pateikti prašymą atšaukti savo ne darbo metu arba pailgintomis rinkos valandomis pateiktą pavedimą bet kuriuo metu prieš atsidarant atitinkamai pagrindinei rinkai arba biržai. Vis dėlto mes negalime garantuoti, kad galėsime įvykdyti jūsų prašymą atšaukti pavedimą. Dėl to turėtumėte pateikti prašymą atšaukti savo ne darbo laiku arba pailgintomis rinkos valandomis pateiktą pavedimą prieš suplanuotą atitinkamos pagrindinės rinkos arba biržos prekybos sesijos pradžią, kad būtų išvengta bet kokių su ne darbo metu arba pailgintomis rinkos valandomis pateikto pavedimo atšaukimu susijusių rizikų ar bet kokių kainos pokyčių pradėjus dirbti pagrindinei rinkai arba biržai.


Jūs privalote atlikti veiksmus, susijusius su pavedimais, kuriuos pateikėte investavimo platformoje savo vardu bei savo naudai, ir negalite pateikti pavedimų bet kurio kito asmens vardu.


Pateikus pavedimą investavimo platformoje jūsų bus prašoma įvesti pinigų sumą, už kurią norite pirkti arba parduoti finansinę priemonę, arba tam tikrą finansinių priemonių kiekį, kurį norite parduoti arba pirkti, nes tam tikrų finansinių priemonių, t. y. akcijų arba vienetų, atveju tai gali reikšti, kad nusipirksite arba parduosite akcijos arba vieneto dalį. Pateikiant ne darbo laiku pateikiamus pavedimus dėl finansinių priemonių, kurios yra laikomos dalinėmis akcijomis arba vienetais, mes priimsime tik piniginius pavedimus, pateiktus investavimo platformoje. Dalinės akcijos arba vienetai nėra prieinami pavedimą atliekant pailgintomis rinkos valandomis.


Prieš pateikdami pavedimą investavimo platformoje privalote užtikrinti, kad jūsų pavedimo sąlygos yra tikslios ir išsamios. Mes netikrinsime jūsų pavedimo tikslumo ir prieš perduodami pavedimą trečiosios šalies tarpininkui mes galime numanyti, kad jūsų pavedimas, kurį mums pateikėte, yra tikslus ir išsamus.


Jūsų investavimo platformoje pateikiamas pavedimas nebus vykdomas tol, kol jo negausime ir nepriimsime. Bet koks pavedimas, kurį mes priėmėme, negali būti atšauktas arba pakeistas be mūsų sutikimo.


Mes negalime garantuoti, kad bet koks mūsų gautas ir patvirtintas pavedimas, kurį pateikėte investavimo platformoje, bus perduotas ar kad jūsų pavedimas bus įvykdytas trečiosios šalies tarpininko. Galiojantis pavedimas nebus laikomas teisiškai įpareigojančiu sandoriu tol, kol pavedimo nepriims ir neįvykdys trečiosios šalies tarpininkas, ir tol, kol mes nepatvirtinsime pavedimo investavimo platformoje, naudojant sandorio patvirtinimą ir (arba) sąskaitos išrašą.


Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl to, kad gavę jūsų pavedimą mes perdavėme jį trečiosios šalies tarpininkui, išskyrus atvejus, kai nuostolių patyrėte dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


26. Pavedimų atmetimas


Mes galime atsisakyti priimti arba perleisti jūsų pavedimą trečiosios šalies tarpininkui šiomis aplinkybėmis:

 • kai jūsų Investicinės sąskaitos lėšų likutis yra nepakankamas sumokėti už pavedimą arba kai priimdami pavedimą viršytumėme plano limitą;
 • kai investavimo platformoje siūloma kaina už atitinkamą finansinę priemonę nebegalioja, įskaitant mažo likvidumo ar didelių kainų svyravimų atvejais;
 • kai turime pagrindo manyti, kad investavimo platformoje siūlomos kainos už atitinkamą finansinę priemonę atnaujinimas gali vėluoti;
 • kai turime pagrindo manyti, kad jūs pateikiate pavedimą investavimo platformoje vadovaudamiesi piktnaudžiavimo strategija;
 • kai turime pagrindo manyti, kad jūs pateikiate pavedimą investavimo platformoje siekdami piktnaudžiauti rinka;
 • kai dėl jūsų pavedimo vykdoma operacija pažeistų taikomus teisės aktus arba šias sąlygas;
 • kai susiklostė su jumis susijęs nemokumo atvejis;
 • kai susiklostė nemokumo atvejis, susijęs su finansine priemone, su kuria yra siejamas jūsų pavedimas arba operacija;
 • kai dėl finansinės priemonės, su kuria siejamas jūsų pavedimas arba operacija, vyksta emitento įvykis;
 • kai jūsų pavedimas neatitinka minimalios investavimo sumos;
 • kai mirštate arba netenkate veiksnumo (ar mes turime pagrindo numanyti apie šias aplinkybes);
 • susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms arba rinkos sutrikdymui;
 • kai įvyko akivaizdi klaida, susijusi su jūsų pavedimu ir (arba) dėl jo vykdoma operacija (kaip paaiškinta 34 skyriuje);
 • jei buvo gautas pranešimas uždaryti jūsų Investicinę sąskaitą, tačiau tokiu atveju jums būtų leista pateikti pavedimus investavimo platformoje siekiant uždaryti bet kokias atvirąsias pozicijas (nesukuriant naujų atvirųjų pozicijų) bei įvykdyti pavedimus, pradėtus prieš gaunant pranešimą apie jūsų sąskaitos uždarymą, kuriuos įvykdžius padidėtų jūsų Investicinėje sąskaitoje esančių lėšų likutis;
 • jūsų pavedimas ir (arba) pagal jį sudarytas sandoris yra susijęs su mažavertėmis akcijomis. Mažavertė akcija - tai investavimo platformoje prekiauti siūloma JAV listinguojamos bendrovės akcija, kurios vidutinė dienos rinkos kaina 30 kalendorinių dienų iš eilės išlieka mažesnė už minimalią investicijų sumą. Jei nustatysime, kad priemonė atitinka mažavertės akcijos sąlygas, galime sustabdyti visus atitinkamos priemonės pirkimo pavedimus.

Galime nuspręsti atsisakyti priimti jūsų pavedimą dėl kitų priežasčių, kurios nėra išvardytos aukščiau, tačiau tai padarysime tik tuo atveju, jei tai bus pagrįstos priežastys.


Jeigu priėmę jūsų pavedimą sužinome, kad prieš priimant jūsų pavedimą arba priėmimo metu buvo susiklostę bet kurios iš aukščiau paminėtų aplinkybių, mes galime imtis šių veiksmų:

 • laikyti pavedimą (ir (arba) dėl jo vykdomą operaciją) negaliojančia taip, lyg jis niekada nebūtų priimtas;
 • leisti vykdyti pavedimą (ir (arba) dėl jo vykdomą operaciją) tol, kol jis bus užbaigtas laikantis šių sąlygų.

Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami iš anksto pranešti jums apie bet kokių pirmiau išvardytų veiksmų ėmimąsi, tačiau jei to padaryti neįmanoma, mes kiek įmanoma greičiau pranešime apie tai vėliau.


Jokie veiksmai, kurių imamės laikydamiesi 26 skirsnio, neturės įtakos jokiai kitai mūsų šių sąlygų arba galiojančių įstatymų suteiktai teisei imtis veiksmų,


Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl mūsų atsisakymo priimti jūsų nurodymą arba pavedimą ir (arba) perduoti jūsų pavedimą trečiosios šalies tarpininkui, išskyrus atvejus, kai tai įvyksta dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


27. Pavedimų vykdymas


Visi pavedimai bus vykdomi pagal mūsų pavedimų tvarkymo ir vykdymo geriausiomis sąlygomis politiką. Jūsų pavedimas taip pat bus įvykdytas, remiantis šiais principais:

 • investavimo platformoje jums neleidžiama pateikti, o mes nepriimsime ribinių arba stabdymo pavedimų, susijusių su finansinėmis priemonėmis, kurios yra dalinės akcijos arba vienetai;
 • mes perleisime rinkos, ribinius, stabdymo, pasikartojančių pirkimų pavedimus ir pavedimus pailgintomis rinkos valandomis trečiosios šalies tarpininkui kiek įmanoma greičiau, tačiau laikotarpį, per kurį trečiosios šalies tarpininkas įvykdo rinkos, ribinį, stabdymo, pasikartojantį pirkimo pavedimą arba pavedimą pailgintomis rinkos valandomis, gali lemti rinkos sąlygos, likvidumas ir technologinės problemos, todėl visi tokie pavedimai bus įvykdyti esant galimybei;
 • bet kokie ne darbo laiku investavimo platformoje pateikiami pavedimai bus perduoti trečiosios šalies tarpininkui ir įvykdyti vos tik pagrindinė rinka arba birža, kurioje yra prekiaujama finansine priemone, atsidarys ir pradės įprastą prekybos sesiją;
 • jei pasirinkote prekybą pailgintomis rinkos valandomis ir pateikėte pavedimą pailgintomis rinkos valandomis, jūsų pavedimą perduosime trečiosios šalies tarpininkui, kad šis jį įvykdytų kaip įmanoma greičiau ir pagal jūsų nurodymus. Priklausomai nuo to, kada pateikėte pavedimą pailgintomis rinkos valandomis, jūsų pavedimas bus perduotas ir įvykdytas priešprekybinėmis valandomis, įprastomis rinkos valandomis arba poprekybinėmis valandomis. Jei atsisakėte prekybos pailgintomis rinkos valandomis, bet koks pailgintomis rinkos valandų pavedimas, kurį pateikiate per "Revolut" programėlę, bus perduotas trečiosios šalies tarpininkui ir įvykdytas įprastomis rinkos valandomis;
 • mes negalime suteikti garantijos, kad pavedimas bus įvykdytas arba garantijos, kad ribinis arba stabdymo pavedimas bus įvykdytas net ir tada, kai finansinės priemonės kaina pasieks pirkimo arba pardavimo ribinę ar stabdymo kainą;
 • jūs negalite pakeisti arba atšaukti mūsų priimto pavedimo, išskyrus atvejus, kai mes patvirtiname jums, kad turėjome pakeisti arba atšaukti jūsų pavedimą dėl rinkos trikdžių.


Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kurių galite patirti, (i) jei trečiosios šalies tarpininkas įvykdys jūsų ribinį arba stabdymo pavedimą kaina, kuri skiriasi nuo pirkimo arba pardavimo ribinės arba stabdymo kainos, kurią nurodėte pateikdami ribinį arba stabdymo pavedimą investavimo platformoje; (ii) jei jūsų pavedimo įvykdymas vėluos dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo mūsų kontrolės; (iii) jei jūsų pavedimas bus atšauktas arba (iv) jei jūsų pavedimas iš viso nebus įvykdytas, išskyrus atvejus, kai tai nutinka dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


Kartais jūsų pavedimas bus įvykdytas už reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos ribų. Turėtumėte žinoti, kad pavedimams, vykdomiems ne prekybos vietoje, kyla papildoma rizika, pvz., sandorio šalies rizika.

Sutikdami su šiomis sąlygomis, jūs sutinkate, kad jūsų pavedimai būtų vykdomi tokiomis aplinkybėmis.


28. Pavedimas parduoti skolintus vertybinius popierius


Jums neleidžiama pateikti, o mes nepriimsime pavedimo parduoti skolintus vertybinius popierius, pateikto investavimo platformoje. „Pavedimas parduoti skolintus vertybinius popierius“ reiškia, kad investavimo platformoje pateikdamas pavedimą dėl finansinės priemonės jūs neturite minėtos finansinės priemonės, pavedimas yra pateikiamas tikintis, kad tos finansinės priemonės kaina nukris ir ją bus galima parduoti už didesnę kainą, o vėliau ją rinkoje dar kartą įsigyti pigiau, kai pelnu taps didesnės ir mažesnės kainų skirtumas. Norėdami parduoti finansinę priemonę, turite būti prieš tai įsigiję šią priemonę ir pateikę jos pirkimo pavedimą investavimo platformoje, kuris buvo įvykdytas.


29. Dalinės akcijos


Jūs galite pateikti pavedimą įsigyti arba parduoti finansinę priemonę, kuri yra mažesnė nei viena pilna akcija ar vienetas, nurodydami arba akcijos/vieneto dalių kiekį arba vertę pinigais. Tai vadiname „dalinėmis akcijomis“. Investavimas į dalines akcijas yra rizikingesnis nei investavimas į pilnas akcijas/vienetus. Prieš pateikdami pavedimą dėl finansinės priemonės, kuri yra dalinė akcija, investavimo platformoje turėtumėte įvertinti, ar suprantate rizikas, ypatybes ir apribojimus, susijusius su investavimu į dalines akcijas. Konkrečiai turėtumėte žinoti, kad dalinės akcijos: (i) neturi jokios komercinės vertės už investavimo platformos ribų; (ii) negali būti perkeltos į kitą trečiųjų šalių platformą; (iii) gali būti parduodamos tik investavimo platformoje, o iš pardavimo gautos pajamos gali būti išgrynintos iš jūsų investavimo sąskaitos.


Jei priemonė nebėra tinkama prekybai dalimis akcijomis, negalite pateikti jokių naujų pavedimų per investavimo platformą, susijusių su ta priemone, kurioje yra trupmeninis komponentas, arba sudaryti naujų sandorių su ta priemone, kuri apima dalinę akciją, išskyrus atvejus, kai norite užverti atvirąją tos finansinės priemonės poziciją.


Jūs negalite, o mes arba trečiosios šalies tarpininkas nebalsuos arba neatliks diskrecinių ar akcininkų neįpareigojančių veiksmų, kurie susiję su bet kokiomis dalinėmis akcijomis. Tačiau vykstant vertybinių popierių esminiam įvykiui, susijusiam su finansine priemone, jums bus išmokėtos palūkanos (dividendai), atsižvelgiant į jūsų finansinės priemonės nuosavybės dalį, įskaitant bet kokias jūsų turimas dalines akcijas.


Jūs negalite pervesti savo dalinių akcijų į kitą trečiųjų šalių platformą. Uždarius Investicinę sąskaitą arba pervedus Investicinėje sąskaitoje laikomas finansines priemones į trečiųjų šalių platformą, bet kokios jūsų turimos dalinės akcijos turės būti parduotos, o tai atlikus gali reikėti sumokėti papildomus mokesčius.


