Regulamin usług Sklepy


1. Dlaczego te informacje są istotne


Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa stosunki prawne między:

 • Tobą a
 • nami, Revolut Ltd.


Obowiązuje on, ilekroć korzystasz z aplikacji Revolut („Aplikacja”) w celu uzyskiwania dostępu do naszych usług Sklepy („Usługi”). Usługi są dostępne tylko dla niektórych użytkowników na niektórych rynkach, a jeśli nie są wyświetlane w Twojej Aplikacji, oznacza to, że nie są dla Ciebie dostępne.

Aby korzystać z Usług, musisz posiadać aktywne konto osobiste bez nałożonych ograniczeń w jednej ze spółek grupy Revolut.

Wszelkie płatności dokonywane lub otrzymywane na Twoim koncie osobistym podczas korzystania ze Sklepów będą podlegać Regulaminowi zawartemu przez Ciebie w odniesieniu do tego konta ze spółką grupy Revolut, która je udostępnia. Pamiętaj jednak, że Sklepy są usługą nieuregulowaną.


2. Co to są Sklepy?

Sklepy zapewniają dostęp do szeregu ofert („Oferty”) w aplikacji. Mogą one obejmować cashback, rabaty i inne Oferty.

Oferty są dostępne tylko w przypadku zakupów dokonanych u wybranych usługodawców („Usługodawcy”) wskazanych w sekcji Sklepy w aplikacji Revolut.

Każda Oferta ma również własny regulamin w Aplikacji, który określa to, na czym polega dana Oferta, jakiej metody płatności musisz użyć, aby z niej skorzystać, a także wszelkie inne kroki, które musisz podjąć („Regulamin Oferty”). Możemy zmieniać Oferty i Regulaminy Ofert w dowolnym momencie.


3. Jak skorzystać z Oferty w Sklepach?

Możesz skorzystać z Oferty, dokonując zakupów u Usługodawcy wskazanego w sekcji Sklepy w aplikacji Revolut i przestrzegając Regulaminu Oferty oraz wszelkich innych instrukcji określonych w aplikacji.

Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem Oferty i instrukcjami w aplikacji oraz pamiętaj, aby wykonać wszystkie kroki wymagane do skorzystania z Oferty. Jeśli tego nie zrobisz, skorzystanie z Oferty nie będzie możliwe.

Aby skorzystanie z Oferty było możliwe, transakcja zakupu musi zostać sfinalizowana (z zachowaniem wszelkich ograniczeń czasowych). W większości przypadków transakcja zostanie sfinalizowana natychmiast. W niektórych przypadkach może to jednak potrwać dłużej (np. jeśli usługodawca obciąża Twoją kartę w momencie wysyłki towaru, a nie w momencie zakupu).

O ile Regulamin Oferty nie stanowi inaczej, możesz skorzystać z Oferty więcej niż jeden raz. Musisz jednak powtórzyć wszystkie kroki wymagane przez Regulamin Oferty i przestrzegać wszystkich instrukcji w odniesieniu do każdej transakcji.

Jeśli dokonasz u usługodawcy zakupu, który obejmuje wiele pojedynczych transakcji (np. skorzystasz z usługi „Kup teraz, zapłać później” lub nabędziesz subskrypcję), wówczas możesz skorzystać z Oferty tylko w odniesieniu do poszczególnych transakcji, które spełniają warunki Regulaminu Oferty i instrukcje. W większości przypadków będzie to tylko pierwsza transakcja.


Miesięczny limit zwrotów pieniędzy

Całkowity zwrot gotówki, który możesz otrzymać, korzystając ze wszystkich Sklepów w jednym miesiącu, jest ograniczony do 300 EUR (lub równowartości tej kwoty w Twojej lokalnej walucie). Zwrot zgromadzony powyżej tego limitu nie będzie wypłacany.


4. Co to jest kwalifikujący się zakup?

Kwalifikujący się zakup to każdy rzeczywisty zakup towarów lub usług dokonany zgodnie z odpowiednim Regulaminem Oferty.

