Warunki promocji

Promocja nagród pieniężnych w Revolut POS i Revolut Reader

Czego dotyczy ta promocja?


W ramach Promocji nagród pieniężnych przy płatnościach osobistych („Promocja”) nowi użytkownicy we wskazanych poniżej krajach mają możliwość zarejestrowania się w Revolut po raz pierwszy i otrzymania nagrody pieniężnej w wysokości do 100% wartości ich transakcji kartą Revolut z limitem wynoszącym 15 EUR lub £15lub równowartość tej kwoty w innej walucie („Nagroda Pieniężna”).


Promocja jest dostępna dla nowych klientów w: Anglii, Szkocji i Walii, Austrii, Belgii, Bułgaria, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwie, Niemczech, Polsce, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Węgrzech („Kwalifikujące się rynki”)


Aby otrzymać Nagrodę Pieniężną, musisz zarejestrować się w Revolut po raz pierwszy, korzystając z unikatowego linku lub skanując kod QR dostarczony przez jednego z naszych Partnerów Handlowych. Nasi Partnerzy Handlowi korzystają z systemu Revolut POS, Revolut Reader lub funkcji Tap to Pay na urządzeniach iPhone w ramach usług, które świadczą („Partnerzy Handlowi”). Promocja trwa od godziny 00:00 czasu UTC 24 listopada 2023 roku do godziny 00:00 czasu UTC 31 marca 2024roku („Okres Promocji”).


Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji; musisz przestrzegać jego warunków oraz warunków dotyczących Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Kto może wziąć udział w Promocji?


Aby wziąć udział w promocji, musisz:

 • być osobą, która nie posiada aktywnego konta osobistego Revolut i w przeszłości nie posiadała konta osobistego w żadnym a podmiotów z grupy Revolut,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • mieszkać pod adresem zamieszkania w jednym z krajów wymienionych powyżej oraz
 • otrzymać informację marketingową o Promocji bezpośrednio od Revolut lub zobaczyć Promocję reklamowaną przez fizyczny sklep Partnera Handlowego, aby móc wykonać opisane poniżej kroki w celu skorzystania z Promocji.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?


Musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknąć unikatowy link lub zeskanować odpowiedni kod QR dotyczący Promocji dostarczany przez Partnera Handlowego. Ten link lub kod QR przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. W witrynie internetowej Revolut możesz zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi Promocji, w tym z Regulaminem Promocji, Okresem Promocji i szczegółami dotyczącymi Nagrody Pieniężnej. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut;
 • Postępować zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut i wypełnić formularz procedury „KYC” („Poznaj swojego klienta”) przed zakończeniem Okresu Promocji; oraz
 • Zasilić swoje konto osobiste Revolut i wykorzystać swoje saldo, aby dokonać udanej transakcji kartą o wartości przekraczającej 1 EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).


Równowartość 1 euro w innych walutach:

 • 1 GBP (Funt Brytyjski);
 • 2 BGN (Bułgarski Lew);
 • 25 CZK (Korona Czeska);
 • 4 PLN (Polski Złoty);
 • 5 RON (Lej Rumuński);
 • 7 DKK (Korona Duńska);
 • 11 SEK (Korona Szwedzka);
 • 379 HUF (Forint Węgierski).


Musisz pomyślnie wykonać powyższe czynności przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać Nagrodę Pieniężną.


Jak odebrać nagrodę pieniężną?


Jeśli spełnisz kryteria udziału i wykonasz czynności opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?”, po dokonaniu pierwszej pomyślnej transakcji kartą wirtualną lub fizyczną Revolut nagroda pieniężna zostanie wypłacona na Twoje konto osobiste Revolut. Nagroda Pieniężna będzie odpowiadać wartości zrealizowanej transakcji wirtualnej lub fizycznej do maksymalnej kwoty 15 EUR (lub jej równowartości w innej walucie). Pierwsza transakcja kartą Revolut może mieć dowolną wartość powyżej 1 EUR i może być dokonana u dowolnego sprzedawcy. Aby otrzymać Nagrodę Pieniężną, musisz dokonać pierwszej transakcji kartą Revolut przed końcem Okresu Promocji. Nagroda Pieniężna zostanie wypłacona na Twoje konto osobiste Revolut w ciągu 7 dni od dokonania pierwszej transakcji kartą.


Równowartość 15 euro w innych walutach:

 • 15 GBP (Funt Brytyjski);
 • 29 BGN (Bułgarski Lew);
 • 368 CZK (Korona Czeska);
 • 65 PLN (Polski Złoty);
 • 75 RON (Lej Rumuński);
 • 112 DKK (Korona Duńska);
 • 172 SEK (Korona Szwedzka);
 • 5690 HUF (Forint Węgierski).


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, które muszę znać?


 1. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji. Jeśli będziemy musieli zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu obowiązywania Promocji, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub wiadomości e-mail. Jakiekolwiek zmiany w Regulaminie promocji nie wpływają na Twoje prawa po wzięciu udziału w Promocji.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Nagrody Pieniężnej otrzymanej przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, za którą Nagroda Pieniężna została przyznana, zostanie Ci zwrócona, jeśli uzyskasz Nagrodę Pieniężną w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut w celu uzyskania Nagrody Pieniężnej lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek Nagrody Pieniężnej zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 3. Jeśli zamkniesz swoje konto osobiste Revolut lub Twoje konto zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim będziemy mogli przesłać na nie Nagrodę Pieniężną, lub pomiędzy zakwalifikowaniem się do Nagrody Pieniężnej w ramach niniejszej Promocji a jej otrzymaniem, stracisz prawo do takiej Nagrody Pieniężnej.
 4. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Nagrody Pieniężnej w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 5. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności klientów.
 6. Niniejszy Regulamin jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego przekłady służą wyłącznie celom informacyjnym i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy Promocji nie mogą czerpać żadnych praw wynikających z przetłumaczonej wersji. Obowiązywać będzie angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu, która będzie wiążąca i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym. Jeśli jednak zgodnie z prawem wiążący powinien być język lokalny, język lokalny będzie wiążący i rozstrzygający.
 7. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci konto osobiste. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do nich. Poniżej znajdują się zarejestrowane adresy każdego podmiotu grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które możesz mieć w związku z niniejszą Promocją. Możesz jednak polegać na bezwzględnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów obowiązujących w kraju, w którym mieszkasz.Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Właściwy sąd

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie (lub sądy dowolnego państwa

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, the Netherlands.

Prawo holenderskie

Właściwy sąd w Holandii.

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii.