Produkty

Sejfy na oszczędności

Regulamin Sejfów na oszczędności

1. Dlaczego te informacje są ważne?

Niniejsze warunki korzystania regulują stosunki między Tobą a nami. Mają one zastosowanie, gdy korzystasz z Sejfu na oszczędności w aplikacji Revolut.

Indywidualne Sejfy na oszczędności również mają swoje zasady, dotyczące takich rzeczy jak oprocentowanie i sposób jego obliczania, maksymalne kwoty wpłat i minimalne terminy. Zasady te nazywamy „Informacjami o lokatach”.

Bank przyjmujący lokatę („Bank”), który przechowuje Twoje lokaty, również ma swój regulamin, który nazywamy „Regulaminem Banku”. Otwierając swój pierwszy Sejf na oszczędności i wpłacając do niego pieniądze, akceptujesz Regulamin Banku, który stanowi umowę prawną między Tobą a Bankiem.

Ilekroć otwierasz nowy Sejf na oszczędności, w aplikacji Revolut wyświetlamy Ci Regulamin Banku i Informacje o lokatach. Możesz również uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie w sekcji Ustawienia w każdym otwartym Sejfie na oszczędności.

Niniejsze warunki stanowią umowę prawną między:

● Tobą a

● nami, Revolut Bank UAB („Revolut Bank”).

Nazywamy ją „Umową”. Dostęp do Umowy możesz uzyskać w aplikacji Revolut.

Revolut Bank jest wyspecjalizowanym bankiem założonym i licencjonowanym w Republice Litewskiej, zarejestrowanym pod numerem spółki 304580906, kod autoryzacji LB002119, którego siedziba znajduje się pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska. Jesteśmy licencjonowani i regulowani przez Bank Litwy oraz Europejski Bank Centralny jako bank. Naszą licencję możesz zobaczyć w witrynie Banku Litwy pod tym adresem, a nasze dokumenty założycielskie i firmowe w witrynie Litewskiego Rejestru Podmiotów Prawnych tuhttps://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?kod=304580906&p=1taj.

Akceptując niniejszą Umowę, upoważniasz nas do dokonania płatności z Twojego konta Revolut prowadzonego przez nas na konto lokaty w Banku. Gdy wypłacasz swoją lokatę, Twoje środki są przelewane z konta w Banku na Twoje konto prowadzone u nas.

2. Co to jest Sejf na oszczędności?

Sejf na oszczędności to jeden z rodzajów Sejfów, który pozwala Ci łatwo zarabiać na odsetkach od Twoich pieniędzy.

Gdy wpłacasz pieniądze do swojego Sejfu na oszczędności, mianujesz nas swoim brokerem ds. lokaty, a my deponujemy je w Twoim imieniu w banku. Jeśli taka opcja jest dostępna w Twoim kraju, w aplikacji Revolut możesz wybrać Bank, w którym wpłata zostanie dokonana w Twoim imieniu.

Gdy otwierasz Sejf na oszczędności, zakładasz konto lokaty w banku zewnętrznym.

Co się dzieje, gdy wpłacam pieniądze do Sejfu na oszczędności?

Kiedy wpłacasz pieniądze do Sejfu na oszczędności, są one odejmowane z Twojego normalnego konta Revolut i przesyłane do Banku.

Dotarcie Twoich pieniędzy do Banku może potrwać do dwóch dni roboczych. W niniejszej Umowie dzień roboczy oznacza dzień (inny niż sobota, niedziela lub święto państwowe) w Republice Litewskiej, w którym banki prowadzą działalność na Litwie.

Może to jednak potrwać dłużej, jeśli dokonujesz wpłaty, używając pieniędzy, które zostały niedawno dodane do Twojego normalnego konta Revolut za pomocą Twojej zapisanej karty. Dzieje się tak dlatego, że pieniądze mogą nie zostać wysłane do Banku, dopóki płatność dokonana za pomocą zapisanej karty nie dotrze na Twoje normalne konto Revolut (co może potrwać kilka dni). Możesz tego uniknąć, dokonując wpłaty przy użyciu środków, które są już dostępne na Twoim normalnym koncie Revolut.

