Produktai

„Plus“, „Premium“ ir „Metal“ sąlygos

Atsisiųsti PDF

2022 m. liepos 1 d. sujungiame Revolut Payments UAB su Revolut Bank UAB. Ši mūsų sąlygų versija bus taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d. Nuo 2022 m. liepos 1 d. draudimo produktų platinimo paslaugas teiks UAB „Revolut Insurance Europe“. Jei norite matyti sąlygas, kurios bus taikomos iki 2022 m. liepos 1 d., spustelėkite čia.

„Plus“, „Premium“ ir „Metal“ sąlygos


1. Kodėl ši informacija yra svarbi

Čia aprašomos papildomos paslaugos, kurias teikiame „Plus“, „Premium“ ir „Metal“ vartotojams. Taip pat apibrėžti kiti svarbūs dalykai, kuriuos turite žinoti.

Šie nuostatai ir sąlygos įeina į teisinę sutartį (toliau – sutartis) tarp jūsų ir mūsų, nurodytą Privatiems vartotojams taikomose sąlygose (toliau – privatiems vartotojams taikomos sąlygos). Jei būtų neatitikimų tarp šių nuostatų ir sąlygų ir privatiems vartotojams taikomų sąlygų, bus taikomi šie nuostatai ir sąlygos.

„Revolut“ programėlėje galite vieno iš mūsų klientų aptarnavimo agentų paprašyti šių nuostatų ir sąlygų kopijos.

Atidžiai perskaitykite šiuos nuostatus ir sąlygas

Jūsų „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ planas kasmet bus automatiškai pratęsiamas, nebent prieš automatinį pratęsimą paprašysite jį nutraukti. Nesvarbu, kaip mokate už planą, jei jį nutrauksite per 10 mėnesių nuo jo pradžios, galime nuskaičiuoti mokestį. Mūsų mokesčiai nurodyti mokesčių puslapyje.

Galime apriboti jūsų teisę dažniau nei kartą per 12 mėnesių pagerinti ar supaprastinti savo planą.

2. Apie mus

Esame Revolut Bank UAB (,,Revolut Bank"), licencijuotas bankas, kurį prižiūri Lietuvos bankas. Mūsų įmonės kodas 304580906.

Kalbant apie draudimo produktų platinimo veiklą, Revolut Insurance Europe UAB (toliau – „Revolut Insurance Europe“), įmonės kodas 305910164, Lietuvos banko yra įtraukta į draudimo brokerių įmonių sąrašą. Šį sąrašą rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.

„Revolut Bank“ ir „Revolut Insurance Europe“ registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Jei šiuose nuostatuose ir sąlygose nenurodyta kitaip, šiose sąlygose numatytos teisės ir įsipareigojimai taikomi jums ir „Revolut Bank“.


„Metal“ / „Premium“ / „Plus“ paslaugos

3. Kokios paslaugos teikiamos „Plus“ vartotojams?

„Plus“ vartotojai turi prieigą prie visų paslaugų, kuriomis gali naudotis standartinio plano asmeninės sąskaitos turėtojai, ir šias papildomas privilegijas:

 • dvi nemokamos „Revolut Plus“ kortelės (ir viena nemokama pakaitinė kortelė kiekvienais paskesniais metais);
 • iki trijų aktyvių fizinių „Revolut“ kortelių vienu metu;
 • iki 2 „Revolut Junior“ sąskaitų su visomis numatytomis funkcijomis;
 • galimybė naudotis pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimu, taikomu pirkiniams, įsigytiems naudojant „Revolut“ sąskaitą;
 • prioritetinis klientų aptarnavimas naudojant „Revolut“ programėlę.

