Produkty

Podmínky plánů Plus, Premium a Metal

Stáhnout PDF

Dne 1. července 2022 sloučíme společnost Revolut Payments UAB do společnosti Revolut Bank UAB. Tato verze našich podmínek bude platit od 1. července 2022. Od 1. července 2022 bude služby zprostředkování pojištění poskytovat společnost Revolut Insurance Europe UAB. Pokud si chcete prohlédnout podmínky platné do 1. července 2022, klikněte zde.

Podmínky plánů Plus, Premium a Metal


1. Proč jsou tyto informace důležité

Tyto informace hovoří o doplňkových službách, které poskytujeme našim uživatelům plánů Plus, Premium a Metal. Také se zde dozvíte veškeré další potřebné informace.

Tyto podmínky a ujednání jsou součástí smluvního závazku (dále jen „smlouva“) mezi vámi a námi uvedeného v podmínkách použití osobního účtu (dále jen „podmínky použití osobního účtu“). V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami použití osobního účtu a těmito podmínkami a ujednáními platí tyto podmínky a ujednání.

O kopii těchto podmínek a ujednání můžete kdykoliv požádat pracovníky podpory prostřednictvím aplikace Revolut.

Tyto podmínky a ujednání si prosím pozorně přečtěte.

Vaše předplatné služby Plus, Premium nebo Metal bude každý rok automaticky obnoveno, pokud nám nepošlete oznámení o ukončení před tímto automatickým obnovením. Bez ohledu na to, jakým způsobem budete předplatné platit, můžeme vám naúčtovat poplatek, jestliže předplatné ukončíte do 10 měsíců od jeho započetí. Naše poplatky jsou uvedeny v ceníku.

Vaše právo upgradovat nebo změnit vaše předplatné vícekrát než jednou za 12měsíční období můžeme omezit.

2. O nás

Jsme společnost Revolut Bank UAB (Revolut Bank), autorizovaná banka, která podléhá regulacím Litevské centrální banky. Identifikační číslo naší společnosti je 304580906.

V souvislosti s činností zprostředkování pojištění je společnost Revolut Insurance Europe UAB (Revolut Insurance Europe), číslo společnosti 305910164, zapsána Litevskou centrální bankou na seznamu pojišťovacích makléřských společností. Tento seznam je k dispozici na internetových stránkách Litevské centrální banky.

Společnosti Revolut Bank i Revolut Insurance Europe sídlí na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika.

Vyjma případů, kdy tyto podmínky a ujednání stanovují jinak, práva a povinnosti uvedená v těchto podmínkách se vztahují na vás i na společnost Revolut Bank.


Služby Metal/Premium/Plus

3. Co jsou služby Plus?

Uživatelé služby Plus mají přístup ke všem službám dostupným pro majitele osobních účtů s plánem Standard a rovněž k následujícím výhodám:

 • dvě karty Revolut Plus zdarma (a jedna náhradní každý další rok zdarma);
 • až tři aktivní fyzické karty Revolut v jednu chvíli;
 • až 2 účty Revolut Junior se všemi funkcemi;
 • přístup k ochraně nákupu, ochraně vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenky u nákupů provedených přes váš účet Revolut a
 • prioritní zákaznická podpora prostřednictvím aplikace Revolut.

4. Co jsou služby Premium?

Uživatelé služby Premium mají přístup ke všem službám dostupným pro uživatele s plánem Plus a Standard a rovněž k následujícím výhodám:

 • dvě karty Revolut Premium předem zdarma (a jedna náhradní každý další rok zdarma);
 • přístup až ke 2 účtům Revolut Junior se všemi funkcemi;
 • neomezené směny deviz zdarma;
 • dvojnásobný bezplatný výběr z bankomatu oproti uživatelům s plánem Standard;
 • mezinárodní cestovní pojištění;
 • možnost zakoupení vstupenek do letištních salonků a
 • přístup ke kryptoměně a cenným kovům s lepšími kurzy, než nabízíme uživatelům s plánem Standard a Plus.

