Такси

Такси за Standard

Изтегляне в PDF

Тази версия на нашите правила ще бъде приложима от 7 юни 2023 г., освен ако не е посочено друго. Ако желаете да видите правилата, които са приложими до 7 юни 2023 г., моля щракнете тук.


Абонамент

Абонаментна такса

 • Безплатно.


Добавяне на пари

Добавяне на пари

 • Безплатно.

Ако обаче добавите пари с карта, която не е издадена в рамките на ЕИЗ (напр. карта от САЩ), или добавите пари с търговска карта, можем да начислим малка такса само с цел покриване на разходите ни.


Карта

Първа карта на Revolut

 • Безплатно (но се прилага такса за доставка).


Нови карти на Revolut

 • 6 € на замяна (но се прилага такса за доставка).


Персонализирана карта (направете карта по ваш дизайн в приложението Revolut)

 • Персонализирани карти се предлагат само за потребители с планове Plus, Premium и Metal, като тази функционалност зависи от наличността на картите.


Карта от специално издание

 • Цена на карта варира в зависимост от изданието (прилага се такса за доставка). Ако трябва да замените карта от специално издание и картата все още се предлага, ще трябва да платите същата такса отново.


Раздел „Карта Revolut Pro“ се прилага от 20 юни 2022 г.:

Карта Revolut Pro

 • Ако имате сметка Revolut Pro и поръчате карта Revolut Pro, ще ви покажем приложимата такса за картата, преди да я поръчате в приложението Revolut (също така се начислява такса за доставка – ще ви съобщим каква е приложимата такса, преди да поръчате картата в приложението). Картата Pro не се счита към лимита на картата по личния ви план.


Такса за доставка на карти на Revolut

 • Ще ви покажем каква такса се начислява за стандартна или експресна доставка, преди да поръчате вашата карта в приложението Revolut. Таксата за доставка може да варива в зависимост от това къде изпращате картата.


Виртуални карти на Revolut

 • Безплатно.


Харчене

Тегления от банкомат

 • До 5 безплатни тегления от банкомат или 450 лв. на текущ месец (което възникне първо), след което се начислява такса. Тази такса е 2% от теглената сума, но минималната такса е 1 лв на теглене.


Изпращане

Тази страница излага плащанията, които можете да изпращате безплатно с план Standard, и таксите, които ще плащате за останалите плащания. Ако се начислява такса, ще ви уведомим в приложението Revolut, преди да направите плащането.


Незабавни преводи към други потребители на Revolut

 • Безплатно. Това означава незабавен превод към всеки потребител на Revolut по света.


Местни плащания

 • Безплатно. Това означава плащания във вашата основна валута, които се изпращат до сметка във вашата държава.


Плащания в рамките на Единната зона за плащания в евро

 • Безплатно. Това означава плащания в евро, които се изпращат до сметка извън вашата държава, но в областта на Единната зона за плащания в евро (известна като SEPA). За клиенти от Швеция това също включва същите плащания, когато се извършват в шведски крони. За клиенти от Румъния това също включва същите плащания, когато се извършват в румънски леи.


Преводи с карта

За преводи с карта се заплаща такса.

 • Това означава плащане, насочено към поддържан номер на карта, различна от Revolut, извършено с приложението Revolut. Тази такса ще се изчислява в реално време и ще ви се покаже в приложението, преди да потвърдите плащането. Точната такса ще зависи от самата трансакция (например от това колко и къде изпращате). Можете също да видите нашите актуални такси тук.


Всички останали международни плащания

 • Начислява се такса за международни плащания.
 • Тази такса ще се изчислява в реално време и ще се покаже в приложението, преди да извършите плащането. Можете също да видите нашите актуални такси тук. Точната такса зависи от валутата, която изпращате, и от мястото, до което я изпращате, но за нашите максимални такси са предвидени ограничения.
 • Това означава всяко международно плащане (различно от плащане в Единната зона за плащания в евро, както е изложено по-горе)


Валутен обмен

Когато извършвате валутен обмен чрез Revolut, използваме опростено и прозрачно ценообразуване:

 • Получавате реалния обменен курс;
 • Добавяме малки, прозрачни такси за обмена (ако такава се начислява); и
 • Виждате общата сума без скрити маржове или изненади.

Това ценообразуване се прилага за обмен на валута. Обяснихме го по-детайлно по-долу.


Единственият случай, в който ще платите повече от това, е ако превишите лимита за добросъвестно използване на обмен за вашия план. Ако го превишите, ще ви бъде приложена такса за добросъвестно използване на обмен за всеки обмен над лимита. Всеки от нашите планове позволява да извършвате обмен на поне 2000 лв на месец без такса за добросъвестно използване на обмен. След това обаче такса за добросъвестно използване на обмен от 1% се прилага за план Standard и 0,5 % за план Plus. Можете напълно да я избегнете, ако надстроите до планове Premium или Metal (ако все още не сте), за които няма лимит за добросъвестно използване на обмен.


