Produkty

Podmínky placeného plánu

Podmínky placeného plánu


Tato verze podmínek se použije od 16. září 2024, pokud není uvedeno jinak. Předchozí podmínky platné do 16. září 2024 naleznete zde.


1. Proč jsou tyto informace důležité

Tyto informace hovoří o doplňkových službách, které poskytujeme našim uživatelům plánů Plus, Premium, Metal a Ultra (každý z těchto plánů je placený). Také se zde dozvíte veškeré další potřebné informace.

Tyto podmínky a ujednání jsou součástí smluvního závazku (dále jen „smlouva“) mezi vámi a námi uvedeného v podmínkách použití osobního účtu. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami použití osobního účtu a těmito podmínkami a ujednáními mají přednost tyto podmínky a ujednání.

O kopii těchto podmínek a ujednání můžete požádat prostřednictvím aplikace Revolut (dále jen „aplikace“) nebo si ji můžete kdykoli vyžádat od některého z našich operátorů podpory.


Tyto podmínky a ujednání si prosím pozorně přečtěte


Vaše předplatné služby placeného plánu bude každý rok automaticky obnoveno, pokud nám nepošlete oznámení o ukončení před tímto automatickým obnovením. Bez ohledu na to, jakým způsobem budete předplatné platit, můžeme vám naúčtovat poplatek, jestliže předplatné ukončíte do 10 měsíců od jeho započetí. Naše poplatky jsou uvedeny v ceníku.

Vaše právo upgradovat nebo změnit vaše předplatné vícekrát než jednou za 12měsíční období můžeme omezit.

Další informace o tom, jaký poplatek vám může být účtován v případě změny nebo předčasného zrušení předplatného, najdete v části 12 těchto podmínek.


2. O nás

Jsme společnost Revolut Bank UAB (Revolut Bank), autorizovaná banka, která podléhá regulacím Litevské centrální banky. Identifikační číslo naší společnosti je 304580906.

V souvislosti s činností zprostředkování pojištění je společnost Revolut Insurance Europe UAB (Revolut Insurance Europe), číslo společnosti 305910164, zapsána Litevskou centrální bankou na seznamu pojišťovacích makléřských společností. Tento seznam je k dispozici na internetových stránkách Litevské centrální banky.


Společnosti Revolut Bank i Revolut Insurance Europe sídlí na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika.

Vyjma případů, kdy tyto podmínky a ujednání stanovují jinak, práva a povinnosti uvedená v těchto podmínkách se vztahují na vás i na společnost Revolut Bank.


3. Co jsou služby placeného plánu?


Co jsou služby Revolut Plus?

Uživatelé služby Plus mají přístup ke všem službám dostupným pro majitele osobních účtů s plánem Standard a rovněž k následujícím výhodám:

 • dvě karty Revolut Plus zdarma (a jedna náhradní každý další rok zdarma);
 • až tři aktivní fyzické karty Revolut v jednu chvíli;
 • přístup až ke 2 účtům Revolut <18 a plný přístup k funkcím <18;
 • vyšší úrokové sazby na trezory na úspory než u standardních zákazníků (tam, kde jsou pro nás dostupné);
 • přístup k ochraně nákupu, ochraně vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenky u nákupů provedených přes váš účet Revolut;
 • prioritní zákaznická podpora prostřednictvím aplikace; a
 • jakékoli další výhody, které čas od času přidáme.


Co jsou služby Revolut Premium?

Uživatelé s plánem Premium mají přístup ke všem službám dostupným pro uživatele s plánem Standard a Plus a výše a rovněž k následujícím výhodám:

 • dvě karty Revolut Premium zdarma (a jedna náhradní každý další rok zdarma);
 • dvojnásobný limit pro bezplatný výběr z bankomatu oproti uživatelům s plánem Standard;
 • cestovní pojištění;
 • možnost zakoupení zvýhodněných vstupenek do letištních salonků;
 • partnerství v rámci plánu;
 • přístup ke kryptoměně a cenným kovům s lepšími kurzy, než nabízíme uživatelům s plánem Standard a Plus; a
 • jakékoli další výhody, které čas od času přidáme.


Co jsou služby Revolut Metal?

Uživatelé služby Metal mají přístup ke všem službám a výhodám dostupným pro uživatele s plánem Standard, Plus a Premium výše a rovněž k následujícím výhodám:

 • jedna bezplatná bezkontaktní karta Revolut Metal z nerezové oceli;
 • čtyřnásobný limit pro bezplatný výběr z bankomatu oproti uživatelům s plánem Standard;
 • vyšší úrokové sazby na trezory na úspory (tam, kde jsou pro nás dostupné);
 • přístup až k 5 účtům Revolut <18;
 • partnerství v rámci plánu; a
 • jakékoli další výhody, které příležitostně přidáváme.


