Warunki promocji

Discounted Paid Plan Subscription Promotion

Czego dotyczy ta promocja?


Revolut oferuje obecnym klientom indywidualnym, którzy już korzystają z jednego z naszych płatnych planów subskrypcyjnych (Metal, Premium lub Plus), zniżkę na opłatę za subskrypcję bieżącego płatnego planu przez określony czas („Oferta”). Zniżka ma zastosowanie wyłącznie do samej opłaty za subskrypcję płatnego planu — nie ma zastosowania do żadnych innych opłat pobieranych na podstawie cennika. Oferta będzie dostępna w aplikacji Revolut dla wybranych klientów. Ta oferta będzie dostępna dla istniejących klientów indywidualnych przez określony czas według uznania Revolut („Okres promocji”).


Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa warunki niniejszej Promocji; musisz przestrzegać jego warunków oraz warunków dotyczących Twojego konta Revolut przez cały czas uczestnictwa w tej Promocji.


Kto może skorzystać z Oferty?


Oferta będzie dostępna dla kwalifikujących się klientów Revolut Ltd, Revolut Bank UAB i oddziałów Revolut Bank UAB, którzy przeszli weryfikację Poznaj swojego klienta i zostali pomyślnie zaakceptowani jako klienci płatnego planu Revolut, ale po skorzystaniu z wersji Metal, Premium lub Plus zdecydowali się na obniżenie wersji. Klienci otrzymają informację o Promocji na subskrypcję płatnego planu ze zniżką w aplikacji Revolut, jeśli ich ona dotyczy. Jeśli nie widzisz jej w aplikacji, nie kwalifikujesz do udziału.


Jak mogę skorzystać z Oferty?


Jeśli Oferta jest dostępna w aplikacji, wystarczy kliknąć odpowiednie ekrany w aplikacji i zaakceptować Ofertę. W aplikacji będzie dostępny przejrzysty opis, przez jaki czas Oferta ma zastosowanie do istniejącego planu subskrypcji, niezależnie od tego, czy jest to okres miesięczny, czy krótszy lub dłuższy. Po zaakceptowaniu Oferty zastosujemy rabat do istniejącego planu subskrypcji i będziemy nadal pobierać opłaty za subskrypcję w uzgodnionym okresie, ale po uzgodnionej obniżonej stawce.


Po wygaśnięciu Oferty użytkownik domyślnie pozostanie w wybranym Planie Płatnym, ale zostanie obciążony opłatami zgodnie z normalnym cennikiem uzgodnionym na Stronie opłat, a normalne zasady anulowania i rozliczeń będą nadal obowiązywać zgodnie z Regulaminem planów płatnych.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?


  1. Możemy odwołać niniejszą promocję lub zmienić niniejszy Regulamin promocji w dowolnym momencie, ale w razie potrzeby postaramy się przesłać odpowiednie powiadomienie.
  2. Nie możesz poprosić nas o zaproszenie Cię do Promocji, jeśli nie należysz do grona zaproszonych osób, ani poprosić nas o jej przedłużenie, jeśli ją przegapisz. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
  3. Oficjalną wersją niniejszego Regulaminu jest wersja angielska. Możemy udostępniać przekłady w celach informacyjnych, ale wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca i będzie wykorzystywana we wszelkich sporach lub postępowaniach.
  4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności klienta, które dotyczy Twojego Konta osobistego.


Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci Twoje konto osobiste Revolut. Jeśli masz skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do nich. Poniżej znajdują się adresy siedzib wszystkich podmiotów lub oddziałów grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszą Promocją. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów w kraju EOG, w którym mieszkasz.


Odział/podmiot z grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo, które ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu Promocji

Sądy właściwe

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz.

Revolut Bank UAB działający w Irlandii za pośrednictwem swojego oddziału w Irlandii

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia

Prawo irlandzkie

Właściwy sąd w Irlandii.

Revolut Bank UAB działający we Francji za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paris, France and with company number SIREN 894 031 244

Prawo francuskie

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz skierować ją bezpłatnie do organu Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF), a wszelkie spory mogą zostać skierowane do właściwego sądu we Francji.

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Hiszpanii

Oddział z identyfikatorem podatkowym W0250845E, należycie zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Volum 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583. Adres: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madryt, Hiszpania

Prawo hiszpańskie

Właściwe sądy w Hiszpanii.

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Holandia.

Prawo holenderskie

Właściwy sąd w Holandii.

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruksela, Belgia

Prawo belgijskie

Właściwe sądy w Belgii.