Условия и политики

Лични условия

Изтегляне в PDF

Тази версия на нашите условия ще е в сила от 9 октомври 2023 г.

Ако искате да видите условията, които са в сила до 9 октомври 2023 г., щракнете тук.

Лични условия


Моята сметка на Revolut

1. Защо тази информация е важна

Този документ излага правилата и условията за вашата лична сметка в Revolut (вашата сметка) и свързаните с нея услуги. Също така излага други важни неща, които трябва да знаете.

Настоящите правила и условия заедно със страницата с такси, Декларацията за поверителност и всякакви други правила и условия, които се прилагат за нашите услуги, образуват правно споразумение (споразумението) между:

 • вас, титуляря на сметката; и
 • нас, Revolut Bank UAB (дружество, учредено в Република Литва с дружествен номер 304580906 и офис на регистрация и централа на адрес: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва).

Настоящото споразумение е безсрочно. Това означава, че е валидно, докато ние или вие не го прекратим.

Revolut Bank е банка, учредена и лицензирана в Република Литва, с дружествен номер 304580906 и код за упълномощаване LB002119, с адрес на регистрация Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва. Ние сме лицензирани и регулирани от Банката на Литва и Европейската централна банка като кредитна институция. Можете да видите нашия лиценз на уеб сайта на Банката на Литва тук и нашите учредителни и дружествени документи на уеб сайта на Регистъра за юридически дружества на Литва тук. Банката на Литва е централната банка и финансовият надзорен орган на Република Литва, чийто адрес е Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Република Литва, регистрационен номер: 188607684 (може да получите допълнителна информация за Банката на Литва на нейния уеб сайт: www.lb.lt. Можете да се свържете с Банката на Литва на телефонен номер: +370 800 50 500).

Също сме обект на Закона за плащанията на Република Литва, който регулира нашите дейности и задължения, предоставяне на платежни услуги, права и задължения на нашите клиенти и приложимите такси.

Искаме да обърнем внимание, че оперираме и предоставяме услуги в работните дни в Република Литва и само когато тези работни дни в Република Литва съвпадат с работните дни в Обединеното кралство.

Важно е да разберете как работи вашата сметка. Можете да поискате копие на тези правила и условия чрез приложението Revolut по всяко време.

Ако бихте искали да получите още информация, може да ви е полезно да прочетете нашите ЧЗВ. (но тези ЧЗВ не представляват част от нашето споразумение с вас).


2. Какъв тип сметка е моята сметка на Revolut?

Вашата сметка при нас е разплащателна сметка и вашите пари се съхраняват от нас като депозит. Този тип сметка обикновено се нарича „разплащателна сметка” и е вид банкова сметка, в която можете да съхранявате пари, да теглите и да извършвате плащания. В настоящите правила и условия може да я наричаме „сметка на Revolut, „разплащателна сметка“ или „сметка“.

Не трябва да я използвате за бизнес цели. Ако искате да използвате сметка на Revolut за бизнес цели, ще трябва да кандидатствате или за сметка Revolut Pro, или за фирмена сметка на Revolut.

Не плащаме лихви по депозитите във вашата разплащателна сметка. Можете да печелите лихва, като депозирате средствата си в някой от нашите лихвоносни продукти, които периодично може да предлагаме.


3. Използване на пари във вашата сметка

Когато имате пари в сметката си, ще можете да използвате нашите услуги. Например можете да правите следното:

 • да изпращате пари до и да получавате пари от други сметки на Revolut и сметки извън Revolut;
 • да обменяте пари от една валута в друга (наричаме това обмен на валута). Наличните валути може да се променят от време на време.
 • да правите плащания и теглите пари в брой, като използвате вашата карта на Revolut; и
 • да преглеждате информация за вашата сметка и да я управлявате.

Добавяме нови функции и услуги през цялото време. Ще ви известим за тях чрез приложението Revolut.

Основният начин, по който предоставяме нашите услуги, е чрез мобилното приложение Revolut. Въпреки това предоставяме нашите услуги и по други начини, като например чрез уеб страници, други приложения, API и други средства. Настоящите условия се прилагат когато и както и да осъществявате достъп до нашите услуги. Това означава, че се прилагат за всички начини, по които можете да осъществявате достъп до конкретна услуга дори ако споменаваме услугата, до която се осъществява достъп, по конкретен начин в тези условия. Например, когато споменаваме плащания с карта на Revolut, имаме предвид плащания, при които се използва физическа карта, но също и виртуална карта или карта, добавена към Apple Pay или Google Pay.


4. Мога ли да си открия сметка на Revolut?

Като приемете настоящите правила и условия, потвърждавате, че:

 • сте получили по имейл, прочели сте и сте разбрали настоящите правила и условия;
 • сте получили по имейл, прочели сте и сте разбрали стандартната информация за застраховка на депозити на Обществена институция Deposit and Investment Insurance (VŠĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“), която също е налична тук;
 • сте прочели, разбрали сте и сте приели нашата декларация за поверителност; и
 • сте предоставили правилна и точна информация за контакт (включително имейл адрес, който проверявате редовно) по време на процеса по регистриране.

Обичайно трябва да сте навършили 18 години, за да си откриете сметка на Revolut. Ако не сте навършили 18 години и ние ви позволим да имате сметка на Revolut или да ползвате друга услуга, ще ви известим за специалните правила и условия, които се прилагат.

Когато поискате от нас да ви открием сметка, ние или друго лице, което действа от наше име, ще поиска информация за вас и откъде идват парите, които внасяте във вашата сметка. Правим това поради множество причини, включително да проверим вашата кредитна оценка и самоличност, както и за да отговорим на нашите правни и регулаторни изисквания. Нашата Декларация за поверителност обяснява повече за начина, по който използваме вашата информация за тези и други цели. Когато разполагаме с информацията, от която се нуждаем, ще открием вашата сметка.

Нямате право да:

 • откривате повече от една лична сметка на Revolut; или
 • използвате лична сметка на Revolut за бизнес цели.

Ако желаете да използвате сметка на Revolut за бизнес цели, ще трябва да кандидатствате за сметка Revolut Pro съобразно условията за сметка Revolut Pro или ще трябва да откриете отделна фирмена сметка съгласно нашите бизнес условия.


5. Как да получа информация за плащанията към и от моята сметка?

Можете да проверявате всички плащания към и от вашата сметка чрез приложението Revolut в хронологията на вашите трансакции и в информацията за вашата сметка, която включва месечни извлечения и годишното ви извлечение за таксите. Няма да правим промени в информацията във вашата сметка и тя ще бъде налична чрез приложението Revolut, докато сте клиент. Ако се нуждаете от копие от информацията за вашата сметка, след като вашата сметка е закрита, можете да я изтеглите, докато вашата сметка е все още активна. Ако закриете вашата сметка и искате да получите информацията за сметката си, можете да ни изпратите имейл на [email protected]. Можете и да изтеглите информацията от приложението по всяко време.

Ще ви изпращаме известие на вашето мобилно устройство всеки път, когато има изходящо или входящо плащане по вашата сметка. Можете да изключите тези известия от приложението Revolut, но ако го направите, трябва редовно да проверявате вашите плащания в приложението Revolut. Важно е да знаете какви са входящите и изходящите плащания по вашата сметка, така че препоръчваме да не изключвате известията.


КОМУНИКАЦИЯ С ВАС

Обикновено ще комуникираме с вас чрез приложението Revolut, което е безплатно. Други компании в групата на Revolut може също да комуникират с вас чрез приложението Revolut, ако така сте се договорили с другата компания.

Това е начинът, по който ще предоставяме информация за сметката (включително месечни извлечения и годишното ви извлечение за таксите) и ще ви известяваме за измама или за подозрения за измама, свързана с вашата сметка. Също ще ви известим, ако има заплаха за сигурността на вашата сметка. Уверете се, че проверявате редовно приложението Revolut за тази информация.

За да е защитена вашата сметка, изтеглете най-новия софтуер за вашето мобилно устройство и най-новата версия на приложението Revolut веднага щом са налични.

Възможно е също да се свържем с вас с текстово съобщение (SMS), телефонно обаждане или имейл, затова трябва редовно да проверявате текстовите съобщения и имейла си.

Вашите съгласия, одобрения, приемания и други изявления, направени чрез приложението Revolut, трябва да имат същата правна валидност като вашия подпис на писмен документ. Вашите споразумения, сключени с нас чрез приложението Revolut, ще бъде считани за писмени споразумение, сключени между вас и нас. Всички инструкции към Revolut за провеждането на операции и други подадени/изпълнени действия от вас чрез приложението Revolut ще бъдат третирани като подадени/изпълнени от вас и валидни като действия, изпълнени от вас.

Обикновено съобщенията до вас ще са на английски език.


Дръжте ни в течение

Поддържайте данните си актуални и ни известете незабавно, ако информацията, която сте ни предоставили, се промени. Ако данните ви за контакт се променят, актуализирайте ги в приложението или кажете на екипа по поддръжката, че са променени, колкото се може по-скоро.

Ако открием, че вашата информация е неправилна, ще я актуализираме.

Когато споменаваме „имейл“, имаме предвид имейла, който сте ни предоставили по време на процеса на регистриране (освен ако не сте актуализирали своя имейл адрес след това). Важно е да предоставите своя основен имейл адрес и да го проверявате редовно. Ако вашият имейл адрес се промени или ако имате проблеми с получаването или отварянето на имейли от нас, трябва незабавно да ни уведомите. В противен случай се съгласявате, че ако даден имейл е получен на вашия имейл адрес, е трябвало да го прочетете дори и да не сте успели да го направите поради някаква причина.

За да спазим нашите законови и регулаторни изисквания, може понякога да искаме допълнителна информация за вас (например, ако разходите ви се повишат). Предоставете ни тази информация своевременно, за да няма прекъсвания във вашата сметка или нашите услуги.


6. Как да закрия сметката си?

Можете да закриете сметката си – и така да прекратите и споразумението – по всяко време, като ни известите. Можете да направите това чрез приложението Revolut, като ни пишете до централния ни офис или ни изпратите имейл на [email protected]. Няма такса за закриване на вашата сметка.

Все пак ще се наложи да платите такси за услуги, които сте използвали (например, ако сте поискали допълнителна карта на Revolut). Може също да ви начислим такси за отмяна, които се прилагат за други споразумения, които сте сключили с нас (например, ако отмените вашия абонамент Metal или Ultra).

