Warunki promocji

Revolut x TIDAL Promotion

Revolut x TIDAL Promotion


Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Revolut x TIDAL ("Promocja") Revolut oferuje klientom i potencjalnym klientom TIDAL w Wielkiej Brytanii i na dowolnym rynku w EOG, na którym Revolut BUAB świadczy usługi klientom, z wyjątkiem Cypru, Łotwy, Luksemburga, Liechtensteinu i Malty ("Kwalifikujące się rynki EOG") możliwość zarejestrowania się w Revolut po raz pierwszy i otrzymania:

 • Trzech (3) miesięcy planu Revolut Premium bez miesięcznej opłaty abonamentowej ("Bezpłatny Okres Próbny Revolut");
 • Trzech (3) miesięcy subskrypcji TIDAL HiFi Plus z 50% zniżką ("Oferta Subskrypcji TIDAL").

Aby otrzymać Ofertę Subskrypcji TIDAL i Bezpłatny Okres Próbny Revolut, należy zarejestrować się w Revolut za pośrednictwem unikalnego łącza TIDAL między 08 marca 2022 r. 00:00 UTC a 08 czerwca 2023 r. 00:00 UTC ("Okres Promocji").

Niniejszy regulamin ("Regulamin Promocji") określa zasady mające zastosowanie do niniejszej Promocji, a użytkownik musi przestrzegać niniejszego Regulaminu Promocji, a także warunków mających zastosowanie do jego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w niniejszej Promocji. Użytkownik musi również wykonać czynności wymienione w sekcji "Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?" przed końcem Okresu Promocji.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w promocji?

 • Mieszkać pod adresem zamieszkania w Wielkiej Brytanii lub w jednym z państw w ramach Kwalifikujących się rynków EOG.
 • Być nowym klientem Revolut (oznacza to, że nie możesz obecnie posiadać konta osobistego Revolut ani posiadać konta osobistego w żadnej firmie z grupy Revolut w przeszłości); i
 • Otrzymać informację marketingową o promocji bezpośrednio od TIDAL lub zobaczyć promocję w aplikacji, na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych TIDAL, aby móc wykonać poniższe kroki w celu skorzystania z promocji ("Marketing promocji TIDAL").

Konieczne będzie również wykonanie następujących kroków:

 • Kliknij unikalny link w ramach Marketingu promocji TIDAL - link ten przekieruje Cię na stronę Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Po podaniu numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji konta osobistego Revolut i otrzymasz ofertę Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami otwierania konta osobistego Revolut i wypełnij formularz Poznaj swojego klienta ("KYC").
 • Pomyślnie dołącz do Revolut (oznacza to, że musisz ukończyć KYC z zarejestrowanym adresem w Wielkiej Brytanii lub w jednym z państw w ramach Kwalifikujących się rynków EOG bez ograniczeń na twoim koncie i musi to być Twoje pierwsze konto osobiste Revolut).
 • Dokonaj co najmniej jednej płatności kartą o wartości co najmniej 1 GBP lub 1 EUR (lub równowartości w innej walucie).
 • Płatność kartą musi być prawdziwym zakupem. Rzeczywisty zakup towarów i usług oznacza zakup, w przypadku którego rzeczywiście zamierzasz skonsumować towary i usługi (na przykład zakup gotówkowy lub zakup, który zamierzasz sprzedać za gotówkę, jest wykluczony) i faktycznie skonsumować (np. zwroty, zwroty i odsprzedaż są wykluczone). Nie martw się - nie potrzebujesz fizycznej karty, aby dokonać płatności: możesz łatwo wygenerować wirtualną kartę Revolut w aplikacji i używać jej do tego celu. Nie ma znaczenia, czy pierwsza płatność kartą Revolut zostanie dokonana w TIDAL, czy u innego sprzedawcy, o ile pierwsza transakcja płatności kartą zostanie dokonana przed końcem Okresu Promocji.


Aby otrzymać Bezpłatny Okres Próbny Revolut i Oferty Subskrypcji TIDAL, należy wykonać powyższe kroki przed końcem Okresu Promocji. Aby rozpocząć korzystanie z Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut i Oferty Subskrypcji TIDAL, należy wykonać czynności określone w sekcjach "Jak rozpocząć korzystanie z Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut?" i "Jak rozpocząć korzystanie z Oferty Subskrypcji TIDAL?" niniejszego Regulaminu.


Jak rozpocząć korzystanie z Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut?

Możesz rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny Revolut i wziąć udział w promocji, jeśli spełniasz kryteria kwalifikacyjne i wykonałeś kroki opisane w sekcji "Co muszę zrobić, aby wziąć udział w promocji?". Jeśli nie zdecydujesz się na ulepszenie, pozostaniesz na planie Standardowym, który nie ma opłaty abonamentowej. Użytkownik może zamknąć swoje konto osobiste Revolut w dowolnym momencie (więcej informacji można znaleźć w sekcji "Jak zamknąć konto?" w Regulaminie konta osobistego). Nadal będziesz musiał uiścić wszelkie naliczone opłaty (na przykład, jeśli poprosiłeś o dodatkową kartę Revolut).

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut, musisz uaktualnić swoje konto osobiste Revolut do planu Premium w aplikacji w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia konta osobistego Revolut i po wykonaniu wszystkich innych kroków, aby wziąć udział w promocji, nawet jeśli okres 72 godzin upłynie po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że konto osobiste Revolut musi zostać pomyślnie otwarte przed końcem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, jeśli nie przejdziesz na plan Premium przed końcem Okresu Promocji; nadal będziesz mógł rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny Revolut, o ile przejdziesz na plan Premium przed upływem 72 godzin.

Warunki planu Premium (patrz Warunki Plus, Premium i Metal) będą miały zastosowanie do Ciebie podczas Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut. Nie będziemy pobierać opłat za okres objęty Bezpłatnym Okresem Próbnym Revolut. Poinformujemy Cię w panelu promocji w aplikacji Revolut, jak długo będziesz otrzymywać wybrany plan Premium za darmo, abyś był tego świadomy przed zarejestrowaniem się - będziesz mógł również zobaczyć te informacje w niniejszym Regulaminie Promocji.

Użytkownik ma prawo do anulowania subskrypcji Premium podczas Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut ("Okres karencji"). Należy pamiętać, że Okres karencji będzie trwał przez cały czas trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut.

Jeśli zamówisz kartę w Bezpłatnym Okresie Próbnym Revolut, a następnie anulujesz plan Premium przed końcem lub na koniec Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut, będziesz musiał zwrócić nam opłatę za dostawę karty. Jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut i zdecydujesz się anulować subskrypcję Premium w Okresie karencji, być może będziesz musiał również zwrócić nam opłaty za dostawę karty. Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Z tego powodu rozsądne może być wstrzymanie się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji o utrzymaniu planu. Opłaty związane z dostawą karty można znaleźć na stronie Opłaty.

Po wygaśnięciu Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut, pozostaniesz na swoim planie Premium, chyba że poinformujesz nas o zmianie swojej decyzji, a zastosowanie będą miały normalne zasady anulowania i rozliczeń. Wszystkie nasze płatne plany mają okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Rozpoczniemy pobieranie płatności za subskrypcję miesięcznie lub rocznie, w zależności od tego, na co wyraziłeś zgodę podczas rejestracji w planie Premium.

Subskrypcję Premium można również zakończyć w dowolnym momencie po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut. Może to jednak wiązać się z koniecznością uiszczenia opłat. Więcej informacji na temat normalnych zasad anulowania, które mają zastosowanie po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego Revolut, znajduje się w sekcji "Opłaty za obniżenie subskrypcji Plus, Premium lub Metal" w Warunkach Plus, Premium i Metal.


Jak rozpocząć korzystanie z Oferty Subskrypcji TIDAL?

Jeśli użytkownik spełnia kryteria kwalifikacyjne i wykonał czynności opisane w sekcji "Co muszę zrobić, aby wziąć udział w promocji?", będzie uprawniony do skorzystania z Oferty Subskrypcji TIDAL.

Po wykonaniu tych kroków i dokonaniu płatności kartą, Revolut wyśle ci unikalny kod vouchera TIDAL pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni kalendarzowych. W wiadomości e-mail należy kliknąć "Skorzystaj z oferty", po czym nastąpi przekierowanie na stronę internetową TIDAL.

Aby zrealizować kupon:

 • Przejdź do sekcji "Moje konto" w witrynie Tidal pod adresem tidal.com i kliknij "Zarządzaj kontem".
 • Kliknij "Twoja subskrypcja" → "Uaktualnij do HiFi Plus" i zaakceptuj, że bieżący okres rozliczeniowy zostanie skrócony o połowę.
 • Po lewej stronie menu głównego kliknij "Zrealizuj" → > "Zrealizuj voucher".
 • Wprowadź kod kuponu otrzymany w wiadomości e-mail. Jeśli kupon zostanie wykorzystany przed aktualizacją, zostanie wyświetlony błąd.
 • Będziesz mieć wtedy dostęp do 3 miesięcy (90 dni kalendarzowych) HiFi Plus z 50% zniżką od ceny (patrz lokalne koszty odnowienia TIDAL HiFi Plus poniżej) od początku następnego cyklu płatności.