4. Kokios yra „Premium“ paslaugos?

„Premium“ vartotojai turi prieigą prie visų paslaugų, kuriomis gali naudotis „Plus“ ir standartinio plano vartotojai, ir šias papildomas privilegijas:

 • dvi nemokamos „Revolut Premium“ kortelės iš karto (ir viena nemokama pakaitinė kortelė kiekvienais paskesniais metais);
 • iki 2 „Revolut Junior“ sąskaitų su visomis numatytomis funkcijomis;
 • neribotas ir nemokamas valiutos keitimas;
 • už standartinio plano vartotojų limitą dvigubai didesnis nemokamo išsigryninimo limitas;
 • tarptautinis kelionės draudimas;
 • galimybė įsigyti įėjimų į poilsio zonas;
 • prieiga prie kriptovaliutų ir brangiųjų metalų palankesnėmis kainomis nei taikomos standartinio ir „Plus“ plano vartotojams.

5. Kokios paslaugos teikiamos „Metal“ vartotojams?

„Metal“ vartotojai turi prieigą prie visų paslaugų, kuriomis gali naudotis standartinio, „Plus“ ir „Premium“ plano vartotojai, ir šias papildomas privilegijas:

 • viena nemokama bekontaktė nerūdijančiojo plieno „Revolut Metal“ kortelė;
 • po atsiskaitymo grįžę pinigai įvairiomis valiutomis, brangiaisiais metalais arba kriptovaliutomis (jos gali retkarčiais keistis);
 • už standartinio plano vartotojų limitą keturis kartus didesnis nemokamo išsigryninimo limitas;
 • didesnės „Savings Vault“ taupyklių palūkanos (kai galime jas užtikrinti);
 • iki 5 „Revolut Junior“ sąskaitų su visomis numatytomis funkcijomis;
 • visos kitos privilegijos, kurias retkarčiais papildomai suteikiame.

6. „Metal“ po atsiskaitymo grįžusių pinigų paslauga

Kai „Metal“ vartotojai moka už tam tikrus dalykus „Metal“ kortele, mes galime (bet neprivalome) į jūsų sąskaitą įskaityti mokėjimo procentui lygią pinigų sumą. Tai vadiname po atsiskaitymo grįžusiais pinigais. Po atsiskaitymo grįžusių pinigų procentą galime pakeisti dėl bet kokios priežasties, pvz., atsižvelgdami į šalį, kurioje atliekate mokėjimą, arba pardavėją, kuriam atliekate mokėjimą. Visi „Metal“ po atsiskaitymo grįžę pinigai EEE bei Šveicarijos klientams bus lygūs 0,1% nuo išleistos sumos Europoje bei 1% už Europos ribų.

Taikomas didžiausios „Metal“ po atsiskaitymo grįžusių pinigų sumos, kurią galite gauti per vieno mėnesio sąskaitų išrašymo ciklą, limitas. Tai nurodyta mūsų mokesčių puslapyje.

Mes galime iš jūsų atsiimti po atsiskaitymo grįžusius pinigus, jei:

 • mokėjimas, už kurį gavote „Metal“ po atsiskaitymo grįžusius pinigus, jums buvo grąžintas;
 • „Metal“ po atsiskaitymo grįžusius pinigus uždirbote neteisėtai arba
 • pažeidėte šią sutartį, kad gautumėte „Metal“ po atsiskaitymo grįžusius pinigus.

„Metal“ po atsiskaitymo grįžusius pinigus atsiimsime juos nurašydami iš jūsų sąskaitos. Laikysime, kad šis atsiėmimas bus atliktas su jūsų sutikimu, o mokėjimas - jūsų autorizuotas.

Jei negalėsime iš jūsų sąskaitos atgauti „Metal“ po atsiskaitymo grįžusių pinigų sumos, vis tiek liksite mums ją skolingi. Tada šią sumą galime atgauti iš išsaugotos kortelės arba pasinaudoti savo teise į įskaitymą. Taip pat galime imtis teisinių priemonių, kad atgautume sumą, kurią esate mums skolingi. Jei tai padarysime, jums gali tekti sumokėti pagrįstas tokių mūsų veiksmų išlaidas.

Daugiau apie tai, kaip galime atgauti sumas, kurias mums esate skolingi, galite perskaityti Privatiems vartotojams taikomose sąlygose.