Co jsou služby Revolut Ultra?

Uživatelé plánu Ultra mají přístup ke všem službám a výhodám, které jsou k dispozici uživatelům plánů Standard, Plus, Premium a Metal uvedeným výše, a dále k následujícím výhodám:

 • jedna bezkontaktní karta Revolut Ultra zdarma;
 • snížené poplatky za obchodování s akciemi;
 • dodatečné pojištění pro případ zrušení cesty a události (s výjimkou uživatelů v zemích uvedených v těchto nejčastějších dotazech);
 • bezplatné vstupy do salónků pro osobní použití a možnost zakoupit vstupy pro své hosty;
 • desetinásobný limit pro bezplatný výběr z bankomatu oproti uživatelům s plánem Standard;
 • partnerství v rámci plánu;
 • služba přednostního zpětného volání (pouze v angličtině); a
 • jakékoli další výhody, které příležitostně přidáváme.


Co je služba přednostního zpětného volání?

Zákazníci plánu Ultra mohou požádat o zpětné zavolání na telefonní číslo spojené s jejich účtem Revolut. To lze provést prostřednictvím aplikace Revolut a operátor vám zavolá zpět v čase uvedeném na hlavním panelu služby zpětného volání telefonické podpory. Pro ověření legitimity agenta agent zveřejní kód, který se vám již zobrazuje na palubní desce. Upozorňujeme, že tato služba je dostupná pouze v angličtině.


4. Jaké jsou karty placeného plánu?

Karta Revolut Plus

Pokud se stanete uživatelem s plánem Plus, budete si moci objednat kartu Revolut Plus. Rovněž vám vystavíme další kartu Plus, pokud o ni požádáte. Další karty Revolut, které máte, můžete používat i nadále.

Za karty Plus, které vystavíme nad rámec vašeho bezplatného limitu, můžeme účtovat poplatky.


Karta Revolut Premium

Jestliže se stanete uživatelem s plánem Premium, budete si moci objednat kartu Revolut Premium s exkluzivním designem. Rovněž vám vystavíme další kartu Premium, pokud o ni požádáte. Další karty Revolut, které máte, můžete používat i nadále.

Za karty Premium, které vystavíme nad rámec vašeho bezplatného limitu, můžeme účtovat poplatky.


Karta Revolut Metal

Jestliže uděláte upgrade na plán Metal, vystavíme vám kartu Revolut Metal, která je dostupná jen pro uživatele služby Metal. Vždy může mít jen jednu kartu Metal najednou. Další karty Revolut, které máte, můžete používat i nadále.


Karta Revolut Ultra

Jestliže uděláte upgrade na plán Ultra, vystavíme vám kartu Revolut Ultra, která je dostupná jen pro uživatele služby Ultra. Další karty Revolut, které máte, můžete používat i nadále.


Pojištění

5. Cestovní pojištění v rámci vašeho předplatného Premium, Metal a Ultra

Práva a povinnosti uvedené v tomto oddílu se vztahují na vás jako příjemce ze skupinové pojistné smlouvy držené společností Revolut Bank, společnost Revolut Bank jako držitele skupinové pojistné smlouvy a společnost Revolut Insurance Europe jako pojišťovacího makléře zprostředkovávajícího skupinovou pojistnou smlouvu. Tato část popisuje:

 • jak společnost Revolut Insurance Europe sjednává kolektivní cestovní pojištění pro společnost Revolut Bank, aby mohla nabízet pojistné plnění z cestovního pojištění jako součást vašeho předplatného; a
 • jak neživotní pojišťovna Cowen Insurance Company Limited (pojišťovatel) a společnost Cover Genius B.V. (správce pojistné smlouvy) jsou vůči vám odpovědné za vyřízení jakéhokoli nároku, který uplatníte v souvislosti s pojistným plněním z cestovního pojištění, a za provedení jakýchkoli plateb po úspěšném uplatnění nároku (prostřednictvím https://www.xcover.com/en/login). Jejich registrační údaje jsou následující:
 • Cowen Insurance Company Ltd – (maltské registrační číslo společnosti: C 55905) se sídlem v: Level 3, Gasan Centre, Triq il- Merghat, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1020, Malta. Cowen Insurance Company Limited je oprávněna podle zákona o pojišťovnictví z roku 1998 podle maltského práva vykonávat všeobecnou činnost a je regulována Maltským úřadem finančních služeb se sídlem v Triq l-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta (Cowen).
 • Společnost Cover Genius Europe B.V. z De Vijzel, 3. patro, Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdam, Nizozemsko, autorizováno a regulováno Nizozemským úřadem pro finanční trhy (AFM) pod referenčním číslem 12046177 (“Cover Genius”).


