Какво представлява промоцията?

Като част от промоцията на Revolut и фестивала Sziget през 2024 г. („Промоцията“), Revolut предлага на настоящите си клиенти на лична сметка, пребиваващи в Обединеното кралство, Австрия, Белгия , България, Франция, Финландия, Унгария, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Испания и Словакия (наричани заедно „Отговарящи на условията държави“) възможността да:

 • спечелят награда за препоръка под формата на пари в брой, кредитирани към основния баланс на личната им сметка („Наградата“), като препоръчат някого („Поканеното лице“) да се регистрира за лична сметка на Revolut; и
 • участват в теглене за награди („Теглене за награди“) за шанс да спечелят два 6-дневни пропуска за пълен достъп за фестивала Sziget през 2024 г. и ваучер за настаняване на стойност до 1 000 EUR (или еквивалента им в друга валута) за покриване на настаняване в рамките на кампуса на фестивала Sziget („Наградата“).

За да участвате в настоящата промоция, трябва да отговаряте на критериите за допустимост и да изпълните задължителните стъпки, изложени в правилата и условията („Условията на промоцията“). Промоцията ще е активна за определен период от време („Периодът на промоцията“).

Настоящите условия на промоцията определят правилата, които се прилагат за промоцията, и вие трябва да спазвате настоящите условия на промоцията, както и Личните условия, които се прилагат за вашата лична сметка на Revolut през цялото време, докато участвате в промоцията.


Кой отговаря на условията на настоящата промоция?

За да се считате за „Отговарящ на условията участник“ за настоящата промоция, трябва да отговаряте на следните „Критерии за допустимост“:

 • да имате адрес по местоживеене в отговаряща на условията държава;
 • да сте на възраст най-малко 18 години; и
 • да сте получили известие в приложението Revolut и/или чрез имейл адреса, свързан с вашата лична сметка на Revolut, с което ви канят да участвате в промоцията („Поканата за препоръка“).


Какво трябва да направите, за да спечелите награда?

След като получите поканата за препоръка, трябва да изпълните следните стъпки:

 • Поканете някого да се присъедини към Revolut („Поканеното лице“), като докоснете бутона „Препоръка“, показан в плочката за препоръка на началния екран на вашето приложение, или в последващият имейл от нас.
 • След като направите това, ще се появи чернова на имейл, съдържащ вашата уникална връзка за препоръка. Персонализирайте съобщението и го изпратете на поканеното(ите) лице(а).
 • Всяко поканено лице трябва да щракне върху вашата уникална връзка, за да отговаряте на условията за промоцията.

Ще потвърдим максималния брой лица, които можете да препоръчате като част от промоцията в поканата за препоръка. Ако препоръчате повече лица от посоченото, няма да ви бъдат изплатени награди за тези допълнително поканени лица, дори ако изпълнят съответните стъпки успешно. Освен това ще бъдете отчетени в тегленето за награди само веднъж, дори ако препоръчате повече от едно поканено лице.

Сумата на наградата е уникална за вас и ще бъде изплатена в основната валута на вашата лична сметка на Revolut. Всички подробни данни относно сумата на наградата за всяка препоръка ще бъдат посочени в поканата за препоръка.


Какво трябва да направи поканеното лице, за да спечелите наградата?

За да спечелите наградата си, поканеното лице трябва да изпълни стъпките по-долу преди датата, посочена в поканата за препоръка:

 • Да открие успешно лична сметка на Revolut за първи път, като използва вашата уникална връзка за препоръка. Лице, което преди това се е регистрирало за лична сметка на Revolut в някоя от нашите световни дружества, няма да ви донесе награда. Сметката, която поканеното лице открива, също така трябва да бъде конкретно лична сметка на Revolut – отварянето на друга сметка на Revolut като служебна или съвместна сметка няма да ви донесе награда.
 • Да захрани сметката си от външен източник (като допълване с карта или превод от друга банка, а не превод от друга сметка на Revolut). Няма минимална задължителна сума.
 • Да поръча физическа карта (за това може да има такса за доставка и/или такса за самата карта, както е договорено на страницата за лични такси, която се прилага към новия план за лична сметка на поканеното лице).
 • Да направи определен брой покупки с карта на необходимата минимална сума. Броят покупки с карта и необходимата минимална сума за всяка или всички са обяснени във вашата покана за препоръка. Тези покупки с карта могат да бъдат направени с помощта на виртуална или физическа карта и те трябва да са истински покупки (например трансакции с карта за плащане, хазарт, карти за подарък или към доставчици на услуги за обмен на валута и парични преводи не са валидни). Необходимата минимална сума се определя от държавата на препоръчващото лице.

Няма да ви бъде изплатена награда (или може да бъде отменена награда, която е била изплатена), ако поканеното лице отмени една от тези стъпки, след като я е предприел. Например, ако закрие личната си сметка на Revolut в рамките на 14 дни след откриването ѝ, анулира картата си, преди да пристигне, или анулира/възстанови сумата за покупката си с карта.


Как да участвам в тегленето за награди?

Ние ще ви включим в тегленето за награди след първата успешна препоръка, която направите като част от тази промоция. Това означава, че след като някой от поканените лица успешно изпълни описаните по-горе стъпки, ние ще добавим вашето потребителско име в Revolut в тегленето за награди.


Как Revolut ще избере победителя за наградата?

В рамките на три работни дни след края на периода на промоцията ще изберем на случаен принцип десет победители от списъка с потребителски имена в Revolut.

