Produkty

Obecné podmínky Revolut Pro

Tato verze našich podmínek vstoupí v platnost od 30. listopad 2023. Pro zobrazení podmínek platných do 30. listopad 2023 klikněte zde.

1. Proč jsou tyto informace důležité

Tento dokument uvádí podmínky, které platí při používání služby Revolut Pro. Říkáme mu „podmínky Pro“.

Pokud se rozhodnete používat službu Revolut Pro, platí tyto podmínky Pro navíc k našim podmínkám použití osobního účtu a dalším platným podmínkám a ujednáním. Stále platí také naše podmínky použití osobního účtu a smlouva o službách zpracování plateb (kterou nazýváme „podmínky zpracování plateb“), protože mnoho služeb, které poskytujeme na osobních účtech a účtech Pro, je stejných. Tyto podmínky Pro pouze uvádějí další informace, které je třeba znát při používání služby Pro. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi podmínkami použití osobního účtu a těmito podmínkami Pro, platí pro vaše používání Revolut Pro tyto podmínky Pro. Pokud jste očekávali, že něco bude zahrnuto v těchto podmínkách Pro, ale není tomu tak, zkuste místo toho zkontrolovat podmínky použití osobního účtu nebo podmínky zpracování plateb.

Pokud používáte Revolut Pro, budou tyto Pro podmínky součástí právní smlouvy mezi vámi (majitelem účtu) a námi (Revolut Bank UAB, společností založenou v Litevské republice s číslem společnosti 304580906, jejíž sídlo a ústředí je na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika).


2. K čemu slouží služba Revolut Pro?

Revolut Pro je služba, která vám umožňuje rychle a snadno zřídit účet pro správu vašeho podnikání nebo vedlejšího příjmu, a to vše v aplikaci Revolut Retail.

Revolut Pro je podobný našemu produktu „Revolut Business“. Rozdíl je v tom, že Revolut Pro je přístupný přes váš stávající osobní účet Revolut prostřednictvím aplikace Retail, zatímco náš produkt Revolut Business je samostatný účet, ke kterému máte přístup prostřednictvím naší aplikace a platformy Revolut Business (říkáme jí „Hlavní panel“).

Váš účet Revolut Pro je stejný typ účtu jako váš stávající osobní účet Revolut. Veškeré popisy vašeho účtu, fungování našich služeb a vašich i našich práv v našich osobních podmínkách platí i při používání služby Revolut Pro. Tyto podmínky Pro neuvádějí vše, co potřebujete vědět, když používáte službu Revolut Pro – vysvětlují pouze další věci, které potřebujete vědět nad rámec našich podmínek použití osobního účtu.


3. Mohu si založit účet Revolut Pro?

Účet Revolut Pro si můžete otevřít, pokud:

 • máte osobní účet Revolut;
 • jste fyzickou osobou samostatně výdělečně činnou (ne společnost);
 • budete váš účet Revolut Pro používat pouze pro obchodní účely;
 • projdete našimi vstupními kontrolami.

V těchto činnostech musíte pokračovat i po otevření účtu Revolut Pro. Pokud to neuděláte, je možné, že ho budeme muset zrušit. Někdy může být nutné provést dodatečné kontroly, abychom vám umožnili využívat další služby dostupné pro Revolut Pro, které jste dosud nevyužívali. To je případ našeho produktu zpracování plateb. O těchto službách a o tom, jaké kontroly budeme muset nejprve provést, se dozvíte více v podmínkách zpracování plateb.

Samostatně výdělečně činná fyzická osoba je osoba, která vykonává podnikatelskou činnost samostatně. Někdy se jí říká „freelancer“ nebo „živnostník“. Být fyzickou osobou znamená, že jste skutečný člověk, nikoli registrovaná společnost.

Pokud vedle osobního účtu hledáte jednoduchý účet ke správě financí pro samostatnou výdělečnou činnost nebo vedlejší příjem, pak je pravděpodobně Revolut Pro pro vás to pravé. Pokud se vaše firma rozroste nebo budete potřebovat více funkcí, možná si budete muset zřídit účet Revolut Business.

