Podmínky a zásady

Podmínky použití osobního účtu

Tato verze našich podmínek bude platit od 11. března 2024.

Pokud si chcete prohlédnout podmínky platné do 11. března 2024, klikněte zde.

Můj účet Revolut

1. Proč jsou tyto informace důležité

V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky a ujednání týkající se vašeho osobního účtu Revolut (dále jen „váš účet“) a souvisejících služeb. Také se zde dozvíte veškeré další potřebné informace.

Tyto podmínky a ujednání spolu s ceníkem, zásadami ochrany osobních údajů a veškerými dalšími podmínkami, které se týkají našich služeb, představují smluvní závazek (dále jen „smlouva“), uzavřený mezi:

 • vámi, tj. majitelem účtu, a
 • námi, společností Revolut Bank UAB (společností zapsanou v Litevské republice s číslem společnosti 304580906 a se sídlem a ústředím na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika).
 • Tato smlouva platí na dobu neurčitou. To znamená, že je platná, dokud ji vy nebo my neukončíme.

  Revolut Bank je banka založená a držící licenci v Litevské republice s číslem společnosti 304580906 a autorizačním kódem LB002119 a se sídlem na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika. Máme licenci a jsme regulováni jako úvěrová instituce ze strany Litevské centrální banky a Evropské centrální banky. Naše licence je k dispozici na webových stránkách Litevské centrální banky zde a naše obchodní a firemní dokumenty na webových stránkách litevského rejstříku právnických osob zde. Litevská centrální banka je centrální banka a orgán finančního dohledu Litevské republiky, jehož adresa je Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Litevská republika, registrační číslo 188607684 (další informace o Litevské centrální bance lze získat na jejích webových stránkách www.lb.lt, Litevskou centrální banku lze kontaktovat na telefonním čísle +370 800 50 500).

  Rovněž se na nás vztahuje zákon o platbách Litevské republiky, který upravuje naše činnosti a odpovědnost, poskytování platebních služeb, práva a povinnosti našich zákazníků a příslušné poplatky.

  Upozorňujeme, že provozujeme a poskytujeme služby v pracovní dny Litevské republiky a pouze v případě, že se tyto pracovní dny v Litevské republice shodují s pracovními dny Spojeného království (UK).

  Je důležité, abyste pochopili, jak váš účet funguje. O kopii těchto podmínek a ujednání můžete kdykoliv požádat přes aplikaci Revolut.

  Pokud chcete více informací, může vám pomoci přečíst si naše nejčastější dotazy (ale tyto nejčastější dotazy nejsou součástí naší smlouvy mezi vámi a naší společností).


  2. Jaký typ účtu Revolut využívám?

  Váš účet u nás je platební účet a peníze na něm jsou u nás vedeny jako vklad. Tento typ účtu se běžně nazývá běžný účet a je to typ bankovního účtu, na který můžete ukládat a vybírat peníze a provádět platby. V těchto podmínkách a ujednáních jej můžeme označovat jako účet Revolut, běžný účet nebo účet.

  Nesmíte jej používat k obchodním účelům. Pokud chcete účet Revolut používat k podnikatelským účelům, musíte si zažádat o účet Revolut Pro nebo Revolut Business.

  Vklady na běžném účtu neúročíme. Úroky můžete získat uložením svých prostředků do některého z našich úročených produktů, které můžeme čas od času nabídnout.


  3. Peněžní transakce na vašem účtu

  Jakmile budete mít na účtu uloženy peníze, budete moci využívat našich služeb. Můžete například:

  • zasílat a přijímat platby z účtů Revolut i odjinud;
  • vyměnit si peníze za peníze jiné měny (tuto operaci nazýváme směna deviz). Nabízené měny se mohou průběžně měnit;
  • provádět platby a výběry hotovosti s použitím karty Revolut a
  • sledovat informace o svém účtu a spravovat je.

  Neustále přicházíme s novými funkcemi a službami. Dozvíte se o nich prostřednictvím aplikace Revolut.

  Služby poskytujeme především prostřednictvím mobilní aplikace Revolut. Naše služby však poskytujeme i jinými způsoby, například prostřednictvím webových stránek, jiných aplikací, rozhraní API a dalších prostředků. Tyto podmínky platí, kdykoli využijete našich služeb a jakkoli k nim přistoupíte. To znamená, že se vztahují na všechny způsoby, kterými získáváte přístup ke konkrétní službě, i když v těchto podmínkách uvádíme službu, ke které máte přístup konkrétním způsobem. Když mluvíme například o platbách kartou Revolut, máme na mysli platby pomocí fyzické karty, ale také virtuální karty nebo karty přidané do Apple Pay nebo Google Pay.


  4. Mohu si založit účet Revolut?

  Přijetím těchto podmínek a ujednání potvrzujete, že:

  • jste obdrželi e-mailem, přečetli jste si a porozuměli těmto podmínkám a ujednáním;
  • jste obdrželi e-mailem, přečetli jste si a porozuměli standardním informacím pro pojištění vkladů Veřejná instituce Deposit and Investment Insurance (VŠĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“), které jsou také k dispozici zde;
  • jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů, porozuměli jim a souhlasili s nimi a
  • během přihlašování jste poskytli správné a přesné kontaktní informace (včetně e-mailové adresy, kterou pravidelně kontrolujete).

  Obecně platí, že pro založení účtu Revolut musíte být starší 18 let. Jste-li mladší 18 let a povolíme vám využívání účtu Revolut či jakýchkoli jiných služeb, budeme vás informovat o veškerých zvláštních podmínkách a ujednáních, která se na vás vztahují.

  Budete-li si přát založit účet, požádáme vás my nebo jiná osoba jednající naším jménem o osobní údaje a o informace, odkud pochází peníze, které plánujete na svůj účet uložit. Děláme to z několika důvodů, mimo jiné abychom mohli ověřit vaše úvěrové bodování a totožnost, ale také abychom splnili své zákonné povinnosti. Více informací o tom, jak využíváme vaše informace k těmto a jiným účelům, se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů. Jakmile od vás získáme potřebné informace, založíme vám účet.

  Nemůžete:

  • založit více než jeden osobní účet Revolut ani
  • používat osobní účet Revolut pro podnikatelské účely.

  Pokud chcete účet Revolut používat pro podnikatelské účely, musíte požádat o účet Revolut Pro podle podmínek účtu Revolut Pro nebo si musíte otevřít samostatný podnikatelský účet podle našich podmínek použití podnikatelského účtu.


  5. Jak získám informace o příchozích a odchozích platbách?

  Všechny platby na účet a z účtu můžete kontrolovat prostřednictvím aplikace Revolut v historii transakcí a v informacích o účtu, které zahrnují měsíční výpisy a roční výpis poplatků. Informace na vašem účtu nijak neupravujeme a budete k nim mít přístup přes aplikaci Revolut, dokud budete naším zákazníkem. Pokud si po uzavření účtu potřebujete ponechat kopii informací o vašem účtu, můžete si ji stáhnout, dokud je váš účet aktivní. Pokud chcete informace o vašem účtu získat po uzavření účtu, můžete nám poslat e-mail na adresu [email protected]. Kdykoliv si také můžete stáhnout informace z aplikace.

  Kdykoliv obdržíte platbu nebo odešlete peníze z účtu, zašleme vám upozornění na vaše mobilní zařízení. Tato upozornění můžete vypnout prostřednictvím aplikace Revolut, ale pokud je vypnete, měli byste své platby pravidelně kontrolovat v aplikaci Revolut. Je důležité mít přehled o tom, jaké platby přicházejí a odcházejí z vašeho účtu, a proto vypnutí upozornění nedoporučujeme.


  VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  Zpravidla s vámi budeme komunikovat prostřednictvím aplikace Revolut, a to zdarma. Prostřednictvím aplikace Revolut s vámi mohou komunikovat také jiné společnosti skupiny Revolut, pokud se s nimi na tom dohodnete.

  Tímto způsobem vám budeme poskytovat informace o účtu (včetně měsíčních výpisů a ročního vyúčtování poplatků) a informovat vás o jakémkoli podvodu nebo podezření na podvod týkajícím se vašeho účtu. Také se zde dozvíte, zda vašemu účtu nehrozí bezpečnostní rizika. Pravidelně kontrolujte aplikaci Revolut a žádná z těchto informací vám neunikne.

  Pro větší bezpečnost účtu si vždy stáhněte nejnovější software pro vaše mobilní zařízení a nejnovější verzi aplikace Revolut co nejdříve po jejich zveřejnění.

  Můžeme s vámi komunikovat také textovými zprávami, telefonním hovorem nebo e-mailem, a proto byste si měli pravidelně číst příchozí zprávy a e-maily.

  Vaše souhlasy, schválení, přijetí a další prohlášení provedená pomocí aplikace Revolut mají stejnou právní platnost jako váš podpis na písemném dokumentu. Vaše dohody uzavřené s námi prostřednictvím aplikace Revolut se považují za písemné dohody uzavřené mezi vámi a námi. Jakékoli pokyny společnosti Revolut k provádění operací a dalších činností, které provedete prostřednictvím aplikace Revolut, budou považovány za provedené z vaší strany a platné jako činnosti, které jste uskutečnili.

  Budeme se na vás většinou obracet v angličtině.


  Chceme být neustále v obraze

  Prosíme, aby byly vaše údaje vždy aktuální a abyste nás bezodkladně upozornili, pokud dojde ke změně v některé z dodaných informací. Pokud se vaše kontaktní údaje změní, aktualizujte je v aplikaci nebo co nejdříve informujte podporu o jejich změně.

  Zjistíme-li, že je některý z vašich údajů nepřesný, provedeme jeho aktualizaci.

  Když mluvíme o „e-mailu“, máme na mysli e-mail, který jste nám poskytli během přihlašování (pokud jste svůj e-mail později nezměnili). Je důležité, abyste uvedli svou primární e-mailovou adresu a pravidelně ji kontrolovali. Pokud se vaše e-mailová adresa změní nebo pokud budete mít potíže s přijímáním nebo otevíráním e-mailů, které od nás budete dostávat, musíte nás o tom okamžitě informovat. Jinak souhlasíte s tím, že pokud byl na vaši e-mailovou adresu doručen e-mail, měli jste si jej přečíst, i když jste to z jakéhokoli důvodu neudělali.

  Abychom dostáli svým zákonným povinnostem, můžeme vás požádat, abyste nám o sobě poskytli více informací (například pokud dojde k navýšení vašich výdajů). Tyto informace prosím poskytněte co nejrychleji, aby nedošlo k narušení využívání účtu nebo našich služeb.


  6. Jak zruším svůj účet?

  Svůj účet můžete kdykoli zrušit, a vypovědět tak smlouvu. Stačí k tomu pouhé oznámení vašeho úmyslu. Stačí nám to oznámit přes aplikaci Revolut, zasláním dopisu na naše sídlo nebo e-mailem na adresu [email protected]. Za uzavření účtu se neplatí žádné poplatky.

  I po vypovězení smlouvy máte povinnost zaplatit veškeré dosud nezaplacené poplatky (například pokud jste požádali o kartu Revolut navíc). Můžeme vám také naúčtovat storno poplatky, které se vztahují na jiné dohody, které jste s námi uzavřeli (např. pokud si přejete zrušit předplatné Metal nebo Ultra).

  Pokud vy nebo my zrušíme váš účet, dáme vám nejméně 60 dní na výběr peněz, které máte u nás uložené (pokud převodu nebrání žádné právní důvody). To znamená, že i během tohoto období budou platit všechny běžné limity plateb a poplatky. Například veškerá omezení minimální hodnoty plateb, která platí v době, kdy váš účet funguje, budou platit i po jeho uzavření.

  Po uplynutí těchto 60 dnů již nebudete mít nárok na platby zdarma, na které jste měli nárok v době, kdy váš účet fungoval. Za každý převod, o který požádáte, účtujeme náš standardní poplatek, jehož minimální výše je 2 € (nebo ekvivalent v měně vašeho účtu Revolut). Pokud například požádáte o mezinárodní platbu, za kterou byste v době, kdy váš účet fungoval, zaplatili 5 € (nebo ekvivalent v měně vašeho účtu Revolut), bude vám účtováno 5 € (nebo ekvivalent v měně vašeho účtu Revolut), ale pokud požádáte o místní platbu, která by byla v době, kdy váš účet fungoval, zdarma, zaplatíte 2 € (nebo ekvivalent v měně vašeho účtu Revolut). Pokud je váš zbývající zůstatek na začátku 60denního období nižší nebo roven 2 € (nebo ekvivalentu v měně vašeho účtu Revolut) nebo pokud kdykoli během tohoto období klesne pod tuto hodnotu, bude vám automaticky účtován poplatek a váš účet bude po skončení tohoto období trvale uzavřen.

  Chcete-li peníze vyplatit v jiné měně, než v které jsou u nás uloženy, směníme je dle aktuálního kurzu a před odesláním si naúčtujeme běžný poplatek.

  Pokud byl váš účet dočasně omezen, je možné, že váš účet nebudeme moci uzavřít, dokud nedokončíme naše šetření.


  Deaktivace karty Revolut

  Pokud změníte názor a nebudete chtít dál využívat kartu Revolut, nevadí. Dejte nám vědět a my ji deaktivujeme.


  Jak mohu odstoupit od smlouvy?

  Od této smlouvy můžete odstoupit a ukončit ji tak během prvních 14 dnů od otevření účtu Revolut tak, že nám to sdělíte v aplikaci Revolut nebo nám pošlete e-mail na adresu [email protected]. Máte právo na odstoupení bez placení penále a bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy vám vrátíme veškerý zbývající zůstatek.


  7. Co se stane, když bude můj účet zrušen?

  Ponecháme si prostředky potřebné k pokrytí veškerých plateb, které byly vaší osobou schváleny před zrušením účtu. Také nám budete i nadále dlužit jakékoli částky, které jste nám dlužili v době, kdy účet fungoval.


  Jak se dostanu ke svým penězům po zrušení účtu?

  Po dobu osmi let od zrušení účtu či vypršení platnosti karty můžete kontaktovat naše zákaznické služby (na adrese [email protected]) a požádat o zaslání peněz, které u nás máte uloženy.

  Po uzavření účtu si můžete peníze vybrat v měně, kterou máte v té době na účtu, převodem na jiný bankovní účet. Pokud potřebujete před výběrem provést směnu měny, budete moci peníze převést pouze do své základní měny (měny země, ve které žijete).


  Zabezpečení účtu

  8. Jak jsou mé peníze chráněny?

  Vaše peníze jsou chráněny, jakmile se dostanou na váš účet Revolut nebo vkladový účet otevřený u jiné úvěrové instituce, která je účastníkem systému pojištění vkladů. Vaše prostředky budou připsány na váš účet Revolut co nejdříve poté, co k nám dorazí, v každém případě nejpozději následující pracovní den.

  Například pokud přidáváte/převádíte peníze na účet Revolut v pracovní den nebo je převádíte z tohoto účtu, vaše peníze nebudou chráněny systémem pojištění vkladů, dokud nebudou připsány na váš účet Revolut nebo vkladový účet otevřený u jiné úvěrové instituce, která je účastníkem systému pojištění vkladů. Vaše peníze však budou chráněny jinými způsoby, které předepisují zákony.

  Peníze na vašem účtu Revolut jsou chráněny litevským pojištěním vkladů Veřejná instituce Deposit and Investment Insurance (VŠĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“) v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o pojištění vkladů a odpovědnosti vůči investorům Litevské republiky, které jsou k dispozici zde. Podle těchto podmínek a ujednání neexistují žádné další mechanismy (říkáme jim záruční fondy), které by chránily vaše peníze na účtu Revolut.


  9. Zabezpečení přihlašovacích údajů a karty Revolut

  Pro zajištění bezpečnosti vašich peněz děláme vše, co je v našich silách. Žádáme vás o totéž, tedy o zabezpečení přihlašovacích údajů a karty Revolut. Nikdy proto neuchovávejte své přihlašovací údaje v těsné blízkosti karty Revolut, a pokud si je zapíšete či někde uložíte, učiňte tak tajným a bezpečným způsobem. Nesdílejte své přihlašovací údaje s nikým jiným, kromě poskytovatelů otevřeného bankovnictví nebo externích poskytovatelů jednajících v souladu se zákonnými požadavky. O poskytovatelích otevřeného bankovnictví a externích poskytovatelích se dozvíte více v oddílu č. 10 těchto podmínek a ujednání.

  Člověk někdy snadno zapomene, co vše musí udělat pro zabezpečení vlastních peněz. Zde je pár užitečných tipů:

  • aplikaci Revolut po každém použití uzavřete a
  • zabezpečte svůj mobilní telefon a e-mailový účet a nenechte jiné osoby, aby je používaly.

  Dojde-li ke ztrátě nebo krádeži vaší karty Revolut či k neoprávněnému použití karty nebo přihlašovacích údajů, informujte nás o tom prosím co nejrychleji prostřednictvím aplikace Revolut.

  Je-li to možné, pak v takovém případě bez zbytečného prodlení zablokujte svou kartu Revolut přes aplikaci Revolut nebo zavolejte na automatickou telefonní linku uvedenou níže. Pokud následně zjistíte, že bezpečnost vaší karty Revolut není nijak ohrožena, stačí ji odblokovat.

  Jak nás můžete kontaktovat

  Napište nám:

  • Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika.

  Zablokujte svou kartu Revolut:

  • +370 5 214 3608 (platí standardní sazby vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb).

  Oznamte nám krádež nebo ztrátu karty Revolut či přihlašovacích údajů:

  • Zašlete nám zprávu v aplikaci Revolut ze zařízení jiné osoby.
  • Zašlete nám zprávu přes sociální sítě.
  • Zašlete nám e-mail na adresu [email protected].

  Zavolejte nám:

  • +370 5 214 3608 (platí standardní sazby vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb). Jedná se o automatickou telefonní linku, která vás nemůže spojit s operátorem. Lze ji použít pouze k zablokování vaší karty Revolut nebo k poskytování obecných automatických odpovědí.


  10. Provádění plateb a přístup k účtu pomocí otevřeného bankovnictví

  „Otevřené bankovnictví“ vám umožňuje přistupovat pomocí aplikace Revolut k účtům, které máte u jiných poskytovatelů, a povolit jiným poskytovatelům přístup k vašemu účtu Revolut.


  Povolení, aby jiní poskytovatelé měli přístup k vašemu účtu Revolut

  Můžete povolit jiným poskytovatelům přístup k informacím o vašem účtu nebo provádět platby vaším jménem. Tito poskytovatelé jsou často označováni jako „poskytovatelé otevřeného bankovnictví“ nebo „externí poskytovatelé“.

  Tito poskytovatelé budou často muset mít povolení regulačního orgánu, jako je Litevská centrální banka, nebo regulačního orgánu jakékoli jiné příslušné země. Pokud uvažujete o využití služeb poskytovatele otevřeného bankovnictví či externího poskytovatele, požádejte je nejprve o informace o vlastněném oprávnění (pokud existuje) a ověřte jej (ověření můžete provést nahlédnutím do online rejstříku oprávněných firem Litevské centrální banky.)

  Když přistupujete k účtu Revolut prostřednictvím poskytovatele otevřeného bankovnictví nebo externího poskytovatele, stále se na vaše používání účtu Revolut vztahují naše podmínky a ujednání.

  Může se stát, že budeme nuceni zablokovat přístup poskytovatele otevřeného bankovnictví či externího poskytovatele k vašemu účtu (například na základě obavy z podvodného jednání nebo pokud poskytovatel nevlastní potřebná oprávnění nebo z jiných zákonných nebo regulatorních důvodů). V takových případech se vás budeme snažit na situaci upozornit předem, nebo co nejdříve po jejím vzniku. Budeme vás kontaktovat prostřednictvím aplikace Revolut nebo e-mailem, pokud to nebude v rozporu se zákonem nebo pokud nám v tom nezabrání oprávněné bezpečnostní důvody. Zablokování přístupu externího poskytovatele také zrušíme, jakmile pominou důvody pro zamítnutí jeho přístupu.

  Právo zablokovat poskytovateli otevřeného bankovnictví nebo externímu poskytovateli přístup ke svému účtu Revolut máte i vy. Kontaktujte nás, pokud si myslíte, že některý externí poskytovatel jedná bez vašeho souhlasu.

  Když využíváte služeb poskytovatele otevřeného bankovnictví nebo externího poskytovatele, udělujete jim oprávnění a souhlas k přístupu k informacím o vašem účtu Revolut nebo k tomu, aby vaším jménem prováděli platby z vašeho účtu Revolut. Způsob, jakým využíváme vaše informace k těmto a jiným účelům, je uveden v zásadách ochrany osobních údajů.


  Přístup k účtům u jiných poskytovatelů pomocí aplikace Revolut

  Pomocí aplikace Revolut můžete přistupovat ke svým účtům i u jiných poskytovatelů a provádět z nich platby. Tyto služby nazýváme „služby otevřeného bankovnictví“. Revolut má oprávnění k poskytování těchto služeb.

  Pokud chcete použít naše služby otevřeného bankovnictví, abyste si mohli zobrazit informace o účtu u jiného poskytovatele, musíte nám k danému účtu povolit přístup. Při udělování tohoto povolení nebudeme ukládat žádné citlivé platební údaje, které nám poskytnete.

  Když nám udělíte oprávnění přistupovat k účtu pro účely získání informací o účtu:

  • Získáme vaším jménem přístup k informacím o vašem účtu (to znamená k informacím, jako jsou podrobnosti účtu, historie transakcí a funkce vašeho účtu).
  • Tyto data zanalyzujeme, abychom vám poskytli informace o výdajích (například návrhy, jak byste mohli ušetřit).
  • Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat přes aplikaci Revolut.

  Způsob, jakým používáme vaše informace k těmto a jiným účelům, je uveden v zásadách ochrany osobních údajů.

  Pokud chcete použít naše služby otevřeného bankovnictví, abyste mohli provést platbu z účtu u jiného poskytovatele, musíte nám také povolit provedení této platby. Při udělování tohoto povolení nebudeme ukládat žádné citlivé platební údaje, které nám poskytnete. Když se rozhodnete v aplikaci Revolut použít určitou platební službu a poté, co vyplníte všechny potřebné a požadované informace, které odešlete v aplikaci Revolut, budeme se domnívat, že jste nám dali souhlas a zmocnili nás k provádění plateb z těchto účtů.


  11. Je používání aplikace Revolut nebo karty Revolut nějak omezeno?

  Používejte prosím aplikaci a kartu Revolut zodpovědně a rozumně.