Rzeczywisty zakup towarów lub usług oznacza zakup, w ramach którego zamierzasz nabyć towary lub usługi, które planujesz wykorzystać (np. transakcja traktowana jako gotówkowa lub zakup, który zamierzasz sprzedać za gotówkę, nie będą brane pod uwagę) i które rzeczywiście wykorzystasz (zakupy, które np. zwrócisz, za które otrzymasz zwrot pieniędzy lub które odsprzedasz, nie będą brane pod uwagę).

Nawet jeśli otrzymasz Ofertę, może ona zostać wycofana, jeśli uznamy, że:

 • dokonany przez Ciebie zakup nie był rzeczywisty lub nie kwalifikował się;
 • zakup został dokonany z użyciem kodu promocyjnego nieotrzymanego od nas;
 • nastąpiło naruszenie niniejszego Regulaminu lub innych warunków zawartych przez Ciebie z nami lub innym podmiotem z grupy Revolut;
 • dopuściłeś(-aś) się nadużycia naszych usług Sklepy; lub
 • Twoje działania skutkowały dla nas lub innego podmiotu z grupy Revolut problemami prawnymi, regulacyjnymi, związanymi z relacjami lub reputacją w wyniku świadczenia dla Ciebie usług Sklepy.


5. Kiedy otrzymasz Ofertę?

Każda Oferta w Sklepach powinna być przyznana natychmiast, chyba że regulamin Oferty stanowi inaczej. W niektórych przypadkach pojawienie się Oferty na Twoim koncie może jednak zająć do 7 dni. Jeśli minęło 7 dni, ale Oferta nie pojawiła się na Twoim koncie, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem czatu w aplikacji.


6. Kim są Usługodawcy?

Wszyscy usługodawcy dostępni w Sklepach są usługodawcami zewnętrznymi. Utrzymujemy relacje handlowe z niektórymi Usługodawcami, ale nie ze wszystkimi. Oznacza to, że możemy sfinansować Ofertę w odniesieniu do danego usługodawcy bez żadnego powiązania z nim.

To, w jaki sposób i gdzie Usługodawcy są wyświetlani w funkcji Sklepy, określamy na podstawie szeregu czynników. Usługodawca może wypłacać nam opłatę lub prowizję, co może mieć wpływ na miejsce wyświetlania jego ofert w aplikacji.

Dla wyjaśnienia: Revolut Ltd. nie jest „handlowcem” ani w żaden inny sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek towary lub usługi, które zdecydujesz się kupić w ramach Oferty. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zakupionych towarów lub usług, skontaktuj się z Usługodawcą.

Nie mamy również żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z treścią jakiejkolwiek witryny internetowej Usługodawcy.


7. Jak działa usługa Sklepy x Pay Later?

Niniejszy rozdział 7 obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy jesteś klientem w Republice Irlandii.

Jeśli jesteś klientem w Republice Irlandii, może przysługiwać Ci prawo do korzystania z konta ratalnego Pay Later i dokonywania zakupów z użyciem Pay Later („Sklepy x Pay Later”) bez żadnych opłat.

Konto ratalne Pay Later („Pay Later”) to regulowany produkt kredytowy oferowany przez Revolut Bank UAB, który umożliwia dzielenie zakupów na trzy raty. Zgodnie z umową Pay Later Revolut Bank UAB nalicza opłatę za każdy zakup Pay Later.

Usługa Sklepy x Pay Later pozwala dokonywać zakupów z użyciem Pay Later bez opłat podczas korzystania z naszej usługi Sklepy. Innymi słowy, jeśli wybierzesz Sklepy x Pay Later jako preferowaną korzyść (i wykonasz inne kroki opisane powyżej, aby sfinalizować zakup w Sklepach), Revolut Bank zniesie opłatę, która zwykle obowiązywałaby w ramach umowy Pay Later.

Wszystkie pozostałe postanowienia umowy Pay Later obowiązują normalnie. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszym Regulaminem a postanowieniami umowy Pay Later zawartej z Revolut Bank UAB postanowienia umowy Pay Later będą miały pierwszeństwo.

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem Pay Later, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne i ukończyć proces rejestracji w usłudze Pay Later (w tym ocenę zdolności kredytowej). Podczas rejestracji możesz otrzymać wersję roboczą umowy Pay Later, która określa warunki, jakie mają zastosowanie do usługi Pay Later.

