Mokesčiai

Privatiems klientams taikomi mokesčiai („Premium“)

Jei prie šio mokamo plano prisijungei 2023 m. lapkričio 16 d. arba vėliau, galios ši sąlygų versija. Jei prie šio mokamo plano prisijungei iki lapkričio 16 d., nuo 2023 m. gruodžio 17 d. galios šios sąlygos. Jei nori peržiūrėti ankstesnės versijos sąlygas, spausk čia.


Planas

Plano mokestis

 • 9,99 € per mėnesį arba 100 € per metus.


Pinigų įmokėjimas

Pinigų įmokėjimas

 • Išsaugota kortelė: nemokamai. Tačiau, jei pinigus įneši kortele, išduota ne EEE (pvz., JAV išduota kortele), arba komercine kortele, galime taikyti nedidelį mokestį savo išlaidoms padengti.
 • Bankinis pervedimas: nemokamai.
 • „Paysafe“ sąskaitos papildymas grynaisiais pinigais: 2,5 % už operaciją. Taikomi limitai. Čia peržiūrėk limitus.


Kortelė

Pirma „Revolut Premium“ kortelė

 • Nemokamai. Jūsų pirma kortelė gali būti „Premium“ arba standartinė (tačiau atminkite, kad jums gali tekti sumokėti pristatymo mokestį, jei planą atšauksite per 14 dienų nuo užsiregistravimo, jau išsiuntus „Premium“ kortelę).

Antra „Revolut Premium“ kortelė

 • Taip pat nemokama. Jūsų antra kortelė gali būti „Premium“ arba standartinė. Tačiau jei planą atšauksite per 14 dienų nuo užsiregistravimo, jau išsiuntus „Premium“ kortelę, jums gali tekti sumokėti pristatymo mokestį.

Papildomos „Revolut“ kortelės

 • Kaip „Premium“ klientas, pirmąsias dvi korteles gaunate nemokamai (kaip nurodyta pirmiau). Taip pat kiekvienais paskesniais metais gaunate vieną nemokamą pakaitinę kortelę. Visais kitais atvejais taikome 10 € mokestį už kortelę.

Kortelė pagal užsakymą (susikurk savo kortelę „Revolut“ programėlėje)

 • Priklauso nuo kortelių atsargų prieinamumo. Taikomą mokestį nurodysime prieš tau užsakant kortelę programėlėje. Kortelės pagal užsakymą skubus pristatymas yra nemokamas. Norint pakeisti kortelę pagal užsakymą, taikomi tie patys mokesčiai.

Specialaus leidimo kortelė

 • Kaina už kortelę priklauso nuo leidimo tipo (taikomas pristatymo mokestis - prieš užsisakant kortelę pranešime programėlėje, koks mokestis taikomas). Jeigu prireiks pakeisti Specialaus leidimo kortelę ir kortelė bus vis dar siūloma, reikės sumokėti tokį patį mokestį.

„Revolut Pro" kortelė

 • Jei turite „Revolut Pro“ paskyrą ir užsisakysite „Revolut Pro“ kortelę, prieš užsisakydami kortelę „Revolut“ programėlėje parodysime, koks mokestis taikomas už kortelę (taip pat taikomas pristatymo mokestis – koks mokestis taikomas, mes jums pasakysime prieš užsisakant kortelę programėlėje). Jūsų „Revolut Pro" kortelė neįskaičiuojama į jūsų Privatiems klientams taikomo plano kortelių limitą.

Greito „Revolut“ kortelių pristatymo mokestis

 • Nemokamai (tačiau atminkite, kad gali tekti sumokėti pristatymo mokestį, jei nutrauksite planą per 14 dienų kortelės užsakymo).

Virtualiosios „Revolut“ kortelės

 • Nemokamai.


Atsiskaitymas

Pinigų išgryninimas

 • Nemokamas pinigų išgryninimas iki 400 €, po to taikomas mokestis. Šis mokestis yra 2,0% nuo išgryninimo sumos, taikant minimalų 1 € mokestį už kiekvieną išgryninimą.