Ако вие сте победител, ще бъдете уведомени по имейл (на имейл адреса, регистриран във вашата лична сметка), че сте спечелили, и ние ще потвърдим как можете да получите своята награда. Победителите трябва да отговорят в рамките на два работни дни след получаване на това известие. Ако не отговорите в този срок, няма да имате право на наградата и ние ще изберем нов победител.

Решенията ни относно това как да провеждаме и управляваме промоцията, включително изборът на победител, са окончателни и обвързващи.


Как ще обработвате данните ми?

Ако решите да участвате в настоящата промоция, като изпълните стъпките по-горе, ще ви включим към набор от участници.

Ако вие сте победителя в тази промоция, вие потвърждавате, че знаете, че ние ще:

 • имаме нужда от подробности за вас и вашето избрано лице (включително някои или всички от следните – (име, имейл адрес); и
 • споделим вашите данни и данните за вашето избрано лице със Sziget, за да ви предостави наградата.

За повече информация относно начина, по който обработваме вашите лични данни, вижте нашето Уведомление за поверителност за клиенти. Всички данни, които могат да бъдат предадени на Sziget в рамките на тази промоция, ще бъдат обработени в съответствие с декларациите за поверителност на Sziget.

Уверете се, че сте запознати с правилата и условията за участие на Sziget (тук). Revolut няма да носи отговорност за проблеми, запитвания или претенции, които може да имате във връзка със Sziget и събитието.


С каква друга правна информация трябва да се запозная?

 1. Промоцията е едностранна кампания, при която само клиентът на Revolut, който е поканен да препоръча приятел (а не поканеното лице), може да получи награда(и).
 2. За да отговаряте на условията за награда, трябва да имате активна лична сметка (което означава, че сметката ви не е ограничена, спряна или закрита) по време на промоцията и по времето, когато трябва да ви предоставим наградата(ите).
 3. Ние ще потвърдим в поканата за препоръка кога можете да очаквате да получите награда, която ви се полага като част от промоцията.
 4. Запазваме си правото да отменим награда(и), кредитирана(и) по вашата лична сметка на Revolut, ако разберем, че сте нарушили настоящите условия на промоцията. Ще считаме, че отмяната на всяка награда е извършена с вашето съгласие, а плащането е оторизирано от вас.
 5. Ако смятаме, че сте участвали в каквато и да е измама или съществена злоупотреба с промоцията, можем също по собствено усмотрение да предприемем каквото и да е действия, които сметнем за подходящи при обстоятелствата. Например съществена злоупотреба с промоцията е да организирате кампания за печалба от промоцията по начин, който не води до истински и уникални нови регистрации в Revolut, и така в допълнение към отмяната на наградата(ите), може също да закрием вашата лична сметка на Revolut.
 6. Можем да променим, спрем, удължим или прекратим промоцията по-рано от края на периода на промоцията, ако считаме, че с промоцията се злоупотребява или може да повлияе отрицателно на добрата воля или репутация на Revolut или поради непредвидени обстоятелства, които могат да ни попречат да продължим да провеждаме промоцията. Можем да спрем или прекратим промоцията за отделни лица или като цяло.
 7. Ако трябва да променим, спрем или прекратим промоцията преди края на периода на промоцията, ще се опитаме да ви уведомим чрез приложението и/или имейл. Revolut няма да носи отговорност за загуби, претърпени пряко или непряко, когато не можем да продължим да провеждаме промоцията, както е планирано. Свържете се с отдела по поддръжка, ако смятате, че отговаряте на изискванията за конкретно предимство във връзка с промоцията, което не ви е предоставено в резултат на предсрочно спиране или прекратяване.
 8. С участието си в тази промоция вие потвърждавате, че разбирате, че всички награди могат да подлежат на местни данъци върху доходите в държавата по местоживеене и/или на територията, на която имате данъчна регистрация. Изцяло ваша отговорност е да заплащате данъци, които могат да произтичат от получаването на награда. Revolut не носи отговорност за данъчни задължения, които могат да произтичат от получаването на награда, като част от настоящата промоция.
 9. Настоящите условия са публикувани на английски език и всеки превод е само израз на добра воля и е неофициален превод. Участниците в промоцията не може да извличат права от преведената версия. Прилага се версията на английски език на условията, тя е с превес и е окончателна и обвързваща. При правни производства следва да се използва версията на английски език. Ако обаче законодателството гласи, че местният език трябва да се използва, то той е с превес.


Промоцията се организира и ви се предлага от дружеството от групата Revolut, което ви предоставя личната сметка на Revolut. Ако имате оплакване относно тази промоция, можете да го отправите директно към това дружество. Вижте по-долу адресната регистрация и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да разрешат всяко оспорване, което може да предявите във връзка с настоящата промоция. Можете също да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната, в която живеете.


Дружество от групата Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Съдилища, които имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Английско законодателство

Съдилищата в Англия и Уелс

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва (или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате).

Revolut Bank UAB, действаща в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландско законодателство

Компетентните съдилища на Ирландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си във Франция

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция (SIREN 894 031 244)

Френско законодателство

Компетентният съд във Франция.

Ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете без такса към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Можете да се оттеглите от тази промоция безплатно и без да се налага да посочвате причина в рамките на първите 14 дни от участието, като ни уведомите чрез приложението Revolut или като ни изпратите имейл на support@revolut.com (формуляр за оттегляне), при условие че промоцията все още не е изпълнена изцяло или не е приключила.

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, лист 1, раздел 8, страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Неговият адрес е на: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madrid (Испания).

Испанското законодателство

Компетентните съдилища в Испания.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийското законодателство

Компетентните съдилища в Белгия