Продукти

Joint Accounts

Изтегляне в PDF

Условия по съвместна сметка

Тази версия на нашите условия ще се прилага от 22 май 2024 г. Ако искате да видите предишната версия на тези условия, моля, щракнете тук.


1. Защо е важна тази информация

Този документ излага правилата и условията за вашата съвместна сметка в Revolut (вашата „Съвместна сметка“). Настоящите правила и условия („Условия за съвместна сметка“) заедно с Личните условия и страницата за такси за съвместни сметки са част от юридическото споразумение между:

 • вас ( „титуляря на сметката“),
 • лицето, с което откривате съвместна сметка („другият титуляр на сметката“) и
 • нас, Revolut Bank UAB.

Съвместната сметка е още един вид разплащателна сметка. Тя е отделна и в допълнение към личната ви сметка, но притежава голяма част от същите функции. Поради тази причина Личните условия също се прилагат за ползването на съвместна сметка и трябва винаги, когато използвате вашата съвместна сметка, да спазвате Личните условия. Настоящите Условия за съвместна сметка излагат допълнителни положения, с които трябва да сте запознати, които са специфични за използването на съвместна сметка и не се покриват от Личните условия.

Когато е налице противоречие между тези Условия за съвместна сметка и нашите Лични условия, по отношение на вашата съвместна сметка тези Условия за съвместна сметка ще имат превес. Ако очаквате нещо да е покрито от настоящите Условия за съвместна сметка, но не е, проверете в Личните условия.

Revolut Bank UAB е банка, учредена и лицензирана в Република Литва, с дружествен номер 304580906 и код за упълномощаване LB002119, с адресна регистрация Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва. Ние сме лицензирани и регулирани от Банката на Литва и Европейската централна банка като кредитна институция. Можете да видите нашия лиценз на уеб сайта на Банката на Литва тук и нашите учредителни и дружествени документи на уеб сайта на Регистъра за юридически дружества на Литва тук. Банката на Литва е централната банка и финансовият надзорен орган на Република Литва, чийто адрес е Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Република Литва, регистрационен номер: 188607684 (може да получите допълнителна информация за Банката на Литва на нейния уеб сайт: www.lb.lt. Можете да се свържете с Банката на Литва на телефонен номер: +370 800 50 500).

Важно е да разберете как работи вашата съвместна сметка. Можете да поискате копие на тези правила и условия чрез приложението Revolut по всяко време.

Ако бихте искали да получите още информация, може да ви е полезно да прочетете нашите ЧЗВ, но ЧЗВ не представляват част от нашето споразумение с вас.


2. Мога ли да открия съвместна сметка?

За да кандидатствате за съвместна сметка с още някой, трябва и вие, и другото лице, да отговаряте на следното:

 • да сте възраст на или над 18 години;
 • да притежавате активна лична сметка в Revolut;
 • да преминете проверки „Опознай своя клиент“ („KYC“) във връзка с личната ви сметка, която трябва да е в активно състояние (да не е преустановена, закрита или ограничена);
 • да живеете в една и съща държава с другия кандидат (ще използваме адреса за местопребиваване, на който е регистрирана личната ви сметка);
 • регистрацията ви да е в същото дружество на Revolut или в същия клон, като на другия кандидат; и
 • да не участвате в друга съвместна сметка или да нямате чакаща покана за съвместна сметка на Revolut от някой друг.

Вие и другият титуляр на сметката трябва да продължите да изпълнявате тези критерии, в противен случай съвместната ви сметка може да бъде закрита.

Когато поискате да откриете съвместна сметка за себе си, ние или някой действащ от наше име може да зададем на вас и на другия титуляр въпроси относно самите вас, както и за произхода на парите, които ще вкарате във съвместната сметка. Правим това по редица причини, включително да проверим самоличността ви и да изпълним правните и регулаторни изисквания към нас. Приложимото за вашата лична сметка и съвместна сметка клиентското уведомление за поверителност по-подробно обяснява как използваме вашата информация за тези и други цели.

