FlexiFondy

Tady mají vaše peníze skutečnou hodnotu

Nevyužité firemní prostředky můžete investovat do fondů s denním výnosem za skvělých podmínek. Snadno přístupné z jakéhokoli placeného plánu. Investiční riziko, hodnota investic může klesat i stoupat. Platí podmínky a ujednání.

Nechte své peníze růst až ve 3 měnách

Investujte a získejte výnosy každý den přímo na svůj účet Business. Ujistěte se, že vaše neuvyužité firemní prostředky dále pracují –⁠ i když vy zrovna ne.

 • Až do

  4,78%

  APY¹ v GBP

 • Až do

  5,1%

  APY¹ v USD

 • Až do

  3,61%

  APY¹ v EUR

¹Roční procentní výnos (APY) je uveden bez poplatků pro všechny zobrazené měny ke dni 20/6/24 a je založen na informacích poskytnutých manažerem fondu, může se měnit každý den. Toto je nejvyšší APY nabízený zákazníkům Enterprise, váš APY může být nižší v závislosti na vašem předplatném plánu a platných poplatcích. Kolísání měnových kurzů může mít nepříznivě ovlivnit celkové výnosy z vaší původní investice. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Co jsou to FlexiFondy?

FlexiFondy jsou způsobem, jak zhodnotit své peníze investováním do fondů peněžního trhu. Ačkoli jsou všechny investice spojeny s určitou mírou nejistoty, tyto fondy jsou nízkorizikové. Banky a velké korporace je po léta využívají jako ochranu proti inflaci – a obvykle poskytují vyšší výnosy než spořicí účty (za tržních podmínek s vysokými úrokovými sazbami centrální banky).Vizualizace včetně ročních výnosů, investovaných částek a vyplacených výnosů jsou zobrazeny pouze pro ilustrační a informační účely.Začít
Co jsou to FlexiFondy?
Co jsou to FlexiFondy?
Investice s nízkým rizikem...
...se světovým partnerem

Snadný přístup k vašim penězům

Nakládejte se svými penězi bez obav z poplatků nebo omezení –⁠ budete mít přístup ke svým prostředkům do 2 pracovních dnů (Platí podmínky a ujednání). A pomocí oprávnění k přístupu můžete nastavit omezení pro to, kdo z vašeho týmu může prostředky vidět a spravovat.Začít

Investice bez limitů

Nevyžadujeme žádné minimální ani maximální investiční částky. Můžete si bez omezení otevřít až 100 FlexiFondů pro svou firmu v jakékoli dostupné měně.Začít

Vaše finanční rezerva

Vytvořte si finanční rezervy pro cokoli, co vás čeká – ať už jde o platby daní a neočekávané výdaje, nákup akvizic nebo opětovné investice do vašeho podnikání.Nechte své peníze růst

Jak nechat své peníze růst

Máte otázku?

