Продукти

Условия на платения план

Изтегляне в PDF

Условия на платения план


Ако сте се присъединили към този платен план на или след 16.11.2023 г., тази версия на условията се отнася за вас. Ако сте се присъединили към този платен план преди 16.11.2023, настоящите условия важат за вас от 17.12.2023 г. Ако искате да видите предишна версия, щракнете тук.1. Защо тази информация е важна

Тази информация описва допълнителните услуги, които предоставяме на нашите потребители на Plus, Premium, Metal и Ultra (всеки от тях „Платен план“). Също така излага други важни неща, които трябва да знаете.


Тези правила и условия са част от правното споразумение (Споразумението) между вас и нас, посочено в Личните условия. Ако има несъответствие между Личните условия и настоящите правила и условия, ще се прилагат тези правила и условия.


Можете да поискате копие на настоящите правила и условия от приложението Revolut („приложението“) или можете да поискате копие от някой от нашите служители от екипа за обслужване на клиенти по всяко време.


Прочетете внимателно настоящите правила и условия


Вашият абонамент за Платения план автоматично ще се подновява всяка година, освен ако не ни уведомите да го прекратим преди автоматичното подновяване. Независимо от начина, по който плащате абонамента си, имаме право да начислим такса, ако прекратите абонамента в рамките на 10 месеца от неговото начало. Нашите такси са посочени в страницата с такси.


Можем да ограничим правото ви да надстройвате абонамента или да го връщате към по-стара опция повече от веднъж за период от 12 месеца.


Вижте раздел 12 от настоящите правила и условия за още информация относно това с коя такса може да бъдете таксувани, ако се върнете към по-стара опция или отмените по-рано вашия абонамент.


2. За нас

Ние сме Revolut Bank UAB (Revolut Bank) – упълномощена банка, която е регулирана от Банката на Литва. Нашият номер на компания е 304580906.

Във връзка с дейността по разпространение на застраховки Revolut Insurance Europe UAB (Revolut Insurance Europe), с номер на компанията 305910164, е вписана от Банката на Литва в списъка на застрахователните брокери. Списъкът може да бъде намерен на уебсайта на Банката на Литва

Седалището и на Revolut Bank, и на Revolut Insurance Europe е на адрес Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва.

С изключение на случаите, когато в тези правила и условия е посочено друго, правата и задълженията, изложени в тях, се отнасят за вас и Revolut Bank.


3. Какви са услугите на Платения план?

Какви са услугите на Revolut Plus?

Потребителите на Plus имат достъп до всички услуги, достъпни за титулярите на лични сметки в плана Standard, както и до следните облаги:

 • две безплатни карти Revolut Plus (и една безплатна замяна на всяка следваща година);
 • до три активни физически карти на Revolut във всеки един момент;
 • достъп до максимум 2 сметки Revolut <18 и пълен достъп до функциите на <18;
 • по-високи лихвени проценти за сейфове със спестявания от тези за клиенти на Standard (когато са достъпни за нас);
 • достъп до възстановена сума от Престои;
 • достъп до застраховка за защита при покупки, защита за възстановяване на средства и анулиране на билети за покупки, извършени през вашата сметка на Revolut; и
 • приоритетна поддръжка на клиенти от приложението.

Какви са услугите на Revolut Premium?

Потребителите на планове Premium имат достъп до всички услуги, достъпни за потребителите на планове Standard и Plus, както и до следните облаги:

 • две безплатни карти Revolut Premium (и по една безплатна замяна на всяка следваща година);
 • удвояване на лимита за безплатно теглене от банкомат спрямо потребителите на Standard;
 • застраховка за пътуване;
 • възможност за закупуване на салонни пропуски с отстъпка;
 • безплатен салонен достъп при закъснения на полети;
 • Съдружия по плана; и
 • достъп до криптовалута и ценни метали при по-добри курсове спрямо потребителите на планове Standard и Plus.

Какви са услугите на Revolut Metal?

Потребителите на планове Metal имат достъп до всички услуги и облаги, достъпни за потребителите на планове Standard, Plus и Premium, както и до следните облаги:

 • една безплатна безконтактна карта Revolut Metal от неръждаема стомана;
 • Възстановяване на сума за платен план в редица валути, ценни метали или криптовалути (които може да се променят периодично);
 • четворен лимит за безплатно теглене от банкомат спрямо потребителите на Standard;
 • по-високи лихвени проценти за сейфове със спестявания (когато са достъпни за нас);
 • достъп до максимум 5 акаунта Revolut <18;
 • Съдружия по плана; и
 • всички други облаги, които добавяме от време на време.