Siuntimas

Šiame puslapyje pateikiami mokėjimai, kuriuos galite nemokamai siųsti naudojantis „Premium“ planu, ir mokesčiai, kuriuos mokėsite už kitus mokėjimus. Jeigu bus taikomas mokestis, apie tai pranešime „Revolut“ programėlėje prieš atliekant mokėjimą.

Momentiniai pervedimai kitiems „Revolut“ vartotojams

 • Nemokamai. Tai reiškia bet kokį momentinį perdavimą bet kuriam „Revolut“ vartotojui visame pasaulyje.

Vietiniai mokėjimai

 • Nemokamai. Tai reiškia mokėjimus jūsų sąskaitos valiuta, kurie siunčiami į sąskaitą jūsų šalyje.

Mokėjimai Bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA)

 • Nemokamai. Tai reiškia mokėjimus eurais, kai jie siunčiami ne jūsų šalyje, bet Bendroje mokėjimų eurais erdvėje (dar žinoma kaip „SEPA“). Švedijos klientams tai taip pat apima tuos pačius mokėjimus, atliktus Švedijos kronomis. Rumunijos klientams tai taip pat apima SEPA mokėjimus Rumunijos lėjomis


Kortelių pervedimai

Už pervedimus kortele yra taikomas mokestis.

 • Tai reiškia mokėjimą nukreiptą į palaikomą ne Revolut kortelės numerį, atliktą naudojantis Revolut programėle. Šis mokestis bus apskaičiuojamas realiuoju laiku ir jums bus parodytas programėlėje prieš patvirtinant mokėjimą. Tikslus mokestis priklausys nuo pačios operacijos (pavyzdžiui, kiek ir kur siunčiate). Čia taip pat galite pamatyti mūsų šiuo metu galiojančius mokesčius, taikomus kortelių pervedimams.

Tarptautiniai mokėjimai ne SEPA regione

 • Čia galite pamatyti šiuo metu galiojančius mokesčius už tarptautinius mokėjimus.
 • Jūs gausite 20% nuolaidą mokesčiui už bet kokius tarptautinius mokėjimus, neatsižvelgiant į atliekamų tarptautinių mokėjimų skaičių. 20% mokesčio nuolaida bus skaičiuojama kiekvienam jūsų atliekamam tarptautiniam mokėjimui. Mokestis (įskaitant nuolaidą) bus apskaičiuojamas realiu laiku ir rodomas programėlėje prieš atliekant mokėjimą. Tikslus mokestis priklausys nuo to, kokia valiuta atliekate mokėjimą ir kur ją siunčiate, tačiau mokesčio suma turi ribą.
 • Tai reiškia bet kokį tarptautinį mokėjimą (išskyrus mokėjimą Bendroje mokėjimų eurais erdvėje, kaip nurodyta aukščiau).

Funkcija „Sumokėti visus mokesčius“

 • Atliekant tarptautinį mokėjimą, tarpininkaujantys bankai gali iš siunčiamos sumos nuskaičiuoti mokesčius. Mūsų funkcija „Sumokėti visus mokesčius“ leidžia iš anksto sumokėti fiksuotą mokestį užtikrinant, kad gavėjas gaus visą sumą. Jis bus nuskaitomas vietoj standartinio tarptautinių mokėjimų mokesčio.
 • Šio mokesčio dydis priklauso nuo tavo pagrindinės valiutos. Kartkartėmis jis gali keistis, tačiau prieš sutikdamas (-a) su pervedimu visada matysi esamą mokestį programėlėje. Esamus mokesčius ir, kur ši funkcija prieinama, gali pamatyti mūsų kainų puslapyje čia.
 • Nuolaida šiam mokesčiui (jei tokia yra) bus taikoma pagal tavo kainų planą taip pat, kaip ir kitiems tarptautinių mokėjimų mokesčiams.