Mokėjimai, už kuriuos negrįžta pinigai po atsiskaitymo

Po atsiskaitymo grįžtančių pinigų negalėsite gauti, jei tai pažeistų kokį nors įstatymą ar teisės aktą arba jei mokėjimas, kurį atliekate savo „Revolut“ kortele, yra tiesiog į kitą sąskaitą ar mokėjimo kortelę (pvz., į kitą banko sąskaitą ar kredito kortelę).

7. „Revolut Plus“ kortelė

Jei tapsite „Plus“ vartotoju, galėsite užsisakyti „Revolut Plus“ kortelę („Plus“ kortelė). Taip pat išduosime papildomą „Plus“ kortelę, jei paprašysite. Ir toliau galėsite naudotis kitomis turimomis „Revolut“ kortelėmis.

Už išduodamas „Plus“ korteles galime taikyti mokesčius.

8. „Revolut Premium“ kortelė

Jei tapsite „Premium“ vartotoju, galėsite užsakyti išskirtinio dizaino „Revolut Premium“ kortelę („Premium“ kortelė). Taip pat išduosime papildomą „Premium“ kortelę, jei paprašysite. Ir toliau galėsite naudotis kitomis turimomis „Revolut“ kortelėmis.

Už išduodamas „Premium“ korteles galime taikyti mokesčius.

9. „Revolut Metal“ kortelė

Jei pasirinksite „Metal“ planą, jums išduosime „Revolut Metal“ kortelę („Metal“ kortelė), kurią gali gauti tik „Metal“ vartotojai. Vienu metu galite turėti tik vieną „Metal“ kortelę. Ir toliau galėsite naudotis kitomis turimomis „Revolut“ kortelėmis.

Draudimas

10. Kelionės draudimas, įeinantis į jūsų „Premium“ ir „Metal“ planą

Šiame skyriuje nurodytos teisės ir pareigos taikomos jums, kaip „Revolut Bank“ grupės poliso naudos gavėjui, „Revolut Bank“ kaip grupės poliso turėtojui ir „Revolut Insurance Europe“ kaip draudimo brokeriui, platinančiam grupės polisą. Šiame skyriuje aprašyta:

 • kaip „Revolut Insurance Europe“ organizuoja kolektyvinį kelionės draudimą, kad „Revolut Bank“ galėtų pasiūlyti kelionės draudimo naudas pagal jūsų turimą planą; ir
 • kaip ne gyvybės draudimo bendrovė „AWP P&C S.A.“ – Nyderlandų filialas, draudėjas, adresas: Poeldijkstraat 4, 1059 VM, Amsterdam, el. pašto adresas claims.awpeurope@allianz.com (toliau – Allianz Assistance) atsako jums už draudžiamųjų įvykių, susijusių su kelionės draudimo išmokomis, tvarkymą ir mokėjimų atlikimą po prašymo dėl draudžiamojo įvykio patenkinimo.

Suprantame, kad, kai ruošiatės kelionei, mažiausiai norisi rūpintis kelionės draudimu. Todėl „Revolut“ yra pasiruošusi jums parūpinti kelionės draudimo naudą. „Revolut Bank“ pasamdė „Revolut Insurance Europe“ – draudimo brokerių bendrovę, vykdančią draudimo tarpininkavimo veiklą – organizuoti kolektyvinį kelionės draudimą „Revolut Bank“ vardu. „Revolut Insurance Europe“ susitarė dėl kelionės draudimo tiekimo su draudiku „Allianz Assistance“. Už tai „Revolut Bank“ moka paslaugų mokestį „Revolut Insurance Europe“.

„Revolut Insurance Europe“ ir „Revolut Bank“ niekaip nekontroliuoja ir nevaldo „Allianz Assistance“, o „Allianz Assistance“ nekontroliuoja ir nevaldo mūsų.

Mes neteiksime jums patarimų ar rekomendacijų dėl kelionės draudimo naudų tinkamumo. Įsitikinkite, kad naudos jums tinka, perskaitę draudimo produkto informacinį dokumentą (toliau – DPID) ir naudos gavėjams taikomas kelionės draudimo sąlygas (toliau – Naudos gavėjams taikomos sąlygos), atkreipdami dėmesį į tai, ką draudimas apima, o ko – neapima.