5. Co jsou služby Metal?

Uživatelé služby Metal mají přístup ke všem službám dostupným pro uživatele s plánem Standard, Plus a Premium výše a rovněž k následujícím výhodám:

 • jedna bezplatná bezkontaktní karta Revolut Metal z nerezové oceli;
 • cashback v řadě měn, cenných kovů nebo kryptoměn (ty mohou podléhat průběžným změnám);
 • čtyřnásobný limit pro bezplatný výběr z bankomatu oproti uživatelům s plánem Standard;
 • vyšší úrokové sazby na trezory na úspory (tam, kde jsou pro nás dostupné);
 • přístup až k 5 účtům Revolut Junior se všemi funkcemi a
 • jakékoli další výhody, které příležitostně přidáváme.

6. Služba Metal Cashback

Když uživatelé služby Metal platí za určité věci svou kartou Metal, můžeme (ale nemusíme) připsat na váš účet částku odpovídající procentu vaší platby. Tomu říkáme cashback. Procenta cashbacku můžeme změnit z jakéhokoli důvodu včetně země, v níž platbu provádíte, nebo obchodníka, kterému platíte. Zákazníkům z EHP a Švýcarska bude veškerý Metal Cashback vyplácen ve výši 0,1 % v Evropě a 1 % mimo Evropu.

Částka Metal Cashbacku, jakou můžete obdržet za jedno měsíční fakturační období, je omezená. Ten je uveden v našem ceníku.

Cashback si od vás vezmeme zpět, pokud:

 • platba, k níž byl poskytnut Metal Cashback, byla vrácena;
 • jste získali Metal Cashback v důsledku podvodného jednání nebo
 • jste porušili tuto smlouvu, abyste získali Metal cashback.

Částku Metal Cashbacku získáme zpět tak, že ji strhneme z vašeho účtu. Budeme mít za to, že se vrácení provádí s vaším souhlasem a platbu jste schválili.

Nebudeme-li moci tuto částku Metal Cashbacku získat z vašeho účtu zpět, budete nám příslušnou částku nadále dlužit. Tuto částku můžeme následně získat z uložené karty nebo můžeme uplatnit naše právo na vyrovnání. Za účelem získání částky, kterou nám dlužíte, můžeme rovněž podniknout právní kroky. Pokud tak učiníme, budete možná muset uhradit přiměřené náklady, které nám v této souvislosti vznikly.

Další informace o tom, jak můžeme získávat zpět částky, které nám dlužíte, si můžete přečíst v podmínkách použití osobního účtu.

Platby, na které se nevztahuje získání cashbacku

Cashback vám nemůžeme poskytnout v případech, kdy by tím došlo k porušení některého zákona nebo nařízení nebo když platba, kterou provádíte prostřednictvím vaší karty Revolut, je prováděna pouze na jiný účet nebo platební kartu (jako např. jinou elektronickou peněženku, bankovní účet nebo kreditní kartu).

7. Karta Revolut Plus

Pokud se stanete uživatelem s plánem Plus, budete si moci objednat kartu Revolut Plus (kartu Plus). Rovněž vám vystavíme další kartu Plus, pokud o ni požádáte. Další karty Revolut, které máte, můžete používat i nadále.

Za karty Plus, které vystavíme, můžeme účtovat poplatky.

8. Karta Revolut Premium

Jestliže se stanete uživatelem služby Premium, budete si moci objednat kartu Revolut Premium (dále jen „karta Premium“) s exkluzivním designem. Rovněž vám vystavíme další kartu Premium, pokud o ni požádáte. Další karty Revolut, které máte, můžete používat i nadále.

Za karty Premium, které vystavíme, můžeme účtovat poplatky.

9. Karta Revolut Metal

Jestliže uděláte upgrade na službu Metal, vystavíme vám kartu Revolut Metal (dále jen „karta Metal“), která je dostupná jen pro uživatele služby Metal. Vždy může mít jen jednu kartu Metal najednou. Další karty Revolut, které máte, můžete používat i nadále.

