Podmínky propagační akce

Propagační akce – navýšený cashback v plánu Ultra 2024

O co v této propagační akci jde?

Revolut nabízí vybraným stávajícím zákazníkům osobních účtů Standard, Plus, Premium a Metal s bydlištěm v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Kypru, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Irsku, Islandu, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Španělsku, Švédsku, Slovinsku, Slovensku a Spojené království (společně dále jen „vyhovující trhy“) možnost přejít na placený plán Ultra* a získat až 7,5 % z hodnoty každé transakce kartou Revolut (dále jen „cashback“) za jeden kalendářní měsíc, přičemž celkový limit se rovná měsíčnímu poplatku za plán Ultra (dále jen „limit cashbacku“).


Tyto podmínky a ujednání (dále jen „podmínky propagační akce“) stanoví pravidla, která se vztahují na tuto propagační akci, a při účasti v akci musíte vždy dodržovat tyto podmínky propagační akce, podmínky použití osobního účtu a také podmínky placeného plánu, které se vztahují na váš osobní účet Revolut a plán Ultra.


Abyste se mohli této propagační akce zúčastnit, musíte splnit kritéria způsobilosti a provést požadované kroky uvedené v těchto podmínkách propagační akce v období od 23. května 2024 od 01:00 UTC do 27. května 2024 do 23:59 UTC. Tomuto období říkáme „doba trvání propagační akce“.


*na placený plán Ultra se vztahuje měsíční nebo roční poplatek za předplatné v závislosti na zvolené fakturaci, poplatky za plán Ultra najdete zde.


Kdo se může této propagační akce zúčastnit?

Za „účastníka splňujícího podmínky“ jste považováni pouze v případě, že obdržíte e-mail, push oznámení, zprávu v aplikaci od společnosti Revolut a/nebo uvidíte propagační banner v aplikaci, který vás vyzývá k účasti na této propagační akci.


Dále je třeba provést následující „požadované kroky“:

 • klikněte na jedinečný odkaz, který vám byl poskytnut, a postupujte podle pokynů pro přechod na plán Ultra s roční nebo měsíční fakturací; a
 • proveďte skutečné transakce kartou („způsobilé transakce“), abyste získali cashback. Například transakce na účty poskytovatelů platebních služeb, jiné bankovní účty a elektronické peněženky nejsou skutečné. Platby kartou můžete provést pomocí fyzické nebo virtuální karty Revolut propojené s vaším osobním účtem Revolut.


Jak získám svůj cashback?

Po dobu jednoho měsíce od upgradu na Ultra získáte cashback ve výši 7,5 % ze všech způsobilých transakcí. Maximální částka, kterou můžete získat ve formě cashbacku, odpovídá měsíčnímu poplatku za plán Ultra.


Revolut připíše cashback na váš osobní účet Revolut do 1 pracovního dne po provedení každé způsobilé transakce, a to pouze za platby, které byly provedeny do jednoho měsíce od upgradu na plán Ultra.


Právo na zrušení


Máte právo zrušit předplatné plánu Ultra do 14 dnů od jeho aktivace („lhůta na rozmyšlenou“), poté se uplatní běžná pravidla pro zrušení. To znamená, že: budou platit běžné poplatky za změnu předplatného placeného plánu na nižší (další informace naleznete v části „Poplatky za změnu předplatného na nižší plán“ v podmínkách placeného plánu).

  Vezměte prosím na vědomí, že pokud zrušíte předplatné plánu Ultra během lhůty na rozmyšlenou, vyhrazujeme si právo zrušit jakýkoli cashback, který jste obdrželi v souvislosti s touto propagační akcí. Zrušení jakéhokoli cashbacku budeme považovat za provedené s vaším souhlasem a platbu za vámi schválenou.


  Jaké další právní informace bych měl/a znát?

