Pasiūlymo sąlygos

Švento Patriko dienos 2024 m. nemokamo bandomojo laikotarpio akcija

Kas tai per Akcija?


Šv. Patriko dienos 2024 m. nemokamo bandomojo laikotarpio akcijos (toliau – „Akcija“) metu „Revolut“ savo atrinktiems esamiems mažmeniniams klientams, gyvenantiems Austrijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Suomijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Slovakijoje ir Jungtinėje Karalystėje (toliau – „Reikalavimus atitinkančios rinkos“), siūlo galimybę tam tikrą laikotarpį gauti „Premium“ mokamo plano prenumeratą be plano mokesčio (toliau – „Nemokamas bandomasis laikotarpis“).

Šiose sąlygose (toliau – „Akcijos sąlygos“) nustatytos šiai Akcijai taikomos taisyklės. Dalyvaudamas (-a) šioje Akcijoje turi laikytis šių Akcijos sąlygų ir:

 • sąlygų, kurios taikomos tavo asmeninei „Revolut“ sąskaitai; ir
 • sąlygų, susijusių su tau pasiūlytu prenumeratos planu, kai taikoma.

Jei nori dalyvauti šioje Akcijoje, turi atitikti tinkamumo kriterijus ir nuo 2024 m. kovo 15 d. 00.00 UTC laiku iki 2024 m. kovo 18 d. 11:59 UTC laiku atlikti Akcijos sąlygose nurodytus būtinus veiksmus. Tai vadiname „Akcijos laikotarpiu“.


Kas atitinka šios Akcijos reikalavimus?


Kad galėtum pasinaudoti šia Akcija, turi:

 • turėti aktyvią asmeninę „Revolut“ sąskaitą ir standartinį prenumeratos planą. Kad turėtum „aktyvią“ sąskaitą, turi būti baigęs (-usi) mūsų registracijos procesą, praėjęs (-usi) „Revolut“ patikras „Pažink savo klientą“ (KYC), tavo sąskaita neturi būti sustabdyta, uždaryta ar kaip nors apribota, taip pat turi turėti teigiamą sąskaitos likutį;
 • turėti gyvenamosios vietos adresą Reikalavimus atitinkančioje rinkoje; ir
 • būti tiesiogiai iš mūsų gavęs (-usi) pranešimą programėlėje, kviečiantį dalyvauti Akcijoje.


Kaip pradėti nemokamą bandomąjį laikotarpį?


Kad pradėtum savo nemokamą bandomąjį laikotarpį, atlikt toliau pateiktus veiksmus.

 • Spustelėk unikalią nuorodą, esančią tau atsiųstame el. laiške arba programėlės pranešime. Paspaudęs (-usi) nuorodą, pateksi į „Revolut“ programėlėje esantį Akcijos valdymo skydelį, kuriame sužinosi, kiek mėnesių nemokamo bandomojo laikotarpio gavai. Gali pasirinkti sutikti su nemokamu bandomuoju laikotarpiu arba jį atmesti.


Teisė atšaukti

Turi teisę atšaukti savo prenumeratos planą per nemokamą bandomąjį laikotarpį (tavo „apsigalvojimo laikotarpis“), po kurio bus taikomos įprastos atšaukimo taisyklės. Tai reiškia, kad:

 • jei neatšauksi savo prenumeratos per apsigalvojimo laikotarpį, būsi automatiškai užregistruotas (-a) 12 mėnesių „Premium“ mokamo plano prenumeratai; ir
 • bus taikomi įprasti pigesnio mokamo plano pasirinkimo mokesčiai (daugiau informacijos žr. mokamo plano sąlygų skyriuje „Mokesčiai už mokamo plano pakeitimą į pigesnį“).


Fizinė „Revolut“ kortelė

Jei užsisakai kortelę nemokamo bandomojo metu, bet nuspręsi nutraukti mokamo plano „Premium“ prenumeratą per apsigalvojimo laikotarpį, turėsi mums sumokėti mokestį už kortelės pristatymą. Žr. plano „Premium“ mokesčių puslapį, kad sužinotum su kortelės pristatymu susijusius mokesčius.