Ако сметката ви бъде закрива от ваша или от наша страна, ще ви предоставим най-малко 60 ди, за да изтеглите средствата си, съхранявани при нас (освен ако не са налице законови основания, които не позволяват превода). Това означава, че по време на този период ще продължат да се прилагат обичайните лимити за плащания и такси. Например всякакви лимити за минималната стойност на плащанията, които се прилагат, докато сметката ви е открита, ще се прилагат и когато сметката бъде закрита.

След изтичане на тези 60 дни вече няма да имате право на безплатни плащания, които са ви се полагали по план, докато сметката ви е била открита. За всички преводи, които заявите, начисляваме стандартната си такса, като минималният ѝ размер в 2 € (или равностойността във валутата, в която е вашата сметка на Revolut). Например ако заявите международно плащане, за което бихте платили 5 € (или равностойността във валутата, в която е вашата сметка на Revolut), докато сметката ви е била открита, то ще ви бъдат начислени 5 € (или равностойността във валутата, в която е вашата сметка на Revolut), но ако заявите плащане в страната, което би било безплатно, докато сметката ви е била открита, то ще ви бъдат начислени 2 € (или равностойността във валутата, в която е вашата сметка на Revolut). Ако оставащият ви баланс е по-малък или равен на 2 € (или равностойността във валутата, в която е вашата сметка на Revolut) в началото на 60-дневния период или спадне под тази сума в даден момент през периода, то таксата ще се начисли автоматично, а сметката ви ще бъде закрита за постоянно след изтичане на периода.

Ако желаете да ви изпратим пари в различна валута от валутата, в която се съхраняват, ще конвертираме валутата по курса, който се прилага към момента, като ще си приспаднем нашата обичайна такса, преди да ви изпратим парите.

Ако сметката ви е била временно ограничена, е възможно да не успеем да закрием сметката ви, докато не приключим проверките си.


Анулиране на вашата карта на Revolut

Ако си промените решението и решите, че вече не искате карта на Revolut, това не е проблем. Само ни известете и ще я анулираме.


Как мога да се откажа от споразумението?

Можете да се откажете от това споразумение и така да го прекратите през първите 14 дни от откриването на сметка на Revolut, като ни известите в приложението Revolut или като ни изпратите имейл на: [email protected]. Имате право да се откажете, без да плащате глоби и без да посочвате причина. В случай на отказ от споразумението, ние ще ви върнем остатъчното салдо.


7. Какво се случва, след като сметката ми бъде закрита?

Ще задържим достатъчно средства, за да покрием плащания, които сте одобрили преди закриване на сметката. Все още ще ни дължите парите, които сте ни дължали, докато сметката ви е била открита.


Как получавам достъп до парите си след закриване на сметката?

В продължение на осем години след закриване на вашата сметка или изтичане на вашата карта на Revolut ще можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти (на [email protected]) и да поискате да ви изпратят парите, които все още съхраняваме за вас.

Щом сметката ви бъде закрита, можете да изтеглите парите си във валутата, която имате в сметката си по време на превода към друга банкова сметка. Ако трябва да извършите обмен на валута, преди да теглите, ще можете да конвертирате парите само в основната валута (валутата в държавата, в която живеете).


Сигурност на моята сметка

8. Как се защитават моите пари?

Вашите пари са защитени, щом достигнат вашата сметка на Revolut или спестовна сметка, открита в друга кредитна институция, която е участник в „Схемата за застраховане на депозити“. Вашите пари ще бъдат кредитирани по вашата сметка на Revolut веднага щом стане възможно след пристигането им при нас и при всички положения не по-късно от следващия работен ден.

Например, ако добавяте към/прехвърляте от вашата сметка на Revolut в неработен ден, вашите пари няма да са защитени от схемата за застраховка на депозити, докато не достигнат до вашата сметка на Revolut или спестовна сметка, открита в друга кредитна институция, която участва в схемата за застраховка на депозити. Въпреки това вашите пари ще бъдат защитени по други начини, както е описано в закона.

Парите във вашата сметка на Revolut са защитени от застраховката на депозити в Литва, която се администрира от Обществена институция Deposit and Investment Insurance (VŠĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ съобразно условията, установени от Закона за застраховките на депозити и отговорности към инвеститорите на Република Литва, които са налични тук. Няма допълнителни механизми (наричаме ги „гаранционни средства“) съгласно настоящите правила и условия, които да защитават вашите пари във вашата сметка на Revolut.


9. Сигурност на вашите данни за защита и на картата на Revolut

Правим всичко по силите си да съхраняваме безопасно вашите пари. Молим ви да правите същото, като съхранявате безопасно вашите данни за защита и картата на Revolut. Това означава, че не трябва да държите вашите данни за защита близо до картата на Revolut и трябва да ги скривате или защитавате, ако ги записвате или съхранявате. Не споделяйте вашите данни за защита с друго лице освен с доставчик на отворено банкиране или доставчик трето лице, което действа съгласно законовите изисквания. Предоставили сме повече информация за доставчиците на отворено банкиране и доставчиците трети лица в раздел 10 на настоящите правила и условия.

Понякога е лесно да забравите да предприемете стъпките, които трябва да предприемете за предпазване на парите си. Затова ви предлагаме няколко съвета:

 • затваряйте приложението Revolut, когато не го използвате; и
 • дръжте в безопасност мобилния си телефон и вашия имейл акаунт и не позволявайте на други хора да ги използват.


Свържете се с нас чрез приложението Revolut възможно най-скоро, ако вашата карта на Revolut бъде изгубена или открадната или ако е възможно данните за защита да бъдат използвани без ваше разрешение.

Ако можете, трябва без ненужно забавяне също да замразите вашата карта на Revolut от приложението Revolut или с обаждане до автоматизирания номер по-долу. Ако по-късно осъзнаете, че няма риск за сигурността на вашата карта на Revolut, можете да анулирате замразяването.


Как можете да се свържете с нас

Пишете ни:

 • Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва.

Замразяване на вашата карта на Revolut:

 • +370 5 214 3608 (начисляват се стандартните такси на вашия доставчик на телекомуникационни услуги).

Информирайте ни за изгубена или открадната карта на Revolut или данни за защита:

 • Изпратете ни съобщение чрез приложението Revolut от чуждо устройство.
 • Изпратете ни съобщение в социалните мрежи.
 • Изпратете ни имейл на: [email protected].

Обадете ни се:

 • +370 5 214 3608 (начисляват се стандартните такси на вашия доставчик на телекомуникационни услуги). Това е автоматична телефонна линия, която не може да ви свърже с агент на живо. Тя може да се използва само за блокиране на вашата карта на Revolut или за предоставяне на общи автоматични отговори.


10. Извършване на плащания и достъп до сметки с помощта на „Отворено банкиране“

Можете да използвате отворено банкиране за достъп до сметки, които имате при други доставчици, чрез приложението Revolut и за да разрешите на други доставчици да получават достъп до сметката ви на Revolut.

Разрешаване на други доставчици да осъществяват достъп до вашата сметка на Revolut

Може да разрешите на други доставчици да осъществяват достъп до информацията за вашата сметка или да правят плащания от ваше име. Тези доставчици често се наричат „доставчици на отворено банкиране“ или „доставчици трети лица“.

Тези доставчици често ще се налага да бъдат упълномощени от регулатор, като например Банката на Литва или от регулатора на съответната друга държава. Ако обмисляте използването на доставчик на отворено банкиране или доставчик трето лице, трябва да поискате от тях данни за техните правомощия (ако имат такива) и сами да ги проверите (може да направите това, като проверите онлайн регистъра за упълномощени фирми на Банката на Литва).

Когато получавате достъп до своята сметка на Revolut чрез доставчик на отворено банкиране или доставчик трето лице, нашите правила и условия продължават да са приложими за употребата на вашата сметка на Revolut от ваша страна.

Може да се наложи да блокираме достъпа на доставчика на отворено банкиране или доставчика трето лице до вашата сметка (например, ако подозираме измама или ако нямат необходимите правомощия, или ако за това има правни или регулаторни причини). Ако го направим, ще се опитаме да ви известим предварително или възможно най-скоро след това. Ще направим това от приложението Revolut или по имейл освен когато това би било незаконно или ако има валидни съображения за сигурност, които не ни позволяват това. Ние също така ще премахваме блокирането на достъпа на доставчика трето лице веднага, след като причините да му откажем достъп изчезнат.

Вие също имате право да блокирате достъпа на доставчик на отворено банкиране или доставчик трето лице до вашата сметка на Revolut. Следва да се свържете с нас, ако считате, че доставчик трето лице действа без вашето съгласие.

Когато използвате доставчик на отворено банкиране или доставчик трето лице, вие го упълномощавате и давате съгласие той да има достъп до информацията за вашата сметка на Revolut или да извършва плащания от вашата сметка на Revolut от ваше име. Начинът, по който споделяме вашата информация за тези и други цели, е изложен в нашата Декларация за поверителност.


Използване на приложението Revolut за достъп до сметки при други доставчици

Можете също да получавате достъп до своите сметки при други доставчици и да инициирате плащания от тези сметки чрез приложението Revolut. Наричаме това нашите „Услуги за отворено банкиране“. Revolut има правомощия да предоставя тези услуги.

Когато използвате нашите услуги за отворено банкиране, за да преглеждате информация относно сметка при друг доставчик, на която сте титуляр, трябва да ни упълномощите, за да осъществим достъп до тази сметка. Ние няма да съхраняваме чувствителните данни за плащане, които предоставяте, за да дадете тези правомощия.

Щом сте ни упълномощили да осъществяваме достъп до сметката с цел достъп до информацията за нея:

 • Ще осъществяваме достъп до вашата информация за сметка от ваше име (тоест информация като данни за вашата сметка, хронология на трансакциите и функциите на вашата сметка).
 • Ще анализираме тази информация, за да ви предоставим информация за харченето (като препоръки как бихте могли да пестите пари).
 • Можете да оттеглите съгласието си по всяко време чрез приложението Revolut.

Начинът, по който използваме вашата информация за тези и други цели, е изложен в нашата Декларация за поверителност.

Когато използвате нашите услуги за отворено банкиране, за да инициирате плащане от сметка, която имате при друг доставчик, вие трябва да упълномощите и нас да направим това плащане. Ние няма да съхраняваме чувствителните данни за плащане, които предоставяте, за да дадете тези правомощия. Ще считаме, че сте ни дали съгласие и сте ни упълномощили да инициираме плащания от тези сметки, когато изберете от приложението Revolut да се използват определени платежни услуги и след като сте попълнили цялата нужна и задължителна информация, която сте подали в приложението Revolut.


11. Има ли ограничения върху използването на приложението Revolut или картата на Revolut?