Valiutos keitimas

Kai atliekate valiutos keitimą naudodamiesi „Revolut“ ir neviršydami savo plano keitimo limito:

 • gaunate Revolut valiutos kursą;
 • pridedami keitimo mokestį (jei jis taikomas); ir
 • kai įmanoma, jums nurodysime bendrą kainą dar prieš atliekant keitimą.

Ši kainodara taikoma keičiant pinigų valiutas. Išsamiau tai paaiškinome žemiau.


Daugiau mokėsite tik tuo atveju, jei viršysite savo plano keitimo limitą. Viršijus šį limitą, bus taikomas

sąžiningo naudojimo mokestis nuo papildomos sumos. Šie limitai yra:

 • Standartinis planas: Valiutos keitimo limitas – 1 000 EUR per mėnesį. Bet kokiam papildomam valiutos keitimui taikomas 1 % sąžiningo naudojimo mokestis.
 • Plus planas: Valiutos keitimo limitas – 3 000 EUR per mėnesį. Bet kokiam papildomam valiutos keitimui taikomas 0,5 % sąžiningo naudojimo mokestis.
 • Premium, Metal ir Ultra: Keitimo limito nėra. Sąžiningo naudojimo mokesčio nėra.


Kai įmanoma, kursas, bet koks mokestis ir bendra kaina jums bus rodomi programėlėje prieš atliekant keitimą. Pamačius jį galima palyginti su mūsų konkurentais ir nuspręsti, ar bendra kaina jums tinka, tačiau mes manome, kad ji jums patiks. Vienintelė išimtis, kai neįmanoma iš anksto parodyti bendros kainos, yra tada, kai perkate kortele ir reikia atlikti keitimą realiuoju laiku (pavyzdžiui, perkate USD, bet neturite USD likučio, todėl turime atlikti keitimą realiuoju laiku). Tačiau po operacijos programėlėje galėsite matyti bendros kainos informaciją.


Valiutos keitimas piniginėmis valiutomis

Kai keičiate valiutą naudodamiesi „Revolut“, naudojame „Revolut“ valiutos kursą, pridedame mokestį (jei jis taikomas) ir, jei įmanoma, parodome jums bendrą kainą.


Pinigų valiutos keitimams taikome savo „Revolut“ valiutos kursą. Šį kursą nustatome patys. Šis valiutos kursas yra kintamas, o tai reiškia, kad jis nuolat kinta. Manome, kad jis jums patiks.


Taikomas mokestis (jei toks yra) yra keitimo mokestis. Šis mokestis yra kintamas, o tai reiškia, kad jis nuolat keičiasi atsižvelgiant į jūsų valiutos keitimo parametrus (pavyzdžiui, ką ir kada keičiate). Šį mokestį galite matyti programėlėje.


Atminkite, kad jūsų pinigų valiutos keitimai įskaičiuojami į jūsų keitimo sąžiningo naudojimo mokesčio limitą, jei turite standartinį planą arba planą „Plus“ (tačiau tai negalioja, jei turite planą Premium, Metal arba Ultra).


Daugiau informacijos apie valiutos keitmą, "Revolut" valiutos kursą ir keitimo mokestį galite rasti mūsų D.U.K.

„Revolut Pro“ sąskaita

Jei turite „Revolut Pro“ sąskaitą, toliau nurodyti mokesčiai taikomi už naudojimąsi „Revolut Pro“ sąskaita ir bet kokiomis paslaugomis, kurias galite gauti kaip „Revolut Pro“ klientas, pavyzdžiui, mokėjimų apdorojimo paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos apie paslaugas, kurioms taikomi šie mokesčiai, žr. „Revolut Pro“ sąskaitos sąlygas (kurias vadiname „Pro sąlygomis") ir Mokėjimų apdorojimo paslaugų sutartį (kurią vadiname „Mokėjimų apdorojimo sąlygomis“).