Mes įtraukiame jūsų turimų dalinių akcijų kiekį į savo apskaitos žurnalus bei fiksuojame ir, jeigu to reikia, matematiškai suapvaliname iki 8-ojo dešimtainio skaičiaus, apvaliname dalinių akcijų vertę ir už bet kurias dalines akcijas mokamus dividendus iki artimiausio cento.


Negalime garantuoti, kad visos priemonės, kuriomis galima prekiauti per investicinę platformą, bus tinkamos dalinei akcijų/vienetų prekybai (angl. fractional trading).


30. Atsiskaitymas


Mes nuskaitysime nuo jūsų Investicinės sąskaitos lėšas, kurios yra reikalingos mokėjimui už bet kurį jūsų investavimo platformoje pateiktą pavedimą ta valiuta, kuria atitinkama finansinė priemonė yra prekiaujama atitinkamoje rinkoje ar biržoje. Tai gali apimti papildomas sumas, kurios yra reikalingos norint sumokėti už bet kokią operaciją, kai trečiosios šalies tarpininkas galiausiai įvykdo pavedimą didesne kaina nei ta, kuria remdamiesi pateikėte pavedimą (pvz., esant rinkos nestabilumui, dėl kurio kaina, kuria remdamiesi pateikėte pavedimą, pasikeičia po jūsų pavedimo perdavimo trečiosios šalies tarpininkui).

Jeigu pateikiate pavedimą parduoti finansinę priemonę investavimo platformoje ir dėl šio pardavimo jūs turite gauti pajamų, šių pajamų vertė bus įskaityta į jūsų investicinę sąskaitą. Tačiau turite atkreipti dėmesį į tai, kad nepaisant to, jog jūsų pardavimo pajamos bus pervestos į jūsų investicinę sąskaitą, jūs negalėsite jų išgryninti tol, kol operacija, atliekama vykdant pavedimą parduoti atitinkamas finansines priemones, nebus užbaigta. Mokėjimas už daugelio pagrindinių rinkų finansines priemones, prieinamas investavimo programėlėje, paprastai įvykdomas per dvi (2) darbo dienas po to, kai buvo įvykdytas pavedimas. „Darbo diena“ reiškia dieną, kai Lietuvos Respublikoje dirba bankai.


Jei turite gauti dividendus už turimas priemones, turėkite omenyje, kad atsiskaitymas už dividendus paprastai įvyksta per penkias (5) darbo dienas. Šių dividendų išmokų vertę kuo greičiau pervesime į jūsų investicinę sąskaitą, tačiau atsižvelgiant į tarpininkų, įsitraukusių į dividendų išmokėjimo procesą, kiekį, gali būti atvejų, kai atsiskaitymas užtruks ilgiau nei įprastai.


31. Finansinių priemonių įvykiai


Finansinei priemonei, kurią laikote savo Investicinėje sąskaitoje, gali būti taikomi galimi pakeitimai, kurie yra vykdomi dėl įmonės veiksmų, kurių ėmėsi bendrovė, išleidusi atitinkamą finansinę priemonę, ir kurie gali susilpninti arba sustiprinti tos finansinės priemonės vertę rinkoje. Finansinių priemonių įvykis gali apimti akcininkų susirinkimą, pelno ar vertybinių popierių paskirstymą, teisių arba garantijų suteikimą finansinių priemonių turėtojams, leidžiančius paskirstyti akcijas arba įsigyti, turėti pirmumo teises ar gauti akcijas iš jas išleidžiančios bendrovės už jas sumokėjus bet kokia forma (pinigais ar kitaip). Trečiosios šalies tarpininkas gali be atskiro pranešimo parduoti ar kitaip likviduoti visas arba dalį vertybinių popierių, teisių arba garantijų, kurias gaunate dėl finansinių priemonių įvykio ir kurios negali būti laikomos jūsų Investicinėje sąskaitoje.


Jei už bet kurią iš jūsų turimų priemonių bus išmokėti dividendai, kurie turi būti jums sumokėti dėl finansinės priemonės įvykių, vos tik gavę tokius dividendus iš trečiosios šalies tarpininko, mes pasirūpinsime, kad pajamos, gautos iš bet kokio tokio finansinės priemonės įvykio, būtų įskaitytos į jūsų „Revolut“ investicinę sąskaitą.


Tiek, kiek to reikalauja galiojantys įstatymai, kai gausime informaciją iš emitento, kurio finansinėmis priemonėmis prekiaujama Europos Sąjungos rinkoje ar biržoje (toliau – ES listinguojamos priemonės) ir kurias laikote savo Investicinėje sąskaitoje, išsiųsime tokią informaciją jums per Revolut programėlę arba el. paštu. Ši informacija reikalinga tam, kad jūs galėtumėte įgyvendinti savo akcininko teises, kurios kyla iš tokių finansinių priemonių. Kai emitentas pateikia šią informaciją savo interneto svetainėje, mes jums pateiksime tik nuorodą į svetainę, kurioje tokia informacija skelbiama. Jei tokią informaciją jums tiesiogiai pateikia emitentas, mes šios informacijos jums neperduosime. Mes nebūsime atsakingi už tokios informacijos tikslumą ar galiojimą ir perduosime ją ta kalba, kuria gavome.


Tiek, kiek reikalaujama pagal galiojančius įstatymus ir gavus aiškų jūsų prašymą, padėsime jums įgyvendinti jūsų akcininko teises, kylančias iš konkrečių ES listinguojamų priemonių, kurias laikote savo Investicinėje sąskaitoje, įskaitant jūsų, kaip akcininko, teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Mes pasiliekame teisę reikalauti, kad jūs padengtumėte komisinius, mokesčius ir bet kokias kitas pagrįstas išlaidas, kurias patiriame dėl tokių finansinių priemonių įvykių.


Mūsų gali pareikalauti, kad atskleistume jūsų asmens duomenis ir informaciją apie jums nuosavybės teise priklausančias konkrečių ES listinguojamų priemonių akcijas tokių finansinių priemonių emitentams arba jų paskirtoms trečiosioms šalims. Jūs sutinkate, kad emitentui arba emitento nurodytai trečiajai šaliai galime perduoti atitinkamą informaciją apie jus, kiek to reikalauja taikomi įstatymai.


Kiekvieną kartą, kai konkrečios ES listinguojamos priemonės, kurią laikote savo investicinėje sąskaitoje, emitentas inicijuoja savanorišką arba privalomą finansinės priemonės įvykį, jūs suteikiate mums leidimą veikti jūsų vardu dėl tokio finansinės priemonės įvykio ir įgyvendinti bet kurias jūsų, kaip akcininko, teises, kylančias iš tokio finansinio instrumento. Mes, kur yra įmanoma, pasirinksime su pinigų išmokėjimu susijusį pasirinkimą (angl. cash option), kas jums suteiks teisę gauti pinigus į jūsų Investicinę sąskaitą vietoje kitų alternatyvų. Jeigu su pinigų išmokėjimu susijęs pasirinkimas nėra galimas, mes pasirinksime emitento pateiktą numatytąją parinktį (angl. default option), nebent manysime, kad tokia parinktis neatitinka geriausių jūsų interesų, priemonė ir (arba) teisės ar garantijos, kurias gautumėte pasirinkę numatytąją parinktį, negalėtų būti laikomos jūsų Investicinėje sąskaitoje arba mūsų nuomone yra kitų pagrįstų priežasčių nesirinkti numatytosios parinkties. Jūs galite mus informuoti per Revolut programėlę, jog neleidžiate veikti jūsų vardu konkretaus finansinės priemonės įvykio atžvilgiu.


Pasirašydami šią sutartį ir užmegzdami su mumis santykius, jūs aiškiai įgaliojate ir nurodote mums veikti jūsų vardu dėl kiekvieno ES listinguojamos finansinės priemonės įvykio.


Mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius ar išlaidas, kurias patiriate dėl veiksmų, kurių imamės arba kurių nesiimame dėl bet kokio finansinių priemonių įvykio, išskyrus mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų ar didelio aplaidumo atvejus.32. Sandorių patvirtinimai ir sąskaitų išrašai

Trečiosios šalies tarpininkui įvykdžius jūsų pavedimą, mes patvirtinsime operaciją, įvykdytą dėl jūsų pavedimo, ne vėliau nei per vieną darbo dieną po operacijos įvykdymo paskelbdami patvirtinimą investavimo platformoje. Tai vadiname „sandorio patvirtinimu“. Tačiau per šį laikotarpį mums nepaskelbus sandorio patvirtinimo investavimo platformoje, tai neturės jokios įtakos operacijos galiojimui.


Mes pateiksime ankstesnio mėnesio išrašą, kuriame bus nurodomos visos jūsų atvirosios pozicijos, pavedimai ir operacijos bei kita Investicinės sąskaitos veikla investavimo platformoje, pirmąją kiekvieno mėnesio dieną. Tai vadiname „sąskaitos išrašu“.


Jūs galite bet kuriuo metu sukurti savo Investicinės sąskaitos mėnesio išrašus investavimo platformoje. Šiuose išrašuose bus pateikiama informacija apie visas operacijas, pelną ir nuostolį, atvirąsias pozicijas ir jūsų Investicinės sąskaitos pinigų likutį. Jūsų Investicinėje sąskaitoje informacija bus atnaujinta ne vėliau nei per 24 valandas po jūsų sąskaitoje įvykusios veiklos.


Sandorių patvirtinimų ir sąskaitos išrašų teikimas investavimo platformoje bei jums suteikta galimybė sukurti mėnesio ataskaitas bus laikoma tokių dokumentų pristatymu. Mes bet kuriuo metu galime atsiimti arba pataisyti bet kuriuos iš šių dokumentų. Mes neprivalome pateikti jūsų sandorių patvirtinimų arba sąskaitos išrašų popierinės kopijos.


Privalote peržiūrėti visus sandorių patvirtinimus ir sąskaitos išrašus, kurie yra pateikiami investavimo platformoje, ir įsitikinti, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Jei manote, kad bet kuris sandorio patvirtinimas ir (arba) sąskaitos išrašas, kurį gavote, yra neteisingas (pavyzdžiui, jame nurodomas pavedimas, kurio nepateikėte investavimo platformoje), privalote nedelsdami mums pranešti.


Sandorių patvirtinimai ir sąskaitos išrašai (išskyrus akivaizdžių klaidų atvejus) bus laikomi galutinėmis jūsų pavedimų ir operacijų ataskaitomis bei galios, jei nepateiksite rašytinio prieštaravimo „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkcijoje per penkias (5) darbo dienas:

 • po sandorio patvirtinimo ir (arba) sąskaitos išrašo pateikimo investavimo platformoje;
 • jei mes pranešime jums apie bet kokias aiškias ir akivaizdžias sandorio patvirtinimo ir (arba) sąskaitos išrašo klaidas.


Jūs negalite užginčyti jokios sandorio patvirtinime ir (arba) sąskaitos išraše pateikiamos informacijos, kuri yra netiksli arba neteisinga, jeigu jos atidžiai nepatikrinote arba jeigu nepateikėte rašytinio prieštaravimo dėl sandorio patvirtinime ir (arba) sąskaitos išraše pateiktos arba trūkstamos informacijos.


Bet kokį prieštaravimo nepateikimą laikysime jūsų sutikimu su sandorių patvirtinimu ir (arba) išrašais.


33. Atsakomybės ribojimas


Teikiamos investicinės paslaugos, investavimo platforma, interneto svetainė, programėlė ir bet kokia mūsų pateikiama informacija yra nurodoma „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia egzistuoja“, todėl mes negalime garantuoti, kad tokios informacijos ar paslaugų teikimas bus nepertraukiamas, vyks be klaidų ar atitiks asmeninius jūsų poreikius, bus suderinamas su jūsų aparatine ir programine įranga, išskyrus atvejus, kurie yra nurodyti šiose sąlygose.


34. Kainų netikslumai ir kitos klaidos


Kainos, kurias rodome investavimo platformoje gali būti paveiktos mūsų arba trečiosios šalies teikėjo klaidos, praleistos informacijos ar neatitikimo, ir tokia kainos klaida tampa akivaizdi atkreipus dėmesį į rinkos sąlygas, įskaitant vyraujančią tokio instrumento rinkos kainą, egzistavusią pateikus pavedimą investavimo platformoje. Tai vadiname „akivaizdžia klaida“. Jeigu operacija vykdoma remiantis akivaizdžia klaida (nepriklausomai nuo to, ar klaida yra jums naudinga) arba jei turime pagrindo manyti, kad egzistuoja akivaizdi klaida, mes galime imtis šių veiksmų:

 • laikyti pavedimą (ir (arba) dėl jo vykdomą operaciją) negaliojančiu taip, lyg jis niekada nebūtų priimtas;
 • leisti vykdyti pavedimą (ir (arba) dėl jo vykdomą operaciją) tol, kol jis bus užbaigtas laikantis šių sąlygų;
 • pataisyti dėl klaidos vykdomą operaciją arba pradėti naują operaciją taip, kad (bet kuriuo atveju) operacijos sąlygos būtų tokios pat, kaip ir tos, kurios egzistuotų ir (arba) susiklostytų, jeigu akivaizdi klaida neegzistuotų.


Nustatydami, ar operacija yra atliekama remiantis akivaizdžia klaida, mes atsižvelgsime į visą aktualią informaciją, įskaitant rinkos būseną klaidos atsiradimo metu ar bet kokią klaidą ar neaiškumą rinkos duomenyse, kuriuos gauname iš trečiųjų šalių tiekėjų ir kuriais remiantis siūlome kainą.


Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami iš anksto pranešti jums apie bet kokių pirmiau išvardytų veiksmų ėmimąsi, tačiau jei to padaryti neįmanoma, mes kiek įmanoma greičiau pranešime apie tai vėliau. Jeigu manote, kad operacija yra vykdoma remiantis akivaizdžia klaida, privalote nedelsdami mums apie tai pranešti.


Jeigu išsiaiškiname, kad operacija yra vykdoma remiantis akivaizdžia klaida ir imamės bet kurių pirmiau minėtų veiksmų, bet kokios pardavimo pajamos, gaunamos baigus operaciją arba uždarius bet kurią atvirą poziciją, turi būti nedelsiant sumokėtos mums.


Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl operacijos, vykdomos remiantis akivaizdžia klaida, išskyrus mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo atvejus.


