Sąlygos ir politika

Revolut Securities Europe UAB Sąlygos

Atsisiųsti PDF


UAB "Revolut Securities Europe" Sąlygos

Šios sąlygos galioja tik atsidarius investicinę sąskaitą UAB „Revolut Securities Europe“ po 2023 m. kovo 16 d. arba mes jums pranešėme, kad jūsų sąskaita buvo perkelta į UAB „Revolut Securities Europe“. Jei atsidarėte investicinę sąskaitą prieš 2023 m. kovo 16 d. ir iš mūsų negavote informacijos, kad jūsų paskyra buvo perkelta į UAB „Revolut Securities Europe“, tuomet jūsų paskyrai ir toliau bus taikomos Revolut Trading Limited sąlygos.


1. Reglamentavimo informacija


UAB „Revolut Securities Europe“ yra Lietuvoje įsteigta finansų maklerio įmonė, kurios registracijos numeris yra 305799582. Mūsų veiklai leidimą išdavė ir ją reguliuoja Lietuvos bankas (toliau – „LB“). Mūsų registruotos buveinės adresas yra „Quadrum South“, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius.


Daugiau informacijos apie UAB „Revolut Securities Europe“ reguliavimo institucijų suteiktus leidimus rasite LB licencijų sąraše čia.2. Bendroji informacija


Šios sąlygos sudaro dalį sutarties, sudarytos tarp UAB „Revolut Securities Europe“ (toliau – „Revolut Trading“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) ir įmonės kliento (toliau – „jūs“, „jūsų“), bei reguliuoja jūsų ir mūsų santykius, susijusius su investavimo platforma. Pagrindinės paslaugos, kurias esame įgalioti teikti pagal šias sąlygas, apima pavedimų, susijusių su viena ar daugiau finansinių priemonių, gavimą ir perdavimą, pavedimų vykdymą klientų vardu, investicinio portfelio valdymą ir finansinių priemonių saugojimą. Šiose sąlygose išvardintas paslaugas vadiname „investicinėmis paslaugomis“, nebent aplinkybės reikalauja jas vadinti kitaip.


Išsamų investicinių paslaugų, kurias esame įgalioti teikti ir susijusių finansinių priemonių sąrašą galima rasti Lietuvos Banko (toliau – „LB”) elektroniniame puslapyje.


Šių sąlygų kopijos bet kada galite paprašyti per „Revolut“ programėlę. Norėdami pasinaudoti visomis „Revolut“ programėlės funkcijomis, privalote būti prisijungę prie interneto.


Daugiau naudingos informacijos galite rasti perskaitę mūsų DUK, kurie nėra mūsų sutarties su jumis dalis.


3. Sutartis


Mūsų sutartį su jumis sudaro keli dokumentai, kuriuos galite rasti investavimo platformoje, mūsų elektroniniame puslapyje arba gauti pateikę prašymą per „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkciją. Sutartį sudaro:

 1. šios sąlygos;
 2. bet kokios konkrečios sąlygos, dėl kurių susitarėme ir kurios gali apimti bet kuriuos iš šių dokumentų (kuriuos galite rasti čia):
 • skundų nagrinėjimo politiką;
 • interesų konfliktų politiką;
 • pavedimų vykdymo ir tvarkymo politiką;
 • privatumo politiką;
 • paslaugų, finansinių priemonių ir susijusių rizikų aprašą; ir
 • įkainių sąrašą ir mokėjimo sąlygas (kurias galite rasti čia);

kurie kartu yra vadinami „sutartimi“. Sutartis sudaro visą susitarimą tarp mūsų dėl investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų teikimo. Sutartis įsigalioja investicinės sąskaitos atidarymo dieną. Šią sutartį sudarome anglų ir lietuvių kalbomis, tačiau tolesnis bendravimas vyks anglų kalba.


Prieš atidarydami investicinę sąskaitą, pateikdami bet kokius pavedimus ar atlikdami bet kokias operacijas investavimo platformoje, turėtumėte atidžiai perskaityti sutartį, nes joje pateikiama svarbi informacija, kuria remsimės suteikdami jums prieigą prie investavimo platformos ir suteikdami susijusias investicines paslaugas. Atkreipkite dėmesį į tuos šių sąlygų skirsnius, kuriuose aprašomos mūsų teisės susiklosčius tam tikroms aplinkybėms ar atvejams, įskaitant (bet neapsiribojant) 26 skirsnį (aplinkybės, kuriomis galime atsisakyti vykdyti jūsų pavedimą); 34 skirsnį (mūsų teisės akivaizdžių klaidų atveju); 35 skirsnį (mūsų teisės rinkos trikdžių atveju), 36 skirsnį (mūsų teisės susiklosčius išimtiniams įvykiams); 37 skirsnį (mūsų teisės susiklosčius su jumis susijusiam pažeidimo atvejui); 42 skirsnį (mūsų teisės, kai jūs naudojatės piktnaudžiavimo prekyba strategija) ir 43 skirsnį (mūsų teisės rinkos piktnaudžiavimo atveju).


Jūs sutinkate su sutarties sąlygomis, o jūsų prieigą ir naudojimąsi investavimo platforma ir su ja susijusiomis investicinėmis paslaugomis laikome sutikimu su šios sutarties sąlygomis. Jūs sutinkate gauti sutarties sąlygas elektroniniu būdu nuorodų forma.


Sutartis galios visiems naujiems UAB „Revolut Securities Europe“ klientams nuo sutarties įsigaliojimo datos. Klientams, kurie turėjo UAB „Revolut Securities Europe“ investicinę sąskaitą prieš sutarties įsigaliojimo datą, sutartis pakeis visas ankstesnes sutartis, sudarytas tarp jūsų ir UAB „Revolut Securities Europe“.


Mes turime teisę bet kuriuo metu vadovautis bet kokia informacija, kurią pateikėte atidarydami savo investicinę sąskaitą, kaip teisinga ir tikslia, jei raštu neinformuosite kitaip. Jūs įsipareigojate kiek įmanoma anksčiau raštu pranešti apie pasikeitusią pateiktą informaciją.


Mes galime siūlyti jums naujų produktų arba paslaugų (jeigu tai leidžia įstatymai), o nesant atskiro susitarimo tarp jūsų ir mūsų bet kuriems iš šių produktų arba paslaugų galios šios sąlygos, kurios gali būti reguliariai atnaujinamos.


Esant neatitikimų tarp šių sąlygų ir tam tikros atskiros sutarties dėl kitų papildomų investavimo paslaugų, susijusių su jūsų „Revolut“ einamąja sąskaita, bus taikomos atskiros sutarties sąlygos.


Jeigu turite klausimų, susijusių su šios sutarties turiniu, patariame kreiptis konsultacijos į nešališką specialistą.


Informacijos apie mūsų įmonę, teikiamas paslaugas ir informacijos apie mūsų politikas ir kaip saugome finansines priemones galite rasti mūsų interneto svetainėje.


4. Investavimo pagrindai


UAB „Revolut Securities Europe“ suteikia jums galimybę investuoti į finansines priemones „Revolut“ programėlėje arba „Revolut“ interneto puslapyje http://www.revolut.com (toliau kartu vadinami „Revolut“ programėle). Norėdami investuoti į finansines priemones „Revolut“ programėlėje, privalote atidaryti savo „Revolut“ einamosios pinigų sąskaitos subsąskaitą. Ją vadiname „investicine sąskaita“. Galite pateikti nurodymus įsigyti ir parduoti įvairias finansines priemones elektroninėje platformoje, kurią rasite „Revolut“ programėlėje. Ją vadiname „investavimo platforma“. Nurodymai pirkti ir parduoti įvairias priemones per investavimo platformą gali būti pateikiami nuo 9:30 val. iki 16 val. EST, kuriuo metu mes esame pasirengę pateikti investavimo platformoje esančių priemonių kainas. Tai vadiname „įprastomis rinkos valandomis“. Investavimo platformoje pateiktą nurodymą pirkti arba parduoti finansinę priemonę vadiname „pavedimu“. Mažiausią pavedimą gali sudaryti 1,00 USD investicija arba atitinkama suma kita valiuta. Tai vadiname „mažiausia investicijos suma“. Gavus jūsų pavedimą, mes jį galėsime perduoti išorės paslaugų teikėjui, kuriam galėjome deleguoti atsakomybę vykdyti jūsų pavedimus. Savo investicinėje sąskaitoje turite turėti tiek lėšų, kad pakaktų sumokėti už pavedimo pateikimą investavimo platformoje. Tai vadiname „turimomis lėšomis“. Jūsų pateiktą pavedimą mes galime perduoti vykdyti išorės paslaugų teikėjui, kuriam atitinkamai galime deleguoti ir atsakomybę už pavedimo įvykdymą. Jį vadiname „trečiosios šalies tarpininku“. Trečiosios šalies tarpininko įvykdytą jūsų pavedimą vadiname „operacija“. Savo investicinę sąskaitą galite naudoti norėdami stebėti esamas savo finansines priemones atlikę operacijas investavimo platformoje. Jas vadiname „atvirosiomis pozicijomis“.


5. Investicinės sąskaitos informacija


Visą prekybos veiklą galite patikrinti savo investicinėje sąskaitoje atsidarę „Revolut“ programėlę. Informacija apie jūsų investicinę sąskaitą bus pateikiama „Revolut“ programėlėje tol, kol būsite mūsų klientas. Jei uždarę savo investicinę sąskaitą norite turėti informacijos kopiją, ją galite atsisiųsti tol, kol investicinė sąskaita yra aktyvi. Jei norite gauti šią informaciją po to, kai investicinė sąskaita uždaryta, galite susisiekti su mumis el. pašto adresu feedback@revolut.com. Informaciją taip pat bet kuriuo metu atsisiųsite iš „Revolut“ programėlės.

Mes atsiųsime pranešimą į jūsų mobilųjį įrenginį kas kartą, kai investavimo platformoje pateiksite pavedimą parduoti arba pirkti finansinę priemonę. Šiuos pranešimus galite išjungti „Revolut“ programėlėje, tačiau tai padarę turėtumėte reguliariai patikrinti savo prekybos veiklą „Revolut“ programėlėje. Jūs turite žinoti, kokia prekybos veikla vyksta jūsų investicinėje sąskaitoje, tad rekomenduojame neišjungti pranešimų siuntimo funkcijos.


Norėdami atidaryti investicinę sąskaitą, taip pat privalote turėti „Revolut“ einamąją pinigų sąskaitą, kurios lėšomis turėsite finansuoti savo investicinę sąskaitą, o į jūsų investicinę sąskaitą įneštos lėšos bus naudojamos mokant už pavedimus, kuriuos pateikėte investavimo platformoje ir už komisinius ir (arba) kitus mokesčius, kuriuos mokate pagal šią sutartį. Jums arba mums dėl bet kokios priežasties uždarius jūsų „Revolut“ einamąją pinigų sąskaitą, jūsų investicinė sąskaita taip pat bus uždaryta ir negalėsite naudotis mūsų teikiamomis prekybos paslaugomis jokiais kitais tikslais.


6. Bendravimas su jumis


Jei norite su mumis susisiekti arba mes turime su jumis susisiekti dėl bet kurių klausimų, susijusių su šia sutartimi, tai padarysime naudodamiesi „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkcija. Taip pat galime su jumis susisiekti teksto žinute arba el. paštu norėdami atsiųsti jums dokumentus arba kitą informaciją, todėl turėtumėte reguliariai tikrinti teksto žinutes ir el. pašto paskyrą.


Taip jums pateiksime investicinės sąskaitos informaciją ir pranešime apie bet kokį su jūsų investicine sąskaita susijusį sukčiavimą ar įtariamą sukčiavimą. Tokiu būdu taip pat informuosime jus apie investicinės sąskaitos saugumo grėsmes. Reguliariai tikrinkite šią informaciją „Revolut“ programėlėje.


Visi pranešimai, kuriuos jums siunčiame, yra skirti tik jums. Dėl šios priežasties jūs prisiimate atsakomybę už bet kokios mūsų siunčiamos informacijos privatumo ir konfidencialumo užtikrinimą.


Visi mūsų siunčiami pranešimai jums bus laikomi gautais, jei:

 • jie bus išsiųsti naudojantis „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkcija, vos tik mes paskelbsime šiuos pranešimus;
 • jie bus išsiųsti el. paštu nedelsiant po to, kai mes išsiųsime juos paskutiniu jūsų pateiktu el. pašto adresu.


Jūs įsipareigojate perskaityti visus ir bet kuriuos pranešimus, kuriuos reguliariai galime jums atsiųsti visomis komunikacijos priemonėmis.


Jei bet kuriuo metu jūs dėl bet kokios priežasties negalite bendrauti su mumis el. paštu ar naudodami „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkciją, mes nebūsime laikomi atsakingais už bet kokius jūsų patirtus nuostolius dėl to, kad negalėjote bendrauti su mumis, išskyrus atvejus, kai tai vyksta dėl sukčiavimo arba didelio aplaidumo.


Jūsų sutikimai, patvirtinimai, pritarimai ir kiti pareiškimai, pateikti naudojant „Revolut“ programėlę, turės tokią pat teisinę galią kaip ir jūsų parašas rašytiniame dokumente. Visi susitarimai, sudaryti „Revolut“ programėlėje, bus laikomi jūsų ir mūsų rašytiniais susitarimais. Bet kokie nurodymai UAB „Revolut Securities Europe“ atlikti operacijas ir kitus veiksmus, jūsų pateiktus / įvykdytus per „Revolut“ programėlę, bus laikomi pateiktais / įvykdytais jūsų ir galios taip pat, kaip ir kiti jūsų atliekami veiksmai.


Šis susitarimas ir visi pranešimai, instrukcijos ar kitas su tuo susijęs mūsų bendravimas vyks anglų kalba. Numatytoji investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų kalba, įskaitant platformos funkcijas ir joje pateiktą informaciją, yra anglų kalba. Jūs galite pasirinkti kitą investavimo platformos kalbą mobiliajame įrenginyje. Kitą kalbą turėtumėte pasirinkti tik tuomet, jei tinkamai ją mokate ir gerai ją suprantate. Pasirinkdami kitą kalbą prisiimate visą atsakomybę už susijusias rizikas.


7. Informuokite mus laiku


Laiku atnaujinkite savo duomenis ir nedelsdami mums praneškite apie pasikeitusią jūsų pateiktą informaciją. Jei sužinosime, kad kuri nors jūsų informacija yra neteisinga, ją atnaujinsime.


Laikantis mums taikomų teisinių ir reguliavimo reikalavimų, mums tam tikromis aplinkybėmis (pvz., suintensyvėjus jūsų investicinei veiklai) gali prireikti paprašyti daugiau informacijos apie jus. Kuo greičiau pateikite šią informaciją, kad nekiltų jūsų investicinės sąskaitos veikimo ar mūsų paslaugų trikdžių.


8. Klientų klasifikavimas


Laikydamiesi Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – LR FPRĮ) mes privalome klasifikuoti klientus ir laikyti jus neprofesionaliuoju klientu. „Neprofesionalusis klientas“ reiškia, kad UAB „Revolut Securities Europe“ priskyrė klientui šią kategoriją, nes jis atitinka LR FPRĮ nurodytus šiai kategorijai taikomus kriterijus. Neprofesionaliesiems klientams yra siūloma didžiausia apsauga, kuri yra nurodyta LR FPRĮ. Jūs turite teisę prašyti priskirti jus profesionaliųjų klientų kategorijai, tačiau šio prašymo patenkinti mes neprivalome. Jei vis dėlto sutinkame tenkinti jūsų prašymą ir priskirti jus profesionaliųjų klientų kategorijai, jūs prarasite teisę naudotis tam tikromis apsaugos priemonėmis, kurios yra nurodytos LR FPRĮ. Jeigu gavę jūsų prašymą mes priskiriame jus profesionaliųjų klientų kategorijai, jūs privalote nuolat informuoti mus apie bet kokias pasikeitusias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jūsų priskyrimui profesionaliųjų klientų kategorijai.


