Regulaminy

Zaproś znajomego i otrzymaj premię – Regulamin promocji

Zaproś znajomego i otrzymaj premię – Regulamin promocji

Czego dotyczy ta promocja?

Wiemy, że podoba Ci się nasz produkt, dlatego chcemy Cię nagrodzić za dzielenie się nim z innymi.


Ta Promocja („Promocja”) pozwala wybranym klientom Revolut zdobywać nagrody za polecenie („Nagroda”) oraz dodatkową premię za polecenie („Premia”) w formie środków pieniężnych przelewanych na salda główne ich kont osobistych. To proste: abyśmy przyznali Ci nagrodę, Twój znajomy („Zaproszona osoba”) musi tylko zarejestrować się w Revolut przy użyciu unikatowego kodu polecenia, zamówić kartę i dokonać trzech kwalifikujących się zakupów. Jeśli Twój znajomy zaprosi inną osobę i ta osoba zamówi kartę, otrzymasz Premię. Nagroda i Premia zostaną wypłacone tylko wtedy, gdy Ty i polecone osoby spełnicie kryteria określone w niniejszym regulaminie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa ta Promocja.


Promocja będzie dostępna przez określony czas wskazany w Zaproszeniu do polecenia w aplikacji. Okres ten nazywamy „Okresem Promocji”.


Kto może wziąć udział w Promocji?

Możesz otrzymać Nagrodę i Premię, jeśli:

 • otrzymasz zaproszenie do Promocji bezpośrednio od nas oraz
 • pomyślnie ukończysz rejestrację swojego konta Revolut.

Jeśli nie otrzymasz zaproszenia do Promocji bezpośrednio od nas, nie będziesz kwalifikować się do otrzymania Nagrody ani Premii.


Jeśli nie ukończysz pomyślnie procesu rejestracji swojego konta Revolut, zanim zrobi to polecona przez Ciebie osoba, również nie będziesz kwalifikować się do otrzymania Nagrody ani Premii (ale nadal możesz polecić osobę, zanim dokończysz rejestrację).


Co muszę zrobić, aby otrzymać Nagrodę?

Aby otrzymać Nagrodę, musisz otrzymać od nas zaproszenie w wiadomości e-mail lub monit dotyczący poleceń podczas rejestracji, zaprosić znajomego do zarejestrowania się w Revolut w Okresie Promocji i upewnić się, że Twój znajomy wykona wszystkie czynności określone poniżej przed upływem określonego terminu (termin dla każdej zaproszonej osoby będzie określony w aplikacji).


Zapraszanie innych do dołączenia do Revolut jest proste. Wystarczy, że otworzysz otrzymaną wiadomość e-mail z informacją o tej Promocji i klikniesz przycisk „Zaproś znajomych”. Jeśli otrzymasz monit dotyczący poleceń podczas rejestracji konta, wciśnij przycisk „Zaproś znajomych”. Możesz zapraszać znajomych z dowolnego miejsca na świecie, w którym dostępny jest Revolut.


Wyświetlona zostanie wersja robocza wiadomości e-mail zawierająca unikatowy link polecający. Możesz spersonalizować tę wiadomość i wysłać ją, gdy wszystko będzie gotowe. Najważniejszy jest link — zaproszona osoba musi kliknąć Twój unikatowy link, aby umożliwić Ci skorzystanie z Promocji. Gdy zaproszona osoba kliknie link, zostanie przeniesiona na stronę docelową, gdzie poprosimy ją o podanie jej numeru telefonu. Zaproszona osoba będzie mieć określoną liczbę dni na wykonanie wymaganych czynności, począwszy od wprowadzenia swojego numeru telefonu — dokładny termin będziesz widzieć w swojej aplikacji. Okres ten nazywamy „Okresem Dodatkowym”.


Musisz spełnić wszystkie kryteria w Okresie Promocji. Polecone przez Ciebie osoby (zaproszone osoby) oraz osoby polecone przez te osoby muszą spełnić wszystkie kryteria w Okresie Dodatkowym. Jeśli nie spełnią kryteriów lub spełnią je częściowo w Okresie Dodatkowym, nie otrzymasz Nagrody ani Premii.


Możesz polecić maksymalnie pięć osób. Jeśli polecisz więcej niż pięć osób, nie otrzymasz więcej niż pięć Nagród.


Kwota Nagrody jest unikatowa dla Ciebie i zostanie wypłacona w walucie bazowej Twojego konta osobistego Revolut. Wszystkie szczegóły dotyczące kwoty Nagrody za każde polecenie będą określone w zaproszeniu do polecenia w aplikacji.


Co musi zrobić polecona osoba, abyśmy przyznali Ci Nagrodę?


Abyśmy przyznali Ci nagrodę, zaproszona osoba musi kwalifikować się do tej Promocji i musi zarejestrować się w Revolut za pomocą Twojego unikatowego linku polecającego, zasilić swoje konto i dokonać trzech zakupów za pomocą karty Revolut w Okresie Dodatkowym. Oznacza to, że:

 • Musi zarejestrować w Revolut konto osobiste (nie firmowe, wspólne ani Revolut <18), korzystając z Twojego unikatowego linku polecającego i musi to być jej pierwsza taka rejestracja. Nie otrzymasz Nagrody za osobę, która zarejestrowała konto wcześniej.
 • Rejestracja oznacza ukończenie procesu rejestracji i pomyślne przejście naszych kontroli. Jeśli zaproszona osoba nie przejdzie pomyślnie naszych kontroli podczas rejestracji, nie będziesz kwalifikować się do otrzymania Nagrody. Może ona np. nie przejść kontroli, ponieważ nie spełnia naszych wymagań dotyczących rejestracji.
 • Musi zasilić swoje konto z zewnętrznego źródła (np. za pomocą karty lub przelewu z innego banku, a nie przelewu z innego konta Revolut).
 • Musi zamówić fizyczną kartę i dokonać trzech zakupów z użyciem karty za wymaganą minimalną kwotę. Trzech zakupów kartą można dokonać za pomocą karty wirtualnej lub fizycznej. Wymagane kwoty minimalne różnią się w zależności od regionu (więcej informacji znajdziesz tutaj). Transakcje te muszą obejmować prawdziwe zakupy (np. transakcje kartą na rzecz dostawców usług płatniczych, hazardowych, zakup kart podarunkowych, wymiana walut oraz przelewy pieniężne nie będą brane pod uwagę).

