Robo-Advisor

Αφεθείτε στον Robo-Advisor

Αφήστε το εργαλείο αυτοματοποιημένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου να κάνει όλη τη δουλειά και να σας βοηθήσει να πετύχετε τους επενδυτικούς σας στόχους. Αποκτήστε ένα εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο μέσα σε λίγα λεπτά.

 1. Απλό

  Ο Robo-Advisor δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο που έχει διαμορφωθεί ειδικά για εσάς

 2. Έξυπνο

  Η επένδυσή σας παρακολουθείται και εξισορροπείται, για να προσαρμόζεται στην αγορά

 3. Προσβάσιμο

  Ένας οικονομικός σύμβουλος στην παλάμη του χεριού σας. Ξεκινήστε με 100 ευρώ

Επενδύστε στους δικούς σας στόχους

Είτε αποταμιεύετε για συνταξιοδότηση, για μια σημαντική αγορά, ή απλά να έχετε ένα ποσό στην άκρη, ο Robo-Advisor, θα δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προσαρμοσμένο στους στόχους σας.

Αυτοματοποιήστε τις κινήσεις σας

Χρησιμοποιήστε αυτοματοποιημένες μηνιαίες μεταφορές για να χρηματοδοτήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και αφήστε τον Robo-Advisor να επιλέξει τα περιουσιακά στοιχεία και να εκτελέσει τις συναλλαγές. Επενδύστε με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, χωρίς να χρειάζεται να κουνήσετε ούτε το δαχτυλάκι σας.Αρχίστε να επενδύετε

Επενδυτικές υπηρεσίες σε προσιτή τιμή

Χρηματοοικονομική εξειδίκευση χωρίς να πληρώνετε μια περιουσία. Με τον Robo-Advisor έχετε εξατομικευμένη καθοδήγηση με μηνιαία χρέωση μόλις 0,75% επί των ετήσιων επενδύσεών σας.

Διατηρήστε μια σταθερή πορεία

Είτε πρόκειται για επενδύσεις σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, είτε σε ομαλές συνθήκες της αγοράς, με την αυτόματη επανεξισορρόπηση, ο Robo-Advisor είναι πάντα έτοιμος να προσαρμοστεί στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Δραστηριοποιηθείτε

Μεταβείτε στην καρτέλα Επενδύσεις για να ξεκινήσετε με τον Robo-Advisor. Να θυμάστε ότι, μπορεί οι συναλλαγές να γίνονται αυτοματοποιημένα, αλλά εσείς έχετε πάντα τον έλεγχο. Μπορείτε να αποσύρετε τα χρήματά σας ανά πάσα στιγμή και να τα στείλετε πίσω στον λογαριασμό σας εντός 4 ημερών.Αποκτήστε ένα χαρτοφυλάκιο

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Ο Robo-Advisor καθοδηγεί την επένδυσή σας, ενώ εμείς παρακολουθούμε διαρκώς τα χρήματά σας και εξασφαλίζουμε ότι παραμένουν ασφαλή.Μάθετε περισσότερα
Βραβευμένη υποστήριξη, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, σε πάνω από 100 γλώσσεςΒραβευμένη υποστήριξη, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, σε πάνω από 100 γλώσσες
Η επένδυσή σας προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αποζημίωσης ΕπενδυτώνΗ επένδυσή σας προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών
Βραβευμένη υποστήριξη, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, σε πάνω από 100 γλώσσεςΒραβευμένη υποστήριξη, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, σε πάνω από 100 γλώσσες
Ωριαία παρακολούθηση για την απόλυτη διασφάλισηΩριαία παρακολούθηση για την απόλυτη διασφάλιση
Ωριαία παρακολούθηση για την απόλυτη διασφάλισηΩριαία παρακολούθηση για την απόλυτη διασφάλιση
 • Η αυτοματοποίηση των επενδύσεών σας μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συνεπείς και να αυξήσετε την περιουσία σας με την πάροδο του χρόνου. Θα έχετε πρόσβαση σε έναν λογαριασμό ο οποίος έχει επαγγελματική διαχείριση, αλλά παράλληλα είναι προσιτός και εύκολος στη χρήση.
 • Δεν είναι όλα τα χαρτοφυλάκια ίδια. Κάθε χαρτοφυλάκιο έχει διαφορετικό προφίλ κινδύνου και απόδοσης και συνοδεύεται από αντισταθμίσεις. Το προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο βασίζεται στην ανοχή σας στον κίνδυνο και στους επενδυτικούς σας στόχους. Μεταβείτε στη ροή εγγραφής για να δείτε ποιο χαρτοφυλάκιο είναι πιθανότερο να ταιριάζει στις ανάγκες σας.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Robo-Advisor, τα χρήματά σας επενδύονται συνήθως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό σας εξαρτώνται από τους οικονομικούς σας στόχους, την ανοχή στον κίνδυνο και άλλους παράγοντες που καθορίζετε εσείς κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Χρησιμοποιούμε εργαλεία για να καθορίσουμε σε ποια περιουσιακά στοιχεία μπορεί και θα πρέπει να εκτεθεί το χαρτοφυλάκιο. Μόλις καθοριστεί η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούμε ποια είναι τα ETF που προσφέρουν πιο αποτελεσματικά την ανάλογη έκθεση σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, σταθμίζοντας παράγοντες όπως το κόστος, η ρευστότητα, το μέγεθος, η ιστορική απόδοση, ο επενδυτικός κίνδυνος και άλλα. Συνήθως, τα χρήματά σας επενδύονται από 5 έως 8 ETF, ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο που έχει επιλεχθεί.
 • Μπορείτε να κάνετε ανάληψη των χρημάτων σας ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις λογαριασμού όσον αφορά στο υπόλοιπο. Συνήθως, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης χρειάζονται 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες.
 • Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, οι οποίες καθορίζουν το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο, ο βαθμός κινδύνου θα ποικίλλει. Συνήθως, όσο μεγαλύτερος είναι ο επενδυτικός κίνδυνος σε ένα χαρτοφυλάκιο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες απόδοσης. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι η αξία του χαρτοφυλακίου είναι πολύ πιθανό ότι θα παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Η Revolut θα χρησιμοποιήσει τις απαντήσεις σας στο Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας για να καθορίσει ένα χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στην ανοχή σας στον κίνδυνο. Αν και οι αποδόσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν εγγυημένες, ο Robo-Advisor επενδύει σε πολλά ETF, γεγονός που διαφοροποιεί την επένδυση. Σε ορισμένες, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας μπορεί να περιορίσει τις απώλειες. Με τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, ο Robo-Advisor μπορεί να συμβάλει στο να διανέμει τον κίνδυνο σε διάφορους τομείς, γεωγραφικές περιοχές και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις οποιουδήποτε μεμονωμένου γεγονότος της αγοράς ή οποιασδήποτε απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων. Παρόλο που η διαφοροποίηση μπορεί να συμβάλει στη μείωση του συνολικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, λάβετε υπόψη ότι δεν προστατεύει από ζημίες. Σε περίπτωση πτώχευσης της Revolut Securities Europe UAB, οι τίτλοι και τα κεφάλαιά σας θα προστατεύονται από το Λιθουανικό Σύστημα Προστασίας Επενδυτών έως και τα 22.000 ευρώ. Το σύστημα προστασίας δεν προστατεύει από τους κινδύνους της αγοράς που συνδέονται με τις επενδύσεις. Η επένδυση με τον Robo-Advisor, όπως και με κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, ενέχει τον κίνδυνο να χάσετε μέρος ή ακόμη και το σύνολο του επενδυτικού σας κεφαλαίου.
Οι υπηρεσίες επενδύσεων παρέχονται από την Revolut Securities Europe UAB. Η Revolut Securities Europe UAB δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές και ως μεμονωμένος επενδυτής πρέπει να λαμβάνετε τις δικές σας αποφάσεις ή να αναζητάτε ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή εάν δεν είστε βέβαιοι για την καταλληλότητα μιας επένδυσης. Η αξία των επενδύσεων μπορεί να αυξηθεί αλλά και να μειωθεί και ενδέχεται να λάβετε λιγότερα από την αρχική σας επένδυση ή να χάσετε την αξία ολόκληρης της αρχικής σας επένδυσης. Οι προηγούμενες αποδόσεις και προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις συνολικές αποδόσεις της αρχικής σας επένδυσης. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Γνωστοποίηση κινδύνων και στις Συχνές Ερωτήσεις χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η Revolut Securities Europe UAB (κωδικός εταιρείας: 305799582) έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση της Revolut Securities Europe UAB είναι η εξής: Konstitucijos ave. 21B, Βίλνιους, Λιθουανία, LT-08130. Οι υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων και Πολύτιμων μετάλλων της Revolut προσφέρονται από την Revolut Ltd (αριθ. 08804411). Εγγεγραμμένη διεύθυνση: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Λονδίνο, Αγγλία, E14 4HD.