9. Santykiai su trečiosios šalies tarpininkais


Siekdami teikti investicines paslaugas pagal šias sąlygas, mes sudarėme sutartį su trečiosios šalies tarpininku, jo bendrovėje atidarėme sąskaitą, kurioje jūsų vardu bus vykdomos operacijos. Ją vadiname „bendrąja sąskaita“. Trečiosios šalies tarpininkas teikia pavedimų perdavimo, tarpuskaitos, atsiskaitymo ir saugojimo paslaugas (įskaitant tas paslaugas, kurios apima trečiosios šalies tarpininko teikiamas jūsų finansinių priemonių apsaugos paslaugas) mums ir šios paslaugos yra susijusios su operacijomis, vykdomomis pasitelkiant bendrąją sąskaitą.


UAB „Revolut Securities Europe“ yra vienintelis trečiosios šalies tarpininko klientas. Trečiosios šalies tarpininkas neteikia paslaugų tiesiogiai jums ir nežino jūsų tapatybės. Mes prisiimame atsakomybę už visus reikalus, kurie yra susiję su šiomis sąlygomis.


Nors mes pasitelkėme visus įgūdžius ir stropiai bei atidžiai rinkomės trečiosios šalies tarpininką, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kurių galite patirti dėl bet kokių trečiosios šalies tarpininko veiksmų ar neveikimo, išskyrus sukčiavimo arba didelio aplaidumo atvejus.


10. Pavedimų perdavimo paslauga


Mes teikiame pavedimų perdavimo paslaugą be asmeninių rekomendacijų, kurią galite gauti investavimo platformoje ir kuri yra susijusi su jūsų finansinių priemonių pavedimais. Dėl šios priežasties:


neteikiame rekomendacijų dėl jokių operacijų naudos;

neturime vertinti operacijos priimtinumo, todėl vertindami operacijos priimtinumą arba patikimumą jūs negalėsite pasinaudoti LR FPRĮ suteikiama apsauga. Dėl šios priežasties mes nevertinsime, ar (i) operacija atitinka jūsų investicinius tikslus, (ii) jūsų finansinė padėtis leis jums atlaikyti nuostolių, kuriuos gali sukelti operacija, riziką, (iii) jūs turite pakankamai žinių ir patirties suprasti su operacija susijusias rizikas.


11. Pavedimų perdavimo paslaugai taikomi ribojimai


Investavimo platforma nėra laikoma birža ar rinka. Tai reiškia, kad:


 • jūs galite pateikti pavedimus mums ir atlikti operacijas tik naudodamiesi investavimo platforma, bet ne trečiųjų šalių platforma;
 • norėdami likviduoti savo investicinį portfelį investavimo platformoje privalote uždaryti visas savo investicinės sąskaitos atvirąsias pozicijas;
 • visos finansinės priemonės, kurias įsigyjate investavimo platformoje, gali būti parduodamos tik investicijų platformoje, o ne trečiųjų šalių platformoje;
 • mes neteikiame patarimų ar bet kokios formos rekomendacijų, susijusių su pavedimų perdavimo paslauga, investicijų, finansų, teisiniais, mokesčių ar reglamentų klausimais. Prieš atlikdami bet kokią operaciją atliksite savo vertinimą ir nesivadovausite jokiais mūsų pateiktais vertinimais, medžiaga arba analize kaip patarimu ar rekomendacija;
 • bet kokia investavimo platformoje mūsų teikiama medžiaga, kurią sudaro rinkos analizė, yra laikoma rinkai skirtu pranešimu ir neturi būti suprantama kaip patarimas, rekomendacija arba tyrimas;
 • jūs negalėsite bet kuriuo metu pervesti trečiųjų šalių platformoje turimų finansinių priemonių į arba iš savo investicinės sąskaitos;
 • finansinės priemonės kaina, kurią siūlome savo investavimo platformoje, gali skirtis nuo kainos, siūlomos trečiųjų šalių platformoje, biržoje arba investavimo platformoje, arba tos pačios finansinės priemonės rinkos kainos;
 • mes galime suteikti jums informacijos, susijusios su bet kokiomis finansinėmis priemonėmis, įskaitant finansinių priemonių kainų istorinius duomenis, pramonės ir jos sektoriaus tendencijas ir įvairių bendrovių bei finansinių priemonių analizes investavimo platformoje, sąskaitos išraše, išlaidų ir mokesčių ataskaitoje bei kt. dokumentuose. Tačiau teikdami tokią informaciją mes nesuteiksime jokių asmeninių rekomendacijų jums ir nepatarsime dėl operacijų, susijusių su bet kokia finansine priemone, naudos, todėl tokią informaciją privalėsite įvertinti asmeniškai;
 • jūs neįsipareigojate pateikti jokių pavedimų investavimo platformoje arba vykdyti jokių operacijų laikydamiesi šių sąlygų, o mes neprivalome priimti jokių jūsų pavedimų arba perduoti pavedimų trečiosios šalies tarpininkui, kuris juos įvykdytų. Mes priimame sprendimą savo nuožiūra, ar investavimo platformoje rodyti tam tikros finansinės priemonės kainos pasiūlymą. Atlikus bet kokią operaciją investavimo platformoje, mes neprivalome investavimo platformoje siūlyti jums atitinkamos finansinės priemonės ateityje.

Privalote įsitikinti, kad prieiga prie investavimo platformos yra visuose reikiamuose įrenginiuose. Turite atkreipti dėmesį, kad galimybė prisijungti prie investavimo platformos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų interneto arba tinklo ryšį. Jei jūsų ryšys yra prastas arba silpnas, jūs galite netekti galimybės pateikti pavedimų arba stebėti atvirųjų pozicijų tokiu pat greičiu kaip turint spartesnį tinklo ryšį.


12. Investicinės sąskaitos sauga


Jums neleidžiama naudotis investicine sąskaita su kitu asmeniu, investicinė sąskaita privalo būti atidaryta tik jūsų vardu. Jūs privalote užtikrinti savo slaptažodžių ar saugos duomenų, susietų su jūsų investicinės sąskaitos ir „Revolut“ programėlės naudojimu, saugumą, mes nesame atsakingi už nuostolius, kurių galite patirti, jei kitas asmuo pasiektų jūsų investicinę sąskaitą dėl to, kad neužtikrinote savo slaptažodžio ir saugos duomenų saugumo. Jei mums nepranešite kitaip, mes galime laikyti kiekvieną veiksmą, kurio imamasi jūsų investicinėje sąskaitoje, veiksmu, kurio jūs leidote imtis ar jo ėmėtės.


Siekdami padėti apsaugoti investicinę sąskaitą rekomenduojame jums atsisiųsti naujausią mobiliojo įrenginio programinę įrangą ir naujausią „Revolut“ programėlės versiją, kai tik jos pasirodys.


13. Interesų konfliktų politika


Mes privalome laikytis ir taikyti veiksmingas organizacines ir administracines kontrolės priemonės, siekdami imtis visų pagrįstų veiksmų, leidžiančių nustatyti, valdyti, atskleisti arba fiksuoti interesų konfliktus taip, kaip nurodyta mūsų Interesų konfliktų politikoje.


Kai priemonių, kurių ėmėmės siekdami suvaldyti interesų konfliktus, nepakaks kliento interesų pažeidimo rizikai išvengti, mes informuosime jus apie bendrąjį interesų konflikto pobūdį ir jo šaltinius prieš jums pateikiant bet kokius pavedimus investavimo platformoje.


Išsamesnės informacijos apie mūsų interesų konfliktų nagrinėjimą ieškokite mūsų Interesų konfliktų politikoje, kurią galite rasti šiame elektroniniame puslapyje.


14. Jūsų informacija


Sudarydami sutartį turite pateikti tam tikrus faktinius pareiškimus, kuriais remdamiesi mes teiksime jums prieigą prie investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų. Šiuos pareiškimus vadiname „pareiškimais ir garantijomis“.


Jūs pareiškiate ir garantuojate mums, kad:

 • perskaitėte ir supratote šias sąlygas;
 • esate vyresnis nei 18 metų asmuo;
 • suprantate rizikas, susijusias su finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama investavimo platformoje, įsigijimu;
 • naudositės investavimo platforma ir susijusiomis investicinėmis paslaugomis tik asmeninei naudai;
 • jūsų naudojimasis investavimo platforma nepažeis taikytinų įstatymų, galiojančių šalyje, kurios rezidentas esate;
 • šios sąlygos, kiekvienas pavedimas ir operacija bei įsipareigojimai, kuriuos prisiimate atlikdami šiuos veiksmus, jus įpareigoja teisiškai ir yra laikomi jūsų vykdomais veiksmais, neprieštarauja arba neprieštaraus jokioms bet kurio reglamento, nurodymo, įsakymo arba susitarimo sąlygoms, kurios galioja jums ir yra susijusios su investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų teikimu;
 • bet kuri jūsų teikiama arba pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir neklaidinanti;
 • jūs neįkėlėte / neįkelsite arba nepersiuntėte / nepersiųsite į investavimo platformą jokio kenkėjiško kodo ir nesinaudosite jokiu kitu elektronikos prietaisu, programine įranga, algoritmu ir (arba) metodu ar strategija siekdami paveikti bet kokį investavimo platformos arba teikiamos pavedimų perdavimo paslaugos dalį;
 • jūs nesate Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis.


Kiekvienas jūsų pateiktas pareiškimas ir garantija bus laikoma suteikta kiekvieną kartą, kai pateikiate pavedimą dėl finansinės priemonės arba atliekate operaciją investavimo platformoje.


Jei sužinosime, kad bet koks jūsų pateiktas pareiškimas ir garantija yra arba bet kokiu būdu tampa neteisinga arba netikslia, arba jei turime pakankamai pagrindo tai numanyti, mes galime laikyti visas su tokiu pareiškimu ir garantija susijusias operacijas negaliojančiomis arba užbaigti šias operacijas pasiūlydami tuometinę kainą už atitinkamą (-as) finansinę (-es) priemonę (-es).


15. Ką mums pažadate


Sudarydami sutartį turite pateikti tam tikrus faktinius pareiškimus, kuriais įsipareigojate atlikti tam tikrus veiksmus ir kuriais remdamiesi mes suteiksime jums prieigą prie investavimo platformos ir teiksime susijusias investicines paslaugas. Tokius pareiškimus vadiname „įsipareigojimais“.


Jūs įsipareigojate:

 • nedelsdami mums pranešti apie bet kokius duomenų, kuriuos pateikėte atidarydami savo investicinę sąskaitą, pakeitimus, įskaitant (bet neapsiribojant) el. pašto, adreso, gyvenamosios šalies pakeitimus ir bet kokius finansinių aplinkybių ar užimtumo pakeitimus ar numatomus pakeitimus (įskaitant atleidimą iš darbo ir (arba) nedarbingumą), kurie gali turėti įtakos jūsų gebėjimui laikytis pagal šias nuostatas ir sąlygas prisiimtų įsipareigojimų;
 • nedelsdami pranešti mums įvykus su jumis susijusiam pažeidimui;
 • suteikti mums visą informaciją, kurios reguliariai pagrįstai prašysime jūsų tapatybei patvirtinti atidarydami investicinę sąskaitą;
 • savanoriškai suteikti mums bet kokią informaciją, kurios mums reguliariai gali pagrįstai prireikti;
 • vykdyti savo įsipareigojimus mums, kuriuos prisiėmėte pagal šias sąlygas, ir laikytis visų įstatymų ir reglamentų, kurie galioja jums ir yra susiję su investavimo platforma ir teikiamomis investicinėmis paslaugomis; ir
 • gauti prieigą ir naudotis investavimo platforma bei susijusiomis investicinėmis paslaugomis sąžiningai, garbingai ir dorai.


16. Jūsų neprofesionaliojo kliento sąskaitos ir investicinės sąskaitos apsaugos skirtumai


Jūsų „Revolut“ einamoji pinigų sąskaita – tai mokėjimo sąskaita, kurioje UAB „Revolut Bankas“ laiko jūsų pinigus. Visi pinigai, kuriuos laikote savo UAB „Revolut Bank“ einamojoje sąskaitoje, yra apsaugoti iki 100 000 eurų pagal Indėlių draudimo garantijų sistemą.


Jūsų „Revolut“ investicinė sąskaita – tai sąskaita, atidaryta UAB „Revolut Securities Europe“. Visas jūsų investicinėje sąskaitoje turimas lėšas laikysime kaip kliento pinigus vienoje ar keliose atskirtosiose banko sąskaitose licencijuotoje kredito įstaigoje, centriniame banke ar pinigų rinkos fonde lėšos bus laikomos atskirai nuo mūsų lėšų. Kliento pinigų lėšos yra saugomos laikantis LR FPRĮ ir LB taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti kliento pinigų, laikomų tokiose sąskaitose kaip jūsų „Revolut“ investicinė sąskaita, saugumą. Visi pinigai, laikomi jūsų investicinėje sąskaitoje, yra apsaugoti iki 22 000 eurų suma laikantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo, apie kurį informacija yra pateikiama anglų, lietuvių ir vokiečių kalbomis.


17. Jūsų pinigai


Laikantis LR FPRĮ ir LB taisyklių visi pinigai, kuriuos gauname iš jūsų arba jūsų vardu laikome jūsų investicinėje sąskaitoje, yra vadinami „kliento pinigais“. Kliento pinigai yra atskiriami nuo mūsų pinigų ir saugomi sąskaitoje, kuri yra atidaryta kriterijus atitinkančioje trečiojoje šalyje. „Kriterijus atitinkanti trečioji šalis“ reiškia centrinį banką, licencijuotą kredito įstaigą, banką licencijuotą trečiojoje šalyje, arba reikalavimus atitinkantį pinigų rinkos fondą. Sąskaita, kurioje yra laikomi kliento pinigai, yra vadinama „kliento pinigų sąskaita“. Kliento pinigų sąskaitoje jūsų pinigai gali būti laikomi kartu su kitų klientų pinigais.


Nors mes pasitelkėme visus įgūdžius ir stropiai bei atidžiai rinkomės kriterijus atitinkančią trečiąją šalį, mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kurių galite patirti dėl bet kokių kriterijus atitinkančios trečiosios šalies veiksmų ar neveikimo, susijusio su kliento pinigais.


Sudarydami sutartį jūs suteikiate aiškų sutikimą laikyti jūsų pinigus jungtinėje sąskaitoje.


Mes galime atskirti kai kurių ar visų klientų pinigus nuo savų pinigų įnešdami juos į vadinamąjį „reikalavimus atitinkantį pinigų rinkos fondą“. Reikalavimus atitinkančiu pinigų rinkos fondu siekiama realizuoti grąžą, kuri yra lygi rinkos palūkanų normai. Jeigu mes įnešame kliento pinigus į reikalavimus atitinkantį pinigų rinkos fondą, reikalavimus atitinkančio pinigų rinkos fondo vienetai nebus saugomi laikantis LB numatytų klientų lėšų apsaugos reikalavimų.


Sudarydami sutartį jūs suteikiate aiškų sutikimą laikyti jūsų pinigus reikalavimus atitinkančiame pinigų rinkos fonde.


Mes nemokėsime jokių palūkanų už kliento pinigus, kurie yra turimi atsiskaitymo metu arba laikomi kliento pinigų sąskaitoje, priklausančioje jungtinei sąskaitai. UAB „Revolut Securities Europe“ savo naudai pasilieka bet kokias palūkanas, uždirbtas už pinigus, laikomus kliento pinigų sąskaitoje.


Sudarydami sutartį jūs suteikiate UAB „Revolut Securities Europe“ aiškų sutikimą savo naudai pasilikti bet kokias palūkanas, uždirbtas už jūsų lėšas.