Когато имаме цялата информация, която ни е необходима, ще открием съвместна сметка за вас и лицето, с което кандидатствате. Парите във вашата съвместна сметка ще бъдат защитени по същия начин като парите в личната ви сметка. За повече информация относно това как са защитени средствата ви вижте раздела „Как са защитени моите пари“ в Личните условия и в нашите ЧЗВ.

Когато бъде открита вашата съвместна сметка, вие заедно с другото лице ще се считате за съвместни титуляри на сметката и ще имате еднакви права над вашата съвместна сметка. По-долу обясняваме какво означава това за вас и другото лице:

 • Освен ако не е предвидено друго от закон, вие притежавате еднаква част от парите в съвместната сметка, дори ако едното лице добави повече пари към съвместната сметка от другото.
 • Ще действаме съгласно инструкциите на някой от вас по отношение на съвместната сметка, без да искаме разрешението на другия титуляр, освен ако не ни е известна причина да не следваме този подход (например да получим съдебна заповед, инструктираща ни да спрем да разрешаваме плащания от вашата съвместна сметка, или ако има друга юридическа причина да предприемем различен подход, или ако вие сте в процес на спор (вижте раздела „Спорове“ на настоящите условия)). Това означава, че единият от вас може да изтегли всички пари от съвместната сметка или част от тях, да извършва плащания от вашата съвместна сметка и/или да закрие съвместната сметка – няма да е необходимо да проверяваме дали другият титуляр е съгласен да извършвате тези действия.
 • Ще имате споделена отговорност относно това, което се случва с вашата съвместна сметка. Това означава, че може да бъдете засегнати от действие, предприето от другия титуляр на сметката във връзка с тази съвместна сметка. Например, ако в даден момент един от вас престане да покрива изискванията за съвместна сметка може и двамата титуляри да загубите достъпа си до съвместната сметка.
 • Всеки от вас е съвместно и поотделно отговорен съгласно настоящите условия за всяка инструкция, получена от който и да е от вас. Това означава, че можем да поискаме от един от вас или от двамата да ни изплатите всички пари, които ни се дължат във връзка с вашата съвместна сметка, и можем да поискаме от един от вас или от двамата да изпълните всякакви задължения, свързани с вашата съвместна сметка.

Целта на Съвместната сметка е да обедините ресурсите си и да управлявате общ бюджет.

Само за ваша информация – не можете да направите което и да е от изброените по-долу:

 • Да откриете повече от една съвместна сметка В Revolut по едно и също време.
 • Да откриете съвместна сметка с повече от едно лице.
 • Да използвате съвместна сметка на Revolut за бизнес цели.


Дръжте ни осведомени относно информацията за вашата съвместна сметка

Поддържайте данните си актуални и ни известете незабавно, ако информацията, която сте ни предоставили като титуляр на съвместна сметка, се промени. Ако промените информацията в личната си сметка (например актуализирате адреса си), тя ще бъде автоматично отразена във вашата съвместна сметка и ще бъде видима за другия титуляр на сметката. Не можете да промените данните на другия титуляр по неговата лична сметка. За да изпълним законовите и регулаторни изисквания към нас, понякога може да се наложи да поискаме от вас или другия титуляр на съвместната сметка повече информация за вас или за другия титуляр на сметката и за произхода на вашите пари. Това е в съответствие и с Клиентското уведомление за поверителност, което се прилага както за личната ви сметка, така и за съвместната сметка. Предоставете ни тази информация своевременно, за да няма прекъсвания във вашата съвместна сметка или лична сметка, или други услуги, които използвате.


3. Комуникация с нас

Ще комуникираме с вас във връзка с вашата съвместна сметка по същия начин, по който комуникираме с вас във връзка с вашата лична сметка. За повече информация вижте Личните условия. Ще споделяме личната ви информация с другия титуляр на сметката само (по отношение на информация, която не е вече достъпна за другия титуляр на сметката чрез вашата съвместна сметка) ако съществува правно основание да я споделим. Същото важи обратно и за другия титуляр на сметката.

