Промоционални условия

Промоция на място Revolut x NBA Paris Game 2024

Изтегляне в PDF

Промоция на място Revolut x NBA Paris Game 2024


За какво е тази Промоция?

Revolut предлага на потенциалните нови клиенти на лична сметка възможността да участват в промоцията на място Revolut x NBA Paris Game 2024 („Промоцията“).

Промоцията позволява на потенциалните клиенти, които се регистрират в Revolut за първи път, да получат 20 EUR (или еквивалента в друга валута), кредитирани към новооткритата им лична сметка на Revolut („Оферта за нови клиенти”).

Промоцията е достъпна за нови клиенти, живущи в Англия, Шотландия или Уелс, Белгия, България, Чехия, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва, Холандия, Полша, Румъния, Швеция, Словения („Допустими държави“).

За да участвате в тази Промоция, трябва да отговаряте на критериите за допустимост и да изпълните стъпките, изложени в Условията на Промоцията, между 8 януари 2024 г. (00:00 CET) и 31 януари 2024 г. (23:59 CET). Наричаме това „Промоционалния период“.

Тези Правила и условия („Промоционалните условия“) излагат правилата, които важат за тази Промоция. Трябва да отговаряте на Промоционалните условия и условията, които се прилагат към Вашата лична сметка на Revolut винаги, когато участвате в тази Промоция.


Кой отговаря на условията на тази Промоция?

За да се считате за „Допустим участник“ за тази Промоция, трябва да отговаряте на следните „Критерии за допустимост“:

 • да имате жилищен адрес в една от Допустимите държави;
 • да не сте имали преди лична сметка на Revolut в което и да е дружество от групата Revolut; и
 • да сте на поне 18 години.


Какво трябва да направя, за да участвам в Промоцията?

Трябва да изпълните „Задължителните стъпки“ преди края на Промоционалния период:

 • да използвате своя iPhone или Android, за да сканирате QR кода, предоставен от Revolut;
 • успешно да си откриете лична сметка на Revolut за първи път чрез уникалната връзка на Промоцията на целевата страница, на която Ви отвежда QR кодът; и
 • да направите първата си истинска трансакция с карта поне за 1 EUR (или еквивалента в друга валута).

Трябва да използвате уникалната връзка на Промоцията, предоставена с QR код като част от тази Промоция, за да се регистрирате за лична сметка на Revolut. Ако се регистрирате, като използвате обичайния процес по откриване на сметка в нашето приложение, няма да можете да участвате в тази Промоция.

Вашето първо плащане с карта може да бъде извършено, като използвате физическа или виртуална карта на Revolut, свързана към Вашата лична сметка на Revolut. Покупката трябва да е истинска (например трансакция към доставчици на платежни услуги, други банкови сметки и електронни портфейли няма да се счита за валидна).

Еквиваленти на 1 EUR в друга валута:

 • 1 GBP (британска лира);
 • 2 BGN (български лев);
 • 25 CZK (чешка крона);
 • 4 PLN (полска злота);
 • 5 RON (румънска лея);
 • 7 DKK (датска крона);
 • 11 SEK (шведска крона);
 • 379 HUF (унгарски форинт).


Как да получа Офертата за нови клиенти?

Ако отговаряте на критериите за допустимост и изпълните стъпките, изложени в „Какво трябва да направя, за да участвам в Промоцията?”, Офертата за нови клиенти ще Ви бъде кредитирана към Вашата лична сметка на Revolut до 10 работни дни, след като направите първата си трансакция с виртуална или физическа карта на Revolut. По-долу сме посочили сумата, която ще кредитираме във Вашата лична сметка на Revolut, ако сметката Ви не е деноминирана в евро.

Еквиваленти на 20 EUR в друга валута:

 • 20 GBP (британска лира);
 • 40 BGN (български лев);
 • 490 CZK (чешка крона);
 • 87 PLN (полска злота);
 • 100 RON (румънска лея);
 • 150 DKK (датска крона);
 • 230 SEK (шведска крона);
 • 7600 HUF (унгарски форинт).


