Produkty

Joint Accounts

Regulamin kont wspólnych

Sekcja 5 niniejszych warunków będzie obowiązywać od 18 sierpnia 2023 r. Jeśli chcesz zobaczyć poprzednią wersję tych warunków, kliknij tutaj.


1. Dlaczego te informacje są ważne?

Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z Konta wspólnego Revolut (Twoje „Konto wspólne”). Niniejszy regulamin („Regulamin kont wspólnych”), wraz z Regulaminem kont osobistych i Stroną opłat dotyczących Kont wspólnych, stanowią umowę prawną zawartą między:

 • Tobą („właściciel konta”),
 • osobą, z którą otwierasz Konto wspólne („drugi właściciel konta”), oraz
 • nami, Revolut Bank UAB.

Konto wspólne stanowi inny rodzaj konta bieżącego. Jest ono oddzielne i stanowi dodatek do konta osobistego, ale ma wiele takich samych funkcji. W związku z tym Regulamin kont osobistych również ma zastosowanie do Konta wspólnego, a Ty musisz przestrzegać Regulaminu kont osobistych przez cały czas korzystania z Konta wspólnego. Niniejszy Regulamin kont wspólnych dotyczy dodatkowych zagadnień, o których musisz wiedzieć, związanych z korzystaniem z Konta wspólnego, które nie zostały ujęte w Regulaminie kont osobistych.

Jeżeli wystąpi konflikt pomiędzy niniejszym Regulaminem kont wspólnych a naszym Regulaminem kont osobistych w odniesieniu do Twojego Konta wspólnego, niniejszy Regulamin kont wspólnych będzie miał pierwszeństwo. Jeśli w tym Regulaminie kont wspólnych nie ma informacji, których szukasz, zapoznaj się z Regulaminem kont osobistych.

Revolut Bank UAB jest bankiem założonym i licencjonowanym w Republice Litewskiej, zarejestrowanym pod numerem spółki 304580906, kod autoryzacji LB002119, którego siedziba znajduje się pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska. Jesteśmy licencjonowani i regulowani przez Bank Litwy oraz Europejski Bank Centralny jako instytucja kredytowa. Naszą licencję możesz zobaczyć w witrynie Banku Litwy pod tym adresem, a nasze dokumenty założycielskie i firmowe w witrynie Litewskiego Rejestru Podmiotów Prawnych tutaj. Bank Litwy jest bankiem centralnym i organem nadzoru finansowego Republiki Litewskiej z siedzibą pod adresem Gedimino ave. 6, 01103 Wilno, Republika Litewska, numer rejestru 188607684 (więcej informacji o Banku Litwy można uzyskać w jego witrynie internetowej pod adresem www.lb.lt; z Bankiem Litwy można się skontaktować pod numerem telefonu +370 800 50 500).

Ważne jest, aby nasi użytkownicy rozumieli sposób działania ich Kont wspólnych. W dowolnej chwili możesz poprosić o egzemplarz niniejszego regulaminu w aplikacji Revolut.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, pomocne może być też przeczytanie często zadawanych pytań (przy czym nie stanowią one części naszej umowy).


2. Czy mogę otworzyć Konto wspólne?

Aby złożyć wniosek o otwarcie Konta wspólnego z drugą osobą, musisz spełnić następujące warunki:

 • musisz mieć ukończone 18 lat;
 • musisz mieć aktywne Konto osobiste Revolut;
 • musisz pomyślnie przejść naszą procedurę Poznaj swojego klienta („KYC”) w odniesieniu do tego Konta osobistego, a konto to musi być aktywne (nie może być zawieszone, zamknięte lub ograniczone);
 • musisz mieszkać w tym samym kraju, co drugi wnioskodawca (użyjemy adresu zamieszkania, na który zarejestrowane jest Twoje Konto osobiste);
 • Twoje konto musi być zarejestrowane w tym samym podmiocie Revolut lub w tym samym oddziale, co konto drugiego wnioskodawcy; oraz
 • nie możesz być współwłaścicielem innego Konta wspólnego Revolut ani mieć oczekujących zaproszeń do Konta wspólnego Revolut od innej osoby.

