Продукти

Общи условия за Revolut Pro

Изтегляне в PDF

Тези условия се прилагат от 30 ноември 2023 г. Щракнете тук, за да видите предишните условия, които се прилагат до 30 ноември 2023 г.

1. Защо тази информация е важна

Този документ излага правилата и условията, които се прилагат, когато използвате Revolut Pro. Наричаме ги „Условия за Pro“.

Настоящите условия за Pro се прилагат в допълнение към нашите лични условия и други приложими правила и условия, когато изберете да използвате Revolut Pro. Нашите лични условия и нашето споразумение за услуги за обработване на плащания (което наричаме „условия за обработване на плащания“) се прилагат, тъй като много от услугите, които предоставяме в личните сметки или сметки Pro, са същите. Настоящите условия за Pro излагат допълнителните неща, които трябва да знаете, когато използвате Pro. Ако има несъответствие между личните условия и настоящите условия за Pro, при използването на Revolut Pro ще се прилагат настоящите условия за Pro. Ако сте очаквали нещо да бъде покрито от настоящите условия за Pro, но не е, опитайте да проверите личните условия или условията за обработване на плащания.

Ако използвате Revolut Pro, тези условия за Pro ще са част от правното споразумение между вас (титуляр на сметката) и нас (Revolut Bank UAB, компания, учредена в Република Литва с фирмен номер 304580906 и със седалище и адрес на управление: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва).


2. Какво представлява Revolut Pro?

Revolut Pro е услуга, която ви позволява бързо и лесно да настроите сметка, за да управлявате своя бизнес или страничен бизнес – всичко това от приложението за продажба Revolut.

Revolut Pro е сходен на нашия продукт Revolut Business. Разликата е, че Revolut Pro е достъпен чрез вашата съществуваща сметка на Revolut Personal в приложението за индивидуални клиенти, а продуктът Revolut Business е отделна сметка, до която имате достъп чрез приложението и платформата Revolut Business (наричаме го „табло“).

Вашата сметка на Revolut Pro е същият тип сметка като съществуващата ви сметка на Revolut Personal. Всички описания, които предоставяме за вашата сметка, как работят нашите услуги, вашите и нашите права, в личните условия също се прилагат, когато използвате Revolut Pro. Настоящите условия за Pro не излагат всичко, което трябва да знаете, когато използвате Revolut Pro – те просто обясняват допълнителните неща, с които трябва да сте наясно, в допълнение към нашите лични условия.


3. Мога ли да си открия сметка на Revolut Pro?

Можете да откриете сметка на Revolut Pro, ако:

 • имате сметка на Revolut Personal;
 • сте самоосигуряващо се физическо лице (не компания);
 • ще използвате сметката си на Revolut Pro само за бизнес цели; и
 • преминете нашите проверки за регистриране.

Трябва да продължите да правите тези неща, след като откриете сметката си на Revolut Pro. В противен случай може да се наложи да я закрием. Понякога е възможно да са нужни допълнителни проверки, преди да ви позволим да използвате допълнителни услуги, налични за Revolut Pro, когато не сте ги използвали преди. Такъв е случаят с нашия продукт за обработване на плащания и обясняваме малко повече за тези услуги и какви проверки ще трябва да направим първо в условията за обработване на плащания.

Самоосигуряващото се физическо лице е лице, което извършва самостоятелно бизнес дейност. Понякога се нарича „фрийлансър“ или „едноличен търговец“. Физическо лице означава, че сте човек, а не регистрирана компания.

Ако търсите лесна сметка, с която да управлявате самоосигуряването си или страничните финанси заедно с личната си сметка, значи Revolut Pro е правилното решение. Ако бизнесът ви се разраства или се нуждаете от още функции, може да е необходимо вместо това да настроите сметка на Revolut Business.