Jsme si vědomi toho, že když se těšíte na cestu, poslední, o co se chcete starat, je vyřizování pojištění. To je důvod, proč my ve společnosti Revolut vyřizujeme pojistné plnění z cestovního pojištění za vás. Společnost Revolut Bank pověřila společnost Revolut Insurance Europe, pojišťovací makléřskou společnost, která se zabývá zprostředkováním pojištění, aby jménem společnosti Revolut Bank sjednala kolektivní cestovní pojištění. Společnost Revolut Insurance Europe sjednala cestovní pojištění u třetí strany – pojišťovny Cowen prostřednictvím služeb poskytovaných společností Cover Genius. Za toto sjednání platí společnost Revolut Bank společnosti Revolut Insurance Europe poplatek za služby.

Společnosti Revolut Insurance Europe a Revolut Bank nijak nekontrolují ani nevlastní společnosti Cowen nebo Cover Genius a společnosti Cowen a Cover Genius nekontrolují ani nevlastní nás.

Ačkoli jsme smluvně zavázáni sjednat vaše cestovní pojištění u společností Cowen a Cover Genius, Revolut Insurance Europe jedná vaším jménem, nikoli jménem pojistitele, nebudeme vám poskytovat rady ani doporučení ohledně vhodnosti výhod cestovního pojištění pro vás. Ujistěte se, že jsou pro vás pojistná plnění vhodná, a to tak, že si přečtete dokument s informacemi o produktu pojištění (IPID) a znění zásad cestovního pojištění a budete věnovat pozornost tomu, co pojištění kryje a co nikoli. Pokud jste uživatelem plánu Ultra, vezměte prosím na vědomí, že zrušení cesty je kryto samostatně v rámci vašeho pojištění pro případ zrušení cesty a akce, jak je uvedeno níže.

Pojistné plnění nelze zrušit, aniž byste rovnou nezrušili své předplatné k plánům Premium, Metal nebo Ultra.

Abyste měli nárok na pojistné plnění z cestovního pojištění, musí vám být více než 18 let. Podrobnější informace o pojistném plnění jsou uvedeny ve znění zásad a v dokumentu IPID. Pečlivě si je přečtěte. Kopie těchto dokumentů je k dispozici v aplikaci Revolut. Znění zásad obsahuje také další pro vás důležité informace, jako jsou práva pojistitele v případě, že nedodržíte podmínky stanovené v podmínkách pro příjemce, informace o nárocích, informace o tom, jak pojistitel zpracovává vaše osobní údaje, platné právní předpisy a podobně.

My nebo cestovní pojišťovny můžeme kdykoli změnit nebo zrušit další poskytování, rozsah a podmínky pojistného plnění z cestovního pojištění. Kdykoli to bude možné, předem vás upozorníme na jakékoli změny pojistného plnění ve váš neprospěch nebo zrušení pojistného plnění.

Pokud nesplňujete podmínky pro čerpání pojistného plnění, nemění to nic na výši předplatného, které platíte za plán Premium, Metal nebo Ultra.


6. Stížnosti a žádosti v souvislosti s pojištěním

Pokud nejste spokojeni s tím, jak bylo sjednáno vaše cestovní pojištění, kontaktujte nás prosím prostřednictvím aplikace Revolut. Tímto způsobem lze obvykle problémy rychle vyřešit. Podrobnosti o postupu pro řešení stížností najdete v pojistných podmínkách.

Stížnosti na cestovní pojištění

Pokud chcete vznést stížnost v souvislosti s pojistným plněním z cestovního pojištění, obraťte se prosím přímo na společnost Cover Genius.

Jak takovou stížnost podat zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut. Společnost Cover Genius bude vaši stížnost vyřizovat a komunikovat s vámi v angličtině, pokud vám nesdělí jinak. Pokud nám zašlete jakoukoli stížnost, předáme ji společnosti Cover Genius, aniž bychom se jí zabývali.

Jak uplatnit nárok na pojistné plnění z cestovního pojištění

Pokud chcete uplatnit nárok, obraťte se prosím přímo na společnost Cover Genius (pod obchodním názvem „XCover“). Jak takovou stížnost podat zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut. XCover bude váš nárok vyřizovat a komunikovat s vámi v angličtině, pokud vám nesdělí jinak.


