Podmínky propagační akce

Propagační akce Revolut x NBA Paris Game 2024 na místě

Propagační akce Revolut x NBA Paris Game 2024 na místě


O co v této propagační akci jde?

Revolut nabízí potenciálním novým osobním zákazníkům možnost zúčastnit se propagační akce Revolut x NBA Paris Game 2024 na místě (dále jen „propagační akce“).

Propagační akce umožňuje potenciálním zákazníkům, kteří se poprvé zaregistrují u Revolutu, získat 20 EUR (nebo ekvivalent této částky) na svůj nově otevřený osobní účet Revolut (dále jen „nabídka pro nové zákazníky“).

Propagační akce je dostupná pro nové zákazníky se sídlem v Anglii, Skotsku nebo Walesu, Belgii, Bulharsku, České republice, Německu, Dánsku, Estonsku, Španělsku, Finsku, Francii, Řecku, Maďarsku, Irsku, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, Švédsku a Slovinsku (dále jen „země, které splňují podmínky“).

Abyste se mohli této propagační akce zúčastnit, musíte splnit kritéria způsobilosti a provést kroky uvedené v podmínkách propagační akce v období od 8. ledna 2024 (00:00 SEČ) do 31. ledna 2024 (23:59 SEČ). Tomuto období říkáme „období propagační akce“.

Tyto podmínky a ujednání (dále jen „podmínky propagační akce“) stanoví pravidla, která se vztahují na tuto propagační akci. Při účasti na této propagační akci musíte vždy dodržovat tyto podmínky propagační akce a podmínky, které se vztahují na váš osobní účet Revolut.


Kdo se může této propagační akce zúčastnit?

Abyste byli považováni za „účastníka splňujícího podmínky“ této propagační akce, musíte splňovat následující „kritéria způsobilosti“:

 • mít adresu bydliště v jedné ze zemí splňujících podmínky;
 • nemít (ani v minulosti) osobní účet Revolut u žádného subjektu skupiny Revolut; a
 • být starší 18 let.


Co musím udělat pro účast v propagační akci?

Povinné kroky“, které musíte dokončit před koncem doby trvání propagační akce:

 • pomocí iPhonu nebo Androidu naskenovat QR kód poskytnutý společností Revolut;
 • poprvé úspěšně otevřít osobní účet Revolut prostřednictvím jedinečného odkazu na vstupní stránce, na kterou vás odkaz QR kódu zavede, a
 • provést první skutečnou transakci kartou v hodnotě alespoň 1 EUR (nebo ekvivalent této částky).

K registraci osobního účtu Revolut musíte použít jedinečný odkaz uvedený v rámci této propagační akce prostřednictvím QR kódu. Pokud se zaregistrujete pomocí běžného procesu založení účtu v naší aplikaci, nebudete se moci této propagační akce zúčastnit.

První platbu kartou můžete provést pomocí fyzické nebo virtuální karty Revolut propojené s vaším osobním účtem Revolut. Musí se jednat o skutečný nákup (například transakce na účty poskytovatelů platebních služeb, jiné bankovní účty a elektronické peněženky nejsou skutečné).

Měnové ekvivalenty ve výši 1 EUR:

 • 1 GBP (britská libra);
 • 2 BGN (bulharský lev);
 • 25 CZK (české koruny);
 • 4 PLN (polský zlotý);
 • 5 RON (rumunský leu);
 • 7 DKK (dánská koruna);
 • 11 SEK (švédská koruna);
 • 379 HUF (maďarský forint).


Jak získám nabídku pro nové zákazníky?

Pokud splníte kritéria způsobilosti a provedete kroky uvedené v části „Co musím udělat pro účast v propagační akci?“, bude vám nabídka pro nové zákazníky připsána na váš osobní účet Revolut do 10 pracovních dnů od provedení první dokončené transakce virtuální nebo fyzickou kartou Revolut. Níže uvádíme částku, kterou připíšeme na váš osobní účet Revolut, pokud váš účet není veden v eurech.

Měnové ekvivalenty ve výši 20 EUR:

 • 20 GBP (britská libra);
 • 40 BGN (bulharský lev);
 • 490 CZK (české koruny);
 • 87 PLN (polský zlotý);
 • 100 RON (rumunský leu);
 • 150 DKK (dánská koruna);
 • 230 SEK (švédská koruna);
 • 7600 HUF (maďarský forint).


Jaké další právní informace bych měl/a znát?