Не можете да откриете или да сте титуляр на сметка на Revolut Pro, ако се занимавате с какъвто и да било вид бизнес или дейност, който се отнася за следното: услуги за запознанства и ескорт;

 • порнография;
 • оръжия;
 • търговия с ценни метали, скъпоценни камъни или изкуство;
 • управление на аукционна къща;
 • услуги за възстановени суми;
 • химикали и свързани продукти;
 • зали с видеоигри;
 • търговия с криптовалута;
 • продажба на автомобили втора употреба;
 • бинарни опции или хазарт;
 • събиране на дългове; или
 • търговия с гаранции, облигации, акредитиви или средносрочни бонове на основни банки.

Може да ви откажем да откриете или да сте титуляр на сметка на Revolut, ако се занимавате с друг вид бизнес или дейност, с която не се чувстваме комфортно. Освен това може да приложим ограничения към вашата сметка Pro, за които ще ви кажем, преди да я откриете.


4. Как да се регистрирам за сметка на Revolut Pro?

За да се регистрирате за Revolut Pro, трябва да имате (и да продължите да имате) съществуваща сметка на Revolut Personal.

След като имате, можете да заявите регистрация за Revolut Pro в приложението. Може да е необходимо да ни предоставите допълнителна информация или в момента, когато заявите откриване на сметка Pro, или след това. Ще прегледаме вашето заявление и ще решим дали сте подходящи за сметка на Revolut Pro. Например може да не сме в състояние да приемем фирми от пазара или сектора, в който работите. Обикновено ще вземаме решение незабавно в приложението, но понякога може да отнеме повече време.

Можем да отменим решението си и да закрием сметката ви на Revolut Pro по всяко време, ако преценим, че вече не сте подходящи за сметка на Revolut Pro.

Не забравяйте, че Revolut Pro е наличен само за самоосигуряващи се физически лица (а не компании) и може да се използва само за бизнес цели. За повече информация вижте раздел 3 от настоящите условия за Pro.

В противен случай, когато заявите регистрация за сметка Pro, се прилагат частите от личните условия, които описват кога може да ви разрешим да откриете сметка (или да я закриете).


5. Как мога да добавя и изтегля пари от моята сметка на Revolut Pro?

Вашата сметка на Revolut Pro е същият тип сметка като съществуващата ви сметка на Revolut Personal. Но въпреки това е отделна сметка. Разполага със собствен баланс, номер на сметка, хронология на трансакциите и достъпът до нея се осъществява отделно в приложението.

Можете да добавите пари към сметката си на Revolut Pro от тази на Revolut Personal. Освен това можете да допълвате сметката си на Revolut Pro директно от външните източници, които са налични в приложението.

Можете да изтеглите пари от сметката си на Revolut Pro, като направите изходящо плащане с картата си Revolut Pro или като прехвърлите пари към сметката си на Revolut Personal.

Тъй като трябва да използвате сметката си Pro само за бизнес разходи (и не можете да използвате личната си сметка за такива), балансите трябва да се съхраняват отделно. Това означава, че ако парите ви в сметката Pro свършат, всички плащания, които се опитате да извършите от нея, ще са неуспешни дори ако все още имате пари в личната си сметка (и обратно).

В противен случай, когато добавяте или теглите пари от сметката Pro, се прилагат частите от личните условия, които описват услугите за добавяне и теглене.


6. За какъв тип трансакции можете да използвате сметката си на Revolut Pro?

Revolut Pro е за бизнес или страничен бизнес. Може да се използва само за бизнес цели. Това означава, че не можете да използвате сметката на Revolut Pro или картата Pro за лични трансакции (както и не можете да използвате личната си сметка за бизнес трансакции).