7. Pojištění nákupu, vrácení peněz a zrušení vstupenek jako součást předplatného placeného plánu


Práva a povinnosti uvedené v tomto oddílu se vztahují na vás a společnost Revolut Insurance Europe. Tato část popisuje:

 • jak společnost Revolut Insurance Europe sjednává ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek v rámci vašeho předplatného u Revolut Bank a zprostředkovává vám je; a
 • jak pojišťovací zprostředkovatel jmenovaný našimi pojistnými partnery, společnost QOVER SA registrovaná u Crossroads Bank for Enterprises pod číslem 0650.939.878 (RLE Brussels) a registrovaná u vládní agentury FSMA jako nezávislý pojistný agent pod číslem 0650.939.878, (Qover), spravuje produkt a odpovídá za vyřízení jakéhokoli nároku vzneseného na základě ochrany nákupu, ochrany vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek a za provádění plateb v případě pojistného plnění.

Je nám jasné, že ve chvíli, kdy se těšíte na nákup nového telefonu, notebooku nebo vstupenek na vysněný koncert, je sjednávání pojištění poslední věcí, kterou chcete řešit. Proto jsme pro vás do plánu zahrnuli ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek, které vám poskytuje určité úrovně ochrany v závislosti na položce zakoupené na vaší kartě Revolut. Společnost Revolut Insurance Europe vám nebude poskytovat poradenství ani doporučení ohledně vhodnosti tohoto pojištění pro vás. Ujistěte se, že je pro vás pojištění vhodné, a to tak, že si přečtete dokument s informacemi o produktu pojištění (IPID), potvrzení o pojištění a hlavní zásady a podmínky pro ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek (zásady) a budete věnovat pozornost tomu, co pojištění kryje a co nikoli.

Společnost Revolut Insurance Europe spolupracuje s následujícími poskytovateli pojištění, aby mohla zahrnout ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek jako součást vašeho placeného plánu:

 • pro zákazníky ve všech jurisdikcích EHP: Společnost Chubb European Group SE je neživotní pojišťovna, která se řídí ustanoveními francouzského zákoníku o pojišťovnictví a je povolena a regulována institucí Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) s registračním číslem 450 327 374 RCS Nanterre a následujícím sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francie, e-mailová adresa: [email protected] (Chubb); ​a
 • pro zákazníky ve všech jurisdikcích EHP s výjimkou Lichtenštejnska: Wakam, A French société anonyme (veřejně obchodovaná akciová společnost) 120-122, rue Réaumur, 75002 Paříž (Francie), je neživotní pojišťovna schválená institucí ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, pod číslem 4020259, e-mailová adresa: [email protected] (Wakam).

Společnost Revolut Insurance Europe žádným způsobem nekontroluje ani nevlastní společnost Chubb / Wakam a společnost Chubb / Wakam nekontroluje ani nevlastní společnost Revolut Insurance Europe.

Společnost Revolut Insurance Europe provádí zprostředkování pojištění jménem pojistitelů Chubb / Wakam. Za sjednání pojištění u společností Chubb a Wakam nemusíte společnosti Revolut Insurance Europe nic platit – společnost Revolut Insurance Europe může od společností Chubb a Wakam obdržet provizi z podílu na zisku a od společnosti Revolut Bank obdrží poplatek za zprostředkování pojištění.


Pojištění nelze zrušit, aniž byste zároveň zrušili předplatné placeného plánu.

Abyste měli nárok na ochranu nákupu, ochranu vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek, musí vám být nejméně 18 let a musíte provést příslušný nákup v plné výši prostřednictvím účtu placeného plánu. Existují také další požadavky, které musíte splnit, byste měli na pojištění nárok, a to v závislosti na tom, zda usilujete o uplatnění nároku na pojistné plnění v souvislosti s ochranou nákupu, ochranou vrácení peněz nebo zrušení vstupenek. Úplný seznam kritérií naleznete v zásadách. Pečlivě si přečtěte zásady i dokument IPID. Kopie těchto dokumentů je k dispozici v aplikaci Revolut. Zásady obsahují také další pro vás důležité informace, jako jsou práva pojistitele v případě, že nedodržíte podmínky stanovené v zásadách, informace o nárocích, informace o tom, jak pojistitel zpracovává vaše osobní údaje, platné právní předpisy a podobně.

Pokud pro získání tohoto pojištění nesplňujete podmínky, nemá tato skutečnost vliv na změnu předplatného, které platíte za svůj placený plán.