Ty i drugi posiadacz konta musicie przez cały czas spełniać te kryteria — w przeciwnym razie Wasze Konto wspólne może zostać zamknięte.

Kiedy poprosisz nas o otwarcie dla Ciebie Konta wspólnego, my lub osoba działająca w naszym imieniu może oddzielnie zadać Tobie i drugiemu właścicielowi konta pytania dotyczące Was samych oraz tego, skąd pochodzą pieniądze, które będziecie umieszczać na Koncie wspólnym. Robimy to z wielu powodów, w tym w celu sprawdzenia Waszej tożsamości, a także w celu zachowania zgodności z innymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi, które nas obowiązują. Oświadczenie o ochronie prywatności klienta, która dotyczy Twojego Konta osobistego i Konta wspólnego, zawiera więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy informacje o Tobie do tych i innych celów.

Kiedy będziemy mieli potrzebne informacje, otworzymy Konto wspólne dla Ciebie i osoby, z którą składasz wniosek. Pieniądze na Koncie wspólnym będą chronione w taki sam sposób, jak pieniądze na Twoim Koncie osobistym. Więcej informacji na temat ochrony Twoich środków znajdziesz w sekcji „Jak chronione są moje pieniądze?” w Regulaminie kont osobistych oraz w Często zadawanych pytaniach.

Po otwarciu Konta wspólnego obie osoby będą uważane za właścicieli Konta wspólnego i będą mieć do niego takie same prawa. Poniżej wyjaśniamy, co to oznacza:

 • O ile prawo nie stanowi inaczej, obaj właściciele posiadają równą część pieniędzy na Koncie wspólnym, nawet jeśli jedna osoba wpłaci na Konto wspólne więcej pieniędzy niż druga.
 • Będziemy realizować dyspozycje jednego ze współwłaścicieli w odniesieniu do Konta wspólnego bez zgody drugiego właściciela konta, chyba że dowiemy się o powodach, dla których nie możemy zastosować takiego podejścia (np. jeśli otrzymamy nakaz sądowy wymagający od nas zaprzestania dalszych wypłat z Konta wspólnego lub będziemy mieć inny prawny obowiązek zastosowania innego podejścia, jeśli jesteście w sporze — patrz sekcja „Spory” w niniejszym Regulaminie). Oznacza to, że jeden z właścicieli może wypłacić wszystkie pieniądze lub ich część z Konta wspólnego, dokonywać płatności z Konta wspólnego i/lub zamknąć Konto wspólne — nie będziemy mieli obowiązku pytać zawczasu drugiego właściciela konta, czy zgadza się na takie działania.
 • Obydwaj właściciele są wspólnie odpowiedzialni za zdarzenia związane z ich Kontem wspólnym. Oznacza to, że działania podejmowane przez jednego właściciela konta w odniesieniu do tego Konta wspólnego mogą mieć wpływ na drugiego właściciela. Jeśli na przykład w dowolnym momencie jeden z właścicieli przestanie spełniać wymagania dotyczące Konta wspólnego, obaj mogą stracić dostęp do Konta wspólnego.
 • Obaj właściciele ponoszą solidarną odpowiedzialność na mocy tego Regulaminu i odpowiedzialność za wszelkie dyspozycje, które otrzymamy od jednego z nich. Oznacza to, że możemy poprosić jednego lub obydwu o zapłacenie nam wszelkich kwot należnych w związku z Kontem wspólnym, a także możemy poprosić o przestrzeganie wszelkich zobowiązań dotyczących Konta wspólnego.

Celem konta wspólnego jest połączenie posiadanych przez każdą osobę zasobów i zarządzanie wspólnym budżetem.

Nie możesz:

 • mieć otwartego więcej niż jednego Konta wspólnego Revolut w tym samym czasie;
 • https://www.revolut.com/privacy-policy/otworzyć Konta wspólnego z więcej niż jedną osobą;
 • używać Konta wspólnego Revolut do celów biznesowych.

