Ευέλικτα Κεφάλαια

Εκεί που αποδίδουν πραγματικά τα χρήματά σας

Επενδύστε τα μετρητά της επιχείρησής σας σε αμοιβαία κεφάλαια που αποδίδουν καθημερινά. Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση από οποιοδήποτε πρόγραμμα επί πληρωμή. (Κεφάλαιο σε κίνδυνο. Η αξία των επενδύσεων μπορεί να αυξηθεί αλλά και να μειωθεί. Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.)

Αυξήστε το κεφάλαιο σε 3 διαφορετικά νομίσματα

Επενδύστε και κερδίστε απόδοση που καταβάλλεται καθημερινά στον επαγγελματικό σας λογαριασμό. Έτσι, τα κεφάλαια της επιχείρησής σας θα αποδίδουν, χωρίς προσπάθεια από την δική σας πλευρά.

 • Έως και

  4,78%

  APY¹ σε GBP

 • Έως και

  5,11%

  APY¹ σε USD

 • Έως και

  3,55%

  APY¹ σε EUR

¹Η Ετήσια Απόδοση Ποσοστού (APY) παρουσιάζεται καθαρή από χρεώσεις για όλα τα εμφανιζόμενα νομίσματα, όπως διαμορφώθηκε 15/7/24. Βασίζεται σε πληροφορίες που παρείχε ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου και ενδέχεται να αλλάζει καθημερινά. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό APY που προσφέρεται σε πελάτες του προγράμματος Enterprise, για εσάς ενδέχεται να είναι χαμηλότερο ανάλογα με το πρόγραμμα συνδρομής σας και τυχόν χρεώσεις. Οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη συνολική απόδοση της αρχικής σας επένδυσης. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για τα μελλοντικά αποτελέσματα.

Τι είναι τα Ευέλικτα Κεφάλαια;

Τα Ευέλικτα Κεφάλαια είναι ένας τρόπος για να αυξήσετε τα χρήματά σας επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Παρόλο που όλες οι επενδύσεις συνεπάγονται κάποια αβεβαιότητα, αυτά τα κεφάλαια παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο. Τράπεζες και μεγάλες εταιρείες τα χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια για να προστατευτούν από τον πληθωρισμό - και συνήθως προσφέρουν υψηλότερη απόδοση από έναν αποταμιευτικό λογαριασμό (σε συνθήκες υψηλών επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα).Οι απεικονίσεις που περιλαμβάνουν την ετήσια απόδοση ποσοστού, τα επενδυμένα ποσά και τα κέρδη, παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.Ας ξεκινήσουμε
Τι είναι τα Ευέλικτα Κεφάλαια;
Τι είναι τα Ευέλικτα Κεφάλαια;
Επενδύσεις χαμηλού κινδύνου...
...με έναν παγκόσμιο συνεργάτη

Εύκολη πρόσβαση στα χρήματά σας

Προσθέστε χρήματα ή πραγματοποιήστε ανάληψη χωρίς περιορισμούς ή τον φόβο των χρεώσεων. Θα έχετε πρόσβαση στα χρήματά σας εντός 2 εργάσιμων ημερών (). Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε τα μέλη της ομάδας που μπορούν να δουν και να διαχειριστούν τα κεφάλαια.Ας ξεκινήσουμε

Επενδύστε χωρίς όρια

Δεν μας αρέσουν τα όρια και δεν ορίζουμε ελάχιστο ή ανώτατο ποσό επένδυσης. Μπορείτε να ανοίξετε έως και 100 Ευέλικτα Κεφάλαια για την επιχείρησή σας σε οποιοδήποτε διαθέσιμο νόμισμα, χωρίς όριο στο ποσό που μπορείτε να επενδύσετε.Ας ξεκινήσουμε

Δημιουργήστε ένα δίχτυ ασφαλείας

Αξιοποιήστε τα χρήματά σας για να καλύψετε κάθε μελλοντική ανάγκη, από πληρωμές φόρων και απρόοπτα έξοδα, μέχρι την πραγματοποίηση εξαγορών ή επανεπενδύσεων στην επιχείρησή σας.Αυξήστε τα χρήματά σας