Jeigu kriterijus atitinkanti trečioji šalis, kurioje yra įnešti kliento pinigai, bankrutuoja ar tampa nemoki, visam ar iš esmės visam jos turtui yra priskirtas gavėjas, patikėtinis arba likvidatorius (šiuos įvykius vadiname „nemokumo atvejais“) ir dėl to atsiranda kliento pinigų, laikomų kliento pinigų sąskaitoje, trūkumas, jūs galite negauti visos numatytos sumos ir pasidalyti jos trūkumu su kitais kriterijus atitinkančios trečiosios šalies kreditoriais laikantis galiojančių įstatymų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės jums dėl bet kokių nuostolių, patirtų dėl trečiosios šalies tarpininko veiksmų ar neveikimo, susijusio su kliento pinigais, arba dėl bet kokio nemokumo atvejo, susijusio su trečiosios šalies tarpininku.


18. Jūsų finansinės priemonės


Jūsų finansinės priemonės bus saugiai laikomos pas mus vadovaujantis LR FPRĮ ir LB taisyklėmis. Kai laikantis LR FPRĮ ir LB taisyklių saugome jūsų finansines priemones kaip investicijų saugotojas, mes galime sutarti dėl saugių saugojimo paslaugų teikimo per trečiosios šalies tarpininką, kuris atsako už finansinių priemonių, laikomų bendrojoje sąskaitoje, saugojimą. Visos finansinės priemonės, laikomos bendrojoje sąskaitoje, bus registruotos UAB „Revolut Securities Europe“ klientų vardu, jums visuomet išliekant tokių finansinių priemonių tikruoju naudos gavėju. Jeigu esate santuoką sudaręs Lietuvos Respublikos rezidentas, jūsų gali būti prašoma pateikti jūsų sutuoktinio sutikimą dėl investavimo.


Sudarydami sutartį jūs aiškiai sutinkate su tuo, kad jūsų finansinės priemonės gali būti laikomos bendrojoje sąskaitoje.


Bendroji sąskaita bus atskirta ir laikoma atskirai nuo kitų finansinių priemonių, kurias gali turėti trečiosios šalies tarpininkas. Savo apskaitos žurnaluose ir įrašuose fiksuosime jūsų teisę į finansines priemones, saugomas trečiosios šalies tarpininko, tokiais atvejais, kai trečiosios šalies tarpininkas užregistravo arba įskaitė jūsų finansines priemones bendroje sąskaitoje ar kitu būdu sujungė jas su finansinėmis priemonėmis, priklausančiomis kitiems trečiosios šalies tarpininko klientams. Susiklosčius nemokumo atvejui, susijusiam su trečiosios šalies tarpininku, jūsų finansinės priemonės bus atskirtos nuo turto, kuris gali atitekti jo kreditoriams.


Sudarydami sutartį jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų finansinės priemonės gali būti laikomos trečiojoje šalyje, esančioje už Lietuvos jurisdikcijos ribų.


Mes galime sutarti, kad trečiosios šalies tarpininkas laikytų jūsų finansines priemones bendroje sąskaitoje, kuri yra įsteigta už Lietuvos ribų, kur trečiosios šalies tarpininkui galiojantys įstatymai ir reglamentai bei jūsų teisės, susijusios su turimomis finansinėmis priemonėmis, gali skirtis nuo tų, kurios galiotų, jei finansinės priemonės būtų laikomos Lietuvoje. Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami užtikrinti, kad trečiosios šalies tarpininko siūloma apsauga, galiojanti bendroje sąskaitoje laikomoms finansinėms priemonėms, būtų tokio paties lygio kaip ir apsauga, kuri galiotų, jei finansinės priemonės būtų laikomos UAB „Revolut Securities Europe“, vadovaujantis LR FPRĮ.


Susiklosčius nemokumo atvejui, susijusiam su trečiosios šalies tarpininku, dėl kurio atsiranda bendrojoje sąskaitoje laikomų finansinių priemonių trūkumas, jūs galite neatgauti visų finansinių priemonių ir dalytis trūkstama jų dalimi su kitais trečiosios šalies tarpininko kreditoriais pagal galiojančius įstatymus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės jums dėl bet kokių nuostolių, patirtų dėl trečiosios šalies tarpininko veiksmų ar neveikimo, susijusio su jūsų finansinėmis priemonėmis, arba dėl bet kokio nemokumo atvejo, susiklosčiusio dėl trečiosios šalies tarpininko.


19. Naujienų ir kitos informacijos teikimas


Įpareigoti trečiųjų šalių tiekėjų mes galime pranešti naujienas, pateikti analitikų vertinimus, tyrimų ataskaitas, diagramas arba bet kokius kitus duomenis ar informaciją jums investavimo platformoje. Tai vadiname „rinkos duomenimis“. Bet kokie investavimo platformoje pateikiami rinkos duomenys yra skiriami tik informaciniais tikslais bei nurodomi neatsižvelgiant į jūsų asmenines finansines aplinkybes, tikslus ar poreikius. Jie yra pristatomi norint suteikti jums galimybę priimti savo investavimo sprendimus ir nėra skirti bei neturėtų būti laikomi asmenine investavimo rekomendacija arba suasmenintu patarimu.


Mes nepareiškiame ir negarantuojame rinkos duomenų, kuriuos gauname iš trečiųjų šalių tiekėjų ir kuriuos rodome investavimo platformoje, tikslumo, išsamumo arba aktualumo. Rinkos duomenys neturi būti laikomi mūsų pasiūlymu arba prašymu parduoti, įsigyti ar kitaip realizuoti tam tikrą finansinę priemonę per investavimo platformą. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti naudodamiesi ar pasikliaudami rinkos duomenimis, arba už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti, jeigu informacija, kurią pateikiame investavimo platformoje, yra neteisinga, išskyrus nuostolius, patirtus dėl sukčiavimo ar didelio aplaidumo.


Investavimo platformoje pateikiami rinkos duomenys yra itin konfidencialūs ir pateikiami jums tik vadovaujantis prielaida, kad jūs nenaudosite rinkos duomenų jokiu kitu tikslu. Konkrečiai jums neleidžiama: (i) naudotis bet kokiais rinkos duomenimis, kuriuos pateikiame investavimo platformoje, komerciniais tikslais; (ii) atskleisti rinkos duomenų bet kuriems kitiems asmenims (nemokamai arba kitais būdais); (iii) bet kur skelbti rinkos duomenų arba (iv) per investavimo platformą suteikti prieigos prie rinkos duomenų kitiems asmenims. Visos teisės į trečiųjų šalių tiekėjų suteiktų rinkos duomenų intelektinę nuosavybę liks trečiųjų šalių tiekėjų nuosavybe.


Jūsų rinkos duomenų naudojimui galioja kiekvieno trečiųjų šalių tiekėjo sąlygos, su kuriomis privalote sutikti sudarydami sutartį su mumis.


20. Finansinės priemonės


Finansinės priemonės, kurias galima įsigyti investavimo platformoje, gali reguliariai keistis. Iš esmės mes savo nuožiūra sprendžiame, ar pridėti arba pašalinti tam tikras finansines priemones ir (arba) tokių priemonių rūšis ir (arba) paskelbti ribojimus ar limitus tam tikroms finansinėms priemonės ir (arba) finansinių priemonių, kurias galima pirkti arba parduoti investavimo platformoje, apimčiai.


Mes negalime garantuoti, kad bet kuriuo metu prieinamos konkrečios finansinės priemonės arba finansinių priemonių rūšys nuolat bus prieinamos investavimo platformoje, ir mes bet kuriuo metu galime sustabdyti ir (arba) pašalinti iš investavimo platformos bet kurią finansinę priemonę. Jei sustabdysime ir (arba) pašalinsime finansinę priemonę iš investavimo platformos, tai reikš, kad jūs nebegalėsite pateikti pavedimų įsigyti tą finansinę priemonę „Revolut“ programėlėje. Tačiau, jei įstatymai leidžia, mes leisime jums teikti pavedimus uždaryti bet kokias atviras tos finansinės priemonės pozicijas.


21. Pavedimų rūšys


Nebent šiose sąlygose nurodyta kitaip, investavimo platformoje jūs galite pateikti bet kurį iš šių pavedimų rūšių:


Rinkos pavedimas


 • Rinkos pavedimu vadinamas pavedimas pirkti arba parduoti tam tikrą finansinių priemonių skaičių nedelsiant įprastu rinkos darbo laiku už geriausią tuo metu prieinamą kainą.


Ribinis pavedimas


 • Ribiniu pavedimu vadinamas pavedimas pirkti arba parduoti finansinę priemonę, kurią sudaro pilna akcija, pavedime nurodyta (ar geresne) kaina. Ją vadiname „ribine kaina“. Pirkimo ribinis pavedimas bus įvykdytas ribine (arba žemesne) kaina, o pardavimo ribinis pavedimas bus įvykdytas ribine (arba aukštesne) kaina. Ribiniai pavedimai pirkti turi būti pateikti žemiau tuo metu galiojančios kainos, rodomos investavimo platformoje, o ribiniai pavedimai parduoti turi būti pateikti aukščiau tuo metu galiojančios kainos, rodomos investavimo platformoje. Pasiekus ribinę kainą, ribinis pavedimas bus įvykdytas kuo greičiau už tuo metu galiojančią kainą, rodomą per investavimo platformą.


Stabdymo pavedimas


 • Stabdymo pavedimu vadinamas pavedimas pirkti arba parduoti finansinę priemonę, kurią sudaro pilna akcija, tada, kai finansinės priemonės kaina pasiekia pavedime nurodytą kainą. Ją vadiname „stabdymo kaina“. Kai stabdymo kaina bus pasiekta, stabdymo pavedimas taps rinkos pavedimu ir bus įvykdytas už geriausią siūlomą kainą (kuri gali būti žemesnė arba aukštesnė nei stabdymo kaina). Nestabiliomis rinkos sąlygomis pavedimo vykdymo kaina gali labai skirtis nuo stabdymo kainos, jei rinka staigiai keičiasi. Stabdymo pavedimai parduoti turi būti pateikti žemiau dabartinės kainos, rodomos investavimo platformoje, o sustabdymo pavedimai pirkti turi būti pateikti virš tuo metu galiojančios kainos, rodomos investavimo platformoje. Pasiekus stop kainą, sustabdymo pavedimas bus įvykdytas kuo greičiau už tuo metu galiojančią kainą, rodomą per investavimo platformą.


Pasikartojantis pirkimo pavedimas


 • Pasikartojantis pirkimo pavedimas yra pavedimas ateityje ir/arba nustatytu laikotarpiu pirkti iš anksto nustatytą tam tikros priemonės vertę USD valiuta. Jums nustačius pasikartojantį pirkimo užsakymą, mes perduosime jūsų pirmąjį pasikartojantį pirkimo užsakymą vykdyti pagal jūsų nurodymus, o tuomet, priklausomai nuo jūsų pasikartojančio pirkimo užsakymo dažnumo, vykdysime jūsų pasikartojančius pirkimo pavedimus kasdien arba tą pačią savaitės ar mėnesio dieną, arba ateinančią prekybos dieną, kuriuo atveju atitinkamos priemonės kaina gali būti pakitusi.


Pavedimai pailgintomis rinkos valandomis


 • Pavedimas pailgintomis rinkos valandomis – tai pavedimas pirkti arba parduoti JAV listinguojamą priemonę, pateiktas ne įprastomis rinkos valandomis nuo 4:00 val. EST iki 9:30 val. EST laiku (tai vadiname „priešprekybinėmis valandomis“) ir tarp 16:00 val. ir 20:00 val EST laiku (tai vadiname „poprekybinėmis valandomis“). Priešprekybines ir poprekybines valandas bendrai vadiname „pailgintomis rinkos valandomis“. Pavedimai, pateikti vykdyti pailgintomis rinkos valandomis, gali būti tik ribiniai pavedimai į priemones, kurias sudaro pilnos akcijos. Pavedimai pradės rikiuotis į eilę priešprekybinėms valandoms pasibaigus ankstesnės prekybos dienos poprekybinės rinkos valandoms, ir bus tinkami vykdyti per priešprekybines valandas. Neįvykdyti arba iš dalies įvykdyti pavedimai priešprekybinėmis valandomis bus automatiškai perkeliami į įprastas rinkos valandas ir, jei vis tiek pilnai neįvykdyti, bus perkeliami į poprekybines valandas. „Revolut“ programėlėje galite pasirinkti arba atsisakyti investuoti pailgintomis rinkos valandomis. Mes pasiliekame teisę keisti arba modifikuoti pailgintas rinkos valandas arba laikinai ar visam laikui sustabdyti pailgintų rinkos valandų prekybos sesiją arba prekybą tam tikrais vertybiniais popieriais pailgintomis rinkos valandomis iš anksto Jūsų neįspėjus


Negalime garantuoti, kad konkreti pavedimo rūšis bus pasiekiama visą laiką. Gali būti atvejų, kai per „Revolut“ programėlę negalėsite pateikti jokių pavedimų.


22. Finansinių priemonių kainos nustatymas


Finansinės priemonės pavedimo įvykdymo kaina yra vadinama kaina, kuria pagrindinė rinka arba birža yra pasiryžusi pirkti arba parduoti atitinkamą finansinę priemonę metu, kai trečiosios šalies tarpininkas vykdo pavedimą. Šios kainos negalime kontroliuoti nei mes, nei trečiosios šalies tarpininkas, išskyrus atvejus, kai pateiktas ribinis pavedimas arba stabdymo pavedimas, kurį trečiosios šalies tarpininkas vykdys tik pasiekus atitinkamą ribinę arba stabdymo kainą.


Mes neprisiimame atsakomybės už jokį pagrindinės rinkos arba biržos sąlygų pasikeitimą, įvykusį nuo to laiko, kai jūsų pavedimas buvo perduotas trečiosios šalies tarpininkui vykdyti, iki to laiko, kai trečiosios šalies tarpininkas vykdo jūsų pavedimą, arba už bet kokius skirtumus tarp pasiūlytos atitinkamos finansinės priemonės kainos, pateikiamos investavimo platformoje, ir faktinės pavedimo vykdymo kainos, kurią trečiosios šalies tarpininkui pavyksta gauti tada, kai trečiosios šalies tarpininkas vykdo jūsų pavedimą pagrindinėje rinkoje.


Kai kurias atvejais jūsų pavedimas gali būti įvykdomas „geresne“ kaina, o kitais – „prastesne“ nei investavimo platformoje pasiūlyta atitinkamos finansinės priemonės kaina. Jei trečiosios šalies tarpininkas vykdo jūsų pavedimą „prastesne“ kaina nei ta finansinės priemonės kaina, kuri yra siūloma jums pateikiant pavedimą, mes neprisiimame atsakomybės padengti jums šių kainų skirtumą.


Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų pavedimas būtų perduodamas trečiosios šalies tarpininkui nedelsiant, tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiosios šalies tarpininko pavedimo vykdymo greitį ir (arba) laiką.


Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, kurių galite patirti, jei kaina, kuria trečiosios šalies tarpininkas įvykdo jūsų pavedimą, yra neteisinga, ne tokia pat kaip atitinkamos finansinės priemonės kaina, nurodyta investavimo platformoje, ne geriausia pagrindinėje rinkoje ar jei jūsų pavedimas vykdomas vėluojant, išskyrus atvejus, kai tai vyksta dėl sukčiavimo arba didelio aplaidumo.


23. Kainų pasiūlymai


Mes parodysime kiekvienos finansinės priemonės, kuria prekiaujama investavimo platformoje, naujausią pirkimo ir pardavimo rinkos kainą. Naujausią rinkos kainą vadiname „kainos pasiūlymu“. Kiekvienas kainos pasiūlymas yra rodomas investavimo platformoje tada, kai įprastu rinkos darbo laiku gauname jį iš trečiųjų šalių tiekėjų.


Visos kainos, siūlomos investavimo platformoje, yra tik orientacinės (pateikiamos pagrįstai įvertinus naujausias rinkos kainas), pateikiamos tik informaciniais tikslais ir nereiškia pasiūlymo pirkti arba parduoti bet kokią finansinę priemonę siūloma kaina ar apskritai ją pirkti arba parduoti. Kai pateikiate pavedimą remdamiesi investavimo platformoje siūloma kaina, jūsų pavedimas reiškia pasiūlymą prekiauti atitinkama finansine priemone esama kaina.


