Промоционални условия

Промоция за клиенти с Premium на Revolut и Huawei

За какво е тази промоция?


Като част от промоцията на Revolut и Huawei („Промоцията“), Revolut предлага на нови клиенти в Австрия, Белгия, България, Хърватия, Република Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Швеция („Отговарящи на условията държави“) четиримесечен безплатен пробен период на платения план Revolut Premium („Безплатният пробен период“).


За да се възползвате от настоящата промоция, трябва да се регистрирате в Revolut, като използвате уникален код, изпратен ви от Huawei, между 25 януари 2024 г. и 25 март 2024 г. („Периодът на промоцията“).


Настоящите условия („Условията на промоцията“) определят правилата и условията, които се прилагат за промоцията, и вие трябва да спазвате настоящите условия на промоцията, както и всички условия, които се прилагат за вашата лична сметка на Revolut през цялото време, докато участвате в промоцията.

Как да участвам в промоцията?

За да участвате в настоящата промоция, трябва:

 • да пребивавате в една от отговарящите на условията държави;
 • да не сте вече клиент на Revolut или да не сте имали преди лична сметка на Revolut;
 • да щракнете върху връзката към промоцията от Huawei App Gallery и да следвате инструкциите;
 • да изпълните необходимите стъпки за откриване на лична сметка на Revolut;
 • да сте се регистрирали успешно в Revolut (това означава, че трябва да сте преминали проверките „Опознай своя клиент“ с регистриран адрес в отговарящите на условията държави без ограничения за вашата лична сметка на Revolut; и
 • да надстроите своята лична сметка на Revolut до платения план Revolut Premium в рамките на 72 часа след откриване на сметката.

Какво се случва по време на безплатния пробен период?

Условията на платения план ще важат за вас през цялото време на безплатния пробен период. Няма да ви таксуваме за платения план Premium по време на безплатния пробен период.


Ще ви покажем продължителността на безплатния пробен период във вашето приложение Revolut. Можете да анулирате абонамента си за платения план Premium по всяко време през безплатния пробен период.


Ако поръчате карта по време на безплатния пробен период и след това анулирате своя платен план Premium преди или в края на безплатния пробен период, ще ви бъде начислена такса за доставка на тази карта. Ако сте поръчали втора карта или допълнителни карти на Revolut и решите да анулирате абонамента си за план Premium в рамките на безплатния пробен период, може да ви бъдат начислени такси за доставка на картите. Вижте страницата за такси, за да видите всички свързани такси.


В края на безплатния пробен период, освен ако вече не сте анулирали абонамента си за план Premium. Ще се прилагат обичайните правила за анулиране и фактуриране. Всички наши платени планове имат 12-месечни условия, независимо дали избирате да плащате на месечна или годишна база. Те ще влязат в сила в деня след края на безплатния пробен период. Ще започнем да извличаме плащания за абонамента ви на месечна или годишна база в зависимост от това, с което сте се съгласили, когато сте се регистрирали за своя платен план Premium.

С каква друга правна информация трябва да съм запознат(а)?

 1. Можем да отменим или прекратим настоящата промоция преди края на периода на промоцията, ако имаме основания да смятаме, че промоцията е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху престижа или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция. Свържете се с отдела по поддръжка, ако смятате, че отговаряте на изискванията за конкретно предимство във връзка с промоцията, което не ви е предоставено в резултат на настоящото предсрочно спиране или прекратяване.
 2. Можем да отменим настоящата промоция или да променим настоящите условия на промоцията по всяко време без уведомление. Евентуални промени в условията на промоцията няма да засягат вашите права, ако вече сте участвали в промоцията.
 3. Запазваме си правото да ви таксуваме със задна дата за платения план Premium, ако сте участвали в промоцията с измама, ако нарушите условията, които се прилагат за вашата лична сметка на Revolut, за да получите безплатния пробен период, или ако разберем, че не сте спазили настоящите условия на промоцията. Ще считаме, че таксата е начислена с вашето съгласие, а плащането е оторизирано от вас.
 4. Ако имаме разумни основания да смятаме, че сте участвали в измама или съществена злоупотреба с тази промоция (например сте се опитали да получите нечестно предимство чрез измама), можем по собствено усмотрение да предприемем действия, които сметнем за подходящи при обстоятелствата.
 5. Revolut ще обработва личните ви данни в съответствие с нашата Декларация за поверителност за клиенти.
 6. Официалната версия на настоящите правила и условия е английската версия. Може да предоставяме преводи като услуга, но английската версия ще бъде обвързваща в случай на спор, освен ако местното законодателство не гласи друго.


Тази промоция е организирана и ви се предлага от дружествата от групата Revolut, които ви предоставят вашата лична сметка на Revolut. Ако имате оплакване относно тази промоция, можете да го отправите директно към него. Вижте по-долу адресната регистрация на всяко от дружествата от групата Revolut или клон и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да решават всеки спор, който може да възникне във връзка с настоящата промоция. Въпреки това все пак можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете.


Дружество от групата Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Кои съдилища имат юрисдикция

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате.

Revolut Bank UAB, действащо в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландското законодателство

Компетентният съд в Ирландия.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Нидерландия

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN в Амстердам, Нидерландия, с номер на учреждение: 000053153170

Нидерландско законодателство

Компетентният съд в Нидерландия.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийското законодателство

Компетентните съдилища в Белгия