Какви са услугите на Revolut Ultra?

Потребителите на Ultra имат достъп до всички услуги и облаги, налични за потребители на Standard, Plus, Premium и Metal, изброени по-горе (с изключение на безплатен салонен достъп при закъснения на полети) плюс следните облаги:

 • една безплатна безконтактна карта Revolut Ultra;
 • намалени такси за търговия с акции;
 • допълнително покритие за анулиране на пътувания и събития (с изключение на потребители в държавите, изброени в настоящите ЧЗВ);
 • безплатни салонни пропуски за лична употреба и възможността да закупите пропуски за вашите гости;
 • десеторен лимит за безплатно теглене от банкомат спрямо потребителите на Standard;
 • Съдружия по плана;
 • услуга за приоритетно връщане на обаждане (само на английски); и
 • всички други облаги, които добавяме от време на време.


Какво представлява услугата за приоритетно връщане на обаждане?

Клиентите на Ultra могат да поискат да им се върне обаждане на телефонния номер, свързан с техния акаунт в Revolut. Това може да се направи чрез приложението Revolut и агент ще ви върне обаждане в часа, посочен на таблото на услугата за връщане на обаждане в поддръжката по телефона. За проверка на легитимността на агента агентът ще разкрие кода, който вече ви е показан в таблото за управление. Обърнете внимание, че тази услуга е налична само на английски език.


Какво е възстановена сума по Платен план и кога я печелите?

Когато потребителите на Metal или Ultra правят отговаряща на условията покупка със своята карта на Revolut, имаме право (но не е задължително) да кредитираме сметката ви с определена сума, еквивалентна на процент от плащането. Наричаме това „Възстановена сума по Платен план“. Имаме право да променим процента на „Възстановена сума по Платен план“ за вашия план или да не платим сумата по каквато и да е причина, включително заради държавата, в която извършвате плащането, или заради търговеца, на когото плащате. Може да намерите текущите ни проценти за „Възстановена сума по Платен план“ в нашите ЧЗВ.


Не можем да ви предоставим възстановена сума, когато това е в нарушение на закон или наредба или ако плащането, което правите с картата на Revolut, е към друга сметка или разплащателна карта (например електронен портфейл, банкова сметка или сметка по карта).


Има ограничение на това каква Възстановена сума по Платен план можете да получите в рамките на един месечен цикъл на фактуриране. Това е изложено на нашата страница за такси за вашия Платен план.


Понякога можем да възстановим сума по Платен план от Вас, ако:

 • плащането, за което сте спечелили Възстановената сума по Платен план, ви е възстановено;
 • сте спечелили възстановената сума по Платен план чрез измама;
 • се върнете от абонамент за план Ultra към по-ниски планове в периода за размисъл от 14 дни; или
 • сте нарушили това споразумение с цел получаване на възстановена сума по Платен план.

Ще си върнем Възстановената сума по Платения план, като я вземем от вашата сметка.Ще считаме, че възстановяването е извършено с ваше съгласие, а плащането е оторизирано от вас.


Ако не можем да си върнем възстановената сума по Платения план от сметката ви, все още ще ни дължите съответната сума. Тогава имаме право да възстановим сумата от съхранена карта или да упражним правото си на компенсация. Имаме право да предприемем и правни действия, за да възстановим дължимата от вас сума. Ако го направим, може да се наложи да платите разумните разходи за това.


Може да прочетете повече за това как можем да възстановим сумите, които ни дължите, в Личните условия.


4. Какви са картите по Платения план?

Карта Revolut Plus

Ако станете потребител на план Plus, ще можете да поръчате карта Plus на Revolut. Ще издадем и допълнителна карта Plus, ако ни помолите за такава. Ще можете да продължите да използвате другите карти на Revolut, които имате.

Може да ви таксуваме за карти Plus, които издаваме над безплатната отпусната сума.


Карта Revolut Premium

Ако станете потребител на Premium, ще можете да поръчате карта Revolut Premium с ексклузивен дизайн. Ще издадем и допълнителна карта Premium, ако ни помолите за такава. Ще можете да продължите да използвате другите карти на Revolut, които имате.