Действайте отговорно и разумно, като използвате приложението Revolut или картата на Revolut.

Приложението Revolut или картата Revolut не трябва да се използват (пряко или косвено), както следва:

 • за незаконни цели (например извършване на измама);
 • по начин, който може да повлияе негативно на възможността ни да предоставяме нашите услуги;
 • за циклично прехвърляне на средства, злоупотреба с нашите продукти, услуги или поддръжка на клиенти, или ако личната ви сметка се използва за нелични цели. Това включва дейности, които могат да компрометират целостта на нашите услуги или да застрашат сигурността и благосъстоянието на Revolut и неговите клиенти;
 • само за изпращане и получаване на пари от сметка на кредитна карта;
 • за трансакции за получаване на пари в брой освен за теглене от банкомат;
 • за управление или използване на сметка на Revolut, която не е ваша;
 • за предоставяне на карта на Revolut на друго лице;
 • за позволяване на друго лице достъп до или използване на вашата сметка или приложението Revolut;
 • за злоупотреба, експлоатиране или заобикаляне на ограничения за използването, зададени от доставчик на услуги, с който е регистрирана вашата карта на Revolut. Например трябва да използвате само една карта на Revolut за определен доставчик на услуги, който предлага безплатен абонамент или пробен период; или
 • за търгуване в чуждестранна валута за спекулативни цели (т.е. за възползване от очаквани покачвания или спадове на стойността на дадена валута) или за възползване от разминавания във валутния пазар.

Също така ви молим да се държите уважително към нас и персонала ни по поддръжката – тук сме, за да ви помогнем.


Преместване на пари във и извън сметка

12. Добавяне на пари към моята сметка

Можете да добавите пари към сметката си чрез:

 • дебитна или кредитна карта, регистрирана при нас (наричаме я „вашата съхранена карта“).Вашата съхранена карта трябва да е на ваше име.
 • банков превод. Когато добавяте пари с банков превод, трябва да използвате данните за сметката, посочени в приложението Revolut. Уверете се, че внимателно изпълнявате подканите от приложението, за да избегнете забавяния. Данните за сметката, които трябва да използвате за добавяне на пари към вашата сметка, ще зависят от валутата, която добавяте. Например, ако искате да добавите пари към вашата сметка в евро (€), трябва да използвате данните за „сметка в евро“, посочени в приложението Revolut.
 • добавяне в брой. Понякога може да предложим различни методи за допълване на сметката ви с пари в брой. Тази функция не се поддържа във всички държави.

При добавяне на пари към сметката ви може да се начислят такси. Можете да прочете повече за тези такси на нашата страница за такси.

Ако използвате съхранена карта или банкова сметка, която е в дадена валута, за да добавите пари към вашата сметка в друга валута, вашата банка или доставчик на карта може да начисли такса.

Можем да счетем, че сте ни дали съгласие и сте ни упълномощили да извършим трансакцията, щом подадете вашето платежно нареждане в приложението Revolut.

В ЧЗВ можете да намерите повече информация за добавянето на пари към вашата сметка.


Задържане на пари във вашата сметка

Щом сте добавили пари към вашата сметка, можете да ги прехвърляте между различните типове подсметки, които предлагаме. Например, можете да превеждате вашите пари между различни валути или да ги съхранявате в личен джоб. Това са подсметки на вашата сметка. Всички правила, които се отнасят за вашата основна сметка, също се прилагат към вашите подсметки – например до тях може да бъде осъществен достъп от агенции за събиране на дългове.

При определени обстоятелства може да се наложи да закрием вашата подсметка. Ако го направим, ще ви информираме предварително и ще можете да преведете или обмените всички средства, които притежавате в подсметката, преди да бъде закрита. Упълномощавате ни да конвертираме всички оставащи средства в основната валута и да закрием вашата подсметка.


Никога не се тревожете, че салдото по вашата сметка на Revolut е твърде ниско

Знаем, че е важно да можете да правите плащания от вашата сметка, когато пожелаете. Може да ни упълномощите да добавяме конкретна сума пари към вашата сметка от вашата съхранена карта, когато стойността във вашата сметка спадне под определена сума. Наричаме това „автоматично добавяне“. Можете да отмените автоматичното добавяне по всяко време от приложението Revolut или като се свържете с доставчика на вашата карта.


Ограничения при плащане

Поради изискванията, свързани с борбата срещу прането на пари и финансиране на терористични организации, или ограниченията, наложени от трети лица, може да ограничим сумата, която можете да получите във или да платите от вашата сметка, или сумата, която можете да теглите или харчите с вашата карта на Revolut. Също може да ограничим стойността на обмен на валута, който можете да извършвате наведнъж или в определен период от време. Тези ограничения може да се променят от време на време. Информацията за тези ограничения е изложена тук.


Използвайте една и съща валута

Важно е плащанията към вашата сметка да са във валутата на вашата сметка. В противен случай плащането ще бъде конвертирано във валутата на вашата сметка. Това означава, че вашата сметка ще бъде кредитирана с повече или по-малко от очакваното. Не носим отговорност за загуби, ако това се случи.


13. Прехвърляне на пари между сметки на Revolut

Можете да изпращате пари до и да получавате пари от други сметки на Revolut. Наричаме този тип плащания „незабавни преводи“. Всички незабавни преводи се получават своевременно.

Можете да правите незабавни преводи към сметката на друг потребител на Revolut, като го изберете от списъка с контакти в приложението Revolut, с помощта на потребителското му име или чрез друг метод за идентифициране, предоставен от нас, и следвате подканите.


Revolut Messenger

Можете също така да използвате тази тема в раздела „превод“ на приложението Revolut, за да си пишете с вашите контакти. Наричаме тази функция „Revolut Messenger“. Revolut Messenger е предназначен да направи употребата на Revolut от ваша страна по-социална, като ви позволи да комуникирате с други потребители на Revolut относно вашата дейност в приложението Revolut.


За да използвате Revolut Messenger:

 • вие и потребителят, с когото искате да си пишете, трябва да използвате версия на приложението Revolut и да сте регистрирани в Revolut в държава, която поддържа Revolut Messenger; и
 • или трябва да сте направили успешно плащане към потребителя в миналото; или
 • трябва взаимно да сте се записали в контактите на вашето мобилно устройство и да сте синхронизирали тези контакти с приложението Revolut; или
 • трябва и двамата да сте добавени към групова функция, при която се поддържа Revolut Messenger (като нашата функция за поделяне на сметката).


Ако не искате да получавате съобщения в Revolut Messenger от даден потребител, можете да го блокирате. Ако не искате въобще да получавате съобщения в Revolut Messenger, можете изцяло да го дезактивирате. Можете да направите и двете неща от приложението Revolut.


За да е сигурно, че комуникацията е поверителна, Revolut Messenger е защитен чрез цялостно криптиране. Това означава, че Revolut не може да осъществи достъп до съобщения в Revolut Messenger при каквито и да е обстоятелства. Например, ако се свържете с нашия екип по поддръжката във връзка с нещо, което се е случило в Revolut Messenger, няма да можем да видим темата ви. Това също означава, че не можем да предоставим информация относно вашите съобщения във вашия Revolut Messenger, дори ако го поискате от нас.


Revolut Messenger не предоставя трайно съхранение или архивиране на съобщенията във вашата тема. Ако изтриете и инсталирате наново приложението Revolut или ако смените устройството, което използвате, за да осъществявате достъп до приложението Revolut, вашите съобщения ще бъдат трайно изгубени.


Незабавните преводи, които се показват в темата ви в Revolut Messenger, не са съобщения, не са шифровани и се съхраняват трайно (по същия начин както всякакви други данни за ваши трансакции). Те по-скоро са напомняния за плащания, които сте направили към и от лицето, с което си пишете. Въпреки това ще се появят в темата ви, ако смените устройството си или инсталирате наново приложението.


Нашите стандарти на общността се прилагат винаги, когато използвате Revolut Messenger. Ако нарушите тези стандарти на общността, може да ограничим или премахнем вашия достъп до Revolut Messenger или да закрием напълно вашия акаунт в Revolut. Ако считате, че някой друг е нарушил тези стандарти (например осъществява тормоз върху вас или се представя за друго лице), можете да го докладвате, като се свържете с поддръжката. Въпреки това не забравяйте, че тъй като вашите съобщения не са шифровани, не можете да ги видите. Това може да означава, че ще трябва да предоставите екранни снимки на отдела по поддръжка като доказателство за вашето докладване.


Групови джобове

Ако сте член на групов джоб, можете да изпращате незабавни преводи и към него.

Груповият джоб представлява сметка, създадена и управлявана от потребител на Revolut, който е физическо лице. Всички членове на групов джоб могат да виждат собствените си трансакции в него и да го напуснат по всяко време. Само потребителят на Revolut, който е настроил груповия джоб (собственикът), може автоматично да преглежда всички трансакции в него, да го закрие, да добавя или премахва членове и да позволява на членовете на груповия джоб да теглят средства (или да отменя достъпа им). Трябва да се присъединявате към групов джоб или да изпращате пари към него само ако имате доверие на собственика, тъй като той притежава средствата – ако собственикът в даден момент вече не е притежател на сметка на Revolut или сметката му бъде заключена, то няма да можете да осъществявате достъп до средствата в груповия джоб.


Покупки с помощта на „Плащайте с Revolut“

Можете също да направите незабавен превод към фирма, която използва „Плащайте с Revolut“ за получаване на плащания. Това може да се направи по два начина:

 • Можете да ни дадете указания да направим незабавен превод за определена сума от вашата сметка на Revolut към фирма (например вместо да плащате с карта при завършване на поръчката). Наричаме тези плащания „плащания по инициатива на клиент“.
 • Можете да се съгласите за в бъдеще дадена фирма да може да събира незабавни преводи от вашата сметка на Revolut (например, ако позволите на дадена фирма да събира плащания от сметката ви, когато купувате нещо или редовно, като например за абонамент). Наричаме ги „плащания по инициатива на търговец“.


Плащания по инициатива на клиент

Плащанията по инициатива на клиент са за определена сума и са еднократни. Фирмата ще получи плащане само за сумата, която сте потвърдили, и не може да събира други плащания без вашето разрешение.


Плащания по инициатива на търговец

Плащанията по инициатива на търговец се събират от фирмата въз основа на предишното ви съгласие и това може да бъде за всякаква сума или на всякакъв интервал. Ако искате да прекратите дадено плащане по инициатива на търговец, трябва да се свържете с фирмата, която го таксува, за да отмените услугата. Можете също така да се свържете с нас, за да оттеглите съгласието си (чрез чат) и ние ще изпълним заявката ви до края на следващия работен ден.