Pojištění

10. Cestovní pojištění v rámci vašeho předplatného Premium a Metal

Práva a povinnosti uvedené v tomto oddílu se vztahují na vás jako příjemce ze skupinové pojistné smlouvy držené společností Revolut Bank, společnost Revolut Bank jako držitele skupinové pojistné smlouvy a společnost Revolut Insurance Europe jako pojišťovacího makléře zprostředkovávajícího skupinovou pojistnou smlouvu. Tato část popisuje:

 • jak společnost Revolut Insurance Europe sjednává kolektivní cestovní pojištění pro společnost Revolut Bank, aby mohla nabízet pojistné plnění z cestovního pojištění jako součást vašeho předplatného; a
 • jak neživotní pojišťovna AWP P&C S.A. – nizozemská pobočka, pojišťovatel, adresa: Poeldijkstraat 4, 1059 VM, Amsterdam, e-mailová adresa claims.awpeurope@allianz.com (Allianz Assistance) je vůči vám odpovědná za vyřízení jakéhokoli vašeho nároku v souvislosti s vaším pojistným plněním z cestovního pojištění a za provedení jakékoli platby po úspěšném vyřízení pojistné události.

Jsme si vědomi toho, že když se těšíte na cestu, poslední, o co se chcete starat, je vyřizování pojištění. To je důvod, proč my ve společnosti Revolut vyřizujeme pojistné plnění z cestovního pojištění za vás. Společnost Revolut Bank pověřila společnost Revolut Insurance Europe, pojišťovací makléřskou společnost, která se zabývá zprostředkováním pojištění, aby jménem společnosti Revolut Bank sjednala kolektivní cestovní pojištění. Společnost Revolut Insurance Europe sjednala cestovní pojištění u třetí strany – pojišťovny Allianz Assistance. Za toto sjednání platí společnost Revolut Bank společnosti Revolut Insurance Europe poplatek za služby.

Společnosti Revolut Insurance Europe a Revolut Bank žádným způsobem nekontrolují ani nevlastní společnost Allianz Assistance a společnost Allianz Assistance nekontroluje ani nevlastní nás.

Nebudeme vám poskytovat poradenství ani doporučení ohledně vhodnosti pojistných plnění z cestovního pojištění pro vás. Ujistěte se, že jsou pro vás pojistná plnění vhodná, a to tak, že si přečtete dokument s informacemi o produktu pojištění (IPID) a dokument Podmínky pro příjemce týkající se cestovního pojištění (podmínky pro příjemce) a budete věnovat pozornost tomu, co pojištění kryje a co nikoli.

Pojistné plnění nelze zrušit, aniž byste rovnou nezrušili své předplatné k plánům Premium nebo Metal.

Abyste měli nárok na pojistné plnění z cestovního pojištění, musí vám být více než 18 let. Podrobnější informace o pojistném plnění jsou uvedeny v podmínkách pro příjemce a v dokumentu IPID. Pečlivě si je přečtěte. Kopie těchto dokumentů je k dispozici v aplikaci Revolut. Podmínky pro příjemce obsahují také další pro vás důležité informace, jako jsou práva pojistitele v případě, že nedodržíte podmínky stanovené v podmínkách pro příjemce, informace o nárocích, informace o tom, jak pojistitel zpracovává vaše osobní údaje, platné právní předpisy a podobně.

My nebo společnost Allianz Assistance můžeme kdykoli změnit nebo zrušit další poskytování, rozsah a podmínky pojistného plnění z cestovního pojištění. Kdykoli to bude možné, předem vás upozorníme na jakékoli změny pojistného plnění ve váš neprospěch nebo zrušení pojistného plnění.

Pokud nesplňujete podmínky pro čerpání pojistného plnění, nemění to nic na výši předplatného, které platíte za plán Premium nebo Metal.


11. Stížnosti a nároky na pojistné plnění

Pokud nejste spokojeni s tím, jak bylo sjednáno vaše cestovní pojištění, kontaktujte nás prosím prostřednictvím aplikace Revolut. Tímto způsobem lze obvykle problémy rychle vyřešit. Podrobnosti o postupu pro řešení stížností najdete v Pojistné podmínky.

Stížnosti na cestovní pojištění

Pokud chcete vznést stížnost v souvislosti s pojistným plněním z cestovního pojištění, obraťte se prosím přímo na společnost Allianz Assistance. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut. Společnost Allianz Assistance bude vaši stížnost vyřizovat a komunikovat s vámi v angličtině, pokud vám nesdělí jinak. Pokud nám zašlete jakoukoli stížnost, předáme ji společnosti Allianz Assistance, aniž bychom se jí zabývali.