Voucher można zrealizować tylko raz i nie można go łączyć z innymi ofertami TIDAL. Należy pamiętać, że kupon jest ważny tylko do 31 grudnia 2023 r.

Po upływie 90 dni subskrypcja TIDAL HiFi Plus będzie nadal obowiązywać w cenie określonej poniżej (nie będziesz już mieć dostępu do 50% zniżki). Subskrypcję można obniżyć do

TIDAL HiFi w dowolnym momencie bezpłatnego okresu próbnego i możesz zarządzać swoją subskrypcją na stronie internetowej TIDAL.

TIDAL HiFi Plus odnawia się za X GBP miesięcznie (patrz poniżej).

Lokalne koszty odnowienia TIDAL HiFi Plus:

Kraj

Koszt

Australia

23,99 AUD

Austria

19,99 EUR

Francja

19,99 EUR

Niemcy

19,99 EUR

Irlandia

19,99 EUR

Włochy

19,99 EUR

Polska

39,99 PLN

Portugalia

13.99 EUR

Hiszpania

19,99 EUR

Wielka Brytania

19,99 GBP

USA

19,99 USD


O jakich innych informacjach prawnych powinienem wiedzieć?

 1. W przypadku klientów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Ltd, spółkę zarejestrowaną pod adresem 7 Westferry Circus, London, E14 4HD.
 2. W przypadku klientów zamieszkałych w państwach w ramach Kwalifikujących się rynków EOG niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 3. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą zakończenia podaną powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja jest nadużywana lub może negatywnie wpłynąć na wartość firmy Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić indywidualnie lub w odniesieniu do całej promocji.
 4. Możemy anulować niniejszą Promocję lub zmienić niniejszy Regulamin Promocji w dowolnym momencie. Jeśli zmienimy niniejszy Regulamin Promocji lub anulujemy niniejszą Promocję, ogłosimy zmianę lub anulowanie w taki sam sposób, w jaki ogłosiliśmy niniejszą Promocję. Zaktualizowaną wersję niniejszego Regulaminu Promocji opublikujemy również na naszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany w Regulaminie Promocji nie mają wpływu na prawa użytkownika, który już wziął udział w Promocji.
 5. Zgadzamy się przyznać Ci Bezpłatny Okres Próbny Revolut, nie pobierając opłat za odpowiedni okres (poinformujemy Cię, jaki jest ten okres, zanim rozpoczniesz Bezpłatny Okres Próbny Revolut). Po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut obowiązują wszystkie normalne zasady rozliczania i anulowania. Nasze płatne plany mają 12-miesięczny okres obowiązywania, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Twój Bezpłatny Okres Próbny Revolut nie będzie wliczany do okresu 12 miesięcy. Nie możesz poprosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 6. Mogą również wystąpić zdarzenia pozostające poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia pozostającego poza jego kontrolą.
 7. Obowiązujące warunki dotyczące konta TIDAL będą miały zastosowanie do użytkownika w okresie obowiązywania Oferty Subskrypcji TIDAL oraz po wygaśnięciu Oferty Subskrypcji TIDAL. Upewnij się, że znasz warunki i wszelkie opłaty, które mają zastosowanie do Twojego konta TIDAL. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie, zapytania lub roszczenia związane z kontem TIDAL. W tej sprawie należy skontaktować się bezpośrednio z TIDAL.
 8. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że użytkownik dopuścił się oszustwa lub istotnego nadużycia niniejszej Promocji (takiego jak na przykład próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy według własnego uznania podjąć wszelkie działania, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 9. TIDAL będzie wysyłać marketing do swoich obecnych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych i bezpośredniego marketingu elektronicznego. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać informacji marketingowych od TIDAL, musi zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi bezpośrednio z TIDAL, ponieważ nie leży to w kompetencjach Revolut. Jeśli użytkownik zarejestruje się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać jego dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 10. Niniejsze warunki są publikowane w języku angielskim, a wszelkie tłumaczenia mają charakter wyłącznie grzecznościowy i nieoficjalny. Uczestnicy Promocji nie mogą wywodzić żadnych praw z przetłumaczonej wersji. Angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu ma zastosowanie i jest rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie wykorzystywana we wszelkich postępowaniach prawnych.
 11. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Anglii.
 12. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i zgodnie z nim będzie interpretowany. Mimo to użytkownik może nadal polegać na obowiązkowych przepisach dotyczących ochrony konsumentów obowiązujących w kraju EOG, w którym mieszka. Wszelkie spory wynikające niniejszego Regulaminu lub w związku z nim będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszka użytkownik).