Винаги ще обработваме личните ви данни в съответствие с Клиентското уведомление за поверителност, което се прилага както за личната ви сметка, така и за съвместната ви сметка.

4. Добавяне на пари към моята съвместна сметка

Можете да добавяте пари към вашата съвместна сметка с карта, регистрирана при нас (наричаме я „вашата съхранена карта“), или чрез банков превод, както можете да добавяте пари и към личната си сметка.

Не забравяйте, че когато добавяте пари към вашата съвместна сметка, другият титуляр на сметката ще има същия достъп до тях като вас и ще може да ги изтегли. Ако не желаете другият титуляр на сметката да има достъп, добавете парите във вашата лична сметка.

Добавяне на пари чрез съхранена карта

Вашата съхранена карта трябва да е на ваше име – може да е или карта, която е свързана с вашата лична сметка на Revolut, или карта, издадена от друга институция. Когато добавяте съхранена карта, другият титуляр на сметката няма да може да вижда данните за тази съхранена карта, да използва съхранената карта, за да добавя пари към съвместната ви сметка или да премахне съхранената карта от съвместната сметка.

Добавяне на пари чрез банков превод

Когато добавяте пари с банков превод, трябва да използвате данните за съвместната сметката, посочени в приложението Revolut. Имате един номер на сметка и BIC за основния ви портфейл във вашата основна валута на вашата съвместна сметка и другият титуляр на сметката има достъп до същите данни в приложението.

Други валути

Точно както и в личната ви сметка, можете да имате и други валути във вашата съвместна сметка. Вие и другият титуляр на сметката ще имате достъп до еднакви данни за всяка подсметка във валута. Можете да използвате данните за сметка за вашите подсметки във валута, за да получавате плащания в съответните валути.


5. Извършване на плащания

Можете да изпращате пари към вашата или към чужда банкова сметка, точно както от личната си сметка, и можете да използвате своята карта за съвместна сметка на Revolut, за да правите плащания или да теглите пари в брой.

Можете да използвате Съвместната сметка на Revolut, за да изпращате пари по карта, както е посочено в Личните условия, раздел „Извършване на други видове плащания“, част „Картови преводи“.

Вие и другият титуляр на сметката можете независимо един от друг да одобрявате плащания (включително плащания с карта) от вашата съвместна сметка.

Ще ви бъдат издадени данни за карта, които ще са различни от тези на другия титуляр на сметката. Важно е да използвате собствената си карта за съвместната сметка, когато извършвате плащания, и да не споделяте своя ПИН код за тази карта с другия титуляр на сметката или с когото и да е друг – искаме да защитим съвместната ви сметка по същия начин, по който защитаваме личната ви сметка.

Ако се поддържа във вашата държава, можете да дадете разрешение на трето лице да зададе директен дебит към вашата съвместна сметка без разрешението на другия титуляр на сметката. Можете да ограничите размера на директния дебит или колко често да се изплаща, или да го отмените.

Засега не предлагаме опцията за връзка за плащане за съвместни сметки, но ще ви информираме, ако тези функции станат достъпни.

Отмяна на плащане или обмен на валута

Ако е планирано дадено плащане да се направи от вашата съвместна сметка в бъдеще (като периодично плащане), вие или другият титуляр на сметката можете да го отмените от приложението Revolut по всяко време преди края на работния ден преди срока за плащането му.

Не можете да отмените плащане, след като бъде направено. Това означава, че не можете да отмените плащане, което вие или другият титуляр на сметката сте поискали от нас да направим незабавно (като незабавен превод или обмен на валута).

Какво ще се случи, ако нещо с плащането се обърка?