  Řídicí panel a kartu Revolut je zakázáno využívat (přímo i nepřímo):

  • k nezákonnému jednání (např. k podvodům);
  • způsobem, který by mohl poškodit naši schopnost poskytovat služby;
  • pro looping, zneužití našich produktů, služeb nebo zákaznické podpory, nebo pokud je váš osobní účet používán pro neosobní účely. To zahrnuje činnosti, které mohou ohrozit integritu našich služeb nebo ohrozit bezpečnost a blaho společnosti Revolut a jejích zákazníků;
  • pouze k zasílání a přijímání peněz z účtu kreditní karty;
  • k jakýmkoli transakcím s cílem získat hotovost jinak než výběrem z bankomatu;
  • k ovládání či používání účtu Revolut, který vám nepatří;
  • k předání karty Revolut jiné osobě;
  • k poskytnutí přístupu nebo umožnění použití aplikace Revolut nebo vašeho účtu jiné osobě;
  • ke zneužití, využití nebo obcházení jakýchkoli omezení poskytovatele služeb, u kterého je zaregistrována vaše karta Revolut. Například je možné použít pouze jednu kartu Revolut u poskytovatele služeb, který nabízí předplatné nebo zkušební období zdarma, nebo
  • k obchodním spekulacím s cizími měnami (tj. k využívání očekávaných nárůstů nebo poklesů kurzu) nebo k využívání nesrovnalostí na devizovém trhu.

  Děkujeme, že s námi i se zaměstnanci podpory jednáte s úctou – jsme tu pro vás.


  Pohyby na účtu

  12. Zaslání peněz na účet

  Peníze na svůj účet můžete přidat:

  • pomocí u nás registrované debetní nebo kreditní karty (říkáme jí uložená karta). Vaše uložená karta musí být vedená na vaše jméno.
  • bankovním převodem. Při přidávání peněz bankovním převodem musíte použít údaje o účtu uvedené v aplikaci Revolut. Dodržíte-li veškeré pokyny v aplikaci, vyhnete se zpoždění. To, které údaje budou při provádění transakce požadovány, záleží na měně zasílaných prostředků. Pokud na svůj účet chcete kupříkladu zaslat peníze v eurech (€), musíte zadat údaje uvedené v aplikaci Revolut u eurového účtu.
  • přidáním hotovosti. Někdy můžeme nabídnout různé způsoby dobití vašeho účtu v hotovosti. Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

  Při přidávání peněz na účet mohou být účtovány poplatky. Více se o těchto poplatcích dozvíte v našem ceníku.

  Využíváte-li uloženou kartu nebo bankovní účet v jedné měně k zaslání peněz na účet v jiné měně, pak je možné, že si vaše banka nebo poskytovatel karty strhne poplatek.

  Jakmile odešlete platební příkaz v aplikaci Revolut, budeme mít za to, že jste nám dali souhlas a zmocnili nás k provedení transakce.

  O zasílání peněz na účet se dozvíte více v našich nejčastějších dotazech.


  Držení peněz na účtu

  Jakmile na svůj účet přidáte peníze, můžete je převádět mezi různými typy nabízených podúčtů. Například můžete své peníze převádět mezi měnami nebo je držet v osobní kapse. Toto jsou všechny podúčty vašeho účtu. Všechna pravidla, která platí pro váš hlavní účet, platí také pro vaše podúčty – například k nim mají přístup agentury pro vymáhání pohledávek.

  Za určitých okolností můžeme být nuceni váš podúčet uzavřít. Pokud tak učiníme, budeme vás o tom předem informovat a vy budete moci před jeho zrušením převést nebo vyměnit veškeré prostředky, které na podúčtu máte. Dáváte nám svolení ke konverzi zbývajících prostředků do vaší základní měny a k uzavření vašeho podúčtu.


  Buďte bez starostí – zůstatek na účtu Revolut nebude nikdy nedostatečný

  Víme, jak je pro vás důležité mít neustále možnost platit z účtu, kdykoliv se vám zachce. Můžete nás oprávnit k přidávání určité částky peněz na váš účet z uložené karty v případě, že zůstatek na vašem účtu klesne pod určitou hodnotu. Říkáme tomu automatické navýšení. Automatické navýšení můžete kdykoliv zrušit přes aplikaci Revolut nebo kontaktováním poskytovatele karty.


  Omezení výše platby

  Vzhledem k požadavkům stanoveným z důvodu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu nebo omezením uplatňovaným třetími stranami můžeme omezit částku, kterou můžete na svůj účet obdržet nebo z něj zaplatit, nebo kolik můžete vybrat nebo utratit pomocí karty Revolut. Můžeme také omezit výši jednorázové směny deviz nebo povolenou výši směny za určité období. Limity se mohou průběžně měnit. Informace o limitech naleznete zde.


  Držte se jedné měny

  Je důležité, aby byly příchozí platby na váš účet ve stejné měně, v které je veden váš účet. Jinak bude příchozí platba směněna na měnu, v které je veden váš účet. To znamená, že na váš účet může být připsáno více nebo méně peněz, než jste očekávali. Za ztráty vzniklé tímto způsobem neneseme odpovědnost.


  13. Převod peněz mezi účty Revolut

  Můžete zasílat a přijímat peníze z jiných účtů Revolut. Tento druh platby nazýváme okamžitý převod. Všechny okamžité převody se připíší ihned.

  Okamžitý převod na účet Revolut jiného uživatele provedete tak, že daný účet vyberete ze seznamu kontaktů v aplikaci Revolut, zadáte uživatelské jméno nebo uživatele identifikujete jakýmkoli jiným způsobem, který umožňujeme, a budete následovat pokyny.


  Revolut Messenger

  Toto vlákno můžete použít také v sekci převodů v aplikaci Revolut a chatovat se svými kontakty. Tuto funkci nazýváme „Revolut Messenger“. Revolut Messenger je určen k tomu, aby vaše používání aplikace Revolut bylo více sociální, protože vám umožňuje komunikovat s ostatními uživateli Revolutu o vaší aktivitě v aplikaci Revolut.


  Chcete-li používat Revolut Messenger:

  • vy a uživatel, se kterým chcete chatovat, musíte oba používat verzi aplikace Revolut, která podporuje Revolut Messenger, a být zaregistrováni do Revolutu v zemi, která tuto funkci podporuje; a
  • buď již mít z minulosti úspěšně zaslanou platbu danému uživateli; nebo
  • musíte mít oba uloženého toho druhého v kontaktech svého mobilního zařízení a mít tyto kontakty synchronizované s aplikací Revolut; nebo
  • musíte být oba přidáni do skupinové funkce, kde je Revolut Messenger podporován (např. funkce rozdělení účtu).


  Pokud od některého uživatele nechcete dostávat zprávy přes Revolut Messenger, můžete kontakt zablokovat. Pokud nechcete zprávy v Revolut Messengeru přijímat vůbec, můžete jej zcela deaktivovat. Obojí můžete provést v aplikaci Revolut.


  Aby komunikace zůstala soukromá, je Revolut Messenger chráněn komplexním šifrováním. To znamená, že společnost Revolut nemá za žádných okolností přístup ke zprávám ve vašem Revolut Messengeru. Pokud například kontaktujete náš tým podpory v souvislosti s něčím, co se stalo na Revolut Messengeru, nebudeme schopni si vaše vlákno zobrazit. To také znamená, že vám nemůžeme poskytnout žádné informace o zprávách ve vašem Revolut Messengeru, i když nás o to požádáte.


  Revolut Messenger neposkytuje žádné trvalé úložiště ani zálohu zpráv ve vašem vlákně. Pokud aplikaci Revolut odstraníte a znovu nainstalujete nebo pokud změníte zařízení, které používáte pro přístup k aplikaci Revolut, vaše zprávy budou trvale ztraceny.


  Okamžité převody zobrazené ve vašem vlákně v Revolut Messengeru nejsou považovány za zprávy, nejsou šifrované a jsou trvale uloženy (stejně jako ostatní vaše transakční údaje). Jsou to spíše jen upomínky na platby, které jste zaslali osobě, s níž chatujete, a od ní. Ve vlákně se objeví i po změně zařízení nebo přeinstalování aplikace.


  Naše zásady komunity platí vždy, když používáte službu Revolut Messenger. Pokud tyto zásady komunity porušíte, můžeme vám omezit nebo odebrat přístup do služby Revolut Messenger, případně váš účet Revolut zcela zrušit. Pokud se domníváte, že někdo jiný tyto zásady porušuje (například vás obtěžuje nebo se za někoho vydává), můžete ho nahlásit na podporu. Nezapomeňte však, že vaše zprávy jsou zašifrované a my je nemůžeme vidět. To může znamenat, že budete muset podpoře poskytnout snímky obrazovky jako důkaz o jakékoli zprávě, kterou nahlašujete.


  Skupinové kapsy

  Členové skupinové kapsy mohou také provádět okamžité převody.

  Skupinová kapsa je druh účtu, který založí a spravuje jeden uživatel Revolutu. Všichni členové skupinové kapsy vidí své transakce na účtu kapsy a mohou skupinu kdykoli opustit. Pouze uživatel Revolut, který založil skupinovou kapsu (vlastník), může automaticky zobrazit všechny transakce na účtu skupinové kapsy, zavřít skupinovou kapsu, přidat nebo odebrat další členy a umožnit členům skupinové kapsy vybírat prostředky (nebo jim odebrat přístup). Do skupinové kapsy byste se měli připojit nebo do něj posílat peníze, pokud důvěřujete vlastníkovi, protože on vlastní prostředky – pokud vlastník v jakémkoli okamžiku přestane být držitelem účtu Revolut nebo je jeho účet uzamčen, k prostředkům ve skupinové kapse nebudete mít přístup.


  Nákupy pomocí služby Zaplatit přes Revolut

  Firmě, která přijímá platby pomocí služby Zaplatit přes Revolut, také můžete zaslat peníze okamžitým převodem. To lze provést dvěma způsoby:

  • Můžete nám dát pokyn, abychom stanovenou částku odeslali okamžitým převodem z vašeho účtu Revolut na účet firmy (například místo platby kartou u pokladny). Tyto platby nazýváme platby zahájené zákazníkem.
  • Můžete souhlasit s tím, aby firma v budoucnu prováděla okamžité převody z vašeho účtu Revolut (například pokud jí povolíte strhávat z vašeho účtu platby, když si něco koupíte, nebo pravidelně, například za předplatné). Tyto platby nazýváme platby zahájené obchodníkem.


  Platby zahájené zákazníkem

  Platby zahájené zákazníkem jsou na stanovenou částku a jsou jednorázové. Firmě bude vždy vyplacena pouze částka, kterou potvrdíte, a bez vašeho svolení si nebude moci strhávat žádné další platby.


  Platby zahájené obchodníkem

  Platby zahájené obchodníkem strhává firma na základě vašeho předchozího souhlasu, a proto mohou být na libovolnou částku nebo v libovolném intervalu. Pokud chcete zastavit platbu zahájenou obchodníkem, měli byste kontaktovat firmu, která ji účtuje, a službu zrušit. Můžete nás také kontaktovat a svůj souhlas odvolat (prostřednictvím chatu) a my vaši žádost vyřídíme do konce následujícího pracovního dne.

  V aplikaci Revolut vás upozorníme, kdykoli se z vašeho účtu Revolut provede platba zahájená zákazníkem nebo platba zahájená obchodníkem.


  Ochrana při používání služby Zaplatit přes Revolut

  Zaplatit přes Revolut je služba, kterou nabízíme firmám a která vám umožňuje platit jim přímo z účtu Revolut, aniž byste se museli zdržovat se zadáváním údajů karty. Chceme však, aby služba Zaplatit přes Revolut byla užitečná pro vás i pro firmy. Proto jsme vytvořili zásady ochrany kupujícího, které platí, když provedete způsobilý nákup pomocí služby Zaplatit přes Revolut.


  Vrácení peněz za platby zahájené obchodníkem

  Platby zahájené obchodníkem se z vašeho účtu strhávají na základě dříve uděleného souhlasu. Doporučujeme firmám, aby vám před provedením jakékoli platby zahájené obchodníkem sdělily její částku. Pokud si však myslíte, že se z vašeho účtu strhla platba zahájená obchodníkem chybně, můžete nás do 8 týdnů od zaplacení požádat o vrácení peněz. Chcete-li požádat o vrácení peněz, kontaktujte nás na chatu a do 10 pracovních dnů vám dáme vědět, zda bude vrácení peněz úspěšné.


  14. Provádění jiných druhů transakcí

  Zaslat peníze na svůj nebo na cizí bankovní účet nikdy nebylo snazší. Můžete provést jednorázovou platbu nebo nastavit opakovanou platbu. Stačí v aplikaci Revolut zadat číslo účtu a kód banky (pro mezinárodní platby kód IBAN) účtu, na který zasíláte peníze, a řídit se pokyny na obrazovce. Můžeme vás požádat i o další informace.


  Používání karty Revolut

  Rovněž můžete provádět platby či výběry hotovosti s použitím karty Revolut. To lze provést zadáním údajů o vaší kartě Revolut (číslo karty, datum platnosti a kód CVC) nebo kódu PIN. Tyto kroky považujeme za váš souhlas s prováděním plateb nebo výběrem hotovosti z vašeho účtu Revolut. Souhlas s platbami z vaší karty Revolut také dáváte:

  • přiložením karty Revolut k terminálu („bezkontaktní“ transakce) a provedením dalších kroků na čtečce elektronických karet. U bezkontaktních plateb do určité výše není kód PIN vyžadován;
  • podepsáním nákupu na účtence vystavené čtečkou elektronických karet;
  • vložením vaší karty Revolut do čtečky elektronických karet a provedením dalších kroků, které čtečka elektronických karet požaduje bez zadání vašeho kódu PIN (např. při platbě mýtného, poplatků za parkování atd.);
  • poskytnutím čísla vaší karty Revolut a dalších podrobností a souhlasem se zahájením platebních příkazů k tíži vašeho účtu při uzavírání smlouvy s obchodníkem nebo poskytovatelem služeb nebo
  • poskytnutím čísla vaší karty Revolut a dalších podrobností obchodníkovi nebo poskytovateli služeb a ověřením této platby metodou 3D Secure. Toto je krok, který budete muset provést při nakupování online pomocí karty Revolut, pokud obchodník nebo poskytovatel služeb tuto metodu zavedl. Pokud tak učinili, objeví se na webových stránkách obchodníka nebo poskytovatele služeb okno s žádostí o ověření platby a v aplikaci Revolut obdržíte push oznámení. Aby se platba provedla, budete muset otevřít aplikaci a potvrdit transakci.

  Když z karty Revolut vybíráte peníze v bankomatu nebo když s ní platíte (třeba v obchodě nebo v restauraci), považujeme danou platbu za schválenou z vaší strany, kromě následujících případů:

  • pokud nám oznámíte, že došlo ke krádeži vašich peněz z účtu, nebo
  • pokud jste toho názoru, že jsme nejednali dle vašich pokynů.

  Za výběry z karty si můžeme účtovat poplatek. Více se o těchto poplatcích dozvíte v našem ceníku.


  Za ztráty vzniklé z důvodu neúspěšné devizové platby neneseme odpovědnost

  Může se stát, že zadáte platbu na účet jiné osoby, ale tato platba je nám vrácena. Pokud došlo při zadání platby ke směně deviz a při transakci prokazatelně nedošlo k žádné chybě z naší strany, pak při vracení platby na váš účet vám peníze vrátíme v převedené měně nebo je opět převedeme do jejich původní měny. To znamená, že částka, kterou obdržíte zpět na svůj účet, může být nižší nebo vyšší v závislosti na kurzu měny v době vrácení. Za takto vzniklé ztráty neneseme odpovědnost.


  ZADÁVEJTE POZORNĚ ÚDAJE O PŘÍJEMCI PLATBY

  Při zadávání údajů o příjemci platby si dávejte pozor, aby byly všechny informace správné. Zadáte-li nesprávné údaje, může dojít ke zpoždění platby a v případě zaslání peněz na špatný účet můžete o své peníze i přijít.

  Měli byste vždy vědět, komu své peníze posíláte. Pokud se na vás někdo obrátí s žádostí o platbu a vy nebudete vědět, o koho nebo o jakou platbu se jedná, můžete se stát obětí podvodu, a možná nebudeme schopni získat vaše peníze zpět.

  Pokud řádným způsobem zpracujeme platbu, při níž jste zadali chybné údaje, a zamýšlený příjemce peníze neobdrží, pak za vzniklou situaci neneseme odpovědnost. Požádáte-li nás o pomoc, ochotně se pokusíme získat vaše peníze zpět, ale v některých zemích to může být těžší než v jiných.

  Přes aplikaci Revolut se můžete obrátit na náš tým zákaznické podpory a my vám poradíme, jak se pokusit o vrácení peněz, a případně poskytneme informace o osobě, která peníze obdržela (budeme-li je mít k dispozici).

  EHP sdružuje všechny země Evropské unie, plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko. „Pracovním dnem“ se rozumí den, kdy jsou banky otevřené jak v Litevské republice, tak ve Velké Británii.


  Inkaso SEPA

  V závislosti na zemi bydliště můžete mít k dispozici možnost inkasa v eurech, a to z vlastního účtu na jiné bankovní účty vedené v jednotné oblasti pro platby v eurech (tj. oblasti zahrnující všechny státy EHP a Švýcarska, Monaka a San Marina). Tyto transakce se nazývají inkaso SEPA. Banka, u níž je vedený účet, na který má být připsáno inkaso (banka příjemce), sama odpovídá za vyžádání splatné platby.

  Můžete:

  • omezit výši inkasa SEPA nebo četnost plateb SEPA z vašeho účtu (nebo obojí);
  • zrušit inkasa SEPA odváděná z vašeho účtu a
  • povolit inkasa SEPA pouze vybraným osobám.

  Pro nastavení výše uvedeného nás kontaktujte přes aplikaci Revolut.

  Zřídíte-li si inkaso SEPA, pak si banka příjemce vyžádá jeho zaplacení v pracovní den předcházející dni splatnosti a my platbu provedeme v den splatnosti. Není-li v místě banky příjemce den splatnosti pracovní den (jedná se například o víkend nebo státní svátek), pak je platba připsána na účet banky následující pracovní den.

  Více informací o inkasech SEPA se dozvíte v našich nejčastějších dotazech.


  Platby za služby poskytované jinými společnostmi skupiny Revolut

  Aplikace Revolut je více než jen běžný účet. Je to platforma, kde máte přístup k celé řadě služeb.

  Ale společnost Revolut Bank UAB neposkytuje všechny tyto služby. Některé poskytují jiné společnosti v naší skupině. V takovém případě musíte souhlasit se samostatnými podmínkami a ujednáními těchto společností, kterými se tyto služby budou řídit. Příklad:

  • Pokud používáte služby kryptoměn, poskytuje je společnost Revolut Ltd a řídí se podmínkami a ujednáními pro kryptoměny, se kterými jste souhlasili. Tyto služby neposkytujeme a podle těchto podmínek a ujednání pro kryptoměny vůči nám nemáte žádná práva.
  • Pokud používáte služby cenných kovů, poskytuje je společnost Revolut Ltd a řídí se podmínkami a ujednáními pro cenné kovy, se kterými jste souhlasili. Tuto službu neposkytujeme a podle těchto podmínek a ujednání pro cenné kovy vůči nám nemáte žádná práva.
  • Pokud používáte služby obchodování, poskytuje je společnost Revolut Securities Europe UAB a řídí se podmínkami a ujednáními pro obchodování, se kterými jste souhlasili. Tuto službu neposkytujeme a podle těchto podmínek a ujednání pro obchodování vůči nám nemáte žádná práva.
  • Pokud používáte služby pobytů, poskytuje je společnost Revolut Ltd a řídí se podmínkami a ujednáními pro pobyty, se kterými jste souhlasili. Tuto službu neposkytujeme a podle těchto podmínek a ujednání pro pobyty vůči nám nemáte žádná práva.
  • Pokud máte flexibilní spořicí účet, je poskytován společností Revolut Securities Europe UAB a řídí se podmínkami flexibilního spořicího účtu, s nimiž jste souhlasili. Tuto službu neposkytujeme a podle těchto podmínek a ujednání pro flexibilní spořicí účet vůči nám nemáte žádná práva.
  • Jakékoli další služby poskytované jinou společností skupiny.

  Ačkoli tyto služby neposkytujeme, obvykle povedou k platbě, kterou je třeba provést u nás nebo z vašeho běžného účtu. Když například kupujete nebo prodáváte kryptoměnu, bude platba za kryptoměnu přijata nebo provedena na váš běžný účet, který vedeme. V takovém případě vám na váš běžný účet prostředky připíšeme nebo je z něj odečteme podle požadavků jiných společností skupiny Revolut na základě podmínek a ujednání těchto společností.

  Někdy můžeme v případě potřeby pro tyto služby zřídit na vašem běžném účtu podúčet. Pokud například používáte služby obchodování, zjistíte, že máte podúčet, na který musíte zaslat prostředky, než budete moci služby obchodování používat.


  Převody kartou

  Pomocí Revolutu můžete posílat peníze na kartu. Jedná se o platbu, která je zasílána prostřednictvím kartových systémů namísto tradičních platebních systémů. Příjemce platby je identifikován číslem karty namísto čísla bankovního účtu.

  Převody kartou jsou odesílány okamžitě a měly by dorazit do 30 minut. Znamená to, že tento typ platby není možné po odeslání zrušit, proto se ujistěte, že zadané údaje jsou správné.

  Nezapomeňte, že číslo vaší karty je cenný údaj, který může být zneužit k podvodu proti vám. Jediný údaj z karty, který potřebujete sdílet, abyste mohli provést převod, je číslo karty; nepotřebujete datum platnosti a rozhodně nepotřebujete bezpečnostní kód, takže si tyto údaje dobře uschovejte.


  Podrobnosti místního účtu

  V závislosti na vaší zemi vám můžeme poskytnout místní údaje o účtu. Pokud vám poskytneme údaje o místním účtu z EHP (např. PLN, RON nebo podobně), považujeme jej za podúčet vašeho hlavního účtu a pravidla platná pro váš hlavní účet se vztahují i na tento podúčet.

  Pokud vám poskytneme místní údaje o účtu ze zemí mimo EHP (např. GBP, USD nebo podobné), kdykoli obdržíte platbu na tyto údaje, vydáme vám ekvivalentní částku elektronických peněz. Pokud tak učiníme, dáváte nám souhlas k okamžitému převodu těchto elektronických peněz na váš běžný účet. Kdykoli provedete platbu z těchto údajů o účtu, opravňujete nás k tomu, abychom z vašeho běžného účtu vybrali finanční prostředky, okamžitě vydali ekvivalentní částku elektronických peněz a okamžitě ji vyplatili příjemci v souladu s těmito podmínkami.


