Flexibla penningfonder

Där dina pengar ger riktig avkastning

Investera ditt företags överskottskapital i fonder med bra ränta som betalas ut dagligen – tillgängligt enkelt via alla betalpaket. Kapital med risk, värdet på investeringar kan både minska och öka. Villkor gäller.

Få dina pengar att växa i 3 valutor

Investera och få avkastning utbetalad direkt till ditt företagskonto varje dag – så att ditt företags pengar alltid jobbar åt dig, även när du inte gör det.

 • Upp till

  4,78%

  APY¹ på GBP

 • Upp till

  5,1%

  APY¹ på USD

 • Upp till

  3,61%

  APY¹ på EUR

¹Årlig procentuell avkastning (APY) presenteras netto (efter avgifter) för alla visade valutor från och med 20/6/24 och baseras på information från fondförvaltaren, kan ändras dagligen. Detta är den högsta APY:n som erbjuds till Enterprise-kunder, din APY kan vara lägre beroende på ditt paket och tillämpliga avgifter. Valutakursfluktuationer kan ha en negativ inverkan på den totala avkastningen på din ursprungliga investering. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Vad är Flexibla penningfonder?

Flexibla penningfonder är ett sätt att få dina pengar att växa genom att investera i penningmarknadsfonder. Även om ingen investering är helt säker så har dessa fonder väldigt låg risk. Banker och stora företag har använt dem i åratal för att skydda sig mot inflation, och de ger vanligtvis högre avkastning än ett sparkonto (vid marknadsförhållanden med höga centralbanksräntor).Bildexempel, inklusive APY, investeringsbelopp och utbetalda avkastningar, visas endast i illustrativt och informativt syfte.Kom igång
Vad är Flexibla penningfonder?
Vad är Flexibla penningfonder?
Investeringar med låg risk
med en global partner

Få enkel tillgång till dina pengar

Lägg till eller ta ut pengar utan att oroa dig för avgifter eller begränsningar – du får tillgång till dina pengar inom 2 arbetsdagar (Villkor gäller). Använd behörigheter för att ställa in kontroller för vem i ditt team som kan se och hantera pengarna.Kom igång

Investera utan gränser

Det finns inga minimi- eller maximibelopp för investeringar. Du kan öppna upp till 100 Flexibla penningfonder för ditt företag i valfri tillgänglig valuta – och det finns ingen gräns för hur mycket du kan investera.Kom igång

Bygg upp en finansiell buffert

Få dina pengar att jobba för det som väntar runt hörnet – från skatt och oförutsedda utgifter till förvärv och återinvesteringar i företaget.Få dina pengar att växa

Börja få dina pengar att växa nu

Har du en fråga?

