Продукти

Условия за Plus, Premium и Metal

Изтегляне в PDF

На 1 юли 2022 г. Revolut Payments UAB и Revolut Bank UAB се сливат. Тази версия на нашите условия ще важи от 1 юли 2022 г. От 1 юли 2022 г. предоставянето на застрахователни услуги ще се извършва от Revolut Insurance Europe UAB. Ако искате да видите условията, които са в сила до 1 юли 2022 г., щракнете тук.

Условия за Plus, Premium и Metal


1. Защо тази информация е важна

Тази информация описва допълнителните услуги, които предоставяме на нашите потребители на Plus, Premium и Metal. Също така излага други важни неща, които трябва да знаете.

Тези правила и условия са част от правното споразумение (споразумението) между вас и нас, посочено в личните условия (личните условия). Ако има несъответствие между личните условия и настоящите правила и условия, ще се прилагат тези правила и условия.

Можете да поискате копие на тези правила и условия чрез приложението Revolut или от някой от нашите представители по поддръжката по всяко време.

Прочетете внимателно тези правила и условия.

Вашият абонамент за услугата Plus, Premium или Metal автоматично ще се подновява всяка година, освен ако не ни уведомите да го прекратим преди автоматичното подновяване. Независимо от начина, по който плащате абонамента си, имаме право да начислим такса, ако прекратите абонамента в рамките на 10 месеца от неговото начало. Нашите такси са посочени в страницата с такси.

Можем да ограничим правото ви да надстройвате абонамента или да го връщате към по-стара опция повече от веднъж за период от 12 месеца.

2. За нас

Ние сме Revolut Bank UAB (Revolut Bank) – упълномощена банка, която е регулирана от Банката на Литва. Нашият номер на компания е 304580906.

Във връзка с дейността по разпространение на застраховки Revolut Insurance Europe UAB (Revolut Insurance Europe), с номер на компанията 305910164, е вписана от Банката на Литва в списъка на застрахователните посредници. Списъкът може да бъде намерен на уебсайта на Банката на Литва.

Седалището и на Revolut Bank, и на Revolut Insurance Europe е на адрес Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва.

С изключение на случаите, когато в тези правила и условия е посочено друго, правата и задълженията, изложени в тези условия, се отнасят за вас и Revolut Bank.


Услугите Metal/Premium/Plus

3. Какво представляват услугите Plus?

Потребителите на Plus имат достъп до всички услуги, достъпни за титулярите на лични сметки в плана Standard, както и до следните предимства:

 • две безплатни карти Plus на Revolut (и една безплатна замяна на всяка следваща година);
 • до три активни физически карти на Revolut във всеки един момент;
 • до 2 сметки Revolut Junior с пълен набор функции;
 • достъп до застраховка за защита на покупките, защита на възстановяване на суми и анулиране на билети за покупки, извършени през вашата сметка на Revolut; и
 • приоритетна поддръжка на клиенти чрез приложението Revolut.

4. Какво представляват услугите Premium?

Потребителите на Premium имат достъп до всички услуги, достъпни за потребителите на планове Plus и Standard, както и до следните предимства:

 • две безплатни карти Premium на Revolut от самото начало (и една безплатна замяна на всяка следваща година);
 • достъп до 3 сметки Revolut Junior с пълен набор функции;
 • неограничен безплатен обмен на валута;
 • удвояване на лимита за безплатно теглене от банкомат спрямо потребителите на Standard;
 • международна застраховка за пътуване;
 • възможност за закупуване на пропуски за летищни салони; и
 • достъп до криптовалута и благородни метали при по-добри курсове спрямо потребителите на планове Standard и Plus.

5. Какво представляват услугите Metal?

Потребителите на планове Metal имат достъп до всички услуги, достъпни за потребителите на планове Standard, Plus и Premium, както и до следните предимства:

 • една безплатна безконтактна карта Revolut Metal от неръждаема стомана;
 • възстановяване на сума в редица валути, благородни метали или криптовалути (които може да се променят периодично);
 • четворен лимит за безплатно теглене от банкомат спрямо потребителите на Standard;
 • по-високи лихвени проценти за сейфове със спестявания (когато са достъпни за нас);
 • достъп до 5 сметки Revolut Junior с пълен набор функции; и
 • всички други предимства, които добавяме от време на време.

