Fleksible pengemarkedsforeninger

Et reelt afkast af dine penge

Invester din virksomheds overskydende penge i investeringsforeninger, og tjen daglige renter til en god sats. Få nemt adgang med et hvilket som helst abonnement. Investering indebærer risiko, og værdien af dine investeringer kan gå op og ned. Vilkår og betingelser gælder.

Få dine penge til at vokse i tre valutaer

Invester og få afkastet udbetalt direkte til din erhvervskonto hver eneste dag. Så kan du sikre dig, at din virksomheds overskydende penge altid arbejder for dig – også når du holder fri.

 • Op til

  4,78%

  Årligt afkast¹ i GBP

 • Op til

  5,1%

  Årligt afkast¹ i USD

 • Op til

  3,61%

  Årligt afkast¹ i EUR

¹ Det årlige afkast i procent for alle viste valutaer præsenteres fratrukket gebyrer fra og med d. 20/6/24 og er baseret på oplysninger fra fondsforvalteren med forbehold for daglige ændringer. Dette er det højeste årlige afkast, som tilbydes til Enterprise-kunder. Dit årlige afkast kan være lavere afhængigt af dit abonnement og de gældende gebyrer. Valutakursudsving kan have en negativ indvirkning på det samlede afkast af din oprindelige investering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Hvad er Fleksible pengemarkedsforeninger?

Fleksible pengemarkedsforeninger er en måde at få dine penge til at vokse på ved at investere i pengemarkedsforeninger. Selvom alle investeringer er forbundet med en vis usikkerhed, har disse pengemarkedsforeninger en lav risiko. Banker og store virksomheder har i mange år brugt dem til at beskytte sig mod inflation, og de giver typisk et højere afkast end en opsparingskonto (i markedsforhold med høje centralbankrenter).Billeder, herunder det årlige afkast, investeringsbeløb og udbetalte afkast, er rent illustrative og vises kun til oplysningsformål.Kom i gang
Hvad er Fleksible pengemarkedsforeninger?
Hvad er Fleksible pengemarkedsforeninger?
Investeringer med lav risiko
med en global partner

Nem adgang til dine penge

Indsæt eller hæv penge uden at bekymre dig om gebyrer eller begrænsninger – du får adgang til dine penge inden for to bankdage (vilkår og betingelser gælder). Du kan også kontrollere, hvem i teamet der må se og administrere penge. Kom i gang

Invester uden begrænsninger

Vi har hverken en minimums- eller maksimumsgrænse for investeringer. Du kan åbne op til 100 Fleksible pengemarkedsforeninger til din virksomhed i en hvilken som helst tilgængelig valuta – uden nogen grænse for, hvor meget du kan investere.Kom i gang

Opbyg en økonomisk buffer

Få dine penge til at arbejde for dig, uanset hvad der venter forude – det kan være betaling af skat, uforudsete udgifter, opkøb eller geninvestering i din virksomhed.Få dine penge til at vokse

Få dine penge til at vokse

Har du et spørgsmål?