Vanliga frågor om Flexibla penningfonder

 • Flexibla penningfonder är tillgängligt för alla företag på Grow, Scale och Enterprise. Flexibla penningfonder är inte tillgängligt för kunder med Basic-paketet för tillfället. Av specifika skäl – till exempel om ditt företag har flera skattehemvister – kan vi begränsa din åtkomst till Flexibla penningfonder. Du hittar mer information i våraVanliga frågor och svar om Flexibla penningfonder
 • När du lägger till eller tar ut pengar via Flexibla penningfonder köper eller säljer du andelar i en penningmarknadsfond i samma valuta – antingen EUR, USD eller GBP. Inom varje fond kan det finnas olika andelsklasser. Andelsklassen som är tillgänglig för dig är Klass R Flex Distributing-andelar i följande kortfristiga och aktivt förvaltade penningmarknadsfonder:
  • The USD Treasury Fund (ISIN IE000ZEZXAJ7)
  • The Euro Fund (ISIN IE000AZVL3K0)
  • The Sterling Fund (ISIN IE0002RUHW32)
  The USD Treasury Fund är en penningmarknadsfond med konstant nettotillgångsvärde (CNAV) som främst investerar i amerikanska statsobligationer som stöds av den amerikanska regeringen. The Euro Fund och The Sterling Fund är penningmarknadsfonder med låg volatilitet i nettotillgångsvärdet (LVNAV) som investerar i:
  • högkvalitativa och likvida penningmarknadsinstrument som till exempel statspapper, bankobligationer och företagscertifikat
  • högkvalitativa värdepappersföretag och tillgångsbackade företagscertifikat, insättningar hos kreditinstitut, återköpsavtal och omvända återköpsavtal
  • andelar i andra penningmarknadsfonder
  Penningmarknadsfonderna du investerar i via våra Flexibla penningfonder är delar av Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, en UCITS-öppen paraplyfond som är auktoriserad av Central Bank of Ireland -CBI- (registreringsnummer: 235175). Fondförvaltaren är FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, som är auktoriserad av Commission de Surveillance du Secteur Financier -CSSF- (registreringsnummer CCSF: S00000593; CBI: C137514). Fondförvaltaren har utsett en investeringsförvaltare och delegerat fondens portföljs dagliga förvaltning till FIL Investments International. Alla tre enheterna är en del av Fidelity International Group, en av de största tillgångsförvaltarna. För mer information om penningmarknadsfonderna i våra Flexibla penningfonder, läs fondens Prospekt och respektive faktablad (KID) som finns tillgängliga på Fidelitys webbplats och i Revolut-appen. Du hittar mer information i vårVanliga frågor och svar om Flexibla penningfonder
 • Low Volatility Net Asset Value (LVNAV) är penningmarknadsfonder med kort löptid. Pengarna investeras främst i penningmarknadsinstrument, insättningar och andra tillgångar med kort löptid. Andelar i fonden köps eller säljs till ett konstant pris, så länge värdet på de underliggande tillgångarna inte avviker med mer än 0,2 % (20 punkter). Det gör att avkastningen är den huvudsakliga faktorn för fondens värde. Constant Net Asset Value (CNAV) är penningmarknadsfonder med kort löptid. Dessa fonder måste främst investera i statliga tillgångar. Andelar i fonden köps eller säljs till ett konstant pris, avrundat till närmaste procentenhet. Läs mer i våraVanliga frågor och svar om Flexibla penningfonder
 • Ja – du kan öppna upp till 100 Flexibla penningfonder i valfri tillgänglig valuta, det finns inga minimi- eller maxbelopp för investeringar. Varje valuta (EUR, USD och GBP) representerar en annan penningmarknadsfond. Varje fond presterar olika, och avgifterna varierar beroende på ditt paket och din region. Mer information finns i våraVanliga frågor och svar om Flexibla penningfonder
 • Det tillkommer inga avgifter för att öppna och stänga kontot. Däremot tar vi ut en liten serviceavgift för att täcka våra kostnader, som dras automatiskt från den dagliga räntan du tjänar. Uppgifter om ex-ante-kostnader och avgifter hittar du under Sparande i avsnittet Regleringsdokument. Det är ditt ansvar att ta reda på om du behöver betala skatt på avkastningen du tjänar på dina Flexibla penningfonder. Vi behandlar inte dina skattebetalningar proaktivt och skickar dem till relevanta skattemyndigheter. Vi kommer endast att dra av eller ta ut skatter från dig om vi är skyldiga att uppfylla den skyldigheten för att följa relevanta lagar i vissa jurisdiktioner. Du bör söka oberoende finansiell rådgivning om du har några frågor. Vi tillhandahåller inte skatterådgivning. Mer information finns i vårtVanliga frågor och svar om Flexibla penningfonder
 • APY står för ”Annual Percentage Yield” och representerar avkastningen på investeringar netto efter avgifter, det vill säga avkastningen du skulle få på ett belopp som investeras i penningmarknadsfonden (genom Flexible Cash Funds) under förutsättning att du behåller investeringen i 12 månader och att räntan förblir konstant (vilket i praktiken varierar dagligen). APY varierar beroende på fondens resultat samt paket och region beroende på avgifterna. Mer information om APY och avgifter per prenumerationspaket finns tillgängligt iEx-ante Costs & Charges Disclosure.

Investeringstjänster tillhandahålls av Revolut Securities Europe UAB. Denna information utgör inte en personlig rekommendation, investeringsrådgivning eller en uppmaning att fatta något sorts investeringsbeslut. Du måste själv noggrant överväga din ekonomiska situation, granska relevant dokumentation och information eller söka professionell oberoende rådgivning innan du utför finansiella transaktioner eller använder nya investeringstjänster. Revolut Securities Europe UAB (företagskod: 305799582, registrerad adress: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Litauen, LT-08130) är ett litauiskt värdepappersföretag som är auktoriserat och reglerat av Litauens centralbank och tillhandahåller sina tjänster i andra EES-länder under Freedom of Services-regimen utan filialer eller anknutna agenter.