35. Rinkos sutrikdymas


Gali būti, kad tam tikros rinkos aplinkybės trukdys jums atlikti operacijas investavimo platformoje. Tokias aplinkybes vadiname „rinkos sutrikdymo atvejais“. Rinkos sutrikdymo atvejis reiškia bet kurią iš šių situacijų:

 • jūsų turima finansinė priemonė arba pagrindinė rinka, kurioje ja prekiaujama, dalyvauja perėmimo arba sujungimo procese arba įvyksta su minėtos finansinės priemonės leidėju susijęs nemokumo atvejis;
 • prekyba finansine priemone yra pristabdyta arba apribota, įskaitant (bet neapsiribojant) finansinės priemonės kainos svyravimus, kurie viršija atitinkamos pagrindinės rinkos arba biržos nustatytas ribas, arba prekyba finansine priemone yra apribota pagrindinei rinkai arba biržai pritaikius papildomas specialiąsias sąlygas;
 • operacija, kurią vykdote investavimo platformoje ir kuri yra susijusi su bet kokia finansine priemone, yra atšaukiama arba sulaikoma atitinkamos pagrindinės rinkos arba biržos;
 • vyksta neįprasta su finansine priemone susijusi likvidumo lygio kaita arba jo netekimas;
 • susiklosto bet koks kitas įvykis ir mes turime pagrindo manyti, kad tai sukėlė rinkos sutrikdymo atvejį, susijusį su finansine priemone.

Jei mes nustatome, kad bet kurią dieną, kurią suplanuota atidaryti pagrindinę rinką arba biržą, prekiaujančią finansine priemone, ir pradėti įprastą prekybos sesiją, įvyko rinkos sutrikdymo atvejis, mes laikysime šią dieną „rinkos sutrikdymo diena“.


Esant rinkos sutrikdymo dienai arba turėdami pagrindo manyti, kad tokia diena atėjo, mes galime imtis bet kurių iš šių veiksmų:

 • pristabdyti, nustatyti limitą arba apriboti galimybę investavimo platformoje pateikti finansinių priemonių pavedimus;
 • laikyti bet kuriuos ir visus vykdomus pavedimus atšauktas ir nutrauktais;
 • pristabdyti arba pakeisti šių sąlygų taikymą, jei išskirtiniais atvejais tam tikri šiomis sąlygomis prisiimti mūsų įsipareigojimai yra neįgyvendinami arba nepraktiški;
 • pašalinti arba laikinai sulaikyti finansines priemones, kurias galima įsigyti arba parduoti investavimo platformoje;
 • uždaryti, pakeisti arba grąžinti bet kokias operacijas, imtis bet kokių kitų veiksmų, kuriuos mes laikome reikalingais arba tinkamais.


Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami iš anksto pranešti jums apie bet kokių pirmiau išvardytų veiksmų ėmimąsi, tačiau jei to padaryti neįmanoma, mes kiek įmanoma greičiau pranešime apie tai vėliau.


Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, kurių galite patirti dėl mūsų veiksmų arba neveikimo susiklosčius rinkos sutrikdymo atvejui ir bet kuriuo metu po jo susiklostymo momento, išskyrus mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo atvejus.


36. Išskirtiniai atvejai


Nors mes imamės visų pagrįstai įmanomų priemonių siekdami užtikrinti nepertraukiamą investavimo platformos ir (arba) investicinės paslaugos teikimą ir nuolatinį jos prieinamumą jums, gali susiklostyti tokios neįprastos arba nenumatytos rinkos sąlygos, kurių mes negalime kontroliuoti ir kurios neleidžia mums įvykdyti šiomis sąlygomis prisiimtų įsipareigojimų. Tai vadiname „išskirtiniais atvejais“.


Išskirtinis atvejis reiškia bet kurią iš šių situacijų:


 • bet kokį veiksmą, įvykį ar nutikimą (įskaitant (bet neapsiribojant) streikus, gaisrus, riaušes, pilietinius neramumus, gamtines nelaimes, epidemijas, pandemijas arba šalies ar tarptautinio mąsto visuomenės sveikatos problemas, terorizmą, karą, darbuotojų interesų gynimo veiksmus, bet kurių vyriausybės ar tarptautinių organų arba institucijų įstatymus arba reglamentus), kai turime pagrindo manyti, kad tai neleis mums vykdyti arba privers vėluoti vykdant bet kuriuos šiomis sąlygomis prisiimtus įsipareigojimus;
 • bet kurios pagrindinės rinkos arba biržos darbo apribojimą, uždarymą ar sutrikimus, susijusius bet kuriuo įvykiu, kuriuo mes grindžiame ar su kuriuo bet kaip kitaip siejame siūlomą kainą;
 • bet kurį nepavykusį duomenų perdavimą, ryšio arba kompiuterinės įrangos gedimą ar triktį, elektros energijos tiekimo sutrikdymą, elektros arba ryšio įrangos gedimą;
 • trečiosios šalies tarpininko negebėjimą vykdyti savo įsipareigojimų dėl bet kokios priežasties, kurios mes pagrįstai negalime kontroliuoti;
 • bet kurios rinkos negebėjimą atlikti savo įsipareigojimų, susiklosčiusį dėl bet kokios priežasties;
 • vyriausybės atliekamą pagrindinės rinkos arba biržos, kurioje prekiaujama finansine priemone, nacionalizavimą.

Susiklosčius išskirtiniam atvejui arba turint pagrindo manyti, kad toks atvejis susiklostė, mes galime imtis bet kurių iš šių veiksmų:

 • pristabdyti, nustatyti limitą arba apriboti galimybę investavimo platformoje pateikti finansinių priemonių pavedimus;
 • laikyti bet kuriuos ir visus vykdomus pavedimus atšauktas ir nutrauktais;
 • pristabdyti arba pakeisti šių sąlygų taikymą, jei išskirtiniais atvejais tam tikri šiomis sąlygomis prisiimti mūsų įsipareigojimai yra neįgyvendinami arba nepraktiški;
 • pašalinti arba laikinai sulaikyti finansines priemones, kurias galima įsigyti arba parduoti investavimo platformoje;
 • uždaryti, pakeisti arba grąžinti bet kokias operacijas, imtis bet kokių kitų veiksmų, kuriuos mes laikome reikalingais arba tinkamais.


Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami iš anksto pranešti jums apie bet kokių pirmiau išvardytų veiksmų ėmimąsi, tačiau jei to padaryti neįmanoma, mes kiek įmanoma greičiau pranešime apie tai vėliau.


Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, kurių galite patirti bet kuriuo metu susiklosčius išskirtiniam atvejui.


37. Pažeidimo atvejai


Jei nevykdote vieno ar kelių savo įsipareigojimų mums, kuriuos prisiėmėte sutikdami su šiomis sąlygomis, mes tai vadiname „pažeidimo atveju“. Pažeidimo atvejis reiškia bet kurią iš šių situacijų:


 • jei jūs reguliariai arba rimtai nusižengiate šioms sąlygoms arba mūsų bendrosioms paslaugų teikimo sąlygoms, susijusioms su jūsų „Revolut“ einamoji pinigų sąskaita, ir šio nusižengimo neištaisote per mūsų nurodytą pagrįstą laiką;
 • turime pagrindo manyti, kad jūs sukčiaujate arba užsiimate kita baudžiamąja veikla;
 • jūs (arba kas nors kitas, veikiantis jūsų vardu) nepateikėte kokios nors mums reikalingos informacijos arba turime pagrindo manyti, kad jūsų pateikta informacija yra neteisinga arba melaginga;
 • jūs gyvenate šalyje, kurioje investicinių paslaugų teikimas pagal šias sąlygas prieštarautų taikomiems įstatymams ar taisyklėms;
 • susiklosto su jumis susijęs nemokumo atvejis;
 • mes turime informacijos, kad jūsų „Revolut“ programėlės naudojimas kenkia mums arba mūsų programinei įrangai, sistemoms ar aparatūrai;
 • bet koks jūsų pareiškimas arba garantija, kurią suteikėte sutikdami su šiomis sąlygomis, yra arba tampa neteisingas;
 • mes jūsų paprašėme grąžinti mums pinigus, kuriuos esate skolingi, o jūs to nepadarėte per pagrįstą laiką;
 • turime pagrindo manyti, kad jūsų tolesnis Investicinės sąskaitos naudojimas gali pakenkti mūsų reputacijai arba geram vardui;
 • taip turime pasielgti laikydamiesi bet kokio įstatymo, teisės akto, teismo potvarkio arba ombudsmeno nurodymų; ir (arba)
 • bet kokiomis aplinkybėmis, kai pagrįstai nustatome, kad reikia imtis bet kurių 37 skirsnyje numatytų veiksmų.

Įvykus pažeidimo atvejui arba turint pagrindo manyti, kad toks įvykis įvyko, mes galime imtis bet kurių iš šių veiksmų:

 • uždaryti visas jūsų atvirąsias atitinkamos finansinės priemonės pozicijas tuometine kaina;
 • atšaukti visus arba bet kuriuos jūsų pavedimus;
 • reikalauti jūsų uždaryti visas arba bet kurias jūsų atvirąsias pozicijas iki tam tikros datos;
 • atsisakyti priimti bet kokius pavedimus, dėl kurių jums gali priklausyti naujos atvirosios pozicijos;
 • laikinai arba visam laikui sustabdyti jūsų Investicinę sąskaitą;
 • nutraukti sutartį ir uždaryti jūsų Investicinę sąskaitą, sprendimui įsigaliojant nedelsiant.


Susiklosčius su jumis susijusiam nemokumo atvejui mes būsime laikomi ėmęsi šiame skirsnyje numatomų veiksmų prieš pat susiklostant nemokumo atvejui. Mes nebūsime atsakingi už jokius jūsų patirtus nuostolius, atsiradusius dėl pažeidimo atvejų ir dėl bet kokių su tokiais pažeidimo atvejais susijusių veiksmų, kurių mes imamės pagal šias sąlygas.


Susiklosčius su jumis susijusiam pažeidimo atvejui mes galime nustatyti datą (kurią vadiname „likvidavimo data“), kurią: (a) uždarysime visas jūsų turimas atvirąsias tam tikrų finansinių priemonių pozicijas tuometine kaina; (b) apskaičiuosime visas sumas, kurias turime sumokėti jums ar kurias turite sumokėti jūs, susijusias su bet kuriomis operacijomis ar įsipareigojimais, už kuriuos dar nebuvo sumokėta, ir laikysime visus mokesčius ir mokėjimus, kuriuos reikia nedelsiant sumokėti mums, teigiamomis sumomis, o visą pelną, gautą uždarius jūsų atviras pozicijas, laikysime neigiama suma bei sudėsime visas sumas taip, kad gautume vieną sumą JAV doleriais, eurais (EUR) arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingais (GBP) (ją vadiname „likvidavimo suma“); (c) likvidavimo suma bus sumokama iki kitos darbo dienos po sutarties nutraukimo ir jūsų Investicinės sąskaitos uždarymo pabaigos.


38. Investavimo platformos ir (arba) investicinių paslaugų teikimo sustabdymas


Be bet kokių kitų veiksmų, kurių galime imtis laikydamiesi šių sąlygų ar galiojančių įstatymų ir teisės aktų, mes galime nedelsdami sustabdyti jūsų prieigą prie jūsų Investicinės sąskaitos arba vienos ar kelių investicinių paslaugų teikimą jums, jei:

 • turime pagrindo manyti, kad susiklostė su jumis susijęs pažeidimo atvejis;
 • turime pagrindo manyti, kad susiklostė pažeidimo atvejis, tačiau nusprendžiame, kad norint jį patvirtinti yra pagrįstai reikalinga ištirti aplinkybes;
 • mes negalime suteikti prieigos prie investavimo platformos ir (arba) investicinių paslaugų dėl bet kurio tinklo, ryšio arba kompiuterinės sistemos, kuri priklauso ir yra valdoma mūsų arba bet kurios trečiosios šalies, gedimo ar trikčių.


Jei sustabdėme prieigą prie jūsų Investicinės sąskaitos ir tai turi būti ištirta, mes stengsimės ištirti atvejį per penkias (5) darbo dienas. Baigę tyrimą pranešime jums, kad galite tęsti investavimą arba laikydamiesi šių sąlygų turėsime imtis tolesnių veiksmų.


Bet koks prieigos prie jūsų Investicinės sąskaitos sustabdymas neturės įtakos jokiems jūsų arba mūsų įsipareigojimams, kurie galėjo būti prisiimti prieš sustabdant prieigą.


Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti, jei mes sustabdysime prieigą prie jūsų Investicinės sąskaitos, išskyrus atvejus, kai tai įvyksta dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


39. Sutarties nutraukimas ir Investicinės sąskaitos uždarymas


Jūs galite uždaryti savo Investicinę sąskaitą ir nutraukti sutartį bet kuriuo metu pateikdami mums rašytinį pranešimą bent prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų. Tai vadiname „pranešimu apie sutarties nutraukimą“. Tai galite padaryti per „Revolut“ programėlę, parašydami mums pagrindinės būstinės adresu arba el. paštu feedback@revolut.com.


Kitu atveju mes taip pat galime pateikti pranešimą apie sutarties nutraukimą bei nutraukti sutartį šiais būdais:


 • prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų bet kuriuo metu pateikdami jums rašytinį pranešimą;
 • nedelsdami pateikti rašytinį pranešimą, jeigu šešis mėnesius arba ilgesnį laikotarpį jūsų Investicinėje sąskaitoje nebuvo fiksuotas joks aktyvumas, jūsų investicinėje paskyroje nėra jokių finansinių priemonių ir jūsų Investicinėje sąskaitoje yra nulinis pinigų likutis;
 • nedelsdami pateikti jums rašytinį pranešimą, jei nutinka 37 šių sąlygų skirsnyje aprašomas pažeidimo atvejis;
 • nedelsdami pateikti jums rašytinį pranešimą, jei nutinka 36 šių sąlygų skirsnyje aprašomas išskirtinis įvykis;
 • nedelsdami pateikti jums rašytinį pranešimą, jei naudojotės piktnaudžiavimo prekyba strategija arba jei turime pagrindo manyti, kad naudojotės tokia strategija, kuri yra aprašoma šių sąlygų 42 skirsnyje;
 • nedelsdami pateikti jums rašytinį pranešimą, jei įvyko piktnaudžiavimo rinka atvejis arba jeigu turime pagrindo manyti, kad įvyko atvejis, aprašomas šių sąlygų 43 skirsnyje.


Kai jūs arba mes pateikiame pranešimą apie sutarties nutraukimą, bet kokie įsipareigojimai, kurie buvo prisiimti prieš pateikiant pranešimą apie sutarties nutraukimą, lieka galioti.