Účet Revolut Pro si nemůžete založit ani vést, pokud provozujete jakoukoli obchodní činnost nebo činnost, která souvisí s následujícími činnostmi:seznamovací a eskortní služby:

 • pornografie;
 • zbraně;
 • obchodování s cennými kovy, drahokamy či uměním;
 • provozování aukční síně;
 • služby cashback;
 • chemikálie a související produkty;
 • hrací automaty;
 • obchodování v kryptoměně;
 • prodej ojetých aut;
 • obchodování s binárními opcemi nebo hazardní hry;
 • vymáhání dluhů nebo
 • obchodování s falešnými zárukami (prime bank guarantee), dlužními úpisy, akreditivy nebo střednědobými dluhopisy.

Můžeme odmítnout založení či využívání účtu Revolut, podnikáte-li v jakékoli jiné oblasti, která je podle nás nevhodná. Na váš účet Pro můžeme také uplatnit omezení, o kterých vás budeme před jeho otevřením informovat.


4. Jak se zaregistruji k účtu Revolut Pro?

Chcete-li se zaregistrovat k účtu Revolut Pro, musíte mít (a budete nadále mít) existující osobní účet Revolut.

Jakmile ho budete mít, můžete v aplikaci požádat o registraci Revolut Pro. Je možné, že nám budete muset poskytnout další informace, a to buď v okamžiku, kdy požádáte o otevření účtu Pro, nebo později. Vaši žádost posoudíme a rozhodneme, zda je pro vás účet Revolut Pro vhodný. Je například možné, že nebudeme moci přijímat podniky z trhu nebo odvětví, ve kterém působíte. Obvykle rozhodnutí učiníme v aplikaci okamžitě, ale někdy může naše rozhodnutí trvat déle.

Pokud usoudíme, že pro účet Revolut Pro již nejste vhodní, můžeme své rozhodnutí kdykoli změnit a účet Revolut Pro zrušit.

Nezapomeňte, že Revolut Pro je k dispozici pouze samostatně výdělečně činným fyzickým osobám (nikoli firmám) a lze jej používat pouze pro podnikatelské účely. Další informace naleznete v části 3 těchto podmínek Pro.

V opačném případě, když požádáte o registraci účtu Pro, platí ty části našich podmínek použití osobního účtu, které popisují, kdy vám můžeme otevření účtu povolit (nebo kdy jej můžeme zrušit).


5. Jak mohu přidávat a vybírat peníze ze svého účtu Revolut Pro?

Váš účet Revolut Pro je stejný typ účtu jako váš stávající osobní účet Revolut. Jedná se však o samostatný účet. Má samostatný zůstatek, vlastní číslo účtu, vlastní historii transakcí a v aplikaci je přístupný samostatně.

Na svůj účet Revolut Pro můžete přidávat peníze ze svého osobního účtu Revolut. Účet Revolut Pro můžete dobíjet také přímo z externích zdrojů, které v aplikaci zpřístupňujeme.

Peníze z účtu Revolut Pro můžete vybrat pomocí své karty Revolut Pro, provedením odchozí platby nebo převodem peněz na svůj osobní účet Revolut.

Vzhledem k tomu, že svůj účet Pro musíte používat pouze pro firemní výdaje (a nemůžete používat svůj osobní účet pro firemní výdaje), musíme tyto zůstatky oddělovat. To znamená, že pokud vám dojdou na účtu Pro peníze, všechny platby, které se pokusíte provést na účtu Pro, se nezdaří, i když máte stále peníze na osobním účtu (a totéž platí i obráceně).

V opačném případě platí při přidávání nebo vybírání peněz z účtu Pro ty části našich podmínek použití osobního účtu, které popisují naše služby přidávání a vybírání peněz.


6. K jakým transakcím můžete účet Revolut Pro používat?

Revolut Pro je určen pro vaše podnikání nebo vedlejší příjem. Lze jej používat pouze k obchodním účelům. To znamená, že svůj účet Revolut Pro nebo kartu Pro nemůžete používat k osobním transakcím (a osobní účet nemůžete používat ani k firemním transakcím).