  Provádění plateb v čínských jüanech

  Pokud jste se v žádném subjektu skupiny Revolut nezapojili do žádné činnosti související s kryptoměnami, můžete Revolut používat k zasílání plateb v čínských jüanech komukoli s účtem AliPay. Maximální hodnota jedné platby je 50 000 CNY.

  V současné době nepodporujeme platby v jüanech na jiné účty a nemůžete ani držet zůstatky v jüanech.

  Podle čínských předpisů existují omezení týkající se výše prostředků a počtu převodů, které může příjemce s účtem Alipay obdržet během jednoho měsíce/roku na základě důvodu převodu. Pokud jsou tyto limity na straně příjemce překročeny, bude platba zrušena.

  Pokud jste se zapojili do jakékoli aktivity související s kryptoměnami v jakémkoli subjektu skupiny Revolut, nemůžete bohužel Revolut používat k zasílání plateb v čínských jüanech. Důvodem jsou omezení zavedená partnery, které k nabízení této služby používáme. Aktivitou související s kryptoměnami máme na mysli, že jste buď:

  • drželi, nakupovali nebo prodávali kryptoměny přímo v aplikaci Revolut nebo
  • jste přijali nebo odeslali výnosy v kryptoměnách z kryptoměnové burzy na svůj kryptoměnový účet Revolut.

  Abyste mohli provést jednu z těchto plateb, musíte poskytnout:

  • jméno a AliPay ID osoby, které chcete poslat peníze,
  • důvod platby a
  • jakékoli další informace, které můžeme potřebovat k provedení platby.

  Rovněž berete na vědomí, že v případě platby v čínských jüanech budou některé vaše osobní údaje předány partnerským bankám AliPay v Číně. Je to nezbytné pro zpracování platby. Další informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů zákazníků (dostupné zde).

  Platby Alipay jsou prováděny téměř v reálném čase.


  Převody do mobilních peněženek

  V závislosti na vaší zemi můžete k odesílání odchozích plateb příjemcům mobilní peněženky používat aplikaci Revolut. Protože tato platba není zasílána prostřednictvím tradičního platebního systému, nejsou k provedení tohoto převodu vyžadovány žádné údaje o bankovním účtu. Váš příjemce bude identifikován podle telefonního čísla nebo e-mailu spojeného s jeho účtem v mobilní peněžence (telefonní číslo nebo e-mail).

  Chcete-li odeslat platbu pomocí mobilní peněženky, musíte zadat identifikátor peněženky a informace o platbě.

  Tyto převody se obvykle odesílají okamžitě a očekává se, že do peněženky příjemce dorazí do 30 minut, ale někdy to může trvat až jeden den. Jelikož se jedná o mezinárodní převod, platí naše běžné poplatky za mezinárodní platby (příslušné poplatky naleznete na našich stránkách s poplatky zde). Na tyto platby se nevztahují žádné další poplatky.


  15. Co když bude platba zaslána na špatný účet, nedojde k jejímu odeslání nebo se zpozdí?

  Vždy se snažíme zpracovávat vaše platby co nejlépe a včas, ale někdy může dojít k chybě a platba se zpozdí nebo ji dostane jiná osoba, než jste původně chtěli.

  Pokud se cokoliv stane a:

  • osoba, která vám poslala peníze,
  • bankovní účet, na který jste chtěli převést peníze, nebo
  • obchodník, kterému jste platili,

  se nachází v EHP, oznamte nám to prosím přes aplikaci Revolut. Čím dříve nám situaci oznámíte, tím lépe. Nesmí to být více než 13 měsíců od odečtení částky z vašeho účtu.

  Nepřijdou-li peníze na účet, na který jste je zaslali, vrátíme částku na váš účet. Pokud jste kvůli naší chybě museli zaplatit jakékoli poplatky nebo úroky, budou vám zpětně proplaceny.

  Obdržíme-li platbu ve prospěch vašeho účtu, ale peníze nebudou na váš účet převedeny včas, okamžitě vám na účet připíšeme částku ve výši této platby.

  Výše uvedené se nevztahuje na směnu deviz.


  Jak postupovat, když si myslíte, že jste udělali chybu?

  Před provedením platby vždy zkontrolujte, že jste zadali správné údaje o osobě, které chcete zaplatit. Vždy je vhodné provést zkušební platbu malé částky (např. 1 €), abyste se ujistili, že máte správné podrobnosti účtu. Vždy byste měli dát pozor na následující:

  • Měli byste vždy vědět, komu své peníze posíláte. Pokud se na vás někdo obrátí s žádostí o platbu a vy nebudete vědět, o koho nebo o jakou platbu se jedná, můžete se stát obětí podvodu.
  • Kontakty, které vidíte v aplikaci Revolut, jsou převzaty ze jmen a telefonních čísel, které jste uložili do svého vlastního telefonu. My ani nikdo jiný tato jména a čísla neověřuje. To znamená, že pokud jste do telefonu uložili nesprávné číslo nebo jméno, zaplatíte nesprávné osobě a můžete přijít o své peníze.
  • Uživatelská jména, která vidíte v aplikaci Revolut, se mohou podobat jiným uživatelským jménům a jednotliví uživatelé je mohou měnit. Podnikáme kroky k odstranění nevhodných uživatelských jmen, ale my ani nikdo jiný tato uživatelská jména neověřuje. Pokud si tedy nejste jisti, že osoba je tím, za koho se vydává, můžete zaplatit nesprávné osobě a přijít o své peníze.

  Nejsme zodpovědní za to, že provedeme platbu osobě podle vašich pokynů, ani když omylem zadáte nesprávné číslo účtu, uživatelské jméno nebo telefonní číslo. Pokud nás však požádáte, pokusíme se získat vaše peníze zpět. Můžeme se také pokusit získat informace o příjemci, abyste se mohli pokusit získat je zpět sami (pokud nám to zákon dovoluje). Pokusíme se to udělat, ale nezavazujeme se k tomu, a v některých případech toho ani nebudeme schopni.


  Co budeme dělat, pokud my nebo někdo jiný udělá chybu?

  Pokud na druhou stranu někdo omylem pošle platbu na váš účet Revolut, budete ji muset vrátit. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že máme právo zrušit transakce připsané na váš účet v následujících případech:

  • částky byly připsány v důsledku chyby plátce, poskytovatele jeho účtu, třetí strany nebo společnosti Revolut; nebo
  • máme důkazy, že jste platbu přijali podvodným nebo jinak trestným jednáním.

  Pokud osoba, která omylem provedla platbu, uplatní právní nárok, aby ji získala zpět, možná jí budeme muset poskytnout vaše informace.

  Souhlasíte s tím, že pokud předfinancujeme platbu na váš účet, když zadáte dobití pomocí našich služeb otevřeného bankovnictví, jak je popsáno v části 10, a platba nedorazí, můžeme platbu zrušit nebo ji pozastavit.

  Někdy se může stát, že pokud vyberete peníze ze svého flexibilního spořicího účtu, můžeme část prostředků nebo všechny prostředky připsat na váš běžný účet dříve, než peníze skutečně obdržíme zpět od subjektu, který flexibilní spořicí účet poskytuje. Můžeme tak učinit, abyste měli k penězům rychlejší přístup. Pokud peníze nikdy neobdržíme zpět, můžeme připsání peněz zrušit. Zmocňujete nás ke stornování dříve připsané částky v případě, že peníze od subjektu poskytujícího flexibilní spořicí účet skutečně neobdržíme zpět.

  Z těchto důvodů byste svůj účet měli pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je vše v pořádku.


  16. Odesílejte a přijímejte peníze přes odkazy pro platbu

  Chcete-li snadno zaslat peníze někomu, kdo nemá účet Revolut, můžete využít tzv. odkaz pro platbu v aplikaci Revolut. Odkaz pro platbu vám umožňuje souhlasit se zaplacením určité částky bez zadání údajů o účtu nebo kartě, na který bude platba provedena. Místo toho vyberete částku, nasdílíte odkaz a příjemce zadá podrobnosti svého účtu nebo číslo karty sám.

  Také můžete vytvořit odkaz pro platbu určený k přijímání plateb.

  Jakmile svému příteli pošlete odkaz, muset odkaz na platbu dokončit zadáním příslušných údajů.

  • Pokud posíláte peníze pomocí odkaz pro platbu, váš přítel bude muset do odkazu zadat podrobnosti svého bankovního účtu nebo číslo karty. Platba bude poté provedena na jejich bankovní účet nebo kartu, jako byste tyto údaje do aplikace zadali sami. Někdy bude váš přítel kvůli výši nebo povaze platby požádán, aby se pro dokončení platby připojil k Revolutu. Jakmile se připojí, platba bude provedena na jejich účet Revolut.
  • Pokud přijímáte peníze pomocí odkazu pro platbu, musí daná osoba do odkazu zadat údaje o kreditní nebo debetní kartě, nebo údaje o kartě přidané do služby Apple Pay nebo Google Pay. Platba bude následně provedena z její karty. Můžeme omezit částku, o kterou můžete pomocí platebního odkazu požádat. Tuto částku vám ukážeme v aplikaci.

  V některých případech budeme muset požádat vašeho přítele, aby si založil účet Revolut, než obdrží platbu, a to z jiných důvodů. Pokud si ho nezaloží, nebudeme moci na jeho účet odesílat platby ani je z něj přijímat.

  Všechny odkazy pro platbu mají časový limit. Poté odkaz vyprší a váš přítel nebude moci vaši platbu provést ani přijmout. Když vytvoříte odkaz, tento časový limit zjistíte v aplikaci.

  Upozorňujeme, že když vytvoříte odkaz na platbu za účelem odeslání peněz, souhlasíte s provedením platby, aniž byste sami zadávali údaje o účtu nebo kartě. Platba bude provedena pomocí jakýchkoliv údajů, které budou v odkazu uvedeny. Dávejte si pozor na to, kde a s kým odkaz sdílíte. Pokud například sdílíte odkaz „poslat peníze“ na profilu sociálních médií svého přítele, někdo jiný může na odkaz kliknout a peníze si sám nárokovat. Pokud se obáváte o odkaz pro platbu, který jste vytvořili, můžete ho zrušit (před provedením platby) prostřednictvím historie transakcí v aplikaci.


  Revolut.Me

  Pomocí odkazů Revolut.Me můžete posílat nebo přijímat platby od jiných osob. Sdílením odkazu nebo QR kódu Revolut.Me můžete přijímat platby Revolut.Me od kohokoli a kdekoli, kdo má platný platební prostředek. Kdokoli, kdo má vaše údaje Revolut.Me, vám bude moci provést platbu na Revolut.Me. Bude muset přidat popis a vyplnit částku, kterou vám chce zaplatit. Pokud tento proces nedokončí, platba vám nebude vyplacena.

  Na rozdíl od odkazů pro platbu jsou odkazy Revolut.Me statickou adresou URL, kterou lze průběžně používat k přijímání plateb. Můžeme omezit částku, o kterou můžete pomocí odkazu Revolut.Me požádat. Tuto částku vám ukážeme v aplikaci.

  Při prvním použití Revolut.Me vám vygenerujeme uživatelské jméno Revolut.Me. To se zobrazí se jako součást vašeho QR kódu nebo na vašem odkazu na Revolut.Me. QR kód a odkaz na Revolut.Me najdete v aplikaci Revolut.

  Pokud se vám uživatelské jméno Revolut.Me nelíbí, můžeme vám umožnit jeho změnu.