В допълнение към всички ограничения, наложени върху използването на вашата сметка на Revolut от нашите лични условия, не можете да правите трансакции от вашата сметка на Revolut Pro при следните типове търговци. Ако направите, трансакцията ще бъде отхвърлена. (Типът на търговеца се определя от неговия код на категория на търговец („MCC“). Те се задават от картовите схеми, а не от нас.):

 • Заложни къщи и търговци на стоки втора употреба (включително MCC 5933).
 • Финансови продукти и услуги, включително парични преводи и други подобни трансакции (включително MCC 6012, 6051 и 6538).
 • Услуги за запознанства и ескортни услуги (включително MCC 7273).
 • Машини и аркади за видеоигри и забавления (включително MCC 7994).
 • Хазарт и лотарии (включително MCC 7995 и 9406).

С откриването на сметка на Revolut Pro се съгласявате, че:

 • Ще използвате сметката на Revolut Pro само за бизнес (а не за лични) цели.
 • Ако ви издадем карта Pro за използване със сметката на Revolut Pro, ще я използвате само за бизнес (а не за лични) разходи.
 • Също така няма да извършвате нито едно от тези неща в личната си сметка, ако са свързани с бизнес дейност.

А ако го направите, може да закрием вашата сметката Pro.

В противен случай, когато извършвате трансакции във вашата сметка Pro, се прилагат частите от личните условия, които описват тези услуги.

Освен това можете да използвате сметката Pro за достъп до допълнителни услуги, като например нашия продукт за обработване на плащания, който се покрива от условията за обработване на плащания. Ако приемем, че можете да използвате продукта, ще е възможно да използвате Revolut, за да приемате плащания от хора, които купуват вашите стоки или услуги в хода на вашите бизнес дейности.


7. Какви такси се прилагат за Revolut Pro?

Няма такса за откриване или поддържане на сметка на Revolut Pro. Докато имате съществуваща лична сметка, която отговаря на условията за Pro, можете да откриете сметка Pro безплатно.

Таксите, които се прилагат за използване на сметката Pro, са същите като тези, които се прилагат за използването на личната сметка. Тези такси ще зависят от типа лична сметка, който имате. Ако например изпращането на плащане от определен тип във вашата лична сметка струва 1 £/€ (или вашата местна валута), ще струва същата сума и в сметката Pro. Всички трансакции във вашата сметка Pro също ще се отчитат към лимитите на личната ви сметка. За повече подробности вижте страницата за такси, която се прилага към вашата лична сметка. На тази страница за такси ще намерите таксите, които се прилагат във връзка с използването на продукта за обработване на плащания, покрит от условията за обработване на плащания.

Ще платите различна такса за използването на вашата сметка Pro единствено когато поръчате карта Pro. Цената за тази карта и всички такси за доставка ще бъдат показани в приложението, преди да се съгласите да поръчате картата. Вашата карта Pro не се отчита към лимита на картата на вашия личен план.


8. Как мога да спечеля възстановена сума в Revolut Pro?

Можете да спечелите възстановена сума, докато харчите пари със своята карта Revolut Pro.

Ще спечелите възстановена сума за вътрешни или международни трансакции, извършени с картата на Revolut, освен трансакциите при изключени търговци или парични трансакции. Точният размер на процента за възстановената сума, който ще ви бъде предложен, ще ви бъде показан в приложението Revolut. Вижте раздела „Възстановена сума“ на началния екран на Revolut Pro, за да прегледате актуалните ставки за възстановяване на суми.

Можем да променим процента за възстановена сума, който ви предлагаме, по собствено усмотрение и по всяко време. Имайте предвид, че винаги процентът за възстановена сума, който виждате в приложението, е процентът, който ще получите.

Няма да печелите възстановена сума от изключените търговци. Изключените MCC са:

 • Парични преводи (включително MCC 4829).
 • Комунални услуги, като електричество и газ (включително MCC 4900).
 • Парични и квази трансакции (включително MCC 6010, 6011 и 6050).
 • Ценни книжа (включително MCC 6211).
 • Трансакции за финансиране (включително MCC 6540).
 • Плащания на данъци (включително MCC 9311).
 • Държавни услуги, включително пощенски услуги (MCC 9399 и 9402).