W aplikacji Revolut możesz zobaczyć swój wyciąg z konta, aby sprawdzić jego saldo, odsetki i dokonane przelewy.

Czy pieniądze, które umieszczam w Sejfie na oszczędności, są bezpieczne?

Wszystkie pieniądze, które wpłacasz do Sejfu na oszczędności, są deponowane w Banku. Gdy będą się tam znajdować, będą zawsze przechowywane na oddzielnym koncie lokaty. Każde konto lokaty, na którym znajdują się Twoje pieniądze, będzie prowadzone przez Bank zgodnie z dyspozycjami, które prześlesz za pośrednictwem aplikacji Revolut.

Bank będzie przechowywał Twoje pieniądze jako lokatę. Tak jak w przypadku innych lokat bankowych pieniądze w Twoim Sejfie na oszczędności będą chronione w ramach systemu gwarancji depozytów w kraju, w którym znajduje się Bank. Ochrona ta zacznie obowiązywać w momencie otrzymania środków przez Bank i będzie podlegać wszelkim limitom maksymalnym i limitom kwalifikowalności, które obowiązują w ramach lokalnego programu. Więcej informacji na temat odpowiedniego systemu gwarancji depozytów możesz znaleźć w Regulaminie Banku.

Gdy wypłacisz pieniądze z Sejfu na oszczędności, zostaną one zwrócone na Twoje zwykłe konto Revolut. Twoje zwykłe konto Revolut jest kontem bieżącym, dlatego ilekroć pieniądze są przenoszone z Twojego Sejfu na oszczędności z powrotem na zwykłe konto Revolut, są one chronione przez litewski system gwarancji depozytów zarządzany przez państwowego ubezpieczyciela depozytów i inwestycji (VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas") zgodnie z warunkami określonymi w litewskiej Ustawie o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów.

Jaka firma świadczy usługi Sejfów na oszczędności?

Aby świadczyć usługi Sejfów na oszczędności, dwie firmy współpracują ze sobą. Te firmy to:

● my (udostępniamy tę funkcję w naszej aplikacji)

● oraz Bank (który przechowuje lokatę i wypłaca odsetki).

Umożliwiamy Ci dokonywanie wpłat do Sejfu na oszczędności za pomocą aplikacji Revolut. Robimy to zgodnie z niniejszą Umową.

Lokaty są zakładane w Banku w Twoim imieniu. Bank będzie wyświetlany w aplikacji Revolut. Pozostajesz w bezpośrednim stosunku umownym z Bankiem, który to stosunek podlega Regulaminowi Banku. Regulamin Banku oraz Informacje o lokatach będą wyświetlane w aplikacji Revolut.

3. Jakie odsetki otrzymam i kiedy?

W aplikacji Revolut zobaczysz Bank, w którym będziesz dokonywać wpłat. Zobaczysz też oprocentowanie, które otrzymasz. Aktualne oprocentowanie jest zawsze wyświetlane w Informacjach o lokatach dostępnych w aplikacji Revolut.

Oprocentowanie Twojej lokaty może być stałe lub zmienne, jeśli taka opcja jest dostępna, w zależności od rodzaju wybranego przez Ciebie Sejfu na oszczędności. Poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli oprocentowanie wzrośnie lub zmaleje. W Informacjach o lokatach podajemy minimalne okresy powiadomienia w przypadku obniżenia oprocentowania (mogą się one różnić w zależności od Sejfu na oszczędności).

Oprocentowanie nowych lokat również może ulec zmianie. Niektóre stopy procentowe mogą być dostępne tylko przez ograniczony czas lub w odniesieniu do ograniczonej całkowitej wartości dla poszczególnych lub wszystkich użytkowników Revolut. Limity te są zazwyczaj ustalane przez Banki, w których przechowywane są lokaty, ale mogą istnieć powody, dla których my również je stosujemy.