Przesyłanie aktualnych informacji dotyczących Konta wspólnego

Prosimy o aktualizowanie swoich danych i niezwłoczne informowanie nas o zmianach danych, które podajesz nam jako właściciel Konta wspólnego. Jeśli zmienisz informacje na swoim Koncie osobistym (jeśli np. zaktualizujesz swój adres), zostanie to automatycznie odzwierciedlone na Twoim Koncie wspólnym i będzie widoczne dla drugiego właściciela konta. Nie możesz zmieniać informacji dotyczących drugiego właściciela konta na jego Koncie osobistym. Aby spełnić nasze wymagania prawne i regulacyjne, czasami możemy prosić Ciebie lub drugiego właściciela Konta wspólnego o więcej informacji oraz o źródło pochodzenia pieniędzy. Jest to również zgodne z Oświadczeniem o ochronie prywatności klienta, które dotyczy Twojego Konta osobistego i Konta wspólnego. Prosimy o szybkie przekazywanie nam tych informacji, aby nie doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu Twojego Konta wspólnego, Konta osobistego lub innych usług, z których korzystasz.


3. Nasza komunikacja

Będziemy komunikować się z Tobą w sprawie Twojego Konta wspólnego w taki sam sposób, jak w przypadku Twojego Konta osobistego. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie kont osobistych. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe drugiemu właścicielowi konta (w przypadku gdy drugi właściciel konta nie ma już dostępu do tych informacji poprzez Twoje Konto wspólne) tylko wtedy, gdy będzie istniała ku temu podstawa prawna. To samo dotyczy udostępniania Tobie danych drugiego właściciela konta.

Będziemy zawsze przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności klienta, które dotyczy Twojego Konta osobistego i Konta wspólnego.


4. Wpłacanie pieniędzy na Konto wspólne

Możesz dodawać pieniądze do swojego Konta wspólnego za pomocą karty zarejestrowanej u nas (nazywamy ją „Twoją zapisaną kartą”) lub przelewem bankowym, tak samo jak w przypadku Twojego Konta osobistego.

Pamiętaj, że ilekroć wpłacasz pieniądze na swoje Konto wspólne, drugi właściciel konta ma do nich taki sam dostęp, jak Ty, i może je wypłacić. Jeśli nie chcesz, aby drugi właściciel konta miał taki dostęp, wpłać pieniądze na swoje Konto osobiste.

Wpłacanie pieniędzy za pomocą zapisanej karty

Twoja zapisana karta musi być wystawiona na Twoje imię i nazwisko — może to być karta powiązana z Twoim Kontem osobistym Revolut lub wydana przez innego wystawcę. Gdy dodasz zapisaną kartę, drugi właściciel konta nie będzie mógł zobaczyć jej danych, używać jej do wpłacania pieniędzy na Konto wspólne ani usunąć jej jako karty zapisanej z Konta wspólnego.

Wpłacanie pieniędzy przelewem bankowym

Kiedy wpłacasz pieniądze przelewem bankowym, musisz użyć danych Konta wspólnego widocznych w aplikacji Revolut. Istnieje jeden numer konta i kod BIC głównego portfela Konta wspólnego w walucie bazowej, a drugi właściciel konta ma dostęp do tych samych danych w swojej aplikacji.

Inne waluty

Tak jak w przypadku Konta osobistego, na Koncie wspólnym możesz przechowywać również inne waluty. Ty i drugi właściciel konta będziecie mieli dostęp do tych samych danych każdego subkonta walutowego. Możesz używać danych subkont walutowych, aby otrzymywać płatności w ich walutach.


5. Dokonywanie płatności

Możesz wysyłać pieniądze na swoje konto bankowe lub konto innej osoby, tak samo jak w przypadku Konta osobistego, a także możesz używać karty Konta wspólnego Revolut do dokonywania płatności i wypłacania gotówki.

Ty i drugi właściciel konta możecie niezależnie autoryzować płatności (w tym płatności kartą) na Waszym Koncie wspólnym.

Ty i drugi właściciel konta otrzymacie osobne dane kart. Ważne jest, aby podczas dokonywania płatności korzystać z własnej karty do Konta wspólnego i nie udostępniać kodu PIN do tej karty drugiemu właścicielowi konta ani jakiejkolwiek innej osobie — zależy nam na tym, aby Wasze Konto wspólne było równie bezpieczne, jak Twoje Konto osobiste.