Negalite atšaukti savo draudimo naudų kartu neatšaukdami ir „Premium“ arba „Metal“ paslaugų plano.

Kad galėtumėte gauti kelionės draudimo naudas, turite būti vyresni nei 18 metų. Išsamesnė informacija apie jūsų draudimo naudas pateikta Naudos gavėjams taikomose sąlygose ir DPID. Atidžiai perskaitykite šiuos dokumentus. Jų kopijas rasite „Revolut“ programėlėje. Naudos gavėjams taikomose sąlygose taip pat pateikiama kita aktuali informacija, pavyzdžiui, apie draudiko teises, kai nesilaikote Naudos gavėjams taikomose sąlygose nustatytų taisyklių, informacijos apie draudžiamuosius įvykius, informacijos apie tai, kaip draudikas tvarko jūsų asmens duomenis, taikomų teisės aktų ir panašiai.

Mes arba „Allianz Assistance“ bet kuriuo metu galime pakeisti arba atšaukti kelionės draudimo naudų tęstinumą, apimtį ir sąlygas. Jei įmanoma, iš anksto pranešime apie visus svarbius draudimo naudų pakeitimus ar atšaukimą.

Jei neatitinkate draudimo naudų sąlygų, tai nepakeis plano mokesčio už „Premium“ arba „Metal“ planą.


11. Skundai ir prašymai dėl išmokos

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip jums buvo suteiktas kelionės draudimas, susisiekite per „Revolut“ programėlę. Paprastai tokiu būdu problemos greitai išsprendžiamos. Skundų nagrinėjimo tvarka pateikta Draudimo sąlygose.

Skundai dėl kelionės draudimo

Jei norite pateikti skundą dėl kelionės draudimo naudų susisiekite tiesiogiai su „Allianz Assistance“. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skyriuje. „Allianz Assistance“ išnagrinės jūsų skundą ir susisieks su jumis anglų kalba, nebent nurodys kitaip. Jei atsiųsite mums skundą, mes perduosime jį „Allianz Assistance“ jo nenagrinėję.

Kaip pateikti prašymą gauti kelionės draudimo išmoką

Jei norite registruoti draudžiamąjį įvykį, susisiekite tiesiogiai su „Allianz Assistance“. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skyriuje. „Allianz Assistance“ išnagrinės jūsų įvykį ir susisieks su jumis anglų kalba, nebent nurodys kitaip.

12. Pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ir bilieto atšaukimo draudimas, įeinantis į „Plus“, „Premium“ ir „Metal“ planus

Šiame skyriuje numatytos teisės ir įsipareigojimai taikomi jums ir „Revolut Insurance Europe“. Šiame skyriuje aprašyta:

 • kaip „Revolut Insurance Europe“ organizuoja pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ir bilietų atšaukimo draudimą pagal jūsų „Revolut Bank“ turimą planą ir platina jį jums;
 • kaip mūsų draudimo partnerių paskirtas draudimo tarpininkas QOVER SA, registruota „Crossroads Bank for Enterprises“ numeriu 0650.939.878 (RLE Brussels) ir registruota FSMA kaip nepriklausoma draudimo agentūra numeriu 0650.939.878 (toliau – Qover), įsipareigoja išnagrinėti bet kokį prašymą dėl išmokos pagal pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ir bilieto atšaukimo draudimą ir išmokėti bet kokias išmokas, jei prašymas tenkinamas.

Suprantame, kad kai nekantraujate įsigyti naują telefoną, kompiuterį ar bilietus į mėgstamo atlikėjo koncertą, apie draudimą galvoti norisi mažiausiai. Štai kodėl į jūsų planą įtrauktas pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ir bilietų atšaukimo draudimas, suteikiantis jums tam tikrus apsaugos lygius, priklausomai nuo jūsų Revolut kortele įsigytos prekės. „Revolut Insurance Europe“ neteiks jums patarimų ar rekomendacijų dėl šio draudimo tinkamumo. Įsitikinkite, kad draudimas jums tinka, skaitydami draudimo produkto informacinį dokumentą (toliau – DPID), draudimo sąlygas ir Pirkinių apsaugos, Pinigų grąžinimo apsaugos, Bilietų atšaukimo draudimo pagrindinius poliso nuostatus ir sąlygas (toliau – Polisas), atkreipdami dėmesį į tai, ką draudimas apima, o ko – neapima.