Mimo że oprocentowanie może ulegać zmianie, oprocentowanie, które otrzymujesz, będzie zawsze takie, jak podane w aplikacji Revolut i Informacjach o lokatach – bez żadnych ukrytych opłat i potrąceń. Informujemy, że Bank może naliczać nam dodatkowe opłaty. Jeśli tak się stanie, jest to uzgodnienie pomiędzy Bankiem a nami i nie spowoduje obciążenia Ciebie. Oprocentowanie widoczne w Informacjach o lokatach, dostępnych w aplikacji Revolut, jest zawsze oprocentowaniem, które otrzymasz.

Zaczniesz zarabiać na odsetkach nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym Twoje pieniądze wpłyną do Banku. Oznacza to, że jeśli wyślesz pieniądze do Sejfu na oszczędności w poniedziałek, ale Bank otrzyma je dopiero w środę, odsetki zaczną być naliczane nie później niż w czwartek. Oznacza to również, że jeśli wyślesz pieniądze w dniu, w którym Bank jest zamknięty, może on nie otrzymać Twoich pieniędzy aż do dnia, w którym będzie otwarty.

4. Jak mogę wpłacać pieniądze do Sejfu na oszczędności i wypłacać je z niego?

Możesz przesyłać pieniądze do Sejfu na oszczędności w każdej chwili za pomocą aplikacji Revolut.

Zazwyczaj Bank otrzyma Twoją wpłatę w ciągu dwóch dni roboczych.

Możesz wypłacać pieniądze z Sejfu na oszczędności zgodnie z zasadami zaakceptowanymi przez Ciebie w momencie wpłacania pieniędzy. Bank wyjaśni te zasady w Regulaminie Banku lub Informacjach o lokatach, zanim je podpiszesz.

Kiedy wypłacisz pieniądze z Sejfu na oszczędności, wrócą one do Ciebie tak szybko, jak będzie to możliwe. W miarę możliwości zwrot powinien nastąpić natychmiast, a w pozostałych przypadkach – w następnym dniu roboczym po otrzymaniu ich z powrotem z Banku.

Niektóre Sejfy na oszczędności mogą mieć minimalny lub maksymalny limit czasu, na jaki możesz wpłacić pieniądze. Może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie wypłacić pieniędzy przed upływem minimalnego okresu lub będzie się to wiązać z opłatą. Wszelkie tego typu limity będą wyraźnie wskazane w Regulaminie Banku lub Informacjach o lokatach w aplikacji Revolut podczas otwierania Sejfu na oszczędności.

Czasami gdy wypłacasz pieniądze z Sejfu na oszczędności, możemy zaliczyć część lub całość wpłaty na Twoje normalne konto Revolut, zanim otrzymamy pieniądze z powrotem z Banku. Możemy to zrobić, aby zapewnić Ci szybszy dostęp do Twoich pieniędzy. Jeśli jednak nie otrzymamy danej kwoty, możemy wycofać taką wpłatę. Akceptując niniejszą Umowę, upoważniasz nas do wycofywania wcześniej zaksięgowanych kwot w przypadku, gdy nie otrzymamy rzeczywistego zwrotu pieniędzy z Banku.

5. Jak wybierane są Banki, w których znajdują się Sejfy na oszczędności?

Banki, w których możesz przechowywać lokaty za pośrednictwem Sejfu na oszczędności, są widoczne w aplikacji Revolut.

Lubimy zwracać uwagę na Banki, które oferują naszym klientom dobre oprocentowanie, dlatego w każdej chwili możemy dodać nowe Sejfy na oszczędności prowadzone przez nowe Banki lub z nowym oprocentowaniem. Kiedy tak się stanie, zobaczysz je w aplikacji.

W pewnych okolicznościach możemy zakończyć z danym Bankiem współpracę związaną z prowadzeniem Sejfu na oszczędności. Jeśli to zrobimy, poinformujemy Cię o tym (jeśli będzie to możliwe) z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W okresie wypowiedzenia będziesz mieć możliwość wypłacenia swoich pieniędzy z danego Sejfu na oszczędności na swoje normalne konto Revolut (zgodnie z Informacją o lokatach). Jeśli nie zrobisz tego w trakcie okresu wypowiedzenia, Twoja lokata zostanie zwrócona na Twoje normalne konto Revolut.

W pewnych okolicznościach możemy też zaoferować Ci możliwość otwarcia dodatkowego konta lokaty w innym Banku, w tym:

 • jeśli możliwości danego Banku zostaną wyczerpane; jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym i otrzymasz możliwość otwarcia konta lokaty w innym Banku;
 • jeśli Twoje środki na koncie lokaty przekroczą limit 100 000 EUR na Bank;
 • jeśli istniejący Bank z jakiegokolwiek powodu przestanie oferować swoje usługi klientom Revolut;
 • jeżeli inny Bank zaoferuje wyższe oprocentowanie; oraz
 • z każdego innego ważnego powodu.

6. Czy obowiązują jakiekolwiek opłaty?

Nie naliczamy żadnych opłat za korzystanie z Sejfu na oszczędności.

Jak określono w rozdziale 3, Bank może naliczać nam opłaty, ale nie będą one pobierane od Ciebie.

Jeśli Twój Sejf na oszczędności ma minimalny okres przechowywania lokaty, a Ty jesteś w stanie wypłacić swoje pieniądze przed upływem takiego okresu, może zostać naliczona opłata, gdy zdecydujesz się wypłacić część lub całość zgromadzonych środków. Opłaty te są zazwyczaj ustalane przez Banki, w których przechowywane są lokaty, ale mogą istnieć powody, dla których my również je stosujemy. Wszelkie tego typu opłaty będą wyraźnie widoczne w aplikacji Revolut podczas otwierania Sejfu na oszczędności. Przed potwierdzeniem wypłaty otrzymasz również od nas ostrzeżenie.

7. Czy możecie odrzucić moją prośbę o dokonanie wpłaty albo czy mogę anulować ją samodzielnie?

Czasami możemy odrzucić Twoją dyspozycję przesłania pieniędzy do Sejfu na oszczędności. Jeśli tak się stanie, nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku takiego działania. Możemy na przykład odrzucić Twoją dyspozycję, jeśli:

 • dany Sejf na oszczędności osiągnął limit użytkowników lub nie jest już dostępny;
 • my lub Bank będziemy mieć uzasadnione powody, aby podejrzewać, że otrzymaliśmy niekompletną, nieautoryzowaną, wycofaną lub fałszywą dyspozycję lub że Twoja dyspozycja została złożona w nielegalnym celu; lub
 • my lub Bank będziemy mieli uzasadnione powody, aby sądzić, że Twoja dyspozycja może mieć negatywny wpływ na naszą reputację lub dobre imię.

Nie możesz anulować żadnej dyspozycji przesłania pieniędzy do Sejfu na oszczędności po jej złożeniu. Oczywiście możesz wypłacać pieniądze z Sejfu na oszczędności zgodnie z Informacjami o lokatach.

8. Podatek

Możliwe, że będziesz musiał(a) zapłacić podatek od odsetek. Nie możemy doradzić Ci w tej sprawie i nie będziemy pobierać za Ciebie podatku, dokonywać płatności w Twoim imieniu ani dostarczać Ci żadnych zaświadczeń podatkowych. Dalsze informacje na temat podatków możesz znaleźć w Regulaminie Banku i Informacjach o lokatach.

Możemy poprosić Cię o Twój certyfikat rezydencji podatkowej i inne informacje związane z podatkami, które przekażemy Bankowi.

9. Twoje dane

Będziemy gromadzić i wykorzystywać niektóre z Twoich danych osobowych w celu otwarcia Twojego Sejfu na oszczędności. Jeśli będzie to konieczne, udostępnimy te dane osobowe Bankowi, aby zapewnić Ci dostęp do Twojego Sejfu na oszczędności. Takie dane osobowe obejmują:

 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • miejsce urodzenia;
 • adres;
 • numer identyfikacji podatkowej, status FATCA i miejsca zamieszkania; oraz
 • informację o tym, czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (lub masz powiązania z taką osobą).

Jeżeli Bank będzie wymagał dodatkowych danych osobowych dotyczących Ciebie lub Twojego konta, musisz dostarczyć takie dane na nasze żądanie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy Twoje dane, zapoznaj się z naszymi Zasadami ochrony prywatności klientów.

10. Czy możecie zmieniać te warunki?

Jeśli dodamy do Sejfu na oszczędności nowy produkt lub usługę, która nie zmieni niniejszych warunków, możemy dodać taki produkt lub usługę natychmiast i poinformować Cię o tym, zanim zaczniesz z niej korzystać. W przeciwnym razie powiadomimy Cię z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, zanim wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszych warunkach. Będziemy zakładać, że zmiana przypadła Ci do gustu, chyba że poinformujesz nas o chęci zamknięcia swojego Sejfu na oszczędności, zanim dana zmiana zostanie wprowadzona.

Będziemy zmieniać niniejsze warunki wyłącznie z następujących przyczyn:

 • aby sprawić, że będą łatwiejsze do zrozumienia lub bardziej pomocne;
 • aby odzwierciedlić sposób prowadzenia naszej działalności (np. jeśli zmieni się sposób dostarczania systemu finansowego lub technologii);
 • aby odzwierciedlić wymogi prawne lub regulacyjne, które nas obowiązują;
 • aby odzwierciedlić zmiany w kosztach prowadzenia naszej działalności; lub
 • z powodu zmiany naszych usług lub produktów lub wprowadzania nowych.

W przypadku Regulaminu Banku, który zawierasz z dowolnym Bankiem, będą obowiązywały odrębne okresy wypowiedzenia, dlatego możesz nie mieć zapewnionego takiego dwumiesięcznego okresu przed jego zmianą. Te okresy wypowiedzenia zostały wyszczególnione w Regulaminie Banku.

11. Czy ponosicie odpowiedzialność, jeśli coś pójdzie nie tak z moim Sejfem na oszczędności?

Dołożymy wszelkich starań, aby dostęp do Sejfu na oszczędności w aplikacji Revolut nie był przerywany, był bezpieczny, wolny od wirusów i zapewniony z rozsądną prędkością. Nie możemy jednak obiecać, że zawsze tak będzie.

Czasami będziemy zawieszać dostęp do Sejfu na oszczędności, aby wprowadzić zmiany techniczne, dodać nowe funkcje lub upewnić się, że działają one bezproblemowo. Postaramy się uprzedzić Cię o tym, choć w nagłych przypadkach może to być niemożliwe. Postaramy się również, aby każde zawieszenie trwało jak najkrócej.

Ani my, ani Bank nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie za powstałe straty:

 • jeśli dostęp do Sejfu na oszczędności będzie niemożliwy;
 • jeśli nie spełnimy naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków z powodu wymogów prawnych lub regulacyjnych;
 • jeśli Bank odmówi przyjęcia Twojej lokaty z jakiegokolwiek powodu lub jeśli złożenie lokaty będzie opóźnione z jakiegokolwiek powodu;
 • jeśli Bank przechowujący Twoją lokatę nie wypełni obowiązku wypłacenia pieniędzy z Twojego Sejfu na oszczędności lub odsetek od nich;
 • jeśli Bank zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie powołany nadzorca sądowy, powiernik, zarząd komisaryczny lub inny syndyk masy upadłościowej; lub
 • gdy wystąpią nietypowe lub nieoczekiwane zdarzenia, które będą pozostawały poza naszą kontrolą.

Ponosimy odpowiedzialność tylko za straty, które były możliwe do przewidzenia

Jeśli nie spełnimy naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, nie będziemy odpowiedzialni za żadne straty, których nie byliśmy w stanie przewidzieć w momencie zawierania z Tobą niniejszej Umowy.

Żadne postanowienie niniejszych warunków nie usuwa ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub fałszywe roszczenia i oświadczenia.

Jakimi ograniczeniami są objęte świadczone przez was usługi?

