Warunki promocji

REGULAMIN PROMOCJI REVOLUT x SZIGET FESTIVAL 2024

REGULAMIN PROMOCJI REVOLUT x SZIGET FESTIVAL 2024

Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji na bilety Revolut x Sziget Festival 2024 („Promocja”) Revolut oferuje obecnym i potencjalnym klientom indywidualnym w Anglii, Szkocji, Walii i na rynkach EOG, na których Revolut świadczy usługi („Uprawnione Rynki”') możliwość skorzystania z oferty specjalnej udostępnionej we współpracy z Sziget Festival ( „Partner”). Ta oferta jest szansą na zakup biletów na wydarzenie Sziget Festival 2024 („bilet Revolut na Sziget Festival”) w obniżonej cenie, jeśli klient Revolut zapłaci za bilet przy użyciu funkcji Zapłać z Revolut Pay („Oferta”). Zapłać z Revolut Pay to usługa pozwalająca klientom na zapisywanie danych, których chcą używać do płatności online. Zapoznaj się uważnie z tym regulaminem („Regulamin Promocji”) i kryteriami udziału poniżej.


Promocja będzie obowiązywać przez określony czas („Okres Promocji”). Okres Promocji i Oferta będą jasno określone:

 • na stronie docelowej Promocji w witrynie Partnera;
 • na stronie docelowej Promocji w Revolut;
 • we wszelkiej bezpośredniej komunikacji elektronicznej związanej z Promocją, zarówno ze strony Partnera, jak i Revolut; oraz
 • na stronie sprzedaży biletów Revolut na Sziget Festival w witrynie internetowej Partnera.


Użytkownicy będą uprawnieni do otrzymania Oferty, jeśli są rezydentami Uprawnionego Rynku i mają co najmniej 18 lat („Kryteria Udziału”) oraz wykonają czynności (jeśli ich dotyczą) określone w rozdziale „Co muszę zrobić, aby skorzystać z Oferty?” w Okresie Promocji (co czyni ich „Uprawnionymi Uczestnikami”).


Niniejszy Regulamin Promocji określa zasady Promocji; musisz przestrzegać jego warunków, a także warunków dotyczących Twojego konta osobistego Revolut oraz Regulaminu usługi Zapłać z Revolut przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Co muszę zrobić, aby skorzystać z Oferty?

Jeśli jesteś już klientem indywidualnym Revolut, nie musisz robić nic więcej, aby skorzystać z Oferty.


Jeśli jesteś potencjalnym klientem indywidualnym Revolut, musisz wykonać wszystkie poniższe czynności przed końcem Okresu Promocji.

 • Kliknij unikatowy link do Promocji. Link ten będzie udostępniany przez Partnera w jego mediach społecznościowych i jego witrynie internetowej, a także w wiadomości e-mail, SMS i powiadomieniu push od Partnera (otrzymasz wiadomość e-mail, SMS i/lub powiadomienie push tylko wtedy, gdy jesteś subskrybentem bezpośredniej komunikacji elektronicznej Partnera).
 • Ten link przekieruje cię do strony docelowej Revolut dotyczącej tej Promocji, gdzie poprosimy Cię o podanie Twojego numeru telefonu komórkowego. Na stronie docelowej Revolut możesz zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi Promocji, w tym z Regulaminem Promocji, Okresem Promocji i dostępnymi dla Ciebie cenami biletów Revolut na Sziget Festival.
 • Gdy podasz swój numer telefonu komórkowego, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut. Musisz postępować zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut oraz pomyślnie dokończyć rejestrację i przejść procedurę „KYC” („Poznaj swojego klienta”) bez żadnych ograniczeń nałożonych na Twoje konto.
 • Po pomyślnej rejestracji musisz wpłacić pieniądze na swoje konto osobiste Revolut („Zasilenie przez Klienta”). Twoje pierwsze Zasilenie przez Klienta może zostać dokonane przelewem bankowym z konta zewnętrznego na Twoje konto osobiste Revolut lub poprzez płatność zewnętrzną kartą debetową, którą zarejestrujesz w Revolut.


Jak mogę kupić bilet(y) Revolut na Sziget Festival?