Ще ви известяваме в приложението Revolut при всяко плащане по инициатива на клиент или плащане по инициатива на търговец от вашата сметка на Revolut.


Защита при използване на „Плащайте с Revolut“

„Плащайте с Revolut“ е услуга, която предлагаме на фирмите, за да можете да им плащате директно от своята сметка на Revolut без досадни данни за карта. Обаче искаме „Плащайте с Revolut“ да работи както за фирмите, така и за вас. Затова създадохме Правила за защита на купувача, които са в сила, когато правите отговарящи на условията покупки с помощта на „Плащайте с Revolut“.


Възстановяване на суми за плащания по инициатива на търговец

Плащанията по инициатива на търговец се събират от сметката ви въз основа на съгласие, което сте дали в миналото. Насърчаваме фирмите да ви съобщават сумата на всяко плащане по инициатива на търговец, преди да го съберат. Обаче ако считате, че определено плащане по инициатива на търговец е взето от сметката ви в резултат на грешка, можете да изисквате от нас да възстановим сумата за него в рамките на 8 седмици от извършване на плащането. За да заявите възстановяване на сума, се свържете с нас с помощта на чата, а ние ще ви съобщим в рамките на 10 работни дни дали възстановяването на суми е успешно.


14. Извършване на други типове плащания

Изпращането на пари към вашата или чужда банкова сметка е лесно. Можете да правите еднократни плащания или да настроите периодични плащания. Само въведете банковия код и номера на сметка (а за международни плащания – IBAN) на сметката, към която изпращате пари, в приложението Revolut и следвайте подканите. Може да се наложи да ви поискаме и друга информация.


Използване на картата на Revolut

Можете също да правите плащания и теглите пари в брой, като използвате вашата карта на Revolut. Можете да направите това, като въведете данните на вашата карта на Revolut (номера на картата, датата на изтичане на валидността и CVC номер) или вашия ПИН код. Като извършвате тези действия, давате съгласие за извършване на плащания или теглене на парични средства от вашата сметка на Revolut. Също така давате съгласие за правене на плащания от вашата карта на Revolut чрез:

 • докосване на вашата карта на Revolut на терминал („безконтактна“ трансакция) и предприемане на действия на четеца на електронни карти. Не се изисква ПИН код за безконтактни плащания до определена сума;
 • подписване за покупката на касовата бележка, издадена от четеца на електронни карти;
 • вмъкване на вашата карта на Revolut в четеца на електронни карти и предприемане на последващите действия, които четецът на електронни карти изисква, без да въвеждате вашия ПИН код (например, когато плащате за паркинг и др.);
 • предоставяне на номера на вашата карта на Revolut и други подробности относно инициирането на платежни нареждания за дебитиране на вашата сметка, когато сключвате споразумение с търговец или доставчик на услуги; или
 • предоставяне на вашия номер на карта на Revolut и други данни на търговец или доставчик на услуги и удостоверяване на плащането с метод 3D Secure. Това е стъпка, която ще трябва да предприемете, когато правите покупки с вашата карта на Revolut, ако търговец или доставчик на услуги е въвел този метод. Ако е, ще се отвори прозорец на уеб сайта на търговеца или доставчика на услуги, на който ще бъдете помолени да потвърдите плащането, и ще получите насочено известие към вашето приложение Revolut. Ще трябва да отворите приложението и да потвърдите трансакцията, за да завършите плащането.

Когато използвате картата на Revolut за теглене от банкомат или за плащане (например в магазин или ресторант), ще счетем плащането за упълномощено от вас, освен ако не:

 • ни известите, че парите са откраднати от вашата сметка; или
 • считате, че не сме изпълнили коректно вашите указания.

Може да ви начислим такса за тегления. Можете да прочете повече за тези такси на нашата страница за таксите.


Не носим отговорност за загуби, когато плащанията са върнати в различна валута

Понякога пари, които сте поискали да преведем до друго лице, не се превеждат в неговата сметка и се връщат към нас. Ако е трябвало да извършим обмен на валута, когато сме изпращали плащането, и можем да покажем, че сме направили всичко коректно, когато връщаме парите към вас, ще ги върнем в конвертираната валута или ще ги конвертираме в първоначалната валута. Това означава, че сумата, която ще получите обратно по сметката си, може да бъде по-голяма или по-малка в зависимост от обменния курс към момента на връщането. Не носим отговорност за загуби, претърпени от вас в тази връзка.


ВНИМАТЕЛНО ВЪВЕДЕТЕ ДАННИТЕ НА ЛИЦЕТО, КЪМ КОЕТО ИСКАТЕ ДА НАПРАВИТЕ ПЛАЩАНЕ

Когато въведете данните на лицето, към което искате да направите плащане, се уверете, че данните са правилни. Ако не са, плащането може да бъде забавено или може да загубите парите си, ако са изпратени към погрешна сметка.

Уверете се, че познавате лицето, към което изпращате плащането. Ако някой се свърже с вас и поиска да направите плащане към него, но не сте сигурни кое е това лице или какви са целите на плащането, може да сте жертва на измама и може да не успеем да ви възстановим парите.

Ако лицето, към което искате да направите плащане, не получи парите, не носим отговорност, ако правилно сме обработили плащането, но вие сте ни дали грешни данни. Ако желаете, ще се опитаме да ви възстановим парите, но това може да е по-лесно в някои държави, отколкото в други.

Ако се свържете с нашия екип по поддръжката на клиенти чрез приложението Revolut, можем да ви предоставим информация, която да ви помогне да се опитате да си възстановите парите, включително данни на лицето, което е получило парите (ако разполагаме с такива).

ЕИЗ е съставена от всички държави в Европейския съюз плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. „Работен ден“ означава ден, в който банките са отворени както в Република Литва, така и в Обединеното кралство.


Директни дебити в SEPA

В зависимост от това къде живеете, може да е възможно да нареждате директни дебити в евро от вашата сметка към банкови сметки в Единната зона за плащания в евро (която се състои от всички държави в ЕИЗ плюс Швейцария, Монако и Сан Марино). Тези плащания се наричат директни дебити в SEPA. Банката, в която е сметката, към която трябва да се изплати директният дебит (банката на получателя на плащането), е отговорна за това да поиска плащането от нас, когато стане дължимо.

Можете да:

 • ограничите сумата по директен дебит в SEPA или честотата на плащания от вашата сметка (или и двете);
 • отмените директни дебити в SEPA, плащани от вашата сметка; и
 • разрешите плащането на директните дебити в SEPA само към определени хора.

Можете да направите това, като се свържете с нас чрез приложението Revolut.

Ако сте настроили директен дебит в SEPA, банката на получателя на плащането ще го поиска на работния ден преди вальора и ще го изплатим на банката на датата на вальора. Ако вальорът се пада в неработен ден за банката на получателя на плащането (обикновено уикенд или официален празник), ще пристигне в банката на следващия работен ден.

Прочетете нашите ЧЗВ относно директните дебити в SEPA.


Плащания за услуги, предоставени от други компании в групата Revolut

Приложението Revolut не е само разплащателна сметка. То е платформа, от която можете да осъществявате достъп до цял диапазон от услуги.

Не всички тези услуги се предоставят от нас (Revolut Bank UAB). Някои се предоставят от други компании в нашата група. Когато случаят е такъв, трябва да приемете отделни правила и условия на тези компании, които регулират тези услуги. Например:

 • Ако използвате услуги за криптовалута, те се предоставят от Revolut Ltd и се регулират от Правилата и условията за криптовалутите, които сте приели. Не предоставяме тези услуги и нямате права срещу нас съгласно тези Правила и условия за криптовалутите.
 • Ако използвате услуги за благородни метали, те се предоставят от Revolut Ltd и се регулират от Правилата и условията за благородни метали, които сте приели. Не предоставяме тези услуги и нямате права срещу нас съгласно тези Правила и условия за благородни метали.
 • Ако използвате търговски услуги, те се предоставят от Revolut Securities Europe UAB и се регулират от Правилата и условията за търговски услуги, които сте приели. Не предоставяме тези услуги и нямате права срещу нас съгласно тези Правила и условия за търговски услуги.

Въпреки че не предоставяме тези услуги, обичайно те водят до нуждата от извършване на плащане към или от вашата разплащателна сметка при нас. Например, когато закупувате или продавате криптовалута, плащането ще бъде взето от или извършено към вашата разплащателна сметка при нас за криптовалутата. Ако това е така, ще кредитираме или дебитираме вашата разплащателна сметка при нас, както се изисква от други компании в групата на Revolut въз основа на вашите правила и условия при тях.

Понякога може да създадем подсметка във вашата разплащателна сметка, ако е необходима за тези услуги. Например, ако използвате инвестиционни услуги, ще видите, че имате подсметка, в която трябва да заредите средства, преди да можете да използвате инвестиционните услуги.


Преводи с карта

Можете да използвате Revolut за изпращане на пари към карта. Това означава плащане, което се изпраща чрез картови схеми вместо традиционните схеми за плащане. Получателят на плащането се идентифицира по номера на картата си вместо по номера на банковата сметка.

Преводите с карти се изпращат незабавно и трябва да пристигнат в рамките на 30 минути. Това означава, че няма възможност за анулиране на този тип плащане след изпращането му, така че се уверете, че данните, които въвеждате, са правилни.

Не забравяйте, че номерът на вашата карта е ценна информация, която може да се използва за извършване на измама срещу вас. Единственото нещо, което трябва да споделите от картата си, за да извършите превод на карта, е номерът на картата; не ви е необходим срокът на валидност и със сигурност нямате нужда от кода за сигурност, така че се уверете, че тези части от информацията остават поверителни.


Данни за местна сметка

В зависимост от вашата държавата, може да ви предоставим данни за местна сметка. Ако ви предоставим данни за местна сметка в ЕИЗ (напр. PLN, RON или подобни), ние я приемаме като подсметка на основната ви сметка и правилата, които се прилагат за основната ви сметка, се прилагат и за тази подсметка.

Ако ви предоставим данни за местна сметка извън ЕИЗ (напр. GBP, USD или подобни), всеки път, когато получите плащане по тези данни, ние ще преведем еквивалентна сума електронни пари. Когато го направим, вие ни упълномощавате незабавно да преведем тези електронни пари във вашата разплащателна сметка. Всеки път, когато извършвате плащане от тези данни за сметката, вие ни упълномощавате да вземем средствата от разплащателната ви сметка, незабавно да преведем еквивалентна сума електронни пари и незабавно да я изплатим на получателя в съответствие с тези правила и условия.