Podczas świadczenia usług Sejfu na oszczędności:

 • nie udzielamy porad co do tego, czy gotówka jest dla Ciebie dobrą inwestycją;
 • nie udzielamy porad co do tego, które Banki są odpowiednim miejscem przechowywania Twoich lokal gotówkowych;
 • nie udzielamy porad na temat wpływu, jaki ewentualne lokaty będą miały na Twoją sytuację podatkową; ani
 • nie zobowiązujemy się, że otrzymasz gwarantowaną stopę zwrotu ze swoich lokat.

12. Jak można wypowiedzieć niniejszą Umowę?

Po rozpoczęciu obowiązywania Umowy nie ulegnie ona rozwiązaniu, dopóki Ty lub my jej nie rozwiążemy.

Możesz rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, informując nas o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut, pisząc do nas na adres naszej siedziby lub wysyłając e-mail na adres [email protected].

Co się stanie, jeśli Revolut przestanie udostępniać Sejf na oszczędności?

Postaramy się powiadomić Cię z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, jeśli zdecydujemy się przerwać udostępnianie Sejfu na oszczędności. Możemy jednak rozwiązać niniejszą Umowę z natychmiastowym skutkiem, jeśli zaistnieje którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • będziemy podejrzewać, że Twoje postępowanie nosi znamiona oszustwa;
 • nie przekażesz nam informacji, których potrzebujemy, lub uznamy, że podane przez Ciebie informacje są niepoprawne;
 • w przypadku Twojej śmierci;
 • w przypadku ogłoszenia przez Ciebie upadłości (lub tożsamego stanu); lub
 • będziemy mieli uzasadnione powody, by sądzić, że korzystanie przez Ciebie z Sejfu na oszczędności może zaszkodzić naszej reputacji lub interesom lub źle wpłynąć na nas lub na którąkolwiek z naszych usług; lub
 • będziemy do tego zobowiązani przez prawo.

Jeśli rozwiążemy niniejszą Umowę, zamkniemy wszystkie Twoje Sejfy na oszczędności zgodnie z Informacjami o lokatach i zwrócimy pieniądze na Twoje normalne konto Revolut. Otrzymasz takie same odsetki i zapłacisz takie same opłaty (jeśli obowiązują), jak w przypadku samodzielnego zamknięcia przez Ciebie Sejfu na oszczędności w danym momencie.

13. Składanie skarg

W przypadku Twojego niezadowolenia z naszych usług postaramy się usunąć problemy

Zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, ale zdajemy sobie sprawę, że czasami coś może pójść nie tak. Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami. Przyjmiemy i rozpatrzymy każdą przesłaną do nas skargę. Nasza ostateczna odpowiedź na Twoją skargę lub wiadomość wyjaśniająca, dlaczego ostateczna odpowiedź nie została udzielona, zostanie dostarczona w ciągu 15 dni roboczych od złożenia skargi. W wyjątkowych okolicznościach może to nastąpić w ciągu 35 dni roboczych (w takim przypadku poinformujemy Cię o tym).

Pamiętaj, że usługa Sejfu na oszczędności jest świadczona zarówno przez nas, jak i przez Bank. Postaramy się pomóc Ci z rozpatrzeniem Twojej skargi, ale jeśli będzie ona dotyczyć usługi świadczonej przez Bank, być może będziemy musieli skierować Cię do niego.

Pozasądowy organ rozstrzygania sporów dotyczących skarg związanych z usługami finansowymi.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozpatrzenia Twojej skargi oraz w przypadku chęci złożenia skargi dotyczącej usługi lokat możesz złożyć taką skargę zgodnie z Regulaminem Banku.

Pozasądowym organem rozstrzygania sporów konsumenckich związanych z niniejszą umową jest Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumenta.

Jego adres to: Ul. Vilniaus 25, 01402, Wilno, Republika Litewska.


Więcej informacji możesz znaleźć w jego witrynie internetowej. Możesz też powołać się na zasady ochrony konsumentów obowiązujące w kraju obszaru EOG, w którym mieszkasz.

Masz również prawo zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub do polskiego sądu w trybie określonym przepisami prawa. Masz także prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego zgodnie z ustawą z dnia 3 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Pozasądowy organ rozstrzygania sporów dotyczących skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo wnieść skargę do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (SDPI) – litewskiego organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych.