8. Stížnosti a žádosti v souvislosti s pojištěním nákupu, vrácení peněz a zrušení vstupenek

Pokud nejste spokojeni s tím, jak bylo vaše pojištění sjednáno, obraťte se na společnost Revolut Insurance Europe prostřednictvím aplikace Revolut. Tímto způsobem lze obvykle problémy rychle vyřešit. Podrobnosti o postupu pro řešení stížností najdete v pojistných podmínkách.


Stížnosti ohledně ochrany nákupu, ochrany vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek

Pokud chcete podat stížnost v souvislosti s ochranou nákupu, ochranou vrácení peněz a pojištěním zrušení vstupenek, obraťte se prosím přímo na společnost Qover. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut. Pokud pošlete stížnost nebo žádost o uplatnění nároku nám, předáme ji společnosti Qover, aniž bychom se jí zabývali.


Jak uplatnit nárok ohledně ochrany nákupu, ochrany vrácení peněz a pojištění zrušení vstupenek

Pokud chcete uplatnit nárok, obraťte se prosím přímo na společnost Qover. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut.


9. Pojištění pro případ zrušení cesty a události v rámci předplatného plánu Ultra


Práva a povinnosti uvedené v tomto oddílu se vztahují na vás a společnost Revolut Insurance Europe. Tato a následující část popisuje:

 • jakým způsobem získáte pojištění pro případ zrušení cesty a události v rámci předplatného plánu Ultra; a
 • jakým způsobem zprostředkovatel pojištění, společnost QOVER SA registrovaná u Crossroads Bank for Enterprises pod číslem 0650.939.878 (RLE Brussels) a registrovaná u vládní agentury FSMA jako nezávislý pojistný agent pod číslem 0650.939.878, (dále jen Qover), odpovídá za vyřízení jakéhokoli nároku vzneseného na základě pojištění pro případ zrušení cesty a události a za provádění plateb v případě pojistného plnění.

Víme, že život přináší nečekaná úskalí a poslední, co chcete, je přijít o všechny peníze, když musíte zrušit výlet nebo akci. Proto jsme pro vás do plánu Ultra zahrnuli pojištění pro případ zrušení cesty a akce. Společnost Revolut Bank pověřila společnost Revolut Insurance Europe, pojišťovací makléřskou společnost, která se zabývá zprostředkováním pojištění, aby jménem společnosti Revolut Bank pro vás sjednala kolektivní pojištění pro případ zrušení a akce. Za toto sjednání platí společnost Revolut Bank společnosti Revolut Insurance Europe poplatek za služby.

Společnost Revolut Insurance Europe vám nebude poskytovat poradenství ani doporučení ohledně vhodnosti tohoto pojištění pro vás. Ujistěte se, že je pro vás pojištění vhodné, a to tak, že si přečtete dokument s informacemi o produktu pojištění (IPID), potvrzení o pojištění a zásady pojištění pro případ zrušení cesty a akce (dále jen „zásady“) a věnujte pozornost tomu, co pojištění kryje a co nikoli.


Pojištění pro případ zrušení cesty a akce, které je součástí vašeho plánu Ultra, poskytuje následující pojišťovna:

 • Wakam, A French société anonyme (veřejně obchodovaná akciová společnost) 120-122, rue Réaumur, 75002 Paříž (Francie), je neživotní pojišťovna schválená institucí ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, pod číslem 4020259, e-mailová adresa: [email protected] (Wakam).


Společnost Revolut Insurance Europe žádným způsobem nekontroluje ani nevlastní společnost Wakam a společnost Wakam nekontroluje ani nevlastní společnost Revolut Insurance Europe.

Abyste získali nárok na pojištění, musí vám být minimálně 18 let a musíte mít cestu nebo událost plně zaplacenou z účtu Revolut Ultra. Existují také další požadavky, které musíte splnit, byste měli na pojištění nárok, a to v závislosti na tom, zda chcete uplatnit nárok na pojistné plnění v rámci pojištění pro případ zrušení cesty a akce. Úplný seznam kritérií naleznete v zásadách. Pečlivě si přečtěte zásady i dokument IPID. Kopie těchto dokumentů je k dispozici v aplikaci Revolut. Zásady obsahují také další pro vás důležité informace, jako jsou práva pojistitele v případě, že nedodržíte podmínky stanovené v zásadách, informace o nárocích, informace o tom, jak pojistitel zpracovává vaše osobní údaje, platné právní předpisy a podobně.

Pojistné plnění nelze zrušit, aniž byste rovnou nezrušili své předplatné k plánu Ultra.

Pokud pro získání tohoto pojištění nesplňujete podmínky, nemá tato skutečnost vliv na změnu předplatného, které platíte za službu Ultra.