Извършване на плащания в китайски юани

Ако не сте участвали в дейност, свързана с криптовалута в дружество от групата на Revolut, можете да използвате Revolut, за да изпращате плащания в китайски юани до всеки със сметка в AliPay. Максималната стойност на всяко едно плащане е 50 000 CNY.

В момента не поддържаме плащания в юани към други сметки и не можете да съхранявате баланси в юани.

Съществуват ограничения съгласно китайските разпоредби относно размера на средствата и броя на преводите, които бенефициентът на Alipay може да получи в рамките на месец/година въз основа на причината за превода. Ако тези лимити бъдат надвишени от страна на бенефициента, плащането ще бъде анулирано.

За съжаление, ако сте участвали в дейност, свързана с криптовалута в дружество от групата на Revolut, не можете да използвате Revolut, за да изпращате плащания в китайски юани. Това се дължи на ограниченията, наложени от партньорите, които използваме, за да предлагаме тази услуга. Под дейност, свързана с криптовалута, имаме предвид:

 • съхраняване, купуване или продаване на криптовалута директно в приложението Revolut; или
 • получени или изпратени приходи от криптовалута от обмен на криптовалута във вашата сметка на Revolut в криптовалута.

За да извършите едно от тези плащания, ще трябва да предоставите:

 • името и AliPay ID на лицето, на което искате да изпратите парите;
 • причината за плащането; и
 • всяка друга информация, която може да ни е необходима, за да извършим плащането ви.

Също така потвърждавате, че някои от вашите лични данни ще бъдат прехвърлени към партньорските банки на AliPay в Китай, ако извършите плащане в китайски юани. Това е необходимо, за да се обработи плащането. За повече информация относно начина, по който обработваме личните ви данни, вижте нашето уведомление за поверителност за клиенти (достъпно тук).

Плащанията чрез Alipay се извършват почти в реално време.


Преводи към мобилни портфейли

В зависимост от държавата ви може да използвате приложението Revolut за изпращане на изходящи плащания към мобилни портфейли на получатели. Тъй като това плащане не се изпраща чрез традиционна схема за плащане, не са необходими данни за банкова сметка, за да извършите този превод. Вашият получател ще бъде идентифициран чрез телефонния номер или имейла, свързани с неговата сметка в мобилния портфейл (телефонен номер или имейл).

За да изпратите плащане чрез мобилните си портфейли, трябва да предоставите идентификатор на портфейла и информация за плащането.

Обикновено тези преводи се изпращат незабавно и се очаква да пристигнат в портфейла на получателя в рамките на 30 минути, но понякога може да отнеме до един ден. Тъй като това е международен превод, ще се прилагат нашите обичайни такси за международни плащания (моля, вижте нашите страници за такси тук, за да се информирате за приложимите такси). За тези плащания не се прилагат допълнителни такси.


15. Какво се случва, ако дадено плащане е изпратено в погрешна сметка, не е изпратено въобще или е било забавено?

Винаги се опитваме да обработваме вашите плащания коректно и своевременно, но понякога е възможно нещата да се объркат и плащането да бъде забавено или да не бъде получено от лицето, на което искате да платите.

Ако нещо се е объркало и:

 • лицето, което прави плащане към вас;
 • банковата сметка, към която искате да направите плащането; или
 • търговецът, на когото плащате;

е в ЕИЗ, ни известете чрез приложението Revolut. Трябва да ни уведомите възможно най-скоро и не по-късно от 13 месеца след като сумата е взета от вашата сметка.

Ако парите не бъдат получени в сметката, към която сте ги изпратили, ще възстановим плащането във вашата сметка. Ако е трябвало да заплатите такси или лихва вследствие на наша грешка, ще ви възстановим и тях.

Ако сме получили плащане от ваше име, но сумата не е изплатена във вашата сметка навреме, незабавно ще кредитираме вашата сметка със сумата на плащането.

Тези правила не се прилагат за обмени на валута.


Какво да направите, ако считате, че сте допуснали грешка?

Следва винаги да проверявате дали сте въвели правилните данни за лицето, на което искате да платите, преди да направите плащане. Винаги е добре да правите пробно плащане за малка сума (например 1 €), за да се уверите, че сте въвели правилните данни за сметката. Винаги имайте предвид следното:

 • Винаги трябва да познавате лицето, към което изпращате плащането. Ако някой се свърже с вас и поиска да направите плащане към него, но не сте сигурни кое е това лице или какви са целите на плащането, може да сте жертва на измама.
 • Данните за контакт, които виждате в приложението Revolut, за взети от имената и телефонните номера, които сте запазили на телефона си. Тези имена и телефони не се проверяват от нас или някой друг. Това означава, че ако сте запазили грешен номер или грешно име на телефона си, ще изпратите плащане до грешно лице и е възможно да загубите парите си.
 • Потребителските имена, които виждате в приложението Revolut, могат да изглеждат подобни на други потребителски имена и могат да се сменят от отделните потребители. Ние предприемаме действия за премахване на неподходящи потребителски имена, но тези потребителски имена не се проверяват от нас или от някой друг. Това означава, че ако не сте сигурни, че лицето е това, което твърди, че е, съществува вероятност да платите на грешно лице и да загубите парите си.

Не носим отговорност, ако извършим плащане към лицето, на което ни кажете вие, дори ако сте ни дали грешен номер на сметка, потребителско име или телефонен номер в резултат на грешка. Ако обаче поискате това от нас, ние ще опитаме да ви върнем парите. Може също да опитаме да ви предоставим информация за бенефициента, за да опитате да си ги върнете сами (ако законът ни позволява да направим това). Въпреки че ще опитаме да направим тези неща, не гарантираме, че ще успеем, а в някои случаи няма да сме в състояние.


Какво ще направим, ако ние или някой друг е допуснал грешка?

От друга страна, ако по вашата сметка на Revolut е направено плащане от друго лице в резултат на грешка, ще се наложи да му върнете сумата. С приемането на тези условия се съгласявате, че имаме право да отменим трансакциите, кредитирани по сметката ви, в следните случаи:

 • Сумите са били кредитирани вследствие на грешка от страна на платеца, доставчика на сметката му, трета страна или Revolut; или
 • Разполагаме с доказателства, че сте получили плащане, като сте се държали измамно или по друг престъпен начин.

Ако лицето, което е направило плащането в резултат на грешка, отправи правно искане да си го върне самостоятелно, може да е необходимо да споделим вашата информация с него.

Давате съгласие, че ако предварително прехвърлим плащане по вашата сметка, когато инициирате допълване чрез услугите за отворено банкиране, както е описано в раздел 10, но плащането не пристигне, можем да върнем плащането или да го задържим.

Понякога, ако изтеглите пари от вашата гъвкава сметка за спестявания, ние може да кредитираме част или всички средства към вашата разплащателна сметка, преди действително да получим парите обратно от дружеството, предоставящо гъвкавата сметка за спестявания. Може да направим това, за да получите по-бързо достъп до парите. Ако никога не получим парите обратно, може да отменим кредита. Вие ни упълномощавате да изтеглим кредитираната по-рано сума, в случай че действително не получим парите обратно от дружеството, предоставящо гъвкавата сметка за спестявания.

Поради тези причини вие следва винаги да проверявате редовно сметката си, за да сте сигурни, че всичко е правилно.


16. Изпращане и получаване на пари с връзка за плащане

Можете лесно да изпращате пари към приятел, който няма сметка на Revolut, като настроите „връзка за плащане“ в приложението Revolut. Връзката за плащане ви позволява да се съгласите да заплатите определена сума, без да въвеждате данните за сметката или картата, към която ще бъде извършено плащането. Вместо това избирате сумата, споделяте връзката, а получателят сам въвежда данните за сметката си или номера на картата.

Можете също да създадете връзка за плащане, за да получавате плащания, и да изпратите тази връзка на приятеля си.

Щом изпратите връзката на вашия приятел, той ще трябва да завърши връзката за плащане, като въведе съответните данни.

 • Ако изпращате пари с връзка за плащане, вашият приятел ще трябва да въведе данните за своята банкова сметка или номера на картата във връзката. След това плащането ще бъде изпратено към неговата банкова сметка или карта по начина, по който би било извършено, ако вие бяхте въвели данните. Понякога, поради размера или естеството на плащането, вашият приятел ще бъде помолен да се присъедини към Revolut, за да завърши трансакцията. След като го направи, плащането ще бъде извършено към неговата сметка на Revolut.
 • Ако получавате пари с връзка за плащане, вашият приятел ще трябва да въведе във връзката данните за своята дебитна или кредитна карта, или данни за карта, добавена към Apple Pay или Google Pay. След това плащането ще бъде извлечено от картата му. Може да заложим ограничения на сумата, която може да поискате, като използвате връзка за плащане, която ще покажем във вашето приложение.

Понякога може да поискаме от вашия приятел да си открие сметка на Revolut, преди да получи плащане, и поради други причини. Ако не го направи, няма да можем да направим плащането до или от него.

Всички връзки за плащания имат краен срок. След това връзката ще изтече и вашият приятел няма да може да извърши или получи плащането. Ще ви известим за крайния срок в приложението, когато създавате връзката.

Не забравяйте, че когато създадете връзка за плащане, за да изпратите пари, вие се съгласявате да извършите плащане, без сами да въвеждате данни за сметката или картата. Плащането ще бъде извършено до данните, които са въведени във връзката. Трябва да бъдете много внимателни, когато споделяте връзка, както и с кого я споделяте. Например, ако споделяте връзка „изпращане на пари“ на профила в социалните мрежи на вашия приятел, някой друг може да щракне върху връзката и да изтегли парите. Ако имате притеснения за връзката за плащане, която сте създали, можете да я отмените (преди да е завършена) от хронологията на трансакциите в приложението.


Revolut.Me

Можете да изпращате или получавате плащания от други лица чрез връзки Revolut.Me. Споделяйки вашата връзка Revolut.Me или QR кода, можете да получавате плащания с Revolut.Me от всеки и навсякъде, който има валидно средство за плащане. Всеки, който разполага с данните ви за Revolut.Me, ще може да извърши плащане с Revolut.Me към вас. Ще трябва да добави описание и да попълни сумата, която иска да ви плати. Ако не завърши този процес, няма да получи сумата.

За разлика от връзките за плащане, връзките Revolut.Me са статичен URL адрес, който може да се използва за получаване на плащания на текуща основа. Може да заложим лимити на сумата, която може да поискате, като използвате връзката Revolut.Me, която ще ви покажем в приложението.