Nie otrzymasz Nagrody (lub wypłacona wcześniej Nagroda może zostać cofnięta), jeśli zaproszona osoba wycofa jeden z tych kroków po jego wykonaniu, np. jeśli natychmiast zamknie konto Revolut, anuluje swoją kartę przed jej otrzymaniem bądź anuluje zakup dokonany kartą lub dokona jego zwrotu.


Co musi zrobić osoba polecona, abyśmy przyznali Ci Premię?


Abyśmy mogli przyznać Ci Premię, zaproszona osoba musi zaprosić inną osobę do dołączenia do Revolut, a osoba ta musi dołączyć do Revolut w Okresie Dodatkowym osoby zaproszonej przez Ciebie. Oznacza to, że:

 • Osoba, która otrzymała zaproszenie od osoby zaproszonej przez Ciebie, musi zarejestrować w Revolut konto osobiste (nie firmowe, wspólne ani Revolut <18), korzystając z jej unikatowego linku polecającego i musi to być jej pierwsza taka rejestracja. Nie otrzymasz Nagrody za osobę, która zarejestrowała konto wcześniej.
 • Rejestracja oznacza ukończenie procesu rejestracji i pomyślne przejście naszych kontroli. Jeśli osoba zaproszona przez osobę zaproszoną przez Ciebie nie przejdzie pomyślnie naszych kontroli podczas rejestracji, nie będziesz kwalifikować się do otrzymania Premii.
 • Musi zamówić fizyczną kartę w Okresie Dodatkowym osoby zaproszonej przez Ciebie.

Nie otrzymasz Premii (lub wypłacona wcześniej Premia może zostać cofnięta), jeśli zaproszona osoba wycofa jeden z tych kroków po jego wykonaniu, np. jeśli natychmiast zamknie konto Revolut lub anuluje swoją kartę przed jej otrzymaniem.


Gdy osoba zaproszona do dołączenia do Revolut przez osobę zaproszoną przez Ciebie wykona wszystkie kroki, otrzymasz Premię. Możesz otrzymać maksymalnie pięć Premii.


Kwota Premii, którą otrzymasz, jest unikatowa dla Ciebie. Będzie ona wskazana w wiadomości e-mail z zaproszeniem, którą od nas otrzymasz. Zostanie ona wypłacona w walucie bazowej Twojego konta Revolut.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, które muszę znać?


 1. Ta Promocja jest kampanią jednostronną, w której tylko osoba polecająca (a nie odbiorca polecenia) może otrzymać Nagrodę i Premię.
 2. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą zakończenia Okresu Promocji, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię Revolut lub naszą reputację lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które mogą uniemożliwić nam dalsze prowadzenie Promocji. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję w odniesieniu do poszczególnych osób lub całą Promocję.
 3. Ten regulamin został opublikowany w językach polskim i angielskim. Polska wersja językowa powinna być stosowana w postępowaniach przed sądami w Polsce.
 4. Nagroda i Premia zostaną wypłacone na saldo Twojego konta głównego. Nagroda i Premie zostaną wypłacone w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu Okresu Promocji.
 5. Aby kwalifikować się do otrzymania Nagrody i Premii, musisz przestrzegać niniejszego regulaminu oraz wszystkich innych regulaminów, które mają zastosowanie do Twojego konta.
 6. Do udziału w Promocji uprawnieni są wyłącznie użytkownicy, którzy otrzymali od nas zaproszenie pocztą elektroniczną lub monit dotyczący poleceń podczas rejestracji.
 7. Jeśli uznamy, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji, możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach. Istotnym nadużyciem niniejszej Promocji jest np. zorganizowanie kampanii mającej na celu czerpanie korzyści z niniejszej Promocji w sposób, który nie skutkuje autentycznymi i unikatowymi nowymi rejestracjami w Revolut, a my możemy zamknąć Twoje konto i cofnąć wszelkie Nagrody i Premie, jeśli to zrobisz.
 8. Niniejszy regulamin Promocji stanowi umowę między Tobą a spółką Revolut, która prowadzi Twoje konto (konto dla klientów detalicznych). Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące tej Promocji, możesz sprawdzić, jaki jest to podmiot, i skontaktować się z nim za pośrednictwem czatu w aplikacji.
 9. Wszelkie dane osobowe przetwarzane lub kontrolowane podczas Promocji będą traktowane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności klienta Revolut, które ma zastosowanie do Twojego konta osobistego.
 10. Zgodnie z przepisami dotyczącymi tajemnicy bankowej i ochrony danych wszelkie dane osobowe lub finansowe osoby, która otrzymała zaproszenie od osoby zaproszonej przez Ciebie, pozostają poufne i nie będą ujawniane.
 11. Jeśli jesteś klientem Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w Polsce.
 12. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej lub sądy w Polsce.