Podmínky propagační akce

Propagační akce – cashback u obchodních partnerů

Čeho se propagační akce týká?

V rámci propagační akce Cashback u obchodních partnerů (dále jen „propagační akce“) mají noví uživatelé na vyhovujících trzích možnost poprvé se zaregistrovat ke službě Revolut a získat peněžní odměnu „cashback“.

Abyste mohli získat cashback, musíte se poprvé zaregistrovat v Revolutu, a to buď prostřednictvím jedinečného odkazu, nebo naskenováním QR kódu poskytnutého jedním z našich obchodních partnerů. Naši obchodní partneři používají Revolut POS, Revolut Reader, funkci Zaplatit klepnutím na iPhone nebo jakýkoli jiný produkt pro osobní platby poskytovaný službou Revolut Business jako součást svých služeb (dále jen „obchodní partneři“).

Konkrétní informace týkající se této propagační akce budou uvedeny na vstupní stránce propagační akce, na kterou se dostanete prostřednictvím odkazu poskytnutého naším partnerem (dále jen „vstupní stránka propagační akce“). Vstupní stránka propagační akce potvrdí:

 • vyhovující trhy;
 • odměnu „cashback“ (buď se jedná o procento z transakce kartou Revolut s horní hranicí celkové částky, nebo o pevnou částku); a
 • období, během něhož se můžete účastnit této propagační akce a požádat o cashback (dále jen „doba trvání propagační akce“).

Tyto podmínky a ujednání (dále jen „podmínky propagační akce“) stanoví pravidla, která se vztahují na propagační akci, a při účasti na propagační akci musíte vždy dodržovat tyto podmínky propagační akce a také podmínky použití osobního účtu, které se vztahují na váš osobní účet Revolut.


Co musím udělat pro účast v propagační akci?

Abyste se mohli propagační akce zúčastnit, musíte:

 • mít adresu bydliště na vyhovujícím trhu;
 • být starší 18 let; a
 • nemít (ani v minulosti) osobní účet Revolut u žádného subjektu skupiny Revolut; a
 • buď obdržet marketingovou informaci o propagační akci přímo od Revolutu nebo obchodního partnera, nebo zahlédnout propagační akci na pracovišti obchodního partnera, abyste mohli postupovat podle níže uvedených kroků a propagační akci využít.

Dále je třeba provést následující kroky:

 • Kliknout na jedinečný odkaz nebo naskenovat QR kód odpovídající propagační akci, který vám poskytnou obchodní partneři. Tento odkaz nebo QR kód vás přesměruje na webové stránky společnosti Revolut, kde musíte zadat své telefonní číslo. Na webových stránkách společnosti Revolut naleznete důležité informace týkající se propagační akce, včetně podmínek propagační akce, doby trvání propagační akce a podrobností o peněžní odměně. Po zadání telefonního čísla budete přesměrováni na registraci osobního účtu Revolut.
 • Postupujte podle pokynů pro otevření osobního účtu Revolut a dokončete naše kontroly Poznej svého zákazníka („KYC“) před koncem doby trvání propagační akce.
 • Úspěšně se zaregistrovat u Revolutu (to znamená, že musíte úspěšně projít kontrolou KYC s registrovanou adresou na vyhovujícím trhu) bez omezení na vašem účtu před koncem doby trvání propagační akce.
 • Na svůj osobní účet Revolut si dobijte alespoň 1 € nebo ekvivalent této částky.
 • Proveďte svou první platbu kartou Revolut pomocí fyzické nebo virtuální karty Revolut propojené s vaším osobním účtem Revolut. Musí se jednat o skutečný nákup (například transakce na účty poskytovatelů platebních služeb, jiné bankovní účty a elektronické peněženky nejsou skutečné). První platba může mít libovolnou hodnotu vyšší než 1 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) a může být provedena u libovolného obchodníka.

Abyste získali cashback, musíte úspěšně dokončit všechny výše uvedené kroky do konce doby trvání propagační akce.


Jak získám cashback?

Pokud splníte kritéria způsobilosti a provedete kroky popsané v části „Co musím udělat pro účast v propagační akci?“, bude vám po provedení první dokončené transakce virtuální nebo fyzickou kartou Revolut na váš osobní účet Revolut připsán cashback. Cashback připíšeme na váš osobní účet Revolut do 7 dnů od provedení první platby kartou.


Jaké další právní informace bych měl/a znát?