Първият път, когато използвате Revolut.Me, ще ви генерираме потребителско име за Revolut.Me. То ще се появи като част от вашия QR код или във вашата връзка Revolut.Me. Можете да намерите QR кода и вашата връзка Revolut.Me в приложението Revolut.

Може да ви позволим да промените потребителското си име за Revolut.Me, ако не ви харесва.

Нашите стандарти на общността се прилагат към вашето потребителско име за Revolut.Me и използването на Revolut.Me от ваша страна.


17. Какъв обменен курс използвате?

Можете да намерите повече данни за нашата такса на нашата страница с такси. Винаги можете да видите текущия обменен курс в приложението Revolut.

Всички потребители на Standard и Plus могат да извършват определен брой обмени по този курс всеки месец. Определеният брой зависи от основната ви валута и се посочва на нашата страница с такси. Потребителите на Standard и Plus, които обменят повече от този брой, плащат такса за добросъвестно използване (но потребителите с Premium, Metal и Ultra не я плащат).

Щом сме конвертирали валутата, хронологията на вашите трансакции в приложението Revolut ще показва и обменния курс, който сме използвали.

Обменният курс може да се промени между момента, в който ни уведомите за желанието си да обмените валута, и момента, в който действително извършим конвертирането. Това означава, че ако поискате от нас да обменим валута, е възможно да получите малко повече или малко по-малко от очакваната сума.

Не носим отговорност, ако:

 • загубите пари вследствие на конвертирането на валута; или
 • ви бъдат начислени такси или загубите пари, тъй като сте използвали картата на Revolut в друга държава и сте поискали от търговеца (или банката на търговеца) да направи конвертирането. (Представете си например, че сте литовски клиент, който пътува в Япония. Когато плащате сметката си в ресторант, вие се съгласявате да платите в евро, а не в йени. Това означава, че сте поискали от банката на търговеца да конвертира валутата. Не носим отговорност, ако тази банка ви предложи по-лош обменен курс или ви начисли такси).


18. Мога ли да отменя плащане или обмен на валута?

Можете да отмените плащане (включително периодично плащане или директен дебит в SEPA) по всяко време до края на работния ден преди деня, в който плащането следва да бъде взето от вашата сметка.

Не можете да отменяте плащания на деня, в който следва да бъдат взети от вашата сметка. Това означава, че не можете да отменяте преводи между сметки на Revolut.

Също не можете да отменяте обмен на валута, щом сме получили вашето искане да го изпълним.


Лесно е да отмените банков превод.

Можете да отмените банков превод чрез приложението Revolut.


19. Колко дълго отнема извършването на плащане?

Разбираме, че когато извършвате плащане, едно от най-важните неща е получателят на плащането да го получи навреме. Кога банката му ще получи парите, зависи от времето, в което ни инструктирате да извършим плащането, и валутата, в която искате да го извършим.

По-долу следва информация за това кога ще извършим плащанията. Обърнете внимание, че всички часове в тези правила и условия са базирани на часовата зона в Обединеното кралство, т.е. средно време по Гринуич (GMT) от октомври до март и британското лятно време (BST) от март до октомври.


Незабавен превод към сметка на Revolut:

 • Можете да предоставите вашите инструкции за плащане по всяко време и ще го получим незабавно.

Плащане към чужда банкова сметка:

 • Ако предоставите вашите инструкции за плащане преди 13 ч. (или 15 ч. в часовата зона на Вилнюс) в работен ден, ще го получим незабавно.
 • Ако предоставите вашите инструкции за плащане след 13 ч. (или 15 ч. в часовата зона на Вилнюс) в работен ден, ще го получим на следващия работен ден.
 • Ако предоставите вашите инструкции за плащане в ден, който не е работен, ще го получим на следващия работен ден.

Превод с връзка за плащане към банкова сметка:

 • Можете да предоставите вашите инструкции за плащане по всяко време и ще ги получим, когато лицето, на което искате да платите, въведе банковата си информация (стига да е в рамките на 24 часа, след като му изпратите връзката за плащане).

Плащане до банкова сметка на бъдеща дата (като например периодично плащане):

 • Можете да ни предоставите вашите указания за плащания по всяко време и ние ще ги получим в същия работен ден (ако плащането следва да бъде изтеглено от сметката ви в работен ден) или на следващия работен ден (ако плащането следва да бъде изтеглено от сметката ви в неработен ден).

Плащане с превод на карта:

 • Можете да предоставите своите инструкции за плащане по всяко време и ние ще ги получим незабавно.

По-долу следва информация за това кога ще извършваме плащания в различни валути.

Ако валутата на вашето плащане е € или £:

 • щом сме взели плащането от вашата сметка, то ще достигне сметката на лицето, на което плащате, в същия работен ден.

Ако валутата на вашето плащане е всяка валута, различна от € или £, към банкова сметка в ЕИЗ (не Обединеното кралство):

 • щом сме взели плащането от вашата сметка, то ще достигне сметката на лицето, на което плащате, до четири работни дни по-късно.

Ако валутата на вашето плащане е всяка валута, различна от € или £, към банкова сметка извън ЕИЗ:

 • щом сме взели плащането от вашата сметка, то ще пристигне в сметката на лицето, на което плащате, веднага, щом успеем да изпратим плащането там. Колко дълго отнема, зависи от това къде се намира банката на лицето, на което искате да заплатите.

Ако ни инструктирате да извършим обмен на валута, ще получите незабавно конвертираните пари.


20. Кога ще откажем или забавим плащане

Трябва да откажем да извършим плащане (включително входящи и изходящи плащания) при следните обстоятелства:

 • ако правни или регулаторни изисквания не ни позволяват да извършим плащането или трябва да проведем още проверки;
 • ако сте нарушили настоящите правила и условия по начин, за който основателно считаме, че оправдава нашия отказ на вашето плащане;
 • ако изпълнението на вашите указания ще наруши настоящите правила и условия или ако вашите инструкции не съдържат цялата информация, от която се нуждаем, за да извършим правилно плащането;
 • ако сумата надхвърля или би надхвърлила ограничение, което се прилага за вашата сметка. Включихме информация за ограниченията тук;
 • ако във вашата сметка няма достатъчно пари за извършване на плащането и покриване на таксите;
 • ако срещу вас е издадено нареждане за фалит или сте сключили индивидуално доброволно споразумение с вашите кредитори;
 • ако дори след като сме направили всичко възможно в границите на разумното, няма да можем да направим плащането навреме;
 • ако трето лице не ни позволява да направим плащането (например, ако Mastercard или Visa не позволяват плащане или теглене в брой чрез вашата карта на Revolut);
 • ако сме поискали от вас важна информация, от която основателно се нуждаем, а вие не сте ни предоставили тази информация; или
 • ако сме замразили вашата сметка.

Може също да откажем да издадем нова карта на Revolut, ако нямате достатъчно пари в сметката, за да ни платите да издадем или доставим картата.

Можем да забавим плащане (включително входящи и изходящи плащания), ако правни или регулаторни изисквания не ни позволяват да извършим плащането или трябва да проведем още проверки.


КОГАТО ОТКАЖЕМ ДА ИЗВЪРШИМ ПЛАЩАНЕ, ВИНАГИ (ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО ТОВА Е НЕЗАКОННО ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕВЪЗМОЖНО) ЩЕ СЕ ОПИТВАМЕ ДА ВИ ИЗВЕСТИМ ЗА ОТКАЗА СИ, ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕГО (АКО Е ВЪЗМОЖНО) И ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ, КОИТО СА ДОВЕЛИ ДО ТОЗИ ОТКАЗ. ТОВА ИЗВЕСТИЕ ЩЕ ВИ БЪДЕ ИЗПРАТЕНО ВЕДНАГА СЛЕД ОТКАЗА, ЩОМ ТОВА БЪДЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНО.

Ако можем, ще използваме приложението Revolut, за да ви информираме, че сме отказали да извършим дадено плащане. Ако искате да разберете защо сме отказали плащането и какво можете да направите, за да разрешите какъвто и да е проблем, се свържете с нас чрез приложението.

Няма да носим отговорност за загуби, които сте претърпели вследствие на това, че сме отказали или забавили плащане.


21. Такси на трети лица за изпращане или получаване на плащания

Опитваме се да запазим плащанията си безплатни. Понякога обаче трябва да начислим такса, за да можем да предоставим дадена услуга. В тези случаи се стремим да поддържаме таксите си ниски. Винаги ще ви показваме всяка такса, която се прилага за плащане в приложението, преди да извършите плащането, а също така можете да видите текущите ни такси на нашата страница за таксите.

Не начисляваме такси за получаване на плащания. Не начисляваме такси и за изпращане на местни плащания в основната ви валута.

Ако направите плащане в друга валута или към друга държава, е възможно да начислим такса за трансгранично или SWIFT плащане. Тези такси са посочени в нашата страница за такси. Винаги ще ви информираме за тях и ще ви съобщаваме за размера им в приложението Revolut, преди да извършите дадено плащане.

Другите банки, участващи в превода, като например банката на лицето, на което плащате, или определени кореспондентски или посреднически банки (банки, които помагат с прехвърлянето на парите между други банки) могат понякога да си удържат таксите от плащането, което изпращате или получавате. Това може да означава, че вие или лицето, на което плащате, получава по-малко от очакваното. Например може да получите само 90 €, ако са ви били изпратени 100 €, тъй като банката на другото лице си е удържала такса от 10 €.

Това може да се случи, ако:

 • банката на лицето, на което изпращате или от което получавате пари, е от ЕИЗ, а плащането е във валута, която не е валута на държава членка на ЕИЗ; или
 • извършвате плащане на или получавате плащане от лице, чиято банка е извън ЕИЗ.

За да е ясно – ние няма да ви начислим такси за получаване на плащания. Винаги ще ви превеждаме цялата сума, която сме получили от друга банка. Също така винаги ще изпращаме цялата сума, която сте поискали да изпратим, но не можем да гарантираме, че тя ще бъде изплатена в сметката на другото лице, без да е приспадната такса от друга банка. Ако направите превод с карта, ще ви бъде начислена и такса. Тази такса ще зависи от сумата, която изпращате, както и къде я изпращате. Тази такса ще се изчислява в реално време и ще се покаже в приложението, преди да извършите плащането.


Какво ще се случи, ако нещо се обърка

22. Какво ще се случи, ако някой открадне средства от моята сметка?