6. Услугата за възстановена сума на Metal

Когато потребителите на Metal плащат за определени неща със своята карта Metal, имаме право (но не е задължително) да кредитираме сметката ви с определена сума, равностойна на процент от плащането. Наричаме това възстановена сума. Имаме право да променим процента на възстановена сума по каквато и да е причина, включително заради държавата, в която извършвате плащането, или заради търговеца, на когото плащате. Всички суми по Metal Cashback на клиенти от ЕИЗ и Швейцария ще бъдат получавани в размер на 0,1% в Европа и 1% извън Европа.

Има ограничение на сумата на Metal Cashback, която можете да получите в рамките на един месечен цикъл на фактуриране. Това е посочено на нашата страница с такси.

Връщаме обратно възстановената сума от вас, ако:

 • плащането, спечелило Metal Cashback, е възстановено по вашата сметка;
 • сте спечелили Metal Cashback чрез измама; или
 • сте нарушили това споразумение с цел получаване на Metal Cashback.

Ние ще си върнем сумата на Metal Cashback, като я извлечем от сметката ви. Ще считаме, че възстановяването е извършено с ваше съгласие, а плащането е оторизирано от вас.

Ако не можем да възстановим сумата на Metal Cashback от сметката ви, все още ще ни дължите съответната сума. Тогава имаме право да възстановим сумата от съхранена карта или да упражним правото си на компенсация. Имаме право да предприемем и правни действия, за да възстановим дължимата от вас сума. Ако го направим, може да се наложи да платите разумните разходи за това.

Може да прочетете повече за това как можем да възстановим сумите, които ни дължите, в личните условия.

Плащания, които няма да спечелят възстановена сума

Не можем да ви предоставим възстановена сума, когато това е в нарушение на закон или наредба или ако плащането, което правите с картата на Revolut, е към друга сметка или разплащателна карта (например друг електронен портфейл, банкова сметка или кредитна карта).

7. Карта Plus на Revolut

Ако станете потребител на план Plus, ще можете да поръчате карта Plus на Revolut (карта Plus). Ще издадем и допълнителна карта Plus, ако ни помолите за такава. Ще можете да продължите да използвате другите карти на Revolut, които имате.

Имаме право да начисляваме такси за всички издавани от нас карти Plus.

8. Карта Premium на Revolut

Ако станете потребител на Premium, ще можете да поръчате карта Premium на Revolut (карта Premium) с ексклузивен дизайн. Ще издадем и допълнителна карта Premium, ако ни помолите за такава. Ще можете да продължите да използвате другите карти на Revolut, които имате.

Имаме право да начисляваме такси за всички издавани от нас карти Premium.

9. Карта Revolut Metal

Ако надстроите до Metal, ще ви издадем карта Metal на Revolut (карта Metal), достъпна само за потребители на Metal. Можете да притежавате само една карта Metal. Ще можете да продължите да използвате другите карти на Revolut, които имате.

Застраховка

10. Застраховка за пътуване като част от абонамента Premium и Metal

Правата и задълженията, посочени в този раздел, се отнасят до вас като бенефициент на груповата полица, притежавана от Revolut Bank, Revolut Bank като притежател на груповата полица и Revolut Insurance Europe като застрахователен брокер, разпространяващ груповата полица. Този раздел описва:

 • как Revolut Insurance Europe организира колективна застраховка за пътуване, за да може Revolut Bank да предлага преимуществото на застраховката като част от абонамента ви; и
 • Как общозастрахователна компания AWP P&C S.A. – клон Холандия, застрахователно дружество с адрес: Poeldijkstraat 4, 1059 VM, Amsterdam, имейл: claims.awpeurope@allianz.com (Allianz Assistance) отговаря пред вас за обработката на всякакви искове, които предявите във връзка с вашите обезщетения по застраховка за пътуване, както и за извършването на всякакви плащания към вас след успешно заведен иск.