С каква друга правна информация трябва да съм запознат(а)?

 1. Можем да променим, спрем или прекратим Промоцията по-рано от крайната дата, която сме посочили по-горе, ако считаме, че с Промоцията се злоупотребява или може да повлияе отрицателно на добрата воля или репутация на Revolut, или поради непредвидени обстоятелства, които могат да ни попречат да предлагаме Офертата за нови клиенти. Можем да спрем или прекратим Промоцията за отделни лица или като цяло.
 2. Ако трябва да променим, спрем или прекратим Промоцията преди края на Периода на промоцията, ще се опитаме да Ви уведомим чрез приложението и/или имейла или целевата страница. Revolut няма да носи отговорност за загуби, претърпени пряко или непряко, в резултат на събитие извън неговия контрол, което означава, че не можем да продължим да провеждаме Промоцията, както е планирано. Свържете се с Отдела за поддръжка, ако смятате, че отговаряте на изискванията за конкретно предимство във връзка с Промоцията, което не Ви е предоставено в резултат на предсрочно спиране или прекратяване.
 3. Ако се регистрирате за лична сметка на Revolut като част от тази Промоция, може да не Ви предоставим или може да си върнем Офертата за нови клиенти (ще считаме, че връщането е извършено с Ваше съгласие и че плащането е оторизирано от Вас), ако едно от следните е приложимо: (i) съответното плащане с карта е било неуспешно и/или е било отменено или върнато; (ii) Вашата лична сметка на Revolut бъде преустановена или ограничена; (iii) ако участвате в измама или съществено нарушение на тази Промоция (например се опитате да получите неправомерно предимство чрез измама); и/или (iv) ако нарушите Промоционалните условия или условията, които се прилагат към Вашата лична сметка на Revolut.
 4. Като участвате в тази Промоция, Вие потвърждавате, че разбирате, че всички предимства, които получавате като част от тази Промоция, могат да подлежат на местни данъци върху доходите в държавата по местоживеене и/или на местната територия, в която имате данъчна регистрация. Изцяло Ваша отговорност е да заплащате данъци, които могат да произтичат от получаването на предимства. Revolut не носи отговорност за данъчни задължения, които могат да произтичат от получаването на предимства като част от тази Промоция.
 5. Настоящите Промоционално условия са публикувани на английски език. Ако бъдат преведени на друг език, преводът е само за справка и версията на английски език на Промоционалните условия има предимство. Английската версия на Промоционалните условия трябва да се използва при правни производства. Ако обаче законодателството гласи, че местният език трябва да се използва, местният език ще има предимство.
 6. Ако се регистрирате за лична сметка на Revolut като част от тази Промоция, Revolut ще обработи Вашите лични данни в съответствие с нашето Уведомление за поверителност за клиенти.

Тази Промоция е организирана и Ви се предлага от дружествата в групата Revolut, които Ви предоставят личната сметка в Допустимите държави. Ако имате жалба относно тази Промоция, можете да я повдигнете директно пред тях. Вижте по-долу адресите на управление на всяко дружество от групата Revolut или клон и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да решават всеки спор, който може да възникне във връзка с тази Промоция. Можете да разчитате на задължителните закони за защита на потребителите в държавата, в която живеете.


Дружество от групата Revolut/клон

Адрес на управление

Законът, който се прилага към настоящите Промоционални условия

Кои съдилища имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Английското законодателство

Съдилищата на Англия и Уелс.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате.

Revolut Bank UAB, действаща в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландски закон

Компетентните съдилища на Ирландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си във Франция

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция (SIREN 894 031 244)

Френско законодателство

Ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете без такса към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) и всеки спор може да бъде отнесен до компетентния френски съд.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Нидерландия

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN в Амстердам, Нидерландия, с номер на учреждение: 000053153170

Нидерландско законодателство

Съдът на Амстердам.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си в Испания

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, Лист 1, Раздел 8, Страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Адресът е Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madrid (Испания).

Испанско законодателство

Компетентните съдилища в Испания.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийското законодателство

Компетентните съдилища в Белгия