Mokesčiai

Personal Fees (Premium)

Atsisiųsti PDF

Ši mūsų sąlygų versija įsigalios 2023 m. birželio 7 d., išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. Jei nori peržiūrėti sąlygas, galiojančias iki 2023 m. birželio 7 d., spustelėk čia.


Planas

Plano mokestis

 • 7,99 € per mėnesį arba 82 € per metus.


Pinigų įmokėjimas

Pinigų įmokėjimas

 • Nemokamai.

Tačiau, jei pinigus įmokėsite kortele, išduota ne EEE (pvz., JAV išduota kortele), arba komercine kortele, galime taikyti nedidelį mokestį savo išlaidoms padengti.


Kortelė

Pirma „Revolut Premium“ kortelė

 • Nemokamai. Jūsų pirma kortelė gali būti „Premium“ arba standartinė (tačiau atminkite, kad jums gali tekti sumokėti pristatymo mokestį, jei planą atšauksite per 14 dienų nuo užsiregistravimo, jau išsiuntus „Premium“ kortelę).

Antra „Revolut Premium“ kortelė

 • Taip pat nemokama. Jūsų antra kortelė gali būti „Premium“ arba standartinė. Tačiau jei planą atšauksite per 14 dienų nuo užsiregistravimo, jau išsiuntus „Premium“ kortelę, jums gali tekti sumokėti pristatymo mokestį.

Papildomos „Revolut“ kortelės

 • Kaip „Premium“ klientas, pirmąsias dvi korteles gaunate nemokamai (kaip nurodyta pirmiau). Taip pat kiekvienais paskesniais metais gaunate vieną nemokamą pakaitinę kortelę. Visais kitais atvejais taikome 10 € mokestį už kortelę.

Kortelė pagal užsakymą (susikurk savo kortelę „Revolut“ programėlėje)

 • Priklauso nuo kortelių atsargų prieinamumo. Taikomą mokestį nurodysime prieš tau užsakant kortelę programėlėje. Kortelės pagal užsakymą skubus pristatymas yra nemokamas. Norint pakeisti kortelę pagal užsakymą, taikomi tie patys mokesčiai.

Specialaus leidimo kortelė

 • Kaina už kortelę priklauso nuo leidimo tipo (taikomas pristatymo mokestis - prieš užsisakant kortelę pranešime programėlėje, koks mokestis taikomas). Jeigu prireiks pakeisti Specialaus leidimo kortelę ir kortelė bus vis dar siūloma, reikės sumokėti tokį patį mokestį.

„Revolut Pro" kortelė

 • Jei turite „Revolut Pro“ paskyrą ir užsisakysite „Revolut Pro“ kortelę, prieš užsisakydami kortelę „Revolut“ programėlėje parodysime, koks mokestis taikomas už kortelę (taip pat taikomas pristatymo mokestis – koks mokestis taikomas, mes jums pasakysime prieš užsisakant kortelę programėlėje). Jūsų „Revolut Pro" kortelė neįskaičiuojama į jūsų Privatiems klientams taikomo plano kortelių limitą.

Greito „Revolut“ kortelių pristatymo mokestis

 • Nemokamai (tačiau atminkite, kad gali tekti sumokėti pristatymo mokestį, jei nutrauksite planą per 14 dienų kortelės užsakymo).

Virtualiosios „Revolut“ kortelės

 • Nemokamai.


Atsiskaitymas

Pinigų išgryninimas

 • Nemokamas pinigų išgryninimas iki 400 €, po to taikomas mokestis. Šis mokestis yra 2,0% nuo išgryninimo sumos, taikant minimalų 1 € mokestį už kiekvieną išgryninimą.


Siuntimas

Šiame puslapyje pateikiami mokėjimai, kuriuos galite nemokamai siųsti naudojantis „Premium“ planu, ir mokesčiai, kuriuos mokėsite už kitus mokėjimus. Jeigu bus taikomas mokestis, apie tai pranešime „Revolut“ programėlėje prieš atliekant mokėjimą.

Momentiniai pervedimai kitiems „Revolut“ vartotojams

 • Nemokamai. Tai reiškia bet kokį momentinį perdavimą bet kuriam „Revolut“ vartotojui visame pasaulyje.

Vietiniai mokėjimai

 • Nemokamai. Tai reiškia mokėjimus jūsų sąskaitos valiuta, kurie siunčiami į sąskaitą jūsų šalyje.

Mokėjimai Bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA)

 • Nemokamai. Tai reiškia mokėjimus eurais, kai jie siunčiami ne jūsų šalyje, bet Bendroje mokėjimų eurais erdvėje (dar žinoma kaip „SEPA“). Švedijos klientams tai taip pat apima tuos pačius mokėjimus, atliktus Švedijos kronomis. Rumunijos klientams tai taip pat apima SEPA mokėjimus Rumunijos lėjomis


Kortelių pervedimai

Už pervedimus kortele yra taikomas mokestis.