10. Stížnosti a žádosti v souvislosti s pojištěním pro případ zrušení cesty a akce


Pokud nejste spokojeni s tím, jak bylo vaše pojištění sjednáno, obraťte se na společnost Revolut Insurance Europe prostřednictvím aplikace Revolut. Tímto způsobem lze obvykle problémy rychle vyřešit. Podrobnosti o postupu pro řešení stížností najdete v pojistných podmínkách.

Stížnosti na pojištění pro případ zrušení cesty a akce

Pokud chcete podat stížnost v souvislosti se zásadami pojištění pro případ zrušení cesty a akce nebo v souvislosti s jakýmkoli nárokem, který uplatníte v rámci zásad pojištění pro případ zrušení cesty a akce, obraťte se přímo na společnost Qover. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut. Pokud pošlete stížnost nebo žádost o uplatnění nároku nám, předáme ji společnosti Qover, aniž bychom se jí zabývali.

Jak uplatnit nárok na pojistné plnění v rámci pojištění pro případ zrušení cesty a akce

Pokud chcete uplatnit nárok, obraťte se prosím přímo na společnost Qover. Jak takový nárok uplatnit zjistíte v části Pojištění v aplikaci Revolut.


11. Platba předplatného placeného plánu


Váš poplatek za předplatné můžete platit v měsíčních splátkách nebo uhradit celé předplatné jednou ročně. Tyto poplatky jsou uvedeny v našem ceníku.

Když se stanete uživatelem placeného plánu, vyzveme vás, abyste uhradili předplatné z karty, kterou jste u nás zaregistrovali (dále jen „vaše uložená karta“). Po dobu, po kterou budete uživatelem placeného plánu, budeme strhávat předplatné z vaší uložené karty.

Pokud nebudeme moci strhnout platbu ze zůstatku na vašem osobním účtu, pokusíme se ji strhnout z vaší uložené karty, ale pokud z nějakého důvodu nebudeme moci částku z vaší uložené karty odečíst (například proto, že její platnost vypršela), požádáme vás, abyste si zaregistrovali jinou kartu, která se stane vaší novou uloženou kartou Pokud tak neučiníte do sedmi dnů, strhneme předplatné z vašeho účtu. Za účelem výběru této platby jsme rovněž oprávněni podniknout právní kroky. Pokud tak učiníme, budete možná muset uhradit přiměřené náklady, které nám v této souvislosti vznikly.

Je možné, že se na vás vztahuje povinnost platit daně nebo náklady, které nejsme povinni od vás vybírat.

Bohužel v případě, že neuhradíte předplatné do 30 dnů od data jeho splatnosti, můžeme vaše předplatné zrušit a změnitna nižší plán Standard.


12. Poplatky za změnu předplatného na nižší plán

Své předplatné placeného plánu můžete kdykoli ukončit (tomu říkáme změnit plán). Je však možné, že budete muset uhradit poplatek. Výhody vyplývající ze služeb, které získáváte za vaše předplatné, budete moci využívat až do konce fakturačního období, za které jste předplatné zaplatili, s výjimkou poplatku za ukončení. Pokud tedy platíte předplatné každý měsíc a rozhodnete se jej změnit, budete moci předplatné používat i v měsíci, za který jste již zaplatili; pokud platíte ročně, budete mít přístup k předplatnému až do konce ročního fakturačního období. Po této době se stanete opět uživatelem plánu Standard (majitelem osobního účtu, který neplatí předplatné za službu placeného plánu).


Někdy můžeme poplatek za změnu plánu prominout. Pokud to uděláme, možná budete muset slíbit, že uděláte (nebo neuděláte) určité věci, abyste na prominutí měli nárok. Například můžeme odpustit poplatek za změnu plánu, pokud se stanete uživatelem nového plánu, ale možná budete muset slíbit, že tento nový plán po určitou dobu nezrušíte. O případném prominutí poplatku rozhodujeme my. Pokud vám budeme ochotni odpustit poplatek za ukončení, dáme vám vědět (například v aplikaci nebo e-mailem).


Poplatky za ukončení nebo změnu vašeho předplatného jsou uvedeny níže.


Pokud změnu provedete do 14 dnů

Pokud předplatné platíte v měsíčních splátkách, vrátíme vám celou částku předplatného. Pokud vám pošleme kartu Plus nebo Premium, budeme vám účtovat poplatek za dodání a můžeme kartu deaktivovat. Pokud jste si objednali kartu Metal, budeme vám účtovat 1,190 Kč za kartu a případný poplatek za dodání. Pokud jste si objednali kartu Ultra, budeme vám účtovat 1,450 Kč za kartu (nebo ekvivalent v měně vašeho účtu Revolut) a případný poplatek za dodání.