 1. Propagační akci můžeme změnit, pozastavit nebo ukončit dříve, než je výše uvedené datum ukončení, pokud je podle našeho rozumného názoru propagační akce zneužívána nebo může negativně ovlivnit dobré jméno nebo pověst společnosti Revolut, nebo v důsledku nepředvídaných okolností, které nám mohou znemožnit nabídku pro nové zákazníky. Propagační akci můžeme pozastavit nebo ukončit na individuálním základě nebo na základě celé akce.
 2. Pokud budeme muset propagační akci změnit, pozastavit nebo ukončit před koncem doby trvání propagační akce, pokusíme se vás na to upozornit prostřednictvím aplikace a/nebo e-mailu nebo vstupní stránky. Společnost Revolut nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, ať už přímou nebo nepřímou, vzniklou v důsledku události mimo její kontrolu, která znamená, že nemůžeme pokračovat v propagační akci podle plánu. Pokud byste se domnívali, že máte vzhledem k propagační akci nárok na konkrétní odměnu, kterou jste kvůli předčasnému pozastavení nebo ukončení nezískali, obraťte se na podporu.
 3. Pokud si v rámci této akce založíte osobní účet Revolut, nemusíme vám nabídku pro nové zákazníky udělit nebo ji můžeme zrušit (zrušení budeme považovat za provedené s vaším souhlasem a platbu za vámi schválenou), pokud nastane některá z následujících situací: (i) příslušná platba kartou byla neúspěšná a/nebo byla zrušena či vrácena; (ii) váš osobní účet Revolut bude pozastaven nebo omezen; (iii) dopustíte se podvodu nebo podstatného zneužití této propagační akce (například se pokusíte získat nespravedlivou výhodu podvodem); a/nebo (iv) porušíte tyto podmínky propagační akce nebo podmínky, které se vztahují na váš osobní účet Revolut.
 4. Účastí v této propagační akci potvrzujete, že jste srozuměni s tím, že jakákoli odměna, kterou získáte v rámci této propagační akce, může podléhat místní dani z příjmu v zemi vašeho bydliště a/nebo na místním území, kde jste daňovým rezidentem. Je zcela na vaší zodpovědnosti, abyste zaplatili jakoukoli daň, která může vzniknout v souvislosti s obdržením jakékoli odměny. Společnost Revolut nenese žádnou odpovědnost za jakékoli daňové povinnosti, které mohou vzniknout v důsledku získání jakékoli odměny v rámci této propagační akce.
 5. Tyto podmínky propagační akce jsou zveřejněny v angličtině. Pokud jsou přeloženy do jiného jazyka, slouží tento překlad pouze jako referenční a rozhodující je anglická verze podmínek propagační akce. Při jakémkoli soudním řízení se použije anglická verze těchto podmínek propagační akce. Pokud by se však podle zákona měl používat místní jazyk, má přednost místní jazyk.
 6. Pokud si v rámci této propagační akce založíte osobní účet Revolut, bude společnost Revolut zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů.

Tuto propagační akci organizují a nabízejí vám subjekty skupiny Revolut, které vám poskytují osobní účet v zemích splňujících podmínky. Pokud máte k této propagační akci připomínky, můžete je vznést přímo u nich. Níže naleznete registrované adresy jednotlivých subjektů nebo poboček skupiny Revolut a příslušné zákony a soudy, které mají pravomoc rozhodovat případné spory týkající se této propagační akce. Můžete se spolehnout na závazné zákony na ochranu spotřebitele v zemi, kde žijete.


Subjekt/pobočka skupiny Revolut

Sídlo společnosti

Právo, které se vztahuje na tyto podmínky propagační akce

Které soudy jsou příslušné

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londýn, E14 4HD

Anglické právo

Soudy Anglie a Walesu.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika

Litevské právo

Soudy v Litvě nebo soudy v kterémkoli členském státě EU, kde máte bydliště.

Revolut Bank UAB jednající v Irsku prostřednictvím své pobočky v Irsku

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irsko

Irské právo

Příslušné irské soudy.

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky ve Francii

10 avenue Kléber, 75116 Paříž, Francie (SIREN 894 031 244)

Francouzské právo

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vaši stížnost vyřídili, můžete se bezplatně obrátit na Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) a případný spor může být postoupen příslušnému soudu ve Francii.

Revolut Bank UAB, jednající prostřednictvím své pobočky v Nizozemsku

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN v Amsterdamu, Nizozemsko, a s číslem provozovny 000053153170

Nizozemské právo

Amsterdamský soud

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky ve Španělsku

S daňovým identifikačním číslem W0250845E, řádně zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu pod číslem 44863, list 1, oddíl 8, strana M-789831 a u Španělské banky pod číslem 1583. Jeho adresa je Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madrid (Španělsko).

Španělské právo

Příslušné soudy ve Španělsku.

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky v Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgie

Belgické právo

Příslušné belgické soudy.