„Revolut Pro“ mokėjimų apdorojimo mokesčiai

Jei naudojate mūsų mokėjimų apdorojimo produktą kaip „Revolut Pro“ klientas, jums bus taikomi toliau nurodyti mokesčiai už naudojimąsi šiomis paslaugomis. Mūsų mokesčiai už mokėjimus internetu apima procentinį mokestį ir fiksuotą mokestį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie paslaugas, kurioms šie mokesčiai taikomi, ir sąlygas dėl mišrių (angl. - blended) mokesčių, žiūrėkite Mokėjimo apdorojimo sąlygas.


Bus taikomi šie mokesčiai (vadiname juos „Revolut Pro mokėjimų apdorojimo mokesčiais“):

Mokėjimo tipas

Mokestis

Mokėjimai internetu

„Visa“ / „Mastercard“ mokėjimai naudojant EEE vartotojų korteles

1% + 0.20 €

„Visa“ / „Mastercard“ / „American Express“ mokėjimai naudojant bet kokias kitas korteles

2.8% + 0.20 €

„American Express“ mokėjimai naudojant EEE vartotojų korteles

1.7% + 0.20 €

„Revolut Pay“ (iš sąskaitos į sąskaitą)

1% + 0.20 €

Asmeniniai mokėjimai kortele

„Visa“ / „Mastercard“ mokėjimai naudojant EEE vartotojų korteles

1.5%

„Visa“ / „Mastercard“ mokėjimai naudojant bet kokias kitas korteles

1.5%

„American Express“ mokėjimai naudojant EEE vartotojų korteles

1.7%

„American Express“ mokėjimai naudojant bet kokias kitas korteles

1.7%


Prekybininkų mokėjimų grąžinimai (Merchant Chargebacks)

Jei vienas iš jūsų klientų ginčija operaciją, jis gali pateikti mokėjimo grąžinimo (angl. - chargeback) užklausą. Pavyzdžiui, jie gali tai padaryti, jei teigia, kad sandoris buvo apgaulingas arba prekė buvo padirbta arba nepristatyta. Jei mokėjimo grąžinimas bus sėkmingas, pinigai už operaciją bus grąžinti, tačiau turėsite sumokėti grąžinimo mokestį. Mokėjimo grąžinimo mokestis priklauso nuo pradinės operacijos valiutos, kaip nurodyta toliau. Jūs galite turėti teisę užginčyti mokėjimo grąžinimo užklausą.

Daugiau informacijos apie ginčus ir mokėjimų grąžinimus rasite mūsų Mokėjimų apdorojimo paslaugų sutartyje.

Mokėjimo grąžinimo mokesčio suma priklauso nuo pradinės operacijos valiutos. Jei pateiksite įrodymus, kad operacija buvo teisėta, ir pateikėte prekes ar paslaugas pagal sutartį su klientu, emitento bankas gali grąžinti mokėjimo grąžinimą, o grąžinimo mokestis taip pat bus grąžintas į jūsų „Revolut Pro“ paskyrą.


Išsamią informaciją apie mokėjimo grąžinimo mokesčio (angl. - chargeback fee) sumas galite rasti žemiau:

AUD

30

CAD

25

CHF

20

DKK

130

EUR

15

GBP

15

HKD

150

JPY

2000

NOK

200

NZD

30

PLN

80

SEK

200

USD

20

ZAR

350


Norėdami peržiūrėti standartizuotą reguliavimo institucijos formą, kurioje pateikta ši informacija, spustelėkite čia.

Nemokamai galite pasinaudoti šiame dokumente vartojamų sąvokų žodynėliu.Kriptovaliutų ir tauriųjų metalų mokesčiai

Šiame puslapyje rodomi mokesčiai už paslaugas, kurias jums teikia Revolut Bank UAB. Kriptovaliutos ir tauriųjų metalų produktus siūlo Revolut grupės įmonė Revolut Ltd įsisteigusi Jungtinėje Karalystėje. Mokesčius už šias paslaugas galite pamatyti čia (slinkite žemyn iki puslapio apačios).