„Revolut Insurance Europe“ kartu su toliau nurodytais draudimo paslaugų teikėjais į „Plus“, „Premium“ ir „Metal“ planus įtraukė pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ir bilietų atšaukimo draudimą:

 • klientams visose EEE jurisdikcijose, išskyrus Lichtenšteiną: „Chubb European Group SE“ – ne gyvybės draudimo bendrovė, kuriai taikomos Prancūzijos draudimo kodekso nuostatos ir suteiktas leidimas, o veiklą reglamentuoja Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR); bendrovės registracijos numeris 450 327 374 RCS Nanterre, o registruotos buveinės adresas: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Prancūzija, el. pašto adresas: contact@qover.com (toliau – Chubb);
 • tik Lichtenšteino klientams: „Chubb Insurance (Switzerland) Limited“ – ne gyvybės draudimo bendrovė, registruota Šveicarijoje registracijos numeriu CHE-114.502.001, prižiūrima Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucijos FINMA; bendrovės registruotos buveinės adresas yra Bärengasse 32, 8001 Ciurichas, Šveicarija, el. pašto adresas: contact@qover.com (toliau – Chubb);ir
 • klientams visose EEE jurisdikcijose, išskyrus Lichtenšteiną: „Wakam“, prancūzų société anonyme (akcinė bendrovė), adresu 120-122, rue Réaumur, 75002 Paris (Prancūzija) – ne gyvybės draudimo bendrovė, patvirtinta ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, numeriu 4020259, el. pašto adresas: contact@qover.com (toliau – Wakam).

„Revolut Insurance Europe“ jokiu būdu nekontroliuoja ir nevaldo „Chubb“ / „Wakam“, o „Chubb“ / „Wakam“ nekontroliuoja ir nevaldo „Revolut Insurance Europe“.

„Revolut Insurance Europe“ vykdo draudimo produktų platinimą „Chubb“ / „Wakam“ draudikų vardu.

Jums nereikia nieko mokėti „Revolut Insurance Europe“ už tai, kad gaunate „Chubb“ ir „Wakam“ teikiamą draudimą – „Revolut Insurance Europe“ gali gauti pelno dalies komisinį mokestį iš „Chubb“ ir „Wakam“, o už draudimo tarpininko paslaugas gauna paslaugų mokestį iš „Revolut Bank“.

Negalite atšaukti savo draudimo kartu neatšaukdami ir „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ paslaugų plano.

Kad gautumėte pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ir bilietų atšaukimo draudimą, turite būti 18 metų arba vyresni ir visą atitinkamą pirkinį įsigyti naudodami „Revolut Plus“, „Premium“ arba „Metal“ sąskaitą. Taip pat taikomi papildomi privalomi reikalavimai, kurie priklauso nuo to, ar norite registruoti pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ar bilieto atšaukimo įvykį. Visą kriterijų sąrašą rasite Polise. Atidžiai perskaitykite Polisą ir DPID. Jų kopijas rasite „Revolut“ programėlėje. Į Polisą įtraukta ir kita jums aktuali informacija, pavyzdžiui, apie draudiko teises, kai nesilaikote Polise nustatytų sąlygų, informacija apie skundus, informacija apie tai, kaip draudikas tvarko jūsų asmens duomenis, taikomus teisės aktus ir panašiai.

Jei neatitinkate draudimo sąlygų, tai nepakeis plano mokesčio už „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ planą.


13. Skundai ir prašymai dėl išmokos

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip jums buvo suteiktas draudimas, susisiekite su ,,Revolut Insurance Europe" per „Revolut“ programėlę. Paprastai tokiu būdu problemos greitai išsprendžiamos. Skundų nagrinėjimo tvarka pateikta Draudimo sąlygose.