Може да ви таксуваме за карти Premium, които издаваме над безплатната отпусната сума.


Карта Revolut Metal

Ако надстроите до Metal, ще ви издадем карта Revolut Metal, достъпна само за потребители на Metal. Можете да притежавате само една карта Metal. Ще можете да продължите да използвате другите карти на Revolut, които имате.


Карта Revolut Ultra

Ако надстроите до Ultra, ще ви издадем карта Revolut Ultra, достъпна само за потребители на Ultra. Ще можете да продължите да използвате другите карти на Revolut, които имате.


Застраховка

5. Застраховка за пътуване като част от абонамента Premium, Metal или Ultra


Правата и задълженията, посочени в този раздел, се отнасят до вас като бенефициент на груповата полица, притежавана от Revolut Bank, Revolut Bank като притежател на груповата полица и Revolut Insurance Europe като застрахователен брокер, разпространяващ груповата полица. Този раздел описва:

 • как Revolut Insurance Europe организира колективна застраховка за пътуване, за да може Revolut Bank да предлага облаги от застраховката като част от абонамента ви; и
 • как общозастрахователна компания Cowen Insurance Company Limited (застрахователното дружество) и Cover Genius B.V. (администраторът на полицата) са отговорни пред вас за обработката на всеки иск, който правите във връзка с облагите от вашата застраховка за пътуване, и за извършване на плащания към вас след одобрение на иска (чрез https://www.xcover.com/en/login). Регистрационните им данни са както следва:
 • Cowen Insurance Company Ltd – (Malta Company Registration Number C 55905), Level 3, Gasan Centre, Triq il- Merghat, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1020, Малта. Cowen Insurance Company Limited е упълномощена съгласно Закона за застрахователната дейност от 1998 г. на Малта да провежда общ бизнес и се регулира от Службата за финансови услуги на Малта с адрес: Triq l-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Малта (Cowen).
 • Cover Genius Europe B.V. от De Vijzel, 3-ти етаж, Vijzelstraat 20, 1017HK Амстердам, Нидерландия, упълномощена и регулирана от Нидерландския орган за финансови пазари (AFM) под референтен номер 12046177 („Cover Genius“).


Знаем, че когато с нетърпение очаквате да отпътувате, последното нещо, с което искате да се занимавате, е уреждане на застраховка. Затова ние в Revolut уреждаме облагите от застраховката за пътуване вместо вас. Revolut Bank ангажира Revolut Insurance Europe – застрахователна брокерска компания, която извършва дейност като застрахователен посредник – да организира колективната застраховка за пътуване от името на Revolut Bank. Revolut Insurance Europe организира застраховката за пътуване от застраховател при пътуване трета страна Cowen чрез услуги, предоставени от Cover Genius. За тази дейност Revolut Bank плаща такса за услуги на Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe и Revolut Bank не контролират и не притежават Cowen или Cover Genius по никакъв начин, а Cowen и Cover Genius не ни контролират, нито ни притежават.

Въпреки че имаме договорно задължение да уредим вашата застраховка за пътуване с Cowen и Cover Genius, Revolut Insurance Europe действа от ваше име, а не от името на застрахователя, ние няма да ви предоставим съвет или препоръка относно това доколко са подходящи за вас облагите от застраховката при пътуване. Уверете се, че облагите са подходящи за вас, като прочетете документа с информация за застрахователния продукт (IPID) и текста на полицата на застраховката за пътуване, като обърнете внимание на това какво се покрива и какво – не. Ако сте потребител с план Ultra, имайте предвид, че анулирането на пътуване се покрива отделно от вашето покритие за отмяна на пътуване и събитие, както е посочено по-долу.

Не можете да отмените застрахователните си облаги, без да прекратите също и абонамента си за услугата Premium, Metal или Ultra.

За да отговаряте на условията за облагите на застраховката за пътуване, трябва да сте на възраст над 18 години. По-подробна информация относно вашите застрахователни облаги е предоставена в текста на полицата и IPID (документа с информация за застрахователния продукт). Прочетете ги внимателно. В приложението Revolut има копие на тези документи. Текстът на полицата съдържа и друга информация, която е важна за вас, като правата на застрахователя, в случай че не следвате условията, изложени в „Условия за бенефициенти“, информация относно искове, информация относно това как застрахователят обработва личните ви данни, приложимите закони и други подобни.