Prieš nutraukiant sutartį ir uždarant jūsų Investicinę sąskaitą, privalote nedelsdami ir per dvidešimt vieną (21) kalendorinę dieną nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą pateikimo datos pateikti pavedimus parduoti bet kokias turimas finansines priemones. Jūs turėsite sumokėti visus mokesčius, susikaupusius dėl jūsų Investicinės sąskaitos, iki jos uždarymo datos. Jūs negalėsite pateikti jokių naujų pavedimų arba atlikti jokių naujų operacijų investavimo platformoje, suteikti kitų nurodymų, išskyrus tuos, kurie yra reikalingi siekiant uždaryti atvirąsias pozicijas prieš pateikiant pranešimą apie sutarties nutraukimą. Jūsų Investicinė sąskaita bus uždaryta, kai bus uždarytos visos atvirosios pozicijos ir kai nebeturėsite jokių kitų įsipareigojimų mums. Jeigu neuždarysite visų atvirųjų pozicijų per dvidešimt vieną (21) kalendorinę dieną, mes galėsime imtis visų arba bet kurių šių sąlygų 40 skirsnyje aprašomų veiksmų. Bet kokios pajamos, gautos pardavus arba likvidavus jūsų finansines priemones, bus įskaitytos į jūsų „Revolut“ einamąją pinigų sąskaitą.


Pranešdami apie sutarties nutraukimą, mes:

 • uždarysime arba atšauksime bet kurias arba visas jūsų atvirąsias pozicijas be atskiro pranešimo jums ir remdamiesi tuometine finansinės priemonės kaina, pateikiama investavimo platformoje, arba, kai pagrindinė rinka ar birža yra uždaryta, kita galima kaina, pateikiama atsidarius pagrindinei rinkai arba biržai, arba taip, kaip to reikalauja galiojantys įstatymai;
 • turime teisę gauti iš jūsų visus mokesčius, mokėjimus, sumas ir išlaidas bei įsipareigojimus, kurie susikaupė arba buvo skirti jums iki pranešimo apie sutarties nutraukimą įteikimo datos.

Toliau išvardyti ir šiose sąlygose nurodyti įsipareigojimai lieka galioti po to, kai sutartis yra nutraukiama, o investicinė paskyra yra uždaroma:

 • bet kokios garantijos, kurias mums suteikėte laikydamiesi 41 skirsnio;
 • jūsų konfidencialumo įsipareigojimai, kurie yra aprašomi 50 skirsnyje;
 • pareiškimai ir garantijos, kurias suteikėte mums laikydamiesi 14 skirsnio;
 • bet kokios atsakomybės išimtys, laikantis 40 skirsnio;
 • bet kokios kitos jūsų teisės arba įsipareigojimai, kuriuos prisiėmėte prieš nutraukiant sutartį ir uždarant jūsų Investicinę sąskaitą.


Bet kokie veiksmai, kurių imamės laikydamiesi 39 skirsnio, neturės įtakos jokioms šiose sąlygose išvardytoms ar galiojančiais įstatymais suteikiamoms mūsų teisėms.


Nutraukus sutartį jūsų Investicinė sąskaita bus uždaryta, o jūs nebeteksite prieigos prie investavimo platformos arba nebegausite investicinių paslaugų, kurias jums teikėme.


40. Atsakomybės ribojimas


Jei nesilaikome savo sutartinių įsipareigojimų, prisiimame atsakomybę už nuostolius, kuriuos galėjome numatyti sutarties sudarymo metu, arba už nuostolius, kurie patiriami dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


Tačiau mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kurių galite patirti dėl bet kokių mūsų veiksmų arba neveikimo, siekiant suteikti investavimo platformos ir (arba) investicines paslaugas ar kitaip kilusius dėl veiksmų, kuriems šios sąlygos nėra taikomos, išskyrus, kai tai kyla dėl mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.


Konkrečiai mes nebūsime atsakingi už jokius jūsų patirtus nuostolius dėl:

 • jūsų prieigos arba naudojimosi (arba bet kokio prieigos nesuteikimo arba negalėjimo naudotis) investavimo platforma;
 • bet kokių neigiamų operacijų, kurios yra vykdomos investavimo platformoje, mokestinių pasekmių;
 • bet kokio vėlavimo arba rinkos sąlygų pasikeitimo, įvykusio prieš trečiosios šalies tarpininkui įvykdant pavedimą;
 • bet kokio trečiosios šalies, įskaitant trečiosios šalies tarpininką, veiksmo arba neveikimo;
 • bet kokio išskirtinio atvejo;
 • bet kokios akivaizdžios klaidos;
 • bet kokio rinkos sutrikdymo atvejo;
 • jūsų negebėjimo su mumis susisiekti, nepriklausomai nuo to priežasties; ir (arba)
 • neleistinos bet kokio asmens prieigos prie investavimo platformos.


Mes neprisiimame atsakomybės už jokius jūsų patirtus nuostolius dėl negebėjimo tokių nuostolių apriboti, įskaitant (bet neapsiribojant) negebėjimu imtis veiksmų, kurie leistų išvengti galimų nuostolių arba sumažinti esamus nuostolius, apie kuriuos jūs žinote arba numanote, arba kurie būtų žinomi arba numatomi, jeigu būtumėte elgęsi apdairiai.


41. Atsakomybės garantija


Jums neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, būsite laikomi atsakingais už visų ir bet kokių numatomų nuostolių, kuriuos galime patirti dėl jūsų veiksmų, atlyginimą. Tai vadiname „atsakomybės garantija“. Jūs atlyginsite mums ir laikysite mus neatsakingais už jokius ir visus nuostolius, kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai patirti dėl:

 • bet kokių pavedimų, kuriuos pateikiate, ir bet kokių operacijų, kurias vykdote investavimo platformoje;
 • bet kokio jūsų negebėjimo įgyvendinti bet kurių savo įsipareigojimų, kurie yra numatomi šiose sąlygose;
 • bet kokio pareiškimų ir garantijų, kurias mums pateikiate laikydamiesi šių sąlygų, nesilaikymo;
 • bet kokio pavedimo, kurį pateikiate, arba bet kokios operacijos, kurią vykdote investavimo platformoje, kuri pažeidžia bet kokius galiojančius piktnaudžiavimo rinka reglamentus;
 • bet kokio pavedimo, kurį pateikiate, arba bet kokios operacijos, kurią vykdote investavimo platformoje, kuri kitaip pažeidžia bet kokius galiojančius įstatymus ar reglamentus;
 • bet kokius jūsų ar kito asmens, turinčio prieigą prie investavimo platformos, veiksmus arba sukčiavimą, nepriklausomai nuo to, ar jūs suteikėte tokiam asmeniui prieigą prie platformos.


Jūs taip pat atlyginsite ir laikysite mus nekaltais dėl visų pagrįstų tiesioginių išlaidų, įskaitant teisinius mokesčius, administracines išlaidas ir mokėjimus, kuriuos atliksime dėl bet kokių veiksmų, kurių turėsime imtis laikydamiesi šių sąlygų, įskaitant bet kokius teisinius arba tiriamuosius veiksmus, kurių imsimės prieš jus.


Jūs nebūsite laikomas atsakingu už visų numatomų nuostolių, kuriuos mes patirsime dėl jūsų veiksmų, padengimo, jei tai reikštų, kad už tuos pačius nuostolius gauname dvigubą kompensaciją. Mes stengsimės kiek įmanoma labiau sumažinti savo nuostolius.


42. Piktnaudžiavimo prekyba strategijos


Jūs negalite naudotis jokiais elektronikos prietaisais, programine įranga, algoritmu, serveriu ar bet kokiomis strategijomis, kuriomis siekiama piktnaudžiauti, manipuliuoti arba nesąžiningai pasipelnyti iš investavimo platformos ir (arba) susijusių investicinių paslaugų, arba imtis kitų nesąžiningų veiksmų. Tokias strategijas vadiname „piktnaudžiavimo prekyba strategijomis“.


Piktnaudžiavimo prekyba strategijos apima, bet neapsiriboja:

 • pasinaudojimą mūsų programinės įrangos arba sistemų klaida, spraga ar triktimi;
 • pavedimų pateikimą arba operacijų vykdymą siekiant pasinaudoti klaidinga kaina, rodoma investavimo platformoje;
 • naudojimąsi prekybos strategija, kuria siekiama garantuoti pajamų grąžą pasinaudojant pavėluotai skelbiamais kainų pasiūlymais arba dideliais operacijų kiekiais;
 • susitelkimą į kainos pokyčius, o ne tinkamus pagrindinių kainų svyravimus;
 • atvirkštinės inžinerijos pasitelkimą arba saugos priemonių vengimą „Revolut“ programėlėje, interneto svetainėje arba investavimo platformoje;
 • dirbtinio intelekto, itin spartaus arba masinio duomenų įvedimo naudojimą siekiant manipuliuoti, apgauti, piktnaudžiauti ar suteikti jums nesąžiningą pranašumą investavimo platformoje ir (arba) investicinėje paslaugoje.


Jei naudojatės piktnaudžiavimo prekyba strategija siekdami pateikti pavedimus investavimo platformoje arba jeigu turime pagrindo manyti, kad tokios strategijos yra pasitelkiamos, mes galime imtis bet kurio iš šių veiksmų:

 • atšaukti visus arba bet kuriuos jūsų operacijas ir (arba) pavedimus;
 • laikyti visas jūsų operacijas negaliojančiomis, jeigu jos yra pelningos, išskyrus atvejus ir tol, kol per trisdešimt (30) kalendorinių dienų po mūsų prašymo jūs nepateiksite išsamių įrodymų, kad iš tiesų jūs neįvykdėte jokio šių sąlygų pažeidimo;
 • užbaigti visas ir bet kokias operacijas ar uždaryti bet kokias jas įvykdžius gautas atvirąsias pozicijas;
 • pataisyti operaciją arba pradėti naują operaciją taip, kad (bet kuriuo atveju) operacijos sąlygos būtų tokios pat kaip ir tos, kurios egzistuotų ir (arba) susiklostytų, jei nebūtų panaudota jokia piktnaudžiavimo prekyba strategija;
 • laikyti operaciją galiojančia, jeigu dėl tokios operacijos jūs patyrėte nuostolių;
 • sulaikyti bet kokį pelną, kurį gavote užbaigę operaciją arba uždarę bet kokią atvirąją poziciją, jei turime pagrindo manyti, kad tai yra susiję su piktnaudžiavimo prekyba strategija;
 • nutraukti sutartį ir uždaryti jūsų Investicinę sąskaitą, sprendimui įsigaliojant nedelsiant.


Bet kokie veiksmai, kurių imsimės laikydamiesi 42 skirsnio, neturės įtakos jokioms šiose sąlygose išvardytoms ar galiojančiais įstatymais suteiktoms mūsų teisėms.


43. Piktnaudžiavimas rinka


Investavimo platformoje pateikus pavedimą dėl finansinės priemonės, operacija, kuri yra vykdoma pateikus pavedimą, gali turėti įtakos pagrindinėje rinkoje arba biržoje prekiaujamai minėtai finansinei priemonei ir jos siūlomai kainai, ir tai leidžia imtis veiksmų, kuriuos vadiname „piktnaudžiavimu rinka“.


Sudarydami sutartį jūs pareiškiate ir garantuojate mums, kad:


 • jūs nepateiksite ar nevykdysite ir nepateikėte ar nevykdėte pavedimo ar operacijos, susijusios su bet kokia finansine priemone investavimo platformoje (i) susiklosčius platinimo, išdavimo, paskirstymo ar kitam panašiam atvejui; (ii) susiklosčius perėmimo, sujungimo ar kitam panašiam atvejui; (iii) vykstant bet kokiai įmonės finansavimo veiklai.
 • jūs nevykdysite ir nevykdėte operacijos, kuri pažeidžia galiojančius įstatymus ar bet kokius kitus teisės aktus, draudžiančius prekybą vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija arba manipuliuoti rinka;
 • jūs būsite laikomas prekiaujančiu vertybiniais popieriais taip, kaip aprašoma galiojančiuose įstatymuose, kiekvieną kartą, kai pateiksite pavedimą dėl finansinės priemonės arba vykdysite operaciją investavimo platformoje;
 • jūs nepateiksite ir nepateikėte pavedimo arba nevykdėte operacijos investavimo platformoje aplinkybėmis, kurios gali būti laikomos piktnaudžiavimu rinka, įskaitant bet kokį pavedimą arba operaciją, kuri gali būti laikoma piktnaudžiavimu rinka, jei trečiosios šalies tarpininkas pasirinktų apsidrausti (iš dalies arba visa apimtimi) nuo tokio pavedimo arba operacijos.


Kiekvienas jūsų pateiktas pareiškimas ir garantija bus laikoma suteikta kiekvieną kartą, kai pateikiate pavedimą dėl finansinės priemonės arba atliekate operaciją investavimo platformoje.


Jei bet kuris jūsų pareiškimas arba garantija bet kuriuo būdu yra arba tampa neteisinga arba melaginga arba jei turime pagrindo manyti, kad ji yra neteisinga ir melaginga, mes galime imtis bet kurio iš šių veiksmų:

 • atšaukti visus arba bet kuriuos jūsų operacijas ir (arba) pavedimus;
 • laikyti visas jūsų operacijas negaliojančiomis, jeigu jos yra pelningos, išskyrus atvejus ir tol, kol per trisdešimt (30) kalendorinių dienų po mūsų prašymo jūs nepateiksite išsamių įrodymų, kad iš tiesų jūs neįvykdėte jokio šių sąlygų pažeidimo;
 • užbaigti visas ir bet kokias operacijas ar uždaryti bet kokias jas įvykdžius gautas atvirąsias pozicijas;
 • pataisyti operaciją arba pradėti naują operaciją taip, kad (bet kuriuo atveju) operacijos sąlygos būtų tokios pat kaip ir tos, kurios egzistuotų ir (arba) susiklostytų, jeigu nebūtų jokio piktnaudžiavimo rinka;
 • laikyti operaciją galiojančia, jei dėl jos patyrėte nuostolių;
 • sulaikyti bet kokį pelną, kurį gavote užbaigę operaciją arba uždarę bet kokią atvirąją poziciją, jei turime pagrindo manyti, kad tai yra susiję su piktnaudžiavimu rinka;
 • nutraukti sutartį ir uždaryti jūsų Investicinę sąskaitą, sprendimui įsigaliojant nedelsiant.


Bet kokie veiksmai, kurių imsimės laikydamiesi 43 skirsnio, neturės įtakos jokioms šiose sąlygose išvardytoms ar galiojančiais įstatymais suteiktoms mūsų teisėms.


Turime teisę (ir tam tikrais atvejais privalome) pateikti savo reguliuojančiai tarnybai duomenis apie bet kurį pavedimą, kurį pateikiate, ir (arba) bet kurią operaciją, kurią vykdote investavimo platformoje. Jums taip pat gali reikėti atskleisti atitinkamą informaciją, susijusią su tokiais pavedimais ir (arba) operacijomis, ir jūs patvirtinate, kad prireikus imsitės šių veiksmų.


