Promotievoorwaarden

Referrals Terms

PDF downloaden


Voorwaarden voor doorverwijzingen


Waar gaat de Actie over?

Revolut biedt haar bestaande klanten met een persoonlijk rekeningplan de mogelijkheid om een doorverwijzingsbeloning te verdienen in de vorm van contant geld dat wordt bijgeschreven op het hoofdsaldo van hun persoonlijke rekening (de “Beloning”), door iemand (de “Genodigde”) door te verwijzen om zich aan te melden voor een persoonlijke Revolut-rekening (de “Actie”). Het enige wat de Genodigde hoeft te doen, is de stappen uitvoeren die in deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) worden uiteengezet. Iedereen die rechtstreeks van ons een uitnodiging voor de Actie heeft ontvangen op een tegel in het startscherm van de Revolut-app (een “In-app doorverwijzingsuitnodiging”) komt in aanmerking om iemand door te verwijzen. We sturen je ook een e-mail naar het e-mailadres dat is geregistreerd voor je persoonlijke Revolut-rekening met alles wat je moet weten (tenzij je ons hebt gevraagd om je geen Revolut marketingmails te sturen).

De Actie zal beschikbaar zijn voor een specifieke periode, zoals bepaald in de in-app doorverwijzingsuitnodiging. We noemen dit de “Actieperiode”. Elke Beloning wordt alleen betaald als zowel de geselecteerde Revolut-klant als de Genodigde tijdens de actieperiode aan alle criteria in deze Voorwaarden voldoet. Soms heeft een Genodigde langer dan de Actieperiode de tijd om de relevante stappen te voltooien. Als dit van toepassing is, wordt de specifieke datum bevestigd in de In-app doorverwijzingsuitnodiging.

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Actie bestaan uit deze Voorwaarden en de informatie die is opgenomen in de In-App doorverwijzingsuitnodiging (de “Actievoorwaarden”).

Je moet deze Actievoorwaarden, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op je persoonlijke Revolut-rekening, te allen tijde naleven wanneer je deelneemt aan de Actie.

Wat je moet doen om een Beloning te verdienen

Zodra je een In-app doorverwijzingsuitnodiging ontvangt, moet je de volgende stappen uitvoeren:

 • nodig iemand uit om lid te worden van Revolut door te tikken op de knop 'Doorverwijzen' die wordt weergegeven in de verwijzingstegel in het startscherm van je app of in de vervolgmail van ons.
 • Zodra je dit hebt gedaan, verschijnt er een conceptmail met je unieke verwijzingslink. Je kunt het bericht aanpassen en naar je Genodigde(n) sturen.
 • Elke Genodigde moet op je unieke link klikken om in aanmerking te komen voor de Actie.

We bevestigen het maximale aantal mensen dat je kunt doorverwijzen als onderdeel van de Actie in de In-app doorverwijzingsuitnodiging. Als je meer mensen dan dit doorverwijst, ontvang je geen beloningen voor deze extra genodigden, zelfs als ze de relevante stappen met succes voltooien.

Het bedrag van de Beloning is uniek voor jou en wordt betaald in de basisvaluta van je persoonlijke Revolut-rekening. Alle gegevens met betrekking tot het bedrag van de Beloning voor elke doorverwijzing worden uiteengezet in de In-app doorverwijzingsuitnodiging.


Variabele beloningen

Soms kan het bedrag van de Beloning variëren per doorverwijzing tijdens de Actieperiode. We kunnen er bijvoorbeeld mee instemmen om je één van vijf verschillende bedragen aan te bieden voor elke doorverwijzing. Welk bedrag je dan ontvangt wordt bepaald door een loting.

Als dit het geval is voor jouw Actie, doe je mee aan een loting om de hieronder uiteengezette Beloningen te winnen voor elk van je Genodigden (onderhevig aan een maximumaantal) die de stappen voltooien die zijn uiteengezet in het gedeelte “Wat moet je Genodigde doen om de Beloning te verdienen?” van deze Actievoorwaarden, binnen de Actieperiode. Wanneer dit het geval is, worden je kansen op elke Beloning bepaald volgens de volgende formule en we bevestigen dan dat we dit toepassen op de Actie in de In-app doorverwijzingsuitnodiging.

We bieden alleen Variabele beloningen aan in de markten waar we dit volgens de lokale wet- en regelgeving mogen doen.

Zie hier voor de Variabele beloningsbedragen voor entiteiten en markten binnen het toepassingsgebied.

Wat moet je Genodigde doen zodat jij de Beloning verdient?