Skundai dėl pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ir bilieto atšaukimo draudimo

Jei norite pateikti skundą, susijusį su pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ir bilieto atšaukimo draudimo polisu, susisiekite tiesiogiai su „Qover“. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skyriuje. Jei skundą atsiųsite „Revolut Insurance Europe“ , mes perduosime jį „Qover“ jo nenagrinėję.


Kaip registruoti pirkinių apsaugos, pinigų grąžinimo apsaugos ir bilietų atšaukimo draudimo įvykį

Jei norite pateikti prašymą dėl išmokos, kreipkitės tiesiogiai į „Qover“. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skyriuje.


Mokesčiai ir atšaukimas

14. Mokėjimas už savo „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ planą

Plano mokestį galite mokėti kas mėnesį arba sumokėti visą sumą kartą per metus. Šie mokesčiai nurodyti mūsų mokesčių puslapyje.

Jums tapus „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ vartotoju, prašysime plano mokestį mokėti iš užregistruotos debeto arba kredito kortelės (jūsų išsaugota kortelė). Plano mokestį iš šios išsaugotos kortelės nurašysime, kol būsite „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ vartotojas.

Jei dėl kokios nors priežasties negalėsime iš jūsų išsaugotos kortelės nurašyti mokėjimo (pvz., dėl to, kad ji nebegalioja), paprašysime užregistruoti kitą kortelę, kuri taps jūsų naująja išsaugota kortele. Jei to nepadarysite per septynias dienas, plano mokestį nurašysime iš jūsų sąskaitos. Taip pat galime imtis teisinių priemonių, kad gautume šį mokėjimą. Jei tai padarysime, jums gali tekti sumokėti pagrįstas tokių mūsų veiksmų išlaidas.

Jūs galite būti atsakingi už visų mokesčių ar išlaidų sumokėjimą, už kurių surinkimą iš jūsų nesame atsakingi.

Deja, jei plano mokesčio nesumokėsite per 30 dienų nuo mokėjimo termino, planą turėsime atšaukti.

15. Mokesčiai už „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ plano supaprastinimą

„Plus“, „Premium“ arba „Metal“ planą galite bet kada nutraukti (vadiname tai supaprastinimu). Tačiau jums gali tekti sumokėti mokestį. Plano teikiamomis privilegijomis vis dar galėsite naudotis iki mėnesio, už kurį sumokėjote, pabaigos. Tada vėl tapsite standartinio plano vartotoju (asmeninės sąskaitos turėtoju, nemokančiu už „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ planą).

Mes galime atsisakyti mokesčio, kurį mokate už supaprastinimą. Jei tai darysime, jums gali tekti pažadėti padaryti (arba nedaryti) tam tikrus dalykus, kad galėtumėte nemokėti supaprastinimo mokesčio. Pvz., jei atsisakysite naujo plano, galime netaikyti supaprastinimo mokesčio, tačiau jums gali tekti pažadėti tam tikrą laiką neatšaukti naujo plano. Ar mes atsisakysime šio mokesčio, ar ne, yra mūsų sprendimas. Pranešime, ar norime jus atleisti nuo nutraukimo mokesčio (pvz., programėlėje ar el. paštu).

Mokesčiai už plano nutraukimą arba supaprastinimą nurodyti žemiau.

Jeigu supaprastinate savo planą per 14 dienų

Jei plano mokestį mokate kas mėnesį grąžinsime visus pinigus už jūsų planą. Jei jums išsiuntėme „Plus“ ar „Premium“ kortelę, turėsite sumokėti pristatymo mokestį ir galime užblokuoti kortelę. Jei užsakėte „Metal“ kortelę, turėsite mums sumokėti 40 EUR (arba tokią pat sumą „Revolut“ sąskaitos valiuta) ir bet kokį pristatymo mokestį.

