Такси

Лични такси (Premium)

Изтегляне в PDF

Ако сте се присъединили към този платен план на или след 16.11.2023 г., тази версия на условията се отнася за вас. Ако сте се присъединили към този платен план преди 16.11.2023 г., настоящите условия важат за вас от 17.12.2023 г. Ако искате да видите предишна версия, щракнете тук.


Абонамент

Абонаментна такса

 • 15,99 лв. на месец или 160 лв. на година.

Добавяне на пари

 • Съхранена карта: безплатно. Ако обаче добавите пари с карта, която не е издадена в рамките на ЕИЗ (напр. карта от САЩ), или добавите пари с корпоративна карта, можем да начислим малка такса само с цел покриване на разходите ни.
 • Банков превод: безплатно.
 • Допълване в брой от Paysafe: 2,5% на трансакция. Прилагат се лимити. Вижте лимитите тук.

Карта

Първа карта Premium на Revolut

 • Безплатно. Вашата първа карта може да е Premium или Standard (не забравяйте, че може да се наложи да платите такса за доставка на карта, ако отмените абонамента си в рамките на 14 дни след регистрацията и след като картата Premium е била изпратена).

Втора карта Premium на Revolut

 • Също безплатна. Втората ви карта може да е Premium или Standard. Ако отмените абонамента си в рамките на 14 дни от поръчването на втора карта, може да се наложи да платите такса за доставка на карта

Допълнителни карти на Revolut

 • Първите ви две карти са безплатни, тъй като сте клиент на Premium (както е изложено по-горе). Получавате също и една безплатна замяна всяка следваща година. След това начисляваме 20 лв. на допълнителна карта.

Персонализирана карта (направете карта по ваш дизайн в приложението Revolut)

 • Тази функционалност зависи от наличността на картите. Ще ви кажем каква такса ще се прилага, преди да поръчате вашата карта в приложението. Експресната доставка на персонализирана карта е безплатна. Ако искате да замените персонализирана карта, се прилага същата такса.

Карта от специално издание

 • Цената на картата зависи от изданието (но се начислява такса за доставка – ще ви кажем каква такса ще се прилага, преди да поръчате вашата карта в Приложението). Ако трябва да замените карта от специално издание и картата все още се предлага, ще трябва да платите същата такса отново.

Карта Revolut Pro

 • Ако имате сметка Revolut Pro и поръчате карта Revolut Pro, ще ви покажем приложимата такса за картата, преди да я поръчате в приложението Revolut (също така се начислява такса за доставка – ще ви съобщим каква е приложимата такса, преди да поръчате картата в приложението). Картата Pro не се счита към лимита на картата по личния ви план.

Експресна доставка на карти на Revolut

 • Безплатна експресна доставка (не забравяйте, че може да се наложи да я заплатите, ако отмените своя план в рамките на 14 дни от поръчването на картата),

Виртуални карти на Revolut

 • Безплатно.

Харчене

Тегления от банкомат

 • Безплатно теглене до 900 лв., като след това се начислява такса. Тази такса е 2% от теглената сума, но минималната такса е 1 лв. на теглене.

Изпращане

Тази страница излага плащанията, които можете да изпращате безплатно с план Premium, и таксите, които ще плащате за останалите плащания. Ако се начислява такса, ще ви уведомим в приложението Revolut, преди да направите плащането.

Незабавни преводи към други потребители на Revolut

 • Безплатно. Това означава незабавен превод към всеки потребител на Revolut по света.

Местни плащания

 • Безплатно. Това означава плащания във вашата основна валута, които се изпращат до сметка във вашата държава.

Плащания в рамките на Единната зона за плащания в евро

 • Безплатно. Това означава плащания в евро, които се изпращат до сметка извън вашата държава, но в областта на Единната зона за плащания в евро (известна като SEPA). За клиенти от Швеция това също включва същите плащания, когато се извършват в шведски крони. За клиенти от Румъния това също включва същите плащания, когато се извършват в румънски леи.