Kokią kitą teisinę informaciją turėčiau žinoti?


 1. Mes galime pakeisti, sustabdyti arba nutraukti Akciją anksčiau nei baigiasi pirmiau minėta data, jei pagrįstai manome, kad Akcija yra piktnaudžiaujama arba ji gali neigiamai paveikti „Revolut“ prestižą ar reputaciją. Tai galime padaryti konkrečiam asmeniui arba visos Akcijos mastu. Jei manai, kad turi teisę gauti konkrečią su Akcija susijusią premiją, kuri tau nebuvo suteikta dėl šio ankstyvo sustabdymo ar nutraukimo, susisiek su klientų aptarnavimo komanda.
 2. Jei iki Akcijos laikotarpio pabaigos turėsime pakeisti, sustabdyti ar nutraukti Akciją, apie tai paskelbsime tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbta apie Akciją, ir, jei įmanoma, stengsimės pranešti el. laišku, pranešimu ir (arba) pranešimu programėlėje. Bet kokie Akcijos sąlygų pakeitimai neturės įtakos tavo teisėms, jeigu jau dalyvavai Akcijoje.
 3. Taip pat gali įvykti nuo „Revolut“ nepriklausantys įvykiai, dėl kurių nebus įmanoma skirti Nemokamo bandomojo laikotarpio pagal šią Akciją. „Revolut“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įvykio, kuris nuo jos nepriklauso.
 4. Jei turime pagrindo manyti, kad sukčiavai ar materialiai piktnaudžiavai šia Akcija (pavyzdžiui, bandei įgyti nesąžiningą pranašumą apgaulės būdu), savo nuožiūra galime imtis bet kokių veiksmų, kuriuos laikome tinkamais tokiomis aplinkybėmis.
 5. Jei uždarysi savo asmeninę „Revolut“ sąskaitą arba jei tavo sąskaita bus sustabdyta ar apribota prieš mums suteikiant nemokamą bandomąjį laikotarpį, neteksi į jį teisės.
 6. „Revolut“ turi tvarkyti tavo asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Akcijos sąlygas. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, žr. mūsų Klientų privatumo pranešimą.
 7. Šios sąlygos skelbiamos anglų kalba, o bet koks vertimas yra skirtas neoficialiems informaciniams tikslams. Akcijos dalyviai negali gauti jokių išverstos versijos teisių. Galios ir viršenybę turės šių sąlygų versija anglų kalba, kuri bus galutinė ir įpareigojanti. Versija anglų kalba bus naudojama ir visuose teisminiuose procesuose. Tačiau jei pagal įstatymus turėtų būti vartojama vietinė kalba, pirmenybė teikiama jai.


Šią akciją rengia ir siūlo „Revolut“ grupės subjektas, kuris tau teikia asmeninės „Revolut“ sąskaitos paslaugas. Jei turi skundų dėl šios Akcijos, gali juos pateikti tam subjektui tiesiogiai. Toliau rasi registruotąjį kiekvieno „Revolut“ grupės subjekto ar filialo adresą bei atitinkamus įstatymus ir teismus, kurių jurisdikcijoje gali būti sprendžiami ginčai dėl šios Akcijos. Taip pat gali vadovautis privalomomis šalies, kurioje gyveni, vartotojų apsaugos taisyklėmis.


„Revolut“ grupės subjektas / filialas

Registruotasis adresas

Šioms akcijos sąlygoms taikomi įstatymai

Kurio teismo jurisdikcijai priklauso

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Anglijos įstatymai

Anglijos ir Velso teismai

Revolut Bank UAB

Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika

Lietuvos įstatymai

Lietuvos arba bet kurios ES valstybės narės, kurioje gyveni, teismai.

Revolut Bank UAB, veikianti per savo Nyderlandų filialą

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdame, Nyderlanduose, kurio steigimo numeris 000053153170

Olandijos įstatymai

Kompetentingi Nyderlandų teismai.