Jak uplatnit nárok na pojistné plnění z cestovního pojištění

Pokud chcete uplatnit nárok, obraťte se prosím přímo na společnost Allianz Assistance. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut. Společnost Allianz Assistance bude váš nárok vyřizovat a komunikovat s vámi v angličtině, pokud vám nesdělí jinak.

12. Ochrana nákupu, ochrana vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek jako součást předplatného Plus, Premium nebo Metal

Práva a povinnosti uvedené v tomto oddílu se vztahují na vás a společnost Revolut Insurance Europe. Tato část popisuje:

 • jak společnost Revolut Insurance Europe sjednává ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek v rámci vašeho předplatného u Revolut Bank a zprostředkovává vám je; a
 • jak pojišťovací zprostředkovatel jmenovaný našimi pojistnými partnery, společnost QOVER SA registrovaná u Crossroads Bank for Enterprises pod číslem 0650.939.878 (RLE Brussels) a registrovaná u vládní agentury FSMA jako nezávislý pojistný agent pod číslem 0650.939.878, (Qover), odpovídá za vyřízení jakéhokoli nároku vzneseného na základě ochrany nákupu, ochrany vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek a za provádění plateb v případě pojistného plnění.

Je nám jasné, že ve chvíli, kdy se těšíte na nákup nového telefonu, notebooku nebo vstupenek na vysněný koncert, je sjednávání pojištění poslední věcí, kterou chcete řešit. Proto jsme pro vás do plánu zahrnuli ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek, které vám poskytuje určité úrovně ochrany v závislosti na položce zakoupené na vašem účtu Revolut Plus, Premium nebo Metal. Společnost Revolut Insurance Europe vám nebude poskytovat poradenství ani doporučení ohledně vhodnosti tohoto pojištění pro vás. Ujistěte se, že je pro vás pojištění vhodné, a to tak, že si přečtete dokument s informacemi o produktu pojištění (IPID), potvrzení o pojištění a hlavní zásady a podmínky pro ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek (zásady) a budete věnovat pozornost tomu, co pojištění kryje a co nikoli.

Společnost Revolut Insurance Europe spolupracuje s následujícími poskytovateli pojištění, aby mohla zahrnout ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek jako součást plánů Plus, Premium a Metal:

 • Pro zákazníky ve všech jurisdikcích EHP s výjimkou Lichtenštejnska: Společnost Chubb European Group SE je neživotní pojišťovna, která se řídí ustanoveními francouzského zákoníku o pojišťovnictví a je povolena a regulována institucí Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) s registračním číslem 450 327 374 RCS Nanterre a následujícím sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francie, e-mailová adresa: contact@qover.com (Chubb);
 • Pouze pro zákazníky v Lichtenštejnsku: Společnost Chubb Insurance (Switzerland) Limited je neživotní pojišťovna registrovaná ve Švýcarsku pod registračním číslem CHE-114.502.001, podléhající dohledu švýcarského úřadu pro dohled nad finančním trhem FINMA, se sídlem na adrese Bärengasse 32, 8001 Curych, Švýcarsko, e-mailová adresa: contact@qover.com (Chubb); ​a
 • Pro zákazníky ve všech jurisdikcích EHP s výjimkou Lichtenštejnska: Wakam, A French société anonyme (veřejně obchodovaná akciová společnost) 120-122, rue Réaumur, 75002 Paříž (Francie), je neživotní pojišťovna schválená institucí ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, pod číslem 4020259, e-mailová adresa: contact@qover.com (Wakam).

Společnost Revolut Insurance Europe žádným způsobem nekontroluje ani nevlastní společnost Chubb / Wakam a společnost Chubb / Wakam nekontroluje ani nevlastní společnost Revolut Insurance Europe.

Společnost Revolut Insurance Europe provádí zprostředkování pojištění jménem pojistitelů Chubb / Wakam.