Продължителността, обхватът и условията на облагите от застраховката за пътуване могат да бъдат променяни или отменени от нас или от застрахователите при пътуване по всяко време. Когато е възможно, ще ви изпратим предизвестие за съществени промени или отмяна на застрахователните облаги.

Ако не отговаряте на условията за застрахователните облаги, това не променя абонамента, който плащате за плана Premium, Metal или Ultra.


6. Жалби и искове за застраховка за пътуване


Ако не сте доволни от това как е уредена застраховката за пътуване, се свържете с нас чрез приложението Revolut. По този начин проблемите обикновено могат да бъдат разрешени бързо. Данни за обработката на жалби можете да намерите в Условията на застраховката.


Жалби по застраховката за пътуване

Ако искате да подадете жалба във връзка с облаги от застраховка за пътуване, се свържете с директно с Cover Genius.

Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut. Cover Genius ще обработи вашата жалба и ще комуникира с вас на английски език, освен ако не ви кажат друго. Ако изпратите жалба или иск до нас, ние ще го предадем на Cover Genius, без да се ангажираме с дейности по него.


Как да подадете иск във връзка с вашите облаги от застраховката за пътуване

Ако искате да предявите иск, се свържете директно с Cover Genius (с търговско име „XCover“). Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut. XCover ще обработи вашия иск и ще комуникира с вас на английски език, освен ако не ви кажат друго.


7. Застраховка за покупка, възстановяване на средства и анулиране на билети като част от вашия абонамент за Платен план

Правата и задълженията, посочени в този раздел, се отнасят за вас и Revolut Insurance Europe. Този раздел описва:

 • как Revolut Insurance Europe урежда защитата при покупки, защита за възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети като част от вашите абонаментни планове към Revolut Bank и как ви ги предоставя; и
 • как застрахователен посредник, назначен от нашите застрахователни партньори QOVER SA с регистрация в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0650.939.878 (RLE Brussels) и регистрация в FSMA като необвързан застрахователен агент под номер 0650.939.878 (Qover), администрира продукта и носи отговорност за обработката на всякакви искове, които предявявате по вашата защита при покупки, защита за възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети и за извършване на плащания към вас след уважен иск.

Знаем, че когато искате да закупите нов телефон, лаптоп или билети за вашия любим концерт, последното нещо, с което искате да се занимавате, е застраховката. Затова включихме за вас защита при покупки, защита за възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети в плана, с което ви предоставяме определени нива на защита в зависимост от артикула, който сте закупили с вашата карта на Revolut. Revolut Insurance Europe няма да ви предостави съвет или препоръка за това доколко тази застраховка е подходяща за вас. Уверете се, че тази застраховка е подходяща за вас, като прочетете документа с информация за застрахователния продукт (IPID), удостоверението за застраховка и правилата и условията по основната полица за защита при покупки, защита за възстановяване на средства, застраховка при анулиране на билети (Полица), като обърнете внимание на това какво се покрива и какво не.

Revolut Insurance Europe работи със следните застрахователи, за да може да включи защита при покупки, защита за възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети като част от вашия Платен план:

 • За клиенти във всички юрисдикции на ЕИЗ: Chubb European Group SE е общозастрахователно предприятие, регулирано от разпоредбите на френския застрахователен кодекс и упълномощено и регулирано от Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) с регистрационен номер 450 327 374 RCS Nanterre и седалище, регистрирано на следния адрес: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Франция, имейл: [email protected] (Chubb); ​и
 • За клиенти във всички юрисдикции на ЕИЗ с изключение на Лихтенщайн: Wakam, A French société anonyme (акционерно дружество) 120-122, rue Réaumur, 75002 Paris (Франция), общозастрахователна компания, одобрена от ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 под номер 4020259, имейл: [email protected] (Wakam).


Revolut Insurance Europe не контролира или притежава Chubb/Wakam по никакъв начин, както и Chubb/Wakam не контролират или притежават Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe разпространява застрахователно преимущество от името на застрахователите Chubb/Wakam. Не е необходимо да плащате на Revolut Insurance Europe за уреждането на застраховка с Chubb и Wakam – Revolut Insurance Europe може да получи дял от печалбата от Chubb и Wakam и получава такса за услуги от Revolut Bank за посредническа дейност в застраховането.