Jeśli jest to możliwe w Twoim kraju, możesz zezwolić osobie trzeciej na utworzenie Polecenia zapłaty na Twoim Koncie wspólnym bez zgody drugiego właściciela konta. Możesz ograniczyć kwotę Polecenia zapłaty lub częstotliwość jego realizacji albo całkowicie je anulować.

W tej chwili nie udostępniamy funkcji linków do płatności na Kontach wspólnych, ale poinformujemy Cię, gdy ta funkcja stanie się dostępna.

Anulowanie płatności lub wymiany walut

Jeśli na Twoim Koncie wspólnym istnieje płatność zaplanowana na przyszłość (np. płatność cykliczna), Ty lub drugi właściciel konta możecie ją anulować w aplikacji Revolut w dowolnym momencie przed końcem ostatniego dnia roboczego przed terminem płatności.

Nie można anulować płatności, która została już zrealizowana. Oznacza to, że nie możesz anulować żadnej płatności, której natychmiastową realizację zlecasz Ty lub drugi właściciel konta (np. przelewu natychmiastowego lub wymiany walut).

Co się stanie, jeśli wystąpi problem z płatnością?

Zarówno Ty, jak i drugi właściciel konta musicie zawsze przestrzegać Regulaminu kont osobistych w odniesieniu do płatności, które zostały wysłane na niewłaściwe konto, nie zostały wysłane w ogóle lub zostały opóźnione. Jeśli wystąpi problem z płatnością, skontaktuj się z działem obsługi klienta, gdy tylko dowiesz się o jego wystąpieniu.

Co zrobimy, gdy my lub ktoś inny popełni błąd?

Jeśli płatność zostanie omyłkowo wpłacona na Twoje Konto wspólne Revolut, możemy ją wycofać lub wstrzymać. Możemy to zrobić nawet wtedy, gdy Ty lub drugi właściciel konta wydaliście już część tej płatności. Jeśli osoba, która omyłkowo dokonała płatności, wystąpi z roszczeniem prawnym, aby odzyskać pieniądze, możemy być zmuszeni udostępnić jej Twoje dane oraz drugiego właściciela konta.


6. Dodawanie odbiorców

Na Twoim Koncie wspólnym nie ma odrębnej listy zapisanych odbiorców. Ty i drugi właściciel konta możecie przeglądać i korzystać z danych odbiorców, których dodaliście do własnych Kont osobistych. Nie możesz jednak przeglądać i używać danych odbiorców drugiego właściciela konta (i odwrotnie). Gdy jednak dokonasz płatności, będzie ona widoczna dla Was obojga w historii transakcji.


7. Otwarta bankowość

Jeśli upoważnisz nas do dostępu do konta zewnętrznego, które posiadasz (w celu uzyskiwania dostępu do informacji o Twoim koncie w Twoim imieniu, aby było ono widoczne w aplikacji Revolut, lub w celu dokonywania cyklicznej płatności z konta zewnętrznego na Twoje Konto wspólne), tylko Ty będziesz widzieć transakcje i saldo takiego konta zewnętrznego oraz wycofywać zgodę na tę dyspozycję otwartej bankowości. Podobnie, jeśli drugi właściciel Konta wspólnego wyda nam dyspozycję realizacji usług otwartej bankowości w odniesieniu do jego konta zewnętrznego, tylko taki drugi właściciel będzie w stanie wycofać swoją zgodę w odniesieniu do tej dyspozycji.


8. Jak możesz uzyskać informacje na temat wpłat i wypłat z Konta wspólnego?

Zarówno Ty, jak i drugi właściciel Konta wspólnego możecie sprawdzać wszystkie płatności wykonywane na Konto wspólne i z Konta wspólnego poprzez aplikację Revolut. Obaj właściciele mogą też pobierać wyciągi z konta, tak długo jak Konto wspólne będzie otwarte (będą one adresowane do obu właścicieli konta).

