Slanje novca u inozemstvo

Odricanje od odgovornosti za usporedbu cijena

Naš alat za usporedbu cijena uspoređuje ukupne troškove slanja međunarodnog transfera s Revolutom u usporedbi sa sličnim pružateljima usluga ("Pružatelji usluga"). Pod "ukupnim troškom" mislimo na ukupan iznos koji trebate platiti za slanje transfera, uključujući tečaj i sve naknade za isti. Informacije u alatu za usporedbu cijena primjenjuju se pri slanju novca u nacionalnoj valuti zemlje primatelja i ne uključuju transfere drugim korisnicima Revoluta.

Koji su troškovi slanja transfera?

Trošak transfera obično se može podijeliti na dvije komponente: tečaj i naknada za transfer. ● Tečaj: slanje novca na međunarodnoj razini često uključuje dvije različite valute – valutu koju koristite za plaćanje i valutu koju će korisnik primiti. Iz tog razloga međunarodni transferi općenito uključuju tečaj. Razlika između tečaja i tržišnog tečaja (poput onog kojeg vidite na Googleu) naziva se "marža". Neki pružatelji usluga jasno navode ovu maržu povrh tečaja, dok je drugi uključuju u tečaj. ● Naknada za transfer: to je trošak koji vam pružatelj naplaćuje za slanje novca, nakon bilo kakve konverzije valuta. To je obično kombinacija fiksne naknade i varijabilne naknade na temelju iznosa transfera. Osim naknada prikazanih u tablici usporedbe, banka primateljica ili korespondentna banka mogu naplaćivati vlastite naknade za međunarodne transfere. Te naknade nisu uključene u tablicu za usporedbu jer nemamo pregled nad njima.

Kako se prikupljaju podaci za usporedbu cijena?

Podaci pružatelja usluga uzimaju se izravno s njihovih web-stranica prikupljanjem javno dostupnih troškova transfera ili korištenjem njihovih usluga doznaka kao da smo kupci. Ne prikupljamo podatke za precizne iznose, već prikupljamo podatke pomoću različitih pragova iznosa transfera u valuti pošiljatelja. Da bismo naveli primjer, za valutu GBP kao valutu pošiljatelja prikupljamo podatke za sljedeće iznose: 100 GBP, 500 GBP, 1.000 GBP, 2.500 GBP, 5.000 GBP, 25.000 GBP.* *Ne dopuštaju svi pružatelji usluga transfer od 25.000 GBP. U tom slučaju prikupljamo iznose za slanje koji su bliže maksimalnoj vrijednosti koju pružatelj dopušta (npr. 7.000 GBP, 7.600 GBP, 15.000 GBP, 15.500 GBP, 16.000 GBP). ● Tečaj: U trenutku prikupljanja podataka izračunavamo postotnu razliku između tečaja koje vam pružatelji nude i tržišnog tečaja, koji se naziva "marža". Na primjer, ako je u vrijeme prikupljanja podataka tržišni tečaj iz valute GBP u valutu EUR 1,2, a tečaj pružatelja usluga 1,1, tada je marža (1,2–1,1) / 1,2 = 0,08. Kasnije kada koristite naš alat za usporedbu cijena, ponovno ćemo provjeriti tržišni tečaj i procijeniti tečaj koji bi vam pružatelji ponudili u tom trenutku koristeći tu postotnu razliku. Na primjer, ako je tržišni tečaj iz valute GBP u valutu EUR kada koristite alat za usporedbu cijena 1,1, a marža za određenog pružatelja usluga 0,08, tada ćemo procijeniti da je tečaj pružatelja usluga 1,1 * (1–0,08) = 1,01. Kako bismo bili sigurni da smo pošteni prema pružateljima usluga pri izračunu tečaja, koristimo prikupljene podatke za najviši prag koji iznos vašeg transfera zadovoljava. Na primjer, ako šaljete 600 GBP, a mi smo prikupili podatke od 100 GBP, 500 GBP i 1.000 GBP, tada ćemo koristiti prag od 1.000 GBP. Razlog tome je što se naknade obično razlikuju ovisno o poslanom iznosu – obično, što je veća vrijednost transfera, to je naknada niža. ● Naknada za transfer: da bismo izračunali naknadu za transfer pružatelja usluga, uzimamo istu za svaki prag, utvrđujemo postoji li razlika između njih i, ako postoji, pretpostavljamo da je razlika ravnomjerno raspoređena u rasponu između dva praga. Na primjer, ako šaljete 750 GBP, a mi smo prikupili naknadu od 10 GBP na pragu od 500 GBP i naknadu od 20 GBP na pragu od 1000 GBP za određenog pružatelja usluga, izračunali bismo da naknada pružatelja usluga iznosi 15 GBP. Naknade za transfer zaokružuju se na nižu vrijednost na drugo decimalno mjesto. Trudimo se osigurati točnost i pouzdanost informacija u našem widgetu i redovito ih ažuriramo (obično svakodnevno). Međutim, ne ažurira se u stvarnom vremenu, pa ne možemo jamčiti da su informacije u bilo kojem trenutku 100 % točne, potpune ili aktualne. Zbog toga i zbog toga što prikupljamo podatke pomoću pragova, a ne preciznih iznosa, ukupni trošak koji vidite u našoj tablici za usporedbu može se razlikovati od troškova navedenih na web-stranici pružatelja usluga. Sadržaj ove stranice služi samo u opće informativne svrhe i ne predstavlja financijski savjet. Ako imate bilo kakvih pitanja o svojim osobnim okolnostima, potražite profesionalni i neovisni savjet. Revolut nije financijski savjetnik.