Jego adres to: Ul. L. Sapiegos 17, 10312, Wilno, Republika Litewska; e-mail: [email protected].

Więcej informacji możesz znaleźć w jego witrynie internetowej.


Więcej informacji

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej procedury rozpatrywania skarg.

Składanie skarg

Jeśli chcesz porozmawiać z kimś o sprawie, która Cię nurtuje, skontaktuj się z nami za pośrednictwem aplikacji Revolut. Zazwyczaj możemy szybko załatwić Twoją sprawę za pośrednictwem aplikacji. Prawdopodobnie będzie to wymagało podania nam poniższych informacji.

Jeśli wolisz, możesz złożyć skargę za pomocą tego formularza. Możesz też wysłać nam wiadomość na adres [email protected].

Musisz podać:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • numer telefonu i adres e-mail powiązane z Twoim kontem;
 • opis zaistniałego problemu;
 • czas wystąpienia problemu;
 • sugerowany sposób rozwiązania problemu.

Rozpatrzymy Twoją skargę i odpowiemy na nią drogą mailową. Będziemy się z Tobą porozumiewać w języku angielskim lub polskim, chyba że poinformujemy Cię o innym rozwiązaniu.

Niezależnie od powyższego zawsze masz prawo zwrócić się do wyżej wymienionych pozasądowych organów rozstrzygania sporów w związku z jakąkolwiek skargą dotyczącą naszych usług. Masz również prawo zwrócić się do dowolnego właściwego sądu, jeśli uznasz, że naruszyliśmy prawo.

14. Odrobina przepisów

Nasza umowa zawarta z Tobą

 • Tylko Ty i my mamy jakiekolwiek prawa wynikające z Umowy.
 • Umowa ma charakter imienny i nie możesz przenieść żadnych wynikających z niej praw ani obowiązków na jakąkolwiek inną osobę.

Nasze prawo do przeniesienia

 • Przeniesiemy jakiekolwiek z Twoich i naszych praw lub obowiązków wynikających z Umowy tylko wtedy, gdy w rozsądny sposób uznamy, że nie będzie to miało znaczącego negatywnego wpływu na Twoje prawa wynikające z niniejszego regulaminu lub gdy będziemy musieli to zrobić, aby spełnić jakikolwiek wymóg prawny lub regulacyjny.
 • Kiedy przenosimy prawa i obowiązki, nazywamy to „nowacją”. Kiedy przenosimy tylko prawa, nazywamy to „cesją”.
 • Obowiązuje litewskie prawo, sądy i język
 • Do niniejszej Umowy zastosowanie ma prawo Republiki Litewskiej. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz.
 • Jeżeli niniejszy regulamin został przetłumaczony na inny język, taki przekład ma charakter wyłącznie informacyjny, a zastosowanie ma wersja angielska. Zawierając niniejszą umowę i akceptując usługi Revolut, potwierdzasz, że rozumiesz język angielski i zgadzasz się komunikować z Revolut w języku angielskim w odniesieniu do stosunków prawnych, które wynikają z niniejszej umowy, w tym na potrzeby składania i rozwiązywania wszelkich skarg. Możesz jednak polegać na obowiązujących w Twoim kraju przepisach dotyczących języka używanego w relacjach z konsumentami.
 • Kroki prawne na mocy niniejszego regulaminu mogą być podejmowane wyłącznie w sądach Republiki Litewskiej (lub w sądach dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym masz ustawowe prawo do podejmowania działań prawnych na podstawie niniejszego regulaminu).

W Regulaminie Banku może obowiązywać inne prawo właściwe i jurysdykcja na potrzeby rozstrzygania sporów.

Nasze prawo do egzekwowania Umowy

 • Jeśli złamiesz Umowę między Tobą a nami, a my nie wyegzekwujemy naszych praw lub opóźnimy ich egzekwowanie, nie uniemożliwi nam to egzekwowania tych lub innych praw w późniejszym terminie. Dotyczy to również sytuacji, w których przysługują nam prawa, których nie egzekwujemy niezwłocznie.