Промоционални условия

Промоция за възстановена сума от търговци партньори

Какво представлява промоцията?

Като част от промоцията за награда за възстановена сума от търговци партньори („Промоцията“), новите потребители в отговарящите на условията пазари имат възможността да се регистрират в Revolut за първи път и да получат парични награди „Награда за възстановена сума“.

За да получите награда за възстановена сума, трябва да се регистрирате в Revolut за първи път или чрез уникална връзка, или чрез сканиране на QR код, предоставен от един от нашите търговци партньори. Нашите търговци партньори използват Revolut POS, Revolut Reader, Tap to Pay на iPhone или друг продукт за лично плащане, предоставен от Revolut Business като част от техните услуги („Търговци партньори“).

Конкретната информация, отнасяща се за настоящата промоция, ще бъде посочена на целевата страница на промоцията, до която можете да осъществите достъп чрез връзката, предоставена от нашия партньор („Целевата страница на промоцията“). Целевата страница на промоцията ще потвърди:

 • отговарящите на условията пазари;
 • наградата за възстановена сума (това ще бъде или процент от трансакцията с карта на Revolut с ограничение на общата сума, или ще бъде фиксирана сума); и
 • периода, през който можете да участвате в настоящата промоция и да заявите своята награда за възстановена сума („Периодът на промоцията“).

Настоящите правила и условия („Условията на промоцията“) определят правилата, които се прилагат за промоцията, и вие трябва да спазвате настоящите условия на промоцията, както и личните условия, които се прилагат за вашата лична сметка на Revolut през цялото време, докато участвате в промоцията.


Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?

За да отговаряте на условията за промоцията, трябва:

 • да живеете на жилищен адрес в отговарящ на условията пазар;
 • да сте на възраст най-малко 18 години; и
 • да не сте имали досега лична сметка на Revolut, в което и да е дружество от групата Revolut; и
 • или да получите маркетинг съобщение директно от Revolut или търговец партньор за промоцията, или да видите реклама на промоцията на работното място на нашите търговци партньори, така че да можете да изпълните стъпките по-долу, за да се възползвате от промоцията.

Освен това трябва да изпълните следните стъпки:

 • Щракнете върху уникалната връзка или сканирайте QR кода, свързан с промоцията, който е предоставен от търговците партньори. Тази връзка или QR кодът ще ви пренасочи към уебсайта на Revolut, където ще трябва да предоставите своя телефонен номер. На уебсайта на Revolut ще можете да видите важни подробности във връзка с промоцията, включително условията на промоцията, периода на промоцията и подробностите за паричната награда. След като предоставите телефонния си номер, ще бъдете насочени към процеса за регистрация за лична сметка на Revolut.
 • Изпълнете стъпките за откриване на лична сметка на Revolut и завършете нашите проверки „Опознай своя клиент“ („KYC“) преди края на периода на промоцията.
 • Присъединете се успешно към Revolut (това означава, че трябва да преминете KYC с адресна регистрация в отговарящ на условията пазар) без ограничения за вашата сметка преди края на периода на промоцията.
 • Направете захранване от поне 1 € или еквивалентна сума в друга валута по вашата лична сметка на Revolut.
 • Извършете своето първо плащане с карта на Revolut, като използвате физическа или виртуална карта на Revolut, свързана с личната ви сметка на Revolut. Покупката трябва да е истинска (например трансакция към доставчици на платежни услуги, други банкови сметки и електронни портфейли няма да се счита за валидна). Първото плащане може да бъде на всякаква стойност над 1 € (или еквивалентна сума в друга валута) и може да бъде извършена към всеки търговец.

Трябва да изпълните успешно всички стъпки, посочени по-горе, до края на периода на промоцията, за да получите награда за възстановена сума.


Как да получа наградата си за възстановена сума?

Ако отговаряте на критериите за допустимост и изпълните стъпките, изложени в „Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?“, след като извършите първата си трансакция с виртуална или физическа карта на Revolut, наградата за възстановена сума ще бъде кредитирана във вашата лична сметка на Revolut. Ние ще кредитираме наградата за възстановена сума във вашата лична сметка на Revolut в рамките на 7 дни след завършване на първото плащане с карта.