  Na vaše uživatelské jméno Revolut.Me a na vaše používání Revolut.Me se vztahují naše zásady komunity.


  17. Jaký měnový kurz používáte?

  Více informací o našem poplatku naleznete v našem ceníku. Naše aktuální kurzy si vždy můžete zobrazit v aplikaci Revolut.

  Všichni uživatelé s plánem Standard a Plus mohou každý měsíc provést s tímto kurzem směny, jejichž celková hodnota nepřekročí stanovenou částku. Tato částka závisí na tom, jaká je vaše základní měna, a je uvedena v našem ceníku. Uživatelé s plánem Standard a Plus, kteří smění více, než je tato částka, začnou platit poplatek za spravedlivé používání (ten se neúčtuje zákazníkům s plány Premium, Metal a Ultra).

  Po provedení směny je ve vaší historii transakcí v aplikaci Revolut také uveden použitý měnový kurz.

  Měnový kurz se může od chvíle, kdy jste nám sdělili záměr směnit měnu, do okamžiku skutečného provedení směny změnit. To znamená, že když nás požádáte o směnu měny, můžete obdržet o trochu více nebo méně, než jste očekávali.

  Neneseme odpovědnost:

  • přijdete-li o peníze z důvodu směny deviz nebo
  • je-li vám naúčtován poplatek či přijdete-li o peníze z důvodu použití karty Revolut v jiné zemi, pokud o provedení směny požádáte obchodníka (nebo jeho banku). (Představte si například, že jste litevský zákazník, který vycestuje do Japonska. Když platíte účet v restauraci, souhlasíte s platbou v eurech místo v jenech. Tím pádem žádáte banku obchodníka, aby provedla směnu. Nemůžeme nést odpovědnost za to, že vám tato banka poskytne horší kurz nebo si bude účtovat poplatky).


  18. Mohu zrušit platbu nebo směnu deviz?

  Platbu můžete kdykoliv zrušit (včetně opakovaných plateb nebo inkas SEPA), a to nejpozději do konce pracovního dne předcházejícího dni splatnosti platby z vašeho účtu.

  Nemůžete zrušit platbu v den, kdy je splatná z vašeho účtu. To znamená, že platby mezi účty Revolut není možné rušit.

  Také není možné zrušit směnu deviz poté, co jsme obdrželi žádost o její provedení.

  Bankovní převod můžete snadno zrušit.

  Bankovní převod můžete zrušit v aplikaci Revolut.


  19. Jak dlouho trvá provedení platby?

  Chápeme, že při provádění platby je nejdůležitější, aby příjemce peníze obdržel včas. Kdy banka příjemce obdrží platbu, záleží na tom, kdy nás požádáte o její provedení a v jaké měně budete chtít, abychom ji provedli.

  Níže je uvedeno, jak rychle provádíme platby. Upozorňujeme, že všechny časy v těchto podmínkách vycházejí z britského času, tj. greenwichského času (GMT) od října do března, a britského letního času (BST) od března do října.


  Okamžitý převod na účet Revolut:

  • Platební příkaz můžete zadat kdykoli a my jej okamžitě obdržíme.

  Platba na cizí bankovní účet:

  • Pokud zadáte platební příkaz do 13:00 (resp. 15:00 času ve Vilniusu) v pracovní den, obdržíme ho okamžitě.
  • Pokud zadáte platební příkaz po 13:00 (resp. 15:00 času ve Vilniusu) v pracovní den, obdržíme ho následující den.
  • Pokud zadáte platební příkaz v den, který není pracovním dnem, obdržíme ho následující pracovní den.

  Platba na bankovní účet odkazem pro platbu:

  • Platební příkaz můžete zadat kdykoli a my jej obdržíme, jakmile příjemce platby vyplní bankovní údaje (pokud tak učiní do 24 hodin od okamžiku, kdy jste odeslali odkaz pro platbu).

  Platba na bankovní účet s budoucím datem (např. opakovaná platba):

  • Platební příkaz můžete zadat kdykoli a my jej obdržíme tentýž pracovní den (je-li platba z vašeho účtu splatná v pracovní den) nebo následující pracovní den (pokud má platba z vašeho účtu odejít v jiný než pracovní den).

  Platba pomocí převodu kartou:

  • Platební příkaz můžete zadat kdykoli a my jej okamžitě obdržíme.

  Níže jsou uvedeny termíny plateb v cizí měně.

  Pokud je měnou vaší platby € nebo £:

  • jakmile částku strhneme z vašeho účtu, dostane se na účet osoby, které platíte, ve tentýž pracovní den.

  Pokud je měnou vaší platby jiná měna než € nebo £ a jedná se o bankovní účet v EHP (ne Spojené království):

  • jakmile částku strhneme z vašeho účtu, dostane se na účet osoby, které platíte, do čtyř pracovních dnů.

  Pokud je měnou vaší platby jiná měna než € nebo £, na bankovní účet mimo EHP:

  • jakmile částku strhneme z vašeho účtu, dostane se na účet osoby, které platíte, jakmile se nám tam podaří platbu doručit. Doba provedení platby záleží na tom, kde se nachází banka příjemce vaší platby.

  Zažádáte-li o směnu deviz, obdržíte převedenou částku okamžitě.


  20. Kdy můžeme odmítnout nebo odložit provedení platby

  Provedení (příchozí i odchozí) platby musíme odmítnout v následujících případech:

  • pokud ze zákonných důvodů nemůžeme platbu provést nebo musíme ze zákonných důvodů provést dodatečná ověření;
  • pokud porušíte tyto podmínky a ujednání způsobem, který oprávněně vyhodnotíme jako dostačující k odmítnutí platby;
  • pokud by zpracování vašeho příkazu bylo v rozporu s těmito podmínkami a ujednáními nebo váš příkaz nebude obsahovat veškeré údaje, které potřebujeme k řádnému provedení platby;
  • pokud daná částka přesahuje nebo by přesáhla jakýkoli limit vašeho účtu. Tyto limity jsou uvedeny zde;
  • pokud na vašem účtu není dostatek prostředků k provedení dané platby a uhrazení veškerých poplatků;
  • pokud je vydáno prohlášení o vašem konkursu nebo uzavřete-li s věřiteli dobrovolnou dohodu a vyrovnání;
  • pokud nedokážeme i přes vynaložení maximálního možného úsilí platbu provést včas;
  • pokud nám v provedení platby brání třetí strana (pokud například Mastercard či Visa nepovolí platbu nebo výběr hotovosti kartou Revolut);
  • pokud nedodáte důležité informace, o které jsme vás požádali z oprávněných důvodů, nebo
  • pokud jsme pozastavili fungování vašeho účtu.

  Můžeme rovněž odmítnout vydání nové karty Revolut, nebudete-li mít dostatek peněz na účtu k zaplacení vydání nebo doručení nové karty.

  Platbu (příchozí i odchozí) můžeme odložit, pokud ze zákonných důvodů nemůžeme platbu provést nebo musíme ze zákonných důvodů provést dodatečná ověření.


  POKUD ODMÍTNEME PROVÉST PLATBU, VŽDY SE VÁS (POKUD TO NEBUDE NEZÁKONNÉ NEBO TECHNICKY NEMOŽNÉ) POKUSÍME O TOMTO ODMÍTNUTÍ INFORMOVAT, SDĚLÍME VÁM DŮVODY TOHOTO ODMÍTNUTÍ (POKUD TO BUDE MOŽNÉ) A POSTUP K NÁPRAVĚ JAKÝCHKOLI VĚCNÝCH CHYB, KTERÉ K TOMUTO ODMÍTNUTÍ VEDLY. TAKOVÉ OZNÁMENÍ VÁM DORUČÍME, JAKMILE TO PO ODMÍTNUTÍ BUDE PRAKTICKY MOŽNÉ.

  Pokud to bude možné, pak vám zamítnutí platby oznámíme přes aplikaci Revolut. Bude-li vás zajímat, z jakých důvodů jsme platbu zamítli a jak situaci dál řešit, kontaktujte nás prosím prostřednictvím aplikace.

  Neneseme odpovědnost za žádné škody, které vám vzniknou z důvodu našeho zamítnutí či pozastavení platby.


  21. Poplatky třetích stran za odchozí či příchozí platby

  Snažíme se, aby naše platby byly zdarma. Někdy však musíme za poskytnutí služby naúčtovat poplatek. Tam, kde to děláme, usilujeme o to, aby naše poplatky byly nízké. Před provedením platby vám v aplikaci vždy zobrazíme všechny poplatky, které se na platbu vztahují, a naše aktuální poplatky si můžete prohlédnout také na stránce Poplatky.

  Za příchozí platby si žádné poplatky nestrháváme. Neúčtujeme poplatek ani za posílání místních plateb ve vaší základní měně.

  Pokud provedete platbu v jiné měně nebo do jiné země, můžeme účtovat poplatek za mezinárodní platbu nebo poplatek SWIFT. Tyto poplatky jsou uvedeny v našem ceníku. Před provedením platby vás na ně v aplikaci Revolut vždy upozorníme a řekneme vám, jaká je jejich výše.

  Ale je možné, že jiní účastníci transakce, jako je např. banka příjemce, korespondenční či zprostředkovatelské banky (banky, které poskytují platební služby pro převody mezi jinými bankami) budou účtovat vlastní poplatky za vaši odchozí či příchozí platbu. Z toho důvodu můžete vy nebo osoba, které platbu zasíláte, obdržet méně peněz, než jste očekávali. Například se může stát, že vám někdo zašle 100 €, ale vy obdržíte pouze 90 €, protože banka plátce si naúčtovala poplatek 10 €.

  Může k tomu dojít, pokud:

  • banka osoby, které zasíláte platbu nebo od které platbu přijímáte, se nachází v EHP a platba je prováděna v měně jiného než členského státu EHP nebo
  • banka osoby, které zasíláte platbu nebo od které platbu přijímáte, se nachází mimo EHP.

  Ujišťujeme vás, že my vám nebudeme účtovat žádné poplatky za přijímání plateb. Vždy vám na účet připíšeme částku v plné výši, v jaké jsme ji obdrželi od druhé banky. Stejně tak vždy, když zadáte platbu, odešleme částku v plné výši. Nemůžeme ale zaručit, že bude tato platba připsána na účet příjemce v plné výši, bez jakýchkoli poplatků naúčtovaných bankou příjemce. Pokud provedete převod kartou, bude vám rovněž naúčtován poplatek. Tento poplatek závisí na částce, kterou posíláte, a na tom, kam ji posíláte. Tento poplatek se vypočítá v reálném čase a zobrazí se v aplikaci před provedením platby.

  Co když se něco zvrtne

  22. Co když mi někdo ukradne peníze z účtu?

  Krádež nám oznamte co nejrychleji prostřednictvím aplikace Revolut (nejpozději však do 13 měsíců od data zmizení peněz z vašeho účtu). Peníze vám převedeme zpět na účet, pokud bude platit některé z níže uvedených tvrzení:

  • nemohli jste předpokládat, že hrozí riziko zneužití vašich přihlašovacích údajů či karty Revolut;
  • k platbě došlo kvůli pochybení osoby, za kterou neseme odpovědnost;
  • platba byla provedena poté, co jste nám oznámili, že vaše přihlašovací údaje jsou známy jiné osobě či že došlo ke ztrátě nebo krádeži vaší karty Revolut, případně pokud jsme vám nijak neumožnili nás o tom informovat;
  • byli jsme ze zákona povinni vám poskytnout jisté pokyny poté, co jste zadali platbu, ale my jsme pokyny neposkytli, nebo
  • provedli jste platbu za zboží či služby zakoupené online či jinak, ale ne osobně (existují typy smluv, na které se toto ustanovení může vztahovat, například nájemní ubytovací smlouvy, ale o těchto transakcích vám poskytneme více informací, pokud daný problém nastane a vy nás na něj upozorníte).

