Produkty

Zapłać za pomocą Revolut Checkout

Revolut Pay Checkout


1. Dlaczego te informacje są ważne

Revolut Pay Checkout to usługa, która pozwala na zapisanie danych używanych w kasach online, aby w przyszłości szybciej dokonywać płatności.

Niniejszy dokument określa zasady, które obowiązują podczas korzystania z Revolut Pay Checkout. Nazywamy go „Regulaminem usługi Checkout”. Niniejszy Regulamin usługi Checkout, wraz z naszą Polityką prywatności i wszelkimi innymi regulaminami, które uzgodniliśmy z Tobą, tworzą umowę prawną między Tobą a nami.

Jesteśmy Revolut Ltd, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 08804411.

Niniejszy Regulamin usługi Checkout ma zastosowanie, gdy korzystasz z usługi Revolut Pay Checkout jako klient dokonujący zakupu u usługodawcy. Inny regulamin ma zastosowanie, gdy jesteś usługodawcą, który korzysta z usługi Revolut Pay Checkout do przyjmowania płatności.

Revolut Pay Checkout nie jest usługą płatniczą. Aby móc z niej korzystać, musisz posiadać odrębne dane płatnicze (np. kartę płatniczą). Aby korzystać z usługi, nie musisz posiadać rachunku płatniczego w spółce należącej do grupy Revolut. Jeśli jednak zdecydujesz się użyć swojego konta otwartego w spółce należącej do grupy Revolut, aby dokonać płatności w kasie, wówczas regulamin tej spółki należącej do grupy Revolut będzie również obowiązywać podczas korzystania z tej usługi.

Mimo że nasza działalność podlega regulacjom, Revolut Pay Checkout nie jest usługą regulowaną. Oznacza to, że Financial Conduct Authority (FCA) prawdopodobnie nie będzie w stanie pomóc Ci w przypadku jakichkolwiek skarg, a te skargi prawdopodobnie nie będą wchodzić w zakres jurysdykcji Financial Ombudsman Service (FOS), chyba że do dokonywania płatności zdecydujesz się użyć swojego konta w spółce należącej do grupy Revolut.

Musisz zrozumieć, jak działa usługa Revolut Pay Checkout. W każdej chwili możesz wyświetlić ten Regulamin usługi Checkout w naszej witrynie internetowej i pobrać go z niej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, możesz przeczytać Często zadawane pytania. Pamiętaj jednak, że Często zadawane pytania nie są częścią naszej umowy z Tobą.

2. Co to jest Revolut Pay Checkout?

Revolut Pay Checkout to usługa, która pozwala na zapisanie danych używanych w kasach online, aby w przyszłości szybciej dokonywać płatności. Dane, które możesz zapisać, to:

● Twoje imię i nazwisko,

● Data urodzenia,

● Twój adres i sposób wysyłki,

● Twoje dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail),

● Dane Twojej karty, konta bankowego lub metody płatności, które są niezbędne do dokonywania płatności, w tym adres rozliczeniowy („dane płatnicze”)

(razem „dane usługi Checkout”).

Jeśli zdecydujesz się na zapisanie swoich danych, przy następnym skorzystaniu z usługi Revolut Pay Checkout nie musisz wprowadzać ich ponownie.

Usługa Revolut Pay Checkout jest dostępna tylko w kasach usługodawców internetowych, którzy z nami współpracują. Jeśli nie widzisz opcji Revolut Pay Checkout w kasie sprzedawcy, nie możesz użyć jej do dokonania zakupu.

3. Kto może korzystać z usługi Revolut Pay Checkout i jak mogę się zarejestrować?

Jedynym sposobem na dołączenie do usługi Revolut Pay Checkout jest dokonanie rejestracji w kasie usługodawcy.

Usługa Revolut Pay Checkout jest dostępna dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i spełniają wymogi kwalifikacyjne. Jeśli spełniasz te wymogi, możesz uzyskać dostęp do usługi Revolut Pay Checkout w systemie kasowym usługodawcy.

Aby korzystać z usługi Revolut Pay Checkout, nie musisz posiadać konta płatniczego w spółce należącej do grupy Revolut. Aby móc z korzystać z usługi Revolut Pay Checkout, nie musisz też wcześniej dokonywać w niej rejestracji. Możesz szybko zarejestrować się w panelu kasowym usługodawcy podczas dokonywania zakupu.