Bez obaw — jeżeli Konto wspólne zostanie zamknięte, wyciągi z niego wyślemy do obu właścicieli pocztą elektroniczną, aby je zachować.


9. Spory

Czasem może dojść do pogorszenia relacji i sporu o to, ile pieniędzy należy się każdej z osób. Jeśli Ty lub inna strona działająca w Twoim imieniu (np. prawnik) poinformuje nas o istniejącym sporze między Tobą a drugim właścicielem konta, zablokujemy Wasze Konto wspólne i nie zezwolimy na dokonywanie z niego dalszych płatności wychodzących, w tym płatności cyklicznych (nadal będziemy zezwalać na otrzymywanie płatności przychodzących). Pozwolimy Ci na ponowne aktywowanie Konta wspólnego tylko wtedy, gdy otrzymamy na to pisemną zgodę od obu właścicieli.


10. Jak możesz zamknąć Konto wspólne?

Kiedy saldo Twojego Konta wspólnego wynosi zero (tzn. nie ma na nim pieniędzy i nie ma ujemnego salda), każdy z właścicieli może w dowolnym momencie zażądać zamknięcia Konta wspólnego w aplikacji Revolut, pisząc do nas na adres naszej siedziby lub wysyłając e-mail na adres feedback@revolut.com, tak samo jak w przypadku Konta osobistego. Na podstawie takiego wniosku możemy podjąć działania bez zgody drugiego właściciela konta.

Jak możesz odstąpić od umowy?

Każdy z właścicieli konta może odstąpić od tej umowy i tym samym zakończyć ją w ciągu pierwszych 14 dni od otwarcia Konta wspólnego Revolut, informując nas o tym poprzez aplikację Revolut lub wysyłając e-mail na adres feedback@revolut.com. Masz prawo do odstąpienia bez płacenia żadnych kar i bez konieczności podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy upewnij się, że saldo Twojego Konta wspólnego wynosi zero.

Kiedy możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto?

W wyjątkowych sytuacjach możemy niezwłocznie zamknąć lub zawiesić Twoje konto i zablokować Ci dostęp do naszej witryny. Takie wyjątkowe okoliczności mogą być następujące:

 • mamy uzasadnione powody, by uznać, że postępowanie Twoje lub drugiego właściciela konta nosi znamiona oszustwa lub innej niedozwolonej działalności;
 • my lub osoba występująca w naszym imieniu nie otrzymaliśmy od Ciebie lub drugiego właściciela konta informacji, których potrzebowaliśmy, lub mamy uzasadnione powody, by uznać, że przekazane przez Ciebie lub drugiego właściciela konta informacje są nieprawidłowe lub nieprawdziwe;
 • nasz regulamin był przez Ciebie lub drugiego właściciela konta naruszany w znacznym stopniu i trwale, a problem nie został przez Ciebie lub drugiego właściciela konta rozwiązany w rozsądnym czasie od otrzymania od nas stosownej prośby;
 • mamy informacje o tym, że korzystanie przez Ciebie lub drugiego właściciela konta z aplikacji Revolut wyrządza szkody naszej działalności albo naszemu oprogramowaniu, systemom lub urządzeniom;
 • mamy uzasadnione powody, by uznać, że dalsze korzystanie z Konta wspólnego przez Ciebie lub drugiego właściciela konta mogłoby zaszkodzić naszej reputacji lub przychylności opinii publicznej;
 • poprosiliśmy Ciebie lub drugiego właściciela konta o spłatę kwot, które jesteście nam winni, a Ty lub drugi właściciel konta nie zrobiliście tego w rozsądnym terminie;
 • Ty lub drugi właściciel konta ogłosiliście upadłość;
 • jeden z właścicieli konta umrze;
 • zamkniemy Twoje Konto osobiste lub Konto osobiste drugiego właściciela konta; lub
 • jest to wymagane przez przepisy prawa, regulacje, nakazy sądowe lub dyspozycje rzecznika.

Możemy również podjąć decyzję o zamknięciu lub zawieszeniu Twojego konta z innych powodów. Skontaktujemy się z Tobą i z drugim właścicielem konta za pośrednictwem aplikacji Revolut co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed podjęciem takiego działania.