Za sjednání pojištění u společností Chubb a Wakam nemusíte společnosti Revolut Insurance Europe nic platit – společnost Revolut Insurance Europe může od společností Chubb a Wakam obdržet provizi z podílu na zisku a od společnosti Revolut Bank obdrží poplatek za zprostředkování pojištění.

Pojištění nelze zrušit, aniž byste zároveň zrušili předplatné plánu Plus, Premium nebo Metal.

Abyste měli nárok na ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek, musí vám být nejméně 18 let a musíte provést příslušný nákup v plné výši prostřednictvím účtu Revolut Plus, Premium nebo Metal. Existují také další požadavky, které musíte splnit, byste měli na pojištění nárok, a to v závislosti na tom, zda usilujete o uplatnění nároku na pojistné plnění v souvislosti s ochranou nákupu, ochranou vrácení peněz nebo zrušení vstupenek. Úplný seznam kritérií naleznete v zásadách. Pečlivě si přečtěte zásady i dokument IPID. Kopie těchto dokumentů je k dispozici v aplikaci Revolut. Zásady obsahují také další pro vás důležité informace, jako jsou práva pojistitele v případě, že nedodržíte podmínky stanovené v zásadách, informace o nárocích, informace o tom, jak pojistitel zpracovává vaše osobní údaje, platné právní předpisy a podobně.

Pokud pro získání tohoto pojištění nesplňujete podmínky, nemá tato skutečnost vliv na změnu předplatného, které hradíte za plány Plus, Premium nebo Metal.


13. Stížnosti a nároky na pojistné plnění

Pokud nejste spokojeni s tím, jak bylo vaše pojištění sjednáno, obraťte se na společnost Revolut Insurance Europe prostřednictvím aplikace Revolut. Tímto způsobem lze obvykle problémy rychle vyřešit. Podrobnosti o postupu pro řešení stížností najdete v Pojistné podmínky.

Stížnosti ohledně ochrany nákupu, ochrany vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek

Pokud chcete podat stížnost v souvislosti s ochranou nákupu, ochranou vrácení peněz a pojištěním zrušení vstupenek, obraťte se prosím přímo na společnost Qover. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut. Pokud zašlete stížnost společnosti Revolut Insurance Europe, předáme ji společnosti Qover, aniž bychom se jí zabývali.

Jak uplatnit nárok ohledně ochrany nákupu, ochrany vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek

Pokud chcete uplatnit nárok, obraťte se prosím přímo na společnost Qover. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut.

Poplatky a zrušení

14. Platba vašeho předplatného Plus, Premium nebo Metal

Váš poplatek za předplatné můžete platit v měsíčních splátkách nebo uhradit celé předplatné jednou ročně. Tyto poplatky jsou uvedeny v našem ceníku.

Když se stanete uživatelem služby Plus, Premium nebo Metal, vyzveme vás, abyste uhradili předplatné z debetní nebo kreditní karty, kterou jste u nás zaregistrovali (dále jen „vaše uložená karta“). Po dobu, po kterou budete uživatelem služby Plus, Premium nebo Metal, budeme strhávat předplatné z vaší uložené karty.

Pokud nebudeme moci strhnout platbu z vaší uložené karty z jakéhokoli důvodu (např. protože vypršela její platnost), požádáme vás, abyste zaregistrovali jinou kartu, která se tak stane vaší novou uloženou kartou. Pokud tak neučiníte do sedmi dnů, strhneme předplatné z vašeho účtu. Za účelem výběru této platby jsme rovněž oprávněni podniknout právní kroky. Pokud tak učiníme, budete možná muset uhradit přiměřené náklady, které nám v této souvislosti vznikly.

Je možné, že se na vás vztahuje povinnost platit daně nebo náklady, které nejsme povinni od vás vybírat.

Bohužel v případě, že neuhradíte předplatné do 30 dnů od data jeho splatnosti, budeme nuceni vaše předplatné zrušit.

15. Poplatky za změnu vašeho předplatného Plus, Premium nebo Metal

Předplatné Plus, Premium nebo Metal můžete kdykoli ukončit (tomu říkáme změnit zpět). Je však možné, že budete muset uhradit poplatek. Výhody vyplývající ze služeb, které získáváte za vaše předplatné, budete moci využívat až do konce měsíce, za který jste předplatné uhradili. Po této době se stanete opět uživatelem s plánem Standard (majitelem osobního účtu, který neplatí předplatné za službu Plus, Premium nebo Metal).

