Pasiūlymo sąlygos

Akcijos “Rekomendacija” sąlygos

Akcijos “Rekomendacija” sąlygos

Kokia šios akcijos esmė?

Savo esamiems klientams, turintiems bet kurį asmeninės sąskaitos planą, "Revolut" siūlo galimybę už rekomendaciją gauti atlygį, mokamą pinigais, kurie yra įskaitomi į pagrindinį asmeninės sąskaitos likutį ("Atlygis"), rekomenduojant kam nors ("Pakviestasis") užsisakyti "Revolut" asmeninę sąskaitą ("Akcija"). Viskas, ką Pakviestasis turės padaryti, tai atlikti šiose taisyklėse ir sąlygose nurodytus veiksmus. Teisę ką nors rekomenduoti dalyvauti Akcijoje turi bet kuris kvietimą "Revolut" programėlės pagrindiniame ekrane ("Programėlėje pateiktas kvietimas rekomenduoti") tiesiogiai iš mūsų gavęs asmuo. Taip pat išsiųsime jums el. laišką į el. paštą, registruotą jūsų "Revolut" asmeninėje paskyroje, kuriame išdėstysime viską, ką turite žinoti (nebent paprašėte mūsų nesiųsti jums "Revolut" rinkodaros el. laiškų).

Akcija galioja tam tikrą laikotarpį, kuris nustatomas Programėlėje pateiktame kvietime rekomenduoti. Mes tai vadiname "Akcijos laikotarpiu". Bet koks Atlygis bus išmokėtas tik tuo atveju, jei Akcijos laikotarpiu ir pasirinktas "Revolut" klientas, ir jo Pakviestasis atitiks visus šiose sąlygose nurodytus kriterijus. Kartais Pakviestajam gali reikėti atlikti atitinkamus veiksmus ilgiau nei Akcijos laikotarpiu - tokiu atveju konkreti data bus patvirtinta Programėlėje pateiktame kvietime rekomenduoti.

Akcijai taikomas sąlygas sudaro šios sąlygos ir informacija, pateikta Programėlėje esančiame kvietime rekomenduoti ("Akcijos sąlygos").

Dalyvaudami Akcijoje privalote nuolat laikytis šių Akcijos sąlygų ir sąlygų, taikomų jūsų "Revolut" asmeninei sąskaitai.


Ką turite padaryti, kad gautumėte Atlygį?


Gavę Programėlėje pateiktą kvietimą rekomenduoti, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus:

 • Pakvieskite ką nors prisijungti prie "Revolut" bakstelėdami mygtuką "Rekomenduoti", rodomą programėlės pagrindiniame ekrane esančioje rekomendavimo skiltyje, arba mūsų el. laiške.
 • Kai tai padarysite, bus rodomas pranešimo juodraštis, kuriame bus jūsų unikali rekomendavimo nuoroda. Galite suasmeninti pranešimą ir jį išsiųsti savo Pakviestajam (-iesiems). Sutinkate, kad neklaidinsite ir nebandysite suklaidinti kitų asmenų dėl šios Akcijos.
 • Siųsdami rekomendavimo pranešimus sutinkate, kad tik jūs esate pranešimo siuntėjas, siųsite jį tik pažįstamiems žmonėms, turite leidimą jį siųsti, nesiųsite niekam per daug pranešimų ir laikysitės visų galiojančių teisės aktų.
 • Kad galėtumėte dalyvauti Akcijoje, kiekvienas Pakviestasis turi spustelėti jūsų unikalią nuorodą.

Didžiausią asmenų, kuriuos galite nukreipti dalyvauti Akcijoje, skaičių patvirtinsime Programėlėje esančiame kvietime rekomenduoti. Jei rekomenduosite daugiau žmonių nei šis skaičius, už šiuos papildomus Pakviestuosius jums nebus mokamas joks Atlygis, net jei jie sėkmingai atliks atitinkamus veiksmus.

Atlygio suma priklauso tik jums ir bus išmokėta jūsų "Revolut" asmeninės sąskaitos bazine valiuta. Visa informacija apie Atlygio sumą už kiekvieną rekomendaciją bus nurodyta Programėlėje esančiame kvietime rekomenduoti.