4. Twoje płatności w kasie

Przy pierwszym użyciu Revolut Pay Checkout musisz wprowadzić swoje dane płatnicze (dane karty, konta bankowego lub innej metody płatności). Rodzaje akceptowanych przez nas metod płatności mogą się różnić w zależności od usługodawcy.

Musisz wprowadzić wszystkie szczegóły potrzebne do dokonania płatności z użyciem Twoich danych płatniczych. Jeśli np. płacisz kartą, wymagane dane płatnicze to: numer karty, imię i nazwisko posiadacza karty, data ważności i kod CVV.

Dane płatnicze, które możesz zapisać, różnią się w zależności od wybranej metody płatności. Postaramy się zapewnić Ci możliwość zapisania wszystkich danych potrzebnych do dokonywania płatności. Możemy jednak być zobowiązani do poproszenia Cię o podanie niektórych danych podczas kolejnych transakcji w celu dbania o bezpieczeństwo Twoich danych płatniczych.

Konieczne może też być zatwierdzanie każdej dokonywanej przez Ciebie płatności przez osobę, której danych płatniczych używasz. Na przykład w Wielkiej Brytanii i Europie wystawcy kart płatniczych nierzadko proszą o osobistą autoryzację każdej płatności przed jej przetworzeniem.

Wprowadzając dane płatnicze i przechodząc do kasy, upoważniasz usługodawcę do obciążenia Twoich danych płatniczych za zakup. Jeśli zakup ma charakter ciągły (np. jest to abonament), zezwalasz również na ciągłe obciążanie Twoich danych płatniczych.

Revolut Pay Checkout to usługa, która pozwala na zapisanie i korzystanie z Twoich danych płatniczych, ale nie jest usługą, która udostępnia Ci jakiekolwiek dane płatnicze. Aby korzystać z usługi Revolut Pay Checkout, musisz mieć osobne dane płatnicze. Mogą one być następujące:

● Obsługiwana karta płatnicza, konto bankowe lub inna zewnętrzna metoda płatności,

● Konto płatnicze w obsługiwanej spółce należącej do grupy Revolut.

Jeśli do dokonywania płatności korzystasz z konta płatniczego w obsługiwanej spółce z grupy Revolut, wówczas regulamin tego konta płatniczego będzie miał zastosowanie do każdej płatności dokonanej przy użyciu Twoich danych płatniczych, a niniejszy Regulamin usługi Checkout będzie miał zastosowanie do procesu przechowywania Twoich danych płatniczych.

5. Twoje dane dotyczące wysyłki

Przy pierwszym skorzystaniu z usługi Revolut Pay Checkout musisz wprowadzić swoje dane usługi Checkout, które obejmują dane do wysyłki. Dostępne sposoby wysyłki i informacje, które musimy w związku z nimi zgromadzić, mogą się różnić w zależności od usługodawcy.

6. Jakie informacje przechowuje usługa Revolut Pay Checkout?

Usługa Revolut Pay Checkout pozwala na zapisanie danych usługi Checkout. Jeśli to zrobisz, bezpiecznie przechowamy te informacje i wstępnie uzupełnimy je za Ciebie przy każdym kolejnym zakupie. Każdy kolejny zakup będzie wymagał Twojej autoryzacji, a jego dokonanie bez Twojej zgody nie będzie możliwe.

Zapisanie tylko wybranych informacji nie jest możliwe. Aby korzystać z usługi Revolut Pay Checkout, musisz zapisać wszystkie informacje, ponieważ są one wymagane do przetwarzania zakupów przy kasie.

Nie da się też zapisać żadnych nieprawdziwych informacji. Możemy sprawdzać poprawność podanych informacji, a jeśli będą one nieprawdziwe lub staną się nieprawdziwe w późniejszym czasie, poprosimy Cię o ich aktualizację.

Wszystkie informacje, które przechowujemy dla Ciebie, są traktowane bezpiecznie i zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.

7. Twoja relacja z usługodawcą

Mimo że możesz skorzystać z usługi Revolut Pay Checkout, aby dokonać zakupu od usługodawcy, zakup ten jest transakcją pomiędzy Tobą a danym usługodawcą (a nie nami). Świadczymy takiemu usługodawcy usługę, która pozwala mu na akceptowanie płatności. Nie świadczymy jednak usługi płatniczej dla Ciebie, gdy korzystasz z Revolut Pay Checkout.

Oznacza to, że jeśli masz jakiekolwiek problemy z zakupionym towarem lub usługą albo z zapłaconą kwotą, musisz je zgłosić do sprzedawcy, a nie do nas.

