Σχετικά με εμάς

Παγκόσμια Ηγετικά Στελέχη

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικά Ηγετικά Στελέχη

Η πολιτική μας

Οι νομικές και ηθικές δεσμεύσεις μας είναι διαθέσιμες στη Σελίδα Πολιτικής της εταιρείας

  • Ribbit Capital
  • Index Ventures
  • Lake Star
  • TVC
  • Balderton Capital
  • DST