Няма да печелите възстановена сума от парични трансакции. Това означава всяка покупка, която не е истинска покупка на стоки или услуги (например трансакции с карта към доставчици на платежни услуги, хазарт, карта за подарък или доставчици на услуги за обмен на валута, парични преводи, финансови или инвестиционни услуги или всички подобни трансакции не са валидни).

Не забравяйте, че можете да използвате сметката си на Revolut Pro само за бизнес цели. Това се отнася и за вашата карта на Revolut Pro; трябва да се използва само за бизнес разходи. Ако използвате своята карта Pro за лични разходи, може да върнем всяка възстановена сума, която сте получили, и да закрием вашата индивидуална сметка и сметка Pro.

Не можем да ви предоставим възстановена сума, когато това би нарушило закон или разпоредба.

Вие се съгласявате, че можем да върнем всяка възстановена сума, която получите, ако:

 • плащането, за което сте спечелили възстановената сума, е възстановено по вашата сметка;
 • сте спечелили възстановената сума чрез измама; или
 • сте нарушили това споразумение с цел получаване на възстановена сума.

Ако не можем да си върнем възстановената сума от сметката ви, все още ще ни дължите съответната сума. Тогава имаме право да възстановим сумата от съхранена карта или да упражним правото си на компенсация. Имаме право да предприемем и правни действия, за да възстановим дължимата от вас сума. Ако го направим, може да се наложи да платите разумните разходи за това.


9. Защита на данните

Приемате, че трябва да обработим вашите лични данни, за да ви предоставим Revolut Pro. По-специално, приемате, че като използвате Revolut Pro, определени ваши лични данни (включително вашето име, адрес и данни за контакт) ще бъдат показани на клиентите ви във вашите фактури и/или заявки за плащане (според случая). Трябва да показваме тази информация на вашите клиенти, когато извършват плащане към вас, за да спазим задълженията си към Visa и Mastercard.

За повече информация относно начина, по който обработваме вашите лични данни, вижте нашето уведомление за поверителност за клиенти (достъпно тук).


10. Правни детайли

Обработване на вашите плащания

От време на време от нас се изисква да гарантираме, че вашата активност и информация остават в съответствие и актуални. Това може да се случи при дадено събитие или като част от периодични прегледи. Като част от това може да се наложи да поставим на пауза вашата сметка или извършено плащане по нея, докато приключат тези прегледи. Може да се наложи да ви помолим и за информация, която да помогне за прегледа. За да намалим прекъсванията, предоставете ни своевременно цялата необходима информация.

Закриване на вашата сметка

Можете да закриете своята сметка на Revolut Pro по всяко време в приложението. Закриването на вашата сметка Pro няма да закрие личната ви сметка, но означава, че ще загубите достъп до всички други услуги, свързани с вашата сметка Pro, като например нашия продукт за обработване на плащания.

Също така можем да закрием вашата сметка на Revolut Pro, но само ако нарушите настоящите условия на Pro или личните условия или имаме друга законова причина да го направим. Ако го направим, всички средства във вашата сметка Pro ще бъдат прехвърлени обратно в личната ви сметка (освен ако не се изисква да задържим средствата, за да завършим прегледи) и ще загубите достъп до всички други услуги, свързани с вашата сметка Pro, като например продукта за обработване на плащанията.

Ще закрием вашата сметка на Revolut Pro, ако трябва да закрием личната ви сметка.

Всичко останало

Запомнете, освен ако не е изрично променено в настоящите условия за Pro, за използването на Revolut Pro се прилагат нашите лични условия, както и условията за обработване на плащания. Това означава, че всички права, които вие и ние имаме, са съгласно личните условия и за използването на Revolut Pro също се прилагат условията за обработване на плащания. Поради тази причина трябва да прочетете настоящите условия за Pro, нашите лични условия и условията за обработване на плащания заедно.