Както от вас, така и от другия титуляр на сметката се очаква всеки даден момент да спазвате Личните условия по отношение на плащания, които са изпратени към грешна сметка, изобщо не са изпратени или са забавени. Ако нещо се обърка с дадено плащане, се свържете с екипа ни по поддръжката, веднага щом разберете за проблема.

Какво да направим, ако ние или някой друг е допуснал грешка?

Ако по вашата съвместна сметка на Revolut е направено плащане по погрешка, ние можем да го върнем или да го блокираме. Можем да направим това дори ако вие или другият титуляр на сметката сте изхарчили част от плащането. Ако лицето, което е направило плащането по погрешка, самостоятелно заведе правен иск за възстановяването му, може да е необходимо да споделим информация за вас и другия титуляр с това лице.


6. Добавяне на получатели на плащане

Вашата съвместна сметка няма собствен списък със записани получатели на плащания. Вие (и другият титуляр на сметката) ще можете да виждате и използвате получатели на плащания, добавени в личната ви сметка, но няма да виждате или да можете да използвате тези на другия. Когато направите плащане обаче, то ще се вижда и от двамата в хронологията на трансакциите.


7. „Отворено банкиране“

Ако ни дадете достъп до информация за ваша външна сметка (за да осъществим достъп до информацията за сметката от ваше име, за да я виждате в приложението Revolut или за извършване на периодични плащания от вашата външна сметка към вашата съвместна сметка), само вие ще можете да виждате трансакциите и баланса на външната сметка и да оттегли съгласието за тази инструкция за Отворено банкиране. По същия начин, ако другият титуляр на съвместната сметка ни инструктира да изпълняваме Отворено банкиране спрямо негова външна сметка, само той ще може да оттегли съгласието във връзка с тази инструкция.


8. Как да получа информация за плащанията към и от моята съвместна сметка?

И вие, и другият титуляр на съвместната сметка можете да проверявате всички плащания от и към вашата съвместна сметка чрез приложението Revolut. Освен това и двамата можете да изтегляте извлечения, докато съвместната сметка е открита (те ще бъдат адресирани до вас и другия титуляр на сметката).

Не се притеснявайте, когато сметката бъде закрита, ще изпратим извлеченията по съвместната сметка по имейл и към двама ви, за да ги имате за отчетите си.


9. Спорове

Понякога взаимоотношенията се развалят и може да възникне спор относно това на кого колко пари се полагат. Ако вие или някой друг, действащ от ваше име (например адвокат), ни кажете, че има спор между вас и другия титуляр на сметката, ще замразим вашата съвместна сметка и няма да допуснем да бъдат извършвани повече изходящи плащания, включително периодични плащания (ще продължим да разрешаваме получаването на входящи плащания). Ще ви позволим да възстановите активното състояние на вашата съвместна сметка само ако получим писмено разрешение от двама ви да го направим.


10. Как да закрия съвместната си сметка?

Когато балансът по съвместната ви сметка е нула (т.е. няма пари в съвместната ви сметка и няма отрицателен баланс) всеки един от вас може да заяви закриването на вашата съвместна сметка по всяко време от приложението Revolut, като пише до централния ни офис или ни изпрати имейл на адрес: [email protected], точно както можете да постъпите с личната си сметка. Можем да предприемем действия във връзка с тази заявка без съгласието на другия титуляр на сметката.

Как можете да се откажете от споразумението?

Всеки един от титулярите на сметката може да се откаже от това споразумение и по този начин да го прекратите през първите 14 дни от откриването на съвместната сметка, като ни извести в приложението Revolut или като ни изпрати имейл на адрес: [email protected]. Имате право да се откажете, без да плащате неустойки и без да посочвате причина. В случай че се откажете от споразумението, уверете се, че балансът по вашата съвместна сметка е нула.

Кога може да замразим или закрием вашата сметка?