Pokud platíte celé předplatné jednou ročně, vrátíme vám celou částku předplatného. Pokud vám pošleme kartu Plus nebo Premium, budeme vám účtovat poplatek za dodání a můžeme kartu deaktivovat. Pokud jste si objednali kartu Metal, budeme vám účtovat 1,190 Kč za kartu a případný poplatek za dodání. Pokud jste si objednali kartu Ultra, budeme vám účtovat 1,450 Kč za kartu a případný poplatek za dodání. Aktuální informace o poplatcích za dodání naleznete v ceníku vašeho plánu.


Pokud plán změníte po uplynutí 14 dnů, ale do 6 měsíců (pro uživatele plánu Ultra)

Pokud platíte své předplatné v měsíčních splátkách, nebudeme vám vracet peníze a budete muset zaplatit předplatné za měsíc, ve kterém nám sdělíte, že chcete ukončit nebo změnit své předplatné, a bude vám také účtován další měsíc jako poplatek za ukončení. Jedná se o poplatek za ukončení a služby nebudete moci další měsíc využívat, pouze budete moci pokračovat v používání předplatného po zbytek měsíčního fakturačního období, za které jste zaplatili. Pokud jste si objednali kartu Ultra, nebudeme vám účtovat žádný poplatek za kartu ani za dodání.

Pokud platíte celé předplatné jednou ročně, nevrátíme vám předplatné za celý rok, které jste uhradili, ale nebudeme vám účtovat poplatek za ukončení, poplatek za kartu Ultra ani poplatek za dodání. Předplatné budete moci používat i po zbytek ročního fakturačního období, za které jste zaplatili.


Pokud plán změníte po delší době než 6 měsících (pro uživatele plánu Ultra)

Pokud platíte předplatné v měsíčních splátkách, jste povinni uhradit předplatné za měsíc, v němž jste nám oznámili, že byste předplatné rádi ukončili nebo změnili, ale nebudeme vám účtovat poplatek za ukončení. Předplatné budete moci používat i po zbytek měsíčního fakturačního období, za které jste zaplatili.

Pokud platíte celé předplatné jednou ročně, nevrátíme vám předplatné za celý rok, které jste uhradili, ale nebudeme vám účtovat poplatek za ukončení. Předplatné budete moci používat i po zbytek ročního fakturačního období, za které jste zaplatili.


Pokud plán změníte po uplynutí 14 dnů, ale do 10 měsíců (pro všechny ostatní uživatele placených plánů)

Pokud platíte předplatné v měsíčních splátkách, jste povinni uhradit předplatné za měsíc, v němž jste nám oznámili, že byste předplatné rádi ukončili nebo změnili, přičemž vám tato částka vrácena nebude. Rovněž vám budeme účtovat poplatek za ukončení rovnající se předplatnému za dva měsíce. Jedná se o poplatek za ukončení a služby nebudete moci další dva měsíce využívat, pouze budete moci pokračovat v používání předplatného po zbytek měsíčního fakturačního období, za které jste zaplatili.

Pokud platíte celé předplatné jednou ročně, nevrátíme vám předplatné za celý rok, které jste uhradili, ale nebudeme vám účtovat poplatek za ukončení. Předplatné budete moci používat i po zbytek ročního fakturačního období, za které jste zaplatili.


Pokud plán změníte po uplynutí 10 měsíců (pro všechny ostatní uživatele placených plánů)

Pokud platíte předplatné v měsíčních splátkách, jste povinni uhradit předplatné za měsíc, v němž jste nám oznámili, že byste předplatné rádi ukončili nebo změnili, ale nebudeme vám účtovat poplatek za ukončení. Předplatné budete moci používat i po zbytek měsíčního fakturačního období, za které jste zaplatili.

Pokud platíte celé předplatné jednou ročně, nevrátíme vám předplatné za celý rok, které jste uhradili, ale nebudeme vám účtovat poplatek za ukončení. Předplatné budete moci používat i po zbytek ročního fakturačního období, za které jste zaplatili.