Jei mokate visą plano kainą kartą per metus grąžinsime visus pinigus už jūsų planą. Jei jums išsiuntėme „Plus“ ar „Premium“ kortelę, turėsite sumokėti pristatymo mokestį ir galime užblokuoti kortelę. Jei užsakėte „Metal“ kortelę, turėsite mums sumokėti 40 EUR (arba tokią pat sumą „Revolut“ sąskaitos valiuta) ir bet kokį pristatymo mokestį.

Mes tai vadiname jūsų teise atsisakyti sutarties. Tai reiškia, kad galite atsisakyti „Plus“, „Premium“ ar „Metal“ plano per pirmąsias 14 dienų nuo plano užsakymo. Jūs turite teisę nutraukti sutartį nemokėdami jokių baudų (išskyrus už „Metal“ kortelę ir pristatymo mokestį) ir nenurodydami jokios priežasties.

Jeigu supaprastinate savo planą 10 mėnesių laikotarpyje, bet ne anksčiau nei 14 dienų po to, kai pradėjote jį naudoti

Jei plano mokestį mokate kas mėnesį mes negrąžinsime jums pinigų ir jūs vis tiek turėsite sumokėti plano mokestį už mėnesį, kurį mus informavote, jog norėtume nutraukti arba supaprastinti savo planą. Taip pat taikysime nutraukimo mokestį, lygų dviejų mėnesių plano mokesčiui.

Jei mokate visą plano kainą kartą per metus mes negalime grąžinti už visus metus sumokėto plano mokesčio, tačiau netaikysime nutraukimo mokesčio.

Jeigu supaprastinate savo planą praėjus 10 ir daugiau mėnesių

Jei plano mokestį mokate kas mėnesį jūs vis tiek turėsite sumokėti plano mokestį už mėnesį, kurį mus informavote, jog norėtume nutraukti arba supaprastinti savo planą, tačiau netaikysime nutraukimo mokesčio.

Jei mokate visą plano kainą kartą per metus mes negalime grąžinti už visus metus sumokėto plano mokesčio, tačiau netaikysime nutraukimo mokesčio.

Paprasta nutraukti arba supaprastinti savo planą

Jei norėtumėte atšaukti planą, galite apie tai pranešti per „Revolut“ programėlę arba parašydami adresu Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika.

16. Kada galite nutraukti mano „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ plano galiojimą?

Jūsų „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ plano galiojimą galime nutraukti tuojau pat, jei:

 • įtariame, kad elgiatės nesąžiningai ar kitaip nusikalstamai;
 • nepateikėte reikiamos informacijos arba turime pagrįstą priežastį manyti, kad pateikta informacija yra melaginga;
 • rimtai arba ne kartą pažeidėte šiuos nuostatus ir sąlygas;
 • esate mums skolingi pinigų ir, nors paprašėme sumokėti, to nepadarėte per pagrįstą laiką;
 • jums paskelbtas bankrotas arba
 • taip privalome pasielgti laikydamiesi kokio nors įstatymo, teisės akto, teismo potvarkio arba ombudsmeno nurodymų.

Jūsų planą galime nutraukti ir dėl kitų priežasčių, tačiau tokiu atveju jums apie tai pranešime bent prieš du mėnesius per „Revolut“ programėlę, teksto žinute arba el. paštu.

17. Šias sąlygas galime keisti

Šiuos nuostatus ir sąlygas galime pakeisti tik dėl šių priežasčių:

 • jei manysime, kad tada jos bus suprantamesnės arba jums naudingesnės;
 • kad atspindėtume, kaip vykdome savo verslą, ypač jei pakeitimai būtini dėl to, jog pasikeitė kurios nors finansinės sistemos ar technologijos teikimo būdas;
 • kad atspindėtume mums galiojančius teisinius ar reguliavimo reikalavimus;
 • kad atspindėtume mūsų verslo vykdymo kaštų pokyčius arba
 • kai keičiame savo paslaugas ar produktus arba įtraukiame naujų.

Informavimas apie pakeitimus

Jei įtrauksime naują produktą ar paslaugą, kuri nepakeičia šių nuostatų ir sąlygų, galime šį produktą ar paslaugą įtraukti iškart, o jums apie tai pranešti prieš pradedant jais naudotis.