Αυξήστε τα χρήματά σας

Έχετε ερωτήσεις;

Συχνές Ερωτήσεις για τα Ευέλικτα Κεφάλαια

 • Τα Ευέλικτα Κεφάλαια είναι διαθέσιμα σε όλες τις επιχειρήσεις στα προγράμματα Grow, Scale και Enterprise. Αυτή τη στιγμή το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο σε πελάτες που βρίσκονται στο πρόγραμμα Basic. Επίσης, για συγκεκριμένους λόγους - όπως για παράδειγμα εάν η επιχείρησή σας έχει πολλαπλές φορολογικές κατοικίες - ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στα Ευέλικτα Κεφάλαια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στιςΣυχνές Ερωτήσεις για τα Ευέλικτα Κεφάλαια.
 • Όταν προσθέτετε χρήματα ή κάνετε ανάληψη από τα Ευέλικτα Κεφάλαια, αγοράζετε ή πουλάτε μετοχές σε αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς στο ίδιο νόμισμα - EUR, USD ή GBP. Σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, μπορεί να υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μετοχών. Η κατηγορία μετοχών που είναι διαθέσιμη σε εσάς είναι οι μετοχές της κατηγορίας R Flex Distributing των ακόλουθων βραχυπρόθεσμων και ενεργά διαχειριζόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς:
  • USD Treasury Fund (ISIN IE000ZEZXAJ7)
  • Euro Fund (ISIN IE000AZVL3K0)
  • Sterling Fund (ISIN IE0002RUHW32)
  Το USD Treasury Fund είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς με Σταθερή Καθαρή Αξία Ενεργητικού (CNAV), το οποίο επενδύει κυρίως σε υποχρεώσεις του Δημοσίου των ΗΠΑ που εγγυάται η Κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το Euro Fund και το Sterling Fund είναι αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς Χαμηλής Μεταβλητότητας Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (LVNAV), τα οποία επενδύουν σε:
  • υψηλής ποιότητας και ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα, όπως κρατικά ομόλογα, τραπεζικές υποχρεώσεις και εμπορικά χρεόγραφα
  • τιτλοποιήσεις υψηλής ποιότητας και εμπορικά χρεόγραφα που στηρίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, συμφωνίες επαναγοράς και συμφωνίες αντιστροφής επαναγοράς
  • μετοχές σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς
  Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς στα οποία επενδύετε μέσω των Ευέλικτων Κεφαλαίων μας είναι υποκεφάλαια της Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, ενός ανοικτού αμοιβαίου κεφαλαίου ομπρέλας ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (αριθμός μητρώου: 235175). Διαχειριστής του κεφαλαίου είναι η FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, η οποία έχει εγκριθεί από την Commission de Surveillance du Secteur Financier -CSSF- (αριθμός μητρώου CCSF: S00000593; CBI: C137514). Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει διορίσει διαχειριστή επενδύσεων και έχει αναθέσει την καθημερινή διαχείριση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου στην FIL Investments International. Και οι τρεις οντότητες ανήκουν στον όμιλο Fidelity International, έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς των Ευέλικτων Κεφαλαίων μας, διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο και τα αντίστοιχα Έγγραφα βασικών πληροφοριών (KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Fidelity και στην εφαρμογή Revolut. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στιςΣυχνές Ερωτήσεις για τα Ευέλικτα Κεφάλαια.