Не можете да отмените застрахователното си покритие, без да прекратите абонамента си за Платения план.

За да отговаряте на условията за защита при покупки, защита за възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети, трябва да сте на 18 години или повече и да сте извършили съответната покупка изцяло с вашата сметка на Платен план. Има и допълнителни изисквания, на които трябва да отговаряте, които зависят от това дали искате да подадете иск за защита при покупки, защита за възстановяване на средства или анулиране на билети. Пълния списък с критерии можете да намерите в полицата. Прочетете внимателно полицата и IPID. В приложението Revolut има копие на тези документи. Полицата съдържа и друга информация, която е важна за вас, като правата на застрахователя, в случай че не следвате условията, изложени в полицата, информация относно жалби, информация относно това как застрахователят обработва личните ви данни, приложимите закони и други подобни.

Ако не отговаряте на условията за застраховка, това не променя абонамента, който плащате за Платения план.


8. Жалби и искове по застраховката за покупка, възстановяване на средства и анулиране на билети

Ако не сте доволни от това как е уредена застраховката, се свържете с Revolut Insurance Europe от приложението Revolut. По този начин проблемите обикновено могат да бъдат разрешени бързо. Данни за обработката на жалби можете да намерите в Условията на застраховката.

Жалби по защита при покупки, защита за възстановяване на средства, застраховка при анулиране на билети

Ако искате да предявите жалба във връзка с полицата за защита при покупки, защита за възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети, се свържете директно с Qover. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut. Ако изпратите жалба или иск до нас, ние ще го предадем на Qover, без да се ангажираме с дейности по него.

Как да предявите иск по защита при покупки, защита за възстановяване на средства, застраховка при анулиране на билети

Ако искате да предявите иск, се свържете директно с Qover. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut.9. Покритие за анулиране на пътувания и събития като част от вашия абонамент Ultra


Правата и задълженията, посочени в този раздел, се отнасят за вас и Revolut Insurance Europe. Този и следващият раздел описват:

 • как ще получавате покритие за анулиране на пътувания и събития като част от вашия абонамент за план Ultra; и
 • как застрахователният посредник QOVER SA, регистриран в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0650.939.878 (RLE Brussels) и регистриран в FSMA като необвързан застрахователен агент под номер 0650.939.878 (Qover), носи отговорност пред вас за обработката на всякакви искове, които подавате по вашето покритие за анулиране на пътувания и събития, и за правене на плащания към вас след уважен иск.


Знаем, че всичко става и последното, което искате, е да загубите всичките си пари, когато трябва да отмените пътуване или събитие. Ето защо покритието за анулиране на пътувания и събития е включено към вашия план Ultra за вас. Revolut Bank ангажира Revolut Insurance Europe – застрахователна брокерска компания, която извършва дейност като застрахователен посредник – да организира облаги за колективна застраховка при отмяна на пътуване/събитие вместо вас. За тази дейност Revolut Bank плаща такса за услуги на Revolut Insurance Europe.


Revolut Insurance Europe няма да ви предостави съвет или препоръка за това доколко тази застраховка е подходяща за вас. Уверете се, че застраховката е подходяща за вас, като прочетете документа с информация за застрахователния продукт (IPID), извлечение за застраховка и полица за покритие за анулиране на пътувания и събития (Полица), като се обръща внимание на това какво е и какво не е включено в покритието.


Застраховката за отмяна на пътувания или събития, която е включена като част от вашия план Ultra, се предоставя от следния застраховател:

 • Wakam, A French société anonyme (акционерно дружество) 120-122, rue Réaumur, 75002 Paris (Франция), общозастрахователна компания, одобрена от ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 под номер 4020259, имейл: [email protected] (Wakam).


Revolut Insurance Europe не контролира или притежава Wakam по никакъв начин, както и те не контролират или притежават Revolut Insurance Europe.

