Практически случай

Creditspring спестява часове на ден с API за Business

💼 Индустрия: кредитиране | 📈 Етап: стартиране |📍 Седалище: Обединеното кралство ✅ 25% намаление на времето за ръчно администриране и обработка ✅ Намаляване на човешките грешки при обработката с 300%
Предизвикателство

Хаос при ръчно изплащане на средства

Доставчикът на малки заеми Creditspring има за цел да опрости вземането на финансови заеми. Вместо да плащат лихви, клиентите могат да плащат фиксиран абонамент и да заемат малки суми, за да изградят кредит и да развият финансова устойчивост.

При 10-кратен ръст на клиентите за 2 години Creditspring не можеше да продължи да обработва заемите ръчно. Екипът прекарваше по 2 часа на ден в трансакции с клиенти, без да се включват съгласуванията и търсенето на грешки. Те се нуждаеха от свободно време, за да се съсредоточат върху същността на бизнеса си – своите членове.
Решение

Усъвършенстване на изплащанията с API

Creditspring трябваше да може да разширява мащаба си, без да прави компромис с нивото на обслужване на клиентите си. Затова те използват нашия API за Business, за да увеличат ефективността на изплащането. Екипът бързо го интегрира в работния си процес, за да автоматизира и рационализира процеса на изплащане на заеми. С помощта на API за Business от Revolut Creditspring можеше ефективно да работи с партиди от заеми.
Резултати

От пропиляно време до добре оползотвореното време

Използването на API за Business спестява на Creditspring до 25% от времето за ръчно администриране и обработка, което им позволява да отпуснат ефективно около 187 хил. кредита след внедряването. Автоматизацията предотврати грешки при ръчно въвеждане и дублиране, като намали грешките с 300%. Creditspring запазиха нивото на обслужване на клиентите си, като получиха оценка над средната от 4,7 в Trustpilot.
Charles McCulloch, финансов мениджър • Creditspring„Без Revolut Business или щяхме да продължаваме да извършваме ръчни плащания, или щяхме да наблюдаваме спад в нивото на обслужване на клиентите.“

Готови ли сте да направите следващата стъпка?

Разгледайте използваните инструменти и функции

Повече ресурси

Прилагат се правилата и условията на Revolut Business