44. Investavimo ataskaitos


Pagal galiojančius įstatymus mūsų gali būti prašoma atskleisti informaciją ir duomenis, susijusius su tam tikromis operacijomis, kurias atliekate investavimo platformoje. Sudarydami sutartį jūs suprantate, kad bet kokios ir visos nuosavybės teisės į tokių operacijų informaciją ir duomenis priklauso mums, ir jūs nereikalaujate laikytis jokių konfidencialumo įsipareigojimų, galiojančių informacijai, kurią mes pagrįstai atskleidžiame.


45. Operacijų informacija


Pagal galiojančius įstatymus mūsų gali būti prašoma atskleisti informaciją ir duomenis, susijusius su tam tikromis operacijomis, kurias atliekate investavimo platformoje, mūsų reguliavimo tarnybai. Sudarydami sutartį jūs suprantate, kad bet kokios ir visos nuosavybės teisės į tokių operacijų informaciją ir duomenis priklauso mums, ir jūs nereikalaujate laikytis jokių konfidencialumo įsipareigojimų, galiojančių informacijai, kurią mes pagrįstai atskleidžiame.


Siekdami leisti mums vykdyti savo įsipareigojimus pagal galiojančius įstatymus, jūs privalote nedelsdami pristatyti mums operacijų duomenis ir bet kokią kitą informaciją, kurios galime paprašyti, kad galėtume užpildyti ir pateikti operacijų ataskaitas savo reguliavimo tarnybai.


46. Mokėjimai už jūsų pavedimus


Prieš pateikdami pavedimą pirkti finansinę priemonę investavimo platformoje, privalote įsitikinti, kad jūsų Investicinėje sąskaitoje turite pakankamai lėšų ta valiuta, kuria finansinė priemonė yra prekiaujama atitinkamoje rinkoje ar biržoje, kad galėtumėte sumokėti už jūsų finansinės priemonės pavedimą.


Jei jūsų investicinėje sąskaitoje esančių lėšų nepakanka visai jūsų pavedimo sumai sumokėti, privalote pervesti lėšas iš savo „Revolut“ einamosios pinigų sąskaitos į savo investicinę sąskaitą, kurie, gavus jūsų nurodymą, bus pakeisti į JAV dolerius arba eurus (arba į bet kokią kitą atitinkamą valiutą) ir pateikti lėšomis sąskaitoje. Pervedus lėšas iš savo „Revolut“ einamosios pinigų sąskaitos į savo investicinę sąskaitą, mes tai laikysime jūsų nurodymu pervesti tokias lėšas į kliento pinigų sąskaitą, kur jas iš karto bus galima panaudoti norint sumokėti už pavedimą dėl finansinės priemonės.


Kai nustatote pasikartojantį pirkimo pavedimą, galite pasirinkti automatinio lėšų papildymo funkciją. Šią funkciją vadiname „automatiniu papildymu“. Pasirinkdami automatinio papildymo funkciją, jūs suteikiate mums leidimą pateikti nurodymą jūsų Revolut einamosios sąskaitos bendrovei pervesti lėšas iš jūsų Revolut einamosios sąskaitos į jūsų Investicinę sąskaitą, kad būtų atliktas jūsų pasikartojančio pirkimo užsakymo mokėjimas, nesant pakankamai lėšų jūsų Investicinėje sąskaitoje įvykdyti tokį pavedimą. Jūs taip pat duodate leidimą atitinkamai Revolut einamosios sąskaitos bendrovei nuskaityti lėšas nuo jūsų Revolut einamosios sąskaitos pagal mūsų pateiktą nurodymą. Pervedamos lėšos bus išskaičiuotos remiantis orientacine finansinės priemonės kaina ir atitinkamais mokesčiais tuo metu, kai pateikėte pasikartojančio pirkimo pavedimą, bet ne orientacine kaina ir atitinkamais mokesčiais tuo metu, kai mes patvirtinome jūsų pasikartojančio pirkimo pavedimą.


Kai jūs pateikiate pavedimą pirkti finansinę priemonę investavimo platformoje, orientacinė suma, kurią turite sumokėti už minėtą pavedimą, bus rezervuojama kliento pinigų sąskaitoje iš karto po pavedimo pateikimo; tiksli suma bus sumokama tik tuomet, kai pavedimą įvykdys trečiosios šalies tarpininkas. Visi pavedimai pirkti arba parduoti finansinę priemonę, kuriuos pateikiate investavimo platformoje, ir visos operacijos, kurios yra vykdomos dėl tokių pavedimų, bus įvykdomos ir apmokamos JAV doleriais (USD), eurais (EUR) arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingais (GBP). Bet kokių atvirųjų pozicijų vertė ir bendroji turimų lėšų suma bus rodomos jūsų Investicinėje sąskaitoje ir išreikštos JAV doleriais, eurais (EUR) arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingais (GBP).


47. Įkainiai ir mokėjimai


Mes skaičiuosime jums komisinį mokestį už kiekvieną operaciją, kuri viršija nemokamų operacijų, kurias galite atlikti investavimo platformoje pagal savo pasirinktą planą („Standard“, “Plus”, „Premium“, „Metal“ arba "Ultra"), skaičių. Tai vadiname „plano limitu“.


Komisinis mokestis bus skaičiuojamas už pavedimus, kurie yra perduodami trečiosios šalies tarpininkui vykdyti. Bet kokie mokėjimai, kurie yra susiję su operacijomis, atliekamomis dėl tokio pavedimo, bus išskaityti iš jūsų Investicinės sąskaitos, kai jūsų pavedimas bus perduotas jį vykdančiam trečiosios šalies tarpininkui.


Tam tikros finansinės priemonės, kuriomis galima prekiauti per investicinę platformą (pvz., ETF ir MMF fondai), gali turėti papildomus su finansine priemone susijusius mokesčius, tokius kaip, valdymo mokestis, sėkmės mokestis, fondo įsipirkimo ar išpirkimo mokesčiai, kurie gali turėti įtakos jūsų investicinei grąžai. Prieš sudarydami sandorį per investavimo platformą, būtinai peržiūrėkite atitinkamos finansinės priemonės PID ir prospektą arba mūsų ex-ante išlaidų ir mokesčių atskleidimo dokumentą.


Išsamesnės informacijos apie komisinius ar kitus taikomus mokesčius ieškokite mūsų įkainių sąraše ir mokėjimo sąlygose, kurias rasite šių sąlygų pabaigoje ir investavimo platformoje.


Išsamų „ex-ante“ įkainių ir mokesčių atskleidimo dokumentą rasite mūsų interneto svetainėje.


48. Valstybės mokesčiai už jūsų finansines priemones


Turite žinoti, kad jūsų prekybai finansinėmis priemonėmis gali būti taikomos įvairios apmokestinimo schemos priklausomai nuo jūsų asmeninio mokestinio statuso ir galiojančių taisyklių bei teisės aktų. Jūs prisiimate visą atsakomybę už visų mokesčių sumokėjimą ir už visų pažymų dėl mokesčių netaikymo ar kitų aplinkybių pateikimą, bet kurių ir visų mokesčių deklaracijų pildymą ir visos reikiamos informacijos, susijusios su bet kuriomis finansinėmis priemonėmis, kurias įsigyjate investavimo platformoje, pateikimą atitinkamoms mokesčių institucijoms. Jei turite su tuo susijusių klausimų, turėtumėte kreiptis į nepriklausomus konsultantus. Mes neteikiame konsultacijų mokesčių klausimais.


Mes galime atskaityti arba išskaičiuoti iš jūsų pelno, įskaityto į jūsų Investicinę sąskaitą, bet kokius mokesčius, kuriuos turime atskaityti laikydamiesi galiojančių įstatymų, ir atlikti bet kokius mokėjimus, susijusius su minėtų mokesčių atskaitymu arba išskaitymu. Dėl tokio atskaitymo arba išskaitymo mes neprivalome padidinti jokios jums išmokamos sumos ar kitaip kompensuoti jums išskaitytą arba atskaitytą sumą.


49. Jūsų asmeninė informacija


Siekdami suteikti investicinės platformos ir susijusias investicines paslaugas, laikydamiesi sutarties mes turėsime surinkti informaciją apie jus. Pagal duomenų apsaugos įstatymus, esame jūsų asmeninės informacijos „duomenų valdytojas“. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją rasite mūsų interneto svetainėje esančioje Privatumo politikoje.


Sudarydami sutartį jūs suteikiate mums leidimą rinkti, naudoti, tvarkyti ir atskleisti jūsų asmeninę informaciją (įskaitant jūsų vardą, kontaktinius duomenis ir sąskaitos duomenis), kad galėtume suteikti jums savo paslaugas pagal „Revolut“ privatumo pareiškimą, kuris neturi įtakos jokioms jūsų arba mūsų teisėms arba įsipareigojimams, kuriuos numato duomenų apsaugos įstatymas. Tai gali apimti jūsų asmeninės informacijos perkėlimą už Europos ekonominė erdvės ribų. Tokiu atveju mes tiek, kiek pagrįstai įmanoma, stengsimės imtis veiksmų, kad jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma saugiau ir pagal mūsų privatumo pareiškimą bei duomenų apsaugos įstatymus.


Savo leidimą galite atšaukti uždarydami savo Investicinę sąskaitą, dėl to bus nutraukta tarp jūsų ir mūsų sudaryta sutartis. Jei tai padarysite, jūsų informacijos nebenaudosime savo investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų teikimo tikslais, tačiau mums gali reikėti šią informaciją pasilikti dėl kitų teisinių priežasčių.


Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos apie tai, kaip Revolut Securities Europe UAB renka, naudoja, tvarko ir atskleidžia jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mumis „Revolut“ programėlėje arba rašykite mums adresu dpo@revolut.com.


50. Konfidencialumas


Sudarydami šią sutartį suteikiate mums leidimą atskleisti kitiems „Revolut“ grupės subjektams (įskaitant UAB „Revolut Bank“ ir „Revolut Ltd“) šią informaciją:

 • kad esate mūsų klientas;
 • kokias paslaugas jums teikiame;
 • Investicinės sąskaitos numerį;
 • jūsų Investicinės sąskaitos likutį;
 • operacijas, atliktas ar atliekamas jūsų vardu;
 • jūsų skolinius įsipareigojimus mums;
 • finansinių paslaugų teikimo jums aplinkybes;
 • bet kurios tarp jūsų ir mūsų sudarytos sutarties sąlygos;
 • jūsų finansinę padėtį ir turtą;
 • kitą komercinę informaciją, kurią pateikėte atidarydami investicinę sąskaitą;
 • jūsų veiklas, planus, skolinius įsipareigojimus arba sandorius su kitais asmenimis.

Ši informacija būtų atskleista, jei jos prireiktų norint atlikti finansinę apskaitą, auditą, rizikos vertinimą, kai naudojame bendrąsias informacines sistemas, techninę įrangą (serverius) ar kai tai atlikti reikalinga norint suteikti paslaugas.


Visa tai, kas išdėstyta pirmiau, vadiname „kliento paslaptimi“, kurią turime saugoti, kaip reikalaujama pagal galiojančias taisykles.


Sudarydami sutartį jūs suprantate ir patvirtinate, kad jums nepakeitus nuostatų „Revolut“ programėlėje kiti „Revolut“ naudotojai, į kurių kontaktų sąrašą esate įtrauktas, žinos tai, kad jūs esate mūsų klientas. Savo nuostatas galite pakeisti bet kuriuo metu.


51. Kompensacija


Atsižvelgiant į Jums pagal sutartį teikiamas paslaugas, Jūs galite turėti teisę į kompensaciją pagal įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą, kurios informacija yra pateikiama anglų, lietuvių ir vokiečių kalbomis.


52. Skundai


Mes stengiamės daryti viską, ką galime, bet suprantame, kad kartais gali kilti problemų. Jei turite skundų dėl investavimo platformos ir (arba) susijusių investicinių paslaugų, pirmiausia turėtumėte susisiekti su mumis naudodamiesi „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkcija.


Jei pageidaujate, galite pateikti skundą užpildydami šią formą arba susisiekti su mumis adresu formalcomplaints@revolut.com.


Turėsite mums nurodyti:

 • savo vardą ir pavardę;
 • telefono numerį ir el. pašto adresą, kurie buvo susieti su jūsų sąskaita, kai įvyko problema;
 • kaip turėtume ją ištaisyti.


Mes išnagrinėsime jūsų skundą ir pateiksime atsakymą; į visus skundus stengiamės atsakyti per tris (3) darbo dienas.


Jei jūsų netenkina mūsų siūlomas sprendimo būdas arba mums nepavyko atsakyti per šį laikotarpį, skundo gavimą patvirtinsime per keturias (4) darbo dienas ir sieksime užbaigti skundo nagrinėjimą per penkiolika (15) darbo dienų Lietuvoje. Praėjus penkiolikai darbo dienų Lietuvoje pateiksime rašytinį atsakymą arba atsakysime, kodėl įmonė negali išspręsti skundo, ir kad galutinis išsamus atsakymas bus pateiktas per trisdešimt penkias (35) darbo dienas nuo pradinės atsakymo gavimo dienos. Jei nepranešime kitaip, su jumis bendrausime anglų kalba.


Išsamesnės informacijos apie mūsų atliekamą skundų nagrinėjimą ieškokite Skundų nagrinėjimo politikoje, kuri yra pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis.


Jei esate reikalavimus atitinkantis skundą pateikęs asmuo ir nesate patenkintas skundo nagrinėjimu, per dvylika (12) mėnesių nuo skundo pateikimo mums galite kreiptis į LB. LB kontaktiniai duomenys:


Adresas: Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 800 50 500.

Daugiau informacijos apie LB atliekamą skundų nagrinėjimą rasite jo interneto svetainėje.


53. Netektis


Jūsų mirties atveju jūsų teisiniai atstovai privalo pateikti mums oficialų pranešimą ir mirties liudijimo originalą arba advokato, notaro ar kitos reglamentuojamos profesinės veiklos atstovo patvirtintą kopiją. Gavę šį oficialų pranešimą mes sustabdysime jūsų Investicinę sąskaitą.