Galutinės bet kokios operacijos, kuri yra vykdoma dėl jūsų pavedimo, sąlygos gali skirtis nuo kainos pasiūlymo, kuriuo remdamiesi pateikėte savo pavedimą.


24 Pavedimo vykdymas


Priėmę jūsų pavedimą mes perduosime jį trečiosios šalies tarpininkui, kuris vykdys jį laikydamasis Pavedimų vykdymo ir tvarkymo politikos, kurią rasite mūsų interneto svetainėje, o sudarydamas sutartį jūs sutinkate, kad jūsų pavedimai bus perduodami laikantis minėtos politikos. Pavedimų vykdymo ir tvarkymo politikos suvestinę rasite mūsų interneto svetainėje.


Nors mes neprisiimame atsakomybės už pavedimų, kuriuos pateikiate investavimo platformoje, vykdymą, pateikdami jūsų pavedimą trečiosios šalies tarpininkui, kuris juos vykdys ar perleis tolesniam vykdymui, mes įsipareigojame elgtis labiausiai atsižvelgdami į jūsų interesus. Mes prisiimame atsakomybę užtikrinti, kad trečiosios šalies tarpininkas nuolat pasieks geriausių galimų rezultatų mūsų klientams.


Nuolatinį pavedimų pateikimą investavimo platformoje laikysime jūsų nuolat suteikiamu sutikimu laikytis galiojančios Pavedimų vykdymo ir tvarkymo politikos.


Mes kasmet peržiūrėsime šią Pavedimų tvarkymo ir geriausio interesų užtikrinimo politiką, kad garantuotumėme, jog ji atitinka tikslą ir atspindi bet kokius galiojančių įstatymų ar teisės aktų pakeitimus, kurie gali būti taikomi. Ataskaitą apie 5 dažniausiai naudojamas pavedimus vykdymo vietas rasite mūsų interneto svetainėje.


25. Pavedimų gavimas ir perdavimas


Jūs galite pateikti savo bet kurios finansinės priemonės, kuria yra prekiaujama investavimo platformoje, pavedimą bet kada įprastu rinkos darbo laiko metu. Jei pateikiate užsakymą ne įprastomis rinkos valandomis arba ne pailgintomis rinkos valandomis, jūsų pavedimas gali būti neįvykdytas ta kaina, kuri yra siūloma investavimo platformoje, jeigu, prasidėjus įprastoms arba pailgintomis rinkos valandoms, pagrindinė rinka ar birža neprekiauja finansine priemone nurodyta kaina, tačiau mes tęsime jūsų pavedimo perdavimą trečiosios šalies tarpininkui nepriklausomai nuo pasikeitusių sąlygų. Tokį pavedimą vadiname „ne darbo laiku pateiktu pavedimu“.


Mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius, kuriuos patiriate dėl kainų svyravimų pateikdami užsakymą ne įprastomis rinkos valandomis arba pailgintomis rinkos valandomis.


Jūs galite pateikti prašymą atšaukti savo ne darbo metu arba pailgintomis rinkos valandomis pateiktą pavedimą bet kuriuo metu prieš atsidarant atitinkamai pagrindinei rinkai arba biržai. Vis dėlto mes negalime garantuoti, kad galėsime įvykdyti jūsų prašymą atšaukti pavedimą. Dėl to turėtumėte pateikti prašymą atšaukti savo ne darbo laiku arba pailgintomis rinkos valandomis pateiktą pavedimą prieš suplanuotą atitinkamos pagrindinės rinkos arba biržos prekybos sesijos pradžią, kad būtų išvengta bet kokių su ne darbo metu arba pailgintomis rinkos valandomis pateikto pavedimo atšaukimu susijusių rizikų ar bet kokių kainos pokyčių pradėjus dirbti pagrindinei rinkai arba biržai.


Jūs privalote atlikti veiksmus, susijusius su pavedimais, kuriuos pateikėte investavimo platformoje savo vardu bei savo naudai, ir negalite pateikti pavedimų bet kurio kito asmens vardu.


Pateikus pavedimą investavimo platformoje jūsų bus prašoma įvesti pinigų sumą, už kurią norite pirkti arba parduoti finansinę priemonę, arba tam tikrą finansinių priemonių kiekį, kurį norite parduoti arba pirkti, nes tam tikrų finansinių priemonių, t. y. akcijų, atveju tai gali reikšti, kad nusipirksite arba parduosite akcijos dalį. Pateikiant ne darbo metu pateikiamus pavedimus dėl finansinių priemonių, kurios yra laikomos dalinėmis akcijomis, mes priimsime tik piniginius pavedimus, pateiktus investavimo platformoje. Dalinės akcijos nėra prieinamos užsakymą atliekant pailgintomis rinkos valandomis.


Prieš pateikdami pavedimą investavimo platformoje privalote užtikrinti, kad jūsų pavedimo sąlygos yra tikslios ir išsamios. Mes netikrinsime jūsų pavedimo tikslumo ir prieš perduodami pavedimą trečiosios šalies tarpininkui mes galime numanyti, kad jūsų pavedimas, kurį mums pateikėte, yra tikslus ir išsamus.


Jūsų investavimo platformoje pateikiamas pavedimas nebus vykdomas tol, kol jo negausime ir nepriimsime. Bet koks pavedimas, kurį mes priėmėme, negali būti atšauktas arba pakeistas be mūsų sutikimo.


Mes negalime garantuoti, kad bet koks mūsų gautas ir patvirtintas pavedimas, kurį pateikėte investavimo platformoje, bus perduotas ar kad jūsų pavedimas bus įvykdytas trečiosios šalies tarpininko. Galiojantis pavedimas nebus laikomas teisiškai įpareigojančiu sandoriu tol, kol pavedimo nepriims ir neįvykdys trečiosios šalies tarpininkas, ir tol, kol mes nepatvirtinsime pavedimo investavimo platformoje, naudojant sandorio patvirtinimą ir (arba) sąskaitos išrašą.


Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl to, kad gavę jūsų pavedimą mes perdavėme jį trečiosios šalies tarpininkui, išskyrus atvejus, kai nuostolių patyrėte dėl sukčiavimo arba didelio aplaidumo.


26. Pavedimų atmetimas


Mes galime atsisakyti priimti arba perleisti jūsų pavedimą trečiosios šalies tarpininkui šiomis aplinkybėmis:

 • kai jūsų investicinės sąskaitos lėšų likutis yra nepakankamas sumokėti už pavedimą arba kai priimdami pavedimą viršytumėme plano limitą;
 • kai investavimo platformoje siūloma kaina už atitinkamą finansinę priemonę nebegalioja, įskaitant mažo likvidumo ar didelių kainų svyravimų atvejais;
 • kai turime pagrindo manyti, kad investavimo platformoje siūlomos kainos už atitinkamą finansinę priemonę atnaujinimas gali vėluoti;
 • kai turime pagrindo manyti, kad jūs pateikiate pavedimą investavimo platformoje vadovaudamiesi piktnaudžiavimo strategija;
 • kai turime pagrindo manyti, kad jūs pateikiate pavedimą investavimo platformoje siekdami piktnaudžiauti rinka;
 • kai dėl jūsų pavedimo vykdoma operacija pažeistų šias sąlygas;
 • kai susiklostė su jumis susijęs nemokumo atvejis;
 • kai susiklostė nemokumo atvejis, susijęs su finansine priemone, su kuria yra siejamas jūsų pavedimas arba operacija;
 • kai dėl finansinės priemonės, su kuria siejamas jūsų pavedimas arba operacija, vyksta emitento įvykis;
 • kai jūsų pavedimas neatitinka minimalios investavimo sumos;
 • kai mirštate arba netenkate veiksnumo (ar mes turime pagrindo numanyti apie šias aplinkybes);
 • susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms arba rinkos sutrikdymui;
 • kai įvyko akivaizdi klaida, susijusi su jūsų pavedimu ir (arba) dėl jo vykdoma operacija;
 • jei buvo gautas pranešimas uždaryti jūsų investicinę sąskaitą, tačiau tokiu atveju jums būtų leista pateikti pavedimus investavimo platformoje siekiant uždaryti bet kokias atvirąsias pozicijas (nesukuriant naujų atvirųjų pozicijų) bei įvykdyti pavedimus, pradėtus prieš gaunant pranešimą apie jūsų sąskaitos uždarymą, kuriuos įvykdžius padidėtų jūsų investicinėje sąskaitoje esančių lėšų likutis;
 • jūsų pavedimas ir (arba) pagal jį sudarytas sandoris yra susijęs su mažavertėmis akcijomis. Mažavertė akcija - tai bet kokia investavimo platformoje siūloma finansinė priemonė, kurios vidutinė dienos rinkos kaina 30 kalendorinių dienų iš eilės išlieka mažesnė už minimalią investicijų sumą. Jei nustatysime, kad priemonė atitinka mažavertės akcijos sąlygas, galime sustabdyti visus atitinkamos priemonės pirkimo pavedimus.


Jeigu priėmę jūsų pavedimą sužinome, kad prieš priimant jūsų pavedimą buvo susiklostę bet kurios iš minėtų aplinkybių, mes galime imtis šių veiksmų:

 • laikyti pavedimą (ir (arba) dėl jo vykdomą operaciją) negaliojančia taip, lyg jis niekada nebūtų priimtas;
 • leisti vykdyti pavedimą (ir (arba) dėl jo vykdomą operaciją) tol, kol jis bus užbaigtas laikantis šių sąlygų.

Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami iš anksto pranešti jums apie bet kokių pirmiau išvardytų veiksmų ėmimąsi, tačiau jei to padaryti neįmanoma, mes kiek įmanoma greičiau pranešime apie tai vėliau.


Jokie veiksmai, kurių imamės laikydamiesi 26 skirsnio, neturės įtakos jokiai kitai mūsų šių sąlygų arba galiojančių įstatymų suteiktai teisei imtis veiksmų,


Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl mūsų atsisakymo priimti jūsų nurodymą arba pavedimą ir (arba) perduoti jūsų pavedimą trečiosios šalies tarpininkui, išskyrus atvejus, kai tai įvyksta dėl sukčiavimo arba didelio aplaidumo.


27. Pavedimų vykdymas


Visus pavedimus vykdysime pagal mūsų pavedimų vykdymo ir tvarkymo politiką. Jūsų pavedimas taip pat bus įvykdytas, remiantis šiais principais:

 • investavimo platformoje jums neleidžiama pateikti, o mes nepriimsime ribinių arba stabdymo pavedimų, susijusių su finansinėmis priemonėmis, kurios yra dalinės akcijos;
 • mes perleisime rinkos, ribinius, stabdymo, pasikartojančių pirkimų pavedimus ir pavedimus pailgintomis rinkos valandomis trečiosios šalies tarpininkui kiek įmanoma greičiau, tačiau laikotarpį, per kurį trečiosios šalies tarpininkas įvykdo rinkos, ribinį, stabdymo, pasikartojantį pirkimo pavedimą arba pavedimą pailgintomis rinkos valandomis, gali lemti rinkos sąlygos, likvidumas ir technologinės problemos, todėl visi tokie pavedimai bus įvykdyti esant galimybei;
 • bet kokie ne darbo laiku investavimo platformoje pateikiami pavedimai bus perduoti trečiosios šalies tarpininkui ir įvykdyti vos tik pagrindinė rinka arba birža, kurioje yra prekiaujama finansine priemone, atsidarys ir pradės įprastą prekybos sesiją;
 • jei pasirinkote prekybą pailgintomis rinkos valandomis ir pateikėte pavedimą pailgintomis rinkos valandomis, jūsų pavedimą perduosime trečiosios šalies tarpininkui, kad šis jį įvykdytų kaip įmanoma greičiau ir pagal jūsų nurodymus. Priklausomai nuo to, kada pateikėte pavedimą pailgintomis rinkos valandomis, jūsų pavedimas bus perduotas ir įvykdytas priešprekybinėmis valandomis, įprastomis rinkos valandomis arba poprekybinėmis valandomis. Jei atsisakėte prekybos pailgintomis rinkos valandomis, bet koks pailgintomis rinkos valandų pavedimas, kurį pateikiate per "Revolut" programėlę, bus perduotas trečiosios šalies tarpininkui ir įvykdytas įprastomis rinkos valandomis;
 • mes negalime suteikti garantijos, kad įvykdysime pavedimą arba garantijos, kad ribinis arba stabdymo pavedimas bus įvykdytas net ir tada, kai finansinės priemonės kaina pasieks pirkimo arba pardavimo ribinę ar stabdymo kainą;
 • jūs negalite pakeisti arba atšaukti mūsų priimto pavedimo, išskyrus atvejus, kai mes patvirtiname jums, kad turėjome pakeisti arba atšaukti jūsų pavedimą dėl rinkos trikdžių.


Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kurių galite patirti, jei trečiosios šalies tarpininkas įvykdys jūsų ribinį arba stabdymo pavedimą kaina, kuri skiriasi nuo pirkimo arba pardavimo ribinės arba stabdymo kainos, kurią nurodėte pateikdami ribinį arba stabdymo pavedimą investavimo platformoje; jei jūsų pavedimo įvykdymas vėluos dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo mūsų kontrolės; jei jūsų pavedimas bus atšauktas arba jei jūsų pavedimas iš viso nebus įvykdytas, išskyrus atvejus, kai tai nutinka dėl sukčiavimo arba didelio aplaidumo.


Kartais jūsų pavedimas bus įvykdytas už reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos ribų. Sutikdami su šiomis sąlygomis, jūs sutinkate, kad jūsų pavedimai būtų vykdomi tokiomis aplinkybėmis.


28. Pavedimas parduoti skolintus vertybinius popierius


Jums neleidžiama pateikti, o mes nepriimsime pavedimo parduoti skolintus vertybinius popierius, pateikto investavimo platformoje. „Pavedimas parduoti skolintus vertybinius popierius“ reiškia, kad investavimo platformoje pateikdamas pavedimą dėl finansinės priemonės jūs neturite minėtos finansinės priemonės, pavedimas yra pateikiamas tikintis, kad tos finansinės priemonės kaina nukris ir ją bus galima parduoti už didesnę kainą, o vėliau ją rinkoje dar kartą įsigyti pigiau, kai pelnu taps didesnės ir mažesnės kainų skirtumas. Norėdami parduoti finansinę priemonę, turite būti prieš tai įsigiję šią priemonę ir pateikę jos pirkimo pavedimą atitinkamoje programėlėje, kuris buvo įvykdytas.


29. Dalinės akcijos


Jūs galite pateikti pavedimą įsigyti arba parduoti finansinę priemonę, kuri yra mažesnė nei viena pilna akcija, nurodydami arba akcijos dalių kiekį arba vertę pinigais. Tai vadiname „dalinėmis akcijomis“. Investavimas į dalines akcijas yra rizikingesnis nei investavimas į pilnas akcijas. Prieš pateikdami pavedimą dėl finansinės priemonės, kuri yra dalinė akcija, investavimo platformoje turėtumėte įvertinti, ar suprantate rizikas, ypatybes ir apribojimus, susijusius su investavimu į dalines akcijas. Konkrečiai turėtumėte žinoti, kad dalinės akcijos: (i) neturi jokios komercinės vertės už investavimo platformos ribų; (ii) negali būti perkeltos į kitą trečiųjų šalių platformą; (iii) gali būti parduodamos tik investavimo platformoje, o iš pardavimo gautos pajamos gali būti išgrynintos iš jūsų investavimo sąskaitos.


Jei priemonė nebėra tinkama prekybai dalimis akcijomis, negalite pateikti jokių naujų pavedimų per investavimo platformą, susijusių su ta priemone, kurioje yra trupmeninis komponentas, arba sudaryti naujų sandorių su ta priemone, kuri apima dalinę akciją, išskyrus atvejus, kai norite užverti atvirąją tos finansinės priemonės poziciją.