Знаем, че когато с нетърпение чакате да заминете, последното, с което искате да се занимавате, е да уреждате застраховка. Затова ние в Revolut уреждаме преимуществото застраховка за пътуване вместо вас. Revolut Bank ангажира Revolut Insurance Europe – застрахователен брокер, дружество, което извършва дейност като застрахователен посредник – да организира колективната застраховка за пътуване от името на Revolut Bank. Revolut Insurance Europe организира застраховката за пътуване от трето лице застрахователен агент – Allianz Assistance. За тази дейност Revolut Bank плаща такса за услуги на Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe и Revolut Bank не контролират и не притежават Allianz Assistance по никакъв начин и Allianz Assistance не контролира или притежава нас.

Ние няма да ви предоставяме съвет или препоръка относно това до колко е подходящо за вас преимуществото застраховка за пътуване. Уверете се, че облагите са подходящи за вас, като прочетете документа с информация за застрахователния продукт (IPID) и условията за застраховка за пътуване за бенефициенти (Условия за бенефициенти), като обърнете внимание на това какво се покрива и какво – не.

Не можете да отмените застрахователното си преимущество, без да прекратите също и абонамента си за план Premium или Metal.

За да отговаряте на условията за преимуществото застраховка за пътуване, трябва да сте на възраст над 18 години. По-подробна информация относно вашите застрахователни преимущества е предоставена в условията за бенефициенти и IPID (документа с информация за застрахователния продукт). Прочетете ги внимателно. В приложението Revolut има копие от тези документи. Условията за бенефициенти съдържат и друга информация, която е важна за вас, като правата на застрахователя, в случай че не следвате условията, изложени в „Условия за бенефициенти“, информация относно искове, информация относно това как застрахователят обработва личните ви данни, приложимите закони и други подобни.

Продължителността, обхватът и условията на предимствата от застраховката за пътуване могат да бъдат променяни по всяко време или анулирани от нас или от Allianz Assistance. Когато е възможно, ще ви изпратим предизвестие за съществени промени или отмяна на предимствата от застраховката.

Ако не отговаряте на условията за предимствата от застраховка, това не променя абонамента, който плащате за плана Premium или Metal.

11. Жалби и застрахователни искове

Ако не сте доволни от това как е уредена застраховката за пътуване, се свържете с нас чрез приложението Revolut. По този начин проблемите обикновено могат да бъдат разрешени бързо. Данни за обработката на жалби можете да намерите в застрахователни условия.

Жалби по застраховката за пътуване

Ако искате да подадете жалба във връзка с преимуществото от застраховка за пътуване, се свържете директно със Allianz Assistance. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut. Allianz Assistance ще обработи вашата жалба и ще комуникира с вас на английски език, освен ако не ви кажат друго. Ако изпратите жалба или иск до нас, ние ще го предадем на Allianz Assistance, без да се ангажираме с дейности по него.

Как да подадете иск във връзка с вашето предимство от застраховка за пътуване

Ако искате да подадете иск, се свържете директно с Allianz Assistance. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut. Allianz Assistance ще обработи вашия иск и ще комуникира с вас на английски език, освен ако не ви кажат друго.

12. Защита на покупките, защита на възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети като част от вашия абонамент за план Plus, Premium или Metal

Правата и задълженията, посочени в този раздел, се отнасят за вас и Revolut Insurance Europe. Този раздел описва:

 • как Revolut Insurance Europe урежда защита на покупките, защита на възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети като част от вашите абонаментни планове към Revolut Bank и ви ги предоставя; и
 • как застрахователен посредник, назначен от нашите застрахователни партньори QOVER SA с регистрация в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0650.939.878 (RLE Brussels) и регистрация в FSMA като необвързан застрахователен агент под номер 0650.939.878 (Qover), носи отговорност за обработката на всякакви искове, които предявявате по вашите защита на покупките, защита на възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети и за извършване на плащания към вас след уважен иск.

Знаем, че когато искате да закупите нов телефон, лаптоп или билети за вашия любим концерт, последното нещо, с което искате да се занимавате, е застраховката. Затова включихме за вас защита на покупките, защита на възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети в плана, с което ви предоставяме определени нива на защита в зависимост от артикула, който сте закупили с вашата сметка на Revolut Plus, Premium или Metal. Revolut Insurance Europe няма да ви предостави съвет или препоръка за това доколко тази застраховка е подходяща за вас. Уверете се, че тази застраховка е подходяща за вас, като прочетете документа с информация за застрахователния продукт (IPID), удостоверението за застраховка и правилата и условията по основната полица за защита на покупките, защита на възстановяване на средства, застраховка при анулиране на билети (Полица), като обърнете внимание на това какво се покрива и какво – не.