Po zamknięciu Konta wspólnego

Ty i drugi właściciel konta nadal będziecie musieli opłacić wszelkie należności, które powstały do momentu, gdy zostaliśmy poproszeni o zamknięcie Waszego Konta wspólnego lub w którym zdecydowaliśmy się zamknąć Wasze konto bez prośby żadnego z Was (np. jeśli wcześniej prosiliście o dodatkową kartę Revolut). Jeśli zdecydujemy się zamknąć Wasze Konto wspólne bez prośby żadnego z Was, damy Wam co najmniej 60 dni na wypłacenie pieniędzy, które przechowujemy w Waszym imieniu (chyba że zaistnieją okoliczności, które nam to uniemożliwiają). Oznacza to, że wszelkie standardowe limity płatności i opłaty również będą obowiązywać. Na przykład wszelkie limity dotyczące minimalnej wartości płatności, które obowiązują, gdy Konto wspólne jest otwarte, będą obowiązywać również po jego zamknięciu.

Po upływie tych 60 dni nie będziesz już w stanie dokonywać żadnych bezpłatnych płatności, do których uprawniał Cię Twój plan, gdy Twoje konto było otwarte. Za każdy zlecony przelew pobieramy naszą standardową opłatę w minimalnej wysokości 2 EUR. Jeśli np. złożysz dyspozycję płatności międzynarodowej, za którą opłata wynosiłaby 5 EUR, gdyby Twoje konto było otwarte, naliczymy opłatę w wysokości kwotą 5 EUR, ale jeśli złożysz dyspozycję płatności lokalnej, która byłaby bezpłatna, gdyby Twoje konto było otwarte, naliczmy za nią opłatę w wysokości 2EUR. Jeśli pozostałe saldo jest mniejsze lub równe 2 EUR w momencie rozpoczęcia tego 60-dniowego okresu lub spadnie poniżej tej kwoty w dowolnym momencie jego trwania, ta opłata zostanie pobrana automatycznie, a konto zostanie zamknięte na stałe po zakończeniu tego okresu.

Jeśli chcesz, abyśmy wysłali Twoje pieniądze w innej walucie niż waluta, którą przechowujemy w Twoim imieniu, przed wysłaniem ich do Ciebie przeliczymy walutę według kursu obowiązującego w danym momencie i pobierzemy naszą zwyczajową opłatę.

Jeśli na Twoje wspólne konto zostały tymczasowo nałożone ograniczenia lub trwa spór między Tobą a drugim właścicielem Konta wspólnego (patrz rozdział „Spory” w niniejszym Regulaminie), zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego zamknięcia Twojego Konta wspólnego. Jeśli jednak poprosisz nas o zamknięcie go w czasie trwania sporu, możemy nie być w stanie zamknąć go do czasu zakończenia naszego dochodzenia.


11. Co zrobić, jeśli jeden z właścicieli konta umrze, zbankrutuje lub nie będzie w stanie dłużej zarządzać Kontem wspólnym?

Gdy otrzymamy dokumenty lub informacje świadczące o tym, że jeden z właścicieli konta zmarł, zablokujemy Konto wspólne do czasu, gdy drugi właściciel konta lub prawowity spadkobierca zmarłego właściciela konta poinformuje nas o stanie własności środków. Możemy poprosić o dokumenty od właściwych organów, które to potwierdzą. Po wydaniu środków zamkniemy Konto wspólne. Prawo do środków na Koncie wspólnym po śmierci drugiego właściciela konta podlega naszemu prawu do potrącenia i przestrzeganiu przez nas wszelkich wymogów ustawowych.

W przypadku śmierci obojga właścicieli konta po otrzymaniu aktów zgonu obu właścicieli konta zablokujemy konto i będziemy czekać na formularze od poszczególnych przedstawicieli.

Jeśli jeden z właścicieli lub obydwaj zbankrutujecie, będziemy wymagać od obydwu i/lub osoby zarządzającej Waszym bankructwem stosownych dyspozycji, zanim będziemy mogli dokonać jakiejkolwiek płatności z konta.

