Fleksibilni novčani fondovi

Stvarni povrati na vaš novac

Uložite višak novca od vašeg poslovanja u fondove uz dnevno plaćanje povrata po izvrsnim stopama. Jednostavan pristup uz bilo koji plaćeni plan. Rizik za kapital. Vrijednost investicija može pasti, ali i porasti. Primjenjuju se Uvjeti i odredbe.

Povećajte svoj novac u tri različite valute

Ulažite i zaradite povrat novca koji se svakodnevno uplaćuje izravno na vaš poslovni račun. Tako ćete osigurati da vaš poslovni višak novca uvijek radi za vas, čak i kada vi ne radite.

 • Do

  4,78%

  APY¹ na valutu GBP

 • Do

  5,11%

  APY¹ na valutu USD

 • Do

  3,55%

  APY¹ na valutu EUR

¹Prikazani godišnji postotni prinos (APY) prikazan je kao neto vrijednost (bez naknada) od 15.7.24. i primjenjuje se na sredstva u svim prikazanim valutama, te se može mijenjati svakodnevno. Ovo je najviši APY koji se nudi korisnicima Enterprise plana. Vaš APY može biti niži, ovisno o vašem planu pretplate i primjenjivim naknadama. Fluktuacije tečaja mogu negativno utjecati na ukupne povrate od vaše početne investicije. Ranija uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Što su Fleksibilni novčani fondovi?

Fleksibilni novčani fondovi omogućuju vam da povećate svoj novac ulaganjem u fondove tržišta novca. Iako sva ulaganja uključuju određenu dozu neizvjesnosti, ovi fondovi su niskog rizika. Banke i velike korporacije koriste ih već godinama kao zaštitu od inflacije, a obično ostvaruju veći povrat od štednih računa (u uvjetima visokih kamatnih stopa središnje banke).Vizuali koji prikazuju APY, iznose ulaganja i isplaćene prinose prikazani su samo u ilustrativne i informativne svrhe.Početak
Što su Fleksibilni novčani fondovi?
Što su Fleksibilni novčani fondovi?
Ulaganja s niskim rizikom...
...s globalnim partnerom

Jednostavan pristup svom novcu

Dodajte ili podignite novac bez straha od naknada ili ograničenja – sredstva će vam biti dostupna u roku od 2 radna dana (primjenjuju se Uvjeti i odredbe). Također, postavite dozvole za ograničavanje toga tko u vašem timu može vidjeti i upravljati sredstvima.Početak

Ulaganje bez ograničenja

Ne primjenjujemo ograničenja na minimalne ili maksimalne iznose ulaganja. Možete otvoriti do 100 Fleksibilnih novčanih fondova za svoje poslovanje u bilo kojoj dostupnoj valuti, bez ograničenja iznosa ulaganja.Početak

Stvorite svoje financijske rezerve

Neka vaš novac radi za sve ono što vas čeka – od plaćanja poreza i neočekivanih troškova do ulaganja u nove akvizicije ili reinvestiranja u vlastito poslovanje.Uvećajte svoj novac

Započnite s uvećavanjem svog novca

Imate li pitanja?

često postavljenim pitanjima o Fleksibilnim novčanim fondovima.

 • Fleksibilni novčani fondovi dostupni su svim tvrtkama koje koriste Grow, Scale i Enterprise planove. Trenutačno Fleksibilni novčani fondovi nisu dostupni korisnicima Basic plana. Uz to, iz određenih razloga (primjerice, ako vaša tvrtka ima više poreznih rezidentnosti) možemo ograničiti vaš pristup Fleksibilnim novčanim fondovima. Više informacija možete pronaći u našimčesto postavljenim pitanjima o Fleksibilnim novčanim fondovima.
 • Kada dodajete ili povlačite novac putem Fleksibilnih novčanih fondova, kupujete ili prodajete udjele fonda tržišta novca u istoj valuti – bilo da je to EUR, USD ili GBP. Unutar svakog fonda mogu postojati različite klase udjela. Klasa udjela dostupna vama je klasa R Flex koja distribuira udjele sljedećih kratkoročnih fondova tržišta novca kojima se aktivno upravlja:
  • Fond ministarstva financija u valuti USD (ISIN IE000ZEZXAJ7)
  • Fond u valuti EUR (ISIN IE000AZVL3K0)
  • Fond u valuti GBP (ISIN IE0002RUHW32)
  Fond ministarstva financija u valuti USD je fond tržišta novca s konstantnom neto vrijednošću imovine (CNAV) koji uglavnom ulaže u američke državne obveznice za koje jamči vlada SAD-a. Fond u valuti EUR i Fond u valuti GBP su fondovi tržišta novca s niskom volatilnošću neto vrijednosti imovine (LVNAV) koji ulažu u:
  • Kvalitetne i likvidne instrumente tržišta novca kao što su državni vrijednosni papiri, bankovne obveznice i komercijalni zapisi.
  • Kvalitetne vrijednosne papire i komercijalne zapise s imovinskim zalogom, depozite kod kreditnih institucija, ugovore o prodaji s pravom otkupa i ugovore o obrnutom otkupu.
  • Udjele u drugim fondovima tržišta novca.
  Fondovi tržišta novca u koje ulažete putem naših Fleksibilnih novčanih fondova podfondovi su Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, UCITS otvorenog tipa s više segmenata, koji je odobrila Središnja banka Irske (CBI) (broj registracije: 235175). Upravitelj fonda je FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., podružnica u Irskoj, kojeg je odobrila Komisija za nadzor financijskog sektora (CSSF) (broj registracije kod CSSF-a: S00000593; CBI: C137514). Upravitelj fonda imenovao je upravitelja ulaganja i delegirao svakodnevno upravljanje portfeljem fonda društvu FIL Investments International. Sve tri tvrtke dio su grupacije Fidelity International, jednog od najvećih upravitelja imovine. Za više informacija o fondovima tržišta novca naših Fleksibilnih novčanih fondova pročitajte Prospekt fonda i odgovarajuće dokumente s ključnim informacijama za ulagatelje (KID), dostupne na Fidelityjevoj web-stranici i u Revolut aplikaciji. Više možete saznati u našimčesto postavljenim pitanjima o Fleksibilnim novčanim fondovima.
 • Fondovi tržišta novca s niskom volatilnošću neto vrijednosti imovine (LVNAV) su fondovi tržišta novca s kratkoročnim ulaganjima. Novac se primarno ulaže u instrumente tržišta novca, depozite i drugu kratkoročnu imovinu. Udjeli u fondu kupuju se ili prodaju po stalnoj cijeni sve dok vrijednost temeljne imovine ne odstupa za više od 0,2 % (20 baznih poena). To čini prinos glavnim čimbenikom vrijednosti fonda. Fondovi tržišta novca s stalnom neto vrijednosti imovine (CNAV) su fondovi tržišta novca s kratkoročnim ulaganjima. Većina sredstava ovih fondova mora biti uložena u državnu imovinu. Udjeli u fondu kupuju se ili prodaju po stalnoj cijeni zaokruženoj na najbližu postotnu točku. Više informacija potražite u našimčesto postavljenim pitanjima o Fleksibilnim novčanim fondovima.
 • Da – možete otvoriti do 100 Fleksibilnih novčanih fondova u bilo kojoj od tri dostupne valute, bez minimalnog ili maksimalnog iznosa ulaganja. Svaka valuta (EUR, USD i GBP) predstavlja različiti fond tržišta novca. Svaki fond ostvaruje različite rezultate, a naknade ovise o vašem planu i regiji. Dodatne informacije možete pronaći u našimčesto postavljenim pitanjima o Fleksibilnim novčanim fondovima.
 • Ne naplaćujemo otvaranje i zatvaranje računa. Naplaćujemo samo malu naknadu za uslugu kako bismo pokrili troškove pružanja usluge. Ta se naknada automatski oduzima od kamate ostvarene tijekom dana. Izvješće o ex-ante troškovima i naknadama možete pronaći u kategoriji Štednja, u odjeljku Regulatorni dokumenti. Vi ste odgovorni za utvrđivanje trebate li platiti porez na prihod ostvaren putem Fleksibilnih novčanih fondova. Nećemo automatski obraditi vaše prijave poreza niti ih proslijediti relevantnim poreznim tijelima. Porez ćemo zadržati/zaračunati samo ako smo obavezni to učiniti u skladu s relevantnim zakonima. Ako imate bilo kakvih pitanja, trebali biste potražiti neovisno financijsko savjetovanje. Mi ne pružamo porezne savjete. Više informacija možete pronaći u našimčesto postavljenim pitanjima o Fleksibilnim novčanim fondovima.
 • APY označava "godišnji postotni prinos" i predstavlja povrat od ulaganja umanjen za naknade, odnosno prihod koji biste ostvarili ulaganjem određenog iznosa u fond tržišta novca (putem Fleksibilnih novčanih fondova) uz pretpostavku da će se sredstva držati 12 mjeseci pri nepromijenjenoj stopi (koja se u praksi mijenja svakodnevno). APY varira ovisno o fondu na temelju uspješnosti, ali i ovisno o planu i regiji, sukladno naknadama. Više informacija o APY-ima i naknadama za pojedine planove pretplate dostupno je uizvješću o ex-ante troškovima i naknadama.

Usluge ulaganja pruža Revolut Securities Europe UAB. Ovdje sadržane informacije nisu osobna preporuka, investicijski savjeti ili ponuda za donošenje bilo kakve odluke o ulaganju, stoga morate pažljivo razmotriti svoju financijsku situaciju, pregledati relevantne dokumente i informacije ili potražiti profesionalni neovisni savjet prije sklapanja financijskih transakcija ili pretplate na nove usluge ulaganja. Usluge ulaganja pruža Revolut Securities Europe UAB (oznaka tvrtke: 305799582; sjedište tvrtke: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Litva, LT-08130), litavska investicijska tvrtka koju je ovlastila i regulira Litavska središnja banka i koja pruža svoje usluge u drugim zemljama EGP-a u okviru režima slobode pružanja usluga bez podružnica ili vezanih zastupnika.