  Také vám vrátíme veškeré poplatky, které byly naúčtovány v souvislosti s krádeží peněz z vašeho účtu.

  Nebudeme vám zpětně nic proplácet, pokud zjistíme na vaší straně podvodné jednání nebo úmyslné či nedbalé pochybení, co se týče ochrany přihlašovacích údajů nebo karty Revolut (s výjimkou případů, kdy jste nás o něm informovali před ukradením peněz z účtu). Ukradené peníze vám například neproplatíme v případě, že někomu poskytnete PIN ke své kartě Revolut a tato osoba následně bez vašeho vědomí s touto kartou provede platbu.


  23. Kdy vám můžeme zablokovat účet nebo kartu Revolut

  Bezpečnost vašich peněz je pro nás důležitá. Můžeme vám zabránit v provádění plateb z účtu nebo kartou Revolut, máme-li oprávněný důvod k obavám ohledně bezpečnosti nebo možného zneužití či nepovoleného použití účtu.

  Dále můžeme účet či kartu Revolut zablokovat, pokud to ukládají naše zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů Litevské republiky.

  Zablokování aplikace nebo karty Revolut vám oznámíme přes aplikaci Revolut předem, nebo co nejdříve to bude možné. Také vás budeme informovat o důvodech zablokování (nebude-li se jednat o narušení naší či vaší bezpečnosti či o jednání v rozporu se zákonem). Váš účet odblokujeme, jakmile pominou důvody pro jeho zablokování.


  24. Kdy máte právo pozastavit či uzavřít můj účet?

  Ve výjimečných případech můžeme váš účet okamžitě uzavřít nebo pozastavit (včetně přístupu ke službám poskytovaným jinými dceřinými společnostmi skupiny Revolut) a zakázat přístup na naše webové stránky. Výjimečnými případy se rozumí následující:

  • máme-li důvod vás podezřívat z podvodného nebo jinak trestného jednání;
  • pokud jste nám (nebo osobě jednající naším jménem) neposkytli informace, které potřebujeme, nebo máme důvod domnívat se, že jste poskytli nesprávné či nepravdivé informace;
  • z vaší strany došlo k trvalému nebo závažnému porušení těchto podmínek a ujednání a nezjednali jste nápravu v přiměřené lhůtě, jak jsme vás požádali;
  • obdržíme informaci, že vaše používání aplikace Revolut poškozuje naši společnost či její software, systémy nebo hardware;
  • pokud se zapojíte do loopingu, zneužíváte naše produkty, služby nebo zákaznickou podporu, nebo pokud je váš osobní účet používán k neosobním účelům nebo k jiným činnostem, které ohrožují bezpečnost a blaho společnosti Revolut a jejích zákazníků;
  • máme-li důvod domnívat se, že dalším využíváním účtu můžete poškodit naši pověst a dobré jméno;
  • pokud jsme vás požádali o splacení dlužné částky a vy jste tak neučinili v přiměřené lhůtě;
  • pokud jste vyhlásili úpadek nebo
  • pokud jsme povinni tak učinit ze zákona, nařízení, soudního příkazu nebo pokynů ombudsmana.

  Váš účet se můžeme rozhodnout zrušit či pozastavit i z jiných důvodů. V takovém případě bychom vás kontaktovali prostřednictvím aplikace Revolut minimálně šedesát (60) dnů předem.

  Zrušením účtu a vypovězením smlouvy mohou být také ukončena jakákoli další ujednání, která jste uzavřeli s námi nebo naším prostřednictvím. Pro více informací nás můžete kontaktovat, nebo využít aplikaci Revolut.


  25. Tyto podmínky můžeme měnit

  Tyto podmínky a ujednání můžeme změnit pouze z níže uvedených důvodů:

  • pokud se domníváme, že změnou docílíme větší srozumitelnosti a užitečnosti podmínek;
  • aby podmínky odpovídaly fungování našich služeb, zejména pokud jsou změny vyžadovány z důvodu změny poskytování některého finančního systému nebo technologie;
  • aby podmínky odpovídaly našim zákonným povinnostem;
  • aby podmínky odrážely změny v nákladech na provozování našich služeb nebo
  • protože měníme služby či produkty nebo zavádíme nové a tyto novinky či změny mají vliv na stávající služby či produkty, které upravují tyto podmínky.


  Upozornění na provedené změny

  V případě, že zavádíme nový produkt nebo službu, které nemají vliv na podmínky používání vašeho účtu, pak můžeme produkt nebo službu zavést okamžitě a na změny vás upozornit předtím, než je použijete.

  V opačném případě vás přes aplikaci Revolut a/nebo e-mailem upozorníme na zamýšlené změny 60 (šedesát) dní před jejich zavedením. Nebudete-li nás kontaktovat a požadovat zrušení účtu, než tato změna vstoupí v účinnost, budeme předpokládat váš souhlas se změnami.


  26. Vaše právo na vrácení peněz v případě plateb kartou Revolut a inkas SEPA

  Platby kartou Revolut

  Můžete nás požádat o vrácení peněz stržených z vašeho účtu, platí-li vše z níže uvedeného:

  • souhlasili jste s provedením platby, ale nesouhlasili jste s výší platby;
  • odečtená částka přesahuje částku, kterou jste mohli důvodně předpokládat po zvážení všech okolností (včetně obvyklých výdajů);
  • příjemce platby se nachází v EHP;
  • nezadali jste nám příkaz k platbě přímo;
  • ani my, ani příjemce platby jsme vám neposkytli informace o této platbě v období čtyř týdnů předcházejících platbě a
  • požádáte nás o vrácení peněz nejpozději osm týdnů od stržení dané částky z vašeho účtu.

  Mohou vám být vráceny peníze, pokud dáte např. v hotelu svolení, aby vám z karty Revolut strhli cenu za vše, co si vezmete z minibaru, ale hotel vám následně strhne víc, než jste mohli rozumně předpokládat v okamžiku udělení svolení ke stržení peněz.

  V podobných případech vás můžeme požádat o další informace potřebné k prošetření situace. Vrácení peněz provedeme nejpozději do 10 pracovních dní ode dne, kdy nám poskytnete požadované informace, případně vás ve stejné lhůtě informujeme o důvodech zamítnutí žádosti o vrácení peněz.


  Inkaso SEPA

  Pro inkasa SEPA nemusí výše uvedené podmínky platit. Máte nárok na bezpodmínečné vrácení peněz, kontaktujete-li nás nejpozději do osmi týdnů od data stržení dané částky z vašeho účtu.


  Nesprávné vrácení peněz

  Vrátíme-li vám peníze a následně zjistíme, že jste na vracení neměli nárok, musíte nám danou částku vrátit.


  27. Co když nebude můj účet, karta nebo aplikace Revolut fungovat správně? Nesete za to odpovědnost?

  Uděláme vše, co je v přiměřené míře v našich silách, abychom zajistili nepřerušené fungování služeb, jejich neustálou dostupnost a přiměřenou rychlost. Výše uvedené nicméně nemůžeme vždy zaručit, stejně jako nemůžeme zaručit bezproblémový provoz našich služeb. Při poskytování služeb spoléháme na některé třetí strany, které mohou být důvodem přerušení našich služeb. Bez ohledu na příčinu přerušení děláme vždy vše pro to, abychom případný problém vyřešili.

  Pokud vlastníte kartu Revolut, upozorníme vás na veškeré změny systému, které budou mít vliv na používání karty.

  Neneseme odpovědnost za ztráty vzniklé z důvodu naší neschopnosti dostát svým závazkům zajistit příchozí a odchozí platby na vašem účtu, pokud se tak stane z následujících důvodů:

  • plnění zákonné povinnosti;
  • nepředvídatelných událostí, které jsme nemohli ovlivnit a kterým se v danou chvíli nedalo vyhnout;
  • trestného nebo jiného protiprávního jednání třetích stran, které vede k poškození vaší nebo jakékoli jiné osoby (pokud to není přímo uvedeno v těchto podmínkách a ujednáních) nebo
  • blokování vašeho účtu při plnění právních požadavků, včetně požadavků týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu.

  Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete používat svou kartu Revolut, neseme odpovědnost pouze za výměnu této karty.


  Neseme odpovědnost pouze za předvídatelné ztráty.

  Porušíme-li tuto smlouvu, neseme odpovědnost pouze za ztráty, které byly v okamžiku uzavření smlouvy předvídatelné, nebo za ztráty, k nimž došlo v důsledku podvodu nebo hrubé nedbalosti z naší strany.

  Neneseme odpovědnost za jakékoli níže uvedené přímé či nepřímé škody, které vám vzniknou v souvislosti s těmito podmínkami a ujednáními:

  • ztráta příjmu či zisku;
  • ztráta dobrého jména či poškození pověsti;
  • ztráta obchodních zakázek či příležitostí;
  • ztráta očekávaných úspor nebo
  • následné škody.

  Žádné ustanovení těchto podmínek a ujednání nezrušuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené v důsledku naší nedbalosti, podvodu nebo podvodného jednání a tvrzení.


  28. Jak může vzniknout dlužná částka

  Na účtu si nemůžete půjčovat peníze, pokud nevyužíváte některý z našich úvěrových produktů.

  Pokud se dostanete do minusu, musíte účet okamžitě dobít minimálně na potřebnou částku.

  Pokud si nedobijete další peníze a váš zůstatek opět klesne na nulu nebo pokud nám dlužíte poplatky (s výjimkou poplatků třetím stranám za příchozí či odchozí platby) nebo jakékoli jiné částky, můžeme si kdykoli a bez upozornění nebo výzvy strhnout částku, kterou nám dlužíte, z jakékoli částky, kterou vám máme uhradit, včetně jakéhokoli jiného účtu, který u nás máte jako jediný či společný držitel. Říkáme tomu naše právo na započtení. Tyto peníze můžeme také strhnout z vašeho účtu vedeného v měně země, ve které žijete (vaše referenční měna), nebo v ekvivalentní výši z vašeho účtu v jiné měně, dokud nebude váš záporný zůstatek splacen v plné výši.

  Nemáte-li na účtu dostatek prostředků nutných k zaplacení poplatků či jiných dlužných částek, můžeme tuto částku získat některým z níže uvedených způsobů. Než tak učiníme, budeme vás informovat:

  1. stržením dlužné částky z vaší uložené karty;
  2. podniknutím dalších kroků s cílem získat peníze, které nám dlužíte, například:
  • pověření inkasní agentury, aby vás kontaktovala;
  • podání návrhu na zahájení soudního řízení pro účely vymožení pohledávky;
  • informování orgánů pro předcházení podvodům, pokud je to povoleno;
  • prodej, převod nebo postoupení dlužné částky třetí straně.

  Pokud k některým (nebo všem) takovým krokům přistoupíme, můžeme vám za to účtovat vynaložené náklady v přiměřené výši. Mohou se na vás taktéž vztahovat další poplatky, jako jsou příplatky za dobití, vyšší přirážka za devizové transakce o víkendu, náklady na pověření inkasní agentury nebo námi vynaložené náklady na právní zastoupení.