Uprawnieni Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail, powiadomienie push, wiadomość na czacie i/lub kafelek od Revolut lub Partnera (jeśli mają włączone preferencje marketingowe w Revolut i/lub u Partnera) z potwierdzeniem, że będą mogli kupić bilety za pośrednictwem strony biletów Revolut na Sziget Festival w witrynie internetowej Partnera (jest to określane jako „Komunikat dotyczący Oferty”). Komunikat dotyczący Oferty będzie zawierał wyjaśnione, które bilety będą dostępne dla Ciebie w ramach tej Promocji oraz gdzie i jak możesz je kupić. Objaśniliśmy to również poniżej:

 • Przejdź do witryny internetowej Partnera (https://szigetfestival.com/en/);
 • Przejdź do zakładki „Tickets” (Bilety);
 • Wybierz bilet(y) dostępny(-e) w ramach Oferty (będzie to objaśnione w Komunikacie dotyczącym Oferty);
 • Dodaj bilet(y) do swojego koszyka;
 • Zapłać za bilet(y) za pośrednictwem usługi Zapłać z Revolut i przy użyciu danych swojego konta osobistego Revolut (ta opcja płatności zostanie udostępniona w witrynie internetowej Partnera podczas zakupu biletów).

Każdy Uprawniony Uczestnik może kupić do 100 biletów, co oznacza, że nie może kupić większej liczby w ramach tej Promocji. Dostępność biletów jest ograniczona.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

1. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci konto osobiste. Niniejsza Promocja nie jest organizowana przez Partnera. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do niego. Poniżej znajdują się zarejestrowane adresy każdego podmiotu lub oddziału grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które możesz mieć w związku z niniejszą Promocją. Możesz też powołać się na przepisy ochrony konsumentów obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz.


Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Właściwy sąd

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie lub właściwe sądy kraju EOG, w którym mieszkasz.

Revolut Bank UAB działający w Irlandii za pośrednictwem swojego oddziału w Irlandii

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia

Prawo irlandzkie

Właściwy sąd w Irlandii.

Revolut Bank UAB działający we Francji za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Francja (SIREN 894 031 244)

Prawo francuskie

Jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz bezpłatnie skierować ją do Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF). Wszelkie spory mogą być kierowane do właściwego sądu we Francji.

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

Identyfikator podatkowy W0250845E, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Woluminu 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583. Adres: Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madryt (Hiszpania).

Prawo hiszpańskie

Właściwy sąd w Hiszpanii.

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, the Netherlands.

Prawo holenderskie

Właściwy sąd w Holandii.


2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu Promocji, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię Revolut lub naszą reputację lub z powodu okoliczności będących poza naszą kontrolą, które uniemożliwią nam dalsze prowadzenie Promocji. Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w aplikacji Revolut, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnej korzyści w związku z Promocją, ale taka korzyść nie została Ci przyznana w wyniku takiego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.

3. Możemy odwołać niniejszą promocję lub zmienić niniejszy Regulamin Promocji w dowolnym momencie. Jeśli będziemy planowali zmianę lub anulowanie Promocji przed końcem Okresu Promocji, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub wiadomości e-mail. Żadne zmiany w Regulaminie Promocji nie mają wpływu na Twoje prawa, jeśli wziąłeś/wzięłaś już udział w Promocji, chyba że nie jesteśmy już w stanie zapewnić Uprawnionym Uczestnikom Oferty.

4. Jeśli zamkniesz swoje konto osobiste Revolut lub zawiesimy lub ograniczymy Twoje konto przed terminem otrzymania przez Ciebie Komunikatu dotyczącego Oferty, wówczas nie otrzymasz go.

5. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Oferty w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.

6. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej promocji (takie jak próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.

7. Partner będzie wysyłać wiadomości marketingowe swoim obecnym klientom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych i bezpośredniego marketingu elektronicznego obowiązującymi w kraju, w którym mieszkasz. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości marketingowych (wiadomości e-mail, SMS i/lub powiadomień push) od Partnera, musisz odpowiednio ustawić swoje preferencje marketingowe bezpośrednio w serwisie Partnera, ponieważ jest to poza kompetencjami Revolut. Partner będzie również przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą możesz znaleźć tutaj. Jeśli otworzysz konto osobiste Revolut w ramach tej promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe potrzebne do obsługi Twojego konta zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.

8. Revolut nie jest zaangażowany ani nie sprawuje kontroli nad organizacją lub realizacją Sziget Festival. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sziget Festival lub biletu(-ów) Revolut prosimy o kontakt bezpośrednio z Partnerem, jak wskazano na tej stronie. Revolut nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z biletami, które uniemożliwiają Ci dostęp do Sziget Festival lub jeśli Partner anuluje Sziget Festival. Twoje bilety podlegają regulaminowi Partnera, który możesz znaleźć tutaj.

9. Niniejszy Regulamin promocji jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego przekłady służą wyłącznie celom informacyjnym i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy Promocji nie mogą uzyskiwać żadnych praw wynikających z przetłumaczonej wersji. Obowiązywać będzie angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu Promocji, która będzie wiążąca i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym. Jeśli jednak zgodnie z prawem powinien być stosowany język lokalny, wówczas język lokalny ma pierwszeństwo.