За да отговаряте на условията за застраховка, трябва да сте навършили 18 години и трябва да сте платили изцяло вашето пътуване или събитие с вашата сметка Revolut Ultra. Има и допълнителни изисквания за допустимост, на които трябва да отговаряте, които зависят от това дали искате да подадете иск по вашето покритие за анулиране на пътувания и събития. Пълния списък с критерии можете да намерите в полицата. Прочетете внимателно полицата и IPID. В приложението Revolut има копие на тези документи. Полицата съдържа и друга информация, която е важна за вас, като правата на застрахователя, в случай че не следвате условията, изложени в полицата, информация относно жалби, информация относно това как застрахователят обработва личните ви данни, приложимите закони и други подобни.

Не можете да отмените облагата по застраховката си, без да отмените и абонамента си за услугата на план Ultra.

Ако не отговаряте на условията за застраховка, това не променя абонамента, който плащате за услугата Ultra.


10. Жалби и искове по покритията за анулиране на пътувания и събития


Ако не сте доволни от това как е уредена застраховката, се свържете с Revolut Insurance Europe от приложението Revolut. По този начин проблемите обикновено могат да бъдат разрешени бързо. Данни за обработката на жалби можете да намерите в Условията на застраховката.


Жалби по покритията за анулиране на пътувания и събития

Ако искате да подадете жалба във връзка с полицата за покритие при анулиране на пътувания и събития или във връзка с иск, който направите съгласно полицата за покритие при анулиране на пътувания и събития, се свържете директно с Qover. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut. Ако изпратите жалба или иск до нас, ние ще го предадем на Qover, без да се ангажираме с дейности по него.


Как се подава иск по покритието за анулиране на пътувания и събития

Ако искате да предявите иск, се свържете директно с Qover. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut.


11. Плащане за вашия абонамент за Платен план


Можете да плащате абонаментната си такса на месечни вноски или да платите пълния абонамент веднъж годишно. Тези такси са посочени в нашата страница за такси.


Когато станете потребител на Платен план , ще ви помолим да платите абонамента от карта, която сте регистрирали при нас (вашата съхранена карта). Ще вземем абонамента от съхранената карта, като вие оставате потребител на Платен план.


Ако не можем да вземем плащане от баланса на вашата лична сметка, ще се опитаме да вземем плащането от вашата съхранена карта, но ако не можем да извлечем сумата от вашата съхранена карта поради някаква причина (например защото е изтекла), ще ви помолим да регистрирате друга карта, която да стане вашата нова съхранена карта Ако не направите това в рамките на седем дни, ще вземем абонамента от сметката ви. Може да предприемем и правни действия за събиране на плащането. Ако го направим, може да се наложи да платите разумните разходи за това.


Може да сте отговорни за плащането на данъци или разходи, за които ние не носим отговорност за събиране от вас.


За съжаление, ако не платите абонамента в рамките на 30 дни от датата, на която стане дължим, може да се наложи да отменим вашия абонамент и да ви върнем към план Standard.


12. Такси за връщане към по-стара опция на вашия абонамент за Платен план

Можете да прекратите своя абонамент за вашия Платен план по всяко време (наричаме това връщане към по-стара опция). Въпреки това може да се наложи да платите такса. Все пак ще можете да се възползвате от услугите, които получавате за вашия абонамент до края на цикъла на фактуриране, който сте заплатили, с изключение на таксата за предсрочно прекратяване. Така, ако плащате абонамента си месечно и решите да се върнете към по-стара опция, ще можете да продължите да използвате абонамента в рамките на месеца, за който вече сте платили. Ако плащате годишно, ще имате достъп до вашия абонамент до края на този годишен цикъл на фактуриране. След това отново ще станете потребител на Standard (титуляр на лична сметка, който не плаща абонамент за услугата на Платения план.

Понякога може да отменим таксата, която плащате за връщане към по-стара версия. Когато направим това, може да се наложи да обещаете да направите (или да не правите) определени неща, за да отговорите на условията за отмяната. Например може да отменим вашата такса за връщане към по-стара опция, ако се регистрирате за нов план, но може да се наложи да обещаете да не отменяте новия план в рамките на определен период от време. Дали ще отменим таксата зависи от нас. Ще ви известим дали имаме желание да отменим вашата такса за прекратяване (например в приложението или по имейл).

Таксите за прекратяване или връщане към по-стара опция на абонамента са изложени по-долу.