Kromě všech omezení, která na používání vašeho účtu Revolut kladou naše podmínky použití osobního účtu, nemůžete ze svého účtu Revolut Pro provádět žádné transakce u následujících typů prodejců. Pokud tak učiníte, transakce bude odmítnuta. (Typ prodejce se určuje podle kódů kategorií prodejců („MCC“). Ty jsou stanoveny systémy platebních karet, nikoliv námi.):

 • Zastavárny a prodejci použitého zboží (včetně MCC 5933).
 • Finanční produkty a služby, včetně převodů peněz a transakcí s podobnými vlastnostmi jako hotovostní platby (včetně MCC 6012, 6051 a 6538).
 • Seznamovací a eskortní služby (včetně MCC 7273).
 • Hrací a zábavní automaty a herny (včetně MCC 7994).
 • Hazardní hry a loterie (včetně MCC 7995 a 9406).

Založením účtu Revolut Pro souhlasíte s tím, že:

 • Svůj účet Revolut Pro budete používat pouze k obchodním (nikoliv osobním) účelům.
 • Pokud vám vydáme kartu Pro pro použití na vašem účtu Revolut Pro, budete tuto kartu používat pouze k obchodním (a nikoliv osobním) výdajům.
 • Na svém osobním účtu také nebudete provádět žádné z těchto úkonů, pokud se týkají obchodní činnosti.

Pokud některou z těchto věcí provedete, můžeme váš účet Pro uzavřít.

V opačném případě platí při provádění transakcí na vašem účtu Pro ty části našich podmínek použití osobního účtu, které tyto služby popisují.

Účet Pro můžete používat také k přístupu k dalším doplňkovým službám, jako je náš produkt zpracování plateb, na který se vztahují podmínky zpracování plateb. Pokud uznáme, že tento produkt můžete používat, budete moci používat Revolut k přijímání plateb od osob, které si v rámci vaší podnikatelské činnosti zakoupí vaše zboží nebo služby.


7. Jaké poplatky se vztahují na Revolut Pro?

Za otevření nebo vedení účtu Revolut Pro se neplatí žádný poplatek. Pokud máte existující osobní účet, který má nárok na verzi Pro, můžete si účet Pro založit zdarma.

Poplatky za používání účtu Pro jsou stejné jako poplatky za používání osobního účtu. Tyto poplatky závisí na typu vašeho osobního účtu. Pokud například odeslání určitého typu platby na vašem osobním účtu stojí £/€/1 (nebo ve vaší místní měně), bude to stát stejnou částku i na vašem účtu Pro. Všechny transakce na účtu Pro se také započítávají do limitů na osobním účtu. Další podrobnosti najdete v ceníku, který se vztahuje k vašemu osobnímu účtu. V tomto ceníku najdete také poplatky, které se vztahují na vaše používání produktu zpracování plateb, na který se vztahují podmínky zpracování plateb.

Jediný případ, kdy za používání účtu Pro zaplatíte jiný poplatek, je objednání karty Pro. Cena této karty a případný poplatek za doručení se vám zobrazí v aplikaci předtím, než odsouhlasíte objednávku karty. Karta Pro se nezapočítává do limitu karty v osobním tarifu.


8. Jak získám na Revolut Pro cashback?

Cashback získáte při utrácení pomocí karty Revolut Pro.

Za každou domácí nebo mezinárodní transakci provedenou kartou Revolut získáte cashback, s výjimkou transakcí u vyloučených obchodníků nebo hotovostních transakcí. Přesná sazba nabízeného cashbacku se zobrazí v aplikaci Revolut. Aktuální sazby cashbacku najdete v sekci Cashback na domovské obrazovce Revolut Pro.

Sazbu cashbacku, kterou vám nabízíme, můžeme kdykoli změnit podle vlastního uvážení. Nezapomeňte, že sazba cashbacku, kterou vidíte v aplikaci, je vždy sazba, kterou získáte.

U vyloučených obchodníků cashback nezískáte. Vyloučené MCC jsou:

 • Převody peněz (včetně MCC 4829).
 • Komunální služby, jako je elektřina a plyn (včetně MCC 4900).
 • Peněžní a kvazipeněžní transakce (včetně MCC 6010, 6011 a 6050).
 • Cenné papíry (včetně MCC 6211).
 • Finanční transakce (včetně MCC 6540).
 • Platby daní (včetně MCC 9311).
 • Vládní služby včetně poštovních služeb (MCC 9399 a 9402).