Ofte stillede spørgsmål om Fleksible pengemarkedsforeninger

 • Fleksible pengemarkedsforeninger tilbydes til virksomheder med abonnementerne Grow, Scale og Enterprise. På nuværende tidspunkt er Fleksible pengemarkedsforeninger ikke tilgængelige for kunder med Basis-abonnementet. Hvis der er en særlig grund, kan det være, at vi begrænser din adgang til Fleksible pengemarkedsforeninger, f.eks. hvis din virksomhed har flere skattemæssige hjemsteder. Du kan få mere at vide i voresOfte stillede spørgsmål om Fleksible pengemarkedsforeninger
 • Når du indbetaler penge til eller hæver penge fra Fleksible pengemarkedsforeninger, køber eller sælger du andele i en pengemarkedsforening i den samme valuta, dvs. enten EUR, USD eller GBP. Inden for hver pengemarkedsforening kan der være forskellige aktieklasser. Den aktieklasse, der tilbydes til dig, er "Class R Flex Distributing Shares" i følgende kortfristede og aktivt forvaltede pengemarkedsforeninger:
  • USD Treasury Fund (ISIN IE000ZEZXAJ7)
  • Euro Fund (ISIN IE000AZVL3K0)
  • Sterling Fund (ISIN IE0002RUHW32).
  USD Treasury Fund er en pengemarkedsforening med konstant nettoaktivværdi, som hovedsageligt investerer i amerikanske gældsinstrumenter, der er garanteret af den amerikanske stat. Euro Fund og Sterling Fund er pengemarkedsforeninger med lav nettoaktivværdi, som investerer i følgende:
  • Likvide pengemarkedsinstrumenter af høj kvalitet som f.eks. statspapirer, bankobligationer og gældsbreve
  • Højkvalitetssecuritiseringer og gældsbreve med sikkerhed i konkrete aktiver, indlån i kreditinstitutter, genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler
  • Andele i andre pengemarkedsforeninger.
  De pengemarkedsforeninger, som du investerer i via vores Fleksible pengemarkedsforeninger, er investeringsforeningens underafdeling under Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, som er en åben UCITS-paraplyfond med flere afdelinger, og som er autoriseret af den irske centralbank (CBI) (registreringsnummer 235175). Fondsforvalteren er FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, som er autoriseret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (med registreringsnummeret S00000593 hos CSSF og C137514 hos CBI). Fondsforvalteren har udpeget en investeringsforvalter og har overdraget den daglige forvaltning af fondens portefølje til FIL Investments International. Alle tre enheder er en del af Fidelity International Group, som er en af de største kapitalforvaltere. Du kan få mere at vide om pengemarkedsforeningerne i vores Fleksible pengemarkedsforeninger ved at læse foreningens prospekt og de relevante dokumenter med central investorinformation (KID), som kan findes på Fidelitys hjemmeside og i Revolut-appen. Du kan få mere at vide i voresOfte stillede spørgsmål om Fleksible pengemarkedsforeninger
 • Nettoaktivværdi med lav volatilitet (LVNAV) er en kategori af pengemarkedsforeninger med kort løbetid. Pengene bliver primært investeret i pengemarkedsinstrumenter, indskud og andre kortfristede aktiver. Andele i foreningen købes eller indløses til en fast pris, så længe værdien af de underliggende aktiver ikke afviger med mere end 0,2 % (20 basispoint). Det betyder, at det primært er afkastet, der har indflydelse på foreningens værdi. Konstant nettoaktivværdi (CNAV) er en kategori af pengemarkedsforeninger med kort løbetid. Disse pengemarkedsforeninger skal især investere i statslige aktiver. Andele i fonden købes eller indløses til en fast pris, der er afrundet til det nærmeste procentpoint. Du kan få mere at vide i voresOfte stillede spørgsmål om Fleksible pengemarkedsforeninger
 • Ja, du kan åbne op til 100 Fleksible pengemarkedsforeninger i en af de tre tilgængelige valutaer. Der er ingen minimums- eller maksimumsinvesteringsgrænse. Hver valuta (EUR, USD og GBP) repræsenterer en forskellig pengemarkedsforening. Hver pengemarkedsforening har forskellige afkast, og der er forskellige gebyrer afhængigt af dit område og dit abonnement. Du kan få mere at vide i voresOfte stillede spørgsmål om Fleksible pengemarkedsforeninger
 • Der opkræves ikke noget gebyr for at åbne eller lukke en konto. Vi opkræver dog et lille servicegebyr, som dækker vores omkostninger ved at yde servicen. Dette gebyr trækkes automatisk fra den dagligt optjente rente. Du kan finde oplysningerne om ex ante-omkostninger og gebyrer i Opsparing under punktet Regulatoriske dokumenter. Det er dit ansvar at finde ud af, om du skal betale skat af det afkast, du får af dine Fleksible pengemarkedsforeninger. Vi vil ikke automatisk opkræve skat og indberette den til skattemyndighederne. Vi tilbageholder eller opkræver kun skat, hvis vi er forpligtet til det i henhold til den gældende lovgivning i visse lande. Hvis du har spørgsmål, bør du søge uafhængig økonomisk rådgivning. Vi tilbyder ikke skattemæssig rådgivning. Du kan få mere at vide i voresOfte stillede spørgsmål om Fleksible pengemarkedsforeninger
 • Det årlige afkast i procent er afkastet af en investering (fratrukket gebyrer), dvs. det afkast, du ville få af et beløb, der er investeret i en pengemarkedsforening (via Fleksible pengemarkedsforeninger). Det er forudsat, at investeringsperioden er 12 måneder, og at renten forbliver uændret (i praksis ændrer den sig dagligt). Det årlige afkast afhænger af pengemarkedsforeningen, hvordan den klarer sig, hvilket abonnement du har, hvilket område du befinder dig i og gebyrerne. Du kan få mere at vide om årligt afkast og gebyrer for hvert abonnement i voresoplysninger om ex ante-omkostninger og gebyrer.

Investeringstjenester leveres af Revolut Securities Europe UAB. Oplysningerne heri må ikke betragtes som en personlig anbefaling, investeringsrådgivning eller en opfordring til at træffe investeringsmæssige beslutninger. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer din økonomiske situation, gennemgår relevante dokumenter eller søger uafhængig økonomisk rådgivning, inden du foretager finansielle transaktioner eller benytter dig af investeringstjenester. Revolut Securities Europe UAB (virksomhedsnummer: 305799582; registreret adresse: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Litauen, LT-08130) er et litauisk investeringsfirma, som er godkendt og under tilsyn af Litauens nationalbank, og som leverer dets tjenester i andre EØS-lande under ordningen om fri udveksling af tjenesteydelser uden filialer eller tilknyttede agenter.