Ако се върнете към по-стара опция в рамките на 14 дни

Ако плащате абонамента си на месечни вноски, ще ви възстановим цялата сума за абонамента. Ако ви изпратим карта Plus или карта Premium, ще начислим такса за доставка и може да дезактивираме картата. Ако сте поръчали карта Metal, ще ви таксуваме 90 BGN за картата плюс такса за доставка. Ако сте поръчали карта Ultra, ще ви таксуваме 110 BGN за картата.

Ако плащате пълния абонамент веднъж годишно, ще ви възстановим цялата сума за абонамента. Ако ви изпратим карта Plus или карта Premium, ще начислим такса за доставка и може да дезактивираме картата. Ако сте поръчали карта Metal, ще ви таксуваме 90 BGN за картата плюс такса за доставка. Ако сте поръчали карта Ultra, ще ви таксуваме 110 BGN за картата. Вижте страницата за таксите на вашия план за актуална информация относно таксите за доставка.


Ако се върнете към по-стара опция след 14 дни, но в рамките на 6 месеца за потребители на Ultra

Ако плащате абонамента си на месечни вноски, няма да ви възстановим суми и ще трябва да платите абонамента за месеца, в който ни съобщите, че искате да го прекратите или да го върнете към по-стара опция, и също така ще бъдете таксувани за още един месец като такса за предсрочно погасяване. Това е такса за предсрочно погасяване и няма да можете да се възползвате от услугите за още един месец. Ще можете да продължите да използвате абонамента си само за остатъка от месечния цикъл на фактуриране, за който сте платили. Ако сте поръчали карта Ultra, няма да Ви таксуваме за картата или такса за доставка.

Ако заплащате пълния абонамент веднъж годишно, няма да възстановим сумата на платен от вас абонамент за цяла година, но няма да начисляваме такса за предсрочно прекратяване, такса за картата Ultra или такса за доставка. Ще може също да продължите да използвате вашия абонамент за остатъка от годишния цикъл на фактуриране, за който сте платили.


Ако се върнете към по-стара опция след повече от 6 месеца за потребители на Ultra

Ако плащате вашия абонамент на месечни вноски, ще трябва да платите абонамента за месеца, в който ни съобщите, че искате да го прекратите или да го върнете към по-стара опция, като няма да начисляваме такса за предсрочно прекратяване. Ще може също да продължите да използвате вашия абонамент за остатъка от месечния цикъл на фактуриране, за който сте платили.

Ако заплащате пълния абонамент веднъж годишно, няма да възстановим сумата на платен от вас абонамент за цяла година, но няма да начисляваме такса за предсрочно прекратяване. Ще може също да продължите да използвате вашия абонамент за остатъка от годишния цикъл на фактуриране, за който сте платили.


Ако се върнете към по-стара опция след 14 дни, но в рамките на 10 месеца за потребители на всеки друг Платен план

Ако плащате вашия абонамент на месечни вноски, няма да извършим възстановявания на средства и ще трябва да платите абонамента за месеца, в който ни съобщите, че искате да го прекратите или да го върнете към по-стара опция. Ще начислим такса за предсрочно прекратяване, равна на двумесечен абонамент. Това е такса за предсрочно погасяване и няма да можете да се възползвате от услугите за още два месеца. Ще можете да продължите да използвате абонамента си само за остатъка от месечния цикъл на фактуриране, за който сте платили.

Ако заплащате пълния абонамент веднъж годишно, няма да възстановим сумата на платен от вас абонамент за цяла година, но няма да начисляваме такса за предсрочно прекратяване. Ще може също да продължите да използвате вашия абонамент за остатъка от годишния цикъл на фактуриране, за който сте платили.


Ако се върнете към по-стара опция след повече от 10 месеца за потребители на всеки друг Платен план

Ако плащате вашия абонамент на месечни вноски, ще трябва да платите абонамента за месеца, в който ни съобщите, че искате да го прекратите или да го върнете към по-стара опция, като няма да начисляваме такса за предсрочно прекратяване. Ще може също да продължите да използвате вашия абонамент за остатъка от месечния цикъл на фактуриране, за който сте платили.

Ако заплащате пълния абонамент веднъж годишно, няма да възстановим сумата на платен от вас абонамент за цяла година, но няма да начисляваме такса за предсрочно прекратяване. Ще може също да продължите да използвате вашия абонамент за остатъка от годишния цикъл на фактуриране, за който сте платили.


13. Кога можем да прекратим вашия абонамент за Платен план?