Kintamas Atlygis


Kartais Atlygio suma gali skirtis už kiekvieną per Akcijos laikotarpį atliktą rekomendaciją. Pavyzdžiui, galime sutikti pasiūlyti jums vieną iš penkių skirtingų sumų už kiekvieną rekomendaciją, o kurią sumą gausite, bus nustatyta burtų keliu.

Jei tai taikoma jūsų Akcijai, už kiekvieną jūsų Pakviestąjį (neviršijant maksimalios sumos), kuris Akcijos laikotarpiu atliks veiksmus, nurodytus šių Akcijos sąlygų skyriuje "Ką turi padaryti jūsų Pakviestasis, kad gautumėte Atlygį?", įtrauksime jus į burtų traukimą ir laimėsite toliau nurodytus Atlygius. Tokiu atveju jūsų šansai arba tikimybė gauti kiekvieną Atlygį bus nustatyti pagal toliau nurodytą formulę, o tai, kad ją taikome Akcijai, patvirtinsime Programėlėje esančiame kvietime rekomenduoti.

Kintamus Atlygius siūlysime tik tose rinkose, kuriose mums tai leidžiama daryti pagal vietos įstatymus ir taisykles. Kintami Atlygiai pagal šią Akciją negali būti skiriami rekomenduojantiesiems, kurie yra "Revolut Technologies Inc." klientai Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Čia rasite kintamojo Atlygio sumas, skirtas įmonėms ir rinkoms, kuriose taikysime kintamąjį Atlygį.


Ką turi padaryti jūsų Pakviestasis, kad gautumėte Atlygį?


Tam, kad galėtumėte pretenduoti į Atlygį, jūsų Pakviestasis turi įvykdyti toliau nurodytus veiksmus iki Programėlėje pateiktame kvietime rekomenduoti nurodytos datos:

 • Sėkmingai atsidaryti pirmą "Revolut" asmeninę sąskaitą, naudojant jūsų unikalią nuorodą. (Jeigu Pakviestasis anksčiau užsiregistravo "Revolut" asmeninę sąskaitą bet kuriame iš mūsų pasaulinių padalinių, Atlygio negausite.) Sąskaita, kurią Pakviestasis atidaro, taip pat turi būti būtent "Revolut" asmeninė sąskaita - Pakviestajam atsidarius kitą "Revolut" sąskaitą, pavyzdžiui, verslo ar bendrą sąskaitą, Atlygio negausite.
 • Papildyti sąskaitą iš išorinio šaltinio (pvz., papildant kortele ar pervedant iš kito banko, bet ne pervedant iš kitos "Revolut" sąskaitos). Minimalios reikalaujamos sumos nėra.
 • Užsisakyti fizinę kortelę (gali būti taikomas pristatymo mokestis ir (arba) mokestis už pačią kortelę, kaip nurodyta Mokesčių puslapyje, kuris taikomas naujam Pakviestojo asmeninės sąskaitos planui).
 • Atlikti tam tikrą skaičių pirkimų kortele už reikalaujamą mažiausią sumą. Pirkimų kortele skaičius ir reikalaujama mažiausia suma kiekvienam arba visiems pirkiniams yra paaiškinta jūsų Programėlėje esančiame kvietime rekomenduoti. Šie pirkimai kortele gali būti atliekami naudojant virtualią arba fizinę kortelę ir tai turi būti tikri pirkiniai (pavyzdžiui, kortelių operacijos mokėjimo, lošimo, dovanų kortelių ar valiutos keitimo paslaugų teikėjams ir pinigų pervedimai negalioja). Reikalaujama mažiausia suma nustatoma pagal rekomenduojančiojo šalį.

Jums nebus išmokėtas Atlygis (arba gali būti panaikintas anksčiau išmokėtas Atlygis), jei jūsų Pakviestasis panaikins vieną iš šių veiksmų po to, kai jį atliko. Pavyzdžiui, jei jis uždaro savo "Revolut" asmeninę sąskaitą per 14 dienų nuo jos atidarymo, atšaukia savo kortelę prieš jai atvykstant arba atšaukia / grąžina savo pirkinį kortele.