Za transakce v hotovosti cashback nezískáte. To znamená jakýkoli nákup, který není skutečným nákupem zboží nebo služeb (neplatí například transakce kartou u poskytovatelů platebních služeb, poskytovatelů hazardních her, dárkových karet nebo směnáren, převody peněz, finanční nebo investiční služby a podobné transakce).

Nezapomeňte, že účet Revolut Pro můžete používat pouze pro obchodní účely. To platí i pro vaši kartu Revolut Pro, kterou smíte používat pouze na firemní výdaje. Pokud používáte kartu Pro k osobním výdajům, můžeme zrušit veškerý získaný cashback a zrušit vaše účty Retail i Pro.

Cashback vám nemůžeme poskytnout, pokud bychom tím porušili nějaký zákon nebo nařízení.

Souhlasíte s tím, že můžeme zrušit jakýkoli cashback, který jste obdrželi, pokud:

 • platba, za kterou jste cashback získali, vám bude vrácena;
 • jste získali cashback v důsledku podvodného jednání nebo
 • jste porušili tuto smlouvu, abyste získali cashback.

Pokud se nám nepodaří získat částku cashbacku zpět z vašeho účtu, budete nám příslušnou částku stále dlužit. Tuto částku můžeme následně získat z uložené karty nebo můžeme uplatnit naše právo na vyrovnání. Za účelem získání částky, kterou nám dlužíte, můžeme rovněž podniknout právní kroky. Pokud tak učiníme, budete možná muset uhradit přiměřené náklady, které nám v této souvislosti vznikly.


9. Ochrana dat

Berete na vědomí, že vaše osobní údaje musíme zpracovávat, abychom vám mohli službu Revolut Pro poskytovat. Zejména berete na vědomí, že používáním služby Revolut Pro se některé vaše osobní údaje (včetně vašeho jména, adresy a kontaktních údajů) zobrazí vašim zákazníkům ve vašich fakturách a/nebo žádostech o platbu (podle potřeby). Tyto údaje musíme zobrazit vašim zákazníkům, když vám provedou platbu, abychom splnili naše povinnosti vůči společnostem Visa a Mastercard.

Další informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů zákazníků (dostupné zde).


10. Právnické nezbytnosti

Zpracování plateb

Čas od času jsme povinni zajistit, aby vaše činnost a informace zůstaly v souladu s předpisy a aktuální. Může k tomu dojít v důsledku nějaké události nebo v rámci pravidelných revizí. V rámci toho můžeme potřebovat pozastavit váš účet nebo platby na něm provedené, dokud tyto kontroly nebudou dokončeny. Můžeme vás také požádat o informace potřebné pro naši kontrolu. Abychom se vyhnuli jakémukoli narušení, poskytněte nám prosím neprodleně veškeré požadované informace.


Uzavření účtu

Účet Revolut Pro můžete v aplikaci kdykoli uzavřít. Uzavřením účtu Pro nezrušíte svůj osobní účet, ale ztratíte přístup k dalším službám souvisejícím s účtem Pro, například k našemu produktu zpracování plateb.

Váš účet Revolut Pro můžeme také uzavřít my, ale pouze v případě, že porušíte tyto podmínky Pro nebo naše osobní podmínky použití osobního účtu, nebo k tomu máme jiný zákonný důvod. Pokud tak učiníme, veškeré prostředky na vašem účtu Pro budou převedeny zpět na váš osobní účet (pokud je nebudeme muset zadržet pro dokončení kontroly) a ztratíte přístup k dalším službám souvisejícím s vaším účtem Pro, jako je například produkt zpracování plateb.

Váš účet Revolut Pro uzavřeme také v případě, že budeme muset uzavřít váš osobní účet.


Vše ostatní

Nezapomeňte, že s výjimkou případů výslovně upravených v těchto podmínkách Pro se na vaše používání Revolut Pro vztahují naše podmínky použití osobního účtu a také podmínky zpracování plateb. To znamená, že všechna práva, která máte vy i my podle našich podmínek použití osobního účtu a podmínek zpracování plateb, se vztahují i na vaše používání služby Revolut Pro. Z tohoto důvodu byste si měli tyto podmínky Pro, naše podmínky použití osobního účtu a podmínky zpracování plateb přečíst společně.