  Pokud máte finanční potíže, obraťte se na nás přes chat v aplikaci.

  Je možné, že se na vás vztahuje povinnost platit daně nebo náklady vzniklé v souvislosti s příchozími či odchozími platbami na účtu, které nejsme povinni od vás vybírat. Pokud jste například zákonným rezidentem Irské republiky a vybíráte peníze z bankomatu na území Irské republiky, můžeme vám naúčtovat kolkovné až do maximální zákonem povolené výše, a to v souladu s požadavky irského úřadu Revenue Commissioners. V souvislosti s tím vám může vzniknout záporný zůstatek (bude-li to nezbytné). Na podobné situace je nutné dávat pozor.


  29. Kdy můžete nést odpovědnost za naše ztráty

  Můžete nést odpovědnost za některé naše ztráty

  Porušíte-li ustanovení těchto podmínek a ujednání a/nebo my následkem toho utrpíme ztrátu, platí následující:

  • ponesete odpovědnost za veškeré předvídatelné ztráty, které nám vnikly v důsledku vašeho jednání (tyto ztráty se budeme snažit minimalizovat) a
  • rovněž ponesete odpovědnost za přiměřené soudní výlohy, které mohou vzniknout v důsledku našich ztrát.


  30. Jak podat stížnost

  Nejste-li s našimi službami spokojeni, vynasnažíme se, aby se to změnilo

  Vždy se snažíme dělat maximum, jsme si ale vědomi toho, že ne vždy se vše musí podařit. Máte-li jakoukoli stížnost, neváhejte nás kontaktovat. Přijmeme a zvážíme každou stížnost, kterou nám zašlete. Naše konečná odpověď na vaši stížnost nebo dopis s vysvětlením, proč jste dosud neobdrželi konečnou odpověď, vám budou poskytnuty do 15 pracovních dnů od podání vaší stížnosti a za výjimečných okolností do 35 pracovních dnů (o pozdějším termínu zaslání odpovědi vás budeme informovat).


  Jak podat stížnost

  Chcete-li si pouze s někým promluvit ohledně nějakého problému, obraťte se na nás prostřednictvím chatu v aplikaci Revolut. Chat v aplikaci je naším nástrojem zákaznické podpory a na naše odpovědi na dotazy položené prostřednictvím chatu v aplikaci se výše uvedené lhůty pro vyřízení stížností nevztahují. Přes aplikaci dokážeme většinou různé záležitosti vyřídit velmi rychle. Pravděpodobně od vás budeme potřebovat níže uvedené informace.

  Pokud chcete podat formální stížnost, můžete tak učinit pomocí tohoto formuláře. Nebo nám také můžete zaslat e-mail na adresu [email protected]. Pokud při komunikaci s námi vyjádříte přání podat stížnost, poskytneme vám formulář stížnosti nebo můžeme za vás předložit formulář formální stížnosti a pověřit naše zástupce, aby váš případ analyzovali jako formální stížnost.

  Budeme od vás potřebovat:

  • vaše jméno a příjmení;
  • telefonní číslo a e-mailovou adresu spojené s účtem;
  • v čem spočívá problém;
  • datum vzniku problému a
  • popis toho, jak si představujete, že situaci vyřešíme.

  Vaši stížnost přezkoumáme a e-mailem vám zašleme reakci. Nestanovíme-li jinak, vzájemná komunikace bude probíhat v angličtině.

  Bez ohledu na výše uvedené máte vždy právo obrátit se na výše uvedené orgány pro mimosoudní řešení sporů ohledně jakékoli stížnosti na naši službu. Máte také právo obrátit se na jakýkoli příslušný soud, pokud si myslíte, že jsme porušili zákon.


  Orgán pro mimosoudní řešení sporů pro stížnosti související s finančními službami

  Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vaši stížnost vyřídili, můžete ji do 1 (jednoho) roku od data, kdy jste nám stížnost zaslali, postoupit Litevské centrální bance. V takovém případě by Litevská centrální banka jednala jako orgán pro mimosoudní řešení sporů, který by řešil spory mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb.

  Sídlí na adrese: Žalgirio str. 90, 09303 Vilnius, Litevská republika.

  Více informací naleznete na jejich webových stránkách.

  Upozorňujeme, že pokud chcete mít možnost obrátit se na Litevskou centrální banku jako na orgán pro mimosoudní řešení sporů, stížnost nám musíte podat do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy jste zjistili nebo byste měli zjistit údajné porušení vašich práv nebo oprávněných zájmů vyplývající z dohody s námi.

  Prošetření stížnosti ze strany Litevské centrální banky je bezplatné.

  Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které nesouvisejí s kompetencemi Litevské centrální banky, je Státní úřad pro ochranu práv spotřebitelů.

  Sídlí na adrese: Vilniaus str. 25, 01402 Vilnius, Litevská republika.

  Více informací naleznete na jejich webových stránkách. Můžete se také spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele země EHP, kde žijete. Můžete v souvislosti s finančními službami, které poskytujeme, podat stížnost příslušným orgánům pro mimosoudní řešení sporů, které vyřizují stížnosti spotřebitelů ve vaší zemi. Seznam těchto orgánů naleznete zde.


  Orgán pro mimosoudní řešení sporů pro stížnosti související se zpracováním osobních údajů

  Máte právo podat stížnost ke Státnímu úřadu pro ochranu osobních údajů (SDPI), litevský dozorový úřad pro otázky ochrany osobních údajů.

  Sídlí na adrese: L. Sapiegos str. 17, 10312, Vilnius, Litevská republika; e-mail: [email protected].

  Více informací naleznete na jejich webových stránkách.


  Více informací

  Více informací o postupu při vyřizování stížností naleznete zde.


  Právnické nezbytnosti

  31. Ochrana dat a důvěrnost

  Abychom vám mohli poskytovat služby ve smyslu této smlouvy, musíme o vás shromažďovat údaje. Více informací o tom, jak využíváme vaše osobní údaje, zjistíte v našem oznámení o ochraně osobních údajů zákazníků (dostupné zde).

  Uzavřením této smlouvy berete na vědomí, že budeme shromažďovat a uchovávat vaše osobní údaje za účelem poskytování našich služeb. Tímto nejsou nijak dotčena naše ani vaše práva a povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Svůj souhlas můžete odvolat zrušením účtu, čímž dojde k ukončení naší vzájemné smlouvy. V takovém případě přestaneme využívat vaše osobní údaje k poskytování služeb, ale je možné, že tyto údaje budeme dále uchovávat z jiných zákonných důvodů.

  Důvěrnost informací

  Uzavřením této smlouvy nám dáváte svolení sdělit ostatním subjektům ve skupině Revolut (včetně Revolut Ltd) následující informace:

  • skutečnost, že jste naším klientem;
  • služby, které vám poskytujeme;
  • číslo účtu;
  • zůstatek na účtu;
  • operace, které provádíte, nebo které jsou prováděny vaším jménem;
  • vaše dluhy, které u nás máte;
  • okolnosti, za jakých vám poskytujeme finanční služby;
  • vaše finanční situace a majetek;
  • další obchodní informace, které jste nám poskytli při otevírání účtu a
  • vaše aktivity, plány, dluhové závazky nebo transakce s jinými osobami.

  Výše uvedené informace mohou být zpřístupněny ostatním členům skupiny Revolut, pokud:

  • je to nezbytné pro provádění finančního účetnictví, auditu nebo hodnocení rizik;
  • používáme společné informační systémy nebo technické vybavení (servery);
  • je to nezbytné pro poskytnutí služeb, které jste si vyžádali; nebo
  • je to nezbytné pro rozvoj nebo zlepšení služeb, které poskytujeme v rámci celé skupiny Revolut.

  Vše výše uvedené nazýváme „tajemství klienta“, které musíme chránit, jak to vyžadují platné předpisy.

  Některé funkce, které v aplikaci Revolut zpřístupňujeme, mají sociální charakter. Uzavřením smlouvy berete na vědomí a potvrzujete, že v případě, že jste v aplikaci Revolut nezměnili nastavení ochrany osobních údajů, mohou ostatní uživatelé Revolutu vidět některé informace o vás (například vaše jméno, profilový obrázek a plán Revolutu, který využíváte). Pokud například zákazník v aplikaci vyhledá vaše uživatelské jméno, zobrazí se mu celé vaše jméno a profilová fotografie. Nastavení soukromí můžete v aplikaci Revolut kdykoli změnit.

  32. Naše duševní vlastnictví

  Veškeré duševní vlastnictví v našich produktech (například obsah v naší aplikaci a na našich webových stránkách, naše loga a vzory karet) vlastní naše mateřská společnost Revolut Ltd (společnost registrovaná v Anglii a Walesu s číslem společnosti 08804411, jejíž sídlo je na adrese 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londýn, E14 4HD, Velká Británie) a je používáno námi a dalšími společnostmi skupiny Revolut. S tímto duševním vlastnictvím nesmíte nakládat, jako byste byli jeho vlastníky, můžete pouze využívat naše produkty. Je zakázáno využívat reverzní inženýrství pro výrobu našich produktů (tj. pro jejich kopírování na základě podrobného prozkoumání konstrukce či složení).


  33. Některé právnické nezbytnosti

  Naše smlouva s vámi

  Tato smlouva stanoví výhradně práva vaší osoby a naší společnosti.

  Tuto smlouvu uzavíráme s vámi osobně a práva ani povinnosti z ní vyplývající nemůžete postoupit na jinou osobu.


  Naše právo na převod a postoupení

  Souhlasíte a dovolujete nám provést sloučení, reorganizaci, odštěpení, transformaci nebo jakoukoli jinou formu reorganizace nebo restrukturalizace naší společnosti nebo podnikání a/nebo převést nebo postoupit všechna naše práva a povinnosti podle těchto podmínek a ujednání na jakoukoli třetí stranu.

  Vaše nebo naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy můžeme postoupit, pouze pokud to nebude mít vážný negativní dopad na vaše práva vyplývající z těchto podmínek a ujednání nebo že tak musíme učinit, abychom vyhověli právnímu nebo regulačnímu požadavku, nebo pokud se tak stane v důsledku provedení reorganizace (nebo podobného procesu). Účet budete moci vypovědět na základě oznámení o postoupení, sloučení, reorganizaci nebo jiného podobného oznámení.


  Litevský právní rámec

  Na tyto podmínky a ujednání a smlouvu se vztahují zákony Litevské republiky. Navzdory tomu se stále můžete spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele země EHP, ve které žijete.


  Anglická verze smlouvy je závazná

  Jsou-li tyto podmínky a ujednání překládány do jiných jazyků, jedná se pouze o ilustrativní překlad a závaznou zůstává verze v angličtině. Uzavřením této smlouvy a přijetím služeb společnosti Revolut potvrzujete, že rozumíte anglickému jazyku a souhlasíte s komunikací se společností Revolut v angličtině, pokud jde o právní vztahy vyplývající z této smlouvy, a to včetně podávání a řešení jakýchkoli stížností.


  Naše právo na vymáhání smlouvy

  Porušíte-li naši vzájemnou smlouvu a my nepřistoupíme k vymáhání svých práv nebo vymáhání odložíme, nebude to mít žádný vliv na vymahatelnost těchto ani žádných dalších našich práv v budoucnu.


  Podání žaloby na naši společnost

  Právní kroky podle těchto podmínek a ujednání lze učinit pouze u soudů Litevské republiky (nebo u soudů kteréhokoli členského státu EU, kde máte bydliště).