Jei pakeisime esamą produktą arba paslaugą, nesusijusius su mokėjimais į jūsų sąskaitą ar iš jos, paprastai jums pranešime likus 30 (trisdešimt) dienų prieš atliekant tokį pakeitimą. Jei atliksime pakeitimą, susijusį su mokėjimais į jūsų sąskaitą arba iš jos (pvz., susijusį su pinigų išgryninimu), paprastai jums apie tai pranešime bent prieš šešiasdešimt (60) dienų per „Revolut“ programėlę.

Jei iš anksto pranešime apie pakeitimą, o jūs iki pakeitimo įsigaliojimo nepranešite, kad norite uždaryti savo sąskaitą, manysime, jog neprieštaraujate pakeitimui.

18. Šiek tiek teisinės informacijos

Mūsų sutartis su jumis

Tik jūs, „Revolut Bank“ ir, jei šiose sąlygose aiškiai nurodyta, „Revolut Insurance Europe“ turite teises pagal sutartį.

Ši sutartis sudaryta asmeniškai su jumis ir jūs negalite niekam kitam perduoti jokių joje numatytų teisių ar įsipareigojimų.


Mūsų teisė perduoti ir perleisti

Jūs sutinkate ir leidžiate mums jungti, reorganizuoti, atskirti, pertvarkyti ar vykdyti bet kokios kitokios formos mūsų įmonės ar verslo reorganizavimą ar restruktūrizavimą ir (arba) perduoti visas mūsų teises ir pareigas pagal šiuos nuostatus ir sąlygas bet kuriai trečiajai šaliai.

Bet kokias šioje sutartyje numatytas jūsų arba mūsų teises ar įsipareigojimus perduosime tik tuo atveju, jei tai neturės reikšmingo neigiamo poveikio jūsų teisėms pagal šiuos nuostatus ir sąlygas, arba turėsime tai padaryti laikydamiesi kokio nors teisinio ar reguliavimo reikalavimo, arba dėl to, jog bus įgyvendinamas mūsų įmonės ar verslo reorganizavimas (ar panašus procesas). Gavus pranešimą apie teisių ir pareigų perdavimą, susijungimą, reorganizavimą ar kitą panašų pranešimą, galėsite uždaryti savo el. pinigų sąskaitą.


Taikomi Lietuvos įstatymai

Šiems nuostatams ir sąlygoms ir sutarčiai būtų taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Vis dėlto galite pasikliauti privalomomis EEE šalies, kurioje gyvenate, vartotojų apsaugos taisyklėmis.


Taikoma šios sutarties versija anglų kalba

Jei šie nuostatai ir sąlygos išverčiami į kitą kalbą, šis vertimas bus tik informacinis, o galiojanti bus versija anglų kalba.


Mūsų teisė priversti vykdyti šios sutarties sąlygas

Jei, jums pažeidus šią tarp jūsų ir mūsų sudarytą sutartį, mes nepasinaudojame savo teisėmis arba atidedame naudojimąsi jomis, tai nepanaikina mūsų galimybės jomis pasinaudoti vėliau.


Teisminio ieškinio pareiškimas mums

Teisinį ieškinį pagal šiuos nuostatus ir sąlygas galima pareikšti tik Lietuvos Respublikos teismuose (arba bet kurios ES valstybės narės, kur gyvenate).


Kriptovaliutos ir taurieji metalai

Šiame puslapyje pateikiamos mūsų, t. y. „Revolut Bank“ jums teikiamų paslaugų sąlygos. Kai kuriose jų dalyse aiškiai nurodomos „Revolut Insurance Europe“ jums teikiamos paslaugos.

Kriptovaliutos ir tauriųjų metalų produktus siūlo Revolut grupės įmonė, Revolut Ltd, įsisteigusi Jungtinėje Karalystėje, pagal Kriptovaliutoms taikomas taisykles bei Tauriesiems metalams taikomas taisykles.