Om in aanmerking te komen voor je Beloning, moet je Genodigde de onderstaande stappen uitvoeren vóór de datum die is vermeld in de In-app doorverwijzingsuitnodiging:

 • Een persoonlijke Revolut-rekening openen, voor de eerste keer, met behulp van je unieke verwijzingslink. (Je kunt geen Beloning verdienen voor iemand die zich al eerder heeft aangemeld voor een persoonlijke Revolut-rekening bij een van onze wereldwijde entiteiten.) De rekening die de Genodigde opent moet ook specifiek een persoonlijke Revolut-rekening zijn. Je krijgt geen Beloning als er een ander type Revolut-rekening, zoals een zakelijke of gezamenlijke rekening, wordt geopend.
 • De rekening opwaarderen vanuit een externe bron (zoals een opwaardering met kaart of een overschrijving van een andere bank, dus niet een overschrijving van een andere Revolut-rekening). Er wordt geen minimumbedrag vereist.
 • Een fysieke kaart bestellen (hiervoor kunnen bezorgkosten en/of kosten voor de kaart zelf in rekening worden gebracht, zoals overeengekomen op de Persoonlijke kostenpagina die van toepassing is op van de Genodigde).
 • Een bepaald aantal aankopen met kaart doen van het vereiste minimumbedrag. Het aantal aankopen met kaart en het vereiste minimumbedrag voor elke aankoop, of alle aankopen, wordt vermeld in je In-app doorverwijzingsuitnodiging. Deze aankopen kunnen worden gedaan met een virtuele of fysieke kaart en moeten echte aankopen zijn (overschrijvingen en kaarttransacties naar dienstverleners op het gebied van betalingen, gokken, cadeaukaarten of valutawisseldiensten zijn bijvoorbeeld niet geldig). Het vereiste minimumbedrag wordt bepaald door het land van de doorverwijzer.

Je ontvangt geen Beloning (of een Beloning die eerder aan je is betaald kan worden teruggedraaid) als je Genodigde een van deze stappen ongedaan maakt nadat deze is genomen. Als de Genodigde bijvoorbeeld zijn/haar persoonlijke Revolut-rekening binnen 14 dagen na het openen ervan sluit, zijn/haar kaart annuleert voordat deze aankomt of zijn/haar kaartaankoop annuleert of deze krijgt terugbetaald.

Welke andere juridische feiten moet ik weten?

 1. De Actie is een eenzijdige campagne, waarbij alleen de Revolut-klant die werd uitgenodigd om een vriend door te verwijzen (en niet de Genodigde) een beloning/beloningen kan krijgen.
 2. Om in aanmerking te komen voor een Beloning, moet je een actieve persoonlijke rekening hebben ( je rekening mag dus niet beperkt, geschorst of gesloten zijn) gedurende de Actie en op het moment dat we de eventuele Beloning(en) aan je rekening toekennen.
 3. We bevestigen in de In-app doorverwijzingsuitnodiging wanneer je de Beloning kunt verwachten die je hebt verdiend in het kader van deze Actie.
 4. We behouden ons het recht voor om alle Beloningen die op je persoonlijke Revolut-rekening zijn bijgeschreven terug te draaien als we ons ervan bewust worden dat je de Actievoorwaarden hebt geschonden. We zullen het terugdraaien van een Beloning beschouwen als uitgevoerd met jouw toestemming en de betaling beschouwen als door jou geautoriseerd.
 5. Als we van mening zijn dat je je schuldig hebt gemaakt aan fraude of materieel misbruik van de Actie, kunnen wij naar eigen goeddunken ook alle acties ondernemen die wij passend achten in de omstandigheden. Het zou bijvoorbeeld een materieel misbruik van de Actie zijn om een campagne te organiseren om te profiteren van de Actie op een manier die niet resulteert in echte en unieke nieuwe aanmeldingen bij Revolut. Naast het terugdraaien van je Beloningen kunnen we dus ook je persoonlijke Revolut-rekening sluiten.
 6. We kunnen de Actie vóór het einde van de Actieperiode wijzigen, opschorten of beëindigen als, naar onze redelijke mening, de Actie wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut, of als gevolg van onvoorziene omstandigheden die het voor ons onmogelijk maken om de Actie te blijven uitvoeren. Wij kunnen de Actie opschorten of beëindigen op individuele basis of de gehele Actie opschorten of beëindigen.
 7. Als we de Actie voor het einde van de Actieperiode moeten wijzigen, opschorten of beëindigen, proberen we je hiervan op de hoogte te stellen via de app en/of e-mail. Revolut is niet aansprakelijk voor enig direct of indirect verlies wanneer we niet in staat zijn om de Actie zoals gepland te blijven uitvoeren. Neem contact op met de Ondersteuning als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bepaald voordeel met betrekking tot de Actie dat niet aan je is toegekend als gevolg van vroegtijdige opschorting of beëindiging.
 8. Door deel te nemen aan deze Actie, bevestig je dat je begrijpt dat elke Beloning onderworpen kan zijn aan lokale inkomstenbelasting in het land waar je woont en/of in het gebied waar je belastingplichtig bent. Het is geheel jouw verantwoordelijkheid om belasting te betalen die kan voortvloeien uit het ontvangen van een Beloning. Revolut is niet aansprakelijk voor eventuele belastingverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het ontvangen van een Beloning in het kader van deze Actie.
 9. De voorwaarden in dit specifieke document worden in het Engels gepubliceerd. Als de voorwaarden zijn vertaald in een andere taal, tenzij anders vermeld in de onderstaande tabel, is de vertaling uitsluitend ter referentie en is de Engelse versie van toepassing en kan worden gebruikt in gerechtelijke procedures.
 10. Alle persoonlijke gegevens die tijdens de Actie worden verwerkt of beheerd, worden behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring voor Revolut-klanten die van toepassing is op je persoonlijke Revolut-rekening. Zie de volgende links:

a. Privacyverklaringen voor klanten van Revolut Ltd en entiteiten/bijkantoren die EER-markten bedienen - zie hier

b. Privacyverklaring voor klanten in Brazilië - zie hier

c. Privacybeleid voor klanten in Japan - zie hier

d. Privacybeleid voor klanten in Singapore - zie hier

e. Privacybeleid voor klanten in de Verenigde Staten - zie hier

11. De Actie wordt georganiseerd en aangeboden door elk van de volgende entiteiten van de Revolut-groep. Als je een klacht hebt over de Actie, dien deze dan rechtstreeks bij hen in:

Entiteit/tak van de Revolut-groep

Geregistreerd adres en bedrijfsnummer

Het recht dat van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken er bevoegd zijn

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londen, E14 4HD, met bedrijfsnummer 08804411

Engels recht

De rechtbanken van Engeland en Wales

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Republiek Litouwen, met bedrijfsnummer 304580906

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen of de rechtbanken van de EU-lidstaat waarin je woont

Revolut Bank UAB handelt via haar bijkantoor in Ierland

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ierland, met bedrijfsnummer 909790

Iers recht

De bevoegde rechtbank in Ierland

Revolut Bank UAB handelt via haar bijkantoor in Frankrijk

10 Avenue Kléber, 75116 Parijs, Frankrijk, met bedrijfsnummer SIREN 894 031 244

Frans recht

Als je niet tevreden bent over hoe we je klacht hebben behandeld, kun je deze gratis doorverwijzen naar de Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) en alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Frankrijk

Revolut Bank UAB handelt via haar bijkantoor in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, Nederland, met vestigingsnummer 000053153170

Nederlands recht

De bevoegde rechtbank in Nederland

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

Serrano 20, 28001, Madrid, Spanje, met belastingnummer W0250845E, rechtsgeldig ingeschreven in het handelsregister te Madrid onder Volum 44863, blad 1, paragraaf 8, pagina M-789831, en bij de Bank van Spanje onder nummer 1583.

Spaans recht

De bevoegde rechtbank in Spanje

Revolut Tecnologia Brasil Ltda.

Rua Manoel da Nóbrega, 1280, 10o andar , Paraíso, São Paulo – SP, CEP 04001-902, ingeschreven in het belastingregister (CNPJ) onder nr. 44.626.880/0001-81

Braziliaans recht

De rechtbanken van de stad São Paulo in de staat São Paulo

Revolut Technologies Japan, Inc.

ARK Hills South Tower, 1-4-5 Roppongi, Minato-ku, Tokio, Japan

Japans recht

De versie van de Actievoorwaarden in de Japanse taal is van toepassing

De arrondissementsrechtbank van Tokio

Revolut Technologies Singapore Pte Ltd

30 Cecil Street, #19-08, Prudential Tower, Singapore 049712

Singaporees recht

De rechtbanken van Singapore

Revolut Technologies Inc.*

107 Greenwich Street, Floor 20, New York, NY 10006, VS

New York recht

Rechtbanken van New York County**

*Revolut USA Prepaid Visa® en Prepaid MasterCard® worden uitgegeven door Metropolitan Commercial Bank op grond van een licentie van Visa U.S.A. Inc. voor Visa-kaarten, en MasterCard International voor MasterCard-kaarten, en kunnen overal worden gebruikt waar Visa of MasterCard worden geaccepteerd. Bankdiensten worden geleverd door Metropolitan Commercial Bank, Lid van FDIC, en zijn onderworpen aan de voorwaarden van een Kaarthouderovereenkomst. "Metropolitan Commercial Bank" en "Metropolitan" zijn geregistreerde handelsmerken van Metropolitan Commercial Bank © 2014. Revolut Technologies Inc. is een technologiedienstverlener en beheerder van het kaartprogramma. De reisverzekering voor de betaalde plannen van Revolut wordt geleverd door Chubb Group. Savings Vault-diensten worden aangeboden door Sutton Bank, lid van de FDIC. Effectenproducten en -diensten worden geleverd door Revolut Securities Inc., lid van FINRA/SIPC. Effectenproducten zijn niet verzekerd door de FDIC of een federale overheidsinstantie, zijn geen bankdeposito's, zijn geen verplichtingen van of gegarandeerd door Metropolitan Commercial Bank en zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, inclusief mogelijk verlies van de belegde hoofdsom.

**Geschillen die voortvloeien uit de voorwaarden van deze Actie in de Verenigde Staten worden beheerst door de Revolut Prepaid Visa- en Prepaid MasterCard-kaarthouderovereenkomst, inclusief de toepasselijke wetgeving en arbitragebepaling.