Промоционални условия

ПРОМОЦИЯ ЗА ПАРИЧНИ НАГРАДИ НА ОНЛАЙН ТЪРГОВЦИ

ПРОМОЦИЯ ЗА ПАРИЧНИ НАГРАДИ НА ОНЛАЙН ТЪРГОВЦИ


Какво представлява промоцията?


Като част от промоцията за парични награди на онлайн търговците („Промоцията“), на новите клиенти се предлага възможността да се регистрират за лична сметка на Revolut за първи път и да получат парична награда до 100% от стойността на първата им трансакция с карта Revolut или трансакция с Revolut Pay, използвайки своята сметка на Revolut (което от двете настъпи първо), с ограничение от 20 € или 20 £ или равностойността в друга валута („Парична награда“).


Промоцията е достъпна за нови клиенти в Англия, Шотландия или Уелс, Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва, Холандия, Полша, Румъния, Испания, Швеция, Словения, Словакия („Отговарящите на условията пазари“).


За да получите парична награда, трябва да се регистрирате за лична сметка на Revolut за първи път или чрез уникална връзка, или чрез сканиране на QR код, предоставен от един от нашите търговци партньори. Нашите търговци партньори използват Revolut Pay или портала на Revolut като част от своите услуги („Търговци партньори“). Промоцията се провежда от 00:01 ч. UTC на 15 януари 2024 г. до 23:59 ч. UTC на 30 април 2024 г. („Периодът на промоцията“).


Настоящите правила и условия („Условията на промоцията“) определят правилата, които се прилагат за промоцията, и вие трябва да спазвате настоящите условия на промоцията, както и условията, които се прилагат за вашата лична сметка на Revolut през цялото време, докато участвате в промоцията.


Кой отговаря на условията на настоящата промоция?

За да отговаряте на условията за промоцията, трябва:

 • да нямате активна лична сметка на Revolut или да не сте имали досега лична сметка на Revolut, в което и да е дружество от групата Revolut;
 • да сте навършили поне 18 години;
 • да живеете на жилищен адрес в отговарящ на условията пазар; и
 • или да получите маркетинг съобщение директно от Revolut за промоцията, или да видите реклама на промоцията в произволен бюлетин или уебсайт на нашите търговци партньори, така че да можете да изпълните стъпките по-долу, за да се възползвате от промоцията.


Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?

Ще трябва да изпълните следните стъпки:

 • Щракнете върху уникалната връзка или сканирайте QR кода, свързан с промоцията, тъй като е предоставен от търговците партньори. Тази връзка или QR кодът ще ви пренасочи към уебсайта на Revolut, където ще трябва да предоставите своя телефонен номер. На уебсайта на Revolut ще можете да видите важни подробности във връзка с промоцията, включително условията на промоцията, периода на промоцията и подробностите за паричната награда. След като предоставите телефонния си номер, ще бъдете насочени към процеса за регистрация за лична сметка на Revolut;
 • Следвайте стъпките за откриване на лична сметка на Revolut и преминете успешно нашите проверки за регистриране и „Опознай своя клиент“ („KYC“) с активна сметка преди края на периода на промоцията; и
 • Захранете своята лична сметка на Revolut и използвайте баланса си, за да извършите успешна трансакция с карта или успешна трансакция с Revolut Pay, използвайки своята сметка на Revolut на стойност над 1 € (или равностойността в друга валута) („Отговаряща на условията трансакция“).


Еквиваленти на 1 € в друга валута:

 • 1 GBP (британска лира);
 • 2 BGN (български лев);
 • 25 CZK (чешка крона);
 • 4 PLN (полска злота);
 • 5 RON (румънска лея);
 • 7 DKK (датска крона);
 • 11 SEK (шведска крона);
 • 379 HUF (унгарски форинт).


Трябва да изпълните успешно всички стъпки, посочени по-горе, до края на периода на промоцията, за да получите паричната награда.


Как да получа паричната си награда?

Ако отговаряте на критериите за допустимост и изпълните стъпките, изложени в „Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?”, след като извършите отговаряща на условията трансакция, паричната награда ще бъде кредитирана във вашата лична сметка на Revolut. Паричната награда ще съответства на стойността на квалифициращата трансакция до максимум 20 € или равностойността в друга валута. Отговарящата на условията трансакция може да бъде на всякаква стойност над 1 € или равностойността в друга валута и може да бъде извършена към всеки търговец. Ще трябва да извършите отговарящата на условията трансакция преди края на периода на промоцията, за да получите паричната награда. Ние ще кредитираме паричната награда във вашата лична сметка на Revolut в рамките на 7 работни дни след завършване на отговарящата на условията трансакция.


Еквиваленти на 20 € в друга валута:

 • 20 GBP (британска лира);
 • 40 BGN (български лев);
 • 491 CZK (чешка крона);
 • 87 PLN (полска злота);
 • 100 RON (румънска лея);
 • 150 DKK (датска крона);
 • 223 SEK (шведска крона);
 • 7697 HUF (унгарски форинт).


С каква друга правна информация трябва да съм запознат(а)?

 1. Можем да променим, отменим или прекратим настоящата промоция по-рано от крайната дата, която сме упоменали по-горе, ако имаме основания да смятаме, че промоцията е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху престижа или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция. Ако трябва да променим, отменим или прекратим промоцията преди изтичането на срока на промоцията, ще ви известим чрез приложението Revolut и/или по имейл. Евентуални промени в условията на промоцията не засягат вашите права, ако вече сте участвали в промоцията
 2. Запазваме си правото да анулираме паричната награда по време на периода на промоцията, ако плащането, с което е спечелена паричната награда, ви бъде възстановено, спечелили сте паричната награда чрез измама, ако нарушите условията, които се прилагат към вашата лична сметка на Revolut, за да получите парична награда или ако научим, че не сте спазили настоящите условия на промоцията. Ще считаме, че отмяната на всяка парични награда е извършена с вашето съгласие, а плащането е оторизирано от вас.
 3. Ако закриете личната си сметка на Revolut или сметката ви бъде прекратена или ограничена, преди да трябва да кредитираме паричната награда в сметката ви или между момента на квалифициране за паричната награда и получаването на паричната награда, на която сте имали право съгласно промоцията, ще загубите правото си на парична награда.
 4. Възможно е да настъпят събития извън контрола на Revolut, които правят невъзможно предоставянето на паричната награда като част от промоцията. Revolut няма да носи отговорност за каквито и да е загуби, независимо дали са претърпени като пряко, или косвено следствие от събитие извън контрола на Revolut.
 5. Ако се регистрирате в Revolut като част от промоцията, Revolut ще обработва личните ви данни в съответствие с нашата Декларация за поверителност за клиенти.
 6. Настоящите условия са публикувани на английски език и всеки превод е само израз на добра воля и е неофициален превод. Участниците в промоцията не може да извличат права от преведената версия. Прилага се версията на английски език на условията, тя е с превес и е окончателна и обвързваща. При правни производства следва да се използва версията на английски език. Ако обаче законодателството гласи, че местният език трябва да се използва, местният език е с превес.
 7. Тази промоция е организирана и ви се предлага от дружествата от групата Revolut, които ви предоставят вашата лична сметка. Ако имате жалба относно тази промоция, можете да я повдигнете директно пред него. Вижте по-долу адресната регистрация на всяко от дружествата от групата Revolut и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да разрешат всяко оспорване, което може да предявите във връзка с настоящата промоция. Можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в държавата, в която живеете.

Дружество от групата Revolut/клон

Адрес на управление

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Съдилища, които имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Законодателството на Англия и Уелс

Съдилищата в Англия и Уелс или, ако сте гражданин на Шотландия, компетентният съд в Шотландия.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате.

Revolut Bank UAB, действаща в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландски закон

Компетентните съдилища на Ирландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си във Франция

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция (SIREN 894 031 244)

Френско законодателство

Ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете без такса към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) и всеки спор може да бъде отнесен до компетентния френски съд.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Нидерландия

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN в Амстердам, Нидерландия, с номер на учреждение: 000053153170

Нидерландско законодателство

Съдът на Амстердам.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си в Испания

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, Лист 1, Раздел 8, Страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Адресът е Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madrid (Испания).

Испанско законодателство

Компетентните съдилища в Испания.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийското законодателство

Компетентните съдилища в Белгия