 • Tai reiškia mokėjimą nukreiptą į palaikomą ne Revolut kortelės numerį, atliktą naudojantis Revolut programėle. Šis mokestis bus apskaičiuojamas realiuoju laiku ir jums bus parodytas programėlėje prieš patvirtinant mokėjimą. Tikslus mokestis priklausys nuo pačios operacijos (pavyzdžiui, kiek ir kur siunčiate). Čia taip pat galite pamatyti mūsų šiuo metu galiojančius mokesčius, taikomus kortelių pervedimams.

Tarptautiniai mokėjimai ne SEPA regione

 • Čia galite pamatyti šiuo metu galiojančius mokesčius už tarptautinius mokėjimus.
 • Jūs gausite 20% nuolaidą mokesčiui už bet kokius tarptautinius mokėjimus, neatsižvelgiant į atliekamų tarptautinių mokėjimų skaičių. 20% mokesčio nuolaida bus skaičiuojama kiekvienam jūsų atliekamam tarptautiniam mokėjimui. Mokestis (įskaitant nuolaidą) bus apskaičiuojamas realiu laiku ir rodomas programėlėje prieš atliekant mokėjimą. Tikslus mokestis priklausys nuo to, kokia valiuta atliekate mokėjimą ir kur ją siunčiate, tačiau mokesčio suma turi ribą.
 • Tai reiškia bet kokį tarptautinį mokėjimą (išskyrus mokėjimą Bendroje mokėjimų eurais erdvėje, kaip nurodyta aukščiau).

Valiutos keitimas

Kaskart jums keičiant valiutą per “Revolut“, mes naudojame paprastą ir skaidrią kainodarą:

 • gaunate tikrąjį valiutos kursą;
 • pridedame nedidelį, skaidrų keitimo mokestį (jei jis taikomas); ir
 • matote visą kainą, be jokių paslėptų antkainių ar staigmenų.

Ši kainodara taikoma piniginių valiutų keitimui. Toliau apie tai paaiškiname išsamiau.


Mokėti daugiau, nei nurodyta, reikės tik jei viršysi tavo planui taikomą sąžiningo valiutos keitimo naudojimo limitą. Tokiu atveju limitą viršijantiems keitimams bus pritaikytas sąžiningo valiutos keitimo naudojimo mokestis. Visų mūsų planų naudotojai gali per mėnesį iškeisti mažiausiai 1 000 € be sąžiningo valiutos keitimo naudojimo mokesčio. Šis mokestis pritaikomas viršijus limitą. Jis yra lygus 1 % standartinio plano naudotojams ir 0,5 % plano „Plus“ naudotojams. Mokesčio gali išvengti, jei pasirinksi planą „Premium“ arba „Metal“ (jei dar to nepadarei) – šiems planams netaikomi sąžiningo valiutos keitimo naudojimo limitai.


Visais atvejais kursas ir bet koks mokestis (jei jis taikomas) prieš jums keičiant valiutą bus rodomi programėlėje kartu su visa kaina. Galėsite pasižiūrėti, palyginti su mūsų konkurentais ir nuspręsti, ar jums patinka bendra kaina, ar ne - mes manome, kad jums tai patiks.


Valiutos keitimas piniginėmis valiutomis

Kai jūs atliekate piniginės valiutos keitimą naudodami „Revolut“, mes naudojame paprastą ir skaidrią kainų formulę: kursas + mokestis (jei jis taikomas) = ​​visos išlaidos.

Pinigų valiutų keitimui naudojame tikrąjį valiutos kursą. „Tikrasis“ kursas skirtingiems žmonėms gali reikšti skirtingus dalykus (ir jam gali būti suteikti skirtingi pavadinimai, pvz., „Tarpbankinis“ tarifas). Tačiau tiesa yra ta, kad pinigines valiutas keičia daug skirtingų žaidėjų daugelyje skirtingų rinkų, ir nėra vieno kurso, kuris valdytų visas. „Revolut“ tikrasis valiutos kursas reiškia pirkimo ir pardavimo kursus, kuriuos nustatėme pagal užsienio valiutos rinkos duomenų santraukas, kurias vartojame iš įvairių nepriklausomų šaltinių. Tai kintamas valiutos kursas (tai reiškia, kad jis nuolat kinta). Manome, kad jums jis tikrai patiks.

Mokestis, kurį imame (jei taikomas), yra vienas mokestis už valiutos keitimą. Tai yra kintamas mokestis, o tai reiškia, kad jis keičiasi priklausomai nuo jūsų keitimo parametrų (pvz., ką ir kada keičiate). Kas yra šis mokestis ir kaip jis susideda, galite pamatyti programėlėje. Jis apima šiuos dalykus:

 • Neįprastos valiutos keitimą. Tai padengia išlaidas ir riziką, susijusią dėl retesnių ar ribojamų valiutų.
 • Valiutos keitimą, kai rinka uždaryta. Tai padengia neapibrėžtumą dėl keitimo, kai rinka yra uždaryta (todėl mūsų mokestis gali būti mažesnis darbo valandomis).