Najčastější dotazy k FlexiFondům

 • FlexiFondy jsou k dispozici všem Business zákazníkům s plány Grow, Scale a Enterprise. Zákazníci s plánem Basic však v současné době k FlexiFonům přístup nemají. Dále ze specifických důvodů, například když má vaše firma více daňových domicilů, vám můžeme přístup k FlexiFondům omezit. Další informace naleznete v našichNejčastějších dotazech k FlexiFondům
 • Když prostředky vkládáte nebo vybíráte prostřednictvím FlexiFondu, nakupujete nebo prodáváte podílové listy fondu peněžního trhu ve stejné měně – buď v EUR, USD nebo GBP. V každém fondu mohou být různé třídy podílových listů. Třída podílových listů, která je vám k dispozici, jsou podílové listy třídy R Flex Distributing následujících krátkodobých a aktivně spravovaných fondů peněžního trhu:
  • USD Treasury Fund (ISIN IE000ZEZXAJ7)
  • Euro Fund (ISIN IE000AZVL3K0)
  • Sterling Fund (ISIN IE0002RUHW32)
  USD Treasury Fund je fond peněžního trhu s konstantní čistou obchodní hodnotou (CNAV), který převážně investuje do závazků amerického ministerstva financí podporovaného vládou USA. Euro Fund a Sterling Fund jsou fondy peněžního trhu s nízkou volatilitou čisté obchodní hodnoty (LVNAV), které investují do:
  • kvalitních a likvidních nástrojů peněžního trhu, jako jsou vládní cenné papíry, bankovní závazky a komerční směnky
  • kvalitních cenných papírů ze sekuritizace a zajištěných komerčních směnek, vkladů u úvěrových institucí, repo operací a zpětných repo operací
  • podílových listů jiných fondů peněžního trhu
  Fondy peněžního trhu, do kterých investujete prostřednictvím našeho FlexiFondu, jsou podfondy Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, otevřeného podílového fondu UCITS, který je autorizován Centrální bankou Irska (CBI) (registrační číslo: 235175). Správcem fondu je FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., pobočka v Irsku, který je autorizován Komisí pro dohled nad finančním sektorem (CSSF) (registrační číslo u CSSF: S00000593; CBI: C137514). Správce fondu jmenoval správce investic a delegoval každodenní správu portfolia fondu na FIL Investments International. Všechny tři subjekty jsou součástí skupiny Fidelity International, jednoho z největších správců aktiv. Další informace o fondech peněžního trhu našeho FlexiFondu naleznete v Prospektu fondu a v příslušných Dokumentech s klíčovými informacemi (KID), které jsou k dispozici na webových stránkách Fidelity a v aplikaci Revolut. Další informace najdete v našichNejčastějších dotazech k FlexiFondům
 • Fondy s nízkou volatilitou čisté hodnoty aktiv (LVNAV) jsou krátkodobé fondy peněžního trhu. Peníze jsou primárně investovány do peněžních tržních instrumentů, vkladů a dalších krátkodobých aktiv. Podíly v fondu se kupují nebo prodávají za stálou cenu, pokud hodnota podkladových aktiv neodchyluje o více než 0,2 % (20 bps). To činí výnos hlavním faktorem hodnoty fondu. Fondy s konstantní čistou hodnotou aktiv (CNAV) jsou krátkodobé fondy peněžního trhu. Tyto fondy musí primárně investovat do vládních aktiv. Podíly v fondu se kupují nebo prodávají za stálou cenu zaokrouhlenou na nejbližší procentní bod. Další informace najdete v našichNejčastějších dotazech k FlexiFondům
 • Ano, můžete si otevřít až 100 FlexiFondů v kterékoli ze tří dostupných měn bez minimálního nebo maximálního investičního limitu. Každá měna (EUR, USD a GBP) představuje jiný fond peněžního trhu. Každý fond má jiný výkon a poplatky se mohou lišit v závislosti na vašem plánu a regionu. Další informace najdete v našichNejčastějších dotazech k FlexiFondům
 • Neúčtujeme žádné poplatky za otevření a zavření účtu. Účtujeme však malý servisní poplatek na pokrytí našich nákladů na služby, který se automaticky odečte z vašich každodenních úroků. Oznámení o nákladech a poplatcích ex ante najdete v záložce Spoření v sekci Regulační dokumenty. Je vaší povinností zjistit, zda musíte platit daň z výnosů z FlexiFondů. My nebudeme daňové platby proaktivně zpracovávat a zasílat je příslušným daňovým úřadům. Budeme vám srážet nebo ukládat daně pouze v případě, že jsme povinni splnit tuto povinnost, abychom dodrželi příslušné zákony v určitých jurisdikcích. Pokud máte jakékoliv otázky, měli byste vyhledat nezávislé finanční poradenství. Revolut daňové poradenství neposkytuje. Další informace najdete v našichNejčastějších dotazech k FlexiFondům
 • APY je zkratka pro „Roční procentní výnos“ a představuje výnos z investic po odečtení poplatků, tj. výnos, který byste získali z částky investované do fondu peněžního trhu (prostřednictvím FlexiFondů) při předpokládané době držení 12 měsíců, pokud by sazba zůstala konstantní (což se v praxi každý den mění). APY se liší podle fondu na základě výkonnosti, ale také podle plánu a regionu v závislosti na poplatcích. Další informace o APY a poplatcích v rámci předplatitelských plánů naleznete vOznámení o nákladech a poplatcích ex ante.

Investiční služby poskytuje společnost Revolut Securities Europe UAB. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou osobním doporučením, investiční radou ani nabídkou k přijetí investičního rozhodnutí. Před uzavřením finančních transakcí nebo předplatným nových investičních služeb si proto musíte pečlivě zvážit svou finanční situaci, prostudovat příslušné dokumenty a informace nebo vyhledat nezávislé odborné rady. Revolut Securities Europe UAB (IČO: 305799582; sídlo: Konstitucijos pr. 21B, Vilnius, Litva, LT-08130) je litevskou investiční společností, která je autorizována a regulována Litevskou centrální bankou, a poskytuje své služby v dalších zemích EHP v režimu volného poskytování služeb bez poboček nebo vázaných zástupců.