Може да закрием или замразим вашата сметка незабавно и да прекратим вашия достъп до нашия уеб сайт при изключителни обстоятелства. Изключителните обстоятелства включват следните:

 • ако основателно подозираме, че вие или другият титуляр на сметката действате с цел измама или по друг начин извършвате престъпление;
 • ако вие или другият титуляр на сметката (или лице, действащо от ваше име) не сте ни предоставили информация, от която се нуждаем, или считаме, че информацията, която вие или другият титуляр на сметката сте предоставили, е неправилна или невярна;
 • ако вие или другият титуляр на сметката сте нарушили настоящите правила и условия сериозно или ги нарушавате многократно и вие или другият титуляр на сметката не сте коригирали нарушенията в разумен срок, след като сме го изискали от вас или другия титуляр на сметката;
 • ако имаме информация, че вие или другият титуляр на сметката използвате приложението Revolut по начин, който е вреден за нас или нашия софтуер, системи или хардуер;
 • ако основателно считаме, че това, че вие или другият титуляр на сметката продължавате да използвате съвместната сметка може да навреди на нашата репутация или престиж;
 • ако сме поискали от вас или другия титуляр на сметката да ни платите пари, които заедно ни дължите, и вие или другият титуляр на сметката не сте изпълнили това в разумен срок;
 • ако вие или другият титуляр на сметката сте обявили несъстоятелност;
 • ако един от титулярите на сметката почине;
 • ако закрием личната ви сметка или тази на другия титуляр на сметката; или
 • ако трябва да го направим съгласно даден закон, разпоредба, съдебна заповед или инструкции на омбудсман.

Може също да решим да закрием или замразим вашата сметка поради други причини. Ще се свържем с вас и другия титуляр на сметката чрез приложението Revolut поне шестдесет (60) дни, преди да го направим.

Когато закрием съвместната ви сметка

Вие и другият титуляр на сметката пак ще трябва да платите всякакви начисления, натрупани преди да бъдем помолени да закрием съвместната ви сметка или да сме решили да закрием сметката ви, без някой от вас да е поискал (например, ако сте заявили допълнителна карта на Revolut). Ако решим да закрием съвместната ви сметка, без някой от вас да е поискал да го направим, ще дадем и на двама ви най-малко 60 дни да изтеглите парите, които съхраняваме за вас (освен ако не съществуват причини, които ни пречат да предприемем този подход). Това означава, че всички стандартни лимити за плащане и такси пак ще се прилагат. Например всякакви лимити за минималната стойност на плащанията, които се прилагат, докато съвместната ви сметката е открита, ще се прилагат и когато съвместната ви сметката бъде закрита.

След изтичане на тези 60 дни вече няма да имате право на безплатните плащания, които са ви се полагали по план, докато сметката ви е била открита. За всеки превод, който заявите, ще се начислява стандартната ни такса, която е в размер на минимум 2 €. Например, ако заявите международно плащане, за което бихте платили 5 €, когато сметката ви е била открита, ще бъдете таксувани с 5 €, но ако заявите местен превод, който би бил безплатен, когато сметката ви е открита, ще трябва да платите 2 €. Ако оставащият ви баланс е по-малък или равен на 2 € в началото на 60-дневния период или спадне под тази сума в даден момент през този период, то таксата ще се начисли автоматично, а сметката ви ще бъде закрита за постоянно след изтичане на периода.

Ако желаете да ви изпратим пари в различна валута от валутата, в която се съхраняват, ще конвертираме валутата по курса, който се прилага към момента, като ще си приспаднем нашата обичайна такса, преди да ви изпратим парите.

Ако съвместната ви сметка е временно ограничена или между вас и другия титуляр на съвместната сметка има спор (вижте раздела „Спорове“ на настоящите Условия), ние си запазваме правото да закрием вашата съвместна сметка, но ако вие ни помолите да я закрием, докато тече спор, може да не можем да направим това, преди да приключим с проучването си.

11. Какво се случва, ако единият титуляр на сметката почине, изпадне в несъстоятелност или вече не е способен да управлява съвместната сметка?