Jeśli drugi właściciel konta nie jest już w stanie podejmować decyzji dotyczących Konta wspólnego, np. ze względu na stan zdrowia lub upośledzenie umysłowe, możesz nadal prowadzić Konto wspólne i podejmować działania w jego imieniu, o ile dostarczysz zespołowi obsługi klienta odpowiednie pełnomocnictwo. Jeśli otrzymamy wniosek o zamknięcie Konta wspólnego od osoby, która ma odpowiednie pełnomocnictwo drugiego właściciela konta, zrealizujemy go, o ile saldo Konta wspólnego wróci do zera.

Ten rozdział Regulaminu ma również zastosowanie w odwrotnej sytuacji: jeśli niestety Ty nie będziesz w stanie podejmować decyzji ze względu na stan zdrowia lub zdolności umysłowe (a także w przypadku Twojej śmierci), drugi właściciel konta będzie musiał zapoznać się z tym rozdziałem, aby zrozumieć, jakie kroki musi podjąć i jak wygląda procedura zamknięcia konta.


12. Dlaczego możesz być nam winien/winna pieniądze

Nie możesz pożyczać pieniędzy na swoim Koncie wspólnym. Jeśli Twoje saldo stanie się ujemne, na przykład dlatego, że nie masz wystarczających środków na pokrycie należnych nam opłat, musisz natychmiast zasilić swoje konto.

Jeśli jesteś nam winien/winna pieniądze, możemy potrącić należną nam kwotę z każdej kwoty, którą mamy Ci zapłacić. Oznacza to, że możemy w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wykorzystać środki znajdujące się na którymkolwiek z innych kont, które u nas posiadasz, jeżeli są to konta utworzone wyłącznie na Twoje imię i nazwisko (np. Twoje konto osobiste), aby spłacić część lub całość kwoty, którą jesteś nam winien/winna na Twoim Koncie wspólnym. Nazywamy to naszym prawem do potrącenia należności.

Obydwu właścicieli będziemy traktować jednakowo i będziemy pobierać pieniądze z każdej kwoty, którą mamy Wam wypłacić, niezależnie od tego, czy te pieniądze pochodzą od Ciebie, czy od drugiego właściciela konta, ani dla którego z właścicieli były przeznaczone.

Pamiętaj, że nie użyjemy pieniędzy na Twoim Koncie wspólnym do potrącenia kwoty należnej nam w ramach innego konta, które posiadasz u nas wyłącznie na swoje nazwisko. To samo dotyczy drugiego właściciela konta. Jeżeli masz nam do oddania pieniądze i nie zasilisz swojego Konta wspólnego bądź nie spłacisz należności w ciągu siedmiu dni, możemy dochodzić należności poprzez:

 • pobranie należnej nam kwoty z Twojej zapisanej karty lub zapisanej karty drugiego właściciela konta;
 • skorzystanie z naszego prawa do potrącenia należności w odniesieniu do Twojego Konta wspólnego (więcej informacji możesz znaleźć wyżej); lub
 • podjęcie innych kroków prawnych w celu odzyskania należnych nam od Ciebie środków, na przykład poprzez skorzystanie z usług prawników lub windykatorów.

W przypadku podjęcia przez nas któregokolwiek (lub wszystkich) z powyższych kroków możemy obciążyć Cię poniesionymi w związku z tym uzasadnionymi kosztami.


13. Jak złożyć skargę dotyczącą Konta wspólnego?

W związku z Kontem wspólnym przysługują Ci takie same prawa do złożenia reklamacji, jak na mocy Regulaminu kont osobistych. Zapoznaj się z rozdziałem „Składanie skarg” w Regulaminie kont osobistych lub z naszymi Zasadami rozpatrywania skarg, aby uzyskać więcej informacji. Oznacza to, że możesz samodzielnie złożyć skargę dotyczącą Twojego Konta wspólnego, a my potraktujemy ją w taki sam sposób, jak skargę na mocy Regulaminu kont osobistych, ale w odniesieniu do konta, które posiadasz wspólnie z drugim właścicielem konta.