Jūsų atvirų pozicijų vertė ir visi Investicinės sąskaitos lėšų likučiai gali sudaryti dalį jūsų turto. Jeigu jūsų asmeniniai atstovai prašo išgryninti lėšas iš jūsų Investicinės sąskaitos, mes leisime išgryninti prašomas lėšas iš jūsų Investicinės sąskaitos. Tokie prašymai turi būti pateikiami raštu ir pagrindžiami atitinkamais teisiniais dokumentais, įskaitant (bet neapsiribojant) testamentu kartu su įgaliojimu vykdyti testamente išreikštą valią arba įregistruotu įgaliojimu. Mes neteiksime jūsų testamente išreikštos valios vykdytojui arba jūsų turto administratoriui jokių konsultacijų investicijų, finansiniais, teisiniais, mokesčių, reglamentavimo ar jokiais kitais klausimais.


Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, patiriamus dėl bet kokio jūsų atvirųjų pozicijų vertės pasikeitimo mums laukiant jūsų teisinių atstovų nurodymų, išskyrus mūsų sukčiavimo, tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo atvejus.


Sutartis lieka galioti ir bet kokie taikomi mokėjimai bus ir toliau nuskaitomi po jūsų mirties iki tol, kol bus uždaryta jūsų Investicinė sąskaita ir nutraukta sutartis.


54. Keitimai ir taisymai


Pateikdami jums rašytinį pranešimą mes galime visa apimtimi ar iš dalies taisyti arba pakeisti bet kurį šių sąlygų ar kitų dokumentų sudarančių sutartį skirsnį ar dalį dėl šių priežasčių:

 • norėdami, kad sąlygų formuluotė būtų aiškesnė ar palankesnė jums;
 • norėdami pataisyti klaidą ar neatitikimus;
 • norėdami atitikti ar atsižvelgti į galiojančių įstatymų, reglamentų arba praktikos kodeksų pokyčius;
 • norėdami atsižvelgti į pasikeitusias rinkos sąlygas;
 • norėdami suteikti nurodymus dėl naujų sistemų, paslaugų tvarkų, procesų, pasikeitusių technologijų, produktų ir (arba) paslaugų;
 • norėdami įtraukti naujas finansines priemones ir (arba) paslaugas;
 • norėdami pašalinti informaciją apie esamą produktą arba paslaugą.


Bet kurio šių sąlygų ar kito dokumento, kuris sudaro sutartį, skirsnio arba dalies pataisymas arba pakeitimas, atliekamas siekiant padaryti sąlygas ar bet kurį dokumentą, kuris sudaro sutartį, aiškesnius arba palankesnius jums, atsižvelgti į galiojančių įstatymų pakeitimus, įtraukti naujas finansines priemones ir (arba) paslaugas, arba pataisyti klaidą arba neatitikimą, gali įsigalioti nedelsiant.


Negavus jokio rašytinio jūsų prieštaravimo bet koks kitas šių sąlygų ar bet kurio kito dokumento, kuris sudaro sutartį, skirsnio arba dalies pataisymas arba pakeitimas įsigalios nurodytą datą, kuri sueis ne anksčiau nei praėjus dešimčiai (10) dienų po rašytinio pranešimo įteikimo jums.


Jeigu įteikiate mums rašytinį prieštaravimą, pakeitimas (-ai) nebus laikomi teisiškai jus įpareigojančiu (-iais), tačiau mes galime paprašyti jūsų kiek įmanoma greičiau uždaryti savo Investicinę sąskaitą ir (arba) apriboti jūsų pavedimų dėl finansinių priemonių atvirųjų pozicijų uždarymo teikimą.


Jeigu neįteiksite mums rašytinio prieštaravimo, laikysime, kad sutinkate su atitinkamu (-ais) pakeitimu (-ais).


Šių sąlygų ar bet kurio kito dokumento, kuris sudaro sutartį, pataisymai nebus laikomi galiojančiais ir teisiškai įpareigojančiais, kol mes raštu su jais nesutiksime.


55. Teisė perleisti


Mes galime bet kuriuo metu perleisti visas ar dalį savo teisių ir (arba) įsipareigojimų, kuriuos prisiėmėme šia sutartimi, be jūsų sutikimo, jei mes raštu pranešėme jums apie tai bent prieš keturiolika (14) darbo dienų. Kai perduodame teises ir įsipareigojimus, tai vadiname „novacija“. Kai perduodame tik teises, tai vadiname „priskyrimu“.


Jeigu laikantis šios sutarties yra perleidžiamos bet kurios ar visos mūsų teisės ir (arba) įsipareigojimai kitam asmeniui, jūs suteikiate mums leidimą perkelti bet kuriuos kliento pinigus ir (arba) finansines priemones, laikomas Investicinėje sąskaitoje, tam tikram asmeniui ar to asmens nurodytam žmogui. Mes perkelsime kliento pinigus ir (arba) finansines priemones, laikomas jūsų Investicinėje sąskaitoje kitam asmeniui, kuris saugos jas laikydamasis LR FPRĮ ir LB taisyklių arba kuris, mūsų vertinimu, atliktu pasitelkus visus turimus įgūdžius, stropumą ir atidą, imsis visų reikiamų priemonių siekdamas apsaugoti kliento pinigus ir (arba) finansines priemones, laikomas Investicinėje sąskaitoje. Ketindami imtis šių veiksmų mes raštu pranešime jums apie tai prieš keturiolika (14) darbo dienų ir po tokio perkėlimo atitinkamas teisių perėmėjas pateiks jums naujas sąlygas, kurios galios kliento lėšų ir (arba) finansinių priemonių, laikomų jūsų Investicinėje sąskaitoje, apsaugai, bei galiojančias kompensacijų išmokų schemas.


Jeigu nenorite, kad kliento pinigai ir (arba) finansinės priemonės, laikomos jūsų Investicinėje sąskaitoje, būtų perkeltos laikantis šio susitarimo, jūs turite teisę uždaryti savo Investicinę sąskaitą, taip nutraukdami sutartį pagal 39 skirsnyje įvardytas teises („Sutarties nutraukimas ir Investicinės sąskaitos uždarymas“).


Jūs niekaip negalite priskirti arba perleisti savo sutartinių teisių, įsipareigojimų arba interesų į operacijas, pinigus arba turtą, kuris yra saugomas jūsų vardu.


56. Teisių neatsisakymas


Jei įvykus su jumis susijusiam pažeidimo atvejui mes nepasinaudojame savo teisėmis arba atidedame naudojimąsi jomis, tai nepanaikina mūsų galimybės vėliau pasinaudoti šiomis ar bet kuriomis kitomis teisėmis.


57. Galiojantys įstatymai


Šioms sąlygoms yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.


58. 14b1(c) taisyklė


Vertybinių popierių biržos įstatymo 14b-1(c) taisyklė, nebent jūs prieštarautumėte, reikalauja, kad JAV listinguojamų bendrovių emitentui paprašius kaip vertybinių popierių saugotojas atskleistume mūsų klientų, kurie yra tikrieji emitento vertybinių popierių savininkai, vardus, adresus ir vertybinių popierių pozicijas. Emitentui bus leista naudoti jūsų vardą ir kitą susijusią informaciją tik emitento komunikacijai.


Įkainių sąrašas ir mokėjimo sąlygos


Komisiniai mokesčiai už jūsų pavedimus, kuriuos gali tekti mokėti mums, priklauso nuo jūsų plano limito ir jūsų gyvenamosios šalies valiutos. Ją vadiname „pagrindine valiuta“. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodoma, kas yra įtraukta į jūsų plano limitą:


Plano tipas

Kaina

Standard

1 nemokama operacija per mėnesį, vėliau taikomas Komisinis mokestis už kiekvieną operaciją

Plus

3 nemokamos operacijos per mėnesį, vėliau taikomas Komisinis mokestis už kiekvieną operaciją

Premium

5 nemokamos operacijos per mėnesį, vėliau taikomas Komisinis mokestis už kiekvieną operaciją

Metal arba Ultra

10 nemokamų operacijų per mėnesį, vėliau taikomas Komisinis mokestis už kiekvieną operaciją


Viršiję plano limitą mokėsite kintamą mokestį už kiekvieną paskesnę operaciją. Šis kintamas mokestis yra 0,25 % (jeigu Jūs estate Standard, Plus, Premium arba Metal plano turėtojas) arba 0,12% (jeigu Jūs esate Ultra plano turėtojas) nuo kiekvienos pavedimo sumos arba minimalus šalyje galiojantis toliau nurodytas mokestis, jeigu pastarasis mokestis yra didesnis. Mes šį mokestį vadiname “Komisiniu mokesčiu”. Šis Komisinis mokestis bus nuskaitomas gavus pavedimą. Tai reiškia, kad jūs nemokėsite daugiau (arba mažiau) mokesčių, nei sutarta jums pateikiant pavedimą, net jeigu laikotarpiu nuo pavedimo pateikimo iki jo įvykdymo, už kurį atsako trečiosios šalies tarpininkas, atitinkamos finansinės priemonės kaina pasikeičia. Šis Komisinis mokestis nuskaitomas JAV doleriais arba eurais, priklausomai nuo finansinės priemonės, kuria norite prekiauti, taikant valiutos kursą, galiojantį tuo metu, kai priimamas pavedimas. Mažiausi konkrečiose šalyse taikomi mokesčiai yra tokie:


JK: 1,00 GBP

Eurozona, Islandija* ir Lichtenšteinas**: 1,00 EUR

Danija: 9,00 DKK

Norvegija: 11,00 NOK

Lenkija: 4,00 PLN

Rumunija: 5,00 RON

Čekijos Respublika: 28,00 CZK

Švedija: 11,00 SEK

Bulgarija: 2,00 BGN

Vengrija: 368,00 HUF


*Islandijos lygiavertis mažiausias mokestis yra 154,30 ISK, tačiau atsižvelgiant į valiutos konvertavimo svyravimus jis gali skirtis.

**Lichtenšteino lygiavertis mažiausias mokestis yra 1,09 CHF, tačiau atsižvelgiant į valiutos konvertavimo svyravimus jis gali skirtis.


Nuskaitant taikomus mokesčius skirtinga valiuta, mes arba Revolut einamosios sąskaitos bendrovė taiko tuo metu galiojantį valiutos keitimo kursą. Taikomą valiutos keitimo kursą galite matyti „Revolut“ programėlėje. Daugiau informacijos ieškokite čia.


Reguliavimo mokesčiai

Atitinkamais atvejais jūs būsite apmokestinami reguliavimo institucijų taikomais mokesčiais.

JAV listinguojamos bendrovių akcijos. JAV priežiūros institucijos, tokios kaip Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) bei Finansų pramonės reguliavimo tarnyba (FINRA), taiko tam tikrus reguliavimo mokesčius prekybai JAV listinguojamomis bendrovių akcijomis. Šiuos mokesčius moka finansų maklerių įmonės už prekybą akcijomis.

SEC taiko 8,00 USD mokestį už kiekvieną parduotą 1 000 000 USD, suapvalinus iki artimiausio cento (bendra pardavimo operacijos vertė * 8,00 USD / 1 000 000 USD).

FINRA finansų maklerių įmonėms taiko nedidelį mokestį už kiekvieną pardavimo pavedimą tam, kad būtų padengtos reguliavimo ir priežiūros išlaidos. Visiems pardavimams, susijusiems su JAV listinguojamų bendrovių akcijomis, taikomas 0,000166 USD įkainis už akciją, taikant minimalų 0,01 USD ir maksimalų 8,30 USD mokestį. Jis taip pat vadinamas prekybos veiklos mokesčiu (arba TAF mokesčiu).

Kai taikytina, šie mokesčiai taikomi vykdant pardavimo pavedimus ir nuskaičiuojami nuo pardavimo pajamų.


Finansinių sandorių mokesčiai

Finansinių sandorių mokesčiu (FTT) apmokestinamas kiekvienas sandoris, kai perkamos ar parduodamos tam tikrose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse išleistos finansinės priemonės, tokios kaip ES listinguojamų bendrovių akcijos. Finansinių sandorių mokestis taikomas prekybos metu, kuomet tam tikra turto vertės procentinė dalis, kuri skiriasi priklausomai nuo ES valstybės narės, kurioje priemonė išleidžiama, sumokama mokesčiais. FTT taikomas tik tam tikroms finansinėms priemonėms, išleistoms tam tikrose ES šalyse. Mes sulaikysime arba išskaitysime taikomą FTT mokestį iš jūsų pirkimo pavedimo sumos arba pardavimo pajamų ir sumokėsime juos atitinkamoms mokesčių institucijoms jūsų vardu.


Amerikos depozitoriumo kvitų (ADR) mokesčiai

Amerikos depozitoriumo pakvitavimams (ADR), kuriais galima prekiauti investavimo platformoje, paprastai taikomas periodinis mokestis. Tai mokestis taikomas už jūsų ADR pozicijas, kurį taiko JAV depozitoriumo ir saugojimo paslaugas teikiantys bankai. Depozitoriumo ir saugojimo paslaugas teikiantys bankai surenka šiuos mokesčius iš dalyvaujančių brokerių, įskaitant mūsų trečiosios šalies tarpininko, kuris po to taiko šiuos mokesčius jums (pareigą sumokėti šiuos mokesčius perduoda jums). Daugiau informacijos apie ADR rasite čia.

ADR pozicijoms taikomas depozitoriumo ir saugojimo mokestis, kuris renkamas reguliariai. Šis mokestis įprastai nuskaitomas kartą per metus, tačiau tai priklauso nuo konkretaus ADR. ADR mokestis gali būti išskaičiuotas iš bet kokių jums išmokamų dividendų arba iš grynųjų pinigų likučio, laikomo jūsų investicinėje sąskaitoje.

Be to, kai kuriems ADR gali būti taikomi dividendų paskirstymo mokesčiai, santykio keitimo mokesčiai ir atšaukimo mokesčiai. ADR mokesčiai skiriasi priklausomai nuo ADR ir gali pasikeisti per trumpą laiką. ADR mokesčiai įprastai svyruoja nuo 0,01 USD iki 0,05 USD už akciją, priklausomai nuo konkretaus ADR.


Jei bet kuriuo atveju jūsų Revolut Investicinėje(-ėse) sąskaitoje(-ose) nebus pakankamai lėšų padengti skolai, kylančiai iš investicinių paslaugų teikimo, mes išskaitysime sumą, kurią esate skolingi, iš jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos. Jei jūsų Revolut einamojoje sąskaitoje nebus pakankamai lėšų, galime likviduoti kai kurias arba visas jūsų finansines priemones, kad padengtume jūsų skolą. Prašome atsižvelgti į tai, kad pardavus dalį arba visas savo finansines priemones gali atsirasti mokestinės pasekmės.