Има ли друга правна информация, която трябва да знам?

 1. Можем да променим, отменим, удължим или прекратим настоящата промоция по-рано от крайната дата на периода на промоцията, ако имаме основания да смятаме, че тя е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху престижа или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция. Ако трябва да го направим, ще го обявим по същия начин, по който е обявена промоцията и, когато е възможно, ще се опитаме да ви уведомим предварително. Евентуални промени в условията на промоцията няма да засягат вашите права, ако вече сте участвали в промоцията.
 2. Revolut няма да носи отговорност за загуби, претърпени пряко или непряко, в резултат на събитие извън неговия контрол, което означава, че не можем да продължим да провеждаме промоцията, както е планирано. Свържете се с отдела по поддръжка, ако смятате, че отговаряте на изискванията за конкретна облага във връзка с промоцията, което не ви е предоставено в резултат на предсрочно спиране или прекратяване.
 3. Запазваме си правото да анулираме наградата за възстановена сума по време на периода на промоцията, ако плащането, с което е спечелена наградата за възстановена сума, ви бъде възстановено, спечелили сте наградата за възстановена сума чрез измама, ако нарушите условията, които се прилагат към вашата лична сметка на Revolut, за да получите награда за възстановена сума или ако научим, че не сте спазили настоящите условия на промоцията. Ще считаме, че отмяната на всяка награда за възстановена сума е извършена с вашето съгласие, а плащането е оторизирано от вас.
 4. Ако закриете личната си сметка на Revolut или сметката ви бъде прекратена, закрита или ограничена, преди да трябва да кредитираме наградата за възстановена сума в сметката ви или между момента на квалифициране за награда за възстановена сума и получаването ѝ, на която сте имали право съгласно промоцията, ще загубите правото си на нея.
 5. С участието си в тази промоция вие потвърждавате, че разбирате, че всички облаги, които получавате като част от тази промоция, могат да подлежат на местни данъци върху доходите в държавата по местоживеене и/или на територията, на която имате данъчна регистрация. Ваша отговорност е да заплащате данъци, които могат да произтичат от получаването на облаги. Revolut не носи отговорност за данъчни задължения, които могат да произтичат от получаването на облаги като част от настоящата промоция.
 6. За целите на изпълнение на задълженията ни по настоящите условия на промоцията е необходимо Revolut да обработва вашите лични данни. За повече информация относно начина, по който обработваме вашите лични данни, вижте нашето Уведомление за поверителност за клиенти. Търговците партньори също могат да събират лични данни за вас във връзка с настоящата промоция. Вижте уведомленията за поверителност на търговците партньори за повече подробности относно това как ще обработват личните ви данни. Търговците партньори също така ще ви изпращат всяко маркетингово съдържание в съответствие с приложимите закони за поверителност на данните и директен електронен маркетинг. Ако не искате да получавате маркетинг съобщения от търговци партньори, трябва да уредите маркетинговите си предпочитания директно с търговците партньори, тъй като това е извън правомощията на Revolut.
 7. Настоящите условия на промоцията са публикувани на английски език и всеки превод е само израз на добра воля и е неофициален превод. Участниците в промоцията не може да извличат права от преведената версия. Прилага се версията на английски език на условията на промоцията, тя е с превес и е окончателна и обвързваща. При правен процес следва да се използва версията на английски език. Ако обаче съгласно законодателството трябва да бъде използван местният език, то местният език е с превес.


Промоцията се организира и ви се предлага от дружеството от групата Revolut, което ви предоставя личната сметка на Revolut. Ако имате оплакване относно тази промоция, можете да го отправите директно към това дружество. Вижте по-долу адресната регистрация и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да разрешат всяко оспорване, което може да предявите във връзка с настоящата промоция. Можете също да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната, в която живеете


Дружество от групата Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Съдилища, които имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Английско законодателство

Съдилищата в Англия и Уелс

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва (или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате).

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Нидерландия

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN в Амстердам, Нидерландия, с номер на учреждение: 000053153170

Нидерландско законодателство

Компетентните съдилища на Нидерландия.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийското законодателство

Компетентните съдилища в Белгия