Можем да прекратим достъпа до вашата сметка и да прекратим незабавно вашия абонамент за Платен план, ако:

 • подозираме, че действате с цел измама или по-друг начин извършвате престъпление;
 • не сте ни предоставили информация, от която се нуждаем, или имаме основателна причина да смятаме, че информацията, която сте ни предоставили, е невярна;
 • сте нарушили сериозно или нарушавате постоянно тези правила и условия;
 • ни дължите пари и въпреки че сме ви помолили да ни платите, не сте го направили в разумен период от време;
 • сте обявили несъстоятелност; или
 • трябва да го направим съгласно даден закон, разпоредба, съдебна заповед или указания на омбудсман.


Имаме право също да прекратим абонамента по други причини, но ще ви уведомим с предизвестие от най-малко два месеца от приложението, с текстово съобщение или по имейл.


14. Правни детайли

Можем да променяме тези условия


Можем да променим тези правила и условия, но ще го направим само по следните причини:

 • ако считаме, че така по-лесно ще ги разбирате или ще са ви по-полезни;
 • за да отразяват начина, по който се управлява нашият бизнес, особено ако промяната е необходима поради промяна в начина, по който се предоставя дадена финансова система или технология;
 • за да отразяват правните или регулаторните изисквания, които се отнасят за нас;
 • за да отразяват промените в разходите за управление на нашия бизнес; или
 • защото променяме нашите продукти или услуги или въвеждаме нови.

Ако добавяме нов продукт или услуга, които не променят тези общи правила и условия, може да добавим продукта или услугата незабавно и да ви уведомим, преди да го използвате.

Ако променяме съществуващ продукт или услуга, които не са свързани с плащания към или от вашата сметка, обикновено ще ви уведомяваме с 30-дневно предизвестие, преди да извършим промяната. Ако направим промяна, свързана с плащания към или от сметката ви (например във връзка с теглене в брой), обикновено ще ви уведомяваме с двумесечно предизвестие от приложението, с текстово съобщение или в имейл.

Ако ви уведомим за промяна, ще приемем, че сте удовлетворени от нея, освен ако не ни информирате, че искате да закриете сметката си, преди промяната да влезе в сила.


Нашият договор с вас

Правата по споразумението важат само за вас, Revolut Bank и Revolut Insurance Europe, ако е изрично посочено в тези условия.

Споразумението е лично за вас и не можете да прехвърляте права или задължения по него на никой друг.


Нашето право за прехвърляне

Вие давате съгласие и ни разрешавате да сливаме, реорганизираме, отделяме, преобразуваме или извършваме всякаква друга форма на реорганизация или преструктуриране на дружеството или дейността си и/или да прехвърляме или възлагаме всички свои права и задължения по настоящите правила и условия на трети лица.

Ние ще прехвърляме ваши и наши права или задължения по споразумението, ако основателно смятаме, че това няма да има значителни негативни последици върху вашите права съгласно тези правила или ако трябва да го направим, за да спазим правно или регулаторно изискване, или ако това бъде направено в резултат от осъществяването на реорганизация (или подобен процес).


Прилага се законодателството на Литва

Към настоящите правила и условия и споразумението се прилага законодателството на Република Литва. Въпреки това все пак можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете.


Прилага се английската версия на споразумението

Ако тези правила и условия са преведени на друг език, преводът е само за справка и се прилага английската версия.


Нашето право да наложим споразумението

Ако сте нарушили споразумението между вас и нас и ние не изпълняваме правата си или закъсняваме с изпълнението им, това няма да ни попречи да ги изпълним на по-късна дата.


Завеждане на правни действия срещу нас

Правни действия съгласно тези правила и условия могат да бъдат отнесени единствено към съдилищата в Република Литва (или в съдилищата на държава членка на ЕС, в която живеете).


Поверителност

Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с известието за поверителност на клиента, което се отнася за вашия акаунт, което можете да намерите тук.


Криптовалута и ценни метали

Тази страница показва условията на услугите, предоставени ви от нас – Revolut Bank. Някои раздели на настоящите условия изрично посочват услугите, предоставени ви от Revolut Insurance Europe.

Продуктите „Криптовалута“ и „Ценни метали“ се предлагат от нашата компания в Обединеното кралство – Revolut Ltd. при Условията за криптовалута и Условията за ценни метали.