W przypadku sporu z usługodawcą mogą też przysługiwać Ci prawa wobec podmiotu, który dostarcza Twoje dane płatnicze:

Jeśli Twoje dane płatnicze są dostarczane przez zewnętrzny podmiot, skontaktuj się z nim.

Jeśli dane płatnicze użyte do zakupu są danymi konta płatniczego udostępnionego Ci przez spółkę należącą do grupy Revolut, mogą przysługiwać Ci prawa związane z każdą płatnością. Prawa te będzie określał regulamin, który ma zastosowanie do Twojego konta, oraz prawo odpowiednie dla miejsca siedziby spółki, która dostarcza Twoje konto.

8. Dostęp do konta i jego bezpieczeństwo

Dostęp do Revolut Pay Checkout uzyskuje się poprzez wprowadzenie numeru telefonu komórkowego (nazwy użytkownika) oraz jednorazowego kodu dostępu, który zostanie wysłany na ten telefon komórkowy SMS-em (hasła). Możesz też uzyskać dostęp do swojego konta automatycznie, jeśli korzystasz z urządzenia, które zapisaliśmy na Twoją prośbę.

W związku z tym, aby korzystać z usługi Revolut Pay Checkout, musisz dysponować numerem telefonu komórkowego, który jest w stanie odbierać wiadomości SMS.

W niektórych okolicznościach możemy poprosić o dodatkowe informacje, zanim umożliwimy Ci otwarcie konta lub dokonanie zakupu. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i wszystkim innym osobom, które korzystają z usługi Revolut Pay Checkout.

Twój telefon komórkowy i numer lub urządzenie pełnią funkcję narzędzi używanych do uzyskania dostępu do Twojego konta, dlatego ważne jest, aby je chronić i nie zezwalać nikomu innemu na dostęp do nich. Jeśli udzielisz takiego dostępu innej osobie, może ona uzyskać dostęp do Twojego konta usługi Revolut Pay Checkout i dokonywać zakupów przy użyciu Twoich danych płatniczych.

9. Nagrody pieniężne

Zakupy dokonane u niektórych (ale nie wszystkich) usługodawców przy użyciu usługi Zapłać z Revolut Pay kwalifikują się do otrzymania nagrody pieniężnej, jeśli otworzysz konto płatnicze Revolut i będziesz z niego korzystać. W niektórych przypadkach możesz też otrzymać drugą (lub kolejną) nagrodę pieniężną, jeśli po otwarciu konta dokonasz kolejnych zakupów u danego usługodawcy. Nagrody te są dostępne tylko dla nowych użytkowników Revolut, którzy nie posiadali wcześniej konta płatniczego Revolut, ale z powodzeniem je otworzyli po dokonaniu płatności przy użyciu usługi Zapłać z Revolut Pay.

Jeśli zakup kwalifikuje się do nagrody pieniężnej, poinformujemy Cię o tym na etapie płatności, gdy tylko Cię zidentyfikujemy, a także wyślemy Ci wiadomość e-mail z odpowiednim potwierdzeniem. Jeśli nie widzisz nagrody pieniężnej na etapie płatności, oznacza to, że dany zakup nie kwalifikuje się do jej uzyskania. Zakupy uprawniające do otrzymania nagrody pieniężnej mogą się zmieniać bez powiadomienia.

Wysokość nagród pieniężnych oraz sposób ich wypłaty różnią się w zależności od usługodawcy. Nagrody pieniężne u danego usługodawcy mogą np. być przyznawane w stałej kwocie lub procentowo w stosunku do dokonanych zakupów, mogą obejmować wymagania dotyczące minimalnych kwot płatności lub limity maksymalnych nagród pieniężnych oraz mogą wymagać dokonania jednego lub więcej zakupów u danego usługodawcy. Szczegóły zostaną podane na etapie płatności, a my wyślemy Ci e-mail z jej potwierdzeniem po zakończeniu zakupu.

Aby otrzymać pierwszą nagrodę pieniężną, musisz:

1. Dokonać zakupu przy użyciu usługi Zapłać z Revolut Pay, o ile nagroda pieniężna jest podana na etapie płatności.

2. Pomyślnie otworzyć po raz pierwszy konto płatnicze w spółce z grupy Revolut na terenie Wielkiej Brytanii, EOG, Australii lub Singapuru. Oznacza to, że musisz otworzyć konto, podać wszystkie wymagane informacje, spełnić nasze kryteria kwalifikacyjne i doprowadzić do stanu, w którym konto będzie otwarte bez żadnych ograniczeń. Oznacza to również, że jeśli w momencie zakupu masz już konto płatnicze Revolut lub jeśli wcześniej miałeś(-aś) takie konto, ale zostało ono zamknięte (przez Ciebie lub przez nas), otrzymanie nagrody pieniężnej nie będzie możliwe.