Revolut Insurance Europe работи със следните застрахователи, за да може да включи защита на покупките, защита на възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети като част от плановете Plus, Premium и Metal:

 • За клиенти във всички юрисдикции на ЕИЗ, с изключение на Лихтенщайн: Chubb European Group SE е общозастрахователно предприятие, регулирано от разпоредбите на френския застрахователен кодекс и упълномощено и регулирано от Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) с регистрационен номер 450 327 374 RCS Nanterre и седалище, регистрирано на следния адрес: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Франция, имейл: contact@qover.com (Chubb);
 • Само за клиенти в Лихтенщайн: Chubb Insurance (Switzerland) Limited е общозастрахователна компания, регистрирана в Швейцария под регистрационен номер CHE-114.502.001, под надзора на Швейцарския орган за надзор на финансовите пазари FINMA със седалище на адрес: Bärengasse 32, 8001 Zurich, Швейцария, имейл: contact@qover.com (Chubb); ​и
 • За клиенти във всички юрисдикции на ЕИЗ, с изключение на Лихтенщайн: Wakam, A French société anonyme (акционерно дружество) 120-122, rue Réaumur, 75002 Paris (Франция), общозастрахователна компания, одобрена от ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 под номер 4020259, имейл: contact@qover.com (Wakam).

Revolut Insurance Europe не контролира или притежава Chubb/Wakam по никакъв начин, както и Chubb/Wakam не контролират или притежават Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe разпространява застрахователно преимущество от името на застрахователите Chubb/Wakam.

Не е необходимо да плащате на Revolut Insurance Europe за уреждането на застраховка с Chubb и Wakam – Revolut Insurance Europe може да получи дял от печалбата от Chubb и Wakam и получава такса за услуги от Revolut Bank за посредническа дейност в застраховането.

Не можете да отмените застрахователното си покритие без да прекратите абонаментния си план Plus, Premium или Metal.

За да отговаряте на условията за защита на покупките, защита на възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети, трябва да сте на 18 години или повече и да сте извършили съответната покупка изцяло с вашата сметка на Revolut Plus, Premium или Metal. Има и допълнителни изисквания, на които трябва да отговаряте, които зависят от това дали искате да подадете иск за защита на покупките, защита на възстановяване на средства или анулиране на билети. Пълния списък с критерии можете да намерите в полицата. Прочетете внимателно полицата и IPID. В приложението Revolut има копие от тези документи. Полицата съдържа и друга информация, която е важна за вас, като правата на застрахователя, в случай че не следвате условията, изложени в полицата, информация относно жалби, информация относно това как застрахователят обработва личните ви данни, приложимите закони и други подобни.

Ако не отговаряте на условията за застраховка, това не променя абонамента, който плащате за план Plus, Premium или Metal.


13. Жалби и застрахователни искове

Ако не сте доволни от това как е уредена застраховката, се свържете с Revolut Insurance Europe чрез приложението Revolut. По този начин проблемите обикновено могат да бъдат разрешени бързо. Данни за обработката на жалби можете да намерите в застрахователни условия.

Жалби по застраховката за покупка, възстановяване на средства и анулиране на билети

Ако искате да предявите жалба във връзка с полицата за защита на покупките, защита на възстановяване на средства и застраховка при анулиране на билети, се свържете директно с Qover. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut. Ако изпратите жалба до Revolut Insurance Europe, ние ще я предадем на Qover, без да се ангажираме с дейности по нея.

Как да предявите иск по защита на покупките, защита на възстановяване на средства, застраховка при анулиране на билети

Ако искате да предявите иск, се свържете директно с Qover. Можете да разберете как да направите това в раздела за застраховане на приложението Revolut.

Такси и отмяна

14. Плащане на абонамент Plus, Premium или Metal

Можете да плащате абонаментната си такса на месечни вноски или да платите пълния абонамент веднъж годишно. Тези такси са посочени в нашата страница с такси.

Когато станете потребител на Plus, Premium или Metal, ще ви помолим да платите абонамента от дебитна карта или кредитна карта, която сте регистрирали при нас (съхранената карта). Ще вземем абонамента от съхранената карта, като вие оставате потребител на Plus, Premium или Metal.