Taip pat galite pasinaudoti mūsų svetainėje esančiais valiutos keitimo įrankiais, kurie jums leis sužinoti, koks valiutos keitimo mokestis taikomas atliekant žemiau nurodytas operacijas:

 • Atliekant pavedimą (palaikoma valiuta);
 • Atliekant mokėjimą kortele (įskaitant valiutos keitimo mokestį palaikoma ar nepalaikoma valiuta); arba
 • Atliekant valiutos keitimą (palaikoma valiuta) Revolut programėlėje.

Į taikomą valiutos keitimo kurso mokestį bus įtraukti visi taikomi mokesčiai už neįprastos valiutos keitimą arba konvertavimą, kai rinka uždaryta.

„Revolut Pro“ sąskaita

Jei turite „Revolut Pro“ sąskaitą, toliau nurodyti mokesčiai taikomi už naudojimąsi „Revolut Pro“ sąskaita ir bet kokiomis paslaugomis, kurias galite gauti kaip „Revolut Pro“ klientas, pavyzdžiui, mokėjimų apdorojimo paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos apie paslaugas, kurioms taikomi šie mokesčiai, žr. „Revolut Pro“ sąskaitos sąlygas (kurias vadiname „Pro sąlygomis") ir Mokėjimų apdorojimo paslaugų sutartį (kurią vadiname „Mokėjimų apdorojimo sąlygomis“).


„Revolut Pro“ mokėjimų apdorojimo mokesčiai

Jei naudojate mūsų mokėjimų apdorojimo produktą kaip „Revolut Pro“ klientas, jums bus taikomi toliau nurodyti mokesčiai už naudojimąsi šiomis paslaugomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie paslaugas, kurioms šie mokesčiai taikomi, ir sąlygas dėl mišrių (angl. - blended) mokesčių, žiūrėkite Mokėjimo apdorojimo sąlygas.


Bus taikomi šie mokesčiai (vadiname juos „Revolut Pro mokėjimų apdorojimo mokesčiais“):

 • 2,5% mokėjimams internetu; ir
 • 1,5% mokėjimams neprisijungus prie interneto, naudojant kortelių skaitytuvą.


Prekybininkų mokėjimų grąžinimai (Merchant Chargebacks)

Jei vienas iš jūsų klientų ginčija operaciją, jis gali pateikti mokėjimo grąžinimo (angl. - chargeback) užklausą. Pavyzdžiui, jie gali tai padaryti, jei teigia, kad sandoris buvo apgaulingas arba prekė buvo padirbta arba nepristatyta. Jei mokėjimo grąžinimas bus sėkmingas, pinigai už operaciją bus grąžinti, tačiau turėsite sumokėti grąžinimo mokestį. Mokėjimo grąžinimo mokestis priklauso nuo pradinės operacijos valiutos, kaip nurodyta toliau. Jūs galite turėti teisę užginčyti mokėjimo grąžinimo užklausą.

Daugiau informacijos apie ginčus ir mokėjimų grąžinimus rasite mūsų Mokėjimų apdorojimo paslaugų sutartyje.

Mokėjimo grąžinimo mokesčio suma priklauso nuo pradinės operacijos valiutos. Jei pateiksite įrodymus, kad operacija buvo teisėta, ir pateikėte prekes ar paslaugas pagal sutartį su klientu, emitento bankas gali grąžinti mokėjimo grąžinimą, o grąžinimo mokestis taip pat bus grąžintas į jūsų „Revolut Pro“ paskyrą.


Išsamią informaciją apie mokėjimo grąžinimo mokesčio (angl. - chargeback fee) sumas galite rasti žemiau:

AUD

30

CAD

25

CHF

20

DKK

130

EUR

15

GBP

15

HKD

150

JPY

2000

NOK

200

NZD

30

PLN

80

SEK

200

USD

20

ZAR

350


Norėdami peržiūrėti standartizuotą reguliavimo institucijos formą, kurioje pateikta ši informacija, spustelėkite čia.

Nemokamai galite pasinaudoti šiame dokumente vartojamų sąvokų žodynėliu.Kriptovaliutų ir tauriųjų metalų mokesčiai

Šiame puslapyje rodomi mokesčiai už paslaugas, kurias jums teikia Revolut Bank UAB. Kriptovaliutos ir tauriųjų metalų produktus siūlo Revolut grupės įmonė Revolut Ltd įsisteigusi Jungtinėje Karalystėje. Mokesčius už šias paslaugas galite pamatyti čia (slinkite žemyn iki puslapio apačios).