Kokią kitą teisinę informaciją turėčiau žinoti?


 1. Akcija yra vienpusė kampanija, kurios metu tik "Revolut" klientas, kuris buvo pakviestas rekomenduoti draugą (ne Pakviestasis), gali būti apdovanotas Atlygiu (-iais).
 2. Kad turėtumėte teisę gauti Atlygį, turite turėti aktyvią asmeninę paskyrą (t. y. jūsų paskyra negali būti apribota, sustabdyta ar uždaryta) per visą Akcijos laikotarpį ir tuo metu, kai turime skirti jūsų paskyrai bet kurį (-ius) Atlygį (-ius).
 3. Programėlėje esančiame kvietime rekomenduoti patvirtinsime, kada galite tikėtis gauti bet kurį Atlygį, kuris jums priklauso pagal Akciją.
 4. Pasiliekame teisę atšaukti bet kurį (-ius) į jūsų "Revolut" asmeninę sąskaitą įskaitytą (-us) Atlygį (-ius), jei sužinome, kad pažeidėte šias Akcijos sąlygas. Mes laikysime, kad bet kurio Atlygio panaikinimas buvo atliktas su jūsų sutikimu, o mokėjimą patvirtinote jūs.
 5. Jei manome, kad sukčiaujate arba iš esmės piktnaudžiaujate Akcija, taip pat galime savo nuožiūra imtis bet kokių veiksmų, kuriuos laikome tinkamais tokiomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, esminiu piktnaudžiavimu Akcija būtų laikomas kampanijos, kuria siekiama pasipelnyti iš Akcijos tokiu būdu, kad neatsiranda tikrų ir unikalių naujų "Revolut" klientų, organizavimas, todėl mes galime ne tik panaikinti bet kurį (-ius) Atlygį (-ius), bet ir uždaryti jūsų "Revolut" asmeninę sąskaitą.
 6. Mes galime pakeisti, sustabdyti arba nutraukti Akciją anksčiau nei Akcijos laikotarpio pabaiga, jei, mūsų pagrįsta nuomone, Akcija piktnaudžiaujama arba ji gali neigiamai paveikti "Revolut" gerą vardą ar reputaciją, arba dėl nenumatytų aplinkybių, dėl kurių mes negalime tęsti Akcijos. Mes galime sustabdyti arba nutraukti Akciją individualiai arba visos Akcijos mastu.
 7. Jei iki Akcijos laikotarpio pabaigos turėsime pakeisti, sustabdyti ar nutraukti Akciją, stengsimės apie tai pranešti programėle ir (arba) el. paštu. "Revolut" nebus atsakinga už jokius tiesiogiai ar netiesiogiai patirtus nuostolius, jei negalėsime tęsti Akcijos, kaip planuota. Jei manote, kad turite teisę į tam tikrą su Akcija susijusią naudą, kuri jums nebuvo suteikta dėl ankstyvo sustabdymo ar nutraukimo, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
 8. Dalyvaudami šioje Akcijoje patvirtinate, kad suprantate, jog bet kuris Atlygis gali būti apmokestinamas vietiniu pajamų mokesčiu šalyje, kurioje gyvenate, ir (arba) vietinėje teritorijoje, kurioje esate mokesčių rezidentas. Mokesčius, kurie gali atsirasti gavus bet kurį Atlygį, privalote sumokėti jūs. "Revolut" neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias mokestines prievoles, kurios gali atsirasti gavus bet kurį Atlygį pagal šią Akciją.
 9. Šiame dokumente pateiktos sąlygos skelbiamos anglų kalba. Jei jos yra išverstos į kitą kalbą, jei toliau esančioje lentelėje nenurodyta kitaip, vertimas yra tik informacinio pobūdžio, o anglų kalba taikoma ir gali būti naudojama teisiniuose procesuose.
 10. Visi Akcijos metu tvarkomi ar kontroliuojami asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis "Revolut" klientų privatumo pranešimu, kuris taikomas jūsų "Revolut" asmeninei sąskaitai. Žr. šias nuorodas:
 • Revolut Ltd ir EEE rinkas aptarnaujančių įmonių / filialų klientų privatumo pranešimai - žr. čia
 • Klientų privatumo pranešimas klientams Brazilijoje - žr. čia
 • Japonijos klientams skirta privatumo politika - žr. čia
 • Privatumo politika klientams Singapūre - žr. čia
 • Privatumo politika klientams Jungtinėse Amerikos Valstijose - žr. čia