Преводи с карта

За преводи с карта се заплаща такса.

 • Това означава плащане, насочено към поддържан номер на карта, различна от Revolut, извършено с приложението Revolut. Тази такса ще се изчислява в реално време и ще ви се покаже в приложението, преди да потвърдите плащането. Точната такса ще зависи от самата трансакция (например от това колко и къде изпращате). Можете също да видите нашите актуални такси тук.

Всички останали международни плащания

 • Можете да видите таксите ни в реално време върху международни плащания тук.
 • Ще получите 20% отстъпка от таксата за всяко извършено международно плащане независимо от броя такива плащания. Отстъпката от 20% ще се изчислява за всяко извършено международно плащане. Таксата (включително отстъпката) ще се изчислява в реално време и ще ви бъде показана в приложението, преди да извършите плащането. Точната такса зависи от валутата, която изпращате, и от мястото, до което я изпращате, но за нашите максимални такси са предвидени ограничения.
 • Това означава всяко международно плащане (различно от плащане в Единната зона за плащания в евро, както е изложено по-горе).

Функция за плащане на всички такси

 • Когато извършвате международно плащане, банките посредници може да приспаднат такси от сумата, която сте изпратили. Функцията „Плащане на всички такси“ ви позволява да плащате фиксирана предварителна такса, която гарантира, че получателят получава пълната сума. Ще се начисли тази такса вместо стандартната такса за международно плащане.
 • Размерът на таксата зависи от основната ви валута. Тя може да се променя от време на време, но винаги ще виждате текущата такса в приложението, преди да се съгласите с превода. Можете да видите текущите такси и каналите, където тази функция е налична, на страницата с цените тук.
 • Отстъпка от тази такса (ако има такава) ще бъде приложена според вашия ценови план по същия начин, както за други такси за международно плащане.

Валутен обмен

Всеки път, когато правите обмен, като използвате Revolut, в рамките на лимита за обмен на ваши план:

 • Получавате обменния курс на Revolut;
 • Добавяме такса за обмен (ако е приложима); и
 • Когато е възможно, ще ви кажем общата цена, преди да извършите обмена.


Това ценообразуване се прилага за обмен на валута. Обяснихме го по-детайлно по-долу.


Ще платите повече само ако надвишите лимита за обмен на вашия план. Ако надвишите този лимит, че ще ви бъде начислена такса за добросъвестно използване върху допълнителната сума. Лимитите са:

 • Standard: Лимит за обмен от 2000 лв на месец. За всеки допълнителен обмен се начислява такса за добросъвестно използване от 1%.
 • Plus: Лимит за обмен от 6000 лв на месец. За всеки допълнителен обмен се начислява такса за добросъвестно използване от 0,5%.
 • Premium, Metal и Ultra: Без лимит за обмен. Без такса за добросъвестно използване.


Когато е възможно, курсът, всяка такса и общата цена ще ви бъдат показани в приложението, преди да извършите обмен. Ще можете да видите, да я сравните с нашите конкуренти и да решите дали общата цена ви устройва, или не. Вярваме, че ще ви допадне. Единственото изключение, при което не е възможно да ви покажем общата цена предварително, е когато правите покупка с карта, която изисква да се извърши обмен в реално време (например правите покупка в USD, но правите нямате баланс в USD, което означава, че трябва да извършим конвертирането в реално време вместо вас). След трансакцията обаче ще можете да видите разбивката на общата цена в приложението.


Валутен обмен

Всеки път, когато извършвате обмен на валута, като използвате Revolut, ние използваме нашия обменен курс на Revolut, добавяме такса (ако е приложима) и, когато е възможно, ви показваме общата цена.


Използваме нашия обменен курс на Revolut за обмен на валута. Този курс се определя от нас. Това е променлив обменен курс (което означава, че той постоянно варира). Смятаме, че наистина ще ви хареса.