Możesz wybrać tylko jedną korzyść (Oferta w Sklepach lub Sklepy x Pay Later). Nie można otrzymać obu korzyści przy jednym zakupie.


8. Nie podoba Ci się produkt Sklepy?

W przypadku Twojego niezadowolenia z usługi, którą otrzymujesz w związku z usługą Sklepy, dołożymy wszelkich starań, aby naprawić sytuację, jeżeli tylko będziemy mieć na to wpływ. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą Sklepów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej i poinformuj naszego agenta, że chcesz złożyć skargę do Revolut Ltd jako dostawcy usługi Sklepy. Rozpatrzymy Twoją skargę i postaramy się rozwiązać problem za pośrednictwem poczty elektronicznej tak szybko, jak będzie to możliwe.


9. Ochrona danych

Korzystając ze Sklepów, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystamy z partnerów (takich jak sieci partnerskie i agregatory sieci partnerskich) w celu śledzenia tego, czy Twój zakup został dokonany w witrynie Usługodawcy. Partnerzy ci uzyskają dostęp do ograniczonych informacji dotyczących Twojej transakcji i urządzenia (takich jak pozbawiony elementów umożliwiających identyfikację identyfikator użytkownika, zakupiony przedmiot, wartość sprzedaży itp.). Musimy współpracować z tymi partnerami, aby zapewnić Ci Ofertę w Sklepach zgodnie z niniejszym Regulaminem.

W przypadku Sklepów będziemy również udostępniać odpowiedniemu usługodawcy dane transakcji dotyczące kwalifikujących się zakupów, pozbawione elementów umożliwiających identyfikację i spseudonimizowane, aby mógł on zweryfikować, czy dokonałeś(-aś) u niego kwalifikującego się zakupu. Jak wyżej, musimy to robić, aby zapewnić Ci Ofertę Sklepów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe użytkowników, możesz znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności (dostępnym tutaj).


10. Odrobina przepisów

 1. Możemy zmieniać niniejszy Regulamin bez wcześniejszego powiadomienia, ale postaramy się poinformować Cię o tym z wyprzedzeniem, jeśli będzie to możliwe.
 2. Tylko Ty i my mamy jakiekolwiek prawa wynikające z niniejszego Regulaminu. Nie możesz przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inne osoby.
 3. Możemy przenieść jakiekolwiek z Twoich i naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na stronę trzecią tylko wtedy, gdy w rozsądny sposób uznamy, że nie będzie to miało znaczącego negatywnego wpływu na Twoje prawa wynikające z niniejszego Regulaminu lub gdy będziemy musieli to zrobić, aby spełnić jakikolwiek obowiązujący wymóg prawny lub regulacyjny.
 4. Możemy zawiesić lub zakończyć korzystanie z produktów w Sklepach, jeśli według naszej uzasadnionej opinii produkty będą nadużywane lub mogą negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych lub wszystkich produktów.
 5. Możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodów potwierdzających, że dokonany przez Ciebie zakup jest zgodny z niniejszym Regulaminem lub kwalifikuje się do otrzymania Oferty w Sklepach.
 6. Możemy udostępnić tłumaczenie niniejszego Regulaminu. Jeśli to zrobimy, tłumaczenie będzie mieć jedynie charakter informacyjny, a zastosowanie będzie miała wersja angielska.
 7. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa Anglii i Walii. Jeśli chcesz podjąć działania prawne przeciwko nam w sądzie, tylko sądy Anglii i Walii mogą rozpatrywać wszelkie sprawy związane z niniejszym Regulaminem. Jeśli mieszkasz poza Wielką Brytanią, możesz podjąć inne działania w sądzie w miejscu Twojego zamieszkania.
 8. Jeśli złamiesz postanowienia niniejszego Regulaminu, a my nie wyegzekwujemy naszych praw lub opóźnimy ich egzekwowanie, nie uniemożliwi nam to egzekwowania tych lub innych praw w późniejszym terminie. Dotyczy to również sytuacji, gdy przysługują nam prawa, których nie egzekwujemy niezwłocznie.