Akciją organizuoja ir siūlo kiekviena iš šių "Revolut" grupės įmonių. Jei turite nusiskundimų dėl Akcijos, kreipkitės tiesiogiai į jas:

"Revolut" grupės įmonė / filialas

Registruotas adresas ir įmonės numeris

Šioms Akcijos sąlygoms taikoma teisė

Kurie teismai turi jurisdikciją

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londonas, E14 4HD ir įmonės numeris 08804411

Anglijos teisė

Anglijos ir Velso teismai

Revolut Bank UAB

Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuva ir įmonės numeris 304580906

Lietuvos teisė

Lietuvos arba bet kurios ES valstybės narės, kurioje gyvenate, teismai

Revolut Bank UAB, veikiantis per savo filialą Airijoje

2 Dublin Landings, North Dock, Dublinas 1, Airija ir įmonės numeris 909790

Airijos teisė

Kompetentingas Airijos teismas

Revolut Bank UAB, veikiantis per savo filialą Prancūzijoje

10 avenue Kléber, 75116 Paryžius, Prancūzija ir įmonės numeris SIREN 894 031 244

Prancūzijos teisė

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip mes išnagrinėjome jūsų skundą, galite jį nemokamai perduoti Prancūzijos finansinės asociacijos (ASF) mediatoriui, o bet koks ginčas gali būti perduotas kompetentingam Prancūzijos teismui.

Revolut Bank UAB, veikiantis per savo filialą Nyderlanduose

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN in Amsterdamas, Nyderlandai, ir įmonės numeris 000053153170

Nyderlandų teisė

Amsterdamo teismai

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

Serrano 20, 28001, Madridas (Ispanija), mokesčių Nr. W0250845E, tinkamai įregistruota Madrido komercijos registre, tomas 44863, lapas 1, dalis 8, puslapio numeris M-789831, ir Ispanijos banke numeriu 1583

Ispanijos teisė

Kompetentingas Ispanijos teismas

Revolut Bank UAB, veikiantis per savo filialą Vokietijoje

Zimmerstr. 78, 10117 Berlin, Germany

Vokietijos teisė

Kompetentingi Vokietijos teismai

Revolut Tecnologia Brasil Ltda.

Rua Manoel da Nóbrega, 1280, 10o andar , Paraíso, San Paulas – SP, CEP 04001-902 ir mokesčių registro (CNPJ) Nr. 44.626.880/0001-81

Brazilijos teisė

San Paulo miesto, San Paulo valstijos teismai

Revolut Technologies Japan, Inc.

ARK Hills South Tower, 1-4-5 Roppongi, Minato-ku, Tokijas, Japonija

Japonijos teisė

Taikoma Akcijos sąlygų versija japonų kalba

Tokijo apygardos teismas

Revolut Technologies Singapore Pte Ltd

30 Cecil Street, #19-08, Prudential Tower, Singapūras 049712

Singapūro teisė

Singapūro tesimai

Revolut Technologies Inc.*

107 Greenwich Street, Floor 20, Niujorkas, NY 10006

Niujorko teisė

Niujorko apygardos teismai**


*„Revolut USA“ išankstinio apmokėjimo „Visa®“ ir išankstinio apmokėjimo „Mastercard®“ korteles išduoda FDIC narys „Community Federal Savings Bank“ pagal „Visa“ ir „Mastercard“ licencijas.

**Ginčams, kylantiems dėl šios Akcijos sąlygų Jungtinėse Amerikos Valstijose, taikoma "Revolut" išankstinio mokėjimo kortelių "Visa" ir "Prepaid Mastercard" turėtojo sutartis, įskaitant taikytiną teisę ir arbitražo nuostatą.