Sutikdami ir priimdami šias sąlygas, sutinkate, kad mes galime ir jūs suteikiate mums leidimą duoti jūsų Revolut einamosios sąskaitos bendrovei nurodymus išskaityti bet kokią sumą, kurią esate mums skolingi, iš jūsų Revolut einamosios sąskaitos, jei neturite pakankamai lėšų savo Investicinėje sąskaitoje.


Valiuta, kuria turi būti vykdomas pavedimas, yra nustatoma atsižvelgiant į valiutą, kuria finansine priemone yra prekiaujama atitinkamoje rinkoje. Siekiant įvykdyti pavedimą, jūsų Investicinėje sąskaitoje esančios lėšos bus konvertuotos į atitinkamą valiutą. Tokiu atveju gali būti taikomas valiutos keitimo mokestis. Dabartinius valiutos kursus galite matyti „Revolut“ programėlėje. Konvertavus valiutą Revolut programėlėje, pateikiamoje operacijų istorijoje bus rodomas taikytas valiutos kursas. Atkreipiame jūsų dėmesį, jog valiutos konvertavimo paslaugas jums teikia Revolut einamosios sąskaitos bendrovė jūsų Revolut einamojoje sąskaitoje. Jūsų Revolut einamosios sąskaitos bendrovė pritaikys valiutos konvertavimo mokesčius atsižvelgdama į jūsų pasirinktą planą. Revolut einamosios sąskaitos bendrovė taiko kursą, galiojantį tuo metu, kai yra atliekamas konvertavimas.

Šis sąlygų skyrius jums taikomas, jei turite mūsų lanksčiąją sąskaitą. Jei šio skyriaus ir bendrųjų sąlygų nuostatos nesutampa, pirmenybė teikiama toliau nurodytoms nuostatoms.


1. Apie lanksčiosios sąskaitos produktą

Lanksčiosios sąskaitos produktas suteikia galimybę investuoti į „Fidelity Institutional Liquidity Fund plc“ – investicinę bendrovę, įsteigtą kaip skėtinis fondas (angl. umbrella fund), kurį sudaro keli sub-fondai. Kiekvienas iš šių sub-fondų vadinamas „Fondu“, o visi kartu jie vadinami „Fondais“. Kiekvienas Fondas turi savo investavimo strategiją ir tikslą, jo įsipareigojimai tarp Fondų yra atskirti ir jis sudaro atskirą turto portfelį.


Įsigydami Fondo akciją(-as), galite investuoti į bet kurį ar visus Fondus, kuriuos galime padaryti jums prieinamus per „Revolut“ programėlę. Tai reikš jūsų dalyvavimą Fondo, su kuriuo susijęs jūsų pavedimas, kapitale ir su juo susijusią (-ias) teisę (-es). Išsamesnę informaciją galite rasti su kiekvienu Fondu susijusiame prospekte arba jo priede, kuriuose pateikiama visa svarbi informacija, kurios reikia norint priimti informacija pagrįstą sprendimą, ar investuoti į Fondą. Prieš investuodami į Fondą, turite perskaityti Fondo, į kurį norite investuoti, pagrindinės informacijos dokumentą (toliau – KID). Jis padės jums įvertinti, ar investicija į atitinkamą Fondą jums tinka, ar ne, taip pat jame bus aprašyta susijusi rizika. Naudodamiesi „Revolut“ programėlės pranešimų siuntimo funkcija galite paprašyti nemokamos prospekto, KID, taip pat bet kurios Fondų metinės ir pusmetinės ataskaitos kopijos.


Pateikdami pavedimą investuoti į Fondą, patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote savo atitinkamos investicijos KID.


Šie Fondai laikomi trumpalaikio taupymo alternatyvomis, suteikiančiomis galimybę laikinai auginti pinigus. „Revolut“ programėlėje pateikiame tokių tipų pinigų rinkos fondus, kurie siekia išlaikyti stabilią grynąją turto vertę, o tai reiškia, kad kiekvienos Fondo akcijos vertė išlieka stabili net ir esant rinkos svyravimams. Tai pasiekiama investuojant į aukštos kokybės turtą, kuris yra mažiau jautrus rinkos nepastovumams. Perskaitykite mūsų paslaugų, finansinių priemonių ir rizikos aprašą (toliau – rizikos atskleidimo dokumentas), kad suprastumėte pagrindines su mūsų paslauga susijusias rizikas. Mūsų rizikos atskleidimo dokumentas turėtų būti naudojamas tik kaip bendras orientyras, o ne kaip išsamus visų rizikų, kylančių sudarant sandorius su mumis, sąrašas. Lanksčiosios sąskaitos produktą ir visą investicinę paslaugą, kurią teikiame pagal šias sąlygas, vadiname „paslauga“, o sąskaitos, kurią pas mus turite, tipą – „lanksčiąja sąskaita“.


Norėdami naudotis paslauga ir susikurti savo lanksčiąją sąskaitą, pirmiausia turite būti atsidarę mūsų „Revolut“ investicinę sąskaitą. Jei jūsų „Revolut“ investicinė sąskaita bus uždaryta, nebegalėsite naudotis sutartyje numatytomis paslaugomis. Jūsų einamoji sąskaita atidaryta pas Revolut einamosios sąskaitos bendrovę (toliau – „Revolut“ einamoji sąskaita) naudojama mokėjimams į jūsų lanksčiąją sąskaitą atlikti ir mokėjimams iš jos gauti. Kai naudojatės paslauga, mes bendradarbiaujame su Revolut einamosios sąskaitos bendrove, kad atliktume mokėjimą į ją arba iš jos.


Jūsų lanksčioji sąskaita yra „Revolut“ investicinės sąskaitos sub-sąskaita. Naudodamiesi savo lanksčiąja sąskaita galite pateikti mums pavedimus, dėl kurių neteikiamos konsultacijos ir kuriuos galime perduoti išoriniam paslaugų teikėjui, kuriam perdavėme atsakomybę vykdyti pavedimus jūsų vardu. Šią šalį vadiname „Fondo valdytoju“. Naudotis lanksčiąja sąskaita galima tik teikiant pavedimus dėl tokių tipų pinigų rinkos fondų, kurie yra susiję su paslauga. Naudodamiesi savo lanksčiąja sąskaita negalite prekiauti jokiomis kitomis finansinėmis priemonėmis, kurias galite rasti investicinėje platformoje. Bet kokie pinigai, kuriuos įnešate ar išsiimate iš savo lanksčiosios sąskaitos, bus laikomi nurodymu pirkti ar parduoti atitinkamo jūsų pasirinkto Fondo akcijas.


2. Santykiai su trečiosios šalies Fondo valdytoju

Siekdami jums teikti paslaugą pagal šias sąlygas, sudarėme sutartį su Fondo valdytoju, pas kurį atidarėme sąskaitą, kurioje jūsų vardu bus vykdomos operacijos. Ją vadiname „bendrąja sąskaita“. Šis Fondo valdytojas mums teikia pavedimų vykdymo, atsiskaitymo ir turto saugojimo paslaugas (įskaitant tas paslaugas, kurios apima Fondo valdytojo teikiamas jūsų finansinių investicijų saugojimo paslaugas), kurios yra susijusios su operacijomis, vykdomomis pasitelkiant bendrąją sąskaitą. Fondo valdytojas, pas kurį laikomos jūsų investicijos, visada bus nurodytas „Revolut“ programėlėje.


Šios paslaugos tikslais Revolut Securities Europe UAB yra vienintelis šio Fondo valdytojo klientas. Fondo valdytojas neteikia paslaugų tiesiogiai jums ir nežino jūsų tapatybės. Mes prisiimame atsakomybę už visus reikalus, susijusius su šiomis sąlygomis.


Nors mes pasitelkėme visus įgūdžius ir stropiai bei atidžiai rinkomės, paskyrėme ir periodiškai tikriname Fondo valdytoją, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kurių galite patirti dėl bet kokių Fondo valdytojo veiksmų ar neveikimo, išskyrus mūsų sukčiavimo, tyčinio nusižengimo arba didelio aplaidumo atvejus.


3. Fondų tipai

Fondai, į kuriuos galite investuoti naudodamiesi „Revolut“ programėle, kartais gali keistis. Tai reiškia, kad mes savo nuožiūra sprendžiame, ar pridėti ar pašalinti tam tikrus Fondus ir (arba) nustatyti ribojimus ar limitus tam tikriems Fondams ir (arba) Fondų akcijų, kurias galima pirkti arba parduoti naudojantis „Revolut“ programėle, kiekiui.


Jei sustabdysime prekiavimą Fondu ir (arba) pašalinsime Fondą iš „Revolut“ programėlės, tai reikš, kad nebegalėsite pateikti pavedimų pirkti ir (arba) parduoti to Fondo akcijų. Jei Fondas nebėra prieinamas „Revolut“ programėlėje ir mes negalime palaikyti akcijų laikymo tame konkrečiame Fonde, susisieksime su jumis, kad patvirtintume jums prieinamas galimybes, tarp kurių gali būti reikalavimas pateikti bet kokių atvirų pozicijų pardavimo pavedimus. Tokiais atvejais, jei tai leidžia įstatymai, stengsimės jus tinkamai įspėti prieš atliekant bet kokius pakeitimus, o pardavimo pajamos bus pervestos į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą. Nuo tos dienos, kai bus pateiktas pardavimo pavedimas, nebegausite palūkanų už savo akcijas paveiktuose Fonduose. Mes neatsakome už nuostolius, kuriuos patirsite dėl Fondo sustabdymo ir (arba) pašalinimo iš „Revolut“ programėlės, tai pat dėl priverstinio jūsų akcijų pardavimo dėl tokių įvykių.


4. Pavedimai ir sandoriai

Pavedimas yra jūsų nurodymas pirkti arba parduoti jums „Revolut“ programėlėje prieinamo Fondo akcijas. Įnešdami pinigų į savo lanksčiąją sąskaitą duodate mums nurodymą pirkti atitinkamo jūsų pasirinkto Fondo akcijas kitos prekybos dienos rinkos verte. Panašiai, jei nusprendžiate išsiimti pinigus iš savo lanksčiosios sąskaitos, pateikiate mums pavedimą parduoti atitinkamo Fondo akcijas už sumą, kurią norite išsiimti, kitos prekybos dienos rinkos verte. Pirkimo ir pardavimo pavedimus „Revolut“ programėlėje galite pateikti bet kuriuo metu. Pavedimus tą pačią dieną vykdysime tik tuo atveju, jei jie bus pateikti iki prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko. Prekybos diena – tai diena, kai Lietuvos Respublikoje dirba bankai, taip pat įprasta bankų darbo diena Fondų valiuta. Darbo diena turi tokią pačią reikšmę kaip ir prekybos diena.


Prekybos pervedimų sustabdymo laikas – 10:00 EET (Lietuvos laiku). Pavedimai, pateikti vykdyti po prekybos pervedimų sustabdymo laiko, bus automatiškai perkeliami vykdyti į kitą prekybos dieną.


Fondų, kuriuos galime jums pateikti „Revolut“ programėlėje, kaina paprastai nustatoma vieną kartą per prekybos dieną. Kaina grindžiama pagrindinio turto grynąją verte (toliau – NAV), padalinta iš išleistų akcijų skaičiaus. Prekyba tokiuose Fonduose vykdoma pagal išankstinę kainą (angl. forward-pricing basis), o tai reiškia, kad pirkimo arba pardavimo pavedimas pateikiamas kitu galimu vertinimo momentu. Dėl šios priežasties, įvykdymo kaina jums „Revolut“ programėlėje pateiksime po to, kai pateiksite pavedimą. Mes negalime kontroliuoti Fondo akcijos kainos, tačiau ji nulems akcijų skaičių, kurį gausite už įvykdytą pavedimą. Kai pateikiate pavedimą „Revolut“ programėlėje (tai yra, kai į savo lanksčiąją sąskaitą įnešate arba iš jos išsiimate pinigines lėšas), jūsų pavedimas yra pasiūlymas sudaryti su mumis sandorį pagal Fondo rinkos vertę kitą prekybos dieną.


Imsimės visų pagrįstai įmanomų priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų pavedimas būtų nedelsiant perduotas Fondo valdytojui, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės už Fondo valdytojo pavedimo vykdymo greitį ir (arba) laiką.


5. Palūkanos

Atsidarydami savo lanksčiąją sąskaitą pas mus, „Revolut“ programėlėje galite matyti metines bendrąsias (bruto) palūkanas, kurias galite uždirbti naudodamiesi mūsų paslaugomis. Palūkanos gali keistis ir jas kasdien apskaičiuoja Fondo valdytojas. Palūkanų suma, kurią rodome „Revolut“ programėlėje, rodo faktinę palūkanų normą už investicijas atliktas ankstesnę prekybos dieną iki prekybos pervedimų sustabdymo laiko. Dienos palūkanų norma apskaičiuojama remiantis Fondo metine bendrųjų (bruto) palūkanų apytikriu apskaičiavimu, ir mes jos nekontroliuojame. Ankstesni Fondo rezultatai nebūtinai parodo, kaip Fondas veiks ateityje.


Į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą galime nesumokėti palūkanų, sukauptų už jūsų akcijas, kurių suma yra mažesnė nei 0,01 EUR arba lygiavertė suma kita valiuta, priklausomai nuo Fondo, į kurį investavote. Šiais tikslais tokios sumos būtų laikomos kliento pinigais ir saugomos kliento pinigų sąskaitoje.


6. Automatinis palūkanų reinvestavimas

Jūsų turimos Fondo(-ų) akcijos kasdien kaups palūkanas, o „Revolut“ programėlėje visada galėsite peržiūrėti praėjusią prekybos dieną apskaičiuotą palūkanų normą. Bet kokias per mėnesį susikaupusias palūkanas mes turime teisę padaryti prieinamas išsiėmimui kasdien, tačiau fondo valdytojas jas išmoka tik kartą per mėnesį, pirmąją kiekvieno mėnesio darbo dieną. Visos susikaupusios palūkanos, kurios nebuvo išimtos iki mėnesio pabaigos, bus automatiškai reinvestuojamos į tą patį Fondą jūsų vardu. Įprastai visas per praėjusį mėnesį susikaupusias palūkanas mes reinvestuosime antrąją sekančio mėnesio darbo dieną į tą patį Fondą(-us), kuris(-ie) išmokėjo palūkanas. Minimali suma, kurią galime reinvestuoti, kaip susikaupusias palūkanas, yra 0.01 EUR arba ekvivalentas kita valiuta, priklausomai nuo to, į kurį Fondą investavote.


7. Pavedimų atmetimas

Papildomai prie neišsamaus priežasčių sąrašo, pateikto pagrindinių sąlygų 26 skyriuje, mes taip pat galime atsisakyti vykdyti jūsų pavedimą, jei Fondo valdytojas paskelbė, kad rinkoje susidarė nepalankios sąlygos.


