За какво е тази промоция?

Като част от промоцията на Revolut и съдружник инфлуенсър („Промоцията“) Revolut предлага на потенциални клиенти в избрани държави („Отговарящи на условията държави“) възможността да се регистрират за лична сметка на Revolut за първи път чрез връзка или код, предоставени от съдружник, партньор на Revolut, като YouTuber, Instagramer или подкастър („Партньорът“) и:

 • да участват в теглене за парична награда („Паричната награда“); и
 • да получат възстановена сума („Възстановена сума“) за отговарящи на условията трансакции.


Промоцията ще е активна за определен период от време („Периодът на промоцията“). Отговарящите на условията държави, периодът на промоцията и размерът на възстановената сума се определят на уеб страницата на Revolut от уникалната връзка за промоцията („Целева страница“).


Настоящите условия („Условията на промоцията“) определят правилата, които се прилагат за промоцията, и вие трябва да ги спазвате, както и условията, които се прилагат за вашата лична сметка на Revolut, през цялото време, докато участвате в промоцията.


Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?


За да отговаряте на условията за промоцията, трябва:

 • да имате адрес по местоживеене в отговаряща на условията държава;
 • да сте на възраст най-малко 18 години; и
 • да нямате и да не сте имали преди лична сметка на Revolut, в което и да е дружество от групата Revolut.

Освен това трябва да изпълните следните стъпки.

 • Щракнете върху уникалната връзка, предоставена от партньора, и дайте телефонния си номер. След като дадете телефонния си номер, ще бъдете насочени към процеса на регистрация за лична сметка на Revolut в приложението Revolut.
 • Изпълнете стъпките от SMS съобщението, което ще получите, за откриване на лична сметка на Revolut и завършете успешно нашите проверки „Опознай своя клиент“ (KYC).
 • Направете захранване от поне 1 £ или 1 €, или еквивалентна сума във валута по вашата лична сметка на Revolut.
 • Извършете едно плащане с карта на Revolut на каквато и да е стойност с физическа или виртуална карта.


Трябва да изпълните всички изброени по-горе стъпки преди края на периода на промоцията, за да отговаряте на условията да започнете да получавате възстановена сума и да участвате в тегленето за паричната награда.


Как да получа възстановена сума?


Трябва да изпълните стъпките по-горе от „Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?“, преди да можете да спечелите възстановена сума.


За да спечелите възстановена сума, трябва да изразходите общо определена сума от вашата физическа или виртуална карта на Revolut по време на периода на промоцията. Първото ви плащане с карта ще се брой към тази сума. Ако го направите, ще получите възстановена сума във фиксиран размер. Сумата, която трябва да изразходите, и размерът на възстановената сума, която ще получите, ще бъдат потвърдени на целевата страница.


Всяка трансакция трябва да е реална покупка, за да се зачете към съответната обща сума (например трансакции с карта към доставчици на платежни услуги, други банкови сметки или електронни портфейли и парични преводи няма да се зачитат към изискваната обща сума от трансакции).


Revolut ще кредитира възстановената сума по вашата лична сметка на Revolut в рамките на десет работни дни, след като изпълните описаните по-горе стъпки.


Как да се запиша за участие за парична награда?


Клиентите, които изпълнят стъпките, описани в „Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?“, ще бъдат вписани за участие в тегленето за паричната награда.


На целевата страница ще потвърдим броя на клиентите, които могат да получат парична награда като част от промоцията.


В деня след изтичане на периода на промоцията ще изберем победителя (или победителите) и ще изпратим уведомление по имейл, като ще кредитираме паричната награда по личната сметка на Revolut в рамките на десет работни дни след уведомлението.


С каква друга правна информация трябва да се запозная?

 1. Можем да спрем или прекратим промоцията по-рано, ако имаме основания да смятаме, че е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху добрата воля или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция.
 2. Можем да отменим настоящата промоция или да променим настоящите условия на промоцията по всяко време без уведомление. Ако го направим, ще се опитаме да ви известим по същия начин, по който сме обявили промоцията.
 3. Ако имаме разумни основания да смятаме, че сте участвали в някакъв вид измама или съществена злоупотреба с тази промоция (ако например сте се опитали да получите нечестно предимство чрез измама), можем по собствено усмотрение да предприемем действия, които сметнем за подходящи при обстоятелствата, включително да поискаме връщането на всяка парична награда и/или възстановена сума. Ще считаме, че всяко такова връщане е извършено с ваше съгласие, а плащането е оторизирано от вас.
 4. Ако личната ви сметка на Revolut бъде спряна, закрита или ограничена, преди да получите парична награда и/или възстановена сума, ще загубите правото си да я получите.
 5. Възможно е също да настъпят събития извън контрола на Revolut, които да направят невъзможно предоставянето на паричната награда и/или възстановената сума като част от промоцията. Revolut няма да носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени като пряко или косвено, които са в следствие на събитие извън контрола на Revolut.
 6. С участието си в тази промоция вие потвърждавате, че разбирате, че всички облаги, които получавате като част от тази промоция, могат да подлежат на местни данъци върху доходите в държавата по местоживеене и/или на територията, на която имате данъчна регистрация. Ваша отговорност е да заплащате данъци, които могат да произтичат от получаването на облаги. Revolut не носи отговорност за данъчни задължения, които могат да произтичат от получаването на облаги като част от настоящата промоция.
 7. Ако се регистрирате в Revolut като част от тази промоция, Revolut ще обработи личните ви данни в съответствие с нашето Уведомление за поверителност за клиенти.
 8. Условията на настоящата промоция са публикувани на английски език и всеки превод е само израз на добра воля и не е официален – участниците в промоцията не могат да извлекат права от преведената версия. Прилага се версията на английски език на условията на промоцията, тя е с превес и е окончателна и обвързваща. При правен процес следва да се използва версията на английски език. Ако обаче съгласно законодателството трябва да бъде използван местният език, то местният език е с превес.


Промоцията се организира и ви се предлага от дружеството от групата Revolut, което ви предоставя личната сметка на Revolut. Ако имате оплакване относно тази промоция, можете да го отправите директно към това дружество. Вижте по-долу адресната регистрация и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да разрешат всяко оспорване, което може да предявите във връзка с настоящата промоция. Можете също да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната, в която живеете.


Дружество от групата Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Съдилища, които имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Английско законодателство

Съдилищата в Англия и Уелс

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва (или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате).

Revolut Bank UAB, действаща в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландско законодателство

Компетентните съдилища на Ирландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си във Франция

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция (SIREN 894 031 244)

Френско законодателство

Компетентните съдилища във Франция.


Имайте предвид, че ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете безплатно към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)


Можете да се оттеглите от тази промоция безплатно и без да се налага да посочвате причина в рамките на първите 14 дни от участието, като ни уведомите чрез приложението Revolut или като ни изпратите имейл на support@revolut.com, при условие че промоцията все още не е изпълнена напълно или не е приключила.

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, лист 1, раздел 8, страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Неговият адрес е на: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madrid (Испания).

Испанското законодателство

Компетентните съдилища в Испания.