Таксата, която начисляваме (ако е приложима), е такса за обмен. Това е променлива такса (което означава, че тя постоянно варира), която зависи от параметрите на вашия обмен (като например валутата, която обменяте, и момента на обмена). Можете да видите колко е тази такса в приложението.


Не забравяйте, че вашите обмени на валути се зачитат към вашия лимит за добросъвестно използване на обмена, ако сте клиент с план Standard или Plus (но не и ако сте клиент с план Premium, Metal или Ultra).


Моля, вижте нашите ЧЗВ за повече информация относно обмяната на валута, обменния курс на Revolut и таксата за обмен.

Сметка Revolut Pro

Ако имате сметка Revolut Pro, се прилагат таксите по-долу във връзка с използването ви на сметката ви Revolut Pro и всякакви услуги, достъпни за вас като клиент на Revolut Pro, като продукта за обработка на плащания. Вижте Условията за сметка Revolut Pro (които наричаме „Условия на Pro“) и Условията за услуги по обработка на плащания (които наричаме „Условия за обработка на плащания“) за повече информация относно услугите, за които се отнасят тези такси.

Такси за обработка на плащания на Revolut Pro

Ако използвате продукт за обработка на плащания като клиент на Revolut Pro, таксите по-долу ще се прилагат за използването ви на тези услуги. Нашите такси за онлайн плащания включват процентна такса и фиксирана такса. Вижте Условията за обработка на плащания за повече информация за услугите, към които се отнасят тези такси, и за да разберете нашия подход към групирането на такси.

Ще се прилагат следните такси (наричаме ги „Такси за обработка на плащания на Revolut Pro“):

Вид плащане

такса

Онлайн плащания

Плащания с Visa/MasterCard с потребителски карти от ЕИЗ

1% + 0.50 лв

Плащания с Visa/MasterCard/American Express с всякакви други карти

2.8% + 0.50 лв

Плащания с American Express с потребителски карти от ЕИЗ

1.7% + 0.50 лв

Revolut Pay (сметка към сметка)

1% + 0.50 лв

Лични картови плащания

Плащания с Visa/MasterCard с потребителски карти от ЕИЗ

1.5%

Плащания с Visa/MasterCard с всякакви други карти

1.5%

Плащания с American Express с потребителски карти от ЕИЗ

1.7%

Плащания с American Express с всякакви други карти

1.7%

Връщане на средства от търговци

Ако един от клиентите ви оспори трансакция, може да подаде заявка за „връщане на средства“. Може да го направи, ако заяви, че дадена трансакция е с цел измама или даден продукт е фалшив или не е доставен. Ако връщането на средства е успешно, сумата по трансакцията ще бъде възстановена, но ще ви се начисли такса за връщане на средства. Таксата за връщане на средства зависи от валутата на първоначалната трансакция, както е изложено по-долу. Можете да имате възможност да оспорите заявка за връщане на средства.

Има повече информация относно оспорванията и връщането на средства в нашето Споразумение за услуги по обработка на плащания.

Размерът на таксата за връщане на средства зависи от валутата на първоначалната трансакция. Ако предоставите доказателство, че трансакцията е законна и сте доставили продукти или услуги съгласно споразумението с клиента, банката издател може да прекрати връщането на средства и вие също ще получите таксата за връщане на средства в сметката си Revolut Pro.

Вижте данните относно размерът на таксите за връщане на средства по-долу:

AUD

30

CAD

25

CHF

20

DKK

130

EUR

15

GBP

15

HKD

150

JPY

2000

NOK

200

NZD

30

PLN

80

SEK

200

USD

20

ZAR

350


За да прегледате това в стандартизирания формат на регулаторния орган, щракнете тук.

Налице е безплатен речник на термините, използвани в този документ.

Такси за криптовалута и благородни метали

Тази страница показва таксите за услугите, предоставени ви от нас – Revolut Bank UAB. Продуктите „Криптовалута“ и „Благородни метали“ се предлагат от нашата компания в Обединеното кралство – Revolut Ltd. Можете да видите тези такси тук (превъртете надолу до края на страницата).