Jūs negalite, o mes arba trečiosios šalies tarpininkas nebalsuos arba neatliks diskrecinių ar akcininkų neįpareigojančių veiksmų, kurie susiję su bet kokiomis visomis arba dalinėmis akcijomis. Tačiau vykstant vertybinių popierių esminiam įvykiui, susijusiam su finansine priemone, jums bus išmokėtos palūkanos (dividendai), atsižvelgiant į jūsų finansinės priemonės nuosavybės dalį, įskaitant bet kokias jūsų turimas dalines akcijas.


Jūs negalite pervesti savo dalinių akcijų į kitą trečiųjų šalių platformą. Uždarius investicinę sąskaitą arba pervedus investicinėje sąskaitoje laikomas finansines priemones į trečiųjų šalių platformą, bet kokios jūsų turimos dalinės akcijos turės būti parduotos, o tai atlikus gali reikėti sumokėti papildomus mokesčius.


Mes įtraukiame jūsų turimų dalinių akcijų kiekį į savo apskaitos žurnalus ir fiksuojame iki 8-ojo dešimtainio skaičiaus, apvaliname dalinių akcijų vertę ir už bet kurias dalines akcijas mokamus dividendus iki artimiausio cento.


30. Atsiskaitymas

Mes atskaitysime iš jūsų investicinės sąskaitos lėšas, kurios yra reikalingos mokėjimui už bet kurį jūsų investavimo platformoje pateiktą pavedimą. Tai gali apimti papildomas sumas, kurios yra reikalingos norint sumokėti už bet kokią operaciją, kai trečiosios šalies tarpininkas galiausiai įvykdo pavedimą didesne kaina nei ta, kuria remdamiesi pateikėte pavedimą (pvz., esant rinkos nestabilumui, dėl kurio kaina, kuria remdamiesi pateikėte pavedimą, pasikeičia po jūsų pavedimo perdavimo trečiosios šalies tarpininkui).


Jeigu pateikiate pavedimą parduoti finansinę priemonę investavimo platformoje ir dėl šio pardavimo jūs turite gauti pajamų, šių pajamų vertė bus įskaityta į jūsų investicinę sąskaitą. Tačiau turite atkreipti dėmesį į tai, kad nepaisant to, jog jūsų pardavimo pajamos bus pervestos į jūsų investicinę sąskaitą, jūs negalėsite jų išgryninti tol, kol operacija, atliekama vykdant pavedimą parduoti atitinkamas finansines priemones, nebus užbaigta. Mokėjimas už daugelio pagrindinių rinkų finansines priemones, prieinamas investavimo programėlėje, paprastai įvykdomas per dvi (2) darbo dienas. „Darbo diena“ reiškia dieną, kai Lietuvos Respublikoje dirba bankai.

Jei turite gauti dividendus už turimas priemones, turėkite omenyje, kad atsiskaitymas už dividendus paprastai įvyksta per penkias (5) darbo dienas. Šių dividendų išmokų vertę kuo greičiau pervesime į jūsų investicinę sąskaitą, tačiau gali būti atvejų, kai atsiskaitymas užtruks ilgiau nei įprastai.


31. Finansinių priemonių įvykiai


Finansinei priemonei, kurią laikote savo investicinėje sąskaitoje, gali būti taikomi galimi pakeitimai, kurie yra vykdomi dėl įmonės veiksmų, kurių ėmėsi bendrovė, išleidusi atitinkamą finansinę priemonę, ir kurie gali susilpninti arba sustiprinti tos finansinės priemonės vertę rinkoje. Finansinių priemonių įvykis gali apimti vertybinių popierių paskirstymą, teisių arba garantijų suteikimą finansinių priemonių turėtojams, leidžiančius paskirstyti akcijas arba įsigyti, turėti pirmumo teises ar gauti akcijas iš jas išleidžiančios bendrovės už jas sumokėjus bet kokia forma (pinigais ar kitaip). Trečiosios šalies tarpininkas gali be atskiro pranešimo parduoti ar kitaip likviduoti visas arba dalį vertybinių popierių, teisių arba garantijų, kurias gaunate dėl finansinių priemonių įvykio ir kurios negali būti laikomos jūsų investicinėje sąskaitoje.


Jei už bet kurią iš jūsų turimų priemonių bus išmokėti dividendai, kurie turi būti jums sumokėti dėl įmonės veiksmų, vos tik sužinoję, kad įvyko finansinių priemonių įvykis mes pasirūpinsime, kad pajamos, gautos iš bet kokio tokio emitento įvykio, būtų įskaitytos į jūsų „Revolut“ investicinę sąskaitą.


32. Sandorių patvirtinimai ir sąskaitų išrašai

Trečiosios šalies tarpininkui įvykdžius jūsų pavedimą, mes patvirtinsime operaciją, įvykdytą dėl jūsų pavedimo, ne vėliau nei per vieną darbo dieną po operacijos įvykdymo paskelbdami patvirtinimą investavimo platformoje. Tai vadiname „sandorio patvirtinimu“. Tačiau per šį laikotarpį mums nepaskelbus sandorio patvirtinimo investavimo platformoje, tai neturės jokios įtakos operacijos galiojimui.


Mes pateiksime ankstesnio mėnesio išrašą, kuriame bus nurodomos visos jūsų atvirosios pozicijos, pavedimai ir operacijos bei kita investicinės sąskaitos veikla investavimo platformoje, pirmąją kiekvieno mėnesio dieną. Tai vadiname „sąskaitos išrašu“.


Jūs galite bet kuriuo metu sukurti savo investicinės sąskaitos mėnesio išrašus investavimo platformoje. Šiuose išrašuose bus pateikiama informacija apie visas operacijas, pelną ir nuostolį, atvirąsias pozicijas ir jūsų investicinės sąskaitos pinigų likutį. Jūsų investicinėje sąskaitoje informacija bus atnaujinta ne vėliau nei per 24 valandas po jūsų sąskaitoje įvykusios veiklos.


Sandorių patvirtinimų ir sąskaitos išrašų teikimas investavimo platformoje bei jums suteikta galimybė sukurti mėnesio ataskaitas bus laikoma tokių dokumentų pristatymu. Mes bet kuriuo metu galime atsiimti arba pataisyti bet kuriuos iš šių dokumentų. Mes neprivalome pateikti jūsų sandorių patvirtinimų arba sąskaitos išrašų popierinės kopijos.


Privalote peržiūrėti visus sandorių patvirtinimus ir sąskaitos išrašus, kurie yra pateikiami investavimo platformoje, ir įsitikinti, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Jei manote, kad bet kuris sandorio patvirtinimas ir (arba) sąskaitos išrašas, kurį gavote, yra neteisingas (pavyzdžiui, jame nurodomas pavedimas, kurio nepateikėte investavimo platformoje), privalote nedelsdami mums pranešti.


Sandorių patvirtinimai ir sąskaitos išrašai (išskyrus akivaizdžių klaidų atvejus) bus laikomi galutinėmis jūsų pavedimų ir operacijų ataskaitomis bei galios, jei nepateiksite rašytinio prieštaravimo „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkcijoje per penkias (5) darbo dienas:

 • po sandorio patvirtinimo ir (arba) sąskaitos išrašo pateikimo investavimo platformoje;
 • jei mes pranešime jums apie bet kokias aiškias ir akivaizdžias sandorio patvirtinimo ir (arba) sąskaitos išrašo klaidas.


Jūs negalite užginčyti jokios sandorio patvirtinime ir (arba) sąskaitos išraše pateikiamos informacijos, kuri yra netiksli arba neteisinga, jeigu jos atidžiai nepatikrinote arba jeigu nepateikėte rašytinio prieštaravimo dėl sandorio patvirtinime ir (arba) sąskaitos išraše pateiktos arba trūkstamos informacijos.


Bet kokį prieštaravimo nepateikimą laikysime jūsų sutikimu su sandorių patvirtinimu ir (arba) išrašais.


33. Atsakomybės ribojimas


Teikiamos investicinės paslaugos, investavimo platforma, interneto svetainė, programėlė ir bet kokia mūsų pateikiama informacija yra nurodoma „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia egzistuoja“, todėl mes negalime garantuoti, kad tokios informacijos ar paslaugų teikimas bus nepertraukiamas, vyks be klaidų ar atitiks asmeninius jūsų poreikius, bus suderinamas su jūsų aparatine ir programine įranga, išskyrus atvejus, kurie yra nurodyti šiose sąlygose.


34. Kainų netikslumai ir kitos klaidos


Kainos, kurias rodome investavimo platformoje ir siūlome mes arba trečiosios šalies tiekėjas, gali būti klaidingos, negalutinės arba netikslios, ir tai tampa akivaizdu atkreipus dėmesį į rinkos sąlygas, egzistavusias pateikus pavedimą investavimo platformoje. Tai vadiname „akivaizdžia klaida“. Jeigu operacija vykdoma remiantis akivaizdžia klaida (nepriklausomai nuo to, ar klaida yra jums naudinga) arba jei turime pagrindo manyti, kad egzistuoja akivaizdi klaida, mes galime imtis šių veiksmų:

 • laikyti pavedimą (ir (arba) dėl jo vykdomą operaciją) negaliojančiu taip, lyg jis niekada nebūtų priimtas;
 • leisti vykdyti pavedimą (ir (arba) dėl jo vykdomą operaciją) tol, kol jis bus užbaigtas laikantis šių sąlygų;
 • pataisyti dėl klaidos vykdomą operaciją arba pradėti naują operaciją taip, kad (bet kuriuo atveju) operacijos sąlygos būtų tokios pat, kaip ir tos, kurios egzistuotų ir (arba) susiklostytų, jeigu akivaizdi klaida neegzistuotų.


Nustatydami, ar operacija yra atliekama remiantis akivaizdžia klaida, mes atsižvelgsime į visą aktualią informaciją, įskaitant rinkos būseną klaidos atsiradimo metu ar bet kokią klaidą ar neaiškumą rinkos duomenyse, kuriuos gauname iš trečiųjų šalių tiekėjų ir kuriais remiantis siūlome kainą.


Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami iš anksto pranešti jums apie bet kokių pirmiau išvardytų veiksmų ėmimąsi, tačiau jei to padaryti neįmanoma, mes kiek įmanoma greičiau pranešime apie tai vėliau. Jeigu manote, kad operacija yra vykdoma remiantis akivaizdžia klaida, privalote nedelsdami mums apie tai pranešti.


Jeigu išsiaiškiname, kad operacija yra vykdoma remiantis akivaizdžia klaida ir imamės bet kurių pirmiau minėtų veiksmų, bet kokios pardavimo pajamos, gaunamos baigus operaciją arba uždarius bet kurią atvirą poziciją, turi būti nedelsiant sumokėtos mums.


Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl operacijos, vykdomos remiantis akivaizdžia klaida, išskyrus sukčiavimo arba didelio aplaidumo atvejus.


35. Rinkos sutrikdymas


Gali būti, kad tam tikros rinkos aplinkybės trukdys jums atlikti operacijas investavimo platformoje. Tokias aplinkybes vadiname „rinkos sutrikdymo atvejais“. Rinkos sutrikdymo atvejis reiškia bet kurią iš šių situacijų:

 • jūsų turima finansinė priemonė arba pagrindinė rinka, kurioje ja prekiaujama, dalyvauja perėmimo arba sujungimo procese arba įvyksta su minėtos finansinės priemonės leidėju susijęs nemokumo atvejis;
 • prekyba finansine priemone yra pristabdyta arba apribota, įskaitant (bet neapsiribojant) finansinės priemonės kainos svyravimus, kurie viršija atitinkamos pagrindinės rinkos arba biržos nustatytas ribas, arba prekyba finansine priemone yra apribota pagrindinei rinkai arba biržai pritaikius papildomas specialiąsias sąlygas;
 • operacija, kurią vykdote investavimo platformoje ir kuri yra susijusi su bet kokia finansine priemone, yra atšaukiama arba sulaikoma atitinkamos pagrindinės rinkos arba biržos;
 • vyksta neįprasta su finansine priemone susijusi likvidumo lygio kaita arba jo netekimas;
 • susiklosto bet koks kitas įvykis ir mes turime pagrindo manyti, kad tai sukėlė rinkos sutrikdymo atvejį, susijusį su finansine priemone.

Jei mes nustatome, kad bet kurią dieną, kurią suplanuota atidaryti pagrindinę rinką arba biržą, prekiaujančią finansine priemone, ir pradėti įprastą prekybos sesiją, įvyko rinkos sutrikdymo atvejis, mes laikysime šią dieną „rinkos sutrikdymo diena“.


Esant rinkos sutrikdymo dienai arba turėdami pagrindo manyti, kad tokia diena atėjo, mes galime imtis bet kurių iš šių veiksmų:

 • pristabdyti, nustatyti limitą arba apriboti galimybę investavimo platformoje pateikti finansinių priemonių pavedimus;
 • laikyti bet kuriuos ir visus vykdomus pavedimus atšauktas ir nutrauktais;
 • pristabdyti arba pakeisti šių sąlygų taikymą, jei išskirtiniais atvejais tam tikri šiomis sąlygomis prisiimti mūsų įsipareigojimai yra neįgyvendinami arba nepraktiški;
 • pašalinti arba laikinai sulaikyti finansines priemones, kurias galima įsigyti arba parduoti investavimo platformoje;
 • uždaryti, pakeisti arba grąžinti bet kokias operacijas, imtis bet kokių kitų veiksmų, kuriuos mes laikome reikalingais arba tinkamais.


Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami iš anksto pranešti jums apie bet kokių pirmiau išvardytų veiksmų ėmimąsi, tačiau jei to padaryti neįmanoma, mes kiek įmanoma greičiau pranešime apie tai vėliau.


Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, kurių galite patirti dėl mūsų veiksmų arba neveikimo susiklosčius rinkos sutrikdymo atvejui ir bet kuriuo metu po jo susiklostymo momento.


36. Išskirtiniai atvejai


Nors mes imamės visų pagrįstai įmanomų priemonių siekdami užtikrinti nepertraukiamą investavimo platformos ir (arba) investicinės paslaugos teikimą ir nuolatinį jos prieinamumą jums, gali susiklostyti tokios neįprastos arba nenumatytos rinkos sąlygos, kurių mes negalime kontroliuoti ir kurios neleidžia mums įvykdyti šiomis sąlygomis prisiimtų įsipareigojimų. Tai vadiname „išskirtiniais atvejais“.


Išskirtinis atvejis reiškia bet kurią iš šių situacijų:


 • bet kokį veiksmą, įvykį ar nutikimą (įskaitant (bet neapsiribojant) streikus, gaisrus, riaušes, pilietinius neramumus, gamtines nelaimes, epidemijas, pandemijas arba šalies ar tarptautinio mąsto visuomenės sveikatos problemas, terorizmą, karą, darbuotojų interesų gynimo veiksmus, bet kurių vyriausybės ar tarptautinių organų arba institucijų įstatymus arba reglamentus), kai turime pagrindo manyti, kad tai neleis mums vykdyti arba privers vėluoti vykdant bet kuriuos šiomis sąlygomis prisiimtus įsipareigojimus;
 • bet kurios pagrindinės rinkos arba biržos darbo apribojimą, uždarymą ar sutrikimus, susijusius bet kuriuo įvykiu, kuriuo mes grindžiame ar su kuriuo bet kaip kitaip siejame siūlomą kainą;
 • bet kurį nepavykusį duomenų perdavimą, ryšio arba kompiuterinės įrangos gedimą ar triktį, elektros energijos tiekimo sutrikdymą, elektros arba ryšio įrangos gedimą;
 • trečiosios šalies tarpininko negebėjimą vykdyti savo įsipareigojimų dėl bet kokios priežasties, kurios mes pagrįstai negalime kontroliuoti;
 • bet kurios rinkos negebėjimą atlikti savo įsipareigojimų, susiklosčiusį dėl bet kokios priežasties;
 • vyriausybės atliekamą pagrindinės rinkos arba biržos, kurioje prekiaujama finansine priemone, nacionalizavimą.