 • Καθαρή Αξία Ενεργητικού Χαμηλής Μεταβλητότητας (LVNAV) - Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς είναι βραχυπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Τα χρήματα επενδύονται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και άλλα βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Τα μερίδια στο αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζονται ή εξαγοράζονται σε σταθερή τιμή, εφόσον η αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων δεν αποκλίνει περισσότερο από 0,2% (20 μονάδες βάσης). Αυτό καθιστά την απόδοση τον κύριο παράγοντα στην αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σταθερή Καθαρή Αξία Ενεργητικού (CNAV) - Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς είναι βραχυπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Αυτά τα κεφάλαια πρέπει να επενδύουν κυρίως σε κρατικά περιουσιακά στοιχεία. Τα μερίδια στο αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζονται ή εξαγοράζονται σε σταθερή τιμή στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη ποσοστιαία μονάδα. Μάθετε περισσότερα στιςΣυχνές Ερωτήσεις για τα Ευέλικτα Κεφάλαια.
 • Ναι, μπορείτε να ανοίξετε έως και 100 Ευέλικτα Κεφάλαια σε οποιαδήποτε από τα τρία διαθέσιμα νομίσματα, χωρίς ελάχιστο ή ανώτατο όριο επένδυσης. Κάθε νόμισμα (EUR, USD, GBP) αντιστοιχεί σε διαφορετικό αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς. Οι αποδόσεις και οι προμήθειες διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα και την περιοχή σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στιςΣυχνές Ερωτήσεις για τα Ευέλικτα Κεφάλαια.
 • Δεν υπάρχει χρέωση για το άνοιγμα και το κλείσιμο λογαριασμού. Ωστόσο, υπάρχει μικρή χρέωση για την παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να καλύψουμε το κόστος, το οποίο αφαιρείται αυτόματα από τα τόκους που συσσωρεύονται καθημερινά. Μπορείτε να δείτε την Ex-ante Γνωστοποίηση για τα κόστη και τις χρεώσεις στην ενότητα Αποταμιεύω κάτω από την ενότητα Κανονιστικά Έγγραφα. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε εάν πρέπει να καταβάλετε φόρο επί των αποδόσεων που έχετε από τα Ευέλικτα Κεφάλαια. Δεν θα προβούμε σε πληρωμές φόρων και δεν θα τις καταβάλουμε στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Θα κρατήσουμε ή θα επιβάλουμε φόρους μόνο εάν υποχρεωθούμε να το κάνουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ορισμένες χώρες. Εάν έχετε ερωτήσεις, θα πρέπει να αναζητήσετε ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή. Δεν παρέχουμε φορολογικές συμβουλές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στιςΣυχνές Ερωτήσεις για τα Ευέλικτα Κεφάλαια.
 • Το APY αναφέρεται στην «Ετήσια Απόδοση Ποσοστού» και αντιπροσωπεύει την απόδοση των επενδύσεων μετά την αφαίρεση των προμηθειών, δηλαδή την απόδοση που θα κερδίζατε από ένα ποσό χρημάτων που επενδύσατε στο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς (μέσω των Ευέλικτων Κεφαλαίων), υποθέτοντας περίοδο διακράτησης 12 μηνών, εάν το επιτόκιο παρέμενε σταθερό (το οποίο στην πράξη μεταβάλλεται καθημερινά). Το APY διαφέρει ανάλογα με το κεφάλαιο, με βάση την απόδοση, καθώς και ανάλογα με το πρόγραμμα και την περιοχή, ανάλογα με τις προμήθειες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στηνEx-ante Γνωστοποίηση Κόστους και Χρεώσεων

Οι επενδυτικές υπηρεσίες παρέχονται από τη Revolut Securities Europe UAB. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αποτελούν προσωπική σύσταση, επενδυτική συμβουλή ή προσφορά για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Επομένως, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την οικονομική σας κατάσταση, να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα και τις πληροφορίες ή να ζητήσετε ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή προτού προβείτε σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές ή εγγραφείτε σε νέες επενδυτικές υπηρεσίες. Η Revolut Securities Europe UAB (αρ. μητρώου: 305799582, εγγεγραμμένη διεύθυνση: Konstitucijos ave. 21B, Βίλνιους, Λιθουανία, LT-08130) είναι λιθουανική εταιρεία επενδύσεων που έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας και παρέχει τις υπηρεσίες της σε άλλες χώρες του ΕΟΧ υπό το καθεστώς της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών χωρίς υποκαταστήματα ή αποκλειστικούς αντιπροσώπους.