Můžeme prominout poplatek za změnu plánu. Pokud to uděláme, možná budete muset slíbit, že uděláte (nebo neuděláte) určité věci, abyste na prominutí měli nárok. Například můžeme odpustit poplatek za změnu plánu, pokud se stanete uživatelem nového plánu, ale možná budete muset slíbit, že tento nový plán po určitou dobu nezrušíte. O případném prominutí poplatku rozhodujeme my. Pokud vám budeme ochotni odpustit poplatek za ukončení, dáme vám vědět (například v aplikaci nebo e-mailem).

Poplatky za ukončení nebo změnu vašeho předplatného jsou uvedeny níže.

Pokud změnu provedete do 14 dnů

Pokud předplatné platíte v měsíčních splátkách, vrátíme vám celou částku předplatného. Pokud vám pošleme kartu Plus nebo Premium, budeme vám účtovat poplatek za dodání a můžeme kartu deaktivovat. Pokud jste si objednali kartu Metal, budeme vám účtovat 40 EUR za kartu (nebo ekvivalent v měně vašeho účtu Revolut) a případný poplatek za dodání.

Pokud platíte celé předplatné jednou ročně, vrátíme vám celou částku předplatného. Pokud vám pošleme kartu Plus nebo Premium, budeme vám účtovat poplatek za dodání a můžeme kartu deaktivovat. Pokud jste si objednali kartu Metal, budeme vám účtovat 40 EUR za kartu (nebo ekvivalent v měně vašeho účtu Revolut) a případný poplatek za dodání.

Tomu říkáme vaše právo na odstoupení. To znamená, že od předplatných plánů Plus, Premium nebo Metal můžete odstoupit během prvních 14 dnů ode dne, kdy na některý z těchto plánů přejdete. Máte právo na odstoupení bez placení penále (s výjimkou karty Metal a dodání) a bez udání důvodu.

Pokud změnu provedete po uplynutí 14 dnů a zároveň do 10 měsíců

Pokud platíte předplatné v měsíčních splátkách, jste povinni uhradit předplatné za měsíc, v němž jste nám oznámili, že byste předplatné rádi ukončili nebo změnili, přičemž vám tato částka vrácena nebude. Rovněž vám budeme účtovat poplatek za ukončení rovnající se předplatnému za dva měsíce.

Pokud platíte celé předplatné jednou ročně, nevrátíme vám předplatné za celý rok, které jste uhradili, ale nebudeme vám účtovat poplatek za ukončení.

Pokud změnu provedete po uplynutí více než 10 měsíců

Pokud platíte předplatné v měsíčních splátkách, jste povinni uhradit předplatné za měsíc, v němž jste nám oznámili, že byste předplatné rádi ukončili nebo změnili, ale nebudeme vám účtovat poplatek za ukončení.

Pokud platíte celé předplatné jednou ročně, nevrátíme vám předplatné za celý rok, které jste uhradili, ale nebudeme vám účtovat poplatek za ukončení.

Ukončit nebo změnit předplatné je snadné

Jestliže byste chtěli své předplatné zrušit, můžete nás informovat prostřednictvím aplikace Revolut nebo nám můžete napsat na adresu Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika.

16. Kdy můžete ukončit mé předplatné Plus, Premium nebo Metal?

Můžeme pozastavit přístup k vašemu účtu a okamžitě ukončit vaše předplatné Plus, Premium nebo Metal, pokud:

 • vás podezíráme z podvodného nebo jinak trestného jednání;
 • jste nám neposkytli informace, které potřebujeme, nebo pokud máme dobrý důvod se domnívat, že informace, které jste nám poskytli, jsou nepravdivé;
 • jste porušili tyto podmínky a ujednání závažným nebo trvalým způsobem;
 • nám dlužíte peníze, které jste ani přes naši výzvu k uhrazení v přiměřené době neuhradili;
 • jste vyhlásili úpadek nebo
 • jsme povinni tak učinit ze zákona, nařízení, soudního příkazu nebo pokynů ombudsmana.