Ако не можем да вземем плащане от съхранената карта по някаква причина (например, защото е изтекла), ще ви помолим да регистрирате друга карта, която ще стане новата съхранена карта. Ако не направите това в рамките на седем дни, ще вземем абонамента от сметката ви. Може да предприемем и правни действия за събиране на плащането. Ако го направим, може да се наложи да платите разумните разходи за това.

Може да сте отговорни за плащането на данъци или разходи, за които ние не носим отговорност за събиране от вас.

За съжаление, ако не платите абонамента в рамките на 30 дни от датата, на която стане дължим, ще трябва да отменим абонамента.

15. Такси за връщане към по-ниска опция на абонамент Plus, Premium или Metal

Можете да прекратите своя абонамент Plus, Premium или Metal по всяко време (наричаме това „връщане към по-стара опция“). Въпреки това може да се наложи да платите такса. Ще можете да се възползвате от услугите, които получавате за вашия абонамент, до края на месеца, за който сте платили абонамент. След това отново ще станете потребител на Standard (титуляр на лична сметка, който не плаща абонамент за услугата Plus, Premium или Metal).

Може да отменим таксата, която плащате за връщане към по-стара опция. Когато направим това, може да се наложи да обещаете да направите (или да не правите) определени неща, за да отговорите на условията за отмяната. Например може да отменим вашата такса за връщане към по-стара опция, ако се регистрирате за нов план, но може да се наложи да обещаете да не отменяте новия план в рамките на определен период от време. Дали ще отменим таксата зависи от нас. Ще ви известим дали имаме желание да отменим вашата такса за прекратяване (например в приложението или по имейл).

Таксите за прекратяване или връщане към по-стара опция на абонамента са изложени по-долу.

Ако се върнете към по-стара опция в рамките на 14 дни

Ако плащате абонамента си на месечни вноски, ще ви възстановим цялата сума за абонамента. Ако ви изпратим карта Plus или Premium, ще начислим такса за доставка и може да дезактивираме картата. Ако сте поръчали карта Metal, ще ви таксуваме 40 EUR за картата (или еквивалента във валутата на вашата сметка на Revolut) плюс такса за доставка.

Ако плащате пълния абонамент веднъж годишно, ще ви възстановим цялата сума за абонамента. Ако ви изпратим карта Plus или Premium, ще начислим такса за доставка и може да дезактивираме картата. Ако сте поръчали карта Metal, ще ви таксуваме 40 EUR за картата (или еквивалента във валутата на вашата сметка на Revolut) плюс такса за доставка.

Наричаме това вашето право на отказ. Това означава, че можете да се откажете от вашия абонамент Plus, Premium или Metal през първите 14 дни от абонирането. Имате право да се откажете, без да плащате неустойки (освен за картата Metal и доставката) и без да посочвате причина.

Ако се върнете към по-стара опция след 14 дни, но в рамките на 10 месеца

Ако плащате вашия абонамент на месечни вноски, няма да извършим възстановявания на средства и ще трябва да платите абонамента за месеца, в който ни съобщите, че искате да прекратите абонамента или да го върнете към по-стара опция. Ще таксуваме такса за предсрочно прекратяване, равна на двумесечен абонамент.

Ако заплатите пълния абонамент веднъж годишно, няма да възстановим сумата на платен от вас абонамент за цяла година, но няма да начислим такса за предсрочно прекратяване.

Ако се върнете към по-стара опция след повече от 10 месеца

Ако плащате вашия абонамент на месечни вноски, ще трябва да платите абонамента за месеца, в който ни съобщите, че искате да прекратите абонамента или да го върнете към по-стара опция, като няма да начислим такса за предсрочно прекратяване.

Ако заплатите пълния абонамент веднъж годишно, няма да възстановим сумата на платен от вас абонамент за цяла година, но няма да начислим такса за предсрочно прекратяване.

Лесно е да прекратите абонамента или да го върнете към по-стара опция

Ако искате да отмените абонамента си, можете да ни уведомите чрез приложението Revolut или като ни пишете на адрес Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва.

16. Кога можете да прекратите абонамента ми Plus, Premium или Metal?