13. Kdy můžeme ukončit předplatné placeného plánu?

Můžeme pozastavit přístup k vašemu účtu a okamžitě ukončit vaše předplatné placeného plánu, pokud:

 • vás podezíráme z podvodného nebo jinak trestného jednání;
 • jste nám neposkytli informace, které potřebujeme, nebo pokud máme dobrý důvod se domnívat, že informace, které jste nám poskytli, jsou nepravdivé;
 • jste porušili tyto podmínky a ujednání závažným nebo trvalým způsobem;
 • nám dlužíte peníze, které jste ani přes naši výzvu k uhrazení v přiměřené době neuhradili;
 • jste vyhlásili úpadek nebo
 • jsme povinni tak učinit ze zákona, nařízení, soudního příkazu nebo pokynů ombudsmana.

Vaše předplatné můžeme zrušit i z jiných důvodů, o této skutečnosti vás však budeme informovat minimálně dva měsíce předem prostřednictvím aplikace, textovou zprávou nebo e-mailem.


14. Právnické nezbytnosti

Tyto podmínky můžeme měnit


Tyto podmínky a ujednání můžeme měnit, ale učiníme tak pouze z níže uvedených důvodů:

 • pokud se domníváme, že změnou docílíme větší srozumitelnosti a užitečnosti podmínek;
 • aby podmínky odpovídaly fungování našich služeb, zejména pokud jsou změny vyžadovány z důvodu změny poskytování některého finančního systému nebo technologie;
 • aby podmínky odpovídaly našim zákonným povinnostem;
 • aby podmínky odrážely změny v nákladech na provozování našich služeb nebo
 • protože měníme naše produkty nebo služby či zavádíme nové.

V případě, že zavádíme nový produkt nebo službu, které nemají vliv na tyto podmínky a ujednání, pak můžeme daný produkt nebo službu zavést okamžitě a na změny vás upozornit předtím, než je použijete.

Pokud měníme stávající produkt nebo službu, které se netýkají plateb na váš účet nebo z něj, obvykle vás upozorníme 30 dnů předtím, než změnu provedeme. Pokud provádíme změnu, která se týká plateb na váš účet nebo z něj (například v souvislosti s výběry hotovosti), obvykle vás upozorníme 60 dnu předem prostřednictvím aplikace, textovou zprávou nebo e-mailem.

Jestliže vás na změnu upozorníme a vy nám nesdělíte, že chcete svůj účet před nabytím účinnosti dané změny uzavřít, budeme předpokládat, že se změnou souhlasíte.


Naše smlouva s vámi

Práva ze smlouvy máte pouze vy, společnost Revolut Bank a, pokud je to v těchto podmínkách výslovně uvedeno, společnost Revolut Insurance Europe.

Tuto smlouvu uzavíráme s vámi osobně a práva ani povinnosti z ní vyplývající nemůžete postoupit na jinou osobu.


Naše právo na postoupení

Souhlasíte a dovolujete nám provést sloučení, reorganizaci, odštěpení, transformaci nebo jakoukoli jinou formu reorganizace nebo restrukturalizace naší společnosti nebo podnikání a/nebo převést nebo postoupit všechna naše práva a povinnosti podle těchto podmínek a ujednání na jakoukoli třetí stranu.

Vaše nebo naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy můžeme postoupit pouze tehdy, pokud se důvodně domníváme, že to nebude mít vážný negativní dopad na vaše práva vyplývající z těchto podmínek nebo že tak musíme učinit, abychom vyhověli právnímu nebo regulačnímu požadavku, nebo pokud se tak stane v důsledku provedení reorganizace (nebo podobného procesu).


Litevský právní rámec

Na tyto podmínky a ujednání a smlouvu se vztahují zákony Litevské republiky. Navzdory tomu se stále můžete spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele země EHP, ve které žijete.


Anglická verze smlouvy je závazná

Jsou-li tyto podmínky a ujednání překládány do jiných jazyků, jedná se pouze o ilustrativní překlad a závaznou zůstává verze v angličtině.


Naše právo na vymáhání smlouvy

Porušíte-li naši vzájemnou smlouvu a my nepřistoupíme k vymáhání svých práv nebo vymáhání odložíme, nemá to žádný vliv na jejich vymahatelnost v budoucnu.


Podání žaloby na naši společnost

Právní kroky podle těchto podmínek a ujednání lze učinit pouze u soudů Litevské republiky (nebo u soudů kteréhokoli členského státu EU, kde máte bydliště).


Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů, které se vztahuje k vašemu účtu a které najdete zde.


Kryptoměny a cenné kovy

Tato stránka zobrazuje podmínky pro služby, které vám poskytujeme my, společnost Revolut Bank. Některé části těchto podmínek výslovně uvádějí služby, které vám společnost Revolut Insurance Europe poskytuje.

Produkty v oblasti kryptoměn a cenných kovů nabízí naše britská společnost Revolut Ltd. za podmínek pro kryptoměny a cenné kovy.