Vaše předplatné můžeme zrušit i z jiných důvodů, o této skutečnosti vás však budeme informovat minimálně dva měsíce předem prostřednictvím aplikace Revolut, textovou zprávou nebo e-mailem.

17. Tyto podmínky můžeme měnit

Tyto podmínky a ujednání můžeme měnit, ale učiníme tak pouze z níže uvedených důvodů:

 • pokud se domníváme, že změnou docílíme větší srozumitelnosti a užitečnosti podmínek;
 • aby podmínky odpovídaly fungování našich služeb, zejména pokud jsou změny vyžadovány z důvodu změny poskytování některého finančního systému nebo technologie;
 • aby podmínky odpovídaly našim zákonným povinnostem;
 • aby podmínky odrážely změny v nákladech na provozování našich služeb nebo
 • protože měníme naše produkty nebo služby či zavádíme nové.

Upozornění na provedené změny

V případě, že zavádíme nový produkt nebo službu, které nemají vliv na tyto podmínky a ujednání, pak můžeme daný produkt nebo službu zavést okamžitě a na změny vás upozornit předtím, než je použijete.

Pokud měníme stávající produkt nebo službu, které se netýkají plateb na váš účet nebo z něj, obvykle vás upozorníme 30 (třicet) dnů předtím, než změnu provedeme. Pokud provádíme změnu, která se týká plateb na váš účet nebo z něj (například v souvislosti s výběry hotovosti), obvykle vás přes aplikaci Revolut upozorníme alespoň šedesát (60) dnů před jejím zavedením.

Jestliže vás upozorníme na změnu, budeme předpokládat, že se změnou souhlasíte, pokud nám nesdělíte, že chcete uzavřít váš účet předtím, než daná změna nabude účinnosti.

18. Právnické nezbytnosti

Naše smlouva s vámi

Práva ze smlouvy máte pouze vy, společnost Revolut Bank a, pokud je to v těchto podmínkách výslovně uvedeno, společnost Revolut Insurance Europe.

Tuto smlouvu uzavíráme s vámi osobně a práva ani povinnosti z ní vyplývající nemůžete postoupit na jinou osobu.

Naše právo na postoupení

Souhlasíte a dovolujete nám provést sloučení, reorganizaci, odštěpení, transformaci nebo jakoukoli jinou formu reorganizace nebo restrukturalizace naší společnosti nebo podnikání a/nebo převést nebo postoupit všechna naše práva a povinnosti podle těchto podmínek a ujednání na jakoukoli třetí stranu.

Vaše nebo naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy můžeme postoupit pouze tehdy, pokud se důvodně domníváme, že to nebude mít vážný negativní dopad na vaše práva vyplývající z těchto podmínek nebo že tak musíme učinit, abychom vyhověli právnímu nebo regulačnímu požadavku, nebo pokud se tak stane v důsledku provedení reorganizace (nebo podobného procesu).


Litevský právní rámec

Na tyto podmínky a ujednání a smlouvu se vztahují zákony Litevské republiky. Navzdory tomu se stále můžete spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele země EHP, ve které žijete.


Anglická verze smlouvy je závazná

Jsou-li tyto podmínky a ujednání překládány do jiných jazyků, jedná se pouze o ilustrativní překlad a závaznou zůstává verze v angličtině.


Naše právo na vymáhání smlouvy

Porušíte-li naši vzájemnou smlouvu a my nepřistoupíme k vymáhání svých práv nebo vymáhání odložíme, nemá to žádný vliv na jejich vymahatelnost v budoucnu.


Podání žaloby na naši společnost

Právní kroky podle těchto podmínek a ujednání lze učinit pouze u soudů Litevské republiky (nebo u soudů kteréhokoli členského státu EU, kde máte bydliště).


Tato stránka zobrazuje podmínky pro služby, které vám poskytujeme my, společnost Revolut Bank. Některé části těchto podmínek výslovně uvádějí služby, které vám společnost Revolut Insurance Europe poskytuje. Produkty v oblasti kryptoměn a cenných kovů nabízí naše britská společnost Revolut Ltd. za podmínek pro kryptoměny a cenné kovy.