Можем да прекратим достъпа до вашата сметка и да прекратим незабавно вашия абонамент Plus, Premium или Metal, ако:

 • подозираме, че действате с цел измама или по-друг начин извършвате престъпление;
 • не сте ни предоставили информация, от която се нуждаем, или имаме основателна причина да смятаме, че информацията, която сте ни предоставили, е невярна;
 • сте нарушили сериозно или нарушавате постоянно тези правила и условия;
 • ни дължите пари и въпреки че сме ви помолили да ни платите, не сте го направили в разумен период от време;
 • сте обявили несъстоятелност; или
 • трябва да го направим съгласно даден закон, разпоредба, съдебна заповед или инструкции на омбудсман.

Имаме право също да прекратим абонамента по други причини, но ще ви уведомим с предизвестие от най-малко два месеца чрез приложението Revolut, с текстово съобщение или в имейл.

17. Можем да променяме тези условия

Можем да променим тези правила и условия, но ще го направим само по следните причини:

 • ако считаме, че така по-лесно ще ги разбирате или ще са ви по-полезни;
 • за да отразяват начина, по който се управлява нашия бизнес, особено ако промяната е необходима поради промяна в начина, по който се предоставя дадена финансова система или технология;
 • за да отразяват правните или регулаторните изисквания, които се отнасят за нас;
 • за да отразяват промените в разходите за управление на нашия бизнес; или
 • защото променяме нашите продукти или услуги или въвеждаме нови.

Известяване относно промените

Ако добавяме нов продукт или услуга, които не променят тези общи правила и условия, може да добавим продукта или услугата незабавно и да ви уведомим, преди да го използвате.

Ако променяме съществуващ продукт или услуга, която не е свързана с плащания към или от вашата сметка, обикновено ще ви уведомяваме с предизвестие от 30 (тридесет) дни, преди да извършим промяната. Ако направим промяна, свързана с плащания към или от сметката ви (например във връзка с теглене в брой), обикновено ще ви уведомяваме с предизвестие от поне 60 (шестдесет) дни чрез приложението Revolut, преди да извършим промяната.

Ако ви уведомим за промяна, ще приемем, че сте удовлетворени от промяната, освен ако не ни кажете, че искате да закриете сметката си, преди промяната да влезе в сила.

18. Правни детайли

Нашият договор с вас

Правата по споразумението важат само за вас, Revolut Bank и Revolut Insurance Europe, ако е изрично посочено в тези условия.

Споразумението е лично за вас и не можете да прехвърляте права или задължения по него на никой друг.


Нашето право за прехвърляне

Вие давате съгласие и ни разрешавате да сливаме, реорганизираме, отделяме, преобразуваме или извършваме всякаква друга форма на реорганизация или преструктуриране на дружеството или дейността си и/или да прехвърляме или възлагаме всички свои права и задължения по настоящите правила и условия на трети лица.

Ние ще прехвърлим ваши и наши права или задължения по споразумението, ако основателно смятаме, че това няма да има значителни негативни последици върху вашите права съгласно тези правила или ако трябва да го направим, за да спазим правно или регулаторно изискване, или ако това бъде направено в резултат от осъществяването на реорганизация (или подобен процес).

Прилага се законодателството на Литва

Законодателството на Република Литва се прилага към настоящите правила и условия и споразумението. Въпреки това все пак можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете.


Прилага се английската версия на споразумението

Ако тези правила и условия са преведени на друг език, преводът е само за справка и се прилага английската версия.


Нашето право да наложим споразумението

Ако сте нарушили споразумението между вас и нас и ние не изпълняваме правата си или закъсняваме с изпълнението им, това няма да ни попречи да ги изпълним на по-късна дата.


Завеждане на правни действия срещу нас

Правни действия съгласно тези правила и условия могат да бъдат отнесени единствено към съдилищата в Република Литва (или в съдилищата на държава членка на ЕС, в която живеете).


Криптовалута и благородни метали

Тази страница показва условията на услугите, предоставени ви от нас – Revolut Bank. Някои раздели на настоящите условия изрично посочват услугите, предоставени ви от Revolut Insurance Europe. Продуктите „Криптовалута“ и „Благородни метали“ се предлагат от нашата компания в Обединеното кралство – Revolut Ltd. при Условията за криптовалута и Условията за благородни метали.