При всички случаи курсът и всяка такса (ако такава се прилага) ще се покажат отделно в приложението заедно с общата сума, преди да извършите обмена. Ще можете да видите, да я сравните с нашите конкуренти и да решите дали общата цена ви устройва, или не. Вярваме, че ще ви допадне.


Валутен обмен

Когато извършвате обмен на валута чрез Revolut, използваме нашата опростена и прозрачна формула на ценообразуване, т.е. курс + такса (ако такава се начислява) = общата цена.

Използваме реалния обменен курс за обмен на валута. „Реален“ курс може да означава различни неща за различните хора (и може да има различни имена, като например „междубанков“ курс). Истината обаче е, че валутите се обменят от много различни лица на много различни пазари и няма курс, който да управлява всички тях. Тук в Revolut реалният обменен курс означава курсовете за покупка и продажба, които сме определили въз основа на емисиите от данни за валутния пазар, които получаваме от редица различни независими източници. Това е променлив обменен курс (което означава, че той постоянно варира). Смятаме, че наистина ще ви хареса.


Таксата, която начисляваме (ако има такава), е единна такса за конвертиране на валута. Това е променлива такса, което означава, че се променя в зависимост от параметрите на вашия обмен (като например валутата, която обменяте, и момента на обмена). Можете да видите в приложението каква е таксата и как се съставя. Покрива следните неща:

 • Обмен на рядка валута. Това покрива разходите и рисковете ни при работата с по-редки или ограничени валути.
 • Обмен, когато пазарът е затворен. Това покрива несигурността от извършването на обмен, докато пазарът е затворен (поради което нашата такса може да е по-малка в работно време).


Можете също да използвате инструментите за конвертиране на валута на нашия уебсайт, за да разберете каква такса за обменен курс се прилага, когато правите следните неща:

 • извършване на превод (в поддържана валута),
 • извършване на плащане с карта (включващо обмен на валута в поддържана или неподдържана валута), или
 • извършване на обмяна на валута (в поддържана валута) в приложението.

Приложимата такса за обменен курс ще включва всички приложими такси за обмен на необичайна валута или конвертиране, когато пазарът е затворен.


Раздел „Сметка Revolut Pro“ се прилага от 20 юни 2022 г.:

Сметка Revolut Pro

Ако имате сметка Revolut Pro, се прилагат таксите по-долу във връзка с използването ви на сметката ви Revolut Pro и всякакви услуги, достъпни за вас като клиент на Revolut Pro, като продукта за обработка на плащания. Вижте Условията за сметка Revolut Pro (които наричаме „Условия на Pro“) и Условията за услуги по обработка на плащания (които наричаме „Условия за обработка на плащания“) за повече информация относно услугите, за които се отнасят тези такси.

Такси за обработка на плащания на Revolut Pro

Ако използвате продукт за обработка на плащания като клиент на Revolut Pro, таксите по-долу ще се прилагат за използването ви на тези услуги. Вижте Условията за обработка на плащания за повече информация за услугите, към които се отнасят тези такси, и за да разберете нашия подход към групирането на такси.

Ще се прилагат следните такси (наричаме ги „Такси за обработка на плащания на Revolut Pro“):

 • 2,5% за онлайн плащания
 • и 1,5% за офлайн плащания чрез четеца за карти.

Връщане на средства от търговци

Ако един от клиентите ви оспори трансакция, може да подаде заявка за „връщане на средства“. Може да го направи, ако заяви, че дадена трансакция е с цел измама или даден продукт е фалшив или не е доставен. Ако връщането на средства е успешно, сумата по трансакцията ще бъде възстановена, но ще ви се начисли такса за връщане на средства. Таксата за връщане на средства зависи от валутата на първоначалната трансакция, както е изложено по-долу. Можете да имате възможност да оспорите заявка за връщане на средства.

Има повече информация относно оспорванията и връщането на средства в нашето Споразумение за услуги по обработка на плащания.

Размерът на таксата за връщане на средства зависи от валутата на първоначалната трансакция. Ако предоставите доказателство, че трансакцията е законна и сте доставили продукти или услуги съгласно споразумението с клиента, банката издател може да прекрати връщането на средства и вие също ще получите таксата за връщане на средства в сметката си Revolut Pro.

Вижте данните относно размерът на таксите за връщане на средства по-долу:

AUD

30

CAD

25

CHF

20

DKK

130

EUR

15

GBP

15

HKD

150

JPY

2000

NOK

200

NZD

30

PLN

80

SEK

200

USD

20

ZAR

350За да прегледате това в стандартизирания формат на регулаторния орган, щракнете тук.

Налице е безплатен речник на термините, използвани в този документ.Такси за криптовалута и благородни метали

Тази страница показва таксите за услугите, предоставени ви от нас – Revolut Bank UAB. Продуктите „Криптовалута“ и „Благородни метали“ се предлагат от нашата компания в Обединеното кралство – Revolut Ltd. Можете да видите тези такси тук (превъртете надолу до края на страницата).