Уведомете ни възможно най-скоро чрез приложението Revolut (и не по-късно от 13 месеца от датата, на която парите са били взети от вашата сметка). Ще върнем парите във вашата сметка, ако някое от следните се прилага:

 • нямало е как да знаете, че вашите данни за защита или карта на Revolut са били в риск от злоупотреба;
 • плащането е възникнало, тъй като лице, за което носим отговорност, е направило грешка;
 • плащането е взето, след като сте ни информирали, че някой е разбрал вашите данни за защита или вашата карта на Revolut е изгубена или открадната, или не сме ви предоставили начин да ни информирате;
 • законът е изисквал от нас да поискаме да следвате подканите, когато ни инструктирате да извършим плащането, а ние не сме го направили; или
 • сте направили плащане за определени стоки или услуги, които сте купили онлайн или чрез друг метод, който не е „лице в лице“ (има някои типове договори, за които това може да не е приложимо, като например договори за наем, но можем да ви дадем повече информация за това, когато ни известите за проблема).

Също ще ви върнем всякакви такси, които е трябвало да платите вследствие на взимане на плащането от вашата сметка.

Няма да възстановим пари, ако сте действали с цел измама или ако целенасочено или безотговорно не сте предпазили вашите данни за защита или карта на Revolut (освен ако не сте ни известили за това, преди плащането да бъде изтеглено от вашата сметка). Например няма да ви възстановим пари, ако сте дали на друго лице ПИН кода на картата на Revolut и лицето е направило плащане с картата, без да сте знаели за това.


23. Кога можем да блокираме вашата сметка или карта на Revolut

Безопасността на вашите пари е важна за нас. Може да не ви позволим да правите плащания от вашата сметка или с карта на Revolut, ако имаме основателни опасения за безопасността или ако считаме, че може да е използвана с цел измама или без ваше разрешение.

Може също да се наложи да блокираме вашата сметка или карта на Revolut, за да изпълним нашите правни задължения, които произтичат от законодателството на Република Литва.

Ще ви известим през приложението Revolut, преди да блокираме вашето приложение Revolut или карта или веднага, щом стане възможно след това. Също ще ви известим за причините (освен ако това не би понижило вашата или нашата защита или би било незаконно). Ще деблокираме вашата сметка веднага, щом вече няма причини за нейното блокиране.


24. Кога може да замразите или закриете моята сметка?

Може да закрием или замразим вашата сметка с незабавно действие (включително достъпа до услугите, които ви се предоставят от другите компании в групата на Revolut), и да прекратим вашия достъп до нашия уеб сайт при изключителни обстоятелства. Изключителните обстоятелства включват следните:

 • ако основателно подозираме, че действате с цел измама или по друг начин извършвате престъпление;
 • ако вие (или лице, действащо от ваше име) не сте ни предоставили информация, от която се нуждаем, или считаме, че информацията, която сте предоставили, е неправилна или невярна;
 • нарушили сте настоящите правила и условия сериозно или ги нарушавате многократно и не сте коригирали нарушението(ята) в разумен срок, след като сме го изискали от вас;
 • ако имаме информация, че използвате приложението Revolut по начин, който е вреден за нас или нашия софтуер, системи или хардуер;
 • ако участвате в циклично прехвърляне на средства, злоупотреба с нашите продукти, услуги или поддръжка на клиенти, или ако личната ви сметка се използва за нелични цели, или други дейности, които застрашават сигурността и благосъстоянието на Revolut и неговите клиенти;
 • ако основателно считаме, че това, че продължавате да използвате вашата сметка, може да навреди на нашата репутация или престиж;
 • ако сме поискали да ни върнете пари, които ни дължите, а вие не сте го направили в разумен период от време;
 • ако сте обявили несъстоятелност; или
 • ако трябва да го направим съгласно даден закон, разпоредба, съдебна заповед или инструкции на омбудсман.

Може също да решим да закрием или замразим вашата сметка поради други причини. Ще се свържем с вас чрез приложението Revolut поне шестдесет (60) дни, преди да го направим.

Закриването на вашата сметка и прекратяването на споразумението може също да прекрати други споразумения, които сте сключили със или чрез нас. Може да получите още информация чрез приложението Revolut или като се свържете с нас.


25. Можем да променяме тези условия

Можем да променим тези правила и условия само поради следните причини:

 • ако считаме, че така по-лесно ще ги разбирате или ще са ви по-полезни;
 • за да отразяват начина, по който се управлява нашия бизнес, особено ако промяната е необходима поради промяна в начина, по който се предоставя дадена финансова система или технология;
 • за да отразяват правните или регулаторните изисквания, които се отнасят за нас;
 • за да отразяват промените в разходите за управление на нашия бизнес; или
 • тъй като променяме или представяме нови услуги или продукти, които засягат нашите съществуващи услуги или продукти, покрити от настоящите правила и условия.


Известяване относно промените

Ако добавяме нов продукт или услуга, който не променя правилата и условията на вашата сметка, може да добавим продукта или услугата незабавно и да ви уведомим, преди да го използвате.

В противен случай ще ви дадем поне 60-дневно предизвестие чрез приложението Revolut и/или имейл, преди да направим каквато и да е промяна. Ще приемем, че сте удовлетворени от промяната, освен ако не ни информирате, че искате да закриете сметката си, преди промяната да влезе в сила.


26. Вашите права на възстановяване за плащания с карта на Revolut и директни дебити в SEPA

Плащания с карта на Revolut

Можете да поискате от нас да възстановим сума, изтеглена от вашата сметка, ако всички от следните точки са приложими:

 • дали сте съгласие, че дадено плащане може да бъде изтеглено, но не сте се съгласили с действителната сума на плащането;
 • изтеглената сума надвишава очакваната от вас при всички обстоятелства (включително вашия модел на харчене);
 • лицето, на което сте направили плащането, е в ЕИЗ;
 • не сте упълномощили плащането директно при нас;
 • ние и лицето, на което сте заплатили, не сме ви предоставили информация за плащането в период на четири седмици, преди да бъде изтеглено; и
 • сте поискали от нас възстановяване в рамките на осем седмици от изтегляне на плащането от вашата сметка.

Например можете да получите възстановяване, ако сте дали на хотел разрешение да таксува вашата карта на Revolut за всичко, което сте взели от минибара, но хотелът ви е таксувал повече пари, отколкото е можело да очаквате в границите на разумното в момента, в който сте им дали разрешение за това.

Може да поискате повече информация, за да разследвате въпроса. Ще ви възстановим парите или ще ви информираме защо не можем да го направим, в рамките на 10 работни дни от датата, на която сте ни дали информацията, която сме поискали от вас.


Директни дебити в SEPA

Ако сте направили директен дебит в SEPA, показаните по-горе обстоятелства не е нужно да се прилагат. Ще имате право на безусловно възстановяване на средства, ако се свържете с нас в рамките на осем седмици от датата, на която плащането е изтеглено от вашата сметка.


Връщане на възстановени плащания

Ако сме ви върнали плащане и след това сме разбрали, че не сте имали право на него, ще трябва да ни възстановите парите.


27. Вие ли носите отговорност, ако нещо се обърка с моята сметка, моята карта на Revolut или приложението Revolut?

Ще направим всичко възможно, в границите на разумното, за да се уверим, че нашите услуги работят без прекъсване и че са достъпни при приемлива скорост. Въпреки това не можем да обещаем, че това винаги ще е така или че услугите няма да имат никакви грешки. Също разчитаме на някои трети лица да предоставят услуги към вас, което понякога може да прекъсне нашите услуги. Винаги ще направим всичко по силите си да разрешим проблеми с нашите услуги без значение от причината.

Ако имате карта на Revolut, ще ви известим за промени в нашата система, които ще засегнат вашата способност да използвате картата.

Не носим отговорност за загуби вследствие на нашата невъзможност да изпълним задълженията си за плащания към и от вашата сметка поради:

 • правно или регулаторно изискване;
 • непредвидими събития извън нашия контрол, които е било невъзможно да избегнем в момента;
 • криминални или други незаконни действия на трети лица, водещи до щети за вас или други лица (освен ако не е директно указано в настоящите правила и условия); или
 • блокиране на вашата сметка, когато се прилагат в сила законови изисквания, включително такива, свързани с борбата с пране на пари и борбата с финансиране на терористични организации.

Ако не можете да използвате вашата карта на Revolut поради каквато и да е причина, ще бъдем отговорни пред вас единствено за замяна на картата.


Ще бъдем отговорни единствено за предвидими загуби.

Ако нарушим споразумението, ще носим отговорност за загуба, която сме можели да предвидим в момента, в който сме сключили споразумението, или за загубата вследствие на наша измама или груба небрежност.

Не носим отговорност пред вас за което и да е от следните без значение дали пряко, или косвено, произтичащо във връзка с настоящите правила и условия:

 • загуба на приходи или печалба;
 • накърняване на престижа или репутацията ви;
 • загуба на бизнес договори или възможности;
 • загуба на очаквани спестявания; или
 • последваща загуба.

Нищо в настоящите правила и условия не премахва или ограничава отговорността ни за смърт или лична травма, която произтича от наша небрежност, или за измамни или неверни твърдения.


28. Как може да ни дължите пари

Не можете да заемате пари от сметката си, освен ако не се възползвате от някой от нашите кредитни продукти.

Ако вашият баланс стане отрицателен, трябва незабавно да допълните вашата сметка с необходимата сума.

Ако не успеете да допълните и да върнете баланса си отново на нула или ни дължите такси (различни от такси на трети страни за извършване или получаване на плащане), или друга сума, ние можем по всяко време, без предизвестие или поискване да удържим сумата, която ни дължите от всяка сума, която трябва да ви платим, включително от всяка друга сметка, която имате при нас самостоятелно или съвместно. Наричаме това наше право на компенсация. Можем също така да удържим парите от ваша сметка във валутата на държавата, в която живеете (вашата основна валута) или еквивалентната стойност от ваша сметка в друга валута, докато отрицателният ви баланс бъде напълно погасен.

Ако нямате достатъчно средства в сметката си да платите таксите или други суми, които ни дължите, може също да си възстановим сумата по друг начин, както е обяснено по-долу, и ще ви уведомим преди да го направим:

 1. удържане на сумата, която ни дължите, от съхранената ви карта;
 2. предприемане на други стъпки за възстановяване на средствата, които ни дължите, като например:
 • възлагане на агенция за събиране на дългове да се свърже с вас;
 • издаване на съдебни производства за целите на принудителното изпълнение;
 • информиране на агенциите за предотвратяване на измами, където е позволено;
 • предаване, прехвърляне или разпределяне на сумата, която ни дължите, към трета страна.

