Mokėjimų nuorodos

Gauk mokėjimus greitai ir lengvai

50 % mokėjimų paprastai sumokama per 25 minutes su mokėjimų nuorodomis.

Gauti mokėjimą iš karto – kaip niekad lengva

Priimk mokėjimus per kelias sekundes be jokių svetainių ar kodavimo išteklių. Tiesiog sukurk mokėjimo nuorodą ir greitai gauk mokėjimą.

Klientai gali sumokėti per kelias sekundes

Pasidalink mokėjimo nuoroda el. paštu, SMS žinute arba sąskaita faktūra su bet kuo ir bet kur. Klientai gali rinktis iš įvairių mokėjimo parinkčių, todėl saugiai sumokėti yra lengviau nei bet kada anksčiau.

Pasiek sunkiai uždirbtus pinigus greičiau

50 % mokėjimų paprastai sumokama per 25 minutes, todėl nelaukdamas galėsi pasiekti uždirbtus pinigus

Prašyk sumokėti pasinaudodamas visais „Revolut“ pranašumais

Gauk didesnį uždarbį mokėdamas mažus mokesčius, greičiau gauk prieigą prie savo lėšų ir priimk mokėjimus kaip vietinis. Viską gauk vienoje vietoje naudodamas „Revolut Business“.

Pasilik didesnę dalį pajamų

Supaprastintas verslas ir paprasti būdai priimti mokėjimus bei kitos funkcijos

Išmanesnės sąskaitos faktūros

Daugiau apie sąskaitas faktūras

Įgyk savo atsiskaitymo patirtį su mūsų pardavėjo API

Daugiau apie pardavėjo API

Taigi, ko dar lauki?

Jau šiandien mokėk visame pasaulyje paprastai