Susiklosčius išskirtiniam atvejui arba turint pagrindo manyti, kad toks atvejis susiklostė, mes galime imtis bet kurių iš šių veiksmų:

 • pristabdyti, nustatyti limitą arba apriboti galimybę investavimo platformoje pateikti finansinių priemonių pavedimus;
 • laikyti bet kuriuos ir visus vykdomus pavedimus atšauktas ir nutrauktais;
 • pristabdyti arba pakeisti šių sąlygų taikymą, jei išskirtiniais atvejais tam tikri šiomis sąlygomis prisiimti mūsų įsipareigojimai yra neįgyvendinami arba nepraktiški;
 • pašalinti arba laikinai sulaikyti finansines priemones, kurias galima įsigyti arba parduoti investavimo platformoje;
 • uždaryti, pakeisti arba grąžinti bet kokias operacijas, imtis bet kokių kitų veiksmų, kuriuos mes laikome reikalingais arba tinkamais.


Mes imsimės visų pagrįstai įmanomų veiksmų siekdami iš anksto pranešti jums apie bet kokių pirmiau išvardytų veiksmų ėmimąsi, tačiau jei to padaryti neįmanoma, mes kiek įmanoma greičiau pranešime apie tai vėliau.


Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, kurių galite patirti bet kuriuo metu susiklosčius išskirtiniam atvejui.


37. Pažeidimo atvejai


Jei nevykdote vieno ar kelių savo įsipareigojimų mums, kuriuos prisiėmėte sutikdami su šiomis sąlygomis, mes tai vadiname „pažeidimo atveju“. Pažeidimo atvejis reiškia bet kurią iš šių situacijų:


 • jei jūs reguliariai arba rimtai nusižengiate šioms sąlygoms arba mūsų bendrosioms paslaugų teikimo sąlygoms, susijusioms su jūsų „Revolut“ einamoji pinigų sąskaita, ir šio nusižengimo neištaisote per mūsų nurodytą pagrįstą laiką;
 • turime pagrindo manyti, kad jūs sukčiaujate arba užsiimate kita baudžiamąja veikla;
 • jūs (arba kas nors kitas, veikiantis jūsų vardu) nepateikėte kokios nors mums reikalingos informacijos arba turime pagrindo manyti, kad jūsų pateikta informacija yra neteisinga arba melaginga;
 • jūs gyvenate šalyje, kurioje investicinių paslaugų teikimas pagal šias sąlygas prieštarautų vietiniams įstatymams ar taisyklėms;
 • susiklosto su jumis susijęs nemokumo atvejis;
 • mes turime informacijos, kad jūsų „Revolut“ programėlės naudojimas kenkia mums arba mūsų programinei įrangai, sistemoms ar aparatūrai;
 • bet koks jūsų pareiškimas arba garantija, kurią suteikėte sutikdami su šiomis sąlygomis, yra arba tampa neteisingas;
 • mes jūsų paprašėme grąžinti mums pinigus, kuriuos esate skolingi, o jūs to nepadarėte per pagrįstą laiką;
 • turime pagrindo manyti, kad jūsų tolesnis investicinės sąskaitos naudojimas gali pakenkti mūsų reputacijai arba geram vardui;
 • taip turime pasielgti laikydamiesi bet kokio įstatymo, teisės akto, teismo potvarkio arba ombudsmeno nurodymų; ir (arba)
 • bet kokiomis aplinkybėmis, kai pagrįstai nustatome, kad reikia imtis bet kurių 37 skirsnyje numatytų veiksmų.

Įvykus pažeidimo atvejui arba turint pagrindo manyti, kad toks įvykis įvyko, mes galime imtis bet kurių iš šių veiksmų:

 • uždaryti visas jūsų atvirąsias atitinkamos finansinės priemonės pozicijas tuometine kaina;
 • atšaukti visus arba bet kuriuos jūsų pavedimus;
 • reikalauti jūsų uždaryti visas arba bet kurias jūsų atvirąsias pozicijas iki tam tikros datos;
 • atsisakyti priimti bet kokius pavedimus, dėl kurių jums gali priklausyti naujos atvirosios pozicijos;
 • laikinai arba visam laikui sustabdyti jūsų investicinę sąskaitą;
 • nutraukti sutartį ir uždaryti jūsų investicinę sąskaitą, sprendimui įsigaliojant nedelsiant.


Susiklosčius su jumis susijusiam nemokumo atvejui mes būsime laikomi ėmęsi šiame skirsnyje numatomų veiksmų prieš pat susiklostant nemokumo atvejui.


Susiklosčius su jumis susijusiam pažeidimo atvejui mes galime nustatyti datą (kurią vadiname „likvidavimo data“), kurią: (a) uždarysime visas jūsų turimas atvirąsias tam tikrų finansinių priemonių pozicijas tuometine kaina; (b) apskaičiuosime visas sumas, kurias turime sumokėti jums ar kurias turite sumokėti jūs, susijusias su bet kuriomis operacijomis ar įsipareigojimais, už kuriuos dar nebuvo sumokėta, ir laikysime visus mokesčius ir mokėjimus, kuriuos reikia nedelsiant sumokėti mums, teigiamomis sumomis, o visą pelną, gautą uždarius jūsų atviras pozicijas, laikysime neigiama suma bei sudėsime visas sumas taip, kad gautume vieną sumą JAV doleriais, eurais (EUR) arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingais (GBP) (ją vadiname „likvidavimo suma“); (c) likvidavimo suma bus sumokama iki kitos darbo dienos po sutarties nutraukimo ir jūsų investicinės sąskaitos uždarymo pabaigos.


38. Investavimo platformos ir (arba) investicinių paslaugų teikimo sustabdymas


Be bet kokių kitų veiksmų, kurių galime imtis laikydamiesi šių sąlygų, mes galime nedelsdami sustabdyti jūsų prieigą prie jūsų investicinės sąskaitos, jei:

 • turime pagrindo manyti, kad susiklostė su jumis susijęs pažeidimo atvejis;
 • turime pagrindo manyti, kad susiklostė pažeidimo atvejis, tačiau nusprendžiame, kad norint jį patvirtinti yra pagrįstai reikalinga ištirti aplinkybes;
 • mes negalime suteikti prieigos prie investavimo platformos ir (arba) investicinių paslaugų dėl bet kurio tinklo, ryšio arba kompiuterinės sistemos, kuri priklauso ir yra valdoma mūsų arba bet kurios trečiosios šalies, gedimo ar trikčių.


Jei sustabdėme prieigą prie jūsų investicinės sąskaitos ir tai turi būti ištirta, mes stengsimės ištirti atvejį per penkias (5) darbo dienas. Baigę tyrimą pranešime jums, kad galite tęsti investavimą arba laikydamiesi šių sąlygų turėsime imtis tolesnių veiksmų.


Bet koks prieigos prie jūsų investicinės sąskaitos sustabdymas neturės įtakos jokiems jūsų arba mūsų įsipareigojimams, kurie galėjo būti prisiimti prieš sustabdant prieigą.


Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti, jei mes sustabdysime prieigą prie jūsų investicinės sąskaitos, išskyrus atvejus, kai tai įvyksta dėl sukčiavimo arba didelio aplaidumo.


39. Sutarties nutraukimas ir investicinės sąskaitos uždarymas


Jūs galite uždaryti savo investicinę sąskaitą ir nutraukti sutartį bet kuriuo metu pateikdami mums rašytinį pranešimą bent prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų. Tai vadiname „pranešimu apie sutarties nutraukimą“. Tai galite padaryti per „Revolut“ programėlę, parašydami mums pagrindinės būstinės adresu arba el. paštu feedback@revolut.com.


Kitu atveju mes taip pat galime pateikti pranešimą apie sutarties nutraukimą bei nutraukti sutartį šiais būdais:


 • prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų bet kuriuo metu pateikdami jums rašytinį pranešimą;
 • nedelsdami pateikti rašytinį pranešimą, jeigu šešis mėnesius arba ilgesnį laikotarpį jūsų investicinėje sąskaitoje nebuvo fiksuotas joks aktyvumas, jūsų investicinėje paskyroje nėra jokių finansinių priemonių ir jūsų investicinėje sąskaitoje yra nulinis pinigų likutis;
 • nedelsdami pateikti jums rašytinį pranešimą, jei nutinka 37 šių sąlygų skirsnyje aprašomas pažeidimo atvejis;
 • nedelsdami pateikti jums rašytinį pranešimą, jei nutinka 36 šių sąlygų skirsnyje aprašomas išskirtinis įvykis;
 • nedelsdami pateikti jums rašytinį pranešimą, jei naudojotės piktnaudžiavimo prekyba strategija arba jei turime pagrindo manyti, kad naudojotės tokia strategija, kuri yra aprašoma šių sąlygų 42 skirsnyje;
 • nedelsdami pateikti jums rašytinį pranešimą, jei įvyko piktnaudžiavimo rinka atvejis arba jeigu turime pagrindo manyti, kad įvyko atvejis, aprašomas šių sąlygų 43 skirsnyje.


Kai jūs arba mes pateikiame pranešimą apie sutarties nutraukimą, bet kokie įsipareigojimai, kurie buvo prisiimti prieš pateikiant pranešimą apie sutarties nutraukimą, lieka galioti.


Prieš nutraukiant sutartį ir uždarant jūsų investicinę sąskaitą, privalote nedelsdami ir per dvidešimt vieną (21) kalendorinę dieną nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą pateikimo datos pateikti pavedimus parduoti bet kokias turimas finansines priemones. Jūs turėsite sumokėti visus mokesčius, susikaupusius dėl jūsų investicinės sąskaitos, iki jos uždarymo datos. Jūs negalėsite pateikti jokių naujų pavedimų arba atlikti jokių naujų operacijų investavimo platformoje, suteikti kitų nurodymų, išskyrus tuos, kurie yra reikalingi siekiant uždaryti atvirąsias pozicijas prieš pateikiant pranešimą apie sutarties nutraukimą. Jūsų investicinė sąskaita bus uždaryta, kai bus uždarytos visos atvirosios pozicijos ir kai nebeturėsite jokių kitų įsipareigojimų mums. Jeigu neuždarysite visų atvirųjų pozicijų per dvidešimt vieną (21) kalendorinę dieną, mes galėsime imtis visų arba bet kurių šių sąlygų 40 skirsnyje aprašomų veiksmų. Bet kokios pajamos, gautos pardavus arba likvidavus jūsų finansines priemones, bus įskaitytos į jūsų „Revolut“ einamąją pinigų sąskaitą.


Pranešdami apie sutarties nutraukimą, mes:

 • uždarysime arba atšauksime bet kurias arba visas jūsų atvirąsias pozicijas be atskiro pranešimo jums ir remdamiesi tuometine finansinės priemonės kaina, pateikiama investavimo platformoje, arba, kai pagrindinė rinka ar birža yra uždaryta, kita galima kaina, pateikiama atsidarius pagrindinei rinkai arba biržai, arba taip, kaip to reikalauja galiojantys įstatymai;
 • turime teisę gauti iš jūsų visus mokesčius, mokėjimus, sumas ir išlaidas bei įsipareigojimus, kurie susikaupė arba buvo skirti jums iki pranešimo apie sutarties nutraukimą įteikimo datos.

Toliau išvardyti ir šiose sąlygose nurodyti įsipareigojimai lieka galioti po to, kai sutartis yra nutraukiama, o investicinė paskyra yra uždaroma:

 • bet kokios garantijos, kurias mums suteikėte laikydamiesi 41 skirsnio;
 • jūsų konfidencialumo įsipareigojimai, kurie yra aprašomi 50 skirsnyje;
 • pareiškimai ir garantijos, kurias suteikėte mums laikydamiesi 14 skirsnio;
 • bet kokios atsakomybės išimtys, laikantis 40 skirsnio;
 • bet kokios kitos jūsų teisės arba įsipareigojimai, kuriuos prisiėmėte prieš nutraukiant sutartį ir uždarant jūsų investicinę sąskaitą.


Bet kokie veiksmai, kurių imamės laikydamiesi 39 skirsnio, neturės įtakos jokioms šiose sąlygose išvardytoms ar galiojančiais įstatymais suteikiamoms mūsų teisėms.


Nutraukus sutartį jūsų investicinė sąskaita bus uždaryta, o jūs nebeteksite prieigos prie investavimo platformos arba nebegausite investicinių paslaugų, kurias jums teikėme.


40. Atsakomybės ribojimas


Jei nesilaikome savo sutartinių įsipareigojimų, prisiimame atsakomybę už bet kokius nuostolius, kuriuos galėjome numatyti sutarties sudarymo metu, arba už nuostolius, kurie patiriami dėl sukčiavimo arba didelio aplaidumo.


Tačiau mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius, kurių galite patirti dėl bet kokių mūsų veiksmų arba neveikimo, siekiant suteikti investavimo platformos ir (arba) investicines paslaugas ar kitaip kilusius dėl veiksmų, kuriems šios sąlygos nėra taikomos.


Konkrečiai mes nebūsime atsakingi už jokius jūsų patirtus nuostolius dėl:

 • jūsų prieigos arba naudojimosi (arba bet kokio prieigos nesuteikimo arba negalėjimo naudotis) investavimo platforma;
 • bet kokių neigiamų operacijų, kurios yra vykdomos investavimo platformoje, mokestinių pasekmių;
 • bet kokio vėlavimo arba rinkos sąlygų pasikeitimo, įvykusio prieš trečiosios šalies tarpininkui įvykdant pavedimą;
 • bet kokio trečiosios šalies, įskaitant trečiosios šalies tarpininką, veiksmo arba neveikimo;
 • bet kokio išskirtinio atvejo;
 • bet kokios akivaizdžios klaidos;
 • bet kokio rinkos sutrikdymo atvejo;
 • jūsų negebėjimo su mumis susisiekti, nepriklausomai nuo to priežasties;
 • neleistinos bet kokio asmens prieigos prie investavimo platformos;


Mes neprisiimame atsakomybės už jokius jūsų patirtus nuostolius dėl negebėjimo tokių nuostolių apriboti, įskaitant (bet neapsiribojant) negebėjimu imtis veiksmų, kurie leistų išvengti galimų nuostolių arba sumažinti esamus nuostolius, apie kuriuos jūs žinote arba numanote, arba kurie būtų žinomi arba numatomi, jeigu būtumėte elgęsi apdairiai.


41. Atsakomybės garantija


Jums neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, būsite laikomi atsakingais už visų ir bet kokių numatomų nuostolių, kuriuos galime patirti dėl jūsų veiksmų, atlyginimą. Tai vadiname „atsakomybės garantija“. Jūs atlyginsite mums ir laikysite mus neatsakingais už jokius ir visus nuostolius, kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai patirti dėl:

 • bet kokių pavedimų, kuriuos pateikiate, ir bet kokių operacijų, kurias vykdote investavimo platformoje;
 • bet kokio jūsų negebėjimo įgyvendinti bet kurių savo įsipareigojimų, kurie yra numatomi šiose sąlygose;
 • bet kokio pareiškimų ir garantijų, kurias mums pateikiate laikydamiesi šių sąlygų, nesilaikymo;
 • bet kokio pavedimo, kurį pateikiate, arba bet kokios operacijos, kurią vykdote investavimo platformoje, kuri pažeidžia bet kokius galiojančius piktnaudžiavimo rinka reglamentus;
 • bet kokio pavedimo, kurį pateikiate, arba bet kokios operacijos, kurią vykdote investavimo platformoje, kuri kitaip pažeidžia bet kokius galiojančius įstatymus ar reglamentus;
 • bet kokius jūsų ar kito asmens, turinčio prieigą prie investavimo platformos, veiksmus arba sukčiavimą, nepriklausomai nuo to, ar jūs suteikėte tokiam asmeniui prieigą prie platformos.


Jūs taip pat atlyginsite ir laikysite mus nekaltais dėl visų pagrįstų tiesioginių išlaidų, įskaitant teisinius mokesčius, administracines išlaidas ir mokėjimus, kuriuos atliksime dėl bet kokių veiksmų, kurių turėsime imtis laikydamiesi šių sąlygų, įskaitant bet kokius teisinius arba tiriamuosius veiksmus, kurių imsimės prieš jus.


