Условия и политики

Лимити за допълвания в брой с Paysafe

Изтегляне в PDF

Лимити за допълвания в брой с Paysafe


Тези ограничения се прилагат от 22 март 2024 г. Моля, кликнете тук, за да видите лимитите, които се прилагат до 22 март 2024 г.


Следните лимити се прилагат за клиентите, които извършват допълвания в брой с Paysafe:


Минимална необходима сума за едно допълване

Максимална сума за едно допълване

Лимит на календарен ден

Лимит на календарен месец

Лимит на календарна година

Белгия (EUR)

10

1000

-

2250

10 000

България (BGN)

10

1400

-

1400

9000

Хърватия (EUR)

10

750

-

750

5000

Кипър (EUR)

10

1000

-

1500

7500

Чехия (CZK)

100

24 000

-

35 000

190 000

Франция (EUR)

10

1000

-

1500

7500

Гърция (EUR)

10

750

-

750

5000

Унгария (HUF)

4000

290 000

-

290 000

1 900 000

Ирландия (EUR)

10

1000

-

2250

10 000

Италия (EUR)

10

1000

-

1500

7500

Латвия (EUR)

10

750

-

750

5000

Литва (EUR)

10

600

-

750

5000

Люксембург (EUR)

10

1000

1500

5000

20 000

Малта (EUR)

10

1000

-

1500

7500

Нидерландия (EUR)

10

1000

-

2250

10 000

Португалия (EUR)

10

750

-

750

5000

Румъния (RON)

10

3500

-

3500

24 000

Словакия (EUR)

10

750

-

750

5000

Швеция (SEK)

100

10 000

-

20 000

110 000

Словения (EUR)

10

100

-

1500

7500