8. Pavedimų vykdymas

Vienintelis būdas investuoti į atitinkamus per „Revolut“ programėlę prieinamus Fondus pagal šias sąlygas yra perduoti pavedimus įvykdyti atitinkamam Fondo valdytojui. Todėl dažniausiai Fondo valdytojas bus vienintelė vykdymo vieta, kurią naudosime šiems pavedimams.


Sutikdami su šia sąlygų dalimi sutinkate, kad jūsų pavedimai dėl atitinkamų Fondų būtų vykdomi ne reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje.


9. Atsiskaitymas

Pasirūpinsime, kad „Revolut“ einamosios sąskaitos bendrovė iš jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos nuskaitytų visus pinigus, reikalingus bet kokiam jūsų „Revolut“ programėlėje pateiktam pavedimui apmokėti. Įprastomis rinkos sąlygomis Fondo akcijos grynojo turto vieneto vertė paprastai išlieka pastovi. Tokiais atvejais, jei pavedimą pirkti akcijas pateikiate iki prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko, už įsigytas akcijas bus atsiskaityta kitą prekybos dieną (tai vadiname „atsiskaitymo diena“). Atsiskaitymas gali būti įvykdytas tik prekybos dieną. Esant nepalankiai situacijai rinkoje, suma, kurią turite sumokėti už pavedimą, gali pasikeisti, jei Fondo valdytojas galiausiai įvykdo pavedimą kita kaina, nei įprastomis rinkos sąlygomis esanti pastovi grynojo turto vertė. Tokiais atvejais, nors atsiskaitymo dieną jūsų įvykdytam pavedimui apmokėti galime ir nepareikalauti papildomų lėšų, jūs galite gauti mažiau atitinkamo Fondo akcijų nei iš pradžių tikėjotės. Nepalanki situacija rinkoje laikoma išskirtiniu įvykiu, apie kurį gali paskelbti tik Fondo valdytojas. Atminkite, kad jūsų akcijos atitinkamame Fonde pradės kaupti palūkanas atsiskaitymo dieną pagal atitinkamą dienos palūkanų normą. Esant nepalankiai situacijai rinkoje, atsiskaitymas gali būti atidėtas.


Jei „Revolut“ programėlėje pateiksite pavedimą parduoti Fondo akcijas ir už jas gausite pardavimo pajamų, tai laikysime jūsų nurodymu mums sumokėti šių pajamų vertę į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą. Tačiau turėtumėte žinoti, kad nors šios pardavimo pajamos gali būti įskaitytos į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą, už jūsų pavedimą parduoti atitinkamas akcijas dar gali būti neatsiskaityta. Įprastomis rinkos sąlygomis už pardavimo pavedimus paprastai atsiskaitoma taip pat, kaip ir už pirkimo pavedimus. Pavyzdžiui, jei pardavimo pavedimą pateikiate iki prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko, atsiskaitymas paprastai įvyksta per vieną (1) prekybos dieną. Tačiau jei Fondo valdytojas paskelbia, kad rinkoje susidarė nepalankios sąlygos, atsiskaitymas už pardavimo pajamas gali užtrukti ir jūsų atitinkamo Fondo akcijų vertė gali sumažėti.


Imsimės visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintume, jog akcijų pirkimas arba pardavimo pajamos, gautos atsiskaitant už įvykdytą pavedimą, būtų greitai ir teisingai pervestos į jūsų sąskaitą.


Nebūsime atsakingi už nuostolius, kuriuos patirsite dėl Fondo valdytojo paskelbtų nepalankių rinkos sąlygų, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl mūsų sukčiavimo, tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo. Tais atvejais, kai į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą pervedame pajamas už parduotas akcijas, tačiau iš Fondo valdytojo negauname tokios pat pinigų sumos už jūsų parduotas akcijas, jūs privalėsite mums sumokėti skirtumą tarp į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą įskaitytos sumos ir sumos, kurią gavome iš Fondo valdytojo, jei toks skirtumas yra. Jūs sutinkate, kad mes galime nurodyti „Revolut“ einamosios sąskaitos bendrovei grąžinti skirtumą tarp išmokėtų ir gautų sumų. Tai negalioja, jei skirtumas atsirado dėl mūsų sukčiavimo, tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo.


10. Sandorių patvirtinimai ir sąskaitų išrašai

Įvykdžius jūsų pavedimą, patvirtinsime operaciją, įvykdytą dėl jūsų pavedimo, ne vėliau nei per vieną darbo dieną po operacijos įvykdymo paskelbdami patvirtinimą „Revolut“ programėlėje. Tai vadiname „sandorio patvirtinimu“. Tačiau per šį laikotarpį mums nepaskelbus operacijos patvirtinimo, tai neturės jokios įtakos operacijos galiojimui.


Išrašus, susijusius su jūsų lanksčiąja sąskaita, galite generuoti naudodamiesi „Revolut“ programėle. Šiuose išrašuose bus užfiksuota sandorių veikla, bendrosios (bruto) palūkanos, sukauptos už jūsų akcijas, ir bet kokie kiti mokesčiai, rinkliavos bei išskaičiuoti mokesčiai. Jūsų lanksčiojoje sąskaitoje informacija bus atnaujinta ne vėliau nei per 24 valandas po sąskaitoje įvykusios veiklos. Jūsų išrašuose nebus rodoma jokia kita investicinė veikla, kurią vykdote su mumis naudodamiesi savo investicine sąskaita.


Sandorių patvirtinimų pateikimas „Revolut“ programėlėje bei jums suteikta galimybė generuoti išrašus bent kas ketvirtį bus laikoma tokių dokumentų pristatymu. Mes bet kuriuo metu galime pašalinti arba pataisyti bet kuriuos iš šių dokumentų. Mes nepateiksime popierinių jūsų sandorių patvirtinimų arba sąskaitos išrašų kopijų.


Privalote peržiūrėti visus sandorių patvirtinimus ir išrašus ir įsitikinti, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Jei manote, kad bet koks gautas sandorio patvirtinimas ir (arba) išrašas yra neteisingas, turite nedelsdami mums apie tai pranešti.


11. Mokėjimas už jūsų pavedimus ir išsiėmimus

Kai į savo lanksčiąją sąskaitą įnešite pinigų, pasirūpinsime, kad „Revolut“ einamosios sąskaitos bendrovė juos nurašytų nuo jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos. Pinigus į lanksčiąją sąskaitą galite įnešti tik pasirinkę Fondą, į kurį norite investuoti. Jei į savo lanksčiąją sąskaitą įnešite pinigų, laikysime tai nurodymu pateikti pirkimo pavedimą atitinkamame Fonde už visą pervestą sumą, kai tik pasitaikys tokia galimybė. Jei Fondo valiuta skiriasi nuo jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos pagrindinės valiutos, pinigai jūsų nurodymu bus konvertuoti į Fondo valiutą. Su valiutos konvertavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai bei taikomas konvertavimo kursas bus aiškiai nurodyti „Revolut“ programėlėje. Visi pavedimai pirkti arba parduoti akcijas Fonde, kuriuos pateikiate „Revolut“ programėlėje, ir visos operacijos, kurios yra vykdomos dėl tokių pavedimų, bus įvykdomos ir apmokamos JAV doleriais (USD), eurais (EUR) arba svarais sterlingų (GBP). Jūsų lanksčioje sąskaitoje visų atvirų pozicijų vertė bus rodoma JAV doleriais (USD), eurais (EUR) arba svarais sterlingų (GBP).


Bet kokie pinigai, gauti į jūsų lanksčiąją sąskaitą po prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko ir vėliau išimti iki kitos prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko, nebus investuojami.


12. Išsiėmimai

Pinigų iš savo lanksčiosios sąskaitos bet kada galite išsiimti naudodamiesi „Revolut“ programėle. Kai pinigus išimate iki prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko, pardavimo pavedimą atitinkamame Fonde apdorosime pagal kitos prekybos dienos Fondo rinkos vertę už sumą, kurią norite atgauti. Dalis arba visos pardavimo pajamos gali būti grąžintos jums iškart, jas pervedant į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą. Jūsų lanksčioje sąskaitoje esantis likutis bus sumažintas atitinkama jūsų pardavimo pavedimo suma.


Kaip ir pirkimo pavedimus, pardavimo pavedimus tą pačią dieną galima įvykdyti tik tuo atveju, jei jie bus pateikti iki prekybos dienos pervedimų sustabdymo laiko. Kai išsiimate pinigų iš savo lanksčiosios sąskaitos, lėšos gali būti pervestos į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą, nors už jūsų įvykdyta pavedimą dar gali būt neatsiskaityta. Pasiliekame teisę pervesti lėšas į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą tik tada, kai jas gausime kaip išimtas lėšas (angl. cleared funds) iš Fondo valdytojo. Atminkite, kad išsiėmus pinigus iš lanksčiosios sąskaitos, už jūsų turimas Fondo (-ų) akcijas nuo atitinkamos atsiskaitymo dienos nebebus mokamos palūkanos. Bet kokios palūkanos, mokėtinos dėl skirtumo tarp atsiskaitymo dienos ir dienos, kurią pateikėte pinigų išėmimo pavedimą, jau bus įskaitytos į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą.


Jei Fondo valdytojas paskelbė, kad bet kurio ar visų Fondų, kuriuos pateikiame „Revolut“ programėlėje, atžvilgiu rinkoje susidarė nepalankios sąlygos, jums gali nepavykti atgauti atitinkamo Fondo akcijų vertės grynaisiais pinigais (visų ar dalies) arba jūsų gali būti paprašyta sumokėti mokestį, kad galėtumėte atlikti išėmimą. Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie nepalankių rinkos sąlygų deklaravimą ir poveikį Fondams, žiūrėkite prospektą.


Imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami iš anksto jums pranešti apie sužinotas nepalankias rinkos sąlygas, tačiau jei to padaryti neįmanoma, mes jums pranešime kiek įmanoma greičiau po to.


Neprisiimame atsakomybės už jokius jūsų patirtus nuostolius, jei rinkoje susidarys nepalankios sąlygos ir bet kuriuo laikotarpiu nuo jų atsiradimo momento.


13. Įkainiai ir mokėjimai

Už paslaugų teikimą jums taikome metinį mokestį. Tai vadiname „paslaugos mokesčiu“. Į šį paslaugos mokestį įeina mokestis, kuris mokamas mums už jums teikiamas paslaugas, ir Fondo paslaugos mokestis, kuris mokamas Fondo valdytojui; tai nuolatinis mokestis, apskaičiuojamas kaip jūsų turimų Fondo (-ų) akcijų vertės procentinė dalis. Paslaugos mokestis apskaičiuojamas kasdien ir automatiškai išskaičiuojamas iš kasdienių palūkanų, kurias gaunate už Fondo (-ų) akcijas.


Priklausomai nuo Fondo, į kurį investuojate, valiutos ir „Revolut“ einamosios sąskaitos bendrovės plano tipo, už mūsų paslaugas yra taikomas skirtingas paslaugos mokestis. Taikomą paslaugos mokestį visada parodysime jums dar prieš jums pateikiant pavedimą „Revolut“ programėlėje.


Fondų valdytojui mokamą metinį Fondo paslaugos mokestį nustato pats Fondų valdytojas, kad padengtų su Fondu susijusias išlaidas. Fondo paslaugos mokestis yra 0,03 % jūsų Fondų akcijų vertės ir Fondų valdytojui mokamas kiekvieną mėnesį. Šis mokestis įtrauktas į „Revolut“ programėlėje rodomą paslaugos mokestį.


Išsamią paslaugų, Fondo paslaugų ir visų kitų su mūsų paslaugomis ir Fondais susijusių mokesčių informaciją rasi ex ante išlaidų ir mokesčių ataskaitoje. Toliau pateikiami paslaugos mokesčiai, įskaitant Fondo paslaugos mokesčius, taikomi pagal Fondo valiutą ir planą:

Fondo valiuta

Standartinis planas

Planas „Plus“

Planas „Premium“

Planas „Metal“

Planas “Ultra”

EUR

0,90 %

0,75 %

0,30 %

0,15 %

0.05%

GBP

1,25 %

1,00 %

0,50 %

0,25 %

0.10%

USD

1,50 %

1,25 %

0,75 %

0,50 %

0.15%


Teikdami savo paslaugas iš jokio asmens negauname skatinimo priemonių pinigų, prekių ar paslaugų išraiška, išskyrus standartinius mokesčius, kuriuos gauname iš jūsų už savo paslaugas ir kurie yra atskleisti ex ante išlaidų ir mokesčių ataskaitoje.

Sudarydami sutartį duodate mums aiškų sutikimą išskaičiuoti mūsų mokesčius, taikyti bet kokius atvirkštinius kreditus (angl. reverse credit) ir pasinaudoti įskaitymo teise, išskaičiuojant bet kokias mokėtinas sumas, kuriuos esate mums skolingi, iš bet kokių mokėtinu sumų, kurias turėjome sumokėti jums.


14. Jūsų investicijų apmokestinimas


Turite žinoti, kad jūsų investicijoms į Fondus gali būti taikomos įvairūs mokestiniai režimai priklausomai nuo jūsų asmeninio mokestinio statuso ir galiojančių taisyklių bei teisės aktų. Jūs prisiimate visą atsakomybę už visų mokesčių sumokėjimą ir už visų pažymų dėl mokesčių netaikymo ar kitų aplinkybių pateikimą, bet kurių ir visų mokesčių deklaracijų pildymą ir visos reikiamos informacijos, susijusios su bet kuriomis akcijomis Fonduose, kurias įsigyjate „Revolut“ programėlėje, pateikimą atitinkamoms mokesčių institucijoms. Jei turite su tuo susijusių klausimų, turėtumėte kreiptis į nepriklausomus konsultantus. Mes neteikiame konsultacijų mokesčių klausimais ir jokia šių sąlygų nuostata neturėtų būti laikoma tokia konsultacija.


Jei reikia, galite nurodyti mums atskaityti ar išskaičiuoti bet kokius mokesčius iš įplaukų, įskaitytų į jūsų „Revolut“ einamąją sąskaitą, kuriuos privalome išskaičiuoti pagal galiojančius įstatymus, ir atlikti bet kokį mokėjimą, susijusį su tokiu mokesčių atskaitymu ar išskaičiavimu. Tam tikrose jurisdikcijose, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi taikomų teisės aktų, galime Fondo valdytojui deleguoti atsakomybę tvarkyti mokesčių atskaitymus ar išskaitymus.