Jūs nebūsite laikomas atsakingu už visų numatomų nuostolių, kuriuos mes patirsime dėl jūsų veiksmų, padengimo, jei tai reikštų, kad už tuos pačius nuostolius gauname dvigubą kompensaciją. Mes stengsimės kiek įmanoma labiau sumažinti savo nuostolius.


42. Piktnaudžiavimo prekyba strategijos


Jūs negalite naudotis jokiais elektronikos prietaisais, programine įranga, algoritmu, serveriu ar bet kokiomis strategijomis, kuriomis siekiama piktnaudžiauti, manipuliuoti arba nesąžiningai pasipelnyti iš investavimo platformos ir (arba) susijusių investicinių paslaugų, arba imtis kitų nesąžiningų veiksmų. Tokias strategijas vadiname „piktnaudžiavimo prekyba strategijomis“.


Piktnaudžiavimo prekyba strategijos apima, bet neapsiriboja:

 • pasinaudojimą mūsų programinės įrangos arba sistemų klaida, spraga ar triktimi;
 • pavedimų pateikimą arba operacijų vykdymą siekiant pasinaudoti klaidinga kaina, rodoma investavimo platformoje;
 • naudojimąsi prekybos strategija, kuria siekiama garantuoti pajamų grąžą pasinaudojant pavėluotai skelbiamais kainų pasiūlymais arba dideliais operacijų kiekiais;
 • susitelkimą į kainos pokyčius, o ne tinkamus pagrindinių kainų svyravimus;
 • apgrąžos technologijų pasitelkimą arba saugos priemonių vengimą „Revolut“ programėlėje, interneto svetainėje arba investavimo platformoje;
 • dirbtinio intelekto, itin spartaus arba masinio duomenų įvedimo naudojimą siekiant manipuliuoti, apgauti, piktnaudžiauti ar suteikti jums nesąžiningą pranašumą investavimo platformoje ir (arba) investicinėje paslaugoje.


Jei naudojatės piktnaudžiavimo prekyba strategija siekdami pateikti pavedimus investavimo platformoje arba jeigu turime pagrindo manyti, kad tokios strategijos yra pasitelkiamos, mes galime imtis bet kurio iš šių veiksmų:

 • atšaukti visus arba bet kuriuos jūsų operacijas ir (arba) pavedimus;
 • laikyti visas jūsų operacijas negaliojančiomis, jeigu jos yra pelningos, išskyrus atvejus ir tol, kol per trisdešimt (30) kalendorinių dienų po mūsų prašymo jūs nepateiksite išsamių įrodymų, kad iš tiesų jūs neįvykdėte jokio šių sąlygų pažeidimo;
 • užbaigti visas ir bet kokias operacijas ar uždaryti bet kokias jas įvykdžius gautas atvirąsias pozicijas;
 • pataisyti operaciją arba pradėti naują operaciją taip, kad (bet kuriuo atveju) operacijos sąlygos būtų tokios pat kaip ir tos, kurios egzistuotų ir (arba) susiklostytų, jei nebūtų panaudota jokia piktnaudžiavimo prekyba strategija;
 • laikyti operaciją galiojančia, jeigu dėl tokios operacijos jūs patyrėte nuostolių;
 • sulaikyti bet kokį pelną, kurį gavote užbaigę operaciją arba uždarę bet kokią atvirąją poziciją, jei turime pagrindo manyti, kad tai yra susiję su piktnaudžiavimo prekyba strategija;
 • nutraukti sutartį ir uždaryti jūsų investicinę sąskaitą, sprendimui įsigaliojant nedelsiant.


Bet kokie veiksmai, kurių imamės laikydamiesi 42 skirsnio, neturės įtakos jokioms šiose sąlygose išvardytoms ar galiojančiais įstatymais suteiktoms mūsų teisėms.


43. Piktnaudžiavimas rinka


Investavimo platformoje pateikus pavedimą dėl finansinės priemonės, operacija, kuri yra vykdoma pateikus pavedimą, gali turėti įtakos pagrindinėje rinkoje arba biržoje prekiaujamai minėtai finansinei priemonei ir jos siūlomai kainai, ir tai leidžia imtis veiksmų, kuriuos vadiname „piktnaudžiavimu rinka“.


Sudarydami sutartį jūs pareiškiate ir garantuojate mums, kad:


 • jūs nepateiksite ar nevykdysite ir nepateikėte ar nevykdėte pavedimo ar operacijos, susijusios su bet kokia finansine priemone investavimo platformoje (i) susiklosčius platinimo, išdavimo, paskirstymo ar kitam panašiam atvejui; (ii) susiklosčius perėmimo, sujungimo ar kitam panašiam atvejui; (iii) vykstant bet kokiai įmonės finansavimo veiklai.
 • jūs nevykdysite ir nevykdėte operacijos, kuri pažeidžia galiojančius įstatymus ar bet kokius kitus teisės aktus, draudžiančius prekybą vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija arba manipuliuoti rinka;
 • jūs būsite laikomas prekiaujančiu vertybiniais popieriais taip, kaip aprašoma galiojančiuose įstatymuose, kiekvieną kartą, kai pateiksite pavedimą dėl finansinės priemonės arba vykdysite operaciją investavimo platformoje;
 • jūs nepateiksite ir nepateikėte pavedimo arba nevykdėte operacijos investavimo platformoje aplinkybėmis, kurios gali būti laikomos piktnaudžiavimu rinka, įskaitant bet kokį pavedimą arba operaciją, kuri gali būti laikoma piktnaudžiavimu rinka, jei trečiosios šalies tarpininkas pasirinktų apsidrausti (iš dalies arba visa apimtimi) nuo tokio pavedimo arba operacijos.


Kiekvienas jūsų pateiktas pareiškimas ir garantija bus laikoma suteikta kiekvieną kartą, kai pateikiate pavedimą dėl finansinės priemonės arba atliekate operaciją investavimo platformoje.


Jei bet kuris jūsų pareiškimas arba garantija bet kuriuo būdu yra arba tampa neteisinga arba melaginga arba jei turime pagrindo manyti, kad ji yra neteisinga ir melaginga, mes galime imtis bet kurio iš šių veiksmų:

 • atšaukti visus arba bet kuriuos jūsų operacijas ir (arba) pavedimus;
 • laikyti visas jūsų operacijas negaliojančiomis, jeigu jos yra pelningos, išskyrus atvejus ir tol, kol per trisdešimt (30) kalendorinių dienų po mūsų prašymo jūs nepateiksite išsamių įrodymų, kad iš tiesų jūs neįvykdėte jokio šių sąlygų pažeidimo;
 • užbaigti visas ir bet kokias operacijas ar uždaryti bet kokias jas įvykdžius gautas atvirąsias pozicijas;
 • pataisyti operaciją arba pradėti naują operaciją taip, kad (bet kuriuo atveju) operacijos sąlygos būtų tokios pat kaip ir tos, kurios egzistuotų ir (arba) susiklostytų, jeigu nebūtų jokio piktnaudžiavimo rinka;
 • laikyti operaciją galiojančia, jei dėl jos patyrėte nuostolių;
 • sulaikyti bet kokį pelną, kurį gavote užbaigę operaciją arba uždarę bet kokią atvirąją poziciją, jei turime pagrindo manyti, kad tai yra susiję su piktnaudžiavimu rinka;
 • nutraukti sutartį ir uždaryti jūsų investicinę sąskaitą, sprendimui įsigaliojant nedelsiant.


Bet kokie veiksmai, kurių imamės laikydamiesi 43 skirsnio, neturės įtakos jokioms šiose sąlygose išvardytoms ar galiojančiais įstatymais suteiktoms mūsų teisėms.


Turime teisę (ir tam tikrais atvejais privalome) pateikti savo reguliuojančiai tarnybai duomenis apie bet kurį pavedimą, kurį pateikiate, ir (arba) bet kurią operaciją, kurią vykdote investavimo platformoje. Jums taip pat gali reikėti atskleisti atitinkamą informaciją, susijusią su tokiais pavedimais ir (arba) operacijomis, ir jūs patvirtinate, kad prireikus imsitės šių veiksmų.


44. Investavimo ataskaitos


Pagal galiojančius įstatymus mūsų gali būti prašoma atskleisti informaciją ir duomenis, susijusius su tam tikromis operacijomis, kurias atliekate investavimo platformoje. Sudarydami sutartį jūs suprantate, kad bet kokios ir visos nuosavybės teisės į tokių operacijų informaciją ir duomenis priklauso mums, ir jūs nereikalaujate laikytis jokių konfidencialumo įsipareigojimų, galiojančių informacijai, kurią mes pagrįstai atskleidžiame.


45. Operacijų informacija


Pagal galiojančius įstatymus mūsų gali būti prašoma atskleisti informaciją ir duomenis, susijusius su tam tikromis operacijomis, kurias atliekate investavimo platformoje, mūsų reguliavimo tarnybai. Sudarydami sutartį jūs suprantate, kad bet kokios ir visos nuosavybės teisės į tokių operacijų informaciją ir duomenis priklauso mums, ir jūs nereikalaujate laikytis jokių konfidencialumo įsipareigojimų, galiojančių informacijai, kurią mes pagrįstai atskleidžiame.


Siekdami leisti mums vykdyti savo įsipareigojimus pagal galiojančius įstatymus, jūs privalote nedelsdami pristatyti mums operacijų duomenis ir bet kokią kitą informaciją, kurios galime paprašyti, kad galėtume užpildyti ir pateikti operacijų ataskaitas savo reguliavimo tarnybai.


46. Mokėjimai už jūsų pavedimus


Prieš pateikdami pavedimą pirkti finansinę priemonę investavimo platformoje, privalote įsitikinti, kad jūsų investicinėje sąskaitoje esančių lėšų pakanka sumokėti už jūsų finansinės priemonės pavedimą.


Jei jūsų investicinėje sąskaitoje esančių lėšų nepakanka visai jūsų pavedimo sumai sumokėti, privalote pervesti lėšas iš savo „Revolut“ einamosios pinigų sąskaitos į savo investicinę sąskaitą, kurie, gavus jūsų nurodymą, bus pakeisti į JAV dolerius (arba bet kokia kita atitinkama valiuta) ir pateikti lėšomis sąskaitoje. Pervedus lėšas iš savo „Revolut“ einamosios pinigų sąskaitos į savo investicinę sąskaitą, mes tai laikysime jūsų nurodymu pervesti tokias lėšas į kliento pinigų sąskaitą, kur jas iš karto bus galima panaudoti norint sumokėti už pavedimą dėl finansinės priemonės.


Kai nustatote pasikartojančio pirkimo užsakymą, galite pasirinkti automatinio papildymo funkciją. Šią funkciją vadiname „automatiniu papildymu“. Pasirinkdami automatinio papildymo funkciją, jūs suteikiate mums leidimą išskaityti lėšas iš jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos, kad būtų atliktas jūsų pasikartojančio pirkimo užsakymo mokėjimas. Lėšos bus išskaičiuotos remiantis orientacine priemonės kaina ir atitinkamais mokesčiais tuo metu, kai pateikėte pasikartojančio pirkimo užsakymą, o ne orientacine kaina ir atitinkamais mokesčiais tuo metu, kai mes patvirtinome jūsų pasikartojančio pirkimo užsakymą.


Kai jūs pateikiate pavedimą pirkti finansinę priemonę investavimo platformoje, orientacinė suma, kurią turite sumokėti už minėtą pavedimą, bus rezervuojama kliento pinigų sąskaitoje iš karto po pavedimo pateikimo; tiksli suma bus sumokama tik tuomet, kai pavedimą įvykdys trečiosios šalies tarpininkas. Visi pavedimai pirkti arba parduoti finansinę priemonę, kuriuos pateikiate investavimo platformoje, ir visos operacijos, kurios yra vykdomos dėl tokių pavedimų, bus įvykdomos ir apmokamos JAV doleriais (USD), eurais (EUR) arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingais (GBP). Bet kokių atvirųjų pozicijų vertė ir bendroji turimų lėšų suma bus rodomos jūsų investicinėje sąskaitoje ir išreikštos JAV doleriais, eurais (EUR) arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingais (GBP).


47. Įkainiai ir mokėjimai


Mes skaičiuosime jums komisinį mokestį už kiekvieną operaciją, kuri viršija nemokamų operacijų, kurias galite atlikti investavimo platformoje pagal savo pasirinktą planą („Standard“, “Plus”, „Premium“ arba „Metal“), skaičių. Tai vadiname „plano limitu“.


Komisinis mokestis bus skaičiuojamas tik už pavedimus, kurie yra perduodami trečiosios šalies tarpininkui vykdyti. Bet kokie mokėjimai, kurie yra susiję su operacijomis, atliekamomis dėl tokio pavedimo, bus išskaityti iš jūsų investicinės sąskaitos, kai jūsų pavedimas bus perduotas jį vykdančiam trečiosios šalies tarpininkui.


Išsamesnės informacijos apie komisinius mokesčius ieškokite mūsų įkainių sąraše ir mokėjimo sąlygose, kurias rasite investavimo platformoje.


Išsamų „ex-ante“ įkainių ir mokesčių atskleidimo dokumentą rasite mūsų interneto svetainėje.


48. Valstybės mokesčiai už jūsų finansines priemones


Turite žinoti, kad jūsų prekybai finansinėmis priemonėmis gali būti taikomos įvairios apmokestinimo schemos priklausomai nuo jūsų asmeninio mokestinio statuso ir galiojančių taisyklių bei teisės aktų. Jūs prisiimate visą atsakomybę už visų mokesčių sumokėjimą ir už visų pažymų dėl mokesčių netaikymo ar kitų aplinkybių pateikimą, bet kurių ir visų mokesčių deklaracijų pildymą ir visos reikiamos informacijos, susijusios su bet kuriomis finansinėmis priemonėmis, kurias įsigyjate investavimo platformoje, pateikimą atitinkamoms mokesčių institucijoms. Jei turite su tuo susijusių klausimų, turėtumėte kreiptis į nepriklausomus konsultantus. Mes neteikiame konsultacijų mokesčių klausimais.


Mes galime atskaityti arba išskaičiuoti iš jūsų pelno, įskaityto į jūsų investicinę sąskaitą, bet kokius mokesčius, kuriuos turime atskaityti laikydamiesi galiojančių įstatymų, ir atlikti bet kokius mokėjimus, susijusius su minėtų mokesčių atskaitymu arba išskaitymu. Dėl tokio atskaitymo arba išskaitymo mes neprivalome padidinti jokios jums išmokamos sumos ar kitaip kompensuoti jums išskaitytą arba atskaitytą sumą.


49. Jūsų asmeninė informacija


Siekdami suteikti investicinės platformos ir susijusias investicines paslaugas, laikydamiesi sutarties mes turėsime surinkti informaciją apie jus. Pagal duomenų apsaugos įstatymus, esame jūsų asmeninės informacijos „duomenų valdytojas“. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją rasite mūsų interneto svetainėje esančioje Privatumo politikoje.


Sudarydami sutartį jūs suteikiate mums leidimą rinkti, naudoti, tvarkyti ir atskleisti jūsų asmeninę informaciją (įskaitant jūsų vardą, kontaktinius duomenis ir sąskaitos duomenis), kad galėtume suteikti jums savo paslaugas pagal „Revolut“ privatumo pareiškimą, kuris neturi įtakos jokioms jūsų arba mūsų teisėms arba įsipareigojimams, kuriuos numato duomenų apsaugos įstatymas. Tai gali apimti jūsų asmeninės informacijos perkėlimą už Europos ekonominė erdvės ribų. Tokiu atveju mes tiek, kiek pagrįstai įmanoma, stengsimės imtis veiksmų, kad jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma saugiau ir pagal mūsų privatumo pareiškimą bei duomenų apsaugos įstatymus.