Ако предприемем някои от (или всички) тези стъпки, може да ви таксуваме за нашите основателни разноски за това. Възможно е също така да бъдете обект на допълнителни такси като допълнителна такса за допълване, увеличена валутен марж през почивните дни, разходи за назначаване на агенция за събиране на дългове или направени от нас правни разходи.


Ако изпитвате финансови затруднения, се свържете с нас чрез чат в приложението за съдействие.

Може да носите отговорност за заплащане на данъци или разходи, които се прилагат за плащания, които правите или получавате чрез вашата сметка, и чието събиране от вас не е наше задължение. Ако например сте законен жител на Република Ирландия и изтеглите пари от банкомат в Република Ирландия, може да съберем съответната сума за гербов налог до законния максимум, както се изисква от данъчните органи на Ирландия (Irish Revenue Commissioners). С това действие, може да направим баланса ви отрицателен (ако е необходимо). Затова ви съветваме сами да проверите!


29. Кога може да сте отговорни за наши загуби

Възможно е да сте отговорни пред нас за определени загуби

Ако сте нарушили настоящите правила и условия и/или затова сме претърпели загуба, следните точки ще бъдат приложими:

 • ще носите отговорност за всякакви предвидими загуби, които сме претърпели вследствие на ваше действие (ще се опитаме да сведем загубите до минимум); и
 • също носите отговорност за правни разходи в границите на разумното, които произтичат вследствие на нашите загуби.


30. Как се подават жалби

Ако сте недоволни от услугата ни, ще се опитаме да коригираме ситуацията

Винаги правим всичко по силите си, но също така си даваме сметка, че понякога нещата се объркват. Ако имате жалба, се свържете с нас. Ще приемем и вземем предвид всяка жалба, подадена от вас към нас. Нашият окончателен отговор на вашата жалба или писмо с обяснение защо окончателният отговор не е бил завършен, ще бъде предоставен в рамките на 15 работни дни след отправяне на вашата жалба и при изключителни обстоятелства – в рамките на 35 работни дни (като в този случай ще ви уведомим).

Как се подават жалби

Ако просто желаете да поговорите с някого за проблем, който ви притеснява, се свържете с нас чрез чата, достъпен в приложението Revolut. Чатът в приложението е нашият инструмент за поддръжка на клиенти и отговорите ни на направените от вас запитванията чрез чата в приложението не подлежат на сроковете за обработка на оплаквания, посочени по-горе. Обикновено бързо успяваме да уредим въпросите чрез приложението. Вероятно ще трябва да ни предоставите информацията по-долу.

Ако искате да подадете официално оплакване, можете да го направите, като използвате този формуляр. Освен това можете да ни пишете по имейл на [email protected]. Ако изразите желание да подадете оплакване, когато комуникирате с нас, ние ще ви предоставим формуляр за жалба или можем да подадем официалния формуляр за оплакване вместо вас и нашите агенти да анализират вашия случай като официално оплакване.

Ще трябва да ни информирате за:

 • името и фамилията си;
 • телефонния номер и имейл адреса, свързани с вашия акаунт;
 • естеството на проблема;
 • времето на възникване на проблема; и
 • как бихте искали да уредим въпроса.

Ще разгледаме вашата жалба и ще ви отговорим по имейл. Ще комуникираме с вас на английски език, освен ако не ни инструктирате друго.

Независимо от горното винаги имате правото да се обърнете към органите за извънсъдебно разрешаване на спорове, упоменати по-горе, във връзка с жалба относно наша услуга. Също имате правото да подадете жалба във всеки компетентен съд, ако считате, че сме нарушили закона.

Орган за извънсъдебно разрешаване на спорове за жалби, свързани с финансовите услуги

Ако не сте доволни от начина, по който сме обработили жалбата, можете да я отнесете до Банката на Литва в рамките на 1 (една) година от датата, на която сте изпратили вашата жалба. В такъв случай Банката на Литва би действала като орган за извънсъдебно споразумяване, който се занимава със спорове между потребители и доставчици на финансови услуги.

Адресът е: Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, Република Литва.

Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт.

Обърнете внимание, че ако пожелаете да имате възможността да се обърнете към Банката на Литва в качеството й на орган за извънсъдебно разрешаване на спорове, то трябва да отправите жалбата си към нас в рамките на 3 (три) месеца от деня, в който сте разбрали или би следвало да сте разбрали за вероятното нарушение на вашите права или законови интереси, произтичащи от споразумението с нас.

Разглеждането на жалба в Банката на Литва е безплатно.

Органът за извънсъдебно разрешаване на спорове за потребителски спорове, които не попадат в компетенциите на Банката на Литва, е Държавният орган за защита на правата на потребителите.

Адресът е: Vilniaus str. 25, 01402 Vilnius, Република Литва.

Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт. Можете също да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете. Можете също да подадете жалба до съответните органи за извънсъдебно споразумяване, които се занимават с жалби от граждани във вашата държава по отношение на финансовите услуги, които предоставяме. Списък с такива органи можете да намерите тук.


Орган за извънсъдебно разрешаване на спорове за жалби, свързани с обработката на лични данни

Имате право да подадете жалба до Държавния инспекторат за защита на данните (SDPI) – литовският надзорен орган за проблеми със защитата на данни.

Адресът е: L. Sapiegos str. 17, 10312, Vilnius, Република Литва; имейл: [email protected].

Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт.


Още информация

Щракнете тук за повече информация относно нашата процедура по обработване на жалби.

Правни детайли

31. Защита на данните и поверителност

Трябва да съберем информация за Вас, за да Ви предоставим услугите по настоящото споразумение. За повече информация за начина, по който използваме Вашата лична информация, вижте нашето Уведомление за поверителност за клиенти (достъпно тук).

Като сключвате споразумението, Вие приемате, че ще събираме и съхраняваме Вашата лична информация, за да Ви предоставим услугите си. Това не засяга правата и задълженията, които Вие или ние имаме съгласно закона за защита на данните.

Можете да оттеглите разрешението си, като закриете сметката си, което ще прекрати споразумението между Вас и нас. Ако направите това, ние ще спрем да използваме Вашата информация с цел предоставяне на нашите услуги, но може да се наложи да я съхраним за други законови цели.


Поверителност

Като сключвате настоящото споразумение, Вие ни давате разрешение да разкрием на други компании в групата Revolut (включително Revolut Ltd) следната информация:

 • фактът, че сте наш клиент;
 • услугите, които Ви предоставяме;
 • номера на сметката;
 • Вашия/ите баланс/и по сметка;
 • операции, които са извършени или се извършват от Ваше име;
 • Вашите задължения по дългове към нас;
 • обстоятелствата, при които Ви се предоставят финансови услуги;
 • Вашата финансова ситуация и активи;
 • друга търговска информация, която сте ни предоставили, когато се открили сметката; и
 • Вашите дейности, планове, дългови задължения или трансакции с други лица.

Информацията по-горе може да бъде разкрита на други членове на групата Revolut, когато:

 • е необходима за извършване на финансово счетоводство, одит или оценка на риска;
 • използваме общи системи за информация или техническо оборудване (сървъри);
 • е необходима за предоставянето на услуги, които сте заявили; или
 • е необходима за разработване или подобряване на услугите, които предоставяме в групата Revolut.


Всичко, което е изброено по-горе, наричаме „клиентска тайна“, която трябва да защитаваме, както се изисква от приложимите разпоредби.

Някои от функциите, които предоставяме в приложението Revolut, са от социално естество. Като сключвате споразумението, Вие разбирате и потвърждавате, че в случай че не сте променили предпочитанията си за поверителност в приложението Revolut, другите потребители на Revolut могат да видят ограничена информация за Вас (като Вашето име, профилна снимка и плана на Revolut, който използвате). Например, ако клиент търси Вашето потребителско име в приложението, той ще види пълното Ви име и профилната снимка. Можете да промените настройките си за поверителност в приложението Revolut по всяко време.

32. Наша интелектуална собственост

Цялата интелектуална собственост в нашите продукти (например съдържанието в нашето приложение и на нашия уеб сайт, нашето лого и дизайни на карти) се притежават от нашата компания майка – Revolut Ltd (компания, учредена в Англия и Уелс с номер на компания: 08804411, чийто офис на регистрация е на адрес: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HD, Обединеното кралство) и се използват от нас и други компании в групата Revolut. Не трябва да използвате тази интелектуална собственост като ваша собствена, а само за да се възползвате от нашите продукти. Вие също нямате право да използвате обратно инженерство за нашите продукти (т.е. да ги възпроизвеждате след подробен преглед на тяхната конструкция или състав).


33. Някои правни детайли

Нашият договор с вас

Само вие и ние имаме права по настоящото споразумение.

Споразумението е лично за вас и не можете да прехвърляте права или задължения по него на никой друг.


Нашето право за прехвърляне и възлагане

Вие давате съгласие и ни разрешавате да сливаме, реорганизираме, отделяме, преобразуваме или извършваме всякаква друга форма на реорганизация или преструктуриране на дружеството или дейността си и/или да прехвърляме или възлагаме всички свои права и задължения по настоящите правила и условия на трети лица.

Ние ще прехвърлим ваши и наши права или задължения по споразумението, ако това няма да има значителни негативни последици върху вашите права съгласно тези правила и условия или ако трябва да го направим, за да спазим правно или регулаторно изискване, или ако това бъде направено в резултат от осъществяването на реорганизация (или подобен процес). Ще имате право да прекратите вашата сметка, след като бъдете уведомени за преотстъпването, сливането, реорганизацията или друго сходно действие.


Прилага се законодателството на Литва

Законодателството на Република Литва се прилага към настоящите правила и условия и споразумението. Въпреки това все пак можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете.


Прилага се английската версия на споразумението

Ако тези правила и условия са преведени на друг език, преводът е само за справка и се прилага английската версия. Като сключвате настоящото споразумение и приемате услугите на Revolut, потвърждавате, че разбирате английски език и се съгласявате комуникацията на Revolut с вас да се провежда на английски език, като става въпрос за законовите взаимоотношения, които възникват по настоящото споразумение, включително по отношение на подаването и разрешаването на жалби.


Нашето право да приложим споразумението в сила

Ако сте нарушили споразумението между вас и нас и ние не изпълняваме правата си или закъсняваме с изпълнението им, това няма да ни попречи да изпълним тези или други права на по-късна дата.


Завеждане на правни действия срещу нас

Правни действия съгласно тези правила и условия могат да бъдат отнесени единствено към съдилищата в Република Литва (или в съдилищата на държава членка на ЕС, в която живеете).