 1. Propagační akci můžeme změnit, pozastavit, prodloužit nebo ukončit dříve, než je datum ukončení období konání propagační akce, pokud podle našeho rozumného názoru dochází k jejímu zneužívání nebo pokud by mohla negativně ovlivnit dobré jméno nebo pověst společnosti Revolut. Můžeme tak učinit individuálně nebo v rámci celé propagační akce. Pokud to budeme muset udělat, oznámíme to stejným způsobem, jakým byla propagační akce oznámena, a pokud to bude možné, pokusíme se vás na to předem upozornit. Jakékoli změny podmínek propagační akce nemají vliv na vaše práva, pokud jste se již propagační akce zúčastnili.
 2. Společnost Revolut nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, ať už přímou nebo nepřímou, vzniklou v důsledku události mimo její kontrolu, která znamená, že nemůžeme pokračovat v propagační akci podle plánu. Pokud byste se domnívali, že máte vzhledem k propagační akci nárok na konkrétní odměnu, kterou jste kvůli předčasnému pozastavení nebo ukončení nezískali, obraťte se na podporu.
 3. Vyhrazujeme si právo zrušit cashback během doby trvání akce, pokud vám bude vrácena platba, za kterou jste získali cashback, pokud jste cashback získali podvodně, pokud jste porušili podmínky, které se vztahují na váš osobní účet Revolut, abyste získali cashback, nebo pokud zjistíme, že jste nedodrželi tyto podmínky propagační akce. Budeme mít za to, že zrušení jakéhokoli cashbacku bylo provedeno s vaším souhlasem a že jste platbu schválili.
 4. Pokud zrušíte svůj osobní účet Revolut nebo bude váš účet pozastaven, zrušen nebo omezen předtím, než jsme měli na váš účet připsat cashback, nebo v době mezi získáním nároku na cashback a jeho obdržením, ztratíte na něj nárok.
 5. Účastí v této propagační akci potvrzujete, že jste srozuměni s tím, že jakákoli odměna, kterou získáte v rámci této propagační akce, může podléhat místní dani z příjmu v zemi vašeho bydliště a/nebo na místním území, kde jste daňovým rezidentem. Je na vaší zodpovědnosti, abyste zaplatili jakoukoli daň, která může vzniknout v souvislosti s obdržením jakékoli odměny. Společnost Revolut nenese žádnou odpovědnost za jakékoli daňové povinnosti, které mohou vzniknout v důsledku získání jakékoli odměny v rámci této propagační akce.
 6. Společnost Revolut potřebuje zpracovávat vaše osobní údaje, aby mohla plnit své povinnosti podle těchto podmínek propagační akce. Další informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů zákazníků. V souvislosti s touto propagační akcí mohou vaše osobní údaje shromažďovat také obchodní partneři. Další podrobnosti o tom, jak budou s vašimi osobními údaji nakládat, najdete v oznámeních o ochraně osobních údajů obchodních partnerů. Obchodní partneři vám také budou zasílat veškerý marketingový obsah v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a přímém elektronickém marketingu. Pokud si nepřejete dostávat marketingové informace od obchodních partnerů, musíte své marketingové preference spravovat přímo u obchodních partnerů, protože to není v kompetenci společnosti Revolut.
 7. Tyto podmínky propagační jsou zveřejněny v angličtině a případný překlad je neoficiální a pouze pro informaci. Účastníkům propagační akce nemohou z přeložené verze vzniknout žádná práva. Uplatňuje se anglické znění těchto podmínek propagační akce, které je určující, rozhodující a závazné. Při jakémkoli soudním řízení se použije anglická verze. Pokud by se však podle zákona měl používat místní jazyk, má přednost verze v místním jazyce.


Tuto propagační akci organizuje a nabízí vám subjekt skupiny Revolut, který vám poskytuje váš osobní účet. Pokud máte k této propagační akci připomínky, můžete je vznést přímo u nich. Níže naleznete registrované adresy a příslušné zákony a soudy, které mají pravomoc rozhodovat případné spory týkající se této propagační akce. Můžete se také spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele země, kde žijete


Subjekt/pobočka skupiny Revolut

Sídlo společnosti

Právo, které se vztahuje na tyto podmínky propagační akce

Které soudy jsou příslušné

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londýn, E14 4HD

Anglické právo

Soudy Anglie a Walesu.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika

Litevské právo

Soudy v Litvě nebo soudy v kterémkoli členském státě EU, kde máte bydliště.

Revolut Bank UAB, jednající prostřednictvím své pobočky v Nizozemsku

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN v Amsterdamu, Nizozemsko, a s číslem provozovny 000053153170

Nizozemské právo

Příslušné nizozemské soudy

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky v Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgie

Belgické právo

Příslušné belgické soudy.