3. Dokonać 1 płatności (z uwzględnieniem minimalnej wymaganej kwoty) za kwalifikujący się zakup za pomocą karty Revolut lub usługi Zapłać z Revolut Pay.

4. Wykonać wszystkie inne czynności lub spełnić inne wymagania podane w e-mailu z potwierdzeniem przyznania nagrody.

Kwalifikujący się zakup to każdy zakup, który nie jest: wypłatą gotówki, usługą traktowaną jako gotówkowa lub usługą środków płynnych (np. kartą podarunkową lub kryptowalutą), usługą płatniczą, usługą finansową, wymianą walut lub innym podobnym zakupem. Możemy wymagać dokonania zakupu u tego samego usługodawcy, u którego została dokonana Twoja pierwsza płatność przy użyciu usługi Zapłać z Revolut Pay.

Swoją pierwszą nagrodę pieniężną możesz otrzymać tylko raz, niezależnie od liczby kwalifikujących się zakupów. Jeśli np. dokonasz dwóch różnych zakupów, które kwalifikują się do nagrody pieniężnej w wysokości 10 GBP, otrzymasz tylko 10 GBP (nie 20 GBP), niezależnie od tego, czy zakupy miały miejsce u tego samego czy innego usługodawcy.

Aby otrzymać drugą nagrodę pieniężną (jeśli jest dostępna), musisz wykonać kroki opisane w e-mailu z potwierdzeniem.

Nagroda pieniężna zostanie przelana na Twoje konto płatnicze Revolut po jego pomyślnym otwarciu bez żadnych ograniczeń. Zostanie ona wypłacona w walucie zakupu, podanej w wiadomości e-mail z potwierdzeniem (nawet jeśli waluta bazowa Twojego konta jest inna). Nagroda zostanie wypłacona w formie pojedynczej kwoty ryczałtowej lub równych rat w określonej liczbie płatności, jak określono w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Każda oferta nagrody pieniężnej jest aktywna przez 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Jeśli w tym czasie nie odbierzesz nagrody pieniężnej poprzez pomyślne otwarcie konta, oferta straci ważność. Możesz jednak otrzymać nową nagrodę pieniężną za każdy kolejny kwalifikujący się zakup. Nagroda ta będzie dostępna przez kolejne 30 dni.

10. Odrobina przepisów

Składanie skarg

W przypadku Twojego niezadowolenia z naszych usług postaramy się usunąć problemy. Zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, ale zdajemy sobie sprawę, że czasami coś może pójść nie tak. Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami za pomocą naszego formularza internetowego. Rozpatrzymy Twoją skargę i odpowiemy na nią drogą mailową.

Revolut Pay Checkout nie jest usługą objętą regulacjami, dlatego Financial Conduct Authority (FCA) prawdopodobnie nie będzie w stanie pomóc Ci w przypadku jakichkolwiek skarg, a te skargi prawdopodobnie nie będą wchodzić w zakres jurysdykcji Financial Ombudsman Service (FOS).

Zamykanie konta

W każdej chwili możesz zamknąć swoje konto Revolut Pay Checkout, klikając przycisk opcji na stronie potwierdzenia i wybierając „Zamknij konto”. Zamknięcie konta usługi Revolut Pay Checkout nie spowoduje zamknięcia żadnego innego konta, które posiadasz w spółce należącej do grupy Revolut.

My również możemy zamknąć Twoje konto usługi Revolut Pay Checkout, ale tylko wtedy, gdy:

● naruszysz niniejszy Regulamin usługi Checkout lub inny regulamin zawarty pomiędzy Tobą a spółką należącą do grupy Revolut,

● będziemy podejrzewać, że korzystasz z usługi Revolut Pay Checkout w sposób nieuczciwy, nieuzasadniony lub szkodzący naszemu dobremu imieniu, teraz lub w przyszłości, lub

● będziemy mieli inny zgodny z prawem powód, aby to zrobić.

Zmiany Regulaminu usługi Checkout

W dowolnym momencie możemy wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu usług Revolut Pay Checkout. Postaramy się powiadamiać Cię o wszelkich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mimo to nie zawsze będziemy w stanie to zrobić.