Savo leidimą galite atšaukti uždarydami savo investicinę sąskaitą, dėl to bus nutraukta tarp jūsų ir mūsų sudaryta sutartis. Jei tai padarysite, jūsų informacijos nebenaudosime savo investavimo platformos ir susijusių investicinių paslaugų teikimo tikslais, tačiau mums gali reikėti šią informaciją pasilikti dėl kitų teisinių priežasčių.


Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos apie tai, kaip UAB „Revolut Securities Europe“ renka, naudoja, tvarko ir atskleidžia jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mumis „Revolut“ programėlėje arba rašykite mums adresu dpo@revolut.com.


50. Konfidencialumas


Sudarydami šią sutartį suteikiate mums leidimą atskleisti kitiems „Revolut“ grupės subjektams (įskaitant UAB „Revolut Bank“ ir „Revolut Ltd“) šią informaciją:

 • kad esate mūsų klientas;
 • kokias paslaugas jums teikiame;
 • investicinės sąskaitos numerį;
 • jūsų investicinės sąskaitos likutį;
 • operacijas, atliktas ar atliekamas jūsų vardu;
 • jūsų skolinius įsipareigojimus mums;
 • finansinių paslaugų teikimo jums aplinkybes;
 • jūsų finansinę padėtį ir turtą;
 • kitą komercinę informaciją, kurią pateikėte atidarydami investicinę sąskaitą;
 • jūsų veiklas, planus, skolinius įsipareigojimus arba sandorius su kitais asmenimis.

Ši informacija būtų atskleista, jei jos prireiktų norint atlikti finansinę apskaitą, auditą, rizikos vertinimą, kai naudojame bendrąsias informacines sistemas, techninę įrangą (serverius) ar kai tai atlikti reikalinga norint suteikti paslaugas.


Visa tai, kas išdėstyta pirmiau, vadiname „kliento paslaptimi“, kurią turime saugoti, kaip reikalaujama pagal galiojančias taisykles.


Sudarydami sutartį jūs suprantate ir patvirtinate, kad jums nepakeitus nuostatų „Revolut“ programėlėje kiti „Revolut“ naudotojai, į kurių kontaktų sąrašą esate įtrauktas, žinos tai, kad jūs esate mūsų klientas. Savo nuostatas galite pakeisti bet kuriuo metu.


51. Kompensacija


Atsižvelgiant į Jums pagal sutartį teikiamas paslaugas, Jūs galite turėti teisę į kompensaciją pagal įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą, kurios informacija yra pateikiama anglų, lietuvių ir vokiečių kalbomis.


52. Skundai


Mes stengiamės daryti viską, ką galime, bet suprantame, kad kartais gali kilti problemų. Jei turite skundų dėl investavimo platformos ir (arba) susijusių investicinių paslaugų, pirmiausia turėtumėte susisiekti su mumis naudodamiesi „Revolut“ programėlės susirašinėjimo funkcija.


Jei pageidaujate, galite pateikti skundą užpildydami šią formą arba susisiekti su mumis adresu formalcomplaints@revolut.com.


Turėsite mums nurodyti:

 • savo vardą ir pavardę;
 • telefono numerį ir el. pašto adresą, kurie buvo susieti su jūsų sąskaita, kai įvyko problema;
 • kaip turėtume ją ištaisyti.


Mes išnagrinėsime jūsų skundą ir pateiksime atsakymą; į visus skundus stengiamės atsakyti per tris (3) darbo dienas.


Jei jūsų netenkina mūsų siūlomas sprendimo būdas arba mums nepavyko atsakyti per šį laikotarpį, skundo gavimą patvirtinsime per keturias (4) darbo dienas ir sieksime užbaigti skundo nagrinėjimą per penkiolika (15) darbo dienų Lietuvoje. Praėjus penkiolikai darbo dienų Lietuvoje pateiksime rašytinį atsakymą arba atsakysime, kodėl įmonė negali išspręsti skundo, ir kad galutinis išsamus atsakymas bus pateiktas per trisdešimt penkias (35) darbo dienas nuo pradinės atsakymo gavimo dienos. Jei nepranešime kitaip, su jumis bendrausime anglų kalba.


Išsamesnės informacijos apie mūsų atliekamą skundų nagrinėjimą ieškokite Skundų nagrinėjimo politikoje, kuri yra pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis.


Jei esate reikalavimus atitinkantis skundą pateikęs asmuo ir nesate patenkintas skundo nagrinėjimu, per dvylika (12) mėnesių nuo skundo pateikimo mums galite kreiptis į LB. LB kontaktiniai duomenys:


Adresas: Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 800 50 500.

Daugiau informacijos apie LB atliekamą skundų nagrinėjimą rasite jo interneto svetainėje.


53. Netektis


Jūsų mirties atveju jūsų teisiniai atstovai privalo pateikti mums oficialų pranešimą ir mirties liudijimo originalą arba advokato, notaro ar kitos reglamentuojamos profesinės veiklos atstovo patvirtintą kopiją. Gavę šį oficialų pranešimą mes sustabdysime jūsų investicinę sąskaitą.


Jūsų atvirų pozicijų vertė ir visi investicinės sąskaitos lėšų likučiai gali sudaryti dalį jūsų turto. Jeigu jūsų asmeniniai atstovai prašo išgryninti lėšas iš jūsų investicinės sąskaitos, mes leisime išgryninti prašomas lėšas iš jūsų investicinės sąskaitos. Tokie prašymai turi būti pateikiami raštu ir pagrindžiami atitinkamais teisiniais dokumentais, įskaitant (bet neapsiribojant) testamentu kartu su įgaliojimu vykdyti testamente išreikštą valią arba įregistruotu įgaliojimu. Mes neteiksime jūsų testamente išreikštos valios vykdytojui arba jūsų turto administratoriui jokių konsultacijų investicijų, finansiniais, juridiniais, mokesčių ar reglamentų klausimais.


Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, patiriamus dėl bet kokio jūsų atvirųjų pozicijų vertės pasikeitimo mums laukiant jūsų teisinių atstovų nurodymų, išskyrus sukčiavimo arba didelio aplaidumo atvejus.


Sutartis lieka galioti ir bet kokie taikomi mokėjimai bus ir toliau nuskaitomi po jūsų mirties iki tol, kol bus uždaryta jūsų investicinė sąskaita ir nutraukta sutartis.


54. Keitimai ir taisymai


Reguliariai įteikdami jums rašytinį pranešimą mes galime visa apimtimi ar iš dalies taisyti arba pakeisti bet kurį šių sąlygų skirsnį ar dalį dėl šių priežasčių:


 • norėdami, kad sąlygų formuluotė būtų aiškesnė ar palankesnė jums;
 • norėdami pataisyti klaidą ar neatitikimus;
 • norėdami atitikti ar atsižvelgti į galiojančių įstatymų, reglamentų arba praktikos kodeksų pokyčius;
 • norėdami atsižvelgti į pasikeitusias rinkos sąlygas;
 • norėdami suteikti nurodymus dėl naujų sistemų, paslaugų tvarkų, procesų, pasikeitusių technologijų, produktų ir (arba) paslaugų;
 • norėdami pašalinti informaciją apie esamą produktą arba paslaugą.


Bet kurio šių sąlygų skirsnio arba dalies pataisymas arba pakeitimas, atliekamas siekiant padaryti sąlygas aiškesnes arba palankesnes jums, atsižvelgti į galiojančių įstatymų pakeitimus arba pataisyti klaidą arba neatitikimą, gali įsigalioti nedelsiant.


Negavus jokio rašytinio jūsų prieštaravimo bet koks kitas šių sąlygų skirsnio arba dalies pataisymas arba pakeitimas įsigalios nurodytą datą, kuri sueis ne anksčiau nei praėjus dešimčiai (10) dienų po rašytinio pranešimo įteikimo jums.


Jeigu įteikiate mums rašytinį prieštaravimą, pakeitimas (-ai) nebus laikomi teisiškai jus įpareigojančiu (-iais), tačiau mes galime paprašyti jūsų kiek įmanoma greičiau uždaryti savo investicinę sąskaitą ir (arba) apriboti jūsų pavedimų dėl finansinių priemonių atvirųjų pozicijų uždarymo teikimą.


Jeigu neįteiksite mums rašytinio prieštaravimo, laikysime, kad sutinkate su atitinkamu (-ais) pakeitimu (-ais).


Šių sąlygų pataisymai nebus laikomi galiojančiais ir teisiškai įpareigojančiais, kol mes raštu su jais nesutiksime.


55. Teisė perleisti


Mes galime bet kuriuo metu perleisti visas ar dalį savo teisių ir (arba) įsipareigojimų, kuriuos prisiėmėme šia sutartimi, be jūsų sutikimo, jei mes raštu pranešėme jums apie tai bent prieš keturiolika (14) darbo dienų. Kai perduodame teises ir įsipareigojimus, tai vadiname „novacija“. Kai perduodame tik teises, tai vadiname „priskyrimu“.


Jeigu laikantis šios sutarties yra perleidžiamos bet kurios ar visos mūsų teisės ir (arba) įsipareigojimai, jūs suteikiate mums leidimą perkelti bet kuriuos kliento pinigus ir (arba) finansines priemones, laikomas investicinėje sąskaitoje, tam tikram asmeniui ar to asmens nurodytam žmogui. Mes perkelsime kliento pinigus ir (arba) finansines priemones, laikomas jūsų investicinėje sąskaitoje kitam asmeniui, kuris saugos jas laikydamasis LR FPRĮ ir LB taisyklių arba kuris, mūsų vertinimu, atliktu pasitelkus visus turimus įgūdžius, stropumą ir atidą, imsis visų reikiamų priemonių siekdamas apsaugoti kliento pinigus ir (arba) finansines priemones, laikomas investicinėje sąskaitoje. Ketindami imtis šių veiksmų mes raštu pranešime jums apie tai prieš keturiolika (14) darbo dienų ir po tokio perkėlimo atitinkamas teisių perėmėjas pateiks jums naujas sąlygas, kurios galios kliento lėšų ir (arba) finansinių priemonių, laikomų jūsų investicinėje sąskaitoje, apsaugai, bei galiojančias kompensacijų išmokų schemas.


Jeigu nenorite, kad kliento pinigai ir (arba) finansinės priemonės, laikomos jūsų investicinėje sąskaitoje, būtų perkeltos laikantis šio susitarimo, jūs turite teisę uždaryti savo investicinę sąskaitą, taip nutraukdami sutartį pagal 39 skirsnyje įvardytas teises („Sutarties nutraukimas ir investicinės sąskaitos uždarymas“).


Jūs niekaip negalite priskirti arba perleisti savo sutartinių teisių, įsipareigojimų arba interesų į operacijas, pinigus arba turtą, kuris yra saugomas jūsų vardu.


56. Teisių neatsisakymas


Jei įvykus su jumis susijusiam pažeidimo atvejui mes nepasinaudojame savo teisėmis arba atidedame naudojimąsi jomis, tai nepanaikina mūsų galimybės vėliau pasinaudoti šiomis ar bet kuriomis kitomis teisėmis.


57. Galiojantys įstatymai


Šioms sąlygoms yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.


58. 14b1(c) taisyklė


Vertybinių popierių biržos įstatymo 14b-1(c) taisyklė, nebent jūs prieštarautumėte, reikalauja, kad emitentui paprašius kaip vertybinių popierių saugotojas atskleistume mūsų klientų, kurie yra tikrieji emitento vertybinių popierių savininkai, vardus, adresus ir vertybinių popierių pozicijas. Emitentui bus leista naudoti jūsų vardą ir kitą susijusią informaciją tik emitento komunikacijai.Įkainių sąrašas ir mokėjimo sąlygos


Komisiniai mokesčiai už jūsų pavedimus, kuriuos gali tekti mokėti mums, priklauso nuo jūsų plano limito ir jūsų gyvenamosios šalies valiutos. Ją vadiname „pagrindine valiuta“. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodoma, kas yra įtraukta į jūsų plano limitą:


Plano tipas

Kaina

Standard

1 nemokamas pavedimas per mėnesį, vėliau taikomas komisinis mokestis už pavedimą

Plus

3 nemokami pavedimai per mėnesį, vėliau taikomas komisinis mokestis už pavedimą

Premium

5 nemokamas pavedimas per mėnesį, vėliau taikomas komisinis mokestis už pavedimą

Metal

10 nemokamų pavedimų per mėnesį, vėliau taikomas komisinis mokestis už pavedimą


Viršiję plano limitą mokėsite kintamą mokestį už kiekvieną paskesnę operaciją. Šis kintamas mokestis yra 0,25 % nuo kiekvienos pavedimo sumos arba minimalus šalyje galiojantis ir toliau nurodytas mokestis, žiūrint kuris iš jų yra didesnis. Šis mokestis bus nuskaitomas gavus pavedimą. Tai reiškia, kad jūs nemokėsite daugiau (arba mažiau) mokesčių, nei sutarta jums pateikiant pavedimą, net jeigu laikotarpiu nuo pavedimo pateikimo iki jo įvykdymo, už kurį atsako trečiosios šalies tarpininkas, atitinkamos finansinės priemonės kaina pasikeičia. Šis mokestis nuskaitomas JAV doleriais, taikant valiutos kursą, galiojantį tuo metu, kai priimamas pavedimas. Mažiausi konkrečiose šalyse taikomi mokesčiai yra tokie:


JK: 1,00 GBP

Eurozona, Islandija* ir Lichtenšteinas**: 1,00 EUR

Danija: 9,00 DKK

Norvegija: 11,00 NOK

Lenkija: 4,00 PLN

Rumunija: 5,00 RON

Čekijos Respublika: 28,00 CZK

Švedija: 11,00 SEK

Bulgarija: 2,00 BGN

Vengrija: 368,00 HUF


*Islandijos lygiavertis mažiausias mokestis yra 154,30 ISK, tačiau atsižvelgiant į valiutos konvertavimo svyravimus jis gali skirtis.


**Lichtenšteino lygiavertis mažiausias mokestis yra 1,09 CHF, tačiau atsižvelgiant į valiutos konvertavimo svyravimus jis gali skirtis.


Taip pat taikome saugojimo paslaugos mokestį, apskaičiuojamą JAV doleriais – kas mėnesį atskaitome 0,12 % / 12 bazinių punktų (metinių) jūsų turto, kurį saugo trečiosios šalies tarpininkas, rinkos vertės. Šis mokestis bus išskaičiuojamas iš jūsų „Revolut“ investicinės sąskaitos. Mes taikome tuometinį kursą. Taikomą valiutos keitimo kursą galite matyti „Revolut“ programėlėje. Daugiau informacijos ieškokite čia. Atitinkamais atvejais jūs būsite apmokestinami reguliavimo institucijos taikomais mokesčiais. Daugiau apie tokius mokesčius skaitykite čia. Jei bet kuriuo atveju jūsų „Revolut“ investicinėje sąskaitoje nebus pakankamai lėšų padengti skolai, kylančiai iš investicinių paslaugų, mes išskaitysime sumą, kurią esate skolingi, iš jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos. Jei jūsų „Revolut“ einamojoje sąskaitoje nebus pakankamai lėšų, galime likviduoti kai kurias arba visas jūsų finansines priemones, kad padengtume jūsų skolą. Prašome atsižvelgti į tai, kad pardavus dalį arba visas savo finansines priemones gali padidėti mokestinės pasekmės.


Valiuta, kuria turi būti vykdomas pavedimas, yra nustatoma atsižvelgiant į valiutą, kuria finansine priemone yra prekiaujama atitinkamoje rinkoje. Siekdama įvykdyti pavedimą UAB „Revolut Securities Europe“ konvertuos jūsų investicinėje sąskaitoje esančias lėšas į atitinkamą valiutą. Tokiu atveju gali būti taikomas valiutos keitimo mokestis. Mūsų dabartinius valiutos kursus galite matyti „Revolut“ programėlėje. Konvertavus valiutą „Revolut“ programėlėje, pateikiamoje operacijų istorijoje bus rodomas taikytas valiutos kursas. Taikome kursą, galiojantį tuo metu, kai atliekame konvertavimą.