  1. Propagační akci můžeme změnit, pozastavit prodloužit nebo ukončit dříve, než je výše uvedené datum ukončení, pokud je podle našeho rozumného názoru propagační akce zneužívána nebo může negativně ovlivnit dobré jméno nebo pověst společnosti Revolut. Můžeme tak učinit jednotlivě nebo v rámci celé propagační akce.
  2. Pokud budeme muset propagační akci změnit, pozastavit nebo ukončit před koncem doby trvání propagační akce, oznámíme to stejným způsobem, jakým byla propagační akce oznámena, a pokud to bude možné, pokusíme se vás na to upozornit prostřednictvím e-mailu, push oznámení a/nebo zprávy v aplikaci. Jakékoli změny podmínek propagační akce nemají vliv na vaše práva, pokud jste se již propagační akce zúčastnili.
  3. Společnost Revolut nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, ať už přímou nebo nepřímou, vzniklou v důsledku události mimo její kontrolu, která znamená, že nemůžeme pokračovat v propagační akci podle plánu. Pokud byste se domnívali, že máte vzhledem k propagační akci nárok na konkrétní odměnu, kterou jste kvůli předčasnému pozastavení nebo ukončení nezískali, obraťte se na podporu.
  4. Vyhrazujeme si právo zrušit cashback, který vám byl udělen, pokud platba, za kterou vám byl cashback udělen, byla vrácena, pokud jste cashback získali podvodně, pokud jste porušili podmínky, které se vztahují na váš osobní účet Revolut, abyste získali cashback, nebo pokud zjistíme, že jste nedodrželi tyto podmínky propagační akce. Zrušení jakéhokoli cashbacku budeme považovat za provedené s vaším souhlasem a platbu za vámi schválenou.
  5. Pokud zrušíte svůj osobní účet Revolut, zrušíte předplatné Ultra nebo bude váš účet pozastaven či omezen před tím, než jsme měli na váš účet připsat cashback, nebo v době mezi nárokem na cashback a jeho obdržením, ztratíte na cashback nárok.
  6. Společnost Revolut potřebuje zpracovávat vaše osobní údaje, aby mohla plnit své povinnosti podle těchto podmínek propagační akce. Další informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů zákazníků.
  7. Tyto podmínky jsou zveřejněny v angličtině a případný překlad je neoficiální a pouze pro informaci. Účastníkům propagační akce nemohou z přeložené verze vzniknout žádná práva. Uplatňuje se anglické znění těchto podmínek, které je určující, rozhodující a závazné. Při jakémkoli soudním řízení se použije anglická verze. Pokud by se však podle zákona měl používat místní jazyk, má přednost místní jazyk.

  Tuto propagační akci organizuje a nabízí vám subjekt skupiny Revolut, který vám poskytuje váš osobní účet. Pokud máte k této propagační akci připomínky, můžete je vznést přímo u nich. Níže naleznete registrované adresy jednotlivých subjektů skupiny Revolut a příslušné zákony a soudy, které mají pravomoc rozhodovat případné spory týkající se této propagační akce. Můžete se spolehnout na závazná pravidla a zákony na ochranu spotřebitele v zemi, kde žijete.


  Subjekt/pobočka skupiny Revolut

  Sídlo společnosti

  Právo, které se vztahuje na tyto podmínky propagační akce

  Které soudy jsou příslušné

  Revolut Ltd

  7 Westferry Circus, Londýn, E14 4HD

  Anglické právo

  Soudy Anglie a Walesu.

  Revolut Bank UAB

  Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika

  Litevské právo

  Soudy v Litvě nebo soudy v kterémkoli členském státě EU, kde máte bydliště.

  Revolut Bank UAB jednající v Irsku prostřednictvím své pobočky v Irsku

  2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irsko

  Irské právo

  Příslušné irské soudy.

  Revolut Bank UAB, Sucursal en España

  S daňovým identifikačním číslem W0250845E, řádně zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu pod číslem 44863, list 1, oddíl 8, strana M-789831 a u Španělské banky pod číslem 1583. Jeho adresa je Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madrid (Španělsko).

  Španělské právo

  Příslušné soudy ve Španělsku.

  Revolut Bank UAB jednající ve Francii prostřednictvím své pobočky ve Francii

  10 avenue Kléber, 75116 Paříž, Francie (SIREN 917 420 077)

  Francouzské právo

  Příslušné soudy ve Francii.

  Vezměte prosím na vědomí, že pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vaši stížnost vyřídili, můžete ji bezplatně postoupit Médiateur de l'Association française des Sociétés Financières (ASF).

  Od této propagační akce můžete bezplatně a bez udání důvodu odstoupit během prvních 14 dnů od účasti, a to tak, že nám dáte vědět prostřednictvím aplikace Revolut nebo nám zašlete e-mail na adresu [email protected] (formulář pro odstoupení od smlouvy) za předpokladu, že propagační akce ještě není plně realizována nebo nebyla ukončena.

  Revolut Bank UAB, jednající prostřednictvím své pobočky v Nizozemsku

  Barbara Strozzilaan 201, 1083HN v Amsterdamu, Nizozemsko, a s číslem provozovny 000053153170

  Nizozemské právo

  Příslušné nizozemské soudy

  Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky v Belgii

  Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgie

  Belgické právo

  Příslušné belgické soudy.