Когато получим документи или информация, доказваща, че един от титулярите на сметката е починал, ще замразим съвместната сметка, докато другият титуляр на сметката или законният наследник на починалия титуляр на сметката ни предостави информация относно собствеността над средствата. Може да поискаме документи от компетентни органи, които да доказват това. Когато средствата бъдат разпределени, ще закрием съвместната сметка. На кого се полагат парите, след като другият титуляр на сметката почине, е предмет на нашето право на прихващане и съответствието с всички законови изисквания.

Ако и двамата титуляри на сметка починат, когато получим смъртни актове и за двамата титуляри на сметката, ще замразим сметката и ще чакаме формуляри от различните лични представители.

Ако единия или и двамата изпаднете в несъстоятелност, ще са ни необходими инструкции от всеки един от вас и/или лицето, което администрира вашата несъстоятелност, преди да можем да извършим плащане от сметката.

Ако другият титуляр на сметката вече не е в състояние да взема решения във връзка със съвместната сметка поради здравословно състояние или психологичен проблем например, можете да запазите съвместната сметка и да извършвате действия от негово име, ако предоставите документ за поддръжка с надлежно заверено пълномощно. Ако получим заявка за закриване на съвместната сметка от някой, който има надлежно заверено пълномощно за другия титуляр на сметката, ще предприемем действия по нея, стига балансът на съвместната сметка да е възстановен до нула.

Този раздел на условията се прилага и реципрочно – ако, за жалост, се случи така, че вие да не можете да вземате решения поради здравословно състояние или психологичен проблем, или починете, другият титуляр на сметката ще трябва да се позове на този раздел на условията, за да разбере какви стъпки трябва да предприеме и как се случва закриването на сметката.


12. Как може да ни дължите пари

Не можете да заемате пари със съвместната си сметка. Ако вашият баланс стане отрицателен, например защото нямате достатъчно пари, за да покриете таксите, които ни дължите, трябва незабавно да допълните вашата сметка.

Ако ни дължите пари, имаме право да удържим сумата, която ни дължите, от която и да е сума, която трябва да платим към вас. Това означава, че във всеки даден момент можем без предизвестие към вас да използваме средства от която и да е от другите ви сметки при нас, като сметките са изцяло на ваше име (например личната ви сметка), за да покрием част от или цялата сума, която ни дължите по вашата съвместна сметка. Наричаме това правото ни на прихващане.

Ще се отнасяме еднакво към двама ви и ще удържим парите от която и да е сума, която трябва да платим на двама ви, независимо дали тези пари идват от вас или от другия титуляр на сметката, или са били в полза на единия от вас вместо на другия.

За ваша информация – няма да прихващаме средства от вашата съвместна сметка, за да покриваме дължими средства по друга ваша сметка при нас, която е изцяло на ваше име, като същото важи и за другия титуляр на сметката. Ако ни дължите пари и не допълните съвместната си сметка или не ни платите в рамките на седем дни, можем да си възстановим средствата, като:

 • вземем сумата, която ни дължите, от съхранената ви карта или от съхранената карта на другия титуляр на сметката;
 • упражним правото си на прихващане по отношение на вашата съвместна сметка (прочетете по-горе за повече подробности); или
 • предприемем други законови мерки за възстановяване на парите, които ни дължите, като например да упълномощим адвокати или събиращи задължения лица.

Ако предприемем някои (или всички) от тези стъпки, може да ви таксуваме за нашите основателни разноски.


13. Как да подадете жалба във връзка с вашата съвместна сметка

Имате същите права за подаване на жалба във връзка с вашата съвместна сметка, както и по Личните условия. Вижте раздела „Как се подават жалби“ в Личните условия или нашите Правила за жалби за повече информация. Това означава, че можете сами да подадете жалба относно съвместната си сметка, а ние ще се отнесем към нея по същия начин като към жалба, подадена по Личните условия, но във връзка със сметка, която държите съвместно с друг титуляр на сметката.