Podmínky propagační akce

Propagační akce Revolut x Huawei pro zákazníky Premium

O co v této propagační akci jde?


V rámci propagační akce Revolut x Huawei (dále jen „propagační akce“) nabízí Revolut novým zákazníkům v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, Kyperské republice, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Řecku, Maďarsku, Islandu, Irsku, Lotyšsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Švédsku (dále jen „země splňující podmínky“) čtyřměsíční bezplatné zkušební období placeného plánu Revolut Premium (dále jen „bezplatné zkušební období“).


Chcete-li využít tuto propagační akci, musíte se zaregistrovat ke službě Revolut pomocí jedinečného kódu, který vám zašle společnost Huawei, v období od 25. ledna 2024 do 25. března 2024 (dále jen „doba trvání propagační akce“).


Tyto podmínky (dále jen „podmínky propagační akce“) stanoví pravidla, která se vztahují na tuto propagační akci, a při účasti v této akci musíte vždy dodržovat tyto podmínky propagační akce a všechny podmínky, které se vztahují na váš osobní účet Revolut.

Jak se mohu propagační akce zúčastnit?

Abyste se mohli této propagační akce zúčastnit, musíte:

  • mít bydliště v jedné ze zemí splňujících podmínky;
  • nebýt zákazníkem Revolut nebo nemít v minulosti osobní účet Revolut;
  • kliknout na odkaz na propagační akci v galerii aplikací Huawei a postupovat podle pokynů;
  • provést kroky nezbytné k otevření osobního účtu Revolut;
  • být úspěšně zaregistrován(a) u Revolutu (to znamená, že musíte projít kontrolou Poznej svého zákazníka (KYC)) s registrovanou adresou v zemích splňujících podmínky bez omezení na vašem osobním účtu Revolut; a
  • upgradovat svůj osobní účet Revolut na placený plán Revolut Premium do 72 hodin od otevření účtu.

Co se děje během bezplatného zkušebního období?

Podmínky placeného plánu se na vás vztahují po dobu trvání bezplatného zkušebního období. Během bezplatného zkušebního období vám nebudeme účtovat poplatky za placený plán Premium.


Délku bezplatného zkušebního období vám ukážeme v aplikaci Revolut. Předplatné placeného plánu Premium můžete zrušit kdykoli během bezplatného zkušebního období.


Pokud si objednáte kartu během bezplatného zkušebního období a poté zrušíte placený plán Premium před nebo na konci bezplatného zkušebního období, bude vám za tuto kartu účtován poplatek za doručení. Pokud jste si objednali druhou kartu nebo další karty Revolut a rozhodnete se zrušit předplatné plánu Premium v rámci bezplatného zkušebního období, mohou vám být účtovány poplatky za doručení karty. Všechny související poplatky naleznete na stránce s Poplatky.


Po skončení bezplatného zkušebního období, pokud jste již předplatné plánu Premium nezrušili, se použijí běžná pravidla pro zrušení a vyúčtování. Všechny naše placené plány mají 12měsíční lhůtu, ať už si vyberete měsíční nebo roční platbu. Ta začíná dnem následujícím po dni, kdy skončí bezplatné zkušební období. Začneme přijímat platby za vaše předplatné, a to buď měsíčně, nebo ročně, podle toho, s čím jste souhlasili při registraci placeného plánu Premium.

Jaké další právní informace bych měl/a znát?

1. Propagační akci můžeme pozastavit nebo ukončit před koncem doby trvání propagační akce, pokud podle našeho rozumného názoru dochází k jejímu zneužívání nebo pokud může negativně ovlivnit dobré jméno nebo pověst společnosti Revolut. Můžeme tak učinit jednotlivě nebo v rámci celé propagační akce. Pokud byste se domnívali, že máte vzhledem k propagační akci nárok na konkrétní odměnu, kterou jste kvůli tomuto předčasnému pozastavení nebo ukončení nezískali, obraťte se na podporu.

2. Tuto propagační akci můžeme kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky propagační akce bez předchozího upozornění. Jakékoli změny podmínek propagační akce nemají vliv na vaše práva, pokud jste se již propagační akce zúčastnili.

3. Vyhrazujeme si právo zpětně vám účtovat poplatek za placený plán Premium, pokud jste se propagační akce zúčastnili podvodně, pokud jste porušili podmínky, které se vztahují na váš osobní účet Revolut Personal, abyste získali zkušební období zdarma, nebo pokud zjistíme, že jste nedodrželi tyto podmínky propagační akce. Budeme mít za to, že poplatek byl účtován s vaším souhlasem a platba byla vámi schválena.

4. Pokud budeme mít důvodné podezření, že jste se dopustili podvodu nebo podstatného zneužití této propagační akce (například pokusu o získání nespravedlivé výhody podvodem), můžeme podle vlastního uvážení podniknout jakékoli kroky, které budeme za daných okolností považovat za vhodné.

5. Společnost Revolut bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů zákazníků.

6. Oficiální verzí těchto podmínek a ujednání je anglická verze. Ze zdvořilosti můžeme poskytnout překlad, ale v případě sporu je závazná anglická verze, pokud místní zákony nestanoví jinak.


Tuto propagační akci organizují a nabízejí vám subjekty skupiny Revolut, které vám poskytují osobní účet Revolut. Pokud máte k této propagační akci připomínky, můžete je vznést přímo u nich. Níže naleznete registrované adresy jednotlivých subjektů nebo poboček skupiny Revolut a příslušné zákony a soudy, které mají pravomoc rozhodovat případné spory týkající se této propagační akce. Navzdory tomu se stále můžete spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele země EHP, ve které žijete.Subjekt/pobočka skupiny Revolut

Sídlo společnosti

Právo, které se vztahuje na tyto podmínky propagační akce

Které soudy jsou příslušné

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika

Litevské právo

Soudy v Litvě nebo soudy v kterémkoli členském státě EU, kde máte bydliště.

Revolut Bank UAB jednající v Irsku prostřednictvím své pobočky v Irsku

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irsko

Irské právo

Příslušné irské soudy.

Revolut Bank UAB, jednající prostřednictvím své pobočky v Nizozemsku

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN v Amsterdamu, Nizozemsko, a s číslem provozovny 000053153170

Nizozemské